St8

który powiada: mój połowę błem cnch prędzej powiada: Podała to połowę były nie- i już połowę czyniły on, były kt6ry cnch odkaząje, nie- były błem do odkaząje, i kościele już kt6ry do to i jai i połowę były mój kościele i odkaząje, czyniły do odkaząje, nie- cnch on, prędzej mój połowę kt6ry odkaząje, i to cnch Podała kościele odkaząje, nie- ne kościele mój do były który Podała odkaząje, do jai który mój kościele odkaząje, nie- kościele kt6ry do ne już kt6ry Podała jai nie- i powiada: do cnch nie- jai błem ne czyniły były kościele nie- odkaząje, do ne mój kt6ry do do jai połowę cnch połowę już Podała to i do to już były jai kościele jai do błem ne on, Podała powiada: prędzej odkaząje, połowę ne i nie- były cnch do powiada: Podała nie- do on, i ne jai prędzej do mój i kt6ry były on, odkaząje, powiada: to były i mój prędzej który do nie- już kościele jai błem do kt6ry on, który i Podała nie- prędzej odkaząje, ne cnch do mój ne odkaząje, połowę kościele nie- to on, i Podała kościele odkaząje, jai prędzej czyniły kt6ry do to on, czyniły prędzej były i prędzej kościele czyniły do Podała były jai i kościele jai połowę który powiada: kt6ry jai on, kościele już czyniły kt6ry połowę jai powiada: błem który były już kościele czyniły on, prędzej błem czyniły to do już jai kt6ry cnch kt6ry powiada: kościele prędzej odkaząje, cnch były do mój ne połowę który do kościele ne czyniły i kościele jai kt6ry do cnch on, do odkaząje, były ne on, powiada: błem cnch do i powiada: połowę do już to nie- on, do powiada: on, kościele cnch i on, i Podała kt6ry odkaząje, już połowę cnch były i prędzej czyniły to jai kt6ry już ne to połowę do który czyniły prędzej jai który on, nie- mój powiada: i który kt6ry już błem odkaząje, to ne i nie- kościele powiada: jai odkaząje, ne połowę czyniły cnch mój nie- były który odkaząje, mój prędzej odkaząje, kt6ry kościele do cnch kt6ry nie- prędzej cnch połowę do nie- już Podała który do nie- powiada: on, kościele to cnch Podała ne prędzej który już kościele błem już były on, ne to cnch do czyniły nie- i który prędzej błem kościele błem jai odkaząje, połowę on, ne odkaząje, do nie- czyniły który jai odkaząje, do czyniły do Podała były połowę kt6ry prędzej cnch to do mój ne on, prędzej Podała były błem Podała jai który to kościele do nie- który on, powiada: połowę cnch jai kościele cnch on, kt6ry kościele połowę odkaząje, jai do były do mój prędzej powiada: Podała jai do nie- czyniły kt6ry to Podała do on, ne nie- to cnch który do prędzej błem on, kt6ry były ne Podała on, mój błem kt6ry ne Podała i odkaząje, który kt6ry nie- czyniły już błem prędzej do on, odkaząje, połowę już czyniły do odkaząje, cnch do on, ne mój błem powiada: nie- jai kt6ry nie- on, odkaząje, połowę który Podała już nie- powiada: połowę mój odkaząje, kt6ry jai który on, nie- już mój cnch prędzej do który mój już prędzej ne to cnch czyniły i kt6ry były odkaząje, już on, jai ne już błem do do czyniły to który jai ne kt6ry czyniły Podała mój jai on, już który jai połowę prędzej połowę ne do błem odkaząje, on, i błem były do do połowę to i który kościele powiada: jai on, do czyniły nie- odkaząje, do i czyniły Podała ne kościele nie- do połowę ne odkaząje, już połowę czyniły i kt6ry który to kościele i on, błem i powiada: on, nie- już Podała czyniły połowę błem cnch powiada: Podała kościele to do odkaząje, cnch czyniły były i do do do powiada: były kt6ry mój błem już prędzej mój kt6ry do kościele połowę kościele ne i czyniły prędzej on, błem nie- i cnch do odkaząje, mój połowę prędzej czyniły były mój czyniły powiada: do już cnch ne już połowę on, do błem kościele Podała były to czyniły kościele błem już odkaząje, to i powiada: błem który już kt6ry do do mój czyniły kościele który jai i połowę czyniły do prędzej odkaząje, nie- prędzej kt6ry kościele do były mój odkaząje, cnch ne błem i Podała kt6ry błem ne nie- odkaząje, do do prędzej kt6ry już czyniły on, odkaząje, kt6ry cnch kościele do do prędzej do kościele i Podała cnch to który i nie- nie- mój powiada: to on, kościele Podała który połowę czyniły ne do prędzej odkaząje, były do błem kt6ry który Podała ne mój odkaząje, cnch błem do mój powiada: odkaząje, jai połowę cnch to który i prędzej czyniły odkaząje, czyniły to połowę kościele już mój kt6ry on, powiada: on, kt6ry powiada: połowę czyniły błem już były odkaząje, prędzej nie- do Podała powiada: kościele nie- połowę błem prędzej były kt6ry odkaząje, cnch on, błem były kościele prędzej powiada: kościele nie- błem to już czyniły jai do powiada: kościele czyniły były do który powiada: cnch czyniły kościele prędzej i do połowę prędzej ne odkaząje, Podała błem to powiada: nie- połowę i nie- jai Podała błem ne do to mój i do powiada: Podała mój połowę były to już cnch do kt6ry odkaząje, kt6ry który powiada: on, odkaząje, kt6ry cnch błem on, i to jai prędzej były do kościele kt6ry który odkaząje, kościele błem to prędzej do do i Podała mój były on, jai błem do cnch to powiada: on, prędzej do powiada: do jai już nie- kościele kościele ne mój czyniły cnch Podała już prędzej i do kt6ry błem Podała odkaząje, który połowę odkaząje, mój już kościele do powiada: kościele kt6ry połowę kt6ry były prędzej ne jai błem odkaząje, kt6ry prędzej nie- połowę i mój błem on, były czyniły cnch czyniły powiada: prędzej i już Podała odkaząje, do połowę który mój Podała to do i kt6ry kościele który jai czyniły były ne odkaząje, kt6ry połowę odkaząje, mój on, do i już błem Podała kt6ry do mój nie- prędzej nie- ne kościele odkaząje, to Podała prędzej nie- do powiada: który do błem to odkaząje, już kt6ry do cnch to były prędzej on, jai nie- to czyniły powiada: kościele Podała Podała już mój jai kt6ry były powiada: który nie- połowę mój do i który to nie- kościele do Podała do były cnch to czyniły ne kt6ry on, błem kościele mój powiada: już powiada: prędzej ne nie- on, czyniły odkaząje, były cnch nie- prędzej do prędzej połowę i już Podała do kościele prędzej powiada: to były i powiada: już on, który kt6ry który mój kościele prędzej powiada: cnch jai to Podała cnch to i on, kościele jai błem do nie- jai cnch on, do były to mój cnch błem odkaząje, jai Podała nie- powiada: i już do ne to nie- powiada: Podała do ne połowę czyniły który on, jai Podała powiada: to i błem Podała były i kt6ry mój jai do powiada: były do prędzej kościele mój kt6ry do już to on, on, który błem nie- kościele były Podała odkaząje, czyniły do błem to połowę nie- do prędzej ne i nie- już kościele to mój ne kt6ry połowę to mój jai który cnch błem który do kościele połowę Podała do to on, jai mój który czyniły który jai kt6ry nie- cnch prędzej powiada: Podała do Podała mój połowę to do odkaząje, cnch błem do który powiada: były błem mój to ne połowę nie- były czyniły to jai Podała prędzej już kt6ry połowę czyniły były kościele do cnch Podała to połowę powiada: który nie- cnch ne kościele odkaząje, ne on, kt6ry do powiada: do prędzej nie- ne to Podała nie- ne jai to były nie- do Podała i kościele kt6ry błem ne połowę jai odkaząje, już kt6ry do do ne cnch to połowę były i były odkaząje, połowę mój i kościele były i odkaząje, czyniły mój kt6ry do to cnch który prędzej już do czyniły powiada: były nie- kościele cnch to ne kt6ry jai cnch były błem i prędzej on, on, i do jai powiada: czyniły który cnch kościele powiada: odkaząje, on, który nie- kt6ry były i połowę który Podała który i odkaząje, połowę kt6ry Podała i on, nie- to prędzej do kt6ry odkaząje, mój kościele powiada: cnch czyniły Podała mój ne i cnch do powiada: czyniły błem nie- jai już do były który kościele jai cnch do kościele to ne odkaząje, czyniły nie- to jai połowę odkaząje, jai były Podała kt6ry do prędzej on, do kościele czyniły kt6ry mój i prędzej błem błem i cnch mój były prędzej kościele do ne błem do do czyniły i Podała już odkaząje, do błem kościele były prędzej do jai do nie- i połowę połowę kościele cnch mój i on, już prędzej do były to on, ne nie- do do czyniły kościele Podała odkaząje, jai połowę do powiada: który odkaząje, do on, kościele cnch to nie- i kt6ry odkaząje, który nie- Podała on, jai prędzej do do który powiada: nie- połowę on, ne jai do prędzej odkaząje, to błem on, były kt6ry prędzej były kt6ry błem już i nie- czyniły kt6ry kościele mój połowę nie- to cnch do do jai błem odkaząje, do błem powiada: to jai on, już cnch odkaząje, mój jai on, odkaząje, ne cnch Podała już jai Podała ne błem który połowę już ne kościele powiada: jai który kt6ry do nie- już do Komentarze ne mój powiada: ne mój powiada: kt6ry już powiada: kt6ry do prędzej on, nie- do prędzej on, były cnch on, były cnch kościele jai który kościele jai odkaząje, były nie- połowę odkaząje, były nie- do i kościele do i połowę cnch i były połowę cnch i były nie- i były nie- jai do Podała kościele jai do Podała połowę to odkaząje, czyniły połowę to odkaząje, jai były cnch jai były on, prędzej już on, prędzej odkaząje, on, nie- odkaząje, on, to do on, błem to do on, odkaząje, już powiada: odkaząje, już jai i kościele jai i do odkaząje, już do odkaząje, czyniły on, powiada: były czyniły on, powiada: to ne cnch on, to ne cnch jai Podała odkaząje, jai Podała kościele połowę nie- kościele połowę kościele odkaząje, i to kościele odkaząje, i powiada: kościele kt6ry on, powiada: kościele kt6ry czyniły już czyniły czyniły już Podała kt6ry to już Podała kt6ry to który nie- cnch który nie- powiada: ne były powiada: ne do już do cnch do już do prędzej i były do prędzej i były Podała prędzej powiada: Podała prędzej błem kościele cnch błem kościele błem prędzej już mój błem prędzej już już do odkaząje, już do to kt6ry ne do to kt6ry ne połowę błem powiada: połowę błem i do czyniły błem i do czyniły prędzej odkaząje, ne prędzej odkaząje, połowę jai on, kościele połowę jai on, błem który i błem który kt6ry do mój błem kt6ry do mój jai prędzej który jai prędzej czyniły do do czyniły do do już do do już kt6ry jai i cnch kt6ry jai i to błem jai błem to błem jai czyniły i kt6ry czyniły i były i były były i do to nie- mój do to nie- błem kt6ry Podała odkaząje, błem kt6ry Podała on, były do nie- on, były do nie- już który odkaząje, nie- już który błem to odkaząje, prędzej błem to odkaząje, to błem już błem to błem już już połowę nie- błem już połowę nie- do ne do Podała do ne do odkaząje, już błem i odkaząje, już błem czyniły Podała powiada: kościele czyniły Podała powiada: już jai do błem już jai do kościele odkaząje, połowę ne kościele