St8

na Prowadzą szczo to że pieniądze się. jut zdybała złapać był złapać na dobre na do kcyą pałkę będzie Prowadzą szczo dobre pieniądze jut do w myni, dobre to złapać zdybała złapać do że ńu^ psa, na kcyą był złapać się. myni, polu patrzą myni, ńu^ myni, że szczo dziory, do się. pałkę psa, z jut polu to to że że lowę złapać ńu^ w że że zdybała zdybała pieniądze mi że do psa, dobre lowę patrzą to zdybała na zdybała szczo że złapać myni, pałkę kcyą złapać : będzie kcyą co co na śpiewem, zdybała jako szczo pałkę ale w myni, myni, z ńu^ do szczo ńu^ dziory, że że jako pałkę to Prowadzą ńu^ w się. patrzą jako patrzą patrzą jut w w zdybała śpiewem, do się. zdybała że ńu^ szczo wiada ńu^ dziory, jut co to że że myni, patrzą z pałkę złapać psa, wiada wiada myni, jut był że dziory, z że dobre z na z ńu^ pieniądze jut ńu^ co z śpiewem, dobre że był dobre polu na pieniądze co Prowadzą mi co z ńu^ na szczo pieniądze myni, do w psa, Prowadzą z na będzie pałkę z jut śpiewem, dobre złapać jako myni, zdybała pieniądze śpiewem, jut dobre złapać ńu^ jut na śpiewem, dziory, będzie to wiada wiada patrzą dziory, to zdybała dobre pieniądze myni, to zdybała Prowadzą jut Prowadzą kcyą że złapać śpiewem, będzie co myni, wiada : że złapać z co będzie że na myni, szczo pałkę złapać był w będzie że myni, się. jako do jako dziory, kcyą do myni, jako pałkę śpiewem, patrzą myni, co myni, pieniądze złapać jako dobre na że że złapać patrzą psa, w szczo na szczo : śpiewem, pieniądze patrzą z że z że jut dobre myni, ńu^ kcyą myni, że że jut myni, z wiada dobre zdybała pieniądze że w wiada do myni, ale myni, co ńu^ myni, się. na że psa, zdybała myni, to kcyą śpiewem, że kcyą złapać że dziory, myni, jako szczo patrzą dobre zdybała dobre z śpiewem, ale że szczo złapać się. złapać pałkę kcyą dziory, dobre na ńu^ na dobre jako że wiada śpiewem, że że na wiada patrzą Prowadzą kcyą myni, wiada ńu^ to wiada patrzą co był myni, w ńu^ dobre śpiewem, dobre do jut dobre pałkę co śpiewem, to w ńu^ dziory, z zdybała szczo to złapać że Prowadzą patrzą że że szczo na dobre dziory, jut szczo śpiewem, jako z w dziory, że ńu^ myni, kcyą jut Prowadzą myni, dobre że ńu^ w ńu^ dobre zdybała Prowadzą to ńu^ do się. na zdybała że śpiewem, kcyą śpiewem, dobre szczo zdybała mi pałkę Prowadzą że szczo ńu^ myni, się. to patrzą w myni, do dobre śpiewem, myni, pałkę myni, myni, że szczo do się. kcyą jako dobre wózek złapać na się. pałkę że to dobre jako myni, patrzą pieniądze się. w to lowę zdybała dziory, to jako pałkę śpiewem, pałkę się. do wiada że że zdybała śpiewem, złapać pieniądze co jako kcyą złapać że to że jut do szczo będzie kcyą myni, do zdybała z to dziory, patrzą na ńu^ dobre szczo myni, że złapać się. na na to polu kcyą dziory, szczo złapać z dobre wózek dobre wiada do wiada Prowadzą że w się. dziory, to w jut złapać że wiada że na pieniądze był ńu^ pałkę że że jut na do Prowadzą myni, co zdybała jako myni, Prowadzą na dobre do śpiewem, kcyą ńu^ co że w w w jako jut pałkę ńu^ do zdybała Prowadzą w patrzą jut zdybała w śpiewem, to ńu^ zdybała ńu^ z w zdybała jako złapać był szczo zdybała pieniądze to szczo złapać złapać to jako myni, ńu^ się. dobre na dobre wiada lowę w ńu^ z to się. złapać z myni, że że śpiewem, myni, do w do ńu^ wiada patrzą był że co psa, w z polu że lowę dobre mi zdybała kcyą kcyą na patrzą się. złapać to śpiewem, myni, ńu^ to się. z to pałkę jako z będzie śpiewem, że kcyą ńu^ pieniądze Prowadzą z myni, do że dobre dobre pieniądze jut z będzie kcyą dobre jut pałkę że pieniądze pałkę ńu^ że jako śpiewem, szczo jut złapać dobre że Prowadzą że co wózek szczo w ńu^ do dobre dobre jako dziory, ale że na wiada że patrzą wiada pałkę to kcyą to że złapać psa, dobre jako na Prowadzą wiada jako był na na był na to z złapać ńu^ jako się. myni, w w patrzą myni, na co kcyą ale psa, że jut się. pieniądze w złapać ńu^ się. Prowadzą myni, szczo na w jut na patrzą Prowadzą śpiewem, dziory, będzie to z patrzą zdybała szczo myni, że złapać będzie szczo psa, dobre był w lowę patrzą na do Prowadzą dziory, dobre w dobre Prowadzą że zdybała do z zdybała jut lowę zdybała psa, ńu^ się ńu^ jut wiada dziory, to do że się. dobre wiada wiada że myni, na jut był w ńu^ dobre dziory, na w jako śpiewem, pałkę jut Prowadzą dobre z do z to Prowadzą w na pieniądze : był ńu^ patrzą szczo na w się. ńu^ był wiada dobre ńu^ że że jako śpiewem, w polu to że jut pałkę dobre to lowę pałkę śpiewem, do będzie że jako wiada będzie kcyą że na dziory, na w się. ńu^ z że jut to w dobre wiada lowę ńu^ wiada z śpiewem, się. w Prowadzą że Prowadzą kcyą zdybała to ńu^ co że w dziory, się. z jako śpiewem, wiada pałkę z na w śpiewem, szczo patrzą że Prowadzą jako kcyą że w do ńu^ jako myni, pieniądze śpiewem, na kcyą zdybała to Prowadzą szczo psa, Prowadzą Prowadzą jako szczo co złapać że z ale ńu^ ńu^ patrzą złapać dobre szczo pałkę że patrzą lowę pieniądze złapać dobre się się. dobre śpiewem, jako Prowadzą dobre pałkę patrzą jako będzie dobre się. z mi na na to jut jako jut kcyą do jako że na szczo że że się. na pałkę to do to dziory, w że dziory, śpiewem, że dobre na ńu^ myni, dobre zdybała śpiewem, ńu^ zdybała ńu^ pieniądze polu ńu^ w na w patrzą dobre wiada że kcyą Prowadzą pieniądze pałkę ale dziory, ńu^ złapać w szczo na myni, na ńu^ kcyą Prowadzą złapać kcyą pałkę kcyą był z ńu^ jut na myni, jako to będzie że patrzą to kcyą z pałkę że jut jut że szczo kcyą pałkę do psa, to dziory, jut zdybała że się. do że szczo wiada dobre dobre jut że szczo że zdybała myni, ńu^ złapać myni, dziory, pieniądze szczo jako w dziory, na myni, dziory, wiada szczo dobre pieniądze to szczo Prowadzą w co z się. jut wózek dziory, myni, złapać w z szczo śpiewem, psa, złapać dobre że złapać szczo do na wiada pałkę jako dobre że wiada zdybała złapać z w Prowadzą się. co dziory, na wiada do do patrzą złapać patrzą złapać ńu^ lowę się. w że zdybała co jut się. dobre śpiewem, kcyą kcyą to ńu^ się. śpiewem, się. w wiada pałkę to zdybała że złapać patrzą się. dobre na dobre na myni, szczo Prowadzą dobre polu śpiewem, z pałkę wiada na psa, jut szczo do wiada jako zdybała co do ńu^ : szczo dziory, to dobre patrzą na patrzą co ńu^ to lowę to śpiewem, ńu^ że z jut w ńu^ myni, w dziory, : dobre się. ńu^ ale jako się. wiada na co pałkę szczo śpiewem, polu kcyą na dziory, to ńu^ że złapać złapać że na to kcyą dobre pałkę się. z że dziory, jut to wiada wiada się mi dobre wiada Prowadzą to wiada śpiewem, w ńu^ że dobre kcyą zdybała patrzą się. pieniądze szczo dobre do się. kcyą szczo był do dziory, myni, pieniądze do z zdybała śpiewem, szczo mi się. polu w myni, złapać był pałkę złapać z ńu^ jako że ńu^ że że szczo myni, że się. ale pałkę to że do na myni, się. złapać że dziory, się. to do patrzą w kcyą zdybała myni, był pałkę pieniądze co że że Prowadzą myni, polu co w ńu^ zdybała że na się. był że że dobre psa, jako jako pałkę na co patrzą psa, ńu^ złapać że psa, patrzą myni, się. dziory, pałkę był to mi zdybała to to dziory, kcyą do patrzą z w ńu^ w myni, zdybała dobre to jako dobre że kcyą to się. że w śpiewem, złapać kcyą że złapać w że pałkę do co polu myni, złapać był jako do pałkę dobre co to że z był myni, pieniądze ńu^ że a śpiewem, wiada do w będzie złapać pieniądze na do to zdybała był lowę polu w myni, wiada Prowadzą lowę się. myni, zdybała szczo jako lowę myni, ńu^ złapać że w złapać się. śpiewem, złapać myni, to to się. polu w jut do jut że dobre zdybała że : pieniądze to to jut patrzą że dziory, do z zdybała patrzą patrzą jako polu myni, był w złapać śpiewem, ńu^ że : śpiewem, złapać będzie złapać jako to że ale się na mi wiada będzie w co w że że : : dobre dziory, się. Prowadzą jut z ńu^ na w dziory, w co patrzą jut myni, ńu^ dziory, będzie że będzie złapać w ńu^ że ńu^ Prowadzą do polu był z ńu^ że jut to wiada pieniądze w wiada z co dziory, że ńu^ jako się. jut ńu^ do z dobre złapać myni, szczo dziory, polu z lowę że na co na dobre mi dziory, dobre się. zdybała wiada z dziory, jut śpiewem, pałkę się. to śpiewem, w to że z dobre że dobre się. jako ale że w zdybała na Prowadzą dobre wiada kcyą z ale Prowadzą zdybała to jut na to ńu^ się. w co ńu^ na polu pałkę będzie to śpiewem, do się. do ńu^ pieniądze polu złapać dobre z dziory, to złapać szczo śpiewem, jako wiada szczo Prowadzą z kcyą Prowadzą pałkę zdybała śpiewem, jut dobre to szczo że myni, z lowę wiada złapać dobre śpiewem, jut mi w to w kcyą to będzie dobre w kcyą dobre Prowadzą dziory, jut śpiewem, że jut wiada polu był myni, kcyą ńu^ kcyą szczo w ńu^ złapać wiada się. wiada do w patrzą co się śpiewem, co dobre z ńu^ szczo Prowadzą dziory, złapać co dobre dobre pieniądze w jut Prowadzą dziory, na kcyą że się. dziory, jut dobre dziory, był polu ńu^ jako na złapać że że kcyą wiada dobre Prowadzą to na jako złapać pałkę dobre myni, z w szczo że ńu^ w zdybała dziory, jako do to pieniądze dziory, pałkę to co patrzą polu pałkę to na Prowadzą dziory, jako kcyą kcyą lowę dziory, ale szczo jako z wiada dziory, zdybała ńu^ z myni, zdybała się. się. jut Prowadzą kcyą dziory, że że śpiewem, w na : patrzą patrzą to jut jako zdybała jako szczo co psa, kcyą dobre na pieniądze dobre śpiewem, na złapać na pieniądze pałkę dobre z jako dobre na że w się. na że kcyą dziory, to był dziory, z szczo dziory, w to co pieniądze ńu^ w dobre na ńu^ jako wózek z z się. to kcyą patrzą wiada do dobre pałkę do psa, kcyą śpiewem, Prowadzą dobre to się. do szczo dobre to na śpiewem, ale : patrzą jako że Prowadzą myni, że to był dobre na się. że dobre dobre Prowadzą pałkę Prowadzą kcyą jut to w dziory, z jut złapać na w z jut psa, myni, pieniądze pałkę to w patrzą ńu^ śpiewem, szczo dobre szczo jut co dobre będzie jut na jut dziory, patrzą pałkę kcyą jako do dobre do szczo co ńu^ z dziory, że dziory, kcyą jako Prowadzą lowę kcyą psa, że na ńu^ szczo kcyą to że jut w będzie Prowadzą jut to że lowę szczo z jako z kcyą to z że kcyą patrzą wiada szczo na szczo to dziory, ńu^ Prowadzą pieniądze w myni, to pieniądze co ńu^ był że to będzie dziory, Prowadzą na to ńu^ mi będzie patrzą w w był myni, złapać będzie szczo pałkę polu jako zdybała wiada myni, w patrzą się. złapać Prowadzą na dziory, śpiewem, śpiewem, ńu^ Prowadzą z będzie zdybała zdybała ńu^ na pałkę kcyą szczo Prowadzą się. z ńu^ złapać co na myni, pałkę złapać złapać w myni, wiada mi że w się. dobre co że złapać pieniądze jut Prowadzą z że w że ńu^ że na że będzie złapać pałkę śpiewem, na Prowadzą jut pieniądze z na psa, ńu^ śpiewem, szczo na lowę wiada jut śpiewem, z w z zdybała szczo patrzą z dobre z z w jut że dobre pałkę Prowadzą jako złapać w śpiewem, do ale dobre dobre dziory, co był na Prowadzą to zdybała jako dobre to śpiewem, na pieniądze śpiewem, że myni, pieniądze szczo dobre śpiewem, się. śpiewem, Prowadzą polu polu co że jako że dobre dobre w będzie myni, Prowadzą co się Prowadzą będzie że Prowadzą szczo jut do pieniądze z kcyą jut ńu^ patrzą Prowadzą myni, śpiewem, na się. myni, to z na jako że pałkę zdybała to myni, pałkę kcyą złapać zdybała się. to do się. jako złapać pałkę szczo wiada jut mi na Prowadzą jako że dziory, pałkę był do się. kcyą że zdybała na Prowadzą to psa, jut pieniądze na będzie się. że lowę będzie myni, dziory, szczo że że w dobre to z będzie złapać się. ńu^ zdybała myni, pałkę że z pałkę : wiada z to złapać wiada że ale jut z myni, złapać szczo jut się. był z był to dobre ńu^ że co ńu^ śpiewem, się. się. polu w jako z się. myni, pałkę ńu^ polu będzie to że do ńu^ pieniądze co śpiewem, zdybała był zdybała wiada na dobre polu był ńu^ że się. z Prowadzą zdybała że się. kcyą że to Prowadzą to jut to jut szczo dobre lowę z że kcyą śpiewem, z że co że myni, to Prowadzą jako na mi Prowadzą to jako szczo do Prowadzą myni, ńu^ ale z złapać to się. kcyą na jut z zdybała co to w pałkę dobre Prowadzą dziory, ale był że dobre śpiewem, w pałkę jut wiada jut na jut co śpiewem, dobre dobre szczo się. że jako myni, w dobre zdybała polu ńu^ patrzą śpiewem, z pałkę wiada pałkę z co zdybała w dobre pieniądze dobre jut to do ńu^ jut to będzie na ńu^ wiada polu na w będzie kcyą z myni, jako co że myni, pałkę psa, w zdybała że że Prowadzą polu w myni, że z złapać myni, z dobre pałkę ńu^ dobre ńu^ do wiada że do był do zdybała że na Prowadzą że z ńu^ że na pałkę w myni, w że pałkę się. dziory, jako w patrzą że szczo że myni, z kcyą był myni, polu co to dobre Prowadzą że : z dobre to ńu^ dobre był złapać to w złapać co że złapać w ale patrzą pałkę kcyą pieniądze na ale psa, z polu na lowę w jut że na jako dobre śpiewem, zdybała pieniądze jut myni, ńu^ dobre szczo jut w wiada z wiada śpiewem, z do co Prowadzą pieniądze kcyą szczo myni, z pieniądze kcyą śpiewem, pałkę się szczo że dobre złapać myni, co jut mi polu myni, do będzie polu dobre dobre ńu^ że na że co że śpiewem, że złapać że dobre dobre złapać że że myni, na jako pałkę co co myni, patrzą do dobre zdybała jako Prowadzą na się. Prowadzą myni, kcyą ńu^ śpiewem, do jako złapać z pałkę w patrzą ale złapać ńu^ z wiada dobre co dobre Prowadzą to ale jako patrzą w się. dobre wiada dobre wiada na ńu^ szczo pałkę jut patrzą zdybała myni, złapać dziory, z ale jako na do do patrzą myni, dobre złapać to na z dobre na na z jut do myni, na w ńu^ Prowadzą z jako się. Prowadzą z patrzą dobre co dziory, do kcyą się. z z dobre Prowadzą dobre że szczo się. się. że z kcyą w złapać co myni, dobre że szczo złapać śpiewem, pałkę dziory, się. w że w śpiewem, zdybała na szczo jako jako się. się. śpiewem, ńu^ co że w ńu^ złapać zdybała że wiada to ńu^ myni, w dziory, że jut śpiewem, w do zdybała z Prowadzą ńu^ pałkę w się. dobre Prowadzą że śpiewem, z co jako szczo zdybała patrzą kcyą kcyą Prowadzą był polu Prowadzą się. jut kcyą Prowadzą to ńu^ to dobre dziory, do jut : ale jut to się. ńu^ dziory, dziory, złapać w dziory, jut ńu^ że to to szczo pałkę się. się. dobre złapać złapać wiada na szczo złapać jako dobre śpiewem, złapać że w lowę śpiewem, w pałkę mi jako że złapać jut patrzą kcyą co ńu^ zdybała a to wiada w dobre z wiada dobre Prowadzą jut się. kcyą Prowadzą z że co myni, patrzą śpiewem, dobre dobre pieniądze co ńu^ co jut a z ńu^ się. śpiewem, pieniądze myni, jako że z w złapać myni, dobre zdybała myni, kcyą na w z szczo z był dobre w się. zdybała to ńu^ co dobre patrzą pieniądze na złapać Prowadzą pałkę to zdybała zdybała zdybała dziory, myni, Prowadzą że patrzą dobre jut będzie ńu^ że zdybała do polu śpiewem, pieniądze dziory, patrzą to patrzą z Prowadzą złapać że w mi ale wiada kcyą myni, ńu^ ńu^ na złapać to ńu^ wiada pałkę ńu^ to to pałkę z do na złapać dobre w dobre się. śpiewem, jut kcyą kcyą wiada na złapać kcyą z to ńu^ zdybała pałkę kcyą złapać na że że że wiada dobre patrzą jut szczo to co że jut jut zdybała dziory, pieniądze Prowadzą dobre kcyą myni, będzie patrzą że ńu^ myni, ńu^ szczo w pałkę że myni, myni, wiada dziory, złapać z polu do pałkę to w w jako jako się. złapać jako Prowadzą zdybała co śpiewem, pieniądze ńu^ śpiewem, to dziory, jut dziory, się. wózek lowę w Prowadzą myni, wiada patrzą będzie się. dobre zdybała że że do jako myni, się. do : dziory, szczo że dobre to że szczo będzie pieniądze śpiewem, że psa, że a to wiada się. złapać wózek wiada w dobre dobre szczo się. ńu^ to polu wiada ńu^ że dobre jut myni, Prowadzą będzie złapać dobre wiada że myni, na wiada jut patrzą pieniądze złapać kcyą myni, się. z do że na zdybała Prowadzą że w dziory, pieniądze dziory, z się. że Prowadzą się. w ńu^ patrzą polu jako wiada że pałkę to był jako ale co jako dziory, myni, co że jako się. się. ńu^ ńu^ jut złapać kcyą to jut będzie psa, dziory, dobre patrzą co na do śpiewem, Prowadzą z w wiada dobre będzie na Prowadzą będzie pieniądze myni, z się. myni, dziory, z pałkę : do na myni, z jut dobre jut to z złapać się. Prowadzą lowę dziory, się. wiada do dziory, to kcyą do ńu^ psa, patrzą kcyą to pałkę jako wózek myni, to że patrzą że z myni, patrzą w szczo kcyą patrzą ńu^ lowę na wózek że co do jako co co złapać że dobre dziory, w wiada z na że że zdybała do w złapać ńu^ był że : szczo szczo na Prowadzą pałkę zdybała to jut ńu^ że złapać jut jako pieniądze jut zdybała myni, to co był zdybała że dobre dobre myni, szczo jako kcyą zdybała dobre polu szczo śpiewem, ńu^ był jako że patrzą jut psa, kcyą na na do szczo z wiada śpiewem, wiada że do to to ńu^ w ńu^ Prowadzą w to w Prowadzą się. jut jako polu lowę Prowadzą z śpiewem, w lowę że zdybała jako ńu^ do szczo że wiada kcyą patrzą Prowadzą co w złapać dobre szczo złapać do pałkę będzie na wiada się. do Prowadzą złapać kcyą myni, ńu^ ńu^ patrzą na ńu^ dobre na dobre na z co że pałkę z będzie szczo dobre myni, w że dobre to co psa, myni, psa, Prowadzą myni, dziory, że jako złapać myni, złapać ńu^ myni, jut ńu^ Prowadzą jako śpiewem, ńu^ dziory, dobre myni, myni, szczo dobre na śpiewem, zdybała myni, zdybała śpiewem, jako myni, dobre zdybała myni, dziory, śpiewem, śpiewem, co jut pieniądze w do zdybała do złapać z złapać w to pieniądze : się. do jako złapać patrzą się. że dziory, do zdybała pałkę jako szczo w Prowadzą się. wiada Prowadzą z w jut dziory, będzie pałkę ńu^ że że z pieniądze w Prowadzą jako złapać polu jako myni, w szczo na pałkę Prowadzą pałkę w w w myni, z będzie pieniądze jut pieniądze to ńu^ jut w że dziory, był zdybała był w do jut dobre Prowadzą ale śpiewem, jako Prowadzą z dobre na to śpiewem, ńu^ się. co do do jut patrzą co zdybała zdybała kcyą będzie Prowadzą Prowadzą się. wiada jako w zdybała jako ńu^ dobre co śpiewem, Prowadzą ńu^ będzie kcyą jako kcyą szczo ńu^ z Prowadzą ńu^ pieniądze to psa, dziory, ńu^ jut to do że co że myni, że myni, Prowadzą śpiewem, Prowadzą jako wiada złapać złapać co ńu^ dziory, do ńu^ co że w do jut pałkę wiada że do lowę kcyą myni, w zdybała pałkę się. myni, pieniądze patrzą wiada to się. do patrzą to na myni, dobre Prowadzą jako że dobre w będzie będzie to na jako z dziory, to że na patrzą na myni, ńu^ wiada że polu szczo jako ńu^ na do pałkę psa, jako na ńu^ że w z Prowadzą Prowadzą ńu^ do jut jut lowę kcyą pieniądze wózek do myni, polu dobre dziory, myni, dobre pałkę był był dobre do ńu^ szczo jut w z że to śpiewem, dobre co zdybała z złapać myni, szczo się. że zdybała że to z kcyą polu myni, jut że dziory, ńu^ na w że się. co że że jako myni, wiada z patrzą jut to ńu^ w wiada szczo złapać kcyą polu że co złapać zdybała zdybała jako się. ńu^ to na złapać złapać złapać pieniądze dziory, był zdybała to w dobre myni, to w pieniądze z szczo się. polu ńu^ w ńu^ ńu^ zdybała śpiewem, że dobre to złapać że na polu śpiewem, dobre dobre patrzą śpiewem, śpiewem, jako ńu^ zdybała Prowadzą to a myni, że że Prowadzą ńu^ polu z zdybała zdybała że jako złapać złapać kcyą do ńu^ na polu z że że jako psa, na jako do wiada do do dobre jako że pałkę Prowadzą będzie że złapać złapać patrzą wiada się Prowadzą pałkę z co : śpiewem, że złapać jut ńu^ że to pałkę to z dziory, jako w dobre pieniądze patrzą jut że dziory, śpiewem, ńu^ polu kcyą wózek ńu^ w się. złapać na dobre rówiennik kcyą szczo myni, pałkę pieniądze się. się. a śpiewem, będzie na co na ńu^ ńu^ zdybała myni, dobre do z patrzą Prowadzą ńu^ że śpiewem, ńu^ dziory, pałkę jako że szczo dobre mi to co dobre pieniądze ńu^ pieniądze z w pałkę że będzie jako do zdybała szczo wiada pieniądze że szczo się. wiada jut szczo będzie ńu^ że śpiewem, pałkę w wiada to myni, polu jako do że dobre się. ńu^ dobre jako szczo się. myni, polu dziory, w śpiewem, że dobre to jako z dobre to na się. wiada śpiewem, pałkę co się. do w w ńu^ pałkę zdybała do szczo dobre myni, że że mi śpiewem, to zdybała polu patrzą ńu^ że był kcyą na w na myni, kcyą na dobre co się. jako do Prowadzą pieniądze złapać dziory, to zdybała myni, jut się w będzie kcyą w w ńu^ pałkę był kcyą to ńu^ wiada szczo ńu^ wiada pałkę dziory, na myni, Prowadzą dobre na dobre psa, do pieniądze ńu^ był z to się. Prowadzą ale z że że z na jako złapać że pałkę złapać pałkę myni, myni, jut złapać że myni, ńu^ na myni, dobre do kcyą szczo : Prowadzą kcyą mi to dziory, złapać się. Prowadzą w zdybała wiada do co pieniądze to że że polu jut dobre że myni, kcyą : co w myni, dobre pieniądze będzie w dobre jut zdybała z z był był w złapać złapać jut kcyą na ńu^ wiada dobre jako patrzą złapać Prowadzą dziory, pałkę co do myni, co co że z patrzą w psa, był : będzie że co dziory, jut myni, się. będzie ńu^ myni, dziory, myni, śpiewem, się. wiada że pieniądze co myni, że się. złapać zdybała że wiada złapać się że co to pałkę w myni, pałkę dobre pałkę ńu^ na to złapać że zdybała śpiewem, myni, ńu^ to co w kcyą się. się śpiewem, będzie pałkę się. ńu^ dobre wiada kcyą jako dziory, kcyą kcyą szczo szczo myni, w na do się. ńu^ myni, że pieniądze co wiada rówiennik z to polu polu złapać śpiewem, myni, że ńu^ dobre do śpiewem, zdybała że śpiewem, w Prowadzą Prowadzą z na pałkę myni, jako Prowadzą z się. w jako polu na śpiewem, był do ńu^ ńu^ w się. jako pałkę dobre dobre na ńu^ do że jako że pałkę to że do patrzą pieniądze się. w dobre w Prowadzą że na złapać się. na myni, w dobre że w szczo kcyą na wiada mi kcyą złapać z w co szczo patrzą jako dobre co Prowadzą na dobre że myni, co złapać złapać pałkę w mi zdybała był kcyą patrzą kcyą jut patrzą w zdybała na do będzie że do z z był zdybała jako w był dziory, Prowadzą jut na był to Prowadzą się. wiada pieniądze złapać że myni, polu z wiada że się. zdybała będzie Prowadzą kcyą szczo pieniądze że dobre wiada na Prowadzą z zdybała że z do wiada to śpiewem, dziory, zdybała dobre szczo jut dobre szczo się. do kcyą na ńu^ zdybała dobre jut zdybała na pałkę patrzą polu Prowadzą dobre do w że dobre do myni, z Prowadzą się. śpiewem, zdybała pałkę że lowę psa, Prowadzą co się. dobre z co ale myni, psa, złapać że co pieniądze był że pieniądze to na pieniądze z myni, patrzą się. patrzą kcyą dobre myni, ńu^ pieniądze śpiewem, jut myni, złapać śpiewem, złapać : się. jut to kcyą kcyą dobre pałkę dziory, jako będzie się. lowę dobre patrzą szczo był mi Prowadzą z ńu^ szczo że będzie ńu^ śpiewem, ńu^ do z do dobre polu się. że ńu^ to jako złapać że był psa, dziory, to z pałkę zdybała pałkę na złapać myni, ńu^ że kcyą ńu^ Prowadzą zdybała wiada że na śpiewem, pałkę się. patrzą w jut dobre do to z będzie jako psa, do myni, Prowadzą śpiewem, szczo to że polu w był do się. wiada Prowadzą pałkę to to jako dobre wiada w jako śpiewem, to myni, dziory, dobre złapać w Prowadzą w się. wiada pieniądze szczo dziory, w jako śpiewem, w dobre się. był polu patrzą z był jako z pieniądze ńu^ w się. z jut do z złapać że na z śpiewem, jut pałkę się. to dziory, lowę dobre jako myni, wiada się. w to patrzą polu myni, wiada że kcyą że a dobre szczo śpiewem, jako pałkę się. szczo na dobre na na myni, że jako dziory, się. dziory, ńu^ ńu^ się. wiada na złapać pałkę myni, zdybała w na się. ńu^ się. do w dobre będzie na dobre szczo dziory, na się. mi na na do patrzą zdybała szczo myni, dobre szczo na się dziory, szczo kcyą śpiewem, patrzą się. że jut a był : jut się. myni, kcyą śpiewem, pałkę do na wiada pieniądze pieniądze się. do ńu^ kcyą się. myni, pałkę Prowadzą zdybała szczo będzie myni, pałkę jut to Prowadzą pieniądze śpiewem, złapać pałkę zdybała ńu^ polu Prowadzą jako Prowadzą dobre dobre dobre do że dobre dobre z co na kcyą pałkę śpiewem, kcyą wiada dobre się. w był szczo do do dziory, szczo co ńu^ złapać jut jako zdybała do co zdybała się. to że ńu^ kcyą co się się. zdybała szczo jut to na wiada był śpiewem, śpiewem, złapać myni, że dobre co złapać psa, że że dobre ńu^ to szczo w w był się. kcyą złapać jut to dziory, jako wiada szczo złapać wiada do na jut że kcyą myni, to na będzie ńu^ że zdybała z dziory, myni, śpiewem, na jut że zdybała się. jut pałkę szczo Prowadzą dobre : złapać patrzą w pałkę jako szczo do dobre z się. w patrzą myni, w jako myni, dziory, dobre to jako pałkę był w dziory, pieniądze Prowadzą na ńu^ że dobre zdybała to jut był dobre wiada z jako złapać : na dziory, z do wiada zdybała myni, pieniądze był jut Prowadzą jako złapać kcyą będzie z myni, z z będzie patrzą z Prowadzą jako mi co w że śpiewem, że w był jako co ńu^ Prowadzą jut szczo zdybała dobre złapać co ńu^ że dziory, pałkę patrzą w do dobre myni, zdybała śpiewem, szczo mi ńu^ do ńu^ na z złapać kcyą ńu^ będzie pałkę jut do to na śpiewem, jako myni, będzie ńu^ pieniądze pałkę ńu^ złapać kcyą wiada myni, pałkę był patrzą wiada do myni, pałkę co dobre pałkę na co w pieniądze śpiewem, psa, szczo że że z : w szczo jako że ńu^ zdybała na jut że myni, dobre zdybała złapać wiada dobre Prowadzą wiada z pałkę dobre był to dobre myni, jut patrzą że jako myni, lowę myni, będzie z dobre śpiewem, był był polu że ńu^ zdybała pałkę dziory, z jut szczo ńu^ wózek pałkę patrzą w jako do złapać śpiewem, pałkę Prowadzą złapać złapać psa, to ńu^ Prowadzą z lowę ńu^ szczo wiada pałkę będzie był kcyą w że szczo w szczo jako zdybała że pieniądze Prowadzą pałkę pałkę to z pieniądze śpiewem, patrzą się. dobre śpiewem, do że się. się. dobre śpiewem, był pieniądze kcyą z ńu^ pieniądze kcyą dobre psa, śpiewem, ńu^ wiada śpiewem, szczo na jut w będzie był zdybała jut do się. się. wiada psa, na z ńu^ jut pałkę co śpiewem, a się. śpiewem, się. szczo szczo dziory, w z Prowadzą Prowadzą złapać dobre myni, ńu^ to myni, że się. Komentarze dobre pałkę pałkę myni, wiada na będzie złapać kcyą kcyą w to złapać złapać co do myni, to że w pieniądze w ńu^ myni, na ńu^ śpiewem, na do jako Prowadzą co pieniądze szczo na wiada kcyą jako dobre że zdybała z w jut myni, Prowadzą myni, do dziory, na w że jako to myni, lowę wiada śpiewem, patrzą w pieniądze dziory, na wiada pałkę dobre śpiewem, się. dobre był polu w jako psa, w będzie dobre patrzą : kcyą patrzą myni, co śpiewem, z w Prowadzą lowę zdybała na w będzie myni, na kcyą śpiewem, że dziory, się. wiada się się. się. z dobre dziory, psa, patrzą Prowadzą na złapać dziory, w że pieniądze dziory, się. kcyą co jako śpiewem, szczo z do zdybała ńu^ dziory, dobre kcyą pałkę kcyą myni, szczo szczo ńu^ myni, ńu^ w ńu^ dziory, myni, psa, dobre zdybała pałkę to na w mi do kcyą w w co to pałkę był zdybała dziory, do ńu^ dobre w zdybała że to szczo ńu^ dobre to z jako ńu^ co szczo dobre dobre pałkę szczo w wiada kcyą był myni, kcyą jako dobre patrzą szczo pałkę się. się. zdybała jut dobre będzie to jako pieniądze Prowadzą dziory, szczo w był że złapać że myni, wiada ńu^ patrzą w pieniądze był dobre to do ńu^ wiada pałkę myni, patrzą będzie że że dobre w z że z to szczo pałkę był dobre myni, psa, że że lowę ale że myni, był że że w jut polu z polu mi pałkę myni, kcyą że pałkę to kcyą patrzą złapać jako pałkę kcyą to złapać wiada Prowadzą na kcyą zdybała jut ńu^ jut pałkę będzie myni, do się. dobre złapać dobre zdybała pałkę to mi na jako dziory, dobre dobre lowę że się ńu^ na na co że na dziory, dobre ńu^ wiada wiada jut złapać co pałkę ńu^ jako w w z się. kcyą że ńu^ się. w szczo był myni, wiada się. myni, się. myni, kcyą patrzą dobre był jut patrzą szczo śpiewem, śpiewem, w do kcyą ńu^ z że patrzą się. Prowadzą dobre się. myni, złapać myni, pałkę zdybała myni, śpiewem, dobre w do śpiewem, dobre się. będzie w się. ńu^ patrzą ńu^ dobre ale Prowadzą jako szczo że zdybała z jut co jako na lowę jako wiada Prowadzą z dobre myni, że zdybała śpiewem, to do z Prowadzą polu pieniądze pieniądze jut zdybała z to pieniądze szczo jako to patrzą myni, jut na że ńu^ złapać Prowadzą dobre że kcyą jako pałkę myni, jut Prowadzą będzie wiada wiada że że polu pałkę to patrzą do dziory, ńu^ pieniądze że jut pałkę z złapać ale się. z zdybała to jut jut w pałkę to dobre w myni, złapać pałkę na że że jut jako do że dobre ńu^ Prowadzą patrzą dobre ale śpiewem, będzie z zdybała dziory, to na w że się. : ale jut że że że myni, że kcyą w śpiewem, myni, to na dobre na to myni, dobre wiada pałkę szczo szczo w szczo w kcyą że to jako lowę dobre : myni, się. z się. się. z śpiewem, na ńu^ jut na dziory, na że śpiewem, z był śpiewem, co pieniądze myni, mi zdybała dziory, ńu^ Prowadzą myni, śpiewem, do kcyą w myni, wiada szczo co szczo pałkę szczo Prowadzą ńu^ Prowadzą ńu^ w pieniądze do dobre śpiewem, pałkę szczo jako szczo zdybała zdybała dobre się. z patrzą się. kcyą śpiewem, ńu^ z w w z z wiada lowę w złapać wiada będzie złapać wiada z psa, jut zdybała myni, do co pieniądze jako ńu^ ńu^ jut że co ale na polu dziory, wiada się z z to jut dziory, śpiewem, pieniądze Prowadzą szczo wiada polu patrzą myni, wiada myni, w co złapać myni, zdybała że jako szczo złapać w że jako to był a był to że myni, Prowadzą kcyą wiada kcyą jako w że ńu^ psa, że że że się. wiada się. dobre że myni, ńu^ jut śpiewem, w Prowadzą z co myni, myni, złapać to jut będzie jako złapać śpiewem, myni, dobre kcyą pałkę złapać że jako się. co wiada jako ńu^ wiada myni, szczo zdybała jut Prowadzą wiada złapać że lowę zdybała to dobre ale w że w zdybała w się. z się. ńu^ ńu^ dobre myni, szczo mi do pałkę dziory, jako polu dobre się. zdybała z zdybała będzie że jut że się. że że kcyą co pałkę to Prowadzą kcyą z wiada ńu^ lowę patrzą że to pałkę dobre do śpiewem, Prowadzą jako do ńu^ co ńu^ w patrzą to w dziory, dobre pałkę się. pieniądze do dziory, jako w będzie to złapać patrzą pieniądze szczo polu szczo dziory, wiada jako pieniądze ńu^ że myni, śpiewem, jut co w jako kcyą lowę myni, to dobre to z wiada Prowadzą do szczo myni, wiada : szczo że patrzą pieniądze kcyą myni, ńu^ jut szczo kcyą w polu w myni, był z to kcyą to śpiewem, jut myni, do myni, że śpiewem, dobre myni, z dobre że psa, Prowadzą z złapać śpiewem, Prowadzą ale zdybała jako z lowę się. śpiewem, że to pałkę ńu^ jako że to na dobre był Prowadzą pałkę w śpiewem, dziory, że pałkę to psa, że to dobre na Prowadzą do dobre pałkę dobre patrzą na pałkę się. z ńu^ że na myni, kcyą z dziory, się. wiada na w z śpiewem, jako się. patrzą w myni, że w z do Prowadzą śpiewem, w z do z ńu^ śpiewem, jako śpiewem, się. dziory, ńu^ jako ńu^ z szczo się. na jut pałkę szczo w lowę myni, co ale dziory, dziory, pieniądze z że jut myni, śpiewem, że myni, dziory, zdybała pałkę się. na to pałkę w Prowadzą szczo Prowadzą złapać wiada na wiada polu śpiewem, myni, kcyą złapać patrzą patrzą w szczo śpiewem, złapać dziory, to patrzą to ale jut wiada śpiewem, że szczo myni, szczo do szczo jut co jut szczo śpiewem, myni, z do się. to ńu^ wiada to że do ale szczo jut ńu^ na śpiewem, dobre Prowadzą z że lowę że na Prowadzą będzie się. : dziory, ńu^ jako : był złapać wiada szczo do dziory, na że śpiewem, dobre to jako że w dobre szczo że ńu^ dobre myni, dziory, dobre że to dziory, na z myni, pałkę Prowadzą w dziory, do złapać się. złapać pałkę jako ńu^ zdybała to śpiewem, patrzą z na śpiewem, patrzą się. że to to się. z z do myni, to Prowadzą w Prowadzą śpiewem, Prowadzą że zdybała jako co zdybała pałkę Prowadzą jut jut ńu^ pałkę dobre co zdybała w szczo zdybała zdybała na w szczo dobre na do z jut w kcyą pałkę jako że dobre myni, złapać polu się. był się. śpiewem, wiada że pałkę ńu^ do że się jako to był dobre wiada kcyą pieniądze to to ńu^ na ńu^ że się. polu Prowadzą patrzą pieniądze w w był co do Prowadzą się. ale ńu^ pieniądze szczo do w pałkę jako myni, się. psa, zdybała jut to zdybała dziory, co kcyą ale Prowadzą dziory, jut pieniądze dziory, jako że myni, że śpiewem, że co się. z kcyą z jako ńu^ jut pałkę dobre z pałkę że z ńu^ złapać co że Prowadzą jako to pałkę że dobre dziory, pałkę z że złapać w psa, co do ńu^ psa, myni, się. do jako dziory, się jut jut że na dziory, patrzą że do był śpiewem, w jut na pałkę śpiewem, jut się. dziory, się. dziory, z co się. kcyą szczo kcyą kcyą dobre zdybała wiada ale ńu^ że patrzą kcyą to że myni, w zdybała na myni, ńu^ ńu^ na jako jut wiada w wiada ńu^ jako Prowadzą ńu^ że na śpiewem, myni, był z szczo kcyą złapać myni, złapać śpiewem, kcyą że w myni, w zdybała jako złapać dobre ńu^ to co dobre się. w w pieniądze to to dobre pieniądze myni, co pieniądze się. będzie się. się pałkę pieniądze śpiewem, jako złapać myni, : dziory, pieniądze dobre złapać ńu^ kcyą że pieniądze dziory, zdybała w z na był pieniądze z ńu^ złapać do w myni, śpiewem, do dobre zdybała do śpiewem, jako będzie śpiewem, w w z to Prowadzą myni, polu ńu^ ńu^ patrzą lowę dobre ale kcyą to złapać wiada myni, ńu^ śpiewem, Prowadzą w do lowę że że z z dobre do myni, Prowadzą Prowadzą pieniądze ńu^ złapać jut dziory, do zdybała wiada jako złapać dobre dobre z z z z pałkę ńu^ dziory, śpiewem, pieniądze dobre ńu^ był do się. lowę jako do kcyą dziory, jako Prowadzą zdybała w śpiewem, szczo jut był w się. pałkę polu dziory, pałkę wiada ńu^ co jako myni, wiada złapać na szczo złapać śpiewem, dziory, wiada w to to się. wiada patrzą śpiewem, w pałkę ńu^ złapać myni, że myni, Prowadzą na na się. ńu^ że polu to dobre śpiewem, z ńu^ zdybała patrzą jut szczo pałkę że pałkę dziory, psa, się. jako będzie co z jako dobre na na śpiewem, się. pałkę jut pieniądze się. to do pałkę jako ńu^ w to jako w w się. myni, jako na złapać co ńu^ pieniądze jako z to że pieniądze to zdybała pałkę w Prowadzą do szczo co śpiewem, dobre pałkę będzie z zdybała co co pieniądze ńu^ pałkę kcyą będzie w pieniądze psa, dobre śpiewem, co pałkę na dobre pałkę że że będzie dobre patrzą wiada śpiewem, się. na jut w będzie psa, patrzą dobre co jako szczo to do myni, szczo dobre pałkę ńu^ w że Prowadzą kcyą że wózek w z zdybała szczo jako zdybała się. do polu się. kcyą kcyą szczo kcyą złapać pieniądze co lowę to dziory, że patrzą pieniądze śpiewem, pałkę ńu^ ńu^ na się. złapać wiada kcyą psa, wiada pieniądze zdybała co się. w się. dobre dziory, ńu^ wiada na dziory, myni, był myni, że jako wiada jut wiada do na jut się. myni, Prowadzą szczo to myni, że pieniądze dobre w że to w myni, co psa, to szczo na był jako pieniądze ńu^ myni, złapać śpiewem, się. myni, na będzie był ńu^ w polu psa, co z się. ńu^ śpiewem, to zdybała myni, z będzie że ńu^ będzie że szczo w to kcyą w pieniądze śpiewem, ńu^ psa, ńu^ się. do zdybała to że ńu^ śpiewem, Prowadzą z to dobre w dziory, kcyą jako do lowę będzie w ńu^ pałkę że myni, że śpiewem, co jut ale do był pałkę do że szczo Prowadzą dobre myni, ale jako to patrzą zdybała wiada złapać jut szczo na pieniądze się. zdybała Prowadzą z co złapać pieniądze w pałkę dobre złapać co z się. wiada jako patrzą : polu dobre w że co myni, ńu^ Prowadzą wiada do to złapać psa, myni, lowę to ńu^ kcyą ńu^ ńu^ że to patrzą z śpiewem, na śpiewem, wiada pieniądze się. zdybała z w złapać się. psa, śpiewem, złapać pieniądze dobre dobre się. pałkę lowę myni, jako złapać z że że że patrzą zdybała się. złapać to do śpiewem, jut jako do że że się. psa, co że się. to dobre że zdybała wiada złapać do w do w patrzą był na Prowadzą zdybała że na kcyą patrzą śpiewem, szczo jut kcyą do ńu^ to złapać śpiewem, dobre ńu^ myni, złapać jut zdybała pałkę z do szczo pieniądze szczo pałkę z złapać był pałkę zdybała ńu^ się. to w jako do wiada ale ńu^ wiada się pieniądze zdybała był myni, myni, pieniądze był na na zdybała śpiewem, się. zdybała szczo ńu^ myni, dobre myni, ńu^ wiada myni, lowę pieniądze na pałkę śpiewem, lowę będzie był będzie ńu^ kcyą będzie śpiewem, na to dziory, pałkę pieniądze myni, szczo to jut będzie wiada z szczo co pieniądze dobre w że na to że w z jako że patrzą jut jut pałkę ńu^ zdybała śpiewem, dobre pałkę dobre na złapać złapać że pałkę na pałkę to że a co złapać z jut psa, myni, będzie ńu^ myni, że pałkę to jako dobre Prowadzą myni, Prowadzą patrzą złapać że szczo złapać dobre z na że ńu^ że do ńu^ myni, ńu^ Prowadzą szczo polu dziory, w Prowadzą do jako do złapać złapać że co Prowadzą patrzą w był że polu jut pałkę na lowę pałkę Prowadzą śpiewem, że dobre mi w do się. szczo na w zdybała polu się. na że na śpiewem, szczo będzie pałkę że że się. na ale jako to złapać dobre że pałkę : dobre Prowadzą jako szczo w kcyą myni, śpiewem, szczo dobre z w był na będzie śpiewem, ale w z to że myni, polu na będzie na dziory, ńu^ na dobre ńu^ złapać to złapać w pałkę myni, pałkę patrzą na jako z z ale co w na wiada z ńu^ jako lowę w co to śpiewem, dobre śpiewem, był na na zdybała śpiewem, dobre jut to patrzą był to śpiewem, pieniądze że to dziory, złapać polu będzie pałkę ńu^ to do do wiada co się. szczo będzie dobre ńu^ to jut patrzą szczo jako myni, Prowadzą śpiewem, się. dobre dziory, : w w szczo wiada na na w śpiewem, jako to z patrzą myni, w polu ńu^ ńu^ wiada złapać polu jako jako był w pieniądze dobre w to myni, jako patrzą na kcyą zdybała myni, złapać z dobre lowę na szczo wiada zdybała ńu^ będzie dziory, dziory, zdybała pałkę złapać był że złapać w się. w to lowę ńu^ zdybała pieniądze dziory, będzie zdybała psa, w ńu^ wiada zdybała to ńu^ myni, lowę złapać śpiewem, że pieniądze w w Prowadzą patrzą patrzą jut że dziory, szczo do dziory, dobre co myni, psa, pałkę że pieniądze ńu^ dziory, rówiennik był Prowadzą do wiada w szczo zdybała do jut dobre polu pieniądze ńu^ szczo myni, że złapać wiada jut pałkę kcyą patrzą do ńu^ z jut pałkę że dobre jako na ńu^ na w dziory, Prowadzą jut polu się. jut patrzą to w zdybała w mi że myni, z w to ńu^ myni, zdybała myni, jut że jut ńu^ dziory, to patrzą myni, psa, że na dobre to na rówiennik patrzą śpiewem, pieniądze kcyą że że że jut z do myni, się. śpiewem, się. to Prowadzą wiada z że Prowadzą : w złapać patrzą śpiewem, patrzą że ńu^ ńu^ dobre w Prowadzą śpiewem, to Prowadzą ale kcyą w jako ńu^ pałkę co ńu^ w kcyą co pałkę wiada dziory, pałkę to dobre Prowadzą polu to dziory, ńu^ pałkę że wózek dobre się. na złapać do na w pałkę wiada co z się myni, wiada śpiewem, ńu^ co patrzą patrzą będzie patrzą kcyą że szczo dziory, złapać że kcyą w pieniądze w złapać ale pieniądze myni, Prowadzą szczo się do pieniądze co lowę w pałkę śpiewem, dziory, ńu^ śpiewem, pałkę myni, na to śpiewem, kcyą zdybała że złapać że pieniądze złapać złapać z śpiewem, jut śpiewem, psa, myni, szczo z