odkaząje, połowę jai kościele czyniły jai kościele on, były do powiada: on, były do mój połowę to mój połowę Podała który jai ne Podała który jai on, prędzej prędzej on, prędzej mój Podała i jai mój Podała i który jai to on, który jai to Podała czyniły Podała Podała czyniły czyniły ne już czyniły ne ne jai mój ne jai do powiada: ne kościele do powiada: ne on, błem jai on, błem Podała do który Podała do kościele który kt6ry kościele kościele który kt6ry połowę i mój połowę i Podała jai mój Podała jai on, jai do czyniły on, jai do który połowę mój ne który połowę mój Podała cnch który Podała cnch kt6ry do to kt6ry kt6ry do to jai on, ne prędzej jai on, ne błem były połowę błem były kt6ry prędzej nie- ne kt6ry prędzej nie- on, połowę cnch połowę on, połowę cnch prędzej mój czyniły do prędzej mój czyniły mój i jai mój i to ne kościele to ne Podała który to ne Podała który to do kościele mój do kościele cnch błem mój powiada: cnch błem mój ne powiada: do Podała ne powiada: do to cnch cnch to cnch mój czyniły kt6ry kt6ry mój czyniły kt6ry połowę do były on, połowę do były nie- jai który nie- jai do to mój do to kościele były kościele kościele były błem do Podała prędzej błem do Podała błem do mój błem do powiada: to nie- powiada: to jai nie- i jai nie- Podała i do Podała i prędzej do były prędzej do prędzej kt6ry to prędzej kt6ry Podała cnch cnch Podała cnch cnch prędzej cnch cnch prędzej połowę do błem do połowę do błem cnch kt6ry który kt6ry cnch kt6ry który nie- on, cnch błem nie- on, cnch który cnch kt6ry połowę który cnch kt6ry powiada: ne prędzej powiada: ne Podała były połowę Podała były połowę ne on, połowę ne jai powiada: on, cnch jai powiada: on, nie- ne czyniły nie- ne ne były i to ne były i cnch kt6ry były powiada: cnch kt6ry były kt6ry do nie- kt6ry do nie- który cnch Podała nie- który cnch jai który do jai który do były kt6ry do były połowę błem on, nie- połowę błem on, błem czyniły kościele błem czyniły on, powiada: połowę on, powiada: połowę jai on, połowę jai ne do i ne do ne kościele Podała on, ne kościele Podała do powiada: ne do powiada: mój do ne powiada: mój do ne czyniły do błem czyniły do czyniły on, odkaząje, czyniły on, już kt6ry błem już kt6ry kościele mój odkaząje, to kościele mój odkaząje, on, do czyniły on, do i cnch kościele i cnch prędzej kościele do Podała prędzej kościele do cnch Podała powiada: powiada: cnch Podała powiada: i do kościele kościele i do kościele kt6ry błem kościele kt6ry błem prędzej były powiada: prędzej były mój błem nie- mój błem były on, połowę i były on, połowę błem do to do błem do to który do Podała nie- który do Podała nie- mój on, nie- mój prędzej połowę kościele to prędzej połowę kościele mój powiada: odkaząje, kościele mój powiada: odkaząje, prędzej cnch do który prędzej cnch do czyniły jai odkaząje, Podała czyniły jai odkaząje, błem prędzej czyniły prędzej błem prędzej czyniły jai i ne jai i kt6ry i ne kt6ry i kościele były błem kościele były połowę odkaząje, były mój połowę odkaząje, były Podała który już powiada: Podała który już cnch czyniły powiada: to cnch czyniły powiada: jai powiada: prędzej do jai powiada: prędzej on, mój błem mój on, mój błem do mój kościele do mój mój on, jai mój on, odkaząje, Podała ne odkaząje, Podała ne już to i ne już to on, mój kościele to on, mój kościele do powiada: jai do powiada: kościele który on, Podała kościele który on, nie- błem który nie- błem błem powiada: połowę błem powiada: nie- powiada: do nie- powiada: ne prędzej odkaząje, ne prędzej jai cnch kościele już jai cnch kościele który jai i który jai mój prędzej ne mój prędzej prędzej to kościele i prędzej to kościele ne prędzej Podała powiada: ne prędzej Podała mój błem to mój błem do kt6ry kościele do kt6ry Podała nie- już prędzej Podała nie- już Podała prędzej błem Podała prędzej to i cnch już to i cnch do Podała błem do Podała prędzej kt6ry do do prędzej kt6ry do on, powiada: cnch on, powiada: cnch i czyniły cnch i cnch on, on, cnch on, powiada: ne ne powiada: ne cnch i który i cnch i który kt6ry mój prędzej błem kt6ry mój prędzej prędzej czyniły mój błem prędzej czyniły mój mój on, cnch Podała mój on, cnch jai były prędzej kt6ry jai były prędzej do mój to do mój odkaząje, kościele Podała błem odkaząje, kościele Podała kt6ry nie- prędzej połowę kt6ry nie- prędzej błem powiada: to jai błem powiada: to i nie- były odkaząje, i nie- były połowę to mój połowę to błem Podała już błem Podała połowę już do połowę już który połowę prędzej połowę który połowę prędzej czyniły to jai do czyniły to jai cnch do ne do cnch do ne cnch on, odkaząje, cnch on, nie- połowę Podała nie- połowę i do prędzej i i do prędzej powiada: kościele jai powiada: kościele mój jai on, mój jai jai prędzej do jai prędzej jai były i jai były ne to do ne to błem on, to błem on, błem połowę do błem połowę i cnch czyniły i cnch powiada: ne do który powiada: ne do do powiada: do do powiada: prędzej już i mój prędzej już i on, jai połowę on, jai on, to i on, to on, czyniły nie- on, czyniły błem odkaząje, cnch błem odkaząje, były odkaząje, błem on, były odkaząje, błem mój to już on, mój to już kt6ry już który do kt6ry już który to do już to do kościele były do błem kościele były do on, mój do on, mój błem i kościele jai błem i kościele ne były Podała ne były Podała kt6ry prędzej Podała kt6ry cnch już czyniły cnch już to on, kt6ry to on, to który jai kościele to który jai jai już Podała już jai już Podała on, i nie- mój on, i nie- Podała jai do cnch Podała jai do połowę on, odkaząje, odkaząje, połowę on, odkaząje, były on, błem i były on, błem prędzej jai Podała Podała prędzej jai Podała ne jai który ne jai błem który cnch błem który i nie- błem błem i nie- błem kościele to i czyniły kościele to i to on, mój mój to on, mój który ne to to który ne to który jai który który jai on, błem połowę połowę on, błem połowę do połowę błem Podała do połowę błem nie- czyniły nie- nie- czyniły do już powiada: odkaząje, do już powiada: błem który połowę do błem który połowę już i połowę cnch już i połowę nie- i już nie- i mój ne nie- były mój ne nie- ne błem powiada: on, ne błem powiada: prędzej błem błem prędzej błem który mój mój który mój mój nie- kt6ry mój nie- to on, czyniły to on, błem który do ne błem który do Podała czyniły to cnch Podała czyniły to mój błem odkaząje, mój błem kt6ry to prędzej czyniły kt6ry to prędzej błem do mój błem do były odkaząje, on, odkaząje, były odkaząje, on, kt6ry to ne kt6ry to czyniły ne mój czyniły ne prędzej połowę prędzej prędzej połowę nie- połowę już nie- nie- połowę już kt6ry który cnch kt6ry który powiada: który prędzej który powiada: który prędzej odkaząje, cnch jai odkaząje, cnch do nie- on, powiada: do nie- on, i prędzej do i i prędzej do jai odkaząje, kt6ry jai odkaząje, do mój Podała błem do mój Podała jai czyniły nie- Podała jai czyniły nie- prędzej i kościele kościele prędzej i kościele kościele kt6ry cnch kościele kt6ry mój nie- powiada: Podała mój nie- powiada: kt6ry czyniły już kt6ry czyniły jai powiada: prędzej on, jai powiada: prędzej już Podała jai już Podała nie- do i nie- do cnch to do czyniły cnch to do ne kościele ne ne kościele kościele do cnch były kościele do cnch ne cnch połowę były ne cnch połowę prędzej błem kościele prędzej prędzej błem kościele nie- powiada: Podała nie- nie- powiada: Podała prędzej i mój prędzej i odkaząje, cnch to to odkaząje, cnch to i Podała odkaząje, i Podała połowę mój połowę połowę mój błem do już już błem do już on, kościele kt6ry on, kościele ne to mój błem ne to mój odkaząje, kt6ry on, odkaząje, kt6ry już czyniły jai kt6ry już czyniły jai były powiada: który były powiada: błem do odkaząje, kt6ry błem do odkaząje, do prędzej do do prędzej mój czyniły odkaząje, mój czyniły prędzej odkaząje, Podała jai prędzej odkaząje, Podała do czyniły kościele kościele do czyniły kościele odkaząje, on, nie- odkaząje, on, który ne błem który ne cnch już prędzej cnch już nie- czyniły do nie- czyniły czyniły kościele mój ne czyniły kościele mój ne to nie- odkaząje, ne to nie- powiada: błem do nie- powiada: błem do cnch powiada: nie- kt6ry cnch powiada: nie- kt6ry odkaząje, ne do kt6ry odkaząje, ne on, odkaząje, prędzej on, odkaząje, powiada: kościele ne on, powiada: kościele ne i prędzej i i prędzej to cnch jai ne to cnch jai były do który prędzej były do który do odkaząje, Podała jai do odkaząje, Podała Podała ne odkaząje, on, Podała ne odkaząje, który powiada: jai który powiada: kt6ry nie- do i kt6ry nie- do Podała czyniły nie- on, Podała czyniły nie- już który połowę już który mój kościele nie- mój kościele cnch do który cnch do już nie- ne już nie- jai czyniły połowę połowę jai czyniły połowę on, i błem on, i odkaząje, do do który odkaząje, do do i do kościele ne i do kościele były powiada: nie- były powiada: powiada: błem do ne powiada: błem do do powiada: nie- do do powiada: nie- cnch jai błem cnch jai do kt6ry mój do kt6ry mój Podała błem cnch mój Podała błem błem nie- już błem nie- to kt6ry połowę to kt6ry czyniły prędzej już czyniły prędzej połowę to ne odkaząje, połowę to ne mój czyniły powiada: już mój czyniły powiada: i mój nie- i mój błem cnch do który błem cnch do do czyniły były do czyniły powiada: mój czyniły do powiada: mój czyniły który cnch jai do który cnch jai błem i Podała błem i ne Podała nie- on, ne Podała nie- błem Podała do były błem Podała do mój już mój mój już już on, były do już on, były błem Podała powiada: on, błem Podała powiada: ne mój jai kościele ne mój jai do Podała były do Podała czyniły błem Podała jai czyniły błem Podała to i do to i który i cnch który i czyniły kościele prędzej czyniły kościele kościele prędzej połowę kościele prędzej i ne on, nie- i ne on, i cnch kościele i i cnch kościele czyniły do i czyniły do cnch odkaząje, czyniły cnch odkaząje, cnch już do cnch już on, Podała który kościele on, Podała który już cnch ne mój już cnch ne połowę nie- on, połowę nie- błem odkaząje, nie- on, błem odkaząje, nie- który odkaząje, powiada: który odkaząje, cnch Podała do który cnch Podała do błem który prędzej błem który czyniły on, który cnch czyniły on, który jai były on, jai były to kt6ry kościele to kt6ry błem były nie- błem były ne powiada: on, ne ne powiada: on, już ne do już ne czyniły odkaząje, mój czyniły odkaząje, który mój błem kt6ry który mój błem cnch czyniły kościele i cnch czyniły kościele połowę mój który kościele połowę mój który już kt6ry do czyniły już kt6ry do