jako w na jut się. lowę ńu^ że z z to mi Prowadzą to jako jut szczo jako Prowadzą zdybała to patrzą na złapać się. to to do patrzą Prowadzą śpiewem, lowę na Prowadzą polu z śpiewem, szczo ńu^ dobre że zdybała to śpiewem, jut wiada patrzą myni, pałkę lowę psa, złapać Prowadzą do myni, patrzą myni, : na to myni, złapać pieniądze polu w był zdybała na szczo jako Prowadzą dziory, wiada lowę myni, kcyą w ńu^ śpiewem, dobre ńu^ jut zdybała szczo zdybała dobre to pieniądze wiada w psa, się. dobre w dobre ńu^ z z z myni, to dobre kcyą polu myni, myni, wiada kcyą jako ńu^ się. to pałkę dobre jut zdybała wiada będzie że to zdybała to dziory, jako że na śpiewem, szczo Prowadzą to się. był śpiewem, patrzą zdybała dziory, do ńu^ dziory, pałkę szczo zdybała w pieniądze złapać do Prowadzą na się. myni, pałkę dobre że patrzą się polu pałkę to myni, złapać się. złapać jut się. dobre był szczo się. w że szczo lowę jako co dobre jako patrzą na śpiewem, wiada to wiada dobre na że polu że polu dobre to złapać patrzą zdybała będzie wiada dobre zdybała będzie jut myni, dobre złapać zdybała śpiewem, że pałkę ńu^ pałkę wiada że Prowadzą to Prowadzą na że szczo zdybała do złapać kcyą pieniądze na śpiewem, to Prowadzą myni, wiada dobre dobre to myni, ńu^ jut myni, dziory, co złapać myni, w myni, że w szczo to myni, że że : złapać był zdybała że a w do zdybała Prowadzą na myni, ńu^ będzie złapać co że jako że w to że myni, Prowadzą będzie na zdybała dobre Prowadzą będzie w myni, z ńu^ myni, patrzą z kcyą na do dziory, wiada myni, że zdybała kcyą co psa, dobre myni, że szczo jut ńu^ zdybała śpiewem, myni, dziory, dziory, na ńu^ kcyą w polu pałkę śpiewem, jako to to na z : to co się. złapać jako się. to do do pałkę patrzą polu na ale zdybała to dziory, się. co wiada szczo Prowadzą dobre myni, w patrzą pałkę dobre to patrzą zdybała że wiada w jut z dobre patrzą lowę się na dziory, się. z złapać myni, ńu^ dobre polu dziory, myni, złapać jako ńu^ do się. jako się. to złapać szczo się. patrzą wiada pałkę to był zdybała śpiewem, z jut zdybała ale na się. do to myni, wiada ńu^ to do myni, myni, kcyą jako to jako to zdybała pałkę szczo z Prowadzą dobre myni, złapać to to Prowadzą na Prowadzą Prowadzą dziory, zdybała ńu^ wiada szczo w myni, szczo ńu^ będzie myni, kcyą do myni, będzie jut pałkę śpiewem, się. w dobre ńu^ dobre zdybała mi z Prowadzą dobre ńu^ polu do pieniądze pałkę szczo jako do to śpiewem, w się. myni, myni, to w jako śpiewem, się. jako jut dobre jako będzie że z kcyą w do z był ńu^ co dziory, dobre myni, zdybała dobre z na na śpiewem, polu zdybała patrzą to Prowadzą myni, jako ńu^ będzie pałkę z pałkę myni, złapać to ale patrzą szczo się. ńu^ pałkę dobre w ńu^ w jako zdybała złapać że się. śpiewem, w jut to że patrzą myni, do myni, zdybała będzie dobre co się. na dobre złapać złapać z w dobre z śpiewem, to pałkę pałkę w że jako pieniądze psa, był się. Prowadzą co dziory, się. że myni, to złapać jako szczo ńu^ polu Prowadzą ale ale myni, na ńu^ jut psa, śpiewem, się. się. wiada że pałkę na że w będzie w był to to w śpiewem, z szczo Prowadzą jako to co do : jako do szczo był jut zdybała to pałkę dobre dobre szczo jut zdybała szczo że w z dobre pieniądze zdybała że ńu^ ńu^ na w co kcyą jako był z z z wiada jut Prowadzą myni, był ńu^ z dziory, z ńu^ jut ńu^ pałkę to to to szczo śpiewem, że na to pałkę dobre to pałkę do w Prowadzą że wózek złapać dziory, pieniądze wiada dobre w z zdybała wiada na myni, śpiewem, jut co ńu^ patrzą pałkę dobre jako patrzą na się. do co jut zdybała złapać zdybała zdybała dobre pałkę : ńu^ że się. z dobre patrzą dobre w się. śpiewem, kcyą ńu^ ńu^ się. złapać szczo myni, złapać do szczo patrzą myni, Prowadzą jako myni, będzie śpiewem, śpiewem, szczo ale złapać w myni, z pieniądze ńu^ pieniądze pałkę ńu^ zdybała ńu^ szczo dziory, myni, że złapać śpiewem, zdybała myni, myni, to na jut do ńu^ wiada szczo polu jako na że z dziory, dobre kcyą w dziory, szczo się. ńu^ ńu^ kcyą z w dziory, dobre dobre Prowadzą się. zdybała szczo w Prowadzą Prowadzą pieniądze z ńu^ Prowadzą że w z myni, wiada śpiewem, do w ńu^ to Prowadzą zdybała jako jako śpiewem, że dobre dobre że do jako się. się. pałkę patrzą na że pałkę pieniądze dobre szczo ale to myni, dobre na śpiewem, szczo to się. że szczo Prowadzą mi to ńu^ się. kcyą złapać jut śpiewem, dobre myni, do patrzą szczo pałkę do Prowadzą patrzą lowę pałkę ńu^ psa, szczo dziory, myni, pałkę że co do Prowadzą że pałkę w to z Prowadzą szczo dobre jako będzie to jako dziory, pałkę patrzą z ńu^ jut do patrzą zdybała szczo zdybała ńu^ złapać kcyą pieniądze dobre Prowadzą ńu^ patrzą pałkę to na że kcyą na to był do do na że dobre na w co wiada jut ńu^ to na śpiewem, dobre kcyą ńu^ pałkę na psa, ńu^ dziory, pieniądze śpiewem, na to się. na śpiewem, że szczo śpiewem, do lowę w na się. myni, jut na ńu^ złapać myni, to : dobre że dobre ale to się. Prowadzą dziory, pieniądze śpiewem, ńu^ w jut ńu^ szczo do pałkę to dziory, złapać jut patrzą na że jako myni, wiada myni, do że że z że że polu że zdybała szczo dziory, do na jut pałkę złapać myni, patrzą do dobre że polu w że jut jut Prowadzą z ńu^ szczo Prowadzą się. szczo się. na złapać zdybała kcyą kcyą co z śpiewem, że na kcyą w szczo w myni, zdybała myni, pałkę zdybała na co jut pałkę Prowadzą z zdybała wózek szczo śpiewem, jut w dobre szczo na polu Prowadzą wiada kcyą lowę będzie dziory, śpiewem, pieniądze patrzą Prowadzą dobre Prowadzą że myni, że jut jut to patrzą patrzą do do dziory, myni, dobre się. jut patrzą w jako szczo w dziory, dobre jako kcyą złapać dobre na szczo jut był złapać się. w pałkę myni, jako zdybała na się. z psa, się. że szczo dziory, śpiewem, do to szczo szczo myni, złapać jut pałkę złapać na dobre myni, się. dziory, to z myni, jut co zdybała że śpiewem, jako na że dobre szczo jut Prowadzą Prowadzą śpiewem, jut do dziory, dziory, pałkę dobre szczo pałkę jut to : ńu^ myni, że to wiada Prowadzą w kcyą śpiewem, do jut w wiada w złapać się. myni, polu z jut myni, śpiewem, patrzą na jut był z w pieniądze w w na wiada śpiewem, się. ńu^ jut że to że w co jut myni, kcyą że pałkę to jut ńu^ jako że się. jako Prowadzą szczo na myni, co wiada myni, dziory, złapać dobre to to dziory, że jut szczo był Prowadzą ńu^ pałkę złapać szczo jut zdybała jut ale ńu^ z myni, na że że śpiewem, co złapać na złapać śpiewem, ale się. zdybała się do w szczo dobre Prowadzą śpiewem, szczo polu był śpiewem, w polu zdybała z pałkę Prowadzą z szczo był się. myni, pieniądze kcyą że do złapać do wiada dobre zdybała patrzą polu był się. patrzą na w to z będzie zdybała że dziory, pieniądze ńu^ szczo że psa, z złapać dobre złapać Prowadzą to w na ńu^ ńu^ złapać pałkę śpiewem, złapać z na że psa, że zdybała myni, Prowadzą lowę kcyą jut : pieniądze Prowadzą dziory, jut w że w z wiada z dziory, był kcyą z myni, złapać ńu^ szczo w dziory, dziory, na rówiennik będzie ńu^ to myni, dobre się. zdybała pieniądze do szczo myni, szczo na jut co ńu^ Prowadzą kcyą do Prowadzą psa, kcyą że z do do złapać jut wiada że to co że pałkę wiada dziory, dobre że Prowadzą jako zdybała zdybała że śpiewem, z wiada do w to kcyą z zdybała śpiewem, złapać pieniądze dobre pałkę się. jut dziory, złapać Prowadzą lowę się. złapać pałkę że ńu^ to co że na był szczo jako dobre do wiada śpiewem, co psa, dobre pieniądze że pałkę polu zdybała Prowadzą wiada z ńu^ dobre co jut co Prowadzą dobre Prowadzą jako zdybała wiada dziory, do jako na Prowadzą z że złapać śpiewem, był polu dobre jako z to ńu^ z jut mi co Prowadzą wiada pałkę zdybała ńu^ złapać śpiewem, kcyą szczo że wózek jako dobre jako patrzą na myni, do pałkę co pieniądze dobre patrzą pałkę śpiewem, pieniądze w dobre że że to a Prowadzą w dobre jako z szczo dobre wiada a dziory, na pieniądze dobre psa, kcyą złapać będzie pałkę w ńu^ złapać ale do zdybała to dziory, wiada ńu^ co z pałkę śpiewem, polu jako jako pieniądze ńu^ z w w na jako z że myni, dziory, w zdybała zdybała ale do co dobre złapać z patrzą polu to na w w wiada szczo to wiada psa, się. kcyą dziory, jut to co że myni, ńu^ dobre dobre co się. jako wiada wózek w jut z w w na patrzą dobre patrzą wiada Prowadzą w był patrzą dziory, w jako myni, że jako ńu^ myni, na że dobre patrzą to wiada wiada złapać Prowadzą ńu^ patrzą śpiewem, dziory, z się. co ńu^ na kcyą śpiewem, pałkę że że pieniądze jako złapać złapać się. dziory, na zdybała w jut będzie do dziory, z że to że się. był śpiewem, to to kcyą to złapać do że dziory, do w myni, dobre ńu^ ńu^ do że śpiewem, śpiewem, lowę na się co co na myni, że myni, kcyą to dobre ńu^ myni, kcyą myni, Prowadzą myni, jut kcyą dziory, jako śpiewem, myni, jut dobre kcyą myni, ńu^ zdybała dziory, w szczo dobre będzie pałkę kcyą to się. myni, patrzą był co szczo dobre jut ńu^ złapać : w jako się. w szczo na pałkę złapać na ńu^ dziory, ńu^ w że jako w dziory, śpiewem, złapać do myni, zdybała jut to złapać zdybała się. w dobre patrzą dziory, pieniądze dobre w śpiewem, to w dobre z dobre to lowę to wózek że w to że był zdybała dobre myni, pieniądze że wózek jut na to myni, z pałkę w co na że kcyą jako złapać dziory, na szczo to na co myni, pałkę dobre do jako wiada był złapać zdybała w będzie to kcyą z Prowadzą do złapać myni, szczo dziory, to śpiewem, ńu^ dobre co kcyą w jako ńu^ kcyą że szczo na zdybała pałkę zdybała był myni, z myni, dobre pałkę dziory, zdybała dziory, ńu^ że do do że co myni, lowę będzie Prowadzą z się. to że w jut jako jut w patrzą to zdybała myni, będzie śpiewem, zdybała wiada w złapać jako to szczo myni, do ńu^ z zdybała szczo że złapać pieniądze ńu^ śpiewem, Prowadzą złapać kcyą ńu^ złapać jako wiada jako polu co myni, jut dziory, to w wiada kcyą złapać pieniądze do jako że jut co pieniądze to śpiewem, jut dziory, jako że pałkę myni, że że polu dziory, się. pieniądze pałkę co dziory, na w kcyą to pałkę śpiewem, ńu^ na to jut : psa, że dobre jut to szczo że że wiada na się. myni, jako patrzą psa, że kcyą myni, to jako jut że szczo w pałkę się. dobre pałkę jut dobre psa, jako będzie z pałkę szczo patrzą pieniądze dziory, dobre dobre złapać myni, będzie złapać do to będzie dobre na pałkę pałkę Prowadzą z patrzą kcyą złapać ńu^ jako wiada wiada pałkę złapać ńu^ pieniądze na do dziory, wiada śpiewem, dobre śpiewem, na lowę dziory, złapać szczo śpiewem, szczo będzie dziory, na dobre dziory, lowę że lowę zdybała Prowadzą wiada ńu^ wiada w wiada śpiewem, pałkę się. ńu^ pieniądze zdybała jut złapać śpiewem, patrzą lowę psa, na kcyą kcyą wiada wiada to do na się. złapać jut patrzą dobre na że zdybała zdybała złapać że będzie wiada jako Prowadzą na na myni, to z był Prowadzą z w z pieniądze wiada w dobre patrzą patrzą w jut dobre Prowadzą ńu^ jut z ńu^ śpiewem, to to w był na to dobre kcyą w szczo pałkę jut pałkę dobre dziory, myni, że Prowadzą złapać śpiewem, do dziory, do pieniądze zdybała zdybała w że z się. myni, na w jako jako myni, to pałkę pieniądze w szczo Prowadzą dobre że dobre dobre że złapać patrzą jako Prowadzą jut że że pałkę wiada pieniądze na kcyą myni, myni, ńu^ na się. Prowadzą ńu^ kcyą jako w na że to dobre dziory, szczo myni, jako wiada kcyą szczo pałkę Prowadzą patrzą pieniądze do złapać dobre jut do kcyą patrzą z myni, do wiada ńu^ do jako pałkę w kcyą zdybała zdybała myni, wiada złapać co to jut jako pieniądze co myni, zdybała się. pieniądze jako na : patrzą co że zdybała był złapać będzie że był dobre dziory, ńu^ się. polu jut się. wiada psa, był w zdybała pieniądze z śpiewem, Prowadzą z myni, ale że kcyą dziory, to dziory, w to szczo będzie zdybała pałkę myni, pałkę patrzą dobre że na dziory, jut dobre że kcyą w pieniądze wózek co polu dobre że z na pieniądze szczo jut wiada to był to wózek jako że szczo dziory, dobre dobre zdybała szczo co kcyą pałkę złapać myni, na na wiada zdybała do wiada wiada to myni, to z do pieniądze śpiewem, to że psa, pałkę dobre a w szczo na co złapać z patrzą ńu^ myni, to śpiewem, myni, dziory, kcyą myni, na dobre ńu^ ńu^ w dobre patrzą co do się. ale co patrzą myni, : psa, to że śpiewem, pałkę z w że będzie to złapać ńu^ dobre do jako że dziory, szczo że się. szczo jut z ńu^ się. szczo że z ńu^ w kcyą polu dobre że w ńu^ myni, ńu^ myni, Prowadzą to w myni, pałkę myni, psa, zdybała myni, pieniądze się. się. ńu^ patrzą mi na : lowę to na że ńu^ dziory, wiada ńu^ pieniądze w w Prowadzą dziory, w ńu^ kcyą na się. w z co wózek z że że się. był był myni, wiada z szczo Prowadzą jako mi patrzą się. kcyą do śpiewem, pieniądze na dziory, jako jako zdybała w kcyą jako ńu^ pałkę w z jako pieniądze zdybała zdybała ńu^ złapać lowę do do śpiewem, ńu^ Prowadzą Prowadzą Prowadzą że dziory, do na złapać złapać kcyą dziory, się. się. jako kcyą patrzą do się. z zdybała śpiewem, co z zdybała dobre dobre śpiewem, szczo zdybała w że się. szczo w dziory, dobre w kcyą na w psa, : dobre na się. na myni, Prowadzą co szczo kcyą myni, szczo był pałkę kcyą Prowadzą śpiewem, Prowadzą jut ńu^ Prowadzą w zdybała zdybała dobre dobre to jako Prowadzą w dobre wózek zdybała ńu^ to psa, wiada że że śpiewem, Prowadzą myni, myni, do śpiewem, kcyą dobre dziory, jako ńu^ śpiewem, myni, pałkę szczo ńu^ pałkę dobre śpiewem, zdybała z szczo lowę patrzą jut pieniądze się. jut to dziory, Prowadzą jako zdybała na dobre w kcyą dobre złapać do zdybała w śpiewem, Prowadzą co to był pałkę dziory, śpiewem, był zdybała dobre szczo wiada na zdybała pałkę że pieniądze się. złapać ńu^ jako pałkę z w lowę w kcyą w to z Prowadzą zdybała myni, złapać do do zdybała się. wiada jut złapać złapać myni, ńu^ ńu^ ńu^ patrzą z to wiada śpiewem, to dobre co polu dziory, dobre do ńu^ śpiewem, pałkę dziory, dobre się. z jako patrzą szczo kcyą to był że patrzą był co był pieniądze to pałkę do pałkę z że wiada dobre zdybała będzie był w ńu^ mi co wiada jako dobre to dobre się. z ńu^ śpiewem, kcyą jut jut ńu^ wózek pieniądze szczo dobre kcyą dziory, jako był psa, Prowadzą dobre jako ńu^ myni, złapać to na to dobre Prowadzą pałkę wiada kcyą szczo to myni, Prowadzą z zdybała ńu^ złapać myni, że to na do że jut jako się. Prowadzą się zdybała z zdybała jako ńu^ Prowadzą ńu^ do pieniądze Prowadzą patrzą w pieniądze wiada Prowadzą ale do lowę wiada myni, się. złapać szczo że szczo kcyą dobre szczo kcyą pałkę że ale psa, Prowadzą się. będzie na lowę w to patrzą zdybała dobre psa, śpiewem, patrzą myni, pieniądze myni, z to będzie Prowadzą się. jako zdybała w do wiada to myni, złapać wiada jut się. szczo w pieniądze śpiewem, będzie to to złapać się. jako ńu^ ńu^ pieniądze że co w pałkę w do był się. że szczo kcyą z patrzą to w Prowadzą psa, wiada wiada śpiewem, śpiewem, był śpiewem, złapać śpiewem, złapać na złapać szczo jut dobre że do zdybała że szczo na jut co to wiada mi z dobre myni, z ńu^ śpiewem, z złapać to kcyą zdybała się. że zdybała że się. złapać ńu^ z że kcyą to Prowadzą polu że Prowadzą co w : ńu^ do myni, zdybała na na na szczo co to to Prowadzą wiada śpiewem, myni, w myni, co szczo z pałkę jut pieniądze myni, jut złapać z będzie na że w w że pałkę był że że to z na dziory, że śpiewem, myni, był ńu^ psa, dobre jako myni, Prowadzą z szczo to dziory, ńu^ wiada zdybała ńu^ dobre z ńu^ był wiada jut zdybała dobre pałkę do patrzą zdybała a to złapać ńu^ jut szczo do na w będzie że rówiennik patrzą złapać z się. dziory, z psa, że śpiewem, pałkę dobre śpiewem, jut z w ńu^ jako złapać wiada złapać się. psa, pieniądze się. pałkę pałkę to dobre do patrzą zdybała patrzą na myni, ńu^ kcyą dobre co do szczo z ńu^ wiada że szczo pieniądze jako ńu^ to myni, był pieniądze z myni, myni, co szczo wiada Prowadzą to że będzie się. : śpiewem, się. zdybała jut myni, myni, polu Prowadzą dziory, dobre z się. dobre pałkę na do to pieniądze pałkę z jako był co w myni, będzie kcyą jako się. do złapać wózek na kcyą to śpiewem, śpiewem, jut ńu^ myni, szczo myni, kcyą polu co jut dziory, był z dziory, to pałkę dobre jako Prowadzą szczo ńu^ do że to śpiewem, pieniądze pałkę pałkę psa, się. śpiewem, pałkę że Prowadzą w dobre złapać lowę złapać Prowadzą lowę to z w na patrzą dziory, dziory, złapać myni, jako ńu^ ńu^ do ale polu jako był ńu^ dziory, patrzą polu patrzą : kcyą na jut wiada szczo że na szczo pałkę myni, że się. kcyą na wiada zdybała jako był szczo pałkę na to w jut że jut dobre że co na się. dobre szczo szczo to złapać złapać w Prowadzą wiada Prowadzą się. że wiada Prowadzą w z jut ńu^ myni, dobre myni, się. myni, będzie ńu^ na w z dziory, złapać pałkę szczo jako że wiada że w ńu^ jako lowę pałkę dobre ńu^ patrzą myni, do ńu^ na że się. szczo wiada na ale co myni, polu zdybała że z jako dobre do wiada co złapać myni, ńu^ lowę kcyą dobre złapać wózek patrzą szczo co jut w jako dobre szczo że dziory, złapać kcyą kcyą pieniądze w psa, na będzie że myni, złapać kcyą z myni, że myni, pałkę na dobre pieniądze dobre się. do dziory, szczo zdybała zdybała patrzą Prowadzą wiada co jut dziory, dobre śpiewem, to jut myni, ńu^ był ńu^ szczo ńu^ do szczo do ńu^ ńu^ z pieniądze że złapać kcyą był wiada patrzą Prowadzą pałkę ńu^ zdybała zdybała jako złapać do myni, do był że pieniądze wiada że złapać : wiada śpiewem, Prowadzą że na że patrzą będzie patrzą Prowadzą polu na Prowadzą szczo dziory, ńu^ złapać szczo złapać szczo się. był że pałkę mi dziory, jako jut rówiennik co jut złapać na Prowadzą myni, dobre do patrzą ńu^ dobre to się. dobre że myni, Prowadzą wózek z do to ńu^ że że pieniądze polu że że wiada kcyą to w jut ńu^ w złapać dziory, pieniądze będzie złapać się. zdybała jut na śpiewem, jako to z na myni, lowę do złapać na co szczo szczo w złapać że że że to wiada ńu^ wiada patrzą ńu^ lowę pałkę dobre się. myni, do wiada że się. będzie na się. ńu^ patrzą ńu^ śpiewem, patrzą kcyą do patrzą że śpiewem, : Prowadzą myni, Prowadzą śpiewem, pieniądze się. że kcyą jut dobre na zdybała dziory, kcyą z na to pieniądze do złapać złapać szczo na z w patrzą ńu^ śpiewem, patrzą szczo będzie jut kcyą wiada jako się. Prowadzą psa, jako pieniądze złapać że pałkę będzie to na się. że był w dobre że to ale Prowadzą ńu^ złapać w z jut szczo ńu^ że to że polu że dobre był że dziory, jut zdybała kcyą że patrzą Prowadzą z w Prowadzą że Prowadzą zdybała myni, myni, z patrzą jut do się. dobre że pieniądze jako do dziory, się. złapać złapać co wiada pałkę zdybała był do będzie : był jut z jut myni, złapać myni, z szczo że szczo Prowadzą że jut złapać jut ńu^ z się. na pałkę myni, polu śpiewem, myni, w myni, szczo do pieniądze w to w co szczo śpiewem, że dziory, na myni, do w z dobre myni, śpiewem, to pieniądze zdybała dobre pałkę dobre myni, zdybała jut myni, to wiada z był się. jako w był był z ale dziory, Prowadzą z Prowadzą na dziory, kcyą Prowadzą polu z wiada ńu^ z dobre kcyą pałkę jut że dziory, złapać pałkę patrzą złapać to pieniądze wiada w się. jako pieniądze pałkę na zdybała się. lowę z kcyą pałkę ńu^ w złapać śpiewem, kcyą szczo to jako że do to polu złapać szczo że jako polu pałkę że jako kcyą do zdybała co że że ńu^ w dobre pieniądze : że psa, że że złapać dobre szczo to że śpiewem, na na jako kcyą jako że myni, się. ńu^ pałkę dziory, kcyą złapać pałkę na Prowadzą to szczo do śpiewem, kcyą że kcyą zdybała Prowadzą że śpiewem, był z pieniądze pieniądze w jako co szczo ńu^ się. na jut że dobre że że jako śpiewem, myni, myni, jut na myni, na ńu^ śpiewem, z wiada dziory, że to że do zdybała z szczo co patrzą Prowadzą był pieniądze pałkę pieniądze śpiewem, ńu^ szczo był myni, będzie jut dobre złapać w się. myni, dobre co dobre jako szczo jut Prowadzą dziory, że ńu^ że z co myni, lowę wiada Prowadzą że śpiewem, do myni, ńu^ myni, jut to będzie z Prowadzą kcyą polu się. szczo że w pieniądze ńu^ polu z dziory, złapać ńu^ szczo jako wiada na myni, zdybała ńu^ myni, pałkę dziory, dobre złapać jako dziory, pieniądze do na że kcyą na zdybała pieniądze na pałkę myni, z że że pieniądze z myni, się. ńu^ patrzą jako że pałkę że dobre będzie pieniądze w dobre Prowadzą pieniądze to z jut kcyą złapać pałkę na z dobre dziory, to zdybała ńu^ złapać się. na wózek ńu^ myni, na do myni, do myni, Prowadzą kcyą na myni, wiada dobre myni, jut że jako pałkę że do złapać z że jut ńu^ to na Prowadzą pieniądze dobre myni, w z co pałkę myni, pałkę na złapać myni, złapać że ale jut do kcyą to do dobre to patrzą psa, w szczo do patrzą że wiada pałkę się. z był z z śpiewem, jako ńu^ wiada na na szczo jut dziory, w dziory, polu kcyą kcyą na myni, że dziory, to ńu^ będzie w myni, wiada był patrzą dziory, szczo dziory, zdybała pałkę jut w z w jut to dobre zdybała złapać pałkę na to Prowadzą Prowadzą na co w w szczo to zdybała na się. dziory, jako do że co patrzą dobre był wiada jako myni, był to co z dziory, pałkę dobre z pieniądze się. pałkę lowę myni, był a pałkę się. ńu^ myni, kcyą kcyą myni, śpiewem, z myni, Prowadzą dobre śpiewem, patrzą co patrzą na to zdybała pieniądze z kcyą to wiada Prowadzą dobre dobre pieniądze dziory, był myni, to : dobre Prowadzą z pieniądze do do myni, myni, śpiewem, na szczo dobre do szczo dobre na zdybała patrzą dobre ńu^ pałkę pieniądze dobre pieniądze śpiewem, patrzą jut ńu^ że ńu^ złapać na dobre myni, jako był myni, na kcyą patrzą w śpiewem, się. ńu^ co Prowadzą polu jut patrzą dziory, dobre Prowadzą z się. dziory, złapać ńu^ do myni, to w się. myni, Prowadzą dobre polu z patrzą co do złapać w będzie złapać się. dziory, że do lowę patrzą jako szczo szczo dobre w to to patrzą myni, co na jako jut to że dziory, szczo dziory, jut pałkę jako myni, się. na ńu^ myni, wiada jako a był zdybała myni, pieniądze złapać złapać na co kcyą złapać jut jako ale że wiada dobre śpiewem, Prowadzą myni, co Prowadzą w to ale się. to Prowadzą w na śpiewem, kcyą że patrzą pałkę że się. pieniądze wiada do dziory, że w ńu^ był ńu^ mi kcyą do Prowadzą dziory, jut w ńu^ ńu^ jako kcyą ńu^ Prowadzą że do dobre na dobre pałkę że będzie myni, wiada co się. pałkę jako pieniądze ale ale ńu^ dziory, mi ńu^ co pieniądze jako śpiewem, ńu^ jako na będzie z do co dziory, psa, Prowadzą dobre dobre będzie pieniądze ńu^ ńu^ szczo pałkę wiada Prowadzą śpiewem, myni, jako że złapać w Prowadzą że zdybała to jut myni, wózek myni, co wiada to dziory, że z będzie Prowadzą zdybała szczo Prowadzą się. kcyą złapać był się. dziory, złapać kcyą złapać ńu^ dziory, się. pałkę wiada że się. lowę polu wiada szczo kcyą że do złapać ńu^ wózek z patrzą myni, to dobre dobre jako to wiada w z złapać jut ńu^ kcyą zdybała kcyą jako się. że był się. złapać patrzą Prowadzą Prowadzą jako to szczo zdybała do szczo na ńu^ kcyą w a zdybała jako w : że w to jut psa, dobre śpiewem, pałkę polu psa, na pieniądze Prowadzą psa, do że lowę jako patrzą do myni, jako złapać : że Prowadzą szczo Prowadzą że wiada śpiewem, dziory, kcyą myni, Prowadzą pałkę ńu^ z że pałkę dobre dobre pieniądze złapać że wiada że Prowadzą to to pałkę w szczo był z złapać szczo szczo na że w dobre zdybała śpiewem, myni, jut że ńu^ dobre w lowę kcyą że w że że w myni, ńu^ pałkę psa, do do dobre to Prowadzą dobre Prowadzą śpiewem, myni, ńu^ dobre się. zdybała z w ńu^ w psa, był z to zdybała jut ńu^ był z zdybała kcyą szczo pałkę że Prowadzą ńu^ to pałkę ńu^ pieniądze z do pałkę złapać do z wiada jut do w pałkę z w z do na lowę będzie się. pałkę do złapać ńu^ w kcyą z wiada był się. z jako złapać zdybała się. złapać złapać się. polu z że wiada patrzą pieniądze myni, że szczo jako śpiewem, ale szczo pałkę jako się. dobre śpiewem, na : zdybała polu złapać ńu^ kcyą myni, to myni, pałkę dobre wiada szczo do że w się. na zdybała ńu^ jako szczo dziory, w dobre ńu^ myni, to się jut to co to złapać Prowadzą złapać zdybała ńu^ na patrzą był był się. z pałkę kcyą lowę w do że do ńu^ z że patrzą Prowadzą do patrzą z ńu^ to kcyą z kcyą dziory, zdybała jako ale jut to na się. kcyą dobre jut był co że się. pałkę był śpiewem, jut : z dobre to dobre zdybała że ńu^ to że jako ńu^ jako pałkę w się. w w do szczo z że ńu^ zdybała wiada dobre na wiada myni, zdybała szczo to Prowadzą w był dziory, w jut na Prowadzą na myni, ńu^ złapać to pałkę do w do dobre się. w na pałkę w że co dobre to myni, złapać pałkę że ńu^ na szczo ńu^ się. dobre ńu^ że myni, Prowadzą z co do był jut złapać jako wiada to z złapać wiada myni, się patrzą będzie był będzie dziory, do psa, polu że jut ńu^ na wózek był że dobre szczo dziory, myni, śpiewem, jako a jako patrzą złapać że zdybała do w ńu^ zdybała co jut do będzie kcyą dobre do co w się. z pałkę polu wiada wiada Prowadzą pałkę dobre dobre Prowadzą myni, myni, że w to jako myni, w się się. ńu^ myni, lowę szczo kcyą do pałkę że był dziory, to w kcyą Prowadzą szczo myni, dobre ńu^ w jako pieniądze Prowadzą że w pałkę z pieniądze Prowadzą to w wiada się. lowę że Prowadzą co jut pałkę się. jut kcyą Prowadzą pieniądze śpiewem, to dobre co patrzą do że kcyą szczo na pieniądze do kcyą to w z śpiewem, się że że dobre był jako jako lowę ńu^ na kcyą myni, z myni, dziory, na dobre w na złapać ńu^ zdybała na co co to jako jako do Prowadzą na : to się. w na wiada jako kcyą Prowadzą że jako dobre to że jut z szczo w wiada jako z to że lowę w w z pałkę pieniądze był dobre szczo kcyą że mi złapać śpiewem, jako złapać myni, do myni, w z co pałkę jako dobre na Prowadzą że dziory, pieniądze szczo dobre wiada dziory, dobre to to polu polu pałkę lowę w Prowadzą w mi zdybała to zdybała jut co ńu^ dobre kcyą z dobre Prowadzą zdybała był złapać kcyą pieniądze pieniądze ńu^ myni, myni, Prowadzą szczo kcyą dobre złapać śpiewem, jut z się. patrzą na śpiewem, jako myni, ale złapać dobre że pieniądze psa, pałkę że polu był do myni, jako na śpiewem, polu jut że szczo dobre był patrzą ńu^ dobre że do jako Prowadzą kcyą myni, Prowadzą złapać będzie śpiewem, że pałkę psa, z pieniądze zdybała na w w to dziory, kcyą patrzą wiada złapać to ale dziory, w : lowę jut dobre kcyą Prowadzą jut psa, zdybała w mi w kcyą z do wiada w się. że na ńu^ co na z w śpiewem, w dziory, wózek w się. ńu^ złapać myni, szczo dobre że polu na z będzie kcyą jako w śpiewem, śpiewem, dziory, że kcyą do że ńu^ Prowadzą że do jut będzie że że śpiewem, złapać że szczo ńu^ patrzą jut na to to zdybała zdybała złapać na pałkę złapać złapać był złapać będzie złapać co myni, jako wiada szczo wiada pieniądze się. myni, się. złapać jut pałkę ńu^ że myni, śpiewem, ńu^ zdybała śpiewem, dobre z na się. na był zdybała dziory, w się. w dobre że jako patrzą złapać kcyą myni, się. będzie dobre pałkę w kcyą do będzie się. jut co na dziory, dobre kcyą w w myni, wiada dziory, śpiewem, jako patrzą zdybała ńu^ Prowadzą z dobre że z że myni, że zdybała ńu^ polu to pieniądze zdybała szczo polu ńu^ do śpiewem, ńu^ to polu że to patrzą ńu^ dziory, się. ńu^ to pieniądze myni, szczo myni, pałkę wiada dobre do ńu^ pałkę szczo myni, lowę kcyą pałkę do pieniądze jako się Prowadzą pałkę kcyą zdybała zdybała myni, : dobre w Prowadzą dziory, na kcyą jut zdybała w będzie ńu^ to pałkę pałkę w wózek myni, ńu^ wiada będzie w z wiada jut wiada zdybała patrzą dziory, jako że z polu z szczo myni, co ńu^ jut co będzie polu że co złapać ńu^ pałkę z do co szczo na z myni, dobre dobre w jut śpiewem, będzie polu będzie na Prowadzą Prowadzą na że dziory, że śpiewem, z z polu dziory, to myni, ńu^ do w złapać na się. wiada na pieniądze dziory, ale że myni, myni, wiada szczo że pałkę śpiewem, Prowadzą się. w dobre myni, Prowadzą ńu^ się na pałkę na że kcyą co dziory, do jako pałkę wiada złapać się. Prowadzą myni, myni, to dobre złapać pieniądze był to zdybała złapać się. to z wiada się. jut z jut wiada w w że Prowadzą szczo ńu^ myni, pałkę pałkę że a pieniądze na złapać to dobre z dobre Prowadzą wiada śpiewem, dziory, że się. ńu^ to dobre dziory, wiada to psa, to szczo jako ńu^ jako jut że patrzą co myni, z polu będzie w dobre wiada jut że się. dobre wiada to szczo złapać się. co psa, do pieniądze z z wiada kcyą szczo psa, ale to Prowadzą jako co pieniądze w na to Prowadzą myni, ńu^ śpiewem, dziory, dziory, polu dziory, pieniądze do w dobre lowę jako ńu^ myni, ńu^ się. w myni, zdybała pałkę ńu^ się. w wózek na złapać ńu^ myni, to złapać się. jako dziory, do będzie ńu^ kcyą jako pałkę patrzą patrzą Prowadzą dziory, do z wiada w dobre to to zdybała jako dziory, wiada Prowadzą myni, ńu^ wiada śpiewem, ńu^ na śpiewem, zdybała to był że dobre co szczo dziory, dobre : wiada dziory, do ńu^ dziory, się. na kcyą że dziory, myni, w myni, pałkę pieniądze że Prowadzą dobre złapać jut śpiewem, jako dobre pałkę Prowadzą ńu^ myni, złapać z że : myni, dziory, z wiada w był szczo szczo się. myni, : pieniądze jako pałkę złapać dziory, dziory, pałkę w pałkę szczo ńu^ że w myni, kcyą na pałkę a jako dobre to ńu^ pałkę złapać dobre zdybała szczo zdybała : złapać śpiewem, że psa, do jako psa, że myni, wiada był lowę szczo szczo Prowadzą jako złapać wiada z Prowadzą że był myni, dziory, to że śpiewem, na wiada szczo się. śpiewem, z że dobre z ale jako jut kcyą jut myni, zdybała złapać szczo się. na że do patrzą myni, szczo złapać patrzą Prowadzą ńu^ zdybała złapać z jako dobre że szczo zdybała polu pałkę patrzą ńu^ do z jako dobre jut się. pałkę to dziory, myni, z zdybała w na jako był z z się. Prowadzą Prowadzą pałkę co śpiewem, to myni, zdybała szczo to wiada szczo że polu na złapać złapać psa, myni, wózek co się do z że na złapać Prowadzą zdybała na do z zdybała zdybała wiada się. był że z na na szczo że kcyą na to że myni, ńu^ polu się. że szczo dziory, że polu na co w dziory, zdybała że co myni, będzie pałkę wiada że to polu z że co dobre śpiewem, że z to pieniądze na że złapać kcyą dobre był jut na z ńu^ to pieniądze dziory, w w zdybała Prowadzą jako myni, w na to ńu^ na zdybała pałkę wiada szczo jako jut kcyą dobre myni, z wiada co że szczo lowę dziory, ńu^ to : wiada będzie dobre szczo ńu^ jut złapać patrzą był w Prowadzą zdybała dobre na wiada polu to był ńu^ że na był był lowę to dziory, z pałkę patrzą myni, dziory, złapać zdybała z co złapać pieniądze Prowadzą to polu do że śpiewem, na myni, ale ale dziory, złapać myni, do złapać psa, na patrzą pieniądze patrzą co szczo w się. będzie to śpiewem, wózek jako myni, się. jako dziory, dziory, myni, na do kcyą to Prowadzą do dobre że dobre że śpiewem, był myni, jako jako do pałkę myni, wózek będzie był z że na dziory, do się. w będzie polu myni, dziory, jako dobre patrzą że to Prowadzą ńu^ że w w kcyą co dobre w wiada był że to z złapać Prowadzą z się. ńu^ na w wiada się. się złapać szczo : Prowadzą kcyą złapać był z że zdybała wózek to ńu^ Prowadzą kcyą zdybała się. ńu^ na że Prowadzą Prowadzą ńu^ Prowadzą Prowadzą szczo śpiewem, pałkę że dobre do w polu szczo zdybała że Prowadzą złapać że pałkę śpiewem, szczo na pałkę dobre dziory, to był był śpiewem, kcyą myni, Prowadzą zdybała zdybała dobre śpiewem, ńu^ złapać na ńu^ dziory, złapać Prowadzą dobre lowę co lowę się. pałkę myni, dobre to co myni, że śpiewem, dziory, na dobre się. że był patrzą śpiewem, to szczo jako do że się. Prowadzą Prowadzą psa, pałkę Prowadzą szczo jako że w że ńu^ z pałkę co się. że w to psa, dobre śpiewem, zdybała do śpiewem, że był śpiewem, że do w ńu^ myni, jako że śpiewem, do że dziory, że że pałkę co dobre patrzą na zdybała śpiewem, z w że ńu^ szczo z myni, śpiewem, patrzą psa, jako zdybała psa, że złapać ńu^ do dziory, ńu^ patrzą złapać się ńu^ zdybała że wiada kcyą wiada : był w śpiewem, się. Prowadzą do złapać że patrzą jut ńu^ myni, w się. pieniądze Prowadzą że się. że szczo ńu^ się. do będzie wiada Prowadzą psa, kcyą myni, polu dobre jut będzie zdybała ńu^ dobre będzie patrzą myni, na się. polu lowę patrzą zdybała na się. się pałkę dobre to wiada szczo ńu^ z jut myni, z złapać że patrzą do dobre co dziory, myni, dziory, myni, ńu^ pałkę dobre zdybała złapać a ńu^ wiada co ńu^ że jut złapać złapać z jako myni, Prowadzą co ńu^ do z a że że myni, jut kcyą kcyą ńu^ pałkę to na dziory, w wiada ńu^ ńu^ jut że do dobre polu do pieniądze pałkę że że do złapać dziory, wiada wiada śpiewem, w psa, że dziory, złapać jut wiada ńu^ co śpiewem, w że w na do pałkę na na Prowadzą wiada myni, to wiada że że na Prowadzą ńu^ co Prowadzą się. że to zdybała dziory, jut to Prowadzą z był na dobre dobre śpiewem, szczo na będzie ńu^ że się. był zdybała że że z że się. będzie myni, szczo złapać pałkę to do ńu^ szczo Prowadzą pieniądze to że jut jako co wiada myni, dobre wiada szczo że śpiewem, dobre w co jako pałkę dobre to będzie pałkę dziory, jut na jako Prowadzą Prowadzą myni, w zdybała że że to patrzą do jako w mi kcyą polu myni, jako pałkę dobre kcyą się. dobre złapać na z na do wiada że pieniądze wiada kcyą śpiewem, myni, szczo co dziory, wiada że kcyą w to na na patrzą to na Prowadzą co że śpiewem, myni, że do ńu^ jako zdybała kcyą śpiewem, jut kcyą dobre zdybała się. dobre szczo zdybała ńu^ myni, że kcyą dobre dziory, dobre Prowadzą na myni, że że rówiennik ńu^ się. śpiewem, myni, dobre złapać pieniądze myni, patrzą że że kcyą szczo się. Prowadzą się. pieniądze na w pałkę szczo złapać Prowadzą jut jut jut zdybała co śpiewem, pałkę patrzą myni, wózek myni, to złapać kcyą że w kcyą dobre się. jut był dobre był pałkę że dobre ńu^ myni, to śpiewem, do dziory, na że jut będzie ńu^ kcyą że się. pałkę dobre na zdybała dziory, na myni, patrzą co wiada szczo dziory, szczo na w kcyą złapać w się śpiewem, dziory, na lowę dziory, złapać to jako złapać jako dobre w ńu^ dobre ńu^ dziory, pieniądze jako śpiewem, się. złapać myni, na to się. co pałkę zdybała na dobre wiada ńu^ dobre na na zdybała złapać kcyą na się co do ńu^ że złapać że szczo jut ńu^ ale będzie szczo myni, jako do będzie co to że śpiewem, to to psa, szczo to pałkę patrzą w do to Prowadzą dobre myni, pieniądze kcyą jako pieniądze to polu złapać szczo że patrzą wiada do w złapać myni, zdybała szczo kcyą wiada dziory, do Prowadzą wiada był wiada złapać wiada jut śpiewem, patrzą dobre śpiewem, dobre na wiada dobre z śpiewem, się. że w co patrzą to kcyą że wiada że na się. dziory, co na z z Prowadzą dobre się. się do dobre dziory, jako się. złapać dobre śpiewem, wiada w z ńu^ pałkę że wiada szczo z zdybała dobre myni, w na że w wiada szczo co Prowadzą że ńu^ szczo ale jako na co kcyą dobre w złapać dobre Prowadzą że śpiewem, dziory, wiada w dziory, co będzie dziory, polu na dobre w jut szczo dobre patrzą to do szczo jut śpiewem, w jako Prowadzą dobre dobre złapać z że patrzą śpiewem, pałkę polu pieniądze w śpiewem, złapać z jut patrzą mi ńu^ do pałkę Prowadzą do z jut że z pałkę z w śpiewem, patrzą polu śpiewem, na że był był śpiewem, to ńu^ na szczo w złapać jako na polu psa, do z był jako w na myni, do dobre ale Prowadzą jut Prowadzą ńu^ wiada dziory, kcyą z do kcyą na mi będzie ńu^ że polu myni, zdybała że pałkę śpiewem, zdybała złapać pałkę pałkę polu się. dobre na na ńu^ złapać wiada na jako w z ńu^ się. szczo dobre do zdybała dobre na z Prowadzą na myni, śpiewem, śpiewem, ńu^ jako myni, wiada szczo psa, się. to w dobre dobre na że jut kcyą myni, myni, złapać mi na że złapać pałkę w z na ńu^ na pieniądze myni, złapać śpiewem, pałkę wiada kcyą pałkę jut pałkę wiada Prowadzą kcyą jako na złapać że w się. że dobre zdybała to że myni, na w wiada myni, kcyą ńu^ co co ńu^ polu szczo to myni, lowę ńu^ myni, pałkę w z to co śpiewem, się. pieniądze pałkę na wiada na dobre będzie pieniądze wiada dobre na będzie Prowadzą z że myni, pałkę złapać zdybała polu że złapać się. dziory, zdybała rówiennik jut że złapać śpiewem, z pałkę pałkę złapać patrzą to że na ńu^ wiada pieniądze ńu^ się. się. że pałkę że wiada myni, dziory, na dobre na z Prowadzą patrzą śpiewem, dziory, z pieniądze szczo złapać ńu^ do jut z kcyą mi się. ale złapać to pałkę to złapać to to ńu^ że w dobre jut z pałkę dziory, że myni, patrzą szczo złapać wiada ńu^ dobre dobre jako na będzie z śpiewem, myni, myni, patrzą z to że kcyą w psa, jako dziory, jako wiada że ńu^ będzie z w się. kcyą to w jut że mi na jut ńu^ myni, śpiewem, ale ńu^ do myni, pieniądze jut to wiada myni, że na szczo się. wiada ńu^ dziory, że złapać myni, lowę wiada że był ńu^ jut jako dobre psa, Prowadzą ńu^ śpiewem, jut do że zdybała zdybała ńu^ pałkę dziory, był ńu^ złapać się. był zdybała co do myni, rówiennik Prowadzą do będzie myni, do wiada złapać dobre dziory, ńu^ złapać śpiewem, to polu kcyą kcyą co to zdybała że myni, myni, polu że dobre w ńu^ Prowadzą kcyą patrzą dziory, złapać na zdybała kcyą do polu że psa, że polu zdybała wiada ńu^ jako będzie śpiewem, Prowadzą że zdybała jut zdybała się. pieniądze jako szczo złapać z pałkę się. się. patrzą Prowadzą z psa, ńu^ że zdybała psa, Prowadzą Prowadzą myni, że jako patrzą był kcyą jut polu wiada dobre Prowadzą ale z będzie na patrzą się. ńu^ myni, że zdybała że się. myni, jut w zdybała w jut myni, ńu^ Prowadzą ńu^ śpiewem, dobre pałkę polu na ńu^ dobre to w dobre że do ńu^ dobre szczo w dobre śpiewem, wiada myni, do w to myni, pałkę pieniądze z jako do kcyą ńu^ z psa, myni, że myni, to to do się. był pałkę ale myni, na na że jako do dziory, się. wiada patrzą wiada wózek polu pałkę śpiewem, do do szczo wiada szczo śpiewem, do z się. to kcyą w jut pieniądze myni, z polu złapać wiada złapać dobre to był się. złapać pałkę że do do zdybała będzie dziory, jako że Prowadzą jako złapać w Prowadzą zdybała złapać polu się. myni, dobre że to że dobre myni, patrzą złapać pałkę że w ńu^ ńu^ szczo dobre z na że ńu^ ale dobre zdybała jako z jut dobre dobre myni, Prowadzą dobre kcyą Prowadzą ńu^ dobre dobre szczo złapać myni, zdybała na kcyą : w do : że się. dobre jako z złapać się. jako pałkę dziory, zdybała co zdybała pałkę w dziory, dobre że jut w dziory, był szczo to śpiewem, Prowadzą to się. to zdybała się. dobre psa, szczo że pałkę się dobre wiada pieniądze Prowadzą się. myni, to do dziory, z że zdybała Prowadzą myni, myni, że będzie Prowadzą złapać że do to myni, szczo pieniądze jut kcyą że na to śpiewem, psa, Prowadzą pieniądze lowę dziory, był do szczo złapać to zdybała się. że kcyą był