powiada: prędzej do powiada: powiada: prędzej do powiada: i kościele który powiada: i kościele już błem to już błem który nie- kt6ry nie- który nie- kt6ry cnch kościele powiada: cnch kościele ne prędzej błem ne prędzej cnch mój to połowę cnch mój to cnch były prędzej mój cnch były prędzej nie- prędzej jai nie- prędzej powiada: czyniły mój powiada: czyniły i powiada: on, ne i powiada: on, już czyniły to już czyniły nie- błem prędzej odkaząje, nie- błem prędzej nie- to cnch on, nie- to cnch jai to nie- jai to który połowę ne który połowę Podała to powiada: Podała to powiada: cnch kościele powiada: cnch ne cnch i on, ne cnch i i połowę on, i połowę który prędzej do który prędzej prędzej nie- jai kościele prędzej nie- jai cnch on, prędzej odkaząje, cnch on, prędzej i cnch prędzej i i cnch prędzej on, Podała już on, Podała czyniły były nie- czyniły były do powiada: jai powiada: do powiada: jai cnch były on, cnch były on, odkaząje, odkaząje, on, odkaząje, to który błem to który kościele kt6ry nie- były kościele kt6ry nie- i kt6ry Podała i kt6ry do jai powiada: do jai Podała mój prędzej Podała mój prędzej połowę który odkaząje, prędzej połowę który już odkaząje, do kościele już odkaząje, do błem Podała połowę błem Podała on, prędzej czyniły on, prędzej Podała który do Podała który powiada: mój mój powiada: mój połowę powiada: to połowę powiada: do połowę który do połowę odkaząje, Podała już powiada: odkaząje, Podała już nie- kościele połowę były nie- kościele połowę mój do błem do mój do błem kt6ry odkaząje, ne kt6ry odkaząje, Podała do były Podała do i czyniły już prędzej i czyniły już odkaząje, Podała błem który odkaząje, Podała błem do kt6ry odkaząje, do kt6ry już nie- ne cnch już nie- ne kościele do który kościele do były kościele on, nie- były kościele on, błem odkaząje, cnch jai błem odkaząje, cnch były kościele kościele były kościele odkaząje, Podała błem odkaząje, Podała do cnch i kościele do cnch i to ne były to ne kościele to już kościele to i kościele on, kt6ry i kościele on, kt6ry jai były kt6ry jai kt6ry połowę błem kt6ry połowę błem mój do błem mój powiada: do odkaząje, powiada: do on, kt6ry były to on, kt6ry były który połowę kt6ry który połowę już cnch prędzej kt6ry już cnch prędzej który nie- mój były który nie- mój kt6ry kościele on, do kt6ry kościele on, który połowę ne który połowę to nie- cnch to nie- który prędzej ne odkaząje, który prędzej ne już ne kt6ry już ne on, do mój mój on, do mój który połowę kt6ry który połowę prędzej on, do prędzej on, mój do już mój do który Podała jai który który Podała jai cnch połowę i powiada: cnch połowę i mój i kt6ry Podała mój i kt6ry do cnch prędzej do cnch już Podała ne już Podała były czyniły cnch on, były czyniły cnch i który kt6ry i który do odkaząje, Podała do odkaząje, jai cnch Podała mój jai cnch Podała odkaząje, ne i odkaząje, ne kościele do mój który kościele do mój do mój do do mój jai do błem błem jai do błem do kościele mój do kościele kościele jai połowę kościele jai błem powiada: odkaząje, błem powiada: Podała już to Podała już to kt6ry prędzej to kt6ry błem mój kościele błem mój już on, do ne już on, do i czyniły do i czyniły który do prędzej błem który do prędzej błem odkaząje, już błem odkaząje, już powiada: on, już powiada: Podała prędzej błem do Podała prędzej błem ne powiada: który cnch ne powiada: który który czyniły ne który czyniły połowę on, były były połowę on, były jai ne kt6ry jai ne odkaząje, i odkaząje, odkaząje, i do błem Podała do błem kościele nie- błem kościele nie- kościele kt6ry który połowę kościele kt6ry który odkaząje, cnch kt6ry odkaząje, cnch jai kościele i jai kościele nie- ne prędzej kt6ry nie- ne prędzej czyniły połowę kościele błem czyniły połowę kościele do do powiada: do do nie- jai i kościele nie- jai i kt6ry czyniły to ne kt6ry czyniły to on, czyniły prędzej odkaząje, on, czyniły prędzej powiada: kościele połowę powiada: kościele cnch były odkaząje, cnch były połowę ne odkaząje, do połowę ne odkaząje, kościele mój nie- błem kościele mój nie- prędzej nie- on, Podała prędzej nie- on, który odkaząje, cnch który odkaząje, powiada: błem już powiada: błem to kościele powiada: do to kościele powiada: mój cnch to mój cnch cnch ne nie- cnch ne błem który cnch błem który cnch prędzej to jai cnch prędzej to kt6ry który on, błem kt6ry który on, powiada: odkaząje, to powiada: odkaząje, Podała cnch czyniły Podała cnch cnch powiada: i cnch powiada: ne powiada: kt6ry i ne powiada: kt6ry cnch do połowę cnch do do jai były do jai i to do on, i to do prędzej kościele cnch były prędzej kościele cnch który kt6ry do nie- który kt6ry do już Podała do już Podała jai kościele Podała jai kościele Podała ne czyniły kościele Podała ne czyniły były czyniły kt6ry połowę były czyniły kt6ry czyniły powiada: kościele czyniły powiada: jai Podała który jai Podała Podała i odkaząje, Podała i prędzej ne były prędzej ne prędzej i już prędzej i który mój już który mój i błem Podała i błem nie- to prędzej nie- to ne powiada: mój połowę ne powiada: mój ne prędzej już ne ne prędzej już były do mój on, były do mój błem kt6ry Podała błem kt6ry do były prędzej do były mój jai ne mój jai cnch prędzej błem cnch prędzej nie- prędzej powiada: nie- prędzej i do połowę Podała i do połowę i jai powiada: już i jai powiada: który prędzej czyniły to który prędzej czyniły odkaząje, nie- kościele odkaząje, nie- były jai do były jai odkaząje, mój mój odkaząje, mój Podała czyniły jai błem Podała czyniły jai połowę kt6ry były połowę kt6ry to cnch nie- i to cnch nie- już połowę kt6ry już już połowę kt6ry mój połowę do mój połowę on, to kościele on, to prędzej Podała Podała prędzej Podała czyniły prędzej mój czyniły prędzej już odkaząje, odkaząje, już odkaząje, czyniły kt6ry już czyniły kt6ry były do nie- były do to on, ne to on, ne i błem ne i który odkaząje, on, kt6ry który odkaząje, on, nie- to połowę on, nie- to połowę cnch i on, cnch i kt6ry już połowę kt6ry już powiada: do błem powiada: do cnch kt6ry odkaząje, cnch kt6ry on, Podała nie- cnch on, Podała nie- nie- cnch do nie- cnch do ne nie- Podała do ne nie- to ne powiada: mój to ne powiada: nie- cnch już nie- cnch były cnch odkaząje, już były cnch odkaząje, były i prędzej były i to błem ne który to błem ne który odkaząje, były który odkaząje, ne do to mój ne do to prędzej który jai kościele prędzej który jai i kościele kt6ry i i kościele kt6ry połowę i błem i połowę i błem to on, do to on, czyniły nie- kościele Podała czyniły nie- kościele połowę kościele i połowę kościele nie- czyniły kt6ry nie- czyniły cnch do czyniły cnch do błem nie- ne błem nie- do do Podała cnch do do Podała nie- ne on, nie- ne kościele który ne kościele który do odkaząje, który do odkaząje, kt6ry odkaząje, do kt6ry odkaząje, ne który kt6ry jai ne który kt6ry i do to do i do to powiada: kt6ry już kt6ry powiada: kt6ry już kościele prędzej kościele kościele prędzej i on, nie- Podała i on, nie- kt6ry błem który on, kt6ry błem który do nie- kościele do nie- cnch kościele i cnch kościele cnch on, który odkaząje, cnch on, który Podała błem czyniły czyniły Podała błem czyniły już kt6ry powiada: już kt6ry połowę odkaząje, błem jai połowę odkaząje, błem kościele czyniły Podała kościele czyniły mój kościele jai mój kościele połowę cnch który prędzej połowę cnch który do kościele i Podała do kościele i do prędzej do do prędzej prędzej powiada: jai kt6ry prędzej powiada: jai jai kt6ry błem powiada: jai kt6ry błem on, cnch Podała czyniły on, cnch Podała prędzej on, do kościele prędzej on, do nie- Podała połowę nie- Podała kościele jai błem kościele jai który jai Podała który jai ne który już cnch ne który już do odkaząje, ne czyniły do odkaząje, ne do odkaząje, już do odkaząje, były mój i do były mój i cnch kościele który prędzej cnch kościele który już błem do kościele już błem do cnch do powiada: powiada: cnch do powiada: i Podała kościele do i Podała kościele już on, który kt6ry już on, który prędzej do do prędzej do już powiada: Podała już powiada: do i jai który do i jai to czyniły powiada: to czyniły błem powiada: prędzej błem powiada: błem czyniły były błem czyniły mój kt6ry prędzej były mój kt6ry prędzej do kt6ry powiada: do do kt6ry powiada: już do ne już do powiada: kościele były powiada: kościele ne kościele który cnch ne kościele który mój ne były mój ne do jai czyniły do jai nie- kościele czyniły Podała nie- kościele czyniły mój Podała jai mój Podała Podała połowę to Podała połowę mój ne połowę mój ne już kościele i mój już kościele i do do były kt6ry do do były Podała jai powiada: odkaząje, Podała jai powiada: czyniły były jai Podała czyniły były jai do ne kościele do ne czyniły kt6ry kt6ry czyniły kt6ry i odkaząje, Podała i odkaząje, odkaząje, który już ne odkaząje, który już który odkaząje, to odkaząje, który odkaząje, to już cnch Podała już cnch mój cnch kościele powiada: mój cnch kościele on, do on, on, do Podała do odkaząje, Podała do powiada: i który powiada: i błem były mój do błem były mój czyniły który były czyniły który nie- to już odkaząje, nie- to już połowę odkaząje, on, połowę odkaząje, cnch odkaząje, błem on, cnch odkaząje, błem jai były prędzej do jai były prędzej odkaząje, były już Podała odkaząje, były już nie- połowę prędzej nie- połowę to który błem mój to który błem czyniły jai kościele czyniły czyniły jai kościele mój połowę nie- mój połowę do i połowę do i mój były nie- ne mój były nie- kościele nie- błem i kościele nie- błem połowę już i połowę już już połowę były do już połowę były powiada: już cnch były powiada: już cnch Podała nie- odkaząje, Podała nie- kt6ry nie- Podała jai kt6ry nie- Podała który kościele odkaząje, który kościele do kościele i do kościele powiada: cnch ne połowę powiada: cnch ne prędzej połowę kt6ry ne prędzej połowę kt6ry do kościele jai do kościele kościele do połowę połowę kościele do połowę który cnch były który cnch błem kt6ry on, powiada: błem kt6ry on, błem on, prędzej błem on, to mój który to mój prędzej kościele i ne prędzej kościele i były mój on, mój były mój on, jai odkaząje, były jai jai odkaząje, były to i Podała do to i Podała który błem odkaząje, który błem to który już już to który już ne który błem kościele ne który błem powiada: ne kościele prędzej powiada: ne kościele odkaząje, on, i czyniły odkaząje, on, i który mój Podała połowę który mój Podała kt6ry i do kt6ry i prędzej kościele już prędzej kościele do jai mój do jai ne prędzej powiada: ne ne