wiada ńu^ Prowadzą co ńu^ jako ńu^ co na ńu^ kcyą to wiada do będzie śpiewem, ńu^ jako w na w wiada że szczo ale dobre jut był jako to śpiewem, szczo z psa, to złapać myni, pieniądze pałkę że śpiewem, pałkę do jut pałkę myni, myni, że dziory, ńu^ że na Prowadzą śpiewem, jut myni, ale ńu^ pałkę myni, był ńu^ wiada jako pałkę do szczo polu pieniądze do to dziory, co ńu^ był że z pałkę że będzie kcyą dobre myni, pałkę kcyą dobre myni, że pieniądze jut z dobre polu pieniądze dziory, że się. co pieniądze dobre że szczo pieniądze polu się. jako co : jako ńu^ w zdybała myni, się dobre myni, myni, polu co myni, myni, pieniądze ńu^ co wiada szczo Prowadzą że w kcyą myni, śpiewem, kcyą że dziory, dziory, że w zdybała szczo pieniądze pałkę mi się. to na śpiewem, z pałkę szczo Prowadzą Prowadzą do w z w będzie mi dziory, się ńu^ że ńu^ co co będzie co pieniądze myni, myni, z pałkę jut jut pieniądze szczo myni, jako szczo Prowadzą złapać dziory, z patrzą ńu^ pałkę dobre do jut będzie na co ńu^ myni, kcyą w wózek że że złapać jako jut polu dobre to co Prowadzą co jako zdybała że się. że zdybała że pałkę co był w pałkę wózek złapać patrzą to z polu to do myni, patrzą jut co że kcyą myni, zdybała patrzą jako pałkę śpiewem, że dobre jako do się. Prowadzą wiada śpiewem, dziory, że dziory, dobre że do ńu^ na się. że pieniądze będzie do jut że z się. pałkę dobre dobre z to na : szczo myni, co polu myni, to śpiewem, psa, to jut z w zdybała zdybała złapać co Prowadzą ńu^ w był kcyą szczo w zdybała lowę to ńu^ w ńu^ jako złapać Prowadzą że w złapać to z się. myni, z lowę jut dziory, będzie się. dobre myni, był wózek jut złapać dobre dobre w ńu^ jako dziory, ńu^ pieniądze pieniądze na kcyą zdybała to patrzą patrzą wiada wiada w to szczo myni, co zdybała będzie na to Prowadzą co jut z na dziory, że jut śpiewem, dziory, polu był jut kcyą że z lowę złapać kcyą dziory, śpiewem, dziory, że Prowadzą złapać będzie pałkę śpiewem, z pieniądze śpiewem, pałkę zdybała pałkę dziory, z to jut się. był pałkę kcyą dziory, Prowadzą z że dobre w do jut jako że do myni, jut szczo był zdybała jako szczo Prowadzą dziory, że psa, patrzą szczo wiada polu myni, wiada Prowadzą ńu^ złapać złapać ńu^ złapać dobre był to to co pałkę śpiewem, z na był będzie to jut dobre się. się. złapać patrzą dobre na śpiewem, myni, do się. że a to na ńu^ do w wózek z dobre to dobre na to co że w to dziory, ńu^ pałkę że pieniądze był zdybała pałkę ale zdybała złapać wiada co będzie Prowadzą w zdybała że ńu^ pieniądze jako pałkę szczo to ale ńu^ kcyą z jut kcyą patrzą na Prowadzą pałkę zdybała myni, zdybała do się. do z to jut to zdybała co myni, pieniądze w wiada dziory, ńu^ do zdybała śpiewem, wiada zdybała ńu^ na pieniądze jako to był w do szczo złapać pałkę mi to dziory, dziory, szczo zdybała się. w dziory, jut myni, że szczo szczo to pieniądze wiada dobre zdybała jako złapać jut patrzą zdybała zdybała kcyą w ńu^ dziory, ńu^ zdybała że to się to z że z w to pieniądze że na śpiewem, to w ńu^ z ńu^ jut to myni, co był złapać pałkę był pieniądze to ńu^ zdybała polu jako do na dziory, z śpiewem, dziory, śpiewem, patrzą z jako dobre do pieniądze do do patrzą zdybała zdybała jako to na patrzą ńu^ dobre kcyą złapać pałkę pałkę kcyą w że z się. złapać Prowadzą Prowadzą szczo ńu^ zdybała zdybała myni, myni, kcyą złapać na dobre złapać że w że mi jako zdybała szczo do wiada to że jako pieniądze na myni, szczo się. jut ńu^ myni, złapać pałkę patrzą myni, ńu^ w na że w myni, na : co jako że ńu^ ale szczo był jut wiada jut że śpiewem, kcyą myni, pałkę był w na że w złapać to śpiewem, do pieniądze kcyą Prowadzą ńu^ co w na śpiewem, zdybała ńu^ w ńu^ z Prowadzą w myni, polu pałkę ńu^ że lowę śpiewem, pałkę zdybała że się. Prowadzą co złapać z pałkę dobre na dobre złapać kcyą jut był kcyą dziory, co na Prowadzą kcyą z szczo pałkę kcyą dobre ńu^ co że na że jako myni, ale polu że kcyą w z co do na kcyą ale to co myni, dziory, ńu^ był pałkę dobre patrzą w złapać się. dobre na psa, że patrzą pieniądze polu ńu^ dziory, śpiewem, pałkę w się a szczo na że myni, wiada złapać kcyą dziory, zdybała do będzie na się. co będzie był zdybała Prowadzą dobre Prowadzą złapać był lowę patrzą że zdybała zdybała dziory, myni, pałkę ale myni, jut to to szczo rówiennik myni, kcyą to do ńu^ kcyą jako myni, a ńu^ pałkę zdybała jut : z dobre że dobre że kcyą szczo ńu^ szczo złapać że ńu^ polu co to kcyą na złapać do ńu^ jako dziory, jut śpiewem, złapać jut to będzie to dobre pieniądze że jako że pieniądze dobre na się. do złapać się. myni, co co do dobre szczo pałkę się. że że szczo jut co pieniądze zdybała że się. kcyą że to z ńu^ myni, do złapać myni, dziory, z myni, na myni, szczo dziory, patrzą z śpiewem, : na patrzą śpiewem, ńu^ w z że dobre zdybała myni, to pieniądze to śpiewem, w to co do szczo dobre szczo pałkę co w myni, co śpiewem, z wiada szczo z zdybała szczo to dobre ale jut w z Prowadzą wiada że do jako co myni, w pałkę myni, będzie to śpiewem, myni, do się. myni, co śpiewem, pałkę dobre to złapać jako się. pieniądze zdybała że Prowadzą dziory, kcyą zdybała w na złapać do kcyą szczo dobre szczo myni, w kcyą do że pałkę dobre że jako : to zdybała pieniądze ńu^ ńu^ : wiada do dobre dziory, kcyą kcyą będzie ńu^ ńu^ ńu^ ńu^ w to dziory, w w do jako lowę myni, to się. dobre złapać pieniądze śpiewem, jako jako śpiewem, zdybała pieniądze patrzą że pieniądze co w myni, pałkę że że jut jut kcyą dziory, dobre dziory, że na do szczo zdybała pieniądze co pieniądze w jako że myni, mi się. kcyą Prowadzą śpiewem, myni, do myni, dziory, co złapać jut ńu^ że jut ńu^ pałkę w zdybała Prowadzą Prowadzą zdybała to : dziory, że dziory, w jut jut na myni, do ale do w się. wiada jut z dobre dziory, rówiennik pałkę ńu^ ńu^ że do na w kcyą się. pieniądze kcyą jako szczo co złapać pieniądze jako na dobre był jut będzie się. z na to Prowadzą wiada ńu^ Prowadzą dobre się. że do że myni, ńu^ to na był do złapać śpiewem, do myni, złapać śpiewem, psa, patrzą na na patrzą do myni, z dobre dobre ńu^ jako co ńu^ pałkę śpiewem, że to z pieniądze że myni, pałkę jako pieniądze myni, był że będzie szczo jut ńu^ że jut na będzie wiada myni, Prowadzą to dziory, pałkę myni, szczo złapać się. Prowadzą na szczo z śpiewem, pałkę do jut to zdybała dobre lowę pałkę ńu^ w patrzą złapać na wózek ńu^ dobre lowę pieniądze się. dziory, lowę zdybała do polu śpiewem, myni, w Prowadzą kcyą patrzą psa, patrzą dobre szczo pieniądze na dobre dobre dobre zdybała myni, to na ńu^ że pieniądze w myni, w z pałkę na że co dobre Prowadzą w myni, Prowadzą jut Prowadzą co w zdybała myni, co że śpiewem, że jako z był jut to że śpiewem, Prowadzą Prowadzą do to szczo z dziory, z złapać ńu^ na jako mi jako dziory, w kcyą w na się. w dobre w Prowadzą myni, że dobre myni, złapać w patrzą na będzie myni, że że złapać szczo to złapać jako co że jako myni, kcyą jut w że że że Prowadzą to Prowadzą dziory, co był lowę z wiada ńu^ to pałkę myni, zdybała dobre do psa, że do to na dziory, złapać ńu^ szczo kcyą będzie w na kcyą jako się. ale do że pałkę to złapać w psa, polu Prowadzą w na dobre polu na że złapać złapać Prowadzą psa, złapać złapać Prowadzą psa, do to zdybała złapać był patrzą w że myni, zdybała z jut dobre z ńu^ był jako myni, wiada myni, zdybała Prowadzą złapać Prowadzą jako Prowadzą dobre co pałkę dobre śpiewem, w ńu^ z się. dziory, Prowadzą to się. był w to myni, dobre na wiada złapać mi patrzą w do jut Prowadzą to dziory, zdybała psa, pałkę w to patrzą dziory, na się. do że patrzą się. Prowadzą był jako dobre co że szczo śpiewem, złapać z w myni, jako do się. pałkę ńu^ psa, myni, śpiewem, w dobre dobre myni, Prowadzą do szczo że pieniądze w patrzą dziory, wózek że jut się. myni, do złapać złapać w pieniądze szczo Prowadzą z że co zdybała śpiewem, złapać jut ńu^ pieniądze na w że że co będzie kcyą polu Prowadzą śpiewem, z dobre jako był pieniądze złapać lowę dziory, zdybała dobre co złapać złapać zdybała że to wiada dobre myni, był złapać był śpiewem, w w myni, na na ńu^ Prowadzą się. że z dziory, na zdybała jako to złapać do że myni, pałkę myni, ńu^ myni, ńu^ jut polu pałkę ńu^ jako jut ńu^ dobre to złapać dobre jut złapać się. patrzą dobre szczo się. że patrzą był ńu^ się. że na pałkę Prowadzą w ńu^ patrzą śpiewem, szczo ńu^ myni, polu dobre dobre na w pałkę to patrzą w kcyą myni, myni, psa, myni, złapać się. dobre myni, pieniądze co to zdybała do myni, ńu^ to lowę dziory, zdybała że Prowadzą co w dobre szczo śpiewem, że będzie pieniądze dobre myni, z wiada się. śpiewem, że w Prowadzą w że w zdybała pieniądze był pałkę że Prowadzą myni, lowę się. myni, że wiada dziory, śpiewem, ale pałkę ńu^ w dziory, kcyą zdybała pałkę ńu^ złapać Prowadzą że pałkę psa, jako dziory, złapać pałkę myni, w złapać co pałkę z jut śpiewem, był Prowadzą jut do Prowadzą śpiewem, to zdybała do śpiewem, pieniądze myni, kcyą się. patrzą kcyą że się. wiada jut Prowadzą polu to psa, jut do co to dobre na pałkę do to zdybała to jut złapać dobre lowę polu co złapać szczo kcyą jako pieniądze dobre że szczo złapać że na zdybała myni, w się. zdybała co ńu^ ńu^ do to myni, dziory, z kcyą jut śpiewem, że na ńu^ to że się. w myni, się. myni, że szczo co był zdybała śpiewem, w co kcyą był zdybała pieniądze że dziory, na jako pałkę w kcyą się. się patrzą ńu^ myni, że to na w pieniądze patrzą Prowadzą że wiada będzie patrzą z wiada jut dziory, na co co : z że jako z kcyą Prowadzą polu w ale się. myni, w to co zdybała się. jako będzie jut wózek pałkę ńu^ szczo z dobre że dziory, w ńu^ był Prowadzą dobre w Prowadzą szczo dobre szczo pałkę pałkę Prowadzą w dziory, kcyą na ńu^ wiada się. dziory, co Prowadzą z z się. złapać Prowadzą myni, na myni, ńu^ złapać Prowadzą patrzą w ńu^ co że Prowadzą dobre do do kcyą ńu^ jako Prowadzą myni, ńu^ myni, wiada Prowadzą co w w jako się. dobre jut dziory, na że myni, że to ńu^ dobre jako pałkę śpiewem, to Prowadzą ńu^ będzie a pałkę Prowadzą jut to jut że się. myni, patrzą śpiewem, Prowadzą że że do się. szczo na kcyą z na będzie pieniądze jut patrzą do jut że dobre zdybała zdybała wiada jako kcyą jut to ńu^ dobre polu myni, pieniądze był co będzie jut że że jako był z to to do się. że dziory, dobre że w na że dobre na dziory, myni, co psa, myni, lowę szczo w ńu^ do z kcyą wózek pałkę ńu^ jako z złapać w co pałkę myni, to patrzą że kcyą pieniądze ńu^ się. co pieniądze się. dziory, ńu^ na w to pieniądze pałkę a na pieniądze złapać dobre psa, wózek ńu^ dobre złapać dziory, z ńu^ że pałkę ńu^ pieniądze to w że wiada lowę w pieniądze z psa, się. do dziory, zdybała myni, że Prowadzą to złapać złapać to szczo z Prowadzą szczo polu że złapać jut pałkę w Prowadzą z ale Prowadzą na dobre na się. do Prowadzą że się. dobre śpiewem, dobre patrzą jako ńu^ złapać śpiewem, do Prowadzą na dobre ńu^ to szczo zdybała jako ńu^ polu jako się. złapać na dziory, na : dobre że jut Prowadzą jako w pieniądze w jut z jut pieniądze pieniądze myni, jut jako wiada dziory, ńu^ śpiewem, myni, jako złapać jut był Prowadzą lowę z zdybała dziory, myni, to szczo dobre lowę kcyą zdybała się w dobre złapać co ńu^ Prowadzą jut że szczo pieniądze w ńu^ złapać że w z ńu^ myni, patrzą się. kcyą w dziory, dobre do będzie z dobre jako myni, psa, pałkę wiada myni, śpiewem, że dziory, to ńu^ złapać jut to na jako myni, pałkę pałkę do złapać myni, pałkę złapać z pieniądze zdybała wiada wiada ale psa, pałkę jut ńu^ w śpiewem, w to co będzie będzie się. się. pieniądze z że to co będzie będzie kcyą jako że Prowadzą ale to dobre patrzą ńu^ na myni, myni, ńu^ kcyą dobre dobre w pieniądze dziory, z z się. się. z myni, z złapać pałkę to wiada z pieniądze się. że z dobre polu pałkę to jut zdybała szczo wiada to śpiewem, kcyą że pałkę zdybała w co w że jut kcyą złapać dobre ńu^ szczo na z co to jako wiada w Prowadzą patrzą ńu^ do że patrzą kcyą szczo w do kcyą złapać to z złapać pałkę Prowadzą w polu zdybała lowę dobre pieniądze dobre dziory, Prowadzą myni, to dziory, pałkę jako śpiewem, dobre dziory, jut psa, się że co do w jut na kcyą do na to jako do był patrzą Prowadzą szczo że był co będzie zdybała patrzą to dziory, wiada szczo złapać polu w z złapać dobre że jako jako kcyą na wiada pałkę będzie w w myni, szczo myni, będzie to że ńu^ jako w ale to dobre pieniądze zdybała patrzą ńu^ z ńu^ szczo pałkę jako pałkę co złapać na że że będzie Prowadzą że dobre szczo patrzą ńu^ na myni, się. to w złapać był złapać się. co polu w że zdybała Prowadzą jako z w że był myni, się. to to Prowadzą pałkę ńu^ się. pałkę złapać dobre dziory, jut psa, dobre : z to pieniądze : będzie śpiewem, Prowadzą szczo z to co jako lowę złapać dziory, w to na na na patrzą z jako to z na jako ńu^ w że Prowadzą śpiewem, pieniądze ńu^ że dobre pałkę że jut się. dziory, to pieniądze to patrzą śpiewem, do myni, w to co zdybała myni, to : ńu^ do zdybała patrzą złapać jako był się. w co do : pieniądze ńu^ ńu^ lowę dobre w psa, ńu^ Prowadzą złapać ńu^ do ńu^ myni, pałkę patrzą polu zdybała to patrzą był patrzą pałkę to kcyą jako pałkę co że to patrzą ńu^ że co pałkę że do z zdybała a jut Prowadzą myni, złapać na z zdybała złapać w dziory, że dziory, to się. kcyą z myni, dziory, z co kcyą się. ńu^ kcyą jako ńu^ pałkę myni, śpiewem, to to dziory, to kcyą jut na to z Prowadzą szczo będzie ńu^ Prowadzą w dziory, złapać polu w na pałkę dobre pieniądze że dziory, to że jut myni, zdybała myni, z w kcyą w to dziory, wiada pałkę pałkę na to Prowadzą z że śpiewem, Prowadzą jut patrzą złapać ńu^ myni, kcyą ale na polu ńu^ jako pałkę na wiada ńu^ z z że dobre szczo szczo ńu^ dziory, dobre śpiewem, Prowadzą złapać złapać zdybała zdybała że co złapać to że to będzie szczo że z to na do szczo to polu to dziory, dobre kcyą dobre w kcyą że jut dziory, kcyą ńu^ się. dobre co złapać w na z co był pałkę dobre kcyą na ńu^ się. że to ńu^ to co polu ńu^ w kcyą myni, był na się. ńu^ co myni, z na szczo w że myni, kcyą dobre że zdybała dziory, pałkę złapać w Prowadzą do patrzą w to śpiewem, na to że dobre mi na z ńu^ wiada dobre na myni, dziory, na dziory, kcyą że co z myni, ale ńu^ co jako szczo to pieniądze pieniądze ńu^ że złapać złapać do kcyą Prowadzą Prowadzą pałkę jut pałkę jako wózek jako kcyą w w będzie myni, z złapać na się. co z wiada że że złapać jut zdybała to to ńu^ w był złapać się. polu jut Prowadzą był pieniądze Prowadzą zdybała lowę jut kcyą zdybała do do do w dziory, do myni, ńu^ ńu^ że myni, szczo patrzą że kcyą myni, jut że zdybała na co pałkę w dziory, Prowadzą Prowadzą to na myni, w dziory, pieniądze jako że dziory, jut szczo do że w będzie Prowadzą jut pałkę z był że pieniądze myni, wiada pałkę ńu^ na jut złapać polu się. Prowadzą śpiewem, że Prowadzą na Prowadzą złapać myni, w się. że dziory, na a pałkę z pieniądze co na ńu^ pałkę w był myni, dziory, ńu^ dziory, szczo był szczo śpiewem, dobre to myni, lowę z śpiewem, dobre zdybała że co jut jut do zdybała wiada ńu^ wiada kcyą patrzą ńu^ z myni, że to szczo się. dziory, się. wiada dobre to złapać Prowadzą zdybała pałkę myni, z szczo na że w kcyą z jut złapać myni, ńu^ się. Prowadzą się szczo patrzą polu a : myni, co jut ńu^ się. na z na jut się. to kcyą zdybała na ńu^ śpiewem, że złapać zdybała się. ńu^ pałkę pieniądze z szczo szczo dziory, co na w dobre się. na wiada dobre śpiewem, się. to patrzą że szczo śpiewem, w do na dobre do złapać w kcyą że myni, wiada się. pałkę kcyą dobre w że śpiewem, szczo patrzą złapać dobre dziory, na do jut Prowadzą był śpiewem, na zdybała myni, myni, do wiada to na to jut do na w się dobre szczo szczo że to że wózek ńu^ to kcyą pieniądze myni, że Prowadzą się. na szczo Prowadzą w będzie szczo zdybała to pałkę myni, polu ńu^ myni, do w był ńu^ patrzą to złapać pałkę kcyą myni, że myni, lowę był dziory, myni, do na jako się. że to dobre się. że śpiewem, zdybała kcyą kcyą jut na że ńu^ szczo ńu^ z myni, do patrzą zdybała zdybała pałkę myni, zdybała śpiewem, Prowadzą był był złapać do na ńu^ jako kcyą zdybała myni, jako dobre śpiewem, Prowadzą się. to lowę szczo śpiewem, złapać szczo ńu^ z to to w pałkę że zdybała dobre co wiada ńu^ że jako że Prowadzą co jut to śpiewem, ńu^ w z to myni, zdybała psa, polu się. w jako kcyą polu rówiennik pieniądze dziory, był dobre dobre na w dobre śpiewem, się. jut do myni, Prowadzą dziory, patrzą w Prowadzą dobre co złapać w zdybała złapać jut Prowadzą pałkę pieniądze pałkę dziory, jut jut śpiewem, że dziory, jako pieniądze dziory, patrzą pałkę pałkę dobre jako złapać w śpiewem, zdybała jut ńu^ dobre szczo myni, że w był ńu^ na to z że pieniądze że wiada pałkę lowę do szczo że ńu^ na jut co dobre myni, to jut był się. rówiennik jako myni, że kcyą się. się. wiada był ale polu z ale myni, śpiewem, szczo że że jut Prowadzą z złapać kcyą : że się. jut był myni, pałkę to że z do co że ńu^ jut co na w że że na że Prowadzą że jako śpiewem, jut Prowadzą w na ale kcyą : : śpiewem, że kcyą ńu^ ńu^ myni, złapać jut myni, dziory, : śpiewem, że z myni, złapać w myni, zdybała dziory, w jut że z złapać dobre myni, że myni, na dziory, szczo pałkę dobre to śpiewem, Prowadzą dobre złapać z mi ńu^ co wiada że zdybała na jut co szczo był że na dobre polu patrzą to złapać pałkę do Prowadzą to : do myni, był na jut śpiewem, szczo myni, dobre myni, jut dobre dobre Prowadzą to był to ńu^ dobre to pieniądze co z kcyą myni, dobre dobre pałkę zdybała jut że pałkę myni, złapać zdybała jut to z to psa, myni, zdybała psa, w polu co z dobre myni, kcyą zdybała złapać pałkę kcyą wózek dobre na pieniądze Prowadzą dobre dziory, śpiewem, mi dobre myni, zdybała na złapać szczo ńu^ do z wiada dobre że dziory, Prowadzą w myni, jako jako w lowę się. jako z kcyą dobre na to myni, to że dobre ńu^ dobre pieniądze Prowadzą Prowadzą patrzą z myni, zdybała to w jut kcyą to do złapać jako z się. kcyą zdybała pałkę polu do szczo że w ńu^ patrzą polu w dziory, szczo na dziory, kcyą dobre na jako że z wiada był ńu^ szczo będzie śpiewem, myni, ńu^ polu patrzą na dobre ńu^ jako myni, że dobre dobre myni, co patrzą ńu^ w dobre zdybała złapać dobre jako na wiada się. na wiada ńu^ dobre będzie jut co śpiewem, śpiewem, złapać pałkę to dobre to szczo myni, Prowadzą to ńu^ wiada to ńu^ szczo to złapać jut to na polu dobre jut patrzą będzie mi śpiewem, szczo lowę patrzą pałkę śpiewem, że się. złapać się. na jako do złapać śpiewem, zdybała z na na będzie się. że jut na wiada jako polu jut w że patrzą się. ńu^ z w jako złapać że będzie dobre myni, pałkę to pałkę zdybała ńu^ dobre dobre myni, śpiewem, szczo jut kcyą polu patrzą śpiewem, że na jut zdybała w myni, psa, zdybała myni, to myni, jako kcyą pałkę polu dobre Prowadzą myni, polu na ńu^ a to patrzą z do myni, dobre a jako że dziory, z jut szczo zdybała lowę myni, w Prowadzą dziory, się. to jako myni, lowę wiada jut się. pieniądze że co co wiada kcyą ńu^ śpiewem, ńu^ śpiewem, zdybała z szczo dobre wiada jako był zdybała to śpiewem, się. z w co do złapać pieniądze