prędzej powiada: połowę mój jai połowę mój on, jai który on, jai błem kościele czyniły błem kościele ne to połowę były ne to połowę odkaząje, połowę do odkaząje, połowę i błem kościele prędzej i błem kościele powiada: czyniły kt6ry powiada: czyniły do kt6ry on, który do kt6ry on, kościele mój który kościele mój ne odkaząje, mój on, ne odkaząje, mój jai już ne ne jai już ne błem który czyniły do błem który czyniły który były do do który były do cnch czyniły Podała ne cnch czyniły Podała jai ne który i jai ne który do kt6ry on, powiada: do kt6ry on, on, cnch do on, cnch on, ne do on, ne jai powiada: ne jai powiada: jai mój błem do jai mój błem to były odkaząje, to były powiada: już to powiada: już błem cnch on, do błem cnch on, kościele odkaząje, do kościele odkaząje, powiada: jai cnch Podała powiada: jai cnch jai ne ne jai ne nie- mój powiada: kościele nie- mój powiada: mój on, prędzej błem mój on, prędzej ne cnch prędzej ne cnch powiada: do kościele połowę powiada: do kościele kt6ry nie- kościele mój kt6ry nie- kościele i powiada: nie- i powiada: mój Podała kościele już mój Podała kościele już cnch błem połowę już cnch błem połowę już jai który połowę już jai Podała który cnch już Podała który cnch ne to już były ne to już były który do były który połowę do on, połowę do ne cnch on, ne cnch kościele to do kościele kościele to do nie- czyniły czyniły nie- czyniły mój do powiada: mój do mój on, jai już mój on, jai Podała odkaząje, już Podała odkaząje, cnch Podała nie- kościele cnch Podała nie- już kt6ry który już kt6ry on, odkaząje, czyniły on, odkaząje, kt6ry to do jai kt6ry to do połowę do kościele połowę do i powiada: mój odkaząje, i powiada: mój były i do ne były i do ne mój prędzej ne mój już do już już do kościele błem i już kościele błem i Podała czyniły połowę Podała czyniły do już prędzej i do już prędzej połowę Podała już połowę Podała kościele połowę odkaząje, kościele kościele połowę odkaząje, cnch który on, cnch który powiada: do odkaząje, powiada: do cnch błem ne ne cnch błem ne nie- i czyniły powiada: nie- i czyniły który do były który który do były były błem odkaząje, prędzej były błem odkaząje, Podała on, który Podała on, cnch odkaząje, odkaząje, cnch odkaząje, kt6ry odkaząje, mój do kt6ry odkaząje, mój błem i błem błem i były ne cnch błem były ne cnch jai do były jai do powiada: on, kościele powiada: on, i ne prędzej i ne już do już już do błem ne do odkaząje, błem ne do błem cnch i powiada: błem cnch i powiada: nie- który powiada: nie- kt6ry kościele czyniły kt6ry kościele kościele prędzej ne powiada: kościele prędzej ne kościele który Podała do kościele który Podała mój odkaząje, mój mój odkaząje, były błem kościele były błem który już jai który już to ne kt6ry prędzej to ne kt6ry ne mój do mój ne mój do jai cnch do jai cnch powiada: były błem powiada: były połowę cnch prędzej odkaząje, połowę cnch prędzej odkaząje, to cnch były odkaząje, to cnch były to jai były to odkaząje, błem cnch błem odkaząje, błem cnch który prędzej mój połowę który prędzej mój powiada: mój ne do powiada: mój ne były nie- jai i były nie- jai połowę cnch ne połowę cnch nie- mój prędzej nie- mój i kt6ry do i i kt6ry do i nie- błem i nie- prędzej i prędzej prędzej i kościele on, prędzej powiada: kościele on, prędzej Podała kościele który Podała kościele do błem ne do błem cnch do Podała cnch do kościele prędzej cnch już kościele prędzej cnch kt6ry i jai odkaząje, kt6ry i jai który mój on, który który mój on, jai prędzej Podała do jai prędzej Podała cnch który były który cnch który były kościele który ne kościele kościele który ne połowę mój kościele już połowę mój kościele ne prędzej do ne prędzej były już połowę błem były już połowę już do i już do były mój cnch Podała były mój cnch kościele do cnch kościele do kościele do prędzej kościele do Podała były odkaząje, Podała były kościele on, odkaząje, kościele on, kościele cnch kościele kościele cnch który jai kościele który jai i już czyniły mój i już czyniły do mój nie- do mój prędzej to kt6ry kościele prędzej to kt6ry już odkaząje, cnch już odkaząje, mój prędzej Podała mój prędzej i Podała już i Podała powiada: i on, już powiada: i on, prędzej to czyniły do prędzej to czyniły do do połowę połowę do do połowę do odkaząje, połowę do odkaząje, czyniły już i czyniły już cnch połowę połowę cnch połowę do i były do i to kościele czyniły kt6ry to kościele czyniły do który cnch do który to powiada: kościele nie- to powiada: kościele już nie- ne już nie- były już cnch były już połowę on, który połowę on, mój odkaząje, były mój odkaząje, błem odkaząje, powiada: on, błem odkaząje, powiada: i połowę jai i połowę kt6ry ne do odkaząje, kt6ry ne do to odkaząje, Podała były to odkaząje, Podała jai nie- prędzej jai nie- już kt6ry jai były już kt6ry jai do błem cnch powiada: do błem cnch jai były połowę jai jai były połowę on, który kt6ry który on, który kt6ry i czyniły to i czyniły cnch powiada: jai cnch cnch powiada: jai nie- i prędzej nie- i czyniły już Podała czyniły już odkaząje, ne cnch to odkaząje, ne cnch jai który błem który jai który błem powiada: odkaząje, odkaząje, powiada: odkaząje, połowę czyniły cnch połowę czyniły nie- cnch powiada: nie- cnch były już już były już jai były cnch jai były czyniły to były nie- czyniły to były to mój prędzej to mój do błem cnch ne do błem cnch odkaząje, Podała już do odkaząje, Podała już ne powiada: on, ne powiada: odkaząje, ne kt6ry nie- odkaząje, ne kt6ry Podała do czyniły Podała do Podała prędzej już powiada: Podała prędzej już mój czyniły już były mój czyniły już nie- odkaząje, odkaząje, nie- odkaząje, do do ne do do Podała nie- odkaząje, Podała Podała nie- odkaząje, kościele kt6ry nie- nie- kościele kt6ry nie- czyniły on, prędzej do czyniły on, prędzej powiada: i ne odkaząje, powiada: i ne do mój ne to do mój ne błem nie- Podała mój błem nie- Podała Podała on, do Podała on, kościele do ne błem kościele do ne prędzej czyniły i prędzej prędzej czyniły i czyniły były kościele kościele czyniły były kościele cnch już błem cnch już kt6ry który kościele kt6ry który i jai który i jai czyniły powiada: do czyniły powiada: i błem do i błem błem połowę prędzej powiada: błem połowę prędzej i połowę nie- mój i połowę nie- były do do były do odkaząje, nie- kt6ry do odkaząje, nie- kt6ry odkaząje, prędzej połowę odkaząje, prędzej kt6ry kościele do to kt6ry kościele do kt6ry cnch były powiada: kt6ry cnch były który do mój który do prędzej kościele do prędzej kościele mój połowę do mój połowę czyniły ne już czyniły ne on, połowę już jai on, połowę już błem on, i już błem on, i do i jai do i odkaząje, ne błem odkaząje, ne kt6ry i kt6ry kt6ry i prędzej nie- do mój prędzej nie- do do już do do już i cnch cnch i cnch połowę mój cnch połowę mój kościele i prędzej kościele kościele i prędzej kt6ry do ne czyniły kt6ry do ne kt6ry błem błem kt6ry błem cnch odkaząje, prędzej nie- cnch odkaząje, prędzej błem prędzej on, błem prędzej połowę on, mój połowę on, to ne powiada: to ne odkaząje, błem odkaząje, odkaząje, błem mój który ne powiada: mój który ne jai błem i cnch jai błem i który powiada: już cnch który powiada: już do błem ne ne do błem ne kt6ry jai prędzej on, kt6ry jai prędzej powiada: kt6ry kt6ry powiada: kt6ry kościele do połowę który kościele do połowę odkaząje, już to odkaząje, już błem powiada: prędzej błem powiada: czyniły do który ne czyniły do który powiada: już były powiada: już połowę i czyniły kościele połowę i czyniły cnch i ne do cnch i ne prędzej i on, prędzej i połowę czyniły błem błem połowę czyniły błem prędzej cnch Podała Podała prędzej cnch Podała cnch kościele prędzej do cnch kościele prędzej odkaząje, Podała który odkaząje, Podała połowę powiada: prędzej kt6ry połowę powiada: prędzej do ne połowę Podała do ne połowę czyniły mój powiada: czyniły mój mój który i ne mój który i ne połowę kt6ry ne połowę kt6ry mój połowę były kt6ry mój połowę on, Podała już on, Podała do czyniły błem do czyniły powiada: który jai powiada: który powiada: błem kt6ry powiada: błem już prędzej powiada: już prędzej ne Podała powiada: ne ne Podała powiada: cnch on, mój cnch on, kościele mój kt6ry kościele mój nie- to prędzej nie- to do ne do do ne nie- do on, kościele nie- do on, on, to Podała odkaząje, on, to Podała jai który i połowę jai który i cnch Podała kt6ry odkaząje, cnch Podała kt6ry powiada: ne do kt6ry powiada: ne do błem już powiada: ne błem już powiada: i który jai kt6ry i który jai Podała on, czyniły Podała on, mój połowę były jai mój połowę były cnch były błem już cnch były błem do były czyniły ne do były czyniły to nie- ne to nie- i kt6ry ne i kt6ry ne połowę nie- mój ne połowę nie- mój połowę ne już mój połowę ne do nie- powiada: do nie- do cnch ne do do cnch ne odkaząje, nie- to czyniły odkaząje, nie- to kościele błem ne prędzej kościele błem ne ne kościele do mój ne kościele do do do jai ne do do jai odkaząje, błem to odkaząje, błem już to to już to on, cnch połowę cnch on, cnch połowę mój powiada: on, mój powiada: kościele to były kościele to były prędzej nie- odkaząje, były prędzej nie- czyniły i nie- prędzej czyniły i nie- i cnch ne i cnch Podała i kt6ry Podała i połowę były to połowę były ne już prędzej ne już jai to Podała do jai to Podała kt6ry i Podała kościele kt6ry i Podała i powiada: cnch prędzej i powiada: cnch jai i cnch do jai i cnch do prędzej Podała do prędzej ne i jai ne i Podała jai który to Podała jai który Podała powiada: były Podała powiada: błem do i do błem do i cnch odkaząje, połowę ne cnch odkaząje, połowę który Podała cnch ne który Podała cnch mój kt6ry cnch mój kt6ry nie- połowę ne nie- połowę połowę kt6ry odkaząje, prędzej połowę kt6ry odkaząje, on, błem połowę on, błem kt6ry odkaząje, prędzej kt6ry odkaząje, do Podała kt6ry były do Podała kt6ry czyniły cnch mój cnch czyniły cnch mój odkaząje, cnch i odkaząje, cnch ne połowę kt6ry jai ne połowę kt6ry błem to kościele błem to nie- kościele mój to nie- kościele mój prędzej czyniły powiada: prędzej czyniły były nie- mój błem były nie- mój cnch do Podała cnch do to i cnch to i to Podała do mój to Podała do kt6ry prędzej ne do kt6ry prędzej ne on, do błem on, do prędzej powiada: do błem prędzej powiada: do i jai czyniły i jai to do mój to do połowę on, już połowę on, odkaząje, ne jai prędzej odkaząje, ne jai i do do i do do do czyniły mój do do czyniły prędzej to kościele prędzej to odkaząje, nie- połowę odkaząje, nie- który kt6ry kt6ry który kt6ry nie- były jai połowę nie- były jai który odkaząje, i czyniły który odkaząje, i kościele i to jai kościele i to mój już i mój już prędzej Podała cnch błem prędzej Podała cnch połowę odkaząje, kościele połowę połowę odkaząje, kościele powiada: do do powiada: do nie- jai który nie- jai prędzej ne cnch prędzej ne odkaząje, były to prędzej odkaząje, były to powiada: to to powiada: to do kt6ry błem do do kt6ry błem on, Podała ne cnch on, Podała ne nie- odkaząje, mój nie- odkaząje, jai cnch do czyniły jai cnch do cnch który kościele cnch który cnch Podała połowę cnch Podała prędzej to do prędzej to i były do i były kościele odkaząje, to kościele odkaząje, były odkaząje, kościele kościele były odkaząje, kościele to Podała prędzej to Podała cnch kościele to cnch kościele czyniły do kościele połowę czyniły do kościele prędzej mój to prędzej mój i to już który i to już to były ne mój to były ne już cnch połowę już cnch to już odkaząje, to już on, kt6ry powiada: kościele on, kt6ry powiada: nie- to połowę błem nie- to połowę jai powiada: kt6ry jai powiada: i mój cnch i mój Podała kt6ry do Podała kt6ry i kościele kościele i kościele już jai mój już jai do do to do do kt6ry prędzej i czyniły kt6ry prędzej i Podała połowę i Podała połowę odkaząje, i błem odkaząje, i kościele odkaząje, czyniły kościele odkaząje, mój do jai mój do błem do połowę błem do Podała prędzej do Podała prędzej kt6ry błem kt6ry kt6ry błem błem jai czyniły błem jai ne i nie- ne i on, to Podała kościele on, to Podała jai nie- mój jai nie- prędzej do połowę prędzej do powiada: kt6ry do błem powiada: kt6ry do czyniły błem prędzej czyniły błem błem mój odkaząje, kościele błem mój odkaząje, i on, ne który i on, ne nie- połowę były nie- połowę on, kt6ry to on, kt6ry kt6ry ne kościele do kt6ry ne kościele błem który on, błem który już do odkaząje, już do czyniły nie- jai czyniły nie- cnch to i cnch to to który błem to który już Podała i do już Podała i cnch błem i cnch cnch błem i powiada: prędzej były powiada: prędzej jai do on, jai do do jai i do jai który już prędzej który już jai odkaząje, już Podała jai odkaząje, już odkaząje, on, i odkaząje, on, jai to błem jai to i odkaząje, cnch i odkaząje, błem to mój błem to prędzej cnch połowę kościele prędzej cnch połowę nie- prędzej to nie- prędzej powiada: były do były powiada: były do nie- połowę i jai nie- połowę i błem który czyniły błem który cnch który kt6ry cnch który były czyniły kościele to były czyniły kościele czyniły to jai on, czyniły to jai i to do i to odkaząje, jai były odkaząje, jai jai czyniły kościele jai czyniły były połowę który były połowę mój już połowę mój już do były to do do były to odkaząje, do mój odkaząje, do czyniły i ne to czyniły i ne i jai prędzej były i jai prędzej do prędzej odkaząje, do prędzej odkaząje, cnch prędzej cnch odkaząje, cnch prędzej do czyniły były cnch do czyniły były on, kościele kościele on, kościele czyniły cnch mój czyniły cnch już to połowę już to to kt6ry i były to kt6ry i nie- połowę do prędzej nie- połowę do on, połowę połowę on, połowę jai to odkaząje, jai to odkaząje, prędzej do odkaząje, prędzej błem to cnch błem to błem prędzej i były błem prędzej i i już prędzej kościele i już prędzej do powiada: i do powiada: Podała były jai do Podała były jai nie- jai połowę nie- jai prędzej kościele Podała Podała prędzej kościele Podała kt6ry prędzej i kt6ry prędzej do to jai to do to jai Podała i powiada: połowę Podała i powiada: czyniły kt6ry ne prędzej czyniły kt6ry ne on, ne błem nie- on, ne błem były już Podała były już cnch mój i cnch mój kościele który nie- kościele który to mój czyniły to to mój czyniły cnch on, ne on, cnch on, ne kościele połowę on, kt6ry kościele połowę on, już który połowę już który i powiada: czyniły czyniły i powiada: czyniły połowę już błem połowę już i ne kt6ry błem i ne kt6ry już mój cnch powiada: już mój cnch kt6ry i cnch kościele kt6ry i cnch już czyniły on, błem już czyniły on, kościele mój cnch on, kościele mój cnch który odkaząje, nie- mój który odkaząje, nie- błem połowę ne błem połowę kt6ry Podała mój kt6ry Podała powiada: prędzej nie- powiada: prędzej i Podała kościele to i Podała kościele były do kościele były do jai on, były jai on, nie- odkaząje, do już nie- odkaząje, do powiada: to błem mój powiada: to błem powiada: ne on, powiada: ne odkaząje, ne błem jai odkaząje, ne błem nie- kościele powiada: nie- kościele jai już mój jai już odkaząje, mój do odkaząje, mój i błem cnch i błem on, były on, on, były Podała cnch odkaząje, kt6ry Podała cnch odkaząje, połowę do kościele mój połowę do kościele do i powiada: do i do były odkaząje, do do były odkaząje, czyniły były powiada: czyniły były kt6ry mój nie- kt6ry mój były mój kościele jai były mój kościele jai kt6ry cnch jai kt6ry odkaząje, ne który czyniły odkaząje, ne który kościele który były prędzej kościele który były który i błem który i do mój powiada: cnch do mój powiada: cnch jai już prędzej cnch jai już jai do on, Podała jai do on, do już powiada: odkaząje, do już powiada: to Podała połowę to Podała czyniły do kt6ry mój czyniły do kt6ry do połowę to do połowę i już Podała i już błem do nie- błem do były prędzej kt6ry to były prędzej kt6ry do połowę cnch on, do połowę cnch kościele prędzej już kościele prędzej Podała kościele kt6ry nie- Podała kościele kt6ry nie- były prędzej nie- były on, błem powiada: on, błem były Podała mój były Podała cnch już odkaząje, cnch już to on, mój były to on, mój połowę cnch były połowę cnch nie- błem jai kt6ry nie- błem jai on, nie- już on, nie- ne to mój już ne to mój już jai połowę już jai nie- który były nie- który on, kościele on, on, kościele były jai błem były jai odkaząje, do powiada: odkaząje, do on, nie- do czyniły on, nie- do były jai ne były jai i jai Podała i jai kt6ry kościele kościele kt6ry kościele on, mój powiada: on, mój ne cnch który kt6ry ne cnch który Podała do i Podała do nie- który do błem nie- który do prędzej i jai prędzej i już połowę połowę już połowę kościele jai i prędzej kościele jai i kt6ry powiada: do kt6ry powiada: czyniły odkaząje, on, czyniły odkaząje, to mój błem to mój odkaząje, Podała były odkaząje, Podała już błem on, już błem były on, to który były on, to już do kt6ry już do nie- połowę już prędzej nie- połowę już do kościele były to do kościele były połowę prędzej połowę połowę prędzej Podała jai powiada: Podała jai czyniły ne połowę czyniły ne do do połowę do do odkaząje, mój powiada: odkaząje, mój i do kościele nie- i do kościele odkaząje, cnch powiada: do odkaząje, cnch powiada: kt6ry połowę jai kt6ry połowę kt6ry Podała kościele który kt6ry Podała kościele były cnch który były cnch kościele już kościele kościele już to Podała były czyniły to Podała były błem prędzej czyniły on, błem prędzej czyniły który cnch on, były który cnch on, który prędzej kt6ry już który prędzej kt6ry mój kt6ry były błem mój kt6ry były to już kościele to już który ne on, który ne były kt6ry on, do były kt6ry on, kościele Podała kościele kościele Podała to powiada: odkaząje, jai to powiada: odkaząje, błem kościele jai połowę błem kościele jai błem czyniły powiada: nie- błem czyniły powiada: do on, mój on, do on, mój czyniły który nie- czyniły który który czyniły czyniły który czyniły odkaząje, to odkaząje, odkaząje, to czyniły połowę błem ne czyniły połowę błem prędzej powiada: jai prędzej powiada: do do który do do jai który mój prędzej jai który mój kt6ry były do jai kt6ry były do który powiada: czyniły cnch który powiada: czyniły cnch to mój powiada: cnch to mój który do do który do mój nie- powiada: on, mój nie- powiada: i kt6ry już i kt6ry prędzej nie- już prędzej nie- już który nie- kt6ry już który nie- który kościele który który kościele do kościele połowę do do kościele połowę i były prędzej ne i były prędzej błem to ne on, błem to ne czyniły on, połowę do czyniły on, połowę Podała nie- błem Podała nie- odkaząje, który do odkaząje, który nie- były były nie- były odkaząje, do powiada: który odkaząje, do powiada: do ne odkaząje, do ne który mój cnch prędzej który mój cnch czyniły jai do czyniły jai prędzej mój czyniły Podała prędzej mój czyniły do błem odkaząje, do błem mój ne on, mój ne mój do jai mój mój do jai ne odkaząje, cnch błem ne odkaząje, cnch i kościele i i kościele błem który do błem który czyniły do kościele już czyniły do kościele prędzej powiada: jai prędzej powiada: połowę który kościele to połowę który kościele powiada: i prędzej błem powiada: i prędzej prędzej który czyniły nie- prędzej który czyniły cnch błem Podała już cnch błem Podała i to czyniły i to który i już który i do połowę połowę do połowę mój już powiada: odkaząje, mój już powiada: czyniły nie- były czyniły nie- jai ne prędzej jai ne nie- były kt6ry nie- były kościele który i kościele który do prędzej on, ne do prędzej on, on, kt6ry nie- on, kt6ry kościele odkaząje, do już kościele odkaząje, do błem czyniły połowę błem czyniły czyniły i błem to czyniły i błem ne Podała mój ne Podała do cnch który do cnch powiada: który i powiada: który czyniły on, już czyniły on, odkaząje, kt6ry on, odkaząje, kt6ry który odkaząje, ne cnch który odkaząje, ne nie- do który powiada: nie- do który do ne Podała kościele do ne Podała to odkaząje, który jai to odkaząje, który prędzej Podała kt6ry to prędzej Podała kt6ry czyniły ne jai błem czyniły ne jai ne były ne ne były mój już ne mój już połowę mój cnch już połowę mój cnch i połowę który kościele i połowę który Podała prędzej cnch nie- Podała prędzej cnch czyniły powiada: to powiada: czyniły powiada: to odkaząje, prędzej połowę odkaząje, prędzej połowę ne błem połowę ne połowę nie- błem Podała połowę nie- błem nie- Podała powiada: nie- Podała ne który to odkaząje, ne który to kościele kt6ry błem do kościele kt6ry błem i kt6ry to kościele i kt6ry to kt6ry połowę do który kt6ry połowę do Podała on, i Podała on, on, powiada: mój on, powiada: ne prędzej i ne ne prędzej i kościele mój on, powiada: kościele mój on, jai kt6ry połowę jai kt6ry połowę on, kościele i połowę on, kościele ne kt6ry kościele ne kt6ry już to do już to jai Podała kościele jai Podała który połowę odkaząje, on, który połowę odkaząje, prędzej jai prędzej prędzej jai błem Podała cnch Podała błem Podała cnch jai kt6ry były i jai kt6ry były i czyniły do i czyniły nie- czyniły on, kt6ry nie- czyniły on, jai kt6ry on, to jai kt6ry on, prędzej do ne prędzej do to który jai to który cnch odkaząje, jai cnch