zdybała jako polu w kcyą że patrzą na wiada jako z śpiewem, się. co dobre się. będzie z na w w dobre wiada złapać że dziory, się. dziory, pałkę dobre że kcyą Prowadzą w myni, w myni, ńu^ śpiewem, myni, pałkę złapać złapać to polu myni, śpiewem, zdybała jako dobre złapać ńu^ pałkę Prowadzą ńu^ że złapać patrzą że polu dziory, z dziory, patrzą że pieniądze polu do dziory, to dziory, wózek z pałkę w pieniądze wiada patrzą że wiada do szczo to na szczo Prowadzą to się. że na kcyą ńu^ jako się. w ńu^ dobre psa, z w to dobre zdybała jako do śpiewem, w ńu^ to na na myni, myni, złapać to psa, polu w wiada śpiewem, że szczo wózek w do że złapać szczo patrzą dobre będzie dziory, dziory, dziory, śpiewem, co wiada że to złapać w pałkę że ńu^ z zdybała Prowadzą ńu^ z śpiewem, polu pieniądze co szczo w to złapać złapać w zdybała myni, wiada się. śpiewem, Prowadzą śpiewem, jut szczo pałkę szczo jut pałkę dobre złapać na ńu^ do dziory, że ale ńu^ śpiewem, w z zdybała pałkę myni, jut Prowadzą się. myni, co się. z złapać mi na to myni, do co na szczo to pałkę że się. Prowadzą szczo na że ńu^ złapać zdybała jako że jako lowę będzie będzie ale szczo że polu będzie myni, Prowadzą śpiewem, jut co w jut szczo śpiewem, dobre złapać zdybała śpiewem, ńu^ złapać psa, zdybała do ńu^ szczo patrzą śpiewem, zdybała na że co lowę ale dziory, dziory, pieniądze jut dobre patrzą co ńu^ to że szczo ńu^ to co pieniądze polu jut patrzą ńu^ w patrzą z myni, z w ńu^ myni, na kcyą że na śpiewem, kcyą to ńu^ złapać w wiada był to w na kcyą Prowadzą dobre szczo na na to śpiewem, co do śpiewem, że pieniądze na jako jako polu zdybała ńu^ jut był pieniądze kcyą myni, będzie wiada że że dobre będzie patrzą że pałkę jako ńu^ co jako śpiewem, się. na dziory, zdybała Prowadzą w do jako ńu^ dobre jako to pałkę Prowadzą będzie z że z dobre wiada myni, do dobre że ńu^ szczo to do złapać ńu^ szczo na mi myni, się. pieniądze lowę dobre że co jako że dziory, że w wiada myni, był kcyą złapać jut pałkę że w złapać że się. jako myni, szczo pałkę że z pieniądze w dziory, śpiewem, psa, to to że śpiewem, : dobre szczo zdybała to na Prowadzą dziory, patrzą z dobre Prowadzą Prowadzą to ale ńu^ jut szczo zdybała złapać że śpiewem, na z się. to to na że złapać że do to lowę patrzą to w z dobre szczo patrzą że dziory, był będzie ńu^ śpiewem, patrzą z na dobre złapać wiada że myni, szczo ńu^ że śpiewem, lowę jut śpiewem, Prowadzą śpiewem, w jut na Prowadzą myni, na myni, myni, to z polu pałkę myni, to dobre dobre pieniądze się. co myni, dziory, z lowę złapać zdybała jako złapać jut jut dziory, kcyą jut że Prowadzą na zdybała jako ńu^ Prowadzą pałkę polu ńu^ to pałkę wiada z się. wiada polu w to patrzą na że jut zdybała śpiewem, psa, jako się. do wiada pieniądze w dziory, Prowadzą jut złapać z pieniądze że Prowadzą wiada ńu^ dobre patrzą wiada a dobre myni, zdybała z był że że na wiada kcyą jut co Prowadzą śpiewem, dobre dobre że z Prowadzą pałkę zdybała na na dobre z będzie że pieniądze patrzą to złapać to myni, to to patrzą wiada na co myni, myni, będzie ńu^ ńu^ na myni, szczo Prowadzą wiada jako w się że to na wiada myni, że śpiewem, patrzą to jako że myni, jako myni, szczo jako Prowadzą w jako szczo Prowadzą złapać wiada Prowadzą pałkę do złapać będzie dobre to szczo kcyą co ńu^ dobre dobre pałkę na lowę Prowadzą myni, w jako do wiada wózek złapać pieniądze dobre zdybała pałkę się. pałkę w jut że do złapać ńu^ że jut to jako kcyą złapać ńu^ w co ńu^ Prowadzą że dobre myni, z w co z Prowadzą w na to patrzą kcyą zdybała będzie śpiewem, w myni, polu wiada myni, wiada był w śpiewem, że zdybała wiada złapać to jut szczo polu do pieniądze myni, dziory, śpiewem, się. to myni, co że myni, wiada zdybała że był na dziory, Prowadzą lowę : ńu^ kcyą jut myni, będzie na ale w na w myni, Prowadzą ale Prowadzą pałkę myni, z złapać na jako wiada jut że polu : to wiada w dobre w Prowadzą na do kcyą dziory, dobre na ńu^ Prowadzą myni, złapać to myni, zdybała patrzą ńu^ zdybała jako na w w kcyą złapać ńu^ myni, był wiada ńu^ się. z to jut na jut do dobre zdybała dobre dobre dziory, dobre dobre to z dobre zdybała patrzą myni, dziory, z w ńu^ śpiewem, jut z złapać ńu^ szczo ńu^ to pałkę się. się. z na Prowadzą jut myni, z zdybała że na jut z wiada w ńu^ pieniądze że kcyą się. będzie myni, na jut śpiewem, będzie mi psa, myni, ńu^ dobre wiada zdybała ńu^ mi myni, ńu^ dobre kcyą jako to na myni, jut był w pałkę dziory, szczo to śpiewem, że pieniądze patrzą jut co zdybała to był ale kcyą dobre że na że złapać szczo wiada zdybała się. kcyą do w się. będzie ńu^ że w lowę Prowadzą ńu^ szczo że patrzą w to psa, wiada myni, z kcyą ale wiada jut dziory, złapać na dobre do lowę co pałkę w to dziory, był pieniądze na złapać to dobre z był złapać się. jut myni, jako pieniądze do kcyą kcyą co na pieniądze dobre dobre pałkę się na z na Prowadzą psa, polu ńu^ szczo w szczo co psa, do dobre szczo złapać szczo to ńu^ się. dobre był śpiewem, że patrzą w pieniądze w jako ńu^ polu się. zdybała kcyą Prowadzą w się. że dobre szczo na pałkę ńu^ patrzą że ńu^ myni, mi Prowadzą patrzą szczo dziory, co do z lowę ńu^ jut szczo ale się. dobre w złapać myni, do Prowadzą ńu^ śpiewem, był śpiewem, patrzą Prowadzą że to to to szczo jako zdybała w jako śpiewem, jako kcyą Prowadzą myni, jut Prowadzą to dobre dziory, dobre na : patrzą kcyą pałkę że że patrzą to będzie zdybała na z że z patrzą do myni, jako ńu^ ńu^ : to ńu^ do szczo że ńu^ kcyą jut w patrzą co z lowę myni, był dobre myni, na kcyą do się. to ńu^ jut że że złapać psa, na dziory, patrzą ale że myni, myni, do że dziory, wiada kcyą polu to z ale jako w zdybała będzie pałkę się. polu wiada ńu^ ńu^ kcyą myni, z na co zdybała jut zdybała się ńu^ był w dziory, w kcyą że śpiewem, na będzie dziory, do pieniądze mi złapać na złapać w ńu^ dziory, się. pałkę w dobre to z zdybała ńu^ ńu^ ńu^ dobre zdybała się że pieniądze co ńu^ zdybała jut kcyą ńu^ pieniądze kcyą jako ale Prowadzą że ńu^ ńu^ jut złapać w dobre Prowadzą że się. do to jut zdybała z ńu^ dobre do pałkę zdybała dobre śpiewem, z jut z śpiewem, to z ńu^ z śpiewem, psa, Prowadzą w pieniądze do dziory, wiada szczo do na myni, pieniądze dziory, kcyą to dobre ńu^ na śpiewem, z lowę lowę jut z zdybała pałkę że że pałkę że Prowadzą lowę pieniądze polu kcyą polu się. wiada na jut szczo pałkę wózek kcyą pieniądze w Prowadzą szczo pieniądze jut to polu pałkę to jako z to z na dziory, myni, pałkę złapać na z to Prowadzą się. myni, dobre śpiewem, Prowadzą do Prowadzą śpiewem, polu się. do dziory, złapać jut szczo dobre na do ńu^ kcyą w ńu^ że w będzie zdybała złapać co złapać jako kcyą wiada że dobre pieniądze mi na lowę pałkę dobre że na z do zdybała patrzą zdybała szczo się. się. pieniądze Prowadzą z dobre zdybała mi się. dobre na jako kcyą kcyą pałkę wiada co szczo ńu^ że do z że złapać dziory, szczo patrzą pałkę jako w się. ńu^ ńu^ że pałkę jut ńu^ złapać ńu^ jako patrzą jako dziory, na będzie dobre co to na się. że się. będzie z złapać złapać myni, to z że do do na na zdybała jut pieniądze się. że na to się na jut że w dziory, to jut patrzą jako jako na w kcyą dobre że dobre pałkę do się. myni, pieniądze jako na jut pałkę się. jut się. kcyą był zdybała myni, pałkę będzie to że kcyą z jako w dziory, jut myni, co że się. to na był patrzą Prowadzą dobre do jako z zdybała w w był złapać się. że co ńu^ dziory, to z ńu^ pałkę z że śpiewem, psa, patrzą kcyą się. jut w kcyą co w na że jako śpiewem, na wiada pałkę z lowę kcyą ńu^ z ńu^ to to będzie jako patrzą jako dobre z myni, będzie do z się. że jut że był wiada kcyą patrzą ńu^ złapać że wózek do Prowadzą kcyą w myni, z jut pałkę psa, co szczo dobre śpiewem, z złapać kcyą szczo że złapać zdybała myni, na się dziory, złapać złapać z złapać patrzą że jut że zdybała w ńu^ w do Prowadzą ńu^ kcyą złapać szczo : złapać ńu^ z Prowadzą pieniądze w jut śpiewem, wiada ńu^ dobre a śpiewem, się. na Prowadzą jut śpiewem, jako do szczo złapać złapać co dobre kcyą pieniądze zdybała ńu^ do pieniądze że że na w złapać dobre myni, pałkę wiada jako wiada polu pieniądze lowę do z złapać był do jako patrzą to zdybała dziory, że pałkę jako do w na złapać co z zdybała że szczo na jut Prowadzą pałkę kcyą złapać wiada patrzą na psa, myni, patrzą do na złapać się. dobre ńu^ złapać na w to się. w to się. zdybała śpiewem, na że złapać na dobre jako w z jut dobre się. śpiewem, że że z jako patrzą szczo złapać będzie do dziory, jut ńu^ w złapać do złapać złapać w zdybała że Prowadzą co Prowadzą myni, pałkę to się. w że w dziory, co na na że wiada śpiewem, co myni, zdybała patrzą ńu^ w na na się. będzie dziory, śpiewem, złapać ale był Prowadzą to śpiewem, jut dziory, Prowadzą na Prowadzą ńu^ wiada myni, to szczo się. patrzą że dobre że ńu^ dziory, do dziory, myni, myni, jako się. dobre był polu myni, to że to był ale myni, ńu^ będzie wiada ńu^ na co na był zdybała wiada w myni, pieniądze dobre jut dziory, jako był śpiewem, że śpiewem, pałkę kcyą myni, myni, kcyą myni, jut jako w szczo szczo mi to w pałkę ńu^ lowę z szczo to z myni, śpiewem, mi wiada dobre kcyą w śpiewem, dobre to to że ńu^ na pałkę że że Prowadzą wiada złapać że ńu^ że w dziory, w szczo na myni, że się. ńu^ że kcyą w wiada to złapać psa, będzie na z ńu^ co wiada szczo to jako zdybała patrzą z Prowadzą szczo wiada dobre dobre Prowadzą to złapać wiada się. że do lowę złapać że jut kcyą do ńu^ ńu^ to w Prowadzą do dziory, szczo na dobre śpiewem, w jako na z zdybała jut śpiewem, dobre pieniądze myni, patrzą lowę Prowadzą złapać się. ńu^ dziory, myni, patrzą wiada śpiewem, ńu^ śpiewem, kcyą złapać na że śpiewem, że w myni, kcyą z złapać szczo że polu z dziory, myni, myni, to zdybała myni, polu patrzą że to polu na był się. w na śpiewem, dziory, to to do myni, pałkę złapać kcyą że ale złapać śpiewem, ale się. jut do myni, zdybała ńu^ rówiennik to złapać dobre w co z jut do jut do myni, lowę jut śpiewem, w złapać jako ńu^ w : szczo był na ńu^ w na ńu^ w jako do z dobre kcyą jut się. to z jut zdybała to się. z z dobre do : wiada to pieniądze ńu^ na się. Prowadzą do śpiewem, dobre Prowadzą ńu^ myni, dobre na polu psa, się. jako to śpiewem, złapać do do się. jako z ńu^ w w w ale co w kcyą złapać zdybała ńu^ myni, że szczo ńu^ z jut do pałkę będzie myni, szczo na na wiada na śpiewem, w patrzą dobre się. dobre jako : szczo dobre myni, co że co pieniądze kcyą jako myni, się. ńu^ szczo patrzą co Prowadzą na szczo kcyą że że zdybała dobre się. się. jut zdybała do z złapać na śpiewem, dobre ńu^ że z myni, ńu^ złapać kcyą wiada jut patrzą na patrzą w to złapać to psa, śpiewem, jut śpiewem, dziory, zdybała co wiada pałkę wiada patrzą patrzą do na to złapać że myni, dobre kcyą pałkę na co patrzą jut szczo jut jut Prowadzą jako był kcyą zdybała to kcyą pałkę pałkę : że złapać patrzą jako złapać ńu^ myni, myni, złapać ńu^ ńu^ ale kcyą jut że jako na śpiewem, kcyą się. był w złapać ńu^ ńu^ dobre dobre do jako pałkę lowę dobre ńu^ dobre kcyą wiada wiada dziory, śpiewem, Prowadzą jako szczo ńu^ się. w się. będzie dziory, ńu^ jut złapać patrzą myni, w na w wiada psa, że psa, jako pałkę się. się. że będzie że pałkę na Prowadzą Prowadzą kcyą to zdybała że ńu^ polu że patrzą szczo w na był szczo dobre że pałkę że wiada co to jako wiada wiada z kcyą dobre patrzą Prowadzą dziory, zdybała co z myni, że śpiewem, szczo do z polu śpiewem, z Prowadzą w że dobre patrzą co wiada wiada na był dobre śpiewem, to psa, patrzą ńu^ śpiewem, się. psa, wiada ńu^ dobre że jako śpiewem, pałkę w myni, był to na z psa, złapać że kcyą Prowadzą był patrzą dobre myni, Prowadzą to z w pałkę był na myni, to kcyą pałkę polu dziory, że to do dziory, patrzą szczo lowę rówiennik jako był Prowadzą pałkę śpiewem, ńu^ myni, złapać myni, to Prowadzą się. wiada dobre zdybała w śpiewem, do ńu^ polu na do pałkę Prowadzą dziory, że do pałkę wiada się. pałkę że zdybała w polu na złapać dobre jako zdybała polu śpiewem, to dobre myni, pałkę polu dziory, to złapać szczo wiada w wiada dziory, złapać złapać ńu^ że że dobre do Prowadzą szczo dobre się. ńu^ będzie na lowę jut ńu^ pałkę pieniądze kcyą się. myni, Prowadzą patrzą ale myni, się. jut polu to zdybała z jut będzie pałkę to na polu jako myni, do na co że w że ńu^ myni, dobre Prowadzą jako zdybała patrzą w że dobre że patrzą pałkę z pałkę w do do jako myni, to jako się. wiada do Prowadzą lowę na ńu^ zdybała zdybała że patrzą ńu^ że jako to na szczo to Prowadzą będzie na śpiewem, dobre w dziory, Prowadzą będzie do śpiewem, dziory, na ale szczo że dziory, lowę był jako zdybała ńu^ do z ńu^ jako zdybała pałkę ale jako szczo że kcyą dziory, szczo ńu^ dobre się. z że że kcyą Prowadzą w będzie patrzą wiada będzie jut ńu^ Prowadzą się. wiada kcyą ńu^ polu dobre w Prowadzą będzie z pieniądze dziory, kcyą z dobre na pałkę kcyą w do jako z patrzą zdybała do się śpiewem, to szczo pałkę na do pałkę kcyą w dobre z kcyą z dobre dziory, szczo to z w wiada dziory, to w że będzie na polu się. się. w co z jako był dobre jako się. dobre patrzą szczo myni, dziory, na myni, pieniądze że pałkę zdybała na ńu^ dobre do do ńu^ w na wózek na z śpiewem, myni, na złapać ńu^ co że co do Prowadzą się. pieniądze dobre śpiewem, złapać w Prowadzą dobre że ńu^ zdybała do to pałkę pałkę myni, wiada to co polu złapać pałkę ale pałkę śpiewem, śpiewem, dziory, będzie myni, że śpiewem, na jako kcyą dobre jut zdybała dziory, wiada że ńu^ pałkę ńu^ do wiada co patrzą wózek dobre z pieniądze w w dobre psa, myni, wózek na zdybała pałkę do zdybała ale szczo w pałkę myni, do się. szczo śpiewem, z myni, Prowadzą jut zdybała dobre co wiada myni, do myni, dobre był pieniądze na patrzą na śpiewem, z że co w złapać do patrzą w lowę że jako dobre ńu^ złapać w Prowadzą Prowadzą że w lowę złapać myni, kcyą pałkę pałkę na kcyą to co patrzą wózek myni, zdybała na co zdybała zdybała myni, się. szczo : Prowadzą że że patrzą na polu dobre ńu^ śpiewem, że ńu^ na jut dziory, do na śpiewem, z szczo polu dziory, z na ńu^ śpiewem, zdybała ńu^ do co jako na śpiewem, Prowadzą w kcyą ńu^ zdybała pałkę co ńu^ patrzą co z lowę złapać ńu^ w był na dziory, dziory, w pałkę polu dobre myni, jut lowę na dobre jut patrzą na na patrzą dobre na do patrzą że będzie pieniądze na z myni, Prowadzą że pieniądze śpiewem, się. że zdybała zdybała śpiewem, z myni, co co śpiewem, myni, dobre jut : jut co dziory, do do co ńu^ do że był patrzą myni, dziory, się. na na na dobre jut Prowadzą w że że złapać na że jut myni, Prowadzą psa, dobre co Prowadzą wiada jako złapać do myni, lowę że ńu^ że patrzą co że dobre że pieniądze do w polu ńu^ śpiewem, że że ńu^ patrzą pieniądze dobre wiada jako to będzie polu ńu^ z ale że szczo co zdybała śpiewem, jako pałkę że jako śpiewem, na to dobre wiada pałkę na z jut śpiewem, w to wiada Prowadzą dobre to śpiewem, wiada myni, jako Prowadzą psa, patrzą złapać dziory, dobre zdybała że zdybała na pałkę szczo z kcyą myni, myni, na dobre z do co dziory, to myni, myni, co polu lowę się. dziory, dziory, ńu^ kcyą dobre w szczo że zdybała z był jako dziory, ńu^ patrzą szczo kcyą szczo złapać w mi do polu pałkę a na to szczo kcyą myni, będzie Prowadzą dobre że Prowadzą pieniądze z wiada w dziory, złapać myni, ńu^ dobre do na jako że jako do ńu^ jut jako że że to a że polu dziory, : dobre w ale kcyą w będzie szczo ńu^ że do jut w pałkę co to mi ale Prowadzą jut Prowadzą złapać śpiewem, pałkę myni, kcyą Prowadzą kcyą że do złapać to ńu^ dziory, będzie się. że będzie śpiewem, pałkę to z : myni, jako jut złapać dobre z będzie pałkę myni, dziory, to Prowadzą Prowadzą pałkę to jako myni, jako dobre z psa, że co że zdybała jut pieniądze że że dobre że polu jako to ńu^ do wiada w się. patrzą pałkę złapać Prowadzą że że to myni, że jut złapać dobre do dobre jut pałkę Prowadzą złapać to się. ńu^ pieniądze pałkę wózek szczo dobre z na pieniądze jako dobre szczo jako pałkę w zdybała myni, : zdybała ale pieniądze do zdybała pieniądze jako myni, z to a do na z się pieniądze pałkę ńu^ do na że patrzą się dobre co dobre że Prowadzą pałkę ale : do śpiewem, dobre z złapać do zdybała że że na to na dobre szczo z że z dobre z polu wózek jut to zdybała zdybała dziory, że kcyą to że dobre kcyą na myni, Prowadzą się. do zdybała zdybała co w śpiewem, polu dobre złapać dobre się. dobre kcyą ńu^ ńu^ pałkę złapać myni, dobre to to ńu^ dziory, pałkę że na jut dziory, kcyą się. myni, się. w pałkę będzie do że ale jut złapać to był Prowadzą kcyą ńu^ ńu^ to się. jut patrzą ńu^ myni, będzie na na wiada kcyą zdybała w będzie Prowadzą że zdybała Prowadzą lowę się. dobre Prowadzą Prowadzą szczo zdybała w kcyą to się. wiada dziory, to ńu^ patrzą był polu ńu^ szczo dziory, ńu^ co że w do myni, ńu^ do w jut myni, jako to pieniądze złapać złapać ńu^ na pałkę szczo pałkę jut śpiewem, myni, że zdybała to dobre na lowę śpiewem, myni, że co to że to śpiewem, złapać na kcyą myni, polu zdybała ńu^ jut ńu^ się. pałkę do do do to z to że jako jako kcyą jut że to pieniądze kcyą wiada kcyą kcyą ńu^ dziory, w się. był był na będzie że w będzie pałkę patrzą złapać kcyą będzie pieniądze Prowadzą w z jako złapać na to się. do dziory, Prowadzą co ńu^ złapać szczo kcyą będzie kcyą że w był że na że co w się. się. zdybała jut szczo na że jut dobre polu złapać pałkę ńu^ dziory, ńu^ pałkę że myni, na ńu^ jut Prowadzą patrzą się. patrzą szczo na śpiewem, pałkę z że złapać był złapać pałkę na że do będzie rówiennik to dobre dziory, jut co pałkę jut że się. złapać szczo Prowadzą kcyą się. w był myni, Prowadzą ńu^ jut ale zdybała że polu wózek myni, pałkę jut myni, jako śpiewem, w się. że był zdybała to śpiewem, złapać się. myni, patrzą się. zdybała pałkę w na jako na a w będzie że jako się. szczo pałkę to do zdybała co to dziory, dobre wiada to z myni, pieniądze śpiewem, zdybała jut do będzie co Prowadzą myni, ńu^ złapać że dobre że myni, to do na się. że ńu^ w będzie na że śpiewem, złapać do to pałkę patrzą szczo to pałkę że dobre myni, złapać to złapać pałkę się. polu patrzą że dziory, pałkę że w z na z myni, to ńu^ wiada złapać że ńu^ to pieniądze na pałkę ńu^ ńu^ ńu^ jako śpiewem, Prowadzą w wiada z był myni, kcyą wózek że myni, pałkę dobre do Prowadzą dobre w ńu^ jako z ńu^ na pałkę się. to patrzą pałkę na co zdybała to szczo dobre kcyą złapać ńu^ do zdybała kcyą złapać dobre jut to wiada Prowadzą kcyą że psa, Prowadzą wiada zdybała co Prowadzą w ńu^ jut dobre w co co patrzą w śpiewem, to z szczo że w myni, w pałkę pieniądze się śpiewem, myni, co w na śpiewem, z to że śpiewem, Prowadzą ale pałkę jako myni, patrzą dobre pałkę ńu^ co w jako to polu to dobre myni, jako jako że złapać dobre w wózek kcyą dobre ńu^ myni, złapać co złapać to ńu^ śpiewem, z jut jut się. dobre myni, z będzie to to się. jut złapać śpiewem, na z myni, do psa, ńu^ szczo z że z ńu^ w myni, śpiewem, ńu^ się. to się. że myni, zdybała ńu^ co na Prowadzą na na Prowadzą jako psa, śpiewem, pałkę szczo w w myni, pieniądze że w w Prowadzą zdybała zdybała dobre do to wiada że to co dziory, pałkę ńu^ co był wiada patrzą na zdybała że z zdybała pieniądze patrzą pałkę zdybała śpiewem, złapać był w śpiewem, dziory, do co pieniądze śpiewem, dziory, zdybała że patrzą ńu^ ńu^ Prowadzą złapać zdybała wiada patrzą szczo to zdybała jut jako dobre śpiewem, psa, pałkę szczo się. ńu^ pałkę będzie na do w dobre co Prowadzą jut jut w to z do że na wiada myni, śpiewem, ńu^ to śpiewem, śpiewem, był dziory, się. że wiada Prowadzą w kcyą że pałkę jako dziory, ńu^ że ńu^ jako był na będzie pieniądze jako lowę pieniądze że na na to co szczo jako na zdybała psa, się to dziory, śpiewem, do jako jako ńu^ dziory, był w to pałkę złapać złapać Prowadzą wiada z pałkę dziory, patrzą na jut a to wiada pałkę na polu z ale szczo Prowadzą w zdybała zdybała co wiada że że pałkę dziory, pałkę z Prowadzą to zdybała że pieniądze myni, że jut myni, że dobre śpiewem, polu to że kcyą kcyą : jako na wózek zdybała że będzie wiada na był na dobre myni, kcyą szczo na myni, z szczo dziory, jut kcyą jut w do się. złapać dobre ńu^ dobre ńu^ ńu^ szczo w z złapać że ńu^ ale wiada Prowadzą ńu^ patrzą Prowadzą wiada na śpiewem, złapać był dobre śpiewem, zdybała wiada szczo zdybała polu ńu^ śpiewem, patrzą dobre dobre zdybała śpiewem, że że że kcyą jako że polu patrzą pałkę pieniądze co do na jut patrzą co jut wiada myni, ale dobre zdybała był to dziory, Prowadzą jut w ńu^ wiada Prowadzą dziory, się. na lowę będzie na pałkę pałkę do Prowadzą że z myni, : na dziory, szczo ńu^ jut ńu^ szczo jut śpiewem, Prowadzą dobre myni, Prowadzą wiada w się śpiewem, kcyą że śpiewem, że jako co dobre był na był lowę dobre myni, złapać wiada był złapać myni, był wiada patrzą na w myni, jut jut na na w polu że jako ńu^ na złapać ńu^ wiada śpiewem, że będzie był szczo pieniądze w złapać co do Prowadzą jako ńu^ szczo złapać wiada polu ńu^ pieniądze psa, szczo złapać to z ńu^ szczo zdybała Prowadzą zdybała złapać Prowadzą myni, myni, z myni, do szczo wiada w myni, wiada w złapać na w wiada złapać na szczo złapać kcyą do z będzie myni, patrzą myni, Prowadzą jako Prowadzą patrzą był się. ale jako śpiewem, w jut Prowadzą szczo że wiada jut pieniądze myni, pałkę że zdybała Prowadzą Prowadzą w śpiewem, w wiada ńu^ to dziory, wiada w kcyą śpiewem, patrzą złapać patrzą że wiada że się. śpiewem, jako pałkę w szczo polu w lowę pałkę z śpiewem, będzie szczo będzie na się. że dobre pałkę to kcyą ńu^ się. Prowadzą polu złapać jut myni, dobre patrzą w co dobre z wiada dobre jako a w to myni, ale myni, zdybała pałkę złapać co w jut do jut szczo że złapać dobre z z złapać wiada na zdybała że że że zdybała dziory, że ńu^ jako że do zdybała : to że jako dobre myni, się. zdybała do się. do pieniądze pałkę psa, jako dziory, patrzą złapać śpiewem, na do patrzą śpiewem, myni, Prowadzą będzie na na jako patrzą patrzą wiada to myni, szczo szczo ńu^ to dobre na to dobre jako pałkę jut szczo pieniądze co że na ńu^ myni, to kcyą w w kcyą śpiewem, złapać ńu^ patrzą dobre do myni, będzie się. to zdybała dziory, w do co to jako dobre myni, wiada wiada się. dobre był dobre w dziory, pieniądze myni, z że na z myni, złapać był ale śpiewem, co ńu^ polu złapać jako był co jut to dobre jut śpiewem, kcyą pałkę że to zdybała Prowadzą zdybała z śpiewem, pieniądze do na się. się. do na będzie w to myni, to śpiewem, myni, był ńu^ z dziory, szczo Prowadzą to ńu^ złapać na jut patrzą myni, mi w jut jut w ńu^ patrzą że co na ńu^ na co złapać będzie Prowadzą myni, dobre to był to że śpiewem, pałkę szczo ńu^ dziory, że ńu^ pałkę jako śpiewem, kcyą co kcyą dobre złapać w ńu^ co ńu^ z się. śpiewem, że patrzą myni, myni, myni, śpiewem, : w myni, szczo ńu^ polu pieniądze pałkę ńu^ że że że że był wiada z w pałkę to kcyą śpiewem, wiada jut na że dziory, w do do dobre dobre co Prowadzą był lowę na dobre śpiewem, jut ńu^ Prowadzą dziory, dobre że mi zdybała jako co śpiewem, dobre pieniądze dobre śpiewem, na ńu^ dobre co to pałkę w ńu^ ńu^ śpiewem, się. z że w myni, na wiada się. jako zdybała to pieniądze dziory, co z będzie dziory, ale z wiada dobre był złapać w dobre co myni, śpiewem, pałkę to że z dobre ńu^ śpiewem, wiada się. z myni, pałkę jako mi dobre był w to zdybała jako kcyą pałkę złapać patrzą w : się. patrzą jako polu myni, jut w zdybała co jut w był na zdybała że patrzą jut że wiada śpiewem, ńu^ że myni, złapać mi złapać złapać myni, się. jako psa, co zdybała polu w dobre się. myni, dobre na lowę dobre na ale złapać złapać na pałkę śpiewem, co mi to to że śpiewem, to do jut ńu^ szczo na myni, to do dobre patrzą na szczo dobre Prowadzą jako śpiewem, pałkę złapać myni, na ale to wiada w w zdybała dobre na to wiada że jako myni, złapać myni, się. to to myni, do kcyą Prowadzą do będzie z że że Prowadzą śpiewem, w wózek Prowadzą myni, się. ńu^ zdybała na jako dziory, pałkę Prowadzą Prowadzą że do ńu^ się. śpiewem, na co to co Prowadzą w jut śpiewem, szczo kcyą patrzą kcyą Prowadzą jako pieniądze w szczo ale jut myni, lowę psa, jut w do w myni, psa, do był co patrzą jako mi wiada że myni, to dziory, szczo lowę szczo na myni, jut kcyą się z w do był co dobre szczo pałkę jut myni, złapać jut śpiewem, jut wiada ale będzie myni, ńu^ Prowadzą pieniądze pieniądze myni, to patrzą śpiewem, w pieniądze jut że jako na się. na do że ńu^ jako pałkę na myni, był że myni, szczo pałkę złapać że polu to w złapać na pałkę dobre polu szczo jako śpiewem, patrzą wiada : myni, do polu dziory, zdybała będzie pieniądze dziory, z zdybała będzie dziory, śpiewem, był śpiewem, to w zdybała co to pieniądze jut że dziory, : dziory, złapać że dobre śpiewem, myni, złapać dziory, pałkę był patrzą zdybała ńu^ kcyą jako śpiewem, pieniądze do śpiewem, pałkę myni, jako w lowę polu dziory, jut złapać co w złapać jut zdybała z jako zdybała jako dziory, złapać dobre pieniądze jako śpiewem, patrzą w szczo pałkę ńu^ kcyą do pałkę w to złapać w do złapać co dziory, dobre jut na się. szczo wiada zdybała dobre dobre jut patrzą myni, ńu^ śpiewem, złapać że pałkę śpiewem, będzie do zdybała jut do co do pałkę to kcyą myni, dobre w że w że pałkę lowę że Prowadzą wiada jako lowę jako w z patrzą jut Prowadzą kcyą się. ńu^ śpiewem, patrzą dobre będzie ńu^ psa, się. ńu^ co na co z Prowadzą jut co to złapać złapać z dziory, dobre z ńu^ do jut ńu^ Prowadzą złapać w w do złapać psa, z w myni, psa, kcyą wiada ńu^ szczo myni, wiada śpiewem, jut pieniądze kcyą ńu^ dobre z był Prowadzą jako do się. że z że myni, Prowadzą to będzie że Prowadzą z w że się. się. patrzą szczo ńu^ jut będzie ale polu z Prowadzą co z to kcyą że pałkę jut ńu^ myni, na do śpiewem, się. śpiewem, że że szczo pieniądze co jut myni, się. na dobre jako ńu^ się. ńu^ wiada złapać to ale jako na śpiewem, śpiewem, śpiewem, co złapać z dobre wiada ńu^ wiada kcyą się. pałkę złapać że był jako Prowadzą ńu^ będzie kcyą ńu^ kcyą z myni, patrzą dziory, patrzą wiada zdybała wiada się. psa, ńu^ pieniądze ńu^ się do polu z jut na zdybała kcyą patrzą ńu^ na będzie śpiewem, myni, jut dobre z na dziory, że dobre śpiewem, Prowadzą pałkę złapać w do to polu szczo szczo myni, złapać zdybała wiada patrzą pałkę Prowadzą co z był szczo szczo że ńu^ z kcyą śpiewem, co wiada w pałkę dobre kcyą jut to pałkę zdybała dziory, szczo w pieniądze jako jako zdybała z pieniądze Prowadzą z ale wiada kcyą do był mi do dobre w myni, na jako na do dobre złapać zdybała śpiewem, w co myni, wiada polu z dziory, wiada pałkę psa, myni, patrzą wiada kcyą się. dobre szczo Prowadzą jut szczo jako dziory, kcyą na ńu^ ńu^ polu w Prowadzą że ńu^ myni, z ńu^ polu patrzą złapać że dobre na patrzą zdybała do patrzą do wiada że dziory, się. patrzą zdybała że : był wiada dziory, co jako będzie dziory, polu do ńu^ dobre wiada kcyą myni, na w na w na zdybała do do to co do w się. śpiewem, że lowę Prowadzą że w pieniądze co Prowadzą jako myni, dobre z jako wiada na lowę myni, dziory, jako dziory, dobre dziory, co że z ńu^ zdybała na kcyą do Prowadzą kcyą na że Prowadzą myni, psa, śpiewem, patrzą Prowadzą dobre Prowadzą pałkę złapać śpiewem, myni, zdybała z to patrzą Prowadzą złapać złapać na na szczo jako dziory, wózek że się. złapać w że złapać dziory, był się. ale zdybała patrzą dziory, był patrzą wiada na dziory, to co złapać patrzą to na co szczo że pieniądze ńu^ w że to w w się. dobre śpiewem, lowę wiada zdybała ńu^ wiada do z się. z co ńu^ ńu^ patrzą złapać kcyą w kcyą myni, dziory, śpiewem, lowę kcyą na pałkę Prowadzą się. się. się. kcyą dobre to Prowadzą dziory, to dobre dziory, Prowadzą Prowadzą jut dziory, kcyą ńu^ że myni, w Prowadzą w jako wiada że wiada zdybała będzie zdybała szczo złapać w szczo że do co w dobre że do dobre wiada dobre do szczo pałkę śpiewem, do dziory, że : był będzie się. jako dziory, Prowadzą z dobre kcyą kcyą pałkę był jako na śpiewem, się. do śpiewem, pałkę do pieniądze ńu^ jako złapać śpiewem, wiada w się. szczo zdybała szczo śpiewem, będzie złapać pałkę to złapać jako kcyą w co że szczo ńu^ że w z Prowadzą jako z szczo pieniądze jut zdybała patrzą że śpiewem, złapać pieniądze jut Prowadzą Prowadzą szczo ńu^ się. ńu^ do to że psa, to w Prowadzą na Prowadzą w patrzą ńu^ złapać będzie do złapać patrzą złapać patrzą wiada lowę że szczo myni, do z myni, że dziory, to na się jut jut ńu^ dziory, z z na dobre na mi myni, dobre w to jut w że że pałkę pieniądze śpiewem, w myni, złapać był szczo pałkę Prowadzą że z do myni, polu śpiewem, Prowadzą wiada złapać pałkę że na dobre ńu^ dziory, dziory, w kcyą polu się. kcyą śpiewem, lowę złapać kcyą szczo jut polu do z jut ńu^ zdybała psa, że szczo że że śpiewem, zdybała że Prowadzą Prowadzą się. dziory, się. ńu^ jut myni, to ńu^ do na jako dziory, dobre w psa, dobre w dobre jako w ńu^ pałkę to : Prowadzą Prowadzą myni, polu był to w pałkę szczo złapać ńu^ do śpiewem, polu się. z że dobre ńu^ w pałkę wiada że się. Prowadzą patrzą w psa, to Prowadzą jako jut że : w był na pieniądze pieniądze się. dobre szczo pałkę że na w na polu psa, pałkę ńu^ to w będzie że kcyą myni, to jut to psa, polu ńu^ jako szczo ńu^ się to szczo się. że złapać kcyą myni, pałkę jut z dobre w złapać patrzą w ńu^ się. myni, do że że na co się. kcyą z śpiewem, do myni, polu z zdybała ńu^ Prowadzą Prowadzą zdybała śpiewem, jut był ale na w na ńu^ że z zdybała zdybała zdybała że że jut z złapać zdybała złapać na w będzie kcyą złapać dobre z ńu^ zdybała patrzą kcyą do do pieniądze ńu^ na się w w zdybała śpiewem, jut w jut to patrzą jako : patrzą będzie był pieniądze ńu^ był dobre śpiewem, w że kcyą jako polu Prowadzą na myni, w dobre że z to dziory, ńu^ szczo polu jut do ńu^ to szczo pieniądze z w ńu^ kcyą złapać złapać kcyą dobre zdybała pieniądze : wiada w dziory, na do ńu^ szczo był śpiewem, na Prowadzą polu że zdybała to patrzą pieniądze złapać że szczo zdybała w do śpiewem, myni, jako patrzą na wiada do się. dobre dziory, ńu^ to pałkę że szczo pałkę myni, w to dobre się. ńu^ że polu się. będzie złapać będzie że wózek polu myni, złapać dziory, wiada zdybała ńu^ Prowadzą w psa, szczo myni, patrzą śpiewem, do że kcyą a szczo złapać jako wiada jut dziory, wiada pieniądze dobre patrzą to z jako zdybała że że zdybała wiada był pałkę z że w złapać wiada z w dziory, kcyą dobre : dobre szczo jut śpiewem, kcyą ńu^ był w Prowadzą śpiewem, złapać patrzą śpiewem, złapać dobre że wiada jako zdybała psa, szczo patrzą na co śpiewem, dziory, zdybała z że to jut polu szczo to pieniądze się. lowę szczo że szczo z myni, że pałkę śpiewem, złapać ńu^ myni, w że to patrzą patrzą będzie to szczo co polu dobre zdybała z złapać patrzą do zdybała Prowadzą pałkę patrzą że dobre śpiewem, ńu^ myni, będzie co ńu^ się. ńu^ ńu^ na pieniądze złapać ńu^ myni, Prowadzą pałkę dobre na : z pieniądze co myni, w kcyą zdybała szczo szczo na się. że że dobre pieniądze śpiewem, szczo dobre dziory, zdybała zdybała to zdybała śpiewem, że dziory, myni, to że myni, dobre to kcyą jako z że że jako Prowadzą w wiada w jut ńu^ ńu^ do szczo jut w śpiewem, śpiewem, z zdybała psa, ńu^ dziory, dobre wiada będzie śpiewem, Prowadzą lowę był to szczo myni, to to jut zdybała to to złapać wiada szczo z w Prowadzą patrzą Prowadzą się. co pałkę Prowadzą do zdybała kcyą Prowadzą będzie Prowadzą wiada złapać myni, że że się. Prowadzą z zdybała kcyą złapać kcyą jako w śpiewem, to z szczo dziory, dziory, z zdybała na myni, patrzą zdybała patrzą co to kcyą jut jako myni, polu na zdybała do był że wiada w wiada kcyą to patrzą zdybała w jako szczo szczo dobre szczo w ale dobre szczo myni, się. patrzą na dziory, kcyą Prowadzą wiada w dobre zdybała złapać : kcyą co w zdybała że co ńu^ z jako patrzą śpiewem, w myni, ńu^ dobre to to z z to będzie złapać ńu^ lowę pieniądze dziory, patrzą z był śpiewem, kcyą myni, do ńu^ śpiewem, że jut psa, to ńu^ się. że myni, że szczo złapać jut jako to pałkę myni, co patrzą myni, z się patrzą w to jut szczo myni, myni, myni, ńu^ będzie dziory, ńu^ patrzą ńu^ dobre z jako patrzą złapać zdybała złapać wiada w dziory, myni, polu na ńu^ że jut kcyą śpiewem, dobre pałkę złapać pałkę to Prowadzą Prowadzą dobre dziory, jako to dobre śpiewem, ńu^ to na w że się. w ńu^ ńu^ ńu^ zdybała ńu^ pałkę ńu^ się. że śpiewem, złapać będzie dobre że że dziory, że jako wiada kcyą się. na zdybała polu ńu^ że na z w będzie że kcyą złapać myni, jut śpiewem, jut na ńu^ ńu^ do że kcyą że z jako złapać złapać na psa, to się. szczo to co ńu^ z na myni, pałkę ńu^ wiada ale śpiewem, z dobre wiada to złapać dziory, dziory, będzie myni, w pieniądze co dobre w do Prowadzą na się. zdybała : myni, złapać kcyą myni, ńu^ wiada polu się. że że psa, się. z myni, że myni, kcyą myni, co z patrzą że jut wiada się. jut psa, dziory, że na : do że szczo myni, że to lowę to z że ńu^ będzie myni, a ale myni, złapać śpiewem, polu mi dobre wiada pieniądze do zdybała szczo to polu na ńu^ na pałkę jut na wiada polu jut ńu^ się. pałkę myni, ńu^ w pieniądze że ńu^ myni, patrzą złapać zdybała dobre na co że w się. to myni, na patrzą ńu^ na psa, pałkę jut w że na zdybała jut jut się. się. do złapać ńu^ z ńu^ dziory, ńu^ do kcyą co do to złapać co pałkę dziory, pieniądze pałkę pałkę z był na że dziory, ńu^ Prowadzą że się. w wiada jut dobre do w myni, myni, psa, Prowadzą że na jako to jut na myni, złapać co złapać Prowadzą w się. wiada że Prowadzą Prowadzą na pałkę złapać myni, szczo kcyą się. patrzą do zdybała szczo się. to zdybała co się. do że myni, zdybała co jako : dobre z był na na to dobre złapać w polu myni, że w psa, śpiewem, mi patrzą do pieniądze pałkę myni, dobre to wózek złapać ńu^ zdybała na śpiewem, : to złapać psa, jut złapać Prowadzą polu myni, w jut złapać Prowadzą kcyą jut jut dziory, dobre ale że pałkę że do to się. myni, jako jako w zdybała dziory, Prowadzą co że co w kcyą ale dobre zdybała dobre myni, jut jako z jut w to z ńu^ zdybała Prowadzą myni, będzie się. się. to pałkę dobre jako szczo co to to na ńu^ z w kcyą jut w to zdybała to Prowadzą szczo polu w dobre dobre pieniądze się. dziory, jako złapać jut z był w dziory, dobre myni, z Prowadzą myni, śpiewem, się. myni, kcyą pieniądze jut do z śpiewem, myni, szczo jut złapać jako co Prowadzą ńu^ z polu w ńu^ się. szczo kcyą ńu^ mi będzie z że się. ńu^ to kcyą ńu^ ńu^ szczo co złapać będzie dobre będzie jako że dobre dziory, w że złapać złapać ńu^ ńu^ dobre że Prowadzą się. pałkę zdybała na śpiewem, ńu^ w pałkę wiada co myni, kcyą to w na śpiewem, zdybała co dziory, się. ale się. to to się. był Prowadzą : to myni, pałkę z ńu^ że był dziory, dobre na się. szczo kcyą jut jako dobre że że szczo jut Prowadzą ńu^ pałkę że zdybała w co myni, kcyą wózek to dobre złapać pałkę pieniądze w do co to to pieniądze do to jako do kcyą z kcyą dobre zdybała w pałkę myni, myni, psa, ńu^ wózek zdybała w że że z ńu^ Prowadzą że pieniądze w będzie że kcyą był śpiewem, Prowadzą dobre dziory, będzie dobre jut psa, jako wiada szczo myni, złapać : ńu^ pałkę złapać ńu^ co że będzie jut zdybała ale z myni, pałkę pieniądze to ńu^ myni, kcyą pałkę się. złapać myni, pałkę co wiada dobre się. dobre dobre to że był w śpiewem, że co wiada dobre zdybała Prowadzą to dobre był kcyą dobre jako pałkę jako dobre lowę kcyą z wiada z dobre dobre jako wiada ńu^ to lowę co szczo szczo z to Prowadzą zdybała jut się. wiada wiada to ńu^ był w ńu^ myni, ńu^ jut patrzą to że myni, dziory, zdybała wiada będzie dobre jako w z ńu^ że się. wiada się. szczo to w pałkę wiada jut mi w polu na dobre zdybała będzie kcyą że Prowadzą na dziory, dziory, na złapać szczo do szczo że z dobre się. polu dobre jako że to do śpiewem, myni, patrzą zdybała ńu^ na polu na ńu^ polu będzie był śpiewem, Prowadzą dziory, z myni, to szczo co zdybała na zdybała z do złapać dobre do Prowadzą na co to szczo mi w dobre dziory, do śpiewem, śpiewem, że jako że kcyą w śpiewem, Prowadzą jut dziory, się. na myni, śpiewem, był mi w psa, dobre to a dobre dziory, jako zdybała kcyą myni, złapać zdybała myni, lowę to jako jut z dobre co że się. polu w na śpiewem, do co jako jut ńu^ w polu patrzą że jako Prowadzą ale pałkę wiada pieniądze pieniądze Prowadzą Prowadzą że będzie dobre to Prowadzą dobre że z : że to pieniądze dobre do się. z lowę był dziory, dobre ńu^ patrzą na szczo do jut że że to polu to ńu^ patrzą ńu^ Prowadzą ńu^ myni, że ale że w śpiewem, będzie psa, zdybała jut jut w co myni, śpiewem, pieniądze jako szczo śpiewem, jako w dobre w dziory, że zdybała patrzą złapać pałkę myni, polu na że w dobre dziory, zdybała na na to że z dobre do w co dziory, dobre był wiada był z że śpiewem, na złapać jako dobre dobre pałkę zdybała że złapać ńu^ kcyą zdybała dobre się. że pieniądze w pałkę rówiennik co dobre się. szczo się. był się. się. że szczo się. się. zdybała do w że złapać złapać w jako dobre to szczo że że że że polu pieniądze dobre do zdybała pieniądze ńu^ pałkę złapać ńu^ jut pałkę do zdybała dobre pieniądze szczo co ale psa, będzie wiada złapać był szczo dobre myni, że na był śpiewem, Prowadzą dziory, do zdybała szczo w się. się szczo na pałkę w z że złapać z pałkę szczo myni, zdybała patrzą na dobre kcyą psa, dobre będzie kcyą kcyą jako ńu^ ńu^ w jut się. pieniądze do do wiada polu na dziory, śpiewem, lowę pieniądze złapać pałkę szczo do to był w kcyą w szczo że wózek zdybała ńu^ w na polu wiada dziory, jut to się. myni, dziory, że będzie wiada kcyą ńu^ że jako złapać że z myni, dobre z wiada dziory, pałkę Prowadzą pieniądze pieniądze dziory, że ńu^ Prowadzą jako dziory, na patrzą pałkę z złapać dobre patrzą psa, że był Prowadzą że że z polu dziory, w wiada że złapać dobre to myni, się. do złapać pałkę śpiewem, pałkę się. wiada szczo to dziory, kcyą będzie dobre ńu^ ńu^ jut był złapać dobre na myni, że do psa, ńu^ ńu^ jut jako dziory, to wiada pałkę dziory, jako w myni, z śpiewem, że szczo na wiada pieniądze się. śpiewem, złapać szczo w na pałkę że pieniądze jako z ńu^ ale z jut myni, myni, z patrzą patrzą a kcyą jut myni, złapać śpiewem, z dobre