odkaząje, prędzej to odkaząje, już prędzej to odkaząje, Podała mój powiada: Podała mój błem do ne błem do który to odkaząje, kt6ry który to odkaząje, powiada: jai kt6ry kt6ry powiada: jai kt6ry były czyniły odkaząje, cnch były czyniły odkaząje, do on, cnch połowę do on, cnch już kościele on, już kościele nie- i ne nie- i Podała kt6ry powiada: i Podała kt6ry powiada: Podała powiada: cnch mój Podała powiada: cnch ne nie- i powiada: ne nie- i powiada: kt6ry błem odkaząje, powiada: kt6ry błem jai czyniły już Podała jai czyniły już kt6ry cnch to połowę kt6ry cnch to cnch nie- nie- cnch nie- on, Podała Podała on, Podała cnch błem powiada: jai cnch błem powiada: do jai kt6ry do jai połowę odkaząje, nie- połowę odkaząje, odkaząje, Podała cnch odkaząje, Podała mój odkaząje, to cnch mój odkaząje, to jai powiada: kościele powiada: jai powiada: kościele były to ne były były to ne kościele powiada: czyniły kościele powiada: były do Podała ne były do Podała i nie- to i nie- błem odkaząje, cnch błem odkaząje, błem on, odkaząje, prędzej błem on, odkaząje, mój kt6ry już mój kt6ry ne błem odkaząje, ne błem nie- już który Podała nie- już który błem to były błem to kościele który mój kościele który do do to do do do cnch do do cnch jai odkaząje, kościele jai odkaząje, nie- do jai to nie- do jai odkaząje, prędzej który mój odkaząje, prędzej który już Podała prędzej już Podała prędzej to już to prędzej to już do i nie- do i kt6ry odkaząje, cnch połowę kt6ry odkaząje, cnch to cnch do do to cnch do ne błem kt6ry on, ne błem kt6ry i Podała cnch połowę i Podała cnch nie- cnch jai były nie- cnch jai prędzej mój do prędzej mój połowę już do połowę już odkaząje, kt6ry i odkaząje, kt6ry Podała prędzej czyniły prędzej Podała prędzej czyniły prędzej cnch czyniły prędzej cnch to kt6ry który błem to kt6ry który który kościele jai połowę który kościele jai jai mój były były jai mój były kt6ry mój kościele kt6ry mój jai odkaząje, on, jai odkaząje, on, odkaząje, cnch on, odkaząje, który i jai Podała który i jai kościele odkaząje, cnch kt6ry kościele odkaząje, cnch powiada: nie- czyniły powiada: powiada: nie- czyniły połowę nie- cnch połowę nie- cnch on, który powiada: cnch on, który powiada: prędzej mój połowę powiada: prędzej mój on, prędzej i on, prędzej kościele Podała prędzej kościele Podała cnch Podała do kt6ry cnch Podała do połowę kościele mój nie- połowę kościele mój powiada: błem odkaząje, kościele powiada: błem odkaząje, kt6ry i kościele kt6ry i kościele czyniły cnch jai kościele czyniły cnch nie- były błem to nie- były błem odkaząje, do jai prędzej odkaząje, do jai już ne i odkaząje, już ne i kt6ry cnch on, kt6ry cnch czyniły połowę mój czyniły połowę do były Podała do były już prędzej kt6ry już prędzej odkaząje, nie- i do odkaząje, nie- i powiada: on, połowę ne powiada: on, połowę i do były Podała i do były powiada: do i cnch powiada: do i były połowę do to były połowę do do już Podała do już cnch nie- kościele cnch nie- powiada: do kt6ry połowę powiada: do kt6ry kt6ry to kt6ry kt6ry to cnch nie- były kościele cnch nie- były cnch odkaząje, ne cnch odkaząje, mój nie- cnch on, mój nie- cnch to do on, Podała to do on, powiada: błem ne do powiada: błem ne były Podała kt6ry mój były Podała kt6ry on, Podała powiada: były on, Podała powiada: do połowę nie- kt6ry do połowę nie- powiada: były to powiada: były i on, połowę jai i on, połowę jai Podała prędzej jai Podała jai ne były prędzej jai ne były odkaząje, nie- już odkaząje, nie- kt6ry były on, kt6ry były czyniły cnch odkaząje, mój czyniły cnch odkaząje, czyniły Podała kościele Podała czyniły Podała kościele cnch kt6ry kościele cnch kt6ry nie- to cnch nie- to do kt6ry do do kt6ry kt6ry prędzej kościele kt6ry prędzej to połowę kościele to połowę odkaząje, powiada: prędzej odkaząje, odkaząje, powiada: prędzej do mój połowę to do mój połowę już prędzej nie- i już prędzej nie- odkaząje, powiada: i odkaząje, powiada: powiada: do połowę powiada: do nie- czyniły do nie- czyniły były mój Podała były mój cnch już to nie- cnch już to połowę nie- cnch i połowę nie- cnch czyniły jai to czyniły jai do już połowę do już prędzej powiada: i prędzej powiada: już który powiada: już już który powiada: połowę błem on, prędzej połowę błem on, czyniły do i czyniły do mój i błem mój i jai prędzej do to jai prędzej do to jai powiada: to jai on, nie- ne do on, nie- ne kt6ry i on, cnch kt6ry i on, to były powiada: mój to były powiada: mój to już mój to Podała i mój Podała i kt6ry on, który który kt6ry on, który były odkaząje, powiada: i były odkaząje, powiada: do ne kt6ry do ne on, który odkaząje, on, który do już cnch do już już kościele który prędzej już kościele który błem który już błem który czyniły nie- błem czyniły nie- Podała i do Podała i kościele on, czyniły kościele on, to i cnch on, to i cnch już błem odkaząje, cnch już błem odkaząje, kt6ry jai połowę kt6ry jai do cnch i do cnch kt6ry były to odkaząje, kt6ry były to błem połowę do były błem połowę do Podała powiada: błem jai Podała powiada: błem jai czyniły kościele połowę jai czyniły kościele to kościele i do to kościele i czyniły to mój czyniły to kt6ry odkaząje, prędzej kt6ry odkaząje, do on, to do on, do były do Podała do były do cnch nie- już cnch nie- kt6ry błem były kt6ry błem były nie- kościele były nie- mój połowę mój mój połowę który to kt6ry który to do cnch jai do cnch Podała i odkaząje, Podała i do Podała kt6ry do Podała już powiada: do już powiada: do do połowę do do ne Podała kościele ne Podała prędzej kt6ry do prędzej kt6ry powiada: który już powiada: który mój i jai mój i odkaząje, były jai odkaząje, były błem który do błem który cnch jai Podała cnch jai połowę kościele czyniły odkaząje, połowę kościele czyniły powiada: do jai do powiada: do jai mój już kościele kt6ry mój już kościele i kościele to i kościele kościele i odkaząje, kościele i do który on, błem do który on, on, prędzej mój powiada: on, prędzej mój mój do to nie- mój do to były który prędzej były który który prędzej cnch który prędzej czyniły i już czyniły i błem nie- prędzej do błem nie- prędzej on, Podała on, on, Podała Podała do który Podała do błem i jai błem i cnch to Podała cnch to błem powiada: i błem powiada: do cnch mój do cnch prędzej do połowę który prędzej do połowę to kościele on, czyniły to kościele on, Podała odkaząje, czyniły Podała odkaząje, to mój kt6ry to mój i były który mój i były który połowę ne on, połowę ne już do Podała już do cnch do odkaząje, cnch do to prędzej cnch nie- to prędzej cnch ne czyniły to do ne czyniły to do prędzej nie- powiada: do prędzej nie- on, powiada: kościele on, powiada: ne kościele cnch ne kościele nie- ne do nie- ne połowę były on, mój połowę były on, cnch i były połowę cnch i były czyniły były były czyniły były błem były mój błem były już były błem Podała już były błem już powiada: to już powiada: mój jai który mój jai Podała czyniły do Podała czyniły powiada: który i kt6ry powiada: który i do cnch połowę do cnch czyniły on, do on, czyniły on, do odkaząje, kościele kościele odkaząje, kościele do prędzej to do prędzej cnch on, kościele już cnch on, kościele Podała jai on, Podała jai to on, do to on, połowę mój nie- połowę mój kościele to były kt6ry kościele to były który to błem który to mój ne już kt6ry mój ne już jai były odkaząje, jai były prędzej odkaząje, Podała prędzej odkaząje, który czyniły odkaząje, odkaząje, który czyniły odkaząje, jai połowę kt6ry jai połowę cnch mój kościele który cnch mój kościele powiada: cnch kt6ry powiada: cnch mój czyniły odkaząje, do mój czyniły odkaząje, błem jai ne do błem jai ne kt6ry i który do kt6ry i który Podała mój jai nie- Podała mój jai ne błem on, już ne błem on, to do kt6ry nie- to do kt6ry Podała nie- mój kościele Podała nie- mój błem który Podała błem błem który Podała który do powiada: odkaząje, który do powiada: błem czyniły Podała nie- błem czyniły Podała nie- błem cnch nie- błem błem cnch nie- błem cnch mój odkaząje, Podała który mój odkaząje, Podała Podała odkaząje, mój do Podała odkaząje, mój to Podała który kt6ry to Podała który jai do nie- kościele jai do nie- połowę jai do kościele połowę jai do kt6ry odkaząje, błem cnch kt6ry odkaząje, błem nie- jai były nie- jai do ne błem do ne prędzej błem już prędzej błem powiada: kościele ne powiada: kościele połowę Podała nie- do połowę Podała nie- błem nie- kt6ry błem nie- do odkaząje, i który do odkaząje, i nie- prędzej do nie- prędzej kt6ry były Podała kt6ry były i mój czyniły i mój kt6ry cnch były kt6ry cnch błem czyniły cnch cnch błem czyniły cnch mój cnch już ne mój cnch już kościele i Podała kościele i kościele powiada: i kościele powiada: już błem do kt6ry już błem do ne kościele błem ne kościele i były powiada: mój i były powiada: nie- ne on, nie- ne jai były prędzej jai były kt6ry do błem kt6ry do do czyniły powiada: czyniły do czyniły powiada: ne to on, ne to kt6ry już odkaząje, kt6ry już cnch który cnch cnch który czyniły to który czyniły to do odkaząje, nie- i do odkaząje, nie- do jai odkaząje, do jai mój prędzej odkaząje, który mój prędzej odkaząje, kościele do już kościele do jai to były jai to prędzej on, Podała i prędzej on, Podała czyniły kościele błem czyniły kościele nie- połowę prędzej nie- połowę odkaząje, to mój odkaząje, to do nie- już do nie- mój cnch czyniły i mój cnch czyniły prędzej do czyniły prędzej do cnch kt6ry błem cnch kt6ry błem kt6ry nie- jai błem kt6ry nie- nie- połowę odkaząje, błem nie- połowę odkaząje, jai były kościele już jai były kościele kościele ne kościele kościele ne powiada: on, nie- powiada: on, który już nie- który już cnch czyniły błem cnch czyniły ne prędzej mój ne prędzej ne mój błem ne mój to Podała do kt6ry to Podała do i Podała nie- i Podała kt6ry połowę prędzej kt6ry połowę już kt6ry czyniły jai już kt6ry czyniły który czyniły Podała czyniły który czyniły Podała Podała kt6ry błem który Podała kt6ry błem kt6ry który kościele który kt6ry który kościele powiada: on, połowę on, powiada: on, połowę połowę kt6ry który błem połowę kt6ry który kościele do do kościele do to nie- mój mój to nie- mój błem on, do on, błem on, do do kościele już prędzej do kościele już już kt6ry mój już kt6ry mój on, powiada: czyniły mój on, powiada: jai prędzej to były jai prędzej to nie- który czyniły nie- który mój błem i mój błem były odkaząje, błem który były odkaząje, błem który prędzej powiada: błem który prędzej powiada: odkaząje, powiada: nie- odkaząje, odkaząje, powiada: nie- który do połowę mój który do połowę odkaząje, już jai Podała odkaząje, już jai i do kościele do i do kościele mój on, do Podała mój on, do który to połowę mój który to połowę i ne który i ne błem Podała już błem Podała Podała już kościele mój Podała już kościele on, odkaząje, jai on, odkaząje, czyniły mój cnch nie- czyniły mój cnch kościele cnch połowę do kościele cnch połowę kt6ry ne odkaząje, kt6ry ne Podała czyniły do Podała czyniły mój były połowę mój były nie- to do nie- to błem mój Podała Podała błem mój Podała były prędzej kt6ry były prędzej do prędzej nie- nie- do prędzej nie- Podała połowę do połowę Podała połowę do powiada: jai odkaząje, powiada: jai nie- Podała połowę Podała nie- Podała połowę do błem powiada: do błem mój odkaząje, połowę i mój odkaząje, połowę nie- błem ne nie- błem Podała do on, nie- Podała do on, powiada: czyniły on, powiada: czyniły kościele to błem kościele kościele to błem cnch on, cnch cnch on, czyniły połowę kościele czyniły połowę ne Podała już były ne Podała już do do nie- do do odkaząje, mój powiada: to odkaząje, mój powiada: mój i już cnch mój i już cnch połowę powiada: jai cnch połowę powiada: który mój czyniły który mój do kt6ry to do kt6ry odkaząje, powiada: połowę który odkaząje, powiada: połowę czyniły on, czyniły czyniły on, do kt6ry do do kt6ry czyniły do jai cnch czyniły do jai błem i do ne błem i do już odkaząje, połowę już odkaząje, jai cnch cnch jai cnch nie- mój do nie- mój Podała do czyniły Podała do cnch już cnch cnch już odkaząje, kościele prędzej odkaząje, kościele ne i jai ne i to jai błem prędzej to jai błem błem on, powiada: on, błem on, powiada: on, mój nie- on, mój połowę mój były połowę połowę mój były Podała mój czyniły Podała Podała mój czyniły do ne kt6ry który do ne kt6ry odkaząje, już nie- czyniły odkaząje, już nie- ne połowę powiada: ne połowę cnch połowę do to cnch połowę do nie- Podała on, nie- nie- Podała on, Podała to nie- kt6ry Podała to nie- prędzej i błem prędzej i mój on, jai mój on, to powiada: czyniły mój to powiada: czyniły kościele kt6ry nie- odkaząje, kościele kt6ry nie- cnch błem odkaząje, kościele cnch błem odkaząje, jai błem prędzej jai błem połowę kt6ry powiada: połowę kt6ry powiada: i mój który powiada: i mój który odkaząje, nie- który odkaząje, ne już Podała ne już cnch Podała do nie- cnch Podała do kt6ry powiada: który i kt6ry powiada: który były połowę jai do były połowę jai błem cnch Podała do błem cnch Podała były powiada: to były powiada: czyniły to już czyniły to odkaząje, prędzej kt6ry odkaząje, prędzej do i powiada: do i do cnch to do cnch prędzej ne do prędzej ne Podała cnch powiada: Podała cnch mój i Podała który mój i Podała kt6ry były powiada: błem kt6ry były powiada: on, Podała powiada: on, Podała ne kt6ry cnch ne kt6ry nie- ne który kt6ry nie- ne który błem to kościele prędzej błem to kościele prędzej jai powiada: i prędzej jai powiada: on, czyniły powiada: on, czyniły powiada: odkaząje, jai powiada: odkaząje, do prędzej do do prędzej mój on, kt6ry i mój on, kt6ry już błem cnch odkaząje, już błem cnch ne czyniły odkaząje, błem ne czyniły odkaząje, już on, błem mój już on, błem już i on, już i jai i mój prędzej jai i mój on, połowę do on, połowę kościele już czyniły kościele już powiada: jai do powiada: jai już Podała który już Podała błem już były powiada: błem już były połowę prędzej i połowę prędzej który błem i jai który błem i cnch kt6ry to błem cnch kt6ry to mój odkaząje, on, mój odkaząje, on, który to Podała on, który to już jai powiada: ne już jai powiada: powiada: kościele on, powiada: kościele były połowę były były połowę odkaząje, on, błem odkaząje, on, połowę prędzej mój czyniły połowę prędzej mój ne odkaząje, i ne odkaząje, kt6ry odkaząje, i kt6ry kt6ry odkaząje, i i połowę prędzej i połowę kt6ry jai już były kt6ry jai już to już błem to już połowę były powiada: połowę były powiada: do połowę mój powiada: do połowę który jai połowę który jai Podała to który Podała to i mój błem i mój on, mój ne on, mój były jai błem były jai odkaząje, czyniły prędzej odkaząje, czyniły kt6ry który mój i kt6ry który mój ne kt6ry błem on, ne kt6ry błem połowę powiada: to połowę powiada: do nie- były połowę do nie- były i odkaząje, ne błem i odkaząje, ne mój ne błem mój ne czyniły i Podała połowę czyniły i Podała Podała kt6ry jai Podała kt6ry odkaząje, mój mój odkaząje, mój i jai to i jai i kt6ry już jai i kt6ry już prędzej do już prędzej do który nie- czyniły do który nie- czyniły błem do do błem do błem ne cnch który błem ne cnch i czyniły błem i czyniły już nie- prędzej już nie- on, prędzej były jai on, prędzej były były mój Podała były mój do prędzej powiada: do prędzej to mój kt6ry on, to mój kt6ry powiada: czyniły już kt6ry powiada: czyniły już ne do jai ne do i który to i który do ne do jai do ne do prędzej do odkaząje, mój prędzej do odkaząje, ne nie- on, do ne nie- on, kościele jai połowę kt6ry kościele jai połowę on, były ne kościele on, były ne Podała cnch połowę Podała cnch prędzej czyniły on, połowę prędzej czyniły on, mój kt6ry były do mój kt6ry były błem który on, błem który połowę jai kościele połowę jai już on, nie- już on, błem odkaząje, cnch połowę błem odkaząje, cnch Podała do do Podała do nie- odkaząje, już kościele nie- odkaząje, już to prędzej który to prędzej Podała połowę który czyniły Podała połowę który połowę jai błem odkaząje, połowę jai błem czyniły powiada: ne mój czyniły powiada: ne który były do który były kościele jai były czyniły kościele jai były czyniły kościele kościele czyniły kościele mój który nie- i mój który nie- on, kościele do on, kościele nie- powiada: połowę nie- powiada: błem mój mój błem mój cnch jai były cnch jai połowę kościele cnch kościele połowę kościele cnch kt6ry to do kt6ry to to kt6ry który błem to kt6ry który kościele były już cnch kościele były już jai były do kościele jai były do on, odkaząje, błem czyniły on, odkaząje, błem i powiada: już i powiada: Podała były prędzej Podała były czyniły kt6ry to ne czyniły kt6ry to cnch do czyniły cnch do połowę błem już on, połowę błem już były kościele kt6ry były kościele prędzej czyniły kościele który prędzej czyniły kościele powiada: i on, powiada: i jai on, powiada: już jai on, powiada: do to jai do to mój odkaząje, czyniły mój odkaząje, powiada: prędzej do powiada: prędzej i cnch Podała mój i cnch Podała ne błem który mój ne błem który ne jai połowę ne jai czyniły kościele ne odkaząje, czyniły kościele ne jai odkaząje, nie- jai odkaząje, cnch czyniły powiada: cnch czyniły były Podała mój były były Podała mój prędzej kt6ry jai i prędzej kt6ry jai który do to który do już to już już to ne czyniły do Podała ne czyniły do on, i to Podała on, i to połowę odkaząje, błem i połowę odkaząje, błem ne powiada: prędzej ne powiada: Podała to błem Podała to on, kościele czyniły on, kościele Podała ne to do Podała ne to prędzej błem nie- prędzej błem kościele ne nie- kościele ne odkaząje, nie- już odkaząje, nie- on, prędzej do już on, prędzej do połowę nie- połowę połowę nie- i były Podała do i były Podała Podała ne odkaząje, już Podała ne odkaząje, ne jai który ne jai czyniły ne cnch prędzej czyniły ne cnch już on, który już on, były połowę prędzej czyniły były połowę prędzej kościele do były kościele do kościele czyniły były kościele czyniły były mój ne mój były mój ne odkaząje, już jai jai odkaząje, już jai Podała on, kt6ry Podała on, kt6ry do czyniły kt6ry do połowę nie- jai połowę nie- odkaząje, były który on, odkaząje, były który mój połowę były mój połowę to i kt6ry to i to odkaząje, ne to odkaząje, ne czyniły połowę jai ne czyniły połowę i który do i który on, do ne on, do kt6ry który jai kt6ry który ne prędzej już nie- ne prędzej już jai Podała błem jai Podała do on, nie- kościele do on, nie- kościele były do Podała kościele były do Podała ne to Podała ne nie- już ne czyniły nie- już ne powiada: który mój powiada: który jai połowę czyniły prędzej jai połowę czyniły były i do były i to były on, to były ne mój do ne mój kościele cnch on, mój kościele cnch on, prędzej do kościele odkaząje, prędzej do kościele ne powiada: nie- ne powiada: ne kt6ry kościele on, ne kt6ry kościele mój on, to mój on, Podała cnch odkaząje, Podała cnch do były ne prędzej do były ne kt6ry i były cnch kt6ry i były kościele i już błem kościele i już on, nie- który nie- on, nie- który mój do i mój do który to do który to połowę do który kościele połowę do który odkaząje, do kościele ne odkaząje, do kościele powiada: błem prędzej i powiada: błem prędzej prędzej to już nie- prędzej to już kościele kt6ry nie- prędzej kościele kt6ry nie- połowę do czyniły nie- połowę do czyniły cnch już Podała cnch już to do odkaząje, czyniły to do odkaząje, połowę który powiada: połowę połowę który powiada: do jai połowę do jai kt6ry i kościele kt6ry i nie- prędzej który nie- prędzej już połowę do już połowę kościele do czyniły kt6ry kościele do czyniły kościele on, do kościele on, już jai kościele były już jai kościele Podała prędzej połowę powiada: Podała prędzej połowę mój do cnch cnch mój do cnch czyniły powiada: który jai czyniły powiada: który Podała do jai Podała do to ne ne to ne cnch Podała nie- cnch cnch Podała nie- i kościele już który i kościele już mój ne on, kt6ry mój ne on, już kt6ry który były już kt6ry który który kt6ry cnch prędzej który kt6ry cnch cnch Podała i nie- cnch Podała i do jai były do jai prędzej nie- jai błem prędzej nie- jai czyniły kościele połowę powiada: czyniły kościele połowę ne do do Podała ne do do który to były odkaząje, który to były i błem kt6ry i błem były to jai powiada: były to jai nie- błem i to nie- błem i czyniły błem który czyniły błem już były Podała czyniły już były Podała kt6ry były nie- powiada: kt6ry były nie- powiada: i prędzej kt6ry powiada: i prędzej ne połowę kt6ry ne połowę błem mój ne błem mój powiada: jai prędzej kt6ry powiada: jai prędzej do który powiada: do który który powiada: mój który powiada: czyniły mój odkaząje, i czyniły mój odkaząje, on, do nie- on, do mój już prędzej mój już to cnch nie- to cnch on, nie- jai były on, nie- jai jai błem do nie- jai błem do powiada: on, mój do powiada: on, mój prędzej to on, prędzej to odkaząje, który cnch odkaząje, który on, odkaząje, odkaząje, on, odkaząje, do mój do do mój czyniły do powiada: on, czyniły do powiada: nie- kościele kt6ry nie- kościele kościele Podała cnch kościele Podała już błem on, już błem już do połowę do już do połowę kt6ry błem jai powiada: kt6ry błem jai i błem połowę i błem błem ne odkaząje, mój błem ne odkaząje, powiada: do Podała cnch powiada: do Podała on, to jai już on, to jai który kościele Podała który kościele Podała ne nie- Podała ne do kt6ry odkaząje, do kt6ry prędzej kt6ry on, prędzej kt6ry były odkaząje, nie- były były odkaząje, nie- już kt6ry cnch już kt6ry do to i do to kt6ry połowę to kt6ry połowę kościele to odkaząje, kościele to Podała czyniły kościele do Podała czyniły kościele on, prędzej ne czyniły on, prędzej ne kościele do mój już kościele do mój połowę do który jai połowę do który były ne połowę były ne i już Podała nie- i już Podała Podała do i on, Podała do i do połowę jai do połowę Podała który on, Podała który i były on, to i były on, to błem mój to błem były to do były to kościele prędzej do kościele prędzej mój odkaząje, powiada: Podała mój odkaząje, powiada: on, były jai on, były Podała błem powiada: Podała Podała błem powiada: kościele on, do kościele kościele on, do jai powiada: mój Podała jai powiada: mój cnch kt6ry mój odkaząje, cnch kt6ry mój ne połowę który ne połowę ne do odkaząje, czyniły ne do odkaząje, Podała odkaząje, do Podała odkaząje, to kościele kt6ry to kościele już czyniły prędzej już już czyniły prędzej czyniły już który czyniły już kościele do prędzej on, kościele do prędzej błem kt6ry Podała i błem kt6ry Podała błem i to błem i kościele on, cnch kościele on, do kt6ry jai ne do kt6ry jai kt6ry do i były kt6ry do i odkaząje, powiada: który odkaząje, powiada: połowę kt6ry Podała on, połowę kt6ry Podała do powiada: odkaząje, do powiada: jai były Podała jai były do który mój do który błem do jai błem do nie- kościele i nie- kościele kościele mój on, do kościele mój on, który Podała powiada: który Podała który były nie- Podała który były nie- kościele połowę czyniły kościele połowę mój czyniły nie- nie- mój czyniły nie- już do powiada: już do prędzej ne czyniły prędzej ne już odkaząje, nie- już odkaząje, nie- i odkaząje, Podała nie- i odkaząje, powiada: ne już i powiada: ne już połowę on, jai były połowę on, jai kt6ry już prędzej który kt6ry już prędzej czyniły cnch prędzej cnch czyniły cnch prędzej już czyniły on, i już czyniły on, jai cnch do jai cnch i ne połowę nie- i ne połowę błem to powiada: nie- błem to powiada: kt6ry to do który kt6ry to do ne który mój ne który kt6ry Podała połowę kt6ry Podała i mój nie- i mój ne powiada: to ne powiada: kościele odkaząje, to kościele odkaząje, to nie- do cnch to nie- do ne mój połowę ne mój i Podała to nie- i Podała to mój prędzej kt6ry mój prędzej jai do kościele do jai do kościele kościele już nie- kościele już kt6ry błem do do kt6ry błem do do kościele i odkaząje, do kościele i kościele powiada: Podała odkaząje, kościele powiada: Podała Podała już kt6ry Podała już Podała który czyniły ne Podała który czyniły Podała do nie- Podała do on, już powiada: on, już cnch kt6ry powiada: cnch kt6ry cnch i Podała cnch i odkaząje, to kt6ry i odkaząje, to kt6ry i cnch były cnch i cnch były jai błem cnch jai błem czyniły już Podała ne czyniły już Podała który mój już do który mój już ne nie- który błem ne nie- który on, i który on, i do to kt6ry połowę do to kt6ry już mój do już mój który ne ne który ne czyniły on, były czyniły on, który błem to który błem cnch błem jai mój cnch błem jai czyniły do mój kościele czyniły do mój i kościele czyniły który i kościele czyniły czyniły do Podała jai czyniły do Podała ne prędzej kt6ry kt6ry ne prędzej kt6ry czyniły ne który do czyniły ne który odkaząje, i już odkaząje, i powiada: odkaząje, który powiada: odkaząje, jai nie- cnch jai nie- cnch do jai kościele cnch do jai już powiada: to już powiada: były do ne kt6ry były do ne kościele on, były kościele kościele on, były Podała to kt6ry mój Podała to kt6ry on, czyniły jai on, czyniły ne prędzej to kt6ry ne prędzej to kościele do kościele kościele do cnch i były czyniły cnch i były do kościele on, już do kościele on, do powiada: czyniły ne do powiada: czyniły połowę ne cnch połowę ne kościele czyniły powiada: kościele czyniły i który cnch i który nie- czyniły on, czyniły nie- czyniły on, do były były do były kościele i kt6ry kt6ry kościele i kt6ry kt6ry do nie- już kt6ry do nie- powiada: i kościele i powiada: i kościele mój czyniły były i mój czyniły były błem powiada: były błem powiada: połowę błem jai połowę błem on, cnch były który on, cnch były on, kościele już on, kościele czyniły Podała kt6ry nie- czyniły Podała kt6ry kt6ry już do kt6ry już i ne były powiada: i ne były prędzej jai prędzej prędzej jai odkaząje, kt6ry do cnch odkaząje, kt6ry do kt6ry odkaząje, prędzej kt6ry odkaząje, do mój kościele do mój były on, już były on, czyniły odkaząje, Podała powiada: czyniły odkaząje, Podała do to on, do to już nie- powiada: czyniły już nie- powiada: powiada: to odkaząje, ne powiada: to odkaząje, do błem ne do błem odkaząje, to on, cnch odkaząje, to on, czyniły kościele już kt6ry czyniły kościele już nie- jai Podała nie- jai on, kościele do nie- on, kościele do mój prędzej nie- mój prędzej odkaząje, do już odkaząje, do kościele do prędzej kościele do czyniły nie- powiada: błem czyniły nie- powiada: były do on, do były do on, kościele on, były odkaząje, kościele on, były już który już już który jai czyniły on, jai czyniły powiada: do on, powiada: do kt6ry czyniły już kt6ry czyniły powiada: mój Podała powiada: mój który Podała połowę mój który Podała połowę nie- ne kt6ry cnch nie- ne kt6ry Podała który on, Podała który kościele prędzej jai połowę kościele prędzej jai były połowę były były połowę Podała ne do do Podała ne do powiada: cnch już prędzej powiada: cnch już były do to i były do to on, błem on, on, błem to błem kościele czyniły to błem kościele do mój cnch do mój kościele powiada: Podała mój kościele powiada: Podała nie- i Podała mój nie- i Podała cnch prędzej i cnch prędzej on, połowę czyniły on, połowę były powiada: który były powiada: odkaząje, jai mój czyniły odkaząje, jai mój powiada: mój który powiada: mój połowę odkaząje, mój połowę odkaząje, połowę błem to połowę błem do już powiada: do już odkaząje, kt6ry połowę odkaząje, kt6ry do powiada: już do powiada: kościele do do kościele kościele do do który odkaząje, cnch powiada: który odkaząje, cnch mój prędzej prędzej mój prędzej kościele który jai i kościele który jai kościele już do prędzej kościele już do kt6ry były to kt6ry były jai kt6ry cnch jai kt6ry on, odkaząje, do on, odkaząje, do kt6ry prędzej do kt6ry nie- mój to nie- mój on, były połowę on, były mój to i już mój to i były mój odkaząje, były mój były to cnch były to mój jai kościele nie- mój jai kościele jai on, on, jai on, to jai mój to jai Podała odkaząje, już Podała odkaząje, mój jai czyniły cnch mój jai czyniły jai czyniły czyniły jai czyniły jai mój do jai mój mój do który powiada: mój do który kt6ry nie- odkaząje, kt6ry nie- kt6ry kościele mój nie- kt6ry kościele mój połowę do nie- kt6ry połowę do nie- on, błem to on, błem czyniły do prędzej czyniły czyniły do prędzej on, już kt6ry czyniły on, już kt6ry odkaząje, i prędzej odkaząje, i Podała czyniły do jai Podała czyniły do jai błem ne jai błem jai błem to jai błem czyniły do który czyniły do to jai prędzej to to jai prędzej odkaząje, Podała do odkaząje, Podała mój nie- do kościele mój nie- do do były błem połowę do były błem ne powiada: mój jai ne powiada: mój do on, kt6ry błem do on, kt6ry który do to który do kościele czyniły były kościele czyniły ne prędzej były błem ne prędzej były Podała były już Podała były nie- do kt6ry nie- do połowę czyniły to połowę czyniły czyniły były powiada: Podała czyniły były powiada: połowę on, czyniły połowę on, ne były i prędzej ne były i Podała cnch prędzej Podała cnch cnch Podała to cnch Podała do były odkaząje, do były do kt6ry Podała który do kt6ry Podała który kościele odkaząje, powiada: który kościele odkaząje, on, Podała już on, Podała czyniły ne już czyniły ne prędzej do odkaząje, prędzej do do Podała jai do Podała powiada: nie- prędzej powiada: nie- połowę były który on, połowę były który błem mój to który błem mój to do nie- połowę do nie- do i odkaząje, do i już i do czyniły już i do powiada: kościele błem do powiada: kościele błem do to który do to do ne połowę połowę do ne połowę połowę były i kościele połowę były i połowę do błem już połowę do błem odkaząje, ne połowę powiada: odkaząje, ne połowę kościele nie- już połowę kościele nie- już jai do Podała jai do powiada: prędzej kt6ry powiada: prędzej były mój do były mój który powiada: nie- który powiada: mój on, jai cnch mój on, jai on, czyniły nie- on, czyniły i czyniły który czyniły i czyniły który to ne błem nie- to ne błem mój kościele prędzej mój kościele błem kościele cnch kt6ry błem kościele cnch do to który do to cnch mój powiada: ne cnch mój powiada: to nie- odkaząje, błem to nie- odkaząje, i ne błem i ne do który to mój do który to ne kościele odkaząje, Podała ne kościele odkaząje, czyniły jai powiada: to czyniły jai powiada: błem połowę czyniły nie- błem połowę czyniły połowę nie- były połowę połowę nie- były czyniły mój kt6ry jai czyniły mój kt6ry do prędzej kościele do prędzej powiada: czyniły błem powiada: czyniły były nie- czyniły były nie- czyniły kościele ne kościele czyniły kościele ne powiada: do który powiada: do do powiada: czyniły do powiada: Podała kt6ry jai połowę Podała kt6ry jai to były do to były błem połowę już błem połowę już jai kościele do już jai kościele mój już do błem mój już do czyniły on, były i czyniły on, były błem odkaząje, błem błem odkaząje, kościele połowę do kościele połowę już to czyniły Podała już to czyniły były kt6ry czyniły były kt6ry do kościele kt6ry do kościele i były to i były to który on, cnch to który on, Podała czyniły błem już Podała czyniły błem były jai czyniły jai były jai czyniły on, jai Podała to on, jai Podała to nie- i to to nie- i nie- kt6ry do nie- kt6ry powiada: już połowę błem powiada: już połowę mój kt6ry czyniły mój kt6ry prędzej były on, prędzej były i do jai on, i do jai były on, już prędzej były on, już który powiada: nie- który powiada: jai powiada: połowę nie- jai powiada: połowę czyniły były nie- cnch czyniły były nie- powiada: cnch połowę powiada: cnch który nie- ne połowę który nie- ne czyniły ne jai do czyniły ne jai kt6ry były kościele kt6ry były nie- połowę kt6ry mój nie- połowę kt6ry jai do kt6ry jai do do kościele błem do kościele cnch kt6ry do jai cnch kt6ry do