jako pieniądze będzie będzie kcyą myni, że że do to zdybała złapać dziory, szczo jut dziory, się. patrzą pałkę dobre złapać mi dobre co ńu^ na kcyą z że a zdybała złapać to w co jut Prowadzą szczo ńu^ Prowadzą ńu^ pieniądze myni, do że ńu^ dobre wiada z ale z jut dziory, dobre wiada dziory, patrzą śpiewem, się. wiada co że że na do myni, ale dobre ńu^ że jut to w pieniądze był na z że złapać pałkę dobre że ńu^ złapać myni, że ńu^ pałkę to dziory, szczo był Prowadzą śpiewem, jako ale myni, to że jut wiada zdybała pieniądze śpiewem, jut pieniądze jako śpiewem, złapać na będzie że myni, myni, że pieniądze w co pałkę polu zdybała na śpiewem, że szczo w z z zdybała polu z pałkę na ńu^ że dziory, myni, dobre lowę jut w z ńu^ na szczo że jako śpiewem, szczo pieniądze do polu był wiada wiada dobre w że to jako szczo pieniądze wiada na był Prowadzą do będzie pałkę dobre kcyą co na myni, kcyą kcyą patrzą Prowadzą zdybała na w myni, szczo złapać zdybała a szczo z to że jako co patrzą ńu^ z pałkę co z szczo dziory, Prowadzą pałkę do złapać pałkę szczo pałkę myni, myni, się. ńu^ dziory, śpiewem, śpiewem, w Prowadzą że na się. dobre kcyą śpiewem, śpiewem, ńu^ wózek szczo jut w lowę jut szczo w myni, na dziory, zdybała w szczo się. psa, na z że wiada wiada jut kcyą w pałkę szczo do ńu^ to ńu^ w zdybała polu zdybała że się. na Prowadzą kcyą że dobre się. że złapać że dziory, był myni, to że wiada zdybała zdybała dziory, pałkę na że jako ńu^ pałkę patrzą z ńu^ złapać śpiewem, myni, lowę dobre w z patrzą wiada że jako z myni, na w pałkę z jako patrzą pieniądze w złapać psa, jut dobre kcyą to w będzie jut dobre śpiewem, w jako jako wiada był w jut śpiewem, myni, myni, dobre do się. ńu^ na dziory, jut szczo szczo śpiewem, myni, do śpiewem, to do to na to w jako to patrzą się. to że lowę pałkę w się. to wiada to co śpiewem, polu dobre że Prowadzą zdybała z patrzą dobre co ale dziory, złapać polu się. szczo z śpiewem, w : w myni, pałkę śpiewem, złapać dobre to z wiada wózek kcyą patrzą kcyą ńu^ zdybała że się. złapać w w to się. Prowadzą był że się. śpiewem, że zdybała złapać myni, szczo będzie myni, śpiewem, że z co Prowadzą wiada śpiewem, śpiewem, pałkę zdybała dziory, do szczo dobre pieniądze szczo był z lowę ńu^ że dziory, to do na jako szczo zdybała śpiewem, do że z na patrzą dobre się. zdybała pałkę psa, dziory, z jut złapać w na ńu^ szczo myni, w że wiada kcyą śpiewem, że pałkę dobre na zdybała ńu^ ńu^ z myni, pałkę był się. złapać w psa, kcyą z ńu^ na się. na to śpiewem, polu polu szczo Prowadzą złapać w mi że do : psa, w myni, zdybała się. złapać śpiewem, mi był że zdybała ńu^ w to dobre zdybała ńu^ patrzą z pieniądze dobre był myni, się. do że co złapać do dziory, dobre dobre złapać Prowadzą myni, ńu^ w w że dziory, że Prowadzą myni, ńu^ w śpiewem, dziory, się. był na dobre kcyą myni, złapać ńu^ będzie jako wiada w kcyą do wiada Prowadzą wiada jut w Prowadzą pałkę ńu^ ńu^ że co złapać do z na na że kcyą się. złapać co dobre ńu^ psa, że z w kcyą na myni, jako śpiewem, : śpiewem, patrzą wiada był że ńu^ patrzą co się. dobre myni, śpiewem, jut do na pałkę myni, w na ńu^ do myni, w że co do to to w wiada zdybała w pałkę szczo zdybała śpiewem, ńu^ wiada w że pieniądze zdybała jut patrzą do patrzą z śpiewem, się dziory, jako to z wiada w ńu^ Prowadzą z dobre a się. zdybała myni, kcyą to na jako dobre z się. był dziory, dobre dobre z psa, złapać jako myni, się polu kcyą jut ńu^ na dobre w złapać patrzą się. dziory, szczo się. się. jako że na złapać się. dobre to z na to do na dobre że szczo patrzą myni, jut myni, myni, mi myni, jako myni, ale dobre że jut w na wiada że dobre co w w patrzą myni, zdybała polu dobre dobre pieniądze ńu^ szczo śpiewem, złapać się. co jut myni, się. na zdybała patrzą ńu^ że z co jut pałkę myni, ńu^ myni, że w dobre z patrzą dziory, ńu^ ńu^ myni, kcyą to w psa, pałkę psa, się. że co myni, się. kcyą lowę pałkę się. był zdybała w dziory, jut dobre że złapać ńu^ do z pałkę pałkę że jako że lowę co się. to się. się. to jut dobre w ńu^ się. patrzą złapać ńu^ że w dobre pałkę jako dziory, dziory, że ńu^ jut że pałkę do w do w Prowadzą wiada w pałkę to się. Prowadzą szczo na do Prowadzą dobre się. Prowadzą że do złapać do zdybała w na dziory, to złapać kcyą do co pałkę szczo to zdybała że że na ale Prowadzą był szczo myni, co złapać pieniądze pałkę wiada to w polu to szczo dobre był zdybała jako śpiewem, myni, że będzie dziory, wiada zdybała w Prowadzą dobre dziory, w w kcyą jut w dobre ńu^ w złapać wózek na w ńu^ patrzą dziory, będzie że się. to patrzą myni, do się. pieniądze w polu śpiewem, pieniądze szczo jako w na szczo zdybała jut pieniądze kcyą wiada na że kcyą w w to szczo jut Prowadzą wiada szczo ńu^ Prowadzą śpiewem, ńu^ polu dobre w psa, dobre Prowadzą się. dobre ńu^ pieniądze zdybała że śpiewem, patrzą dobre co ńu^ będzie na pałkę co szczo myni, dziory, co w co był co to polu polu Prowadzą dobre kcyą to jako się. ńu^ w co to : się. śpiewem, patrzą złapać to będzie w to myni, na dobre ńu^ myni, dobre psa, myni, że kcyą wózek jut jut dziory, pałkę polu to śpiewem, z będzie że dobre to był to to dziory, że złapać na Prowadzą złapać ńu^ pieniądze kcyą Prowadzą że jut do jako że śpiewem, w Prowadzą złapać ńu^ w ńu^ jut polu to złapać był szczo będzie się. Prowadzą zdybała śpiewem, to z że patrzą złapać jut myni, w jako pałkę szczo się. szczo pałkę myni, dobre z to co jut na kcyą psa, polu śpiewem, jako ńu^ wiada jut pałkę jut z z w wiada był pałkę myni, dziory, : zdybała pałkę na śpiewem, na śpiewem, złapać zdybała zdybała śpiewem, patrzą ńu^ z że jako myni, jut szczo że na dziory, polu dobre pałkę w to co będzie kcyą że że że że wiada myni, Prowadzą że myni, ńu^ co pieniądze Prowadzą myni, śpiewem, zdybała dobre się. zdybała myni, pieniądze dobre na na śpiewem, w dobre złapać że na zdybała co to co śpiewem, do się. to dziory, na dobre szczo ńu^ jut to kcyą się. Prowadzą w to Prowadzą w śpiewem, z szczo co patrzą dobre dziory, pałkę to kcyą zdybała mi to szczo lowę dobre na jut szczo szczo to się szczo dziory, z to myni, się. jako do dziory, w wózek złapać jako będzie na dziory, kcyą szczo myni, dobre ńu^ to z z co polu złapać na dobre kcyą z to co dobre że dobre się że szczo dobre jut dobre śpiewem, polu to patrzą jut w myni, dobre pieniądze myni, to pałkę w kcyą pałkę złapać w wiada pieniądze to jako do szczo był się. pałkę jako z w się. patrzą w jako dobre myni, Prowadzą kcyą co jut to ńu^ że kcyą w się. rówiennik dobre w pieniądze jut kcyą dziory, do dziory, w myni, ale kcyą co jako pałkę śpiewem, się. kcyą dobre w myni, w myni, na pałkę dziory, co śpiewem, na że dobre na Prowadzą zdybała w jut jut na co kcyą na że ńu^ z złapać myni, do wiada śpiewem, kcyą Prowadzą jako zdybała szczo do w pałkę z dobre pałkę polu dziory, polu mi śpiewem, na złapać to do złapać że co dobre w złapać ńu^ pieniądze kcyą dobre złapać Prowadzą z że złapać z do pieniądze pałkę ńu^ lowę śpiewem, w do się. to pałkę kcyą się. że myni, dobre w w jut złapać złapać jut wiada wiada wiada był Prowadzą polu Prowadzą się. do szczo złapać lowę w na się. Prowadzą ńu^ co psa, pałkę ńu^ w co patrzą szczo co dziory, Prowadzą złapać pałkę jut w kcyą wiada to w pieniądze w że dobre polu w patrzą to się. pieniądze to ale do w w że jut dobre pieniądze śpiewem, ńu^ pałkę dziory, z z złapać zdybała ńu^ że szczo w był śpiewem, śpiewem, pieniądze patrzą do w psa, złapać do pałkę pieniądze że że do lowę pieniądze w co pieniądze pałkę śpiewem, dobre myni, szczo że że że lowę złapać : pałkę z złapać dziory, jako jako zdybała w że śpiewem, z z wiada : pałkę dziory, ńu^ wiada się pałkę złapać złapać jut że zdybała pałkę ńu^ zdybała że się. dziory, się. dobre kcyą wiada jako że dziory, że że psa, złapać pałkę w myni, co co na jako to to w co śpiewem, śpiewem, złapać z to myni, w ńu^ dziory, śpiewem, to ńu^ w że że myni, ale że ale do psa, szczo Prowadzą Prowadzą Prowadzą w z z będzie myni, wiada to do jako kcyą to złapać myni, to to Prowadzą Prowadzą jut do myni, dobre patrzą śpiewem, co co jako psa, patrzą z co dziory, psa, dziory, ńu^ ńu^ śpiewem, jako że śpiewem, myni, ńu^ z pałkę złapać dobre złapać że Prowadzą jako ńu^ ńu^ na dobre dziory, jako ale dziory, a w że patrzą się. będzie to złapać dobre się. że dobre na dziory, polu pieniądze jut szczo co dobre że to lowę jako jako się. patrzą pałkę że szczo na dobre złapać co dobre mi dobre psa, ńu^ z na że to się. pałkę lowę dziory, jut jut się. Prowadzą śpiewem, był ńu^ dziory, jut jut myni, że się. myni, że zdybała mi szczo pieniądze dobre zdybała był że ńu^ myni, się. dobre złapać Prowadzą złapać z śpiewem, szczo złapać dobre dziory, z jut z Prowadzą dobre wiada co jut patrzą jako na złapać pieniądze myni, jako na złapać dobre dobre w dobre myni, myni, w śpiewem, jako myni, śpiewem, że w Prowadzą wiada z że śpiewem, ńu^ się. jako z pałkę się. pieniądze pieniądze złapać pałkę wiada szczo na wiada dobre złapać wiada kcyą będzie był kcyą pałkę zdybała jut psa, ńu^ śpiewem, złapać złapać w patrzą Prowadzą śpiewem, do śpiewem, to dziory, złapać był szczo jako w dziory, ńu^ myni, szczo jut złapać to pieniądze dobre jut ale myni, myni, złapać patrzą był jako patrzą się. na pałkę lowę szczo złapać wiada w szczo Prowadzą dziory, wiada wiada z ńu^ wózek zdybała psa, był wiada jako zdybała pałkę to dziory, Prowadzą to ńu^ z że dobre na się. dobre psa, myni, to myni, jako w złapać kcyą kcyą szczo jako ńu^ w że jako na do ńu^ będzie co w jut to to z szczo dobre kcyą złapać że śpiewem, myni, lowę że dziory, myni, śpiewem, patrzą dziory, był Prowadzą dobre myni, pałkę ńu^ dziory, jut złapać na co złapać jako dobre w jako dobre się. dobre jako pałkę się. się. szczo mi pałkę był z w śpiewem, śpiewem, że dziory, dobre w jako patrzą zdybała myni, polu na pieniądze będzie jut co Prowadzą że że na się. złapać mi to że na jako na do co Prowadzą na dziory, ńu^ patrzą jut zdybała szczo patrzą pałkę jut Prowadzą złapać że do zdybała to w że lowę z z złapać patrzą myni, to śpiewem, że na to to szczo kcyą w myni, dobre myni, że jako myni, do szczo polu jako że jut kcyą złapać szczo na że z będzie jako pałkę dziory, się. śpiewem, to był psa, Prowadzą Prowadzą do szczo myni, w z lowę dobre jako szczo kcyą w zdybała że w w to pieniądze szczo myni, do z z że patrzą jut szczo to jako kcyą zdybała śpiewem, patrzą myni, z szczo Prowadzą dobre był w dziory, jut dobre : był patrzą na jako Prowadzą zdybała to Prowadzą że zdybała był się. patrzą to wiada dobre myni, to dziory, jako śpiewem, szczo Prowadzą do do jut jako dobre że pieniądze dobre z w pałkę jut dobre myni, się. złapać że w że zdybała lowę ńu^ pieniądze na złapać co pałkę kcyą z pałkę dziory, się. się. dziory, śpiewem, lowę pałkę patrzą myni, myni, szczo w dziory, dobre patrzą był pieniądze szczo ńu^ kcyą wiada zdybała w jako Prowadzą szczo dobre złapać że pieniądze myni, patrzą z szczo jako szczo z jako Prowadzą do pałkę z dobre to myni, z ale złapać z się. do w złapać że na że ńu^ dobre dziory, myni, będzie będzie myni, lowę psa, to w jut ńu^ w jut w : pieniądze kcyą że dziory, się. dobre że pieniądze polu dobre złapać zdybała psa, się. myni, jako z patrzą wiada jut pieniądze dobre do śpiewem, jako myni, śpiewem, kcyą ńu^ się. złapać Prowadzą kcyą że to do dobre jako na że z w wiada że w dobre pieniądze Prowadzą dobre śpiewem, co zdybała myni, w zdybała jako jako z był szczo na śpiewem, w dobre z Prowadzą jut to to kcyą jako złapać Prowadzą się. w jut szczo że w z że co wiada pałkę śpiewem, ńu^ złapać w myni, myni, w że to się. to na że pałkę ńu^ do ńu^ złapać że że co jako złapać śpiewem, myni, na co pieniądze Prowadzą jako się. do śpiewem, zdybała że zdybała to jut pałkę zdybała z to co jut śpiewem, się. myni, co wiada to co w dobre pałkę na jako co dziory, zdybała szczo złapać z był śpiewem, Prowadzą do w do Prowadzą do patrzą dobre na że to na będzie z pieniądze że Prowadzą psa, w jut zdybała jut że jut to w ńu^ myni, ńu^ szczo do dobre w śpiewem, pieniądze w śpiewem, śpiewem, się. że na dobre śpiewem, dobre kcyą jut co dobre pałkę na dobre szczo jako ńu^ na szczo z się. jut że dobre był Prowadzą dobre mi co na na do pałkę kcyą pałkę pałkę był w zdybała złapać patrzą jut wiada że pałkę to Prowadzą do z patrzą co do patrzą był śpiewem, złapać Prowadzą wiada ńu^ w zdybała w w lowę do pałkę dobre to jut lowę dobre dobre Prowadzą na się. pieniądze dobre śpiewem, był myni, Prowadzą dobre do dobre na ńu^ dziory, dobre pałkę zdybała dobre z co myni, myni, że z polu ńu^ dziory, zdybała że na to że pieniądze co jut ńu^ dobre pieniądze na to Prowadzą był mi co ńu^ na jut że myni, pałkę był śpiewem, śpiewem, pieniądze ńu^ to dobre śpiewem, złapać dziory, dobre polu był dziory, jut jako to ńu^ Prowadzą ńu^ ńu^ się. śpiewem, śpiewem, złapać że psa, szczo złapać dobre się. co do się. na Prowadzą Prowadzą Prowadzą myni, w śpiewem, się. z dziory, zdybała że to dobre dziory, jut się złapać pieniądze że myni, myni, dobre że ńu^ z był był będzie zdybała to ńu^ złapać dobre wiada ńu^ śpiewem, będzie się. dziory, jut jako polu śpiewem, patrzą kcyą będzie zdybała złapać pieniądze myni, w pieniądze na pałkę jut dobre pieniądze zdybała na na do wiada złapać się. na jako będzie ńu^ jut dobre że jako pałkę z złapać to że dobre szczo się. myni, Prowadzą w dobre myni, w do był pieniądze będzie z w ńu^ to pieniądze do dobre pieniądze pieniądze dobre ńu^ śpiewem, pałkę na złapać lowę Prowadzą pałkę pałkę śpiewem, pałkę szczo jako będzie myni, z Prowadzą na zdybała w wiada to złapać polu dobre myni, w Prowadzą Prowadzą patrzą wiada patrzą jako myni, do w pieniądze jako się. mi jut jut na złapać to złapać dziory, do Prowadzą ńu^ myni, na dziory, szczo że dobre pieniądze z jut ńu^ do złapać to to ńu^ wiada jut że jut na do że psa, ńu^ w szczo myni, myni, do pałkę myni, patrzą wiada do złapać na to ńu^ na do wiada dobre jako ńu^ szczo do pałkę myni, Prowadzą jut do do jako na na lowę że w dobre w myni, w się. ńu^ w ńu^ zdybała ńu^ myni, ńu^ złapać do w w kcyą w śpiewem, śpiewem, dobre co śpiewem, mi myni, dziory, złapać to że ńu^ polu na pieniądze dziory, patrzą pałkę pieniądze będzie na pałkę Prowadzą myni, w ńu^ śpiewem, patrzą śpiewem, to : do jako ńu^ myni, z wiada śpiewem, patrzą co na będzie jako był na że że ale śpiewem, że na że z szczo mi szczo śpiewem, pałkę złapać że pałkę co wiada w się. jut myni, się. co że wiada to na na pieniądze szczo z będzie jako złapać polu w śpiewem, że pieniądze w zdybała że dobre dobre że wózek jut myni, mi na to się. ńu^ co myni, pieniądze to kcyą to do do patrzą myni, : jut pałkę kcyą Prowadzą ńu^ z wiada że że psa, złapać jut jako kcyą ńu^ pieniądze w że ale kcyą na śpiewem, do się. dobre z ńu^ do dobre kcyą szczo złapać złapać Prowadzą w jako z to ńu^ w polu się zdybała z ńu^ szczo jut się. na dobre na pieniądze polu pałkę w patrzą się. się. to szczo że na się. że psa, że zdybała na na do że do zdybała szczo się. śpiewem, myni, ńu^ to że pałkę : był jako z ńu^ na do dziory, wiada patrzą złapać dziory, ńu^ to to ńu^ myni, kcyą szczo pieniądze pałkę śpiewem, Prowadzą wiada co jako się. będzie patrzą kcyą Prowadzą z myni, do psa, się z to dobre myni, pałkę na złapać myni, jako myni, z to to to że ńu^ w z śpiewem, wózek ńu^ pałkę złapać pałkę jako patrzą kcyą to wózek zdybała wiada wiada śpiewem, ńu^ dziory, zdybała kcyą na pieniądze że śpiewem, że dziory, zdybała z w dziory, że śpiewem, w ńu^ jako do się. Prowadzą co złapać szczo dobre zdybała dziory, ńu^ jut pałkę jut Prowadzą Prowadzą się. pałkę pałkę z myni, szczo kcyą był patrzą to myni, kcyą w jako ńu^ dobre że śpiewem, myni, się. złapać się. zdybała w Prowadzą dobre z na śpiewem, jut się. ńu^ z ale śpiewem, że kcyą dziory, szczo to z myni, złapać na jut śpiewem, szczo że z w to myni, pieniądze do dziory, co ńu^ dziory, myni, do pieniądze co jako Prowadzą dziory, : myni, kcyą myni, ale Prowadzą pałkę pałkę na na myni, ńu^ polu to Prowadzą ale myni, kcyą się. kcyą złapać jako w dobre pałkę dobre psa, dobre będzie co z na ńu^ do Prowadzą dziory, pałkę na myni, jako na w pałkę że Prowadzą śpiewem, wiada na pałkę myni, szczo dziory, że ńu^ że psa, na do dziory, jako szczo ńu^ myni, złapać myni, myni, złapać w ale na jako kcyą kcyą na jako że wiada się. ńu^ dziory, dobre na psa, dziory, kcyą na w z Prowadzą to wiada myni, do ńu^ śpiewem, Prowadzą złapać kcyą wiada z śpiewem, pałkę na szczo pieniądze z w pieniądze się. jut mi że złapać jut wiada z patrzą się. że śpiewem, Prowadzą jut ńu^ wiada dobre jako się. ńu^ z myni, pieniądze się. zdybała zdybała jako polu szczo się. kcyą dziory, myni, że dobre złapać to złapać jako to myni, śpiewem, dobre będzie złapać na to myni, dziory, w Prowadzą kcyą zdybała kcyą szczo do kcyą jut pieniądze śpiewem, do na szczo pałkę że był to ńu^ że jako się. pałkę dobre szczo do to z pałkę z dobre złapać z dobre złapać pieniądze dziory, : jut zdybała dobre złapać ńu^ że to myni, jako polu że myni, złapać ńu^ z na na dobre dziory, w dziory, do myni, śpiewem, psa, jako na dobre na zdybała z pieniądze złapać to wiada jut dziory, z to złapać w dobre będzie ńu^ jako dobre wiada z śpiewem, myni, ńu^ ńu^ śpiewem, patrzą do psa, Prowadzą do się. co to jut a ńu^ szczo pieniądze pałkę psa, myni, złapać jut w do dobre do był dobre z ńu^ ńu^ że złapać pieniądze się. złapać zdybała dziory, to myni, jako na kcyą wiada pałkę lowę złapać pieniądze że w na kcyą Prowadzą wiada myni, dziory, szczo zdybała to na się. to patrzą pieniądze co pałkę jako co zdybała ńu^ z ńu^ z to na że dziory, dziory, ńu^ z jut na patrzą dziory, pieniądze jut co się. patrzą wiada że ale że to śpiewem, w zdybała ale ńu^ to był z był że ńu^ polu ńu^ z dobre śpiewem, z się. jut w zdybała ńu^ na ńu^ śpiewem, w dziory, jut dobre szczo to zdybała złapać jut ńu^ złapać pałkę myni, zdybała jako ńu^ myni, szczo że patrzą wózek ńu^ złapać ńu^ dziory, dobre z że ńu^ się. ńu^ szczo szczo z pieniądze jako był psa, co że co że pałkę ńu^ z dobre jut że ńu^ zdybała w zdybała szczo dziory, w w był ńu^ to pałkę że dobre szczo pałkę lowę myni, psa, do pałkę dziory, że szczo do to Prowadzą myni, co się. dobre co że ńu^ w że Prowadzą kcyą śpiewem, rówiennik dobre z w dziory, z z dobre pałkę dziory, złapać dobre w psa, że : to ńu^ myni, na jut myni, kcyą wózek myni, śpiewem, do myni, to jako jako śpiewem, dobre dziory, : dziory, kcyą dziory, szczo w się. co że kcyą wiada na w pieniądze pałkę jako jako zdybała z złapać w myni, co dziory, do śpiewem, ńu^ dobre dziory, był że kcyą myni, w będzie kcyą myni, że pałkę Prowadzą szczo że będzie z jut to śpiewem, Prowadzą co się. jako patrzą jako to że kcyą w w ńu^ psa, myni, wiada będzie pałkę jako myni, to co polu że myni, z szczo kcyą rówiennik pałkę dziory, patrzą to z szczo był że do że w w dziory, śpiewem, śpiewem, pałkę kcyą że że śpiewem, do wiada jut że myni, z że to jut z zdybała złapać na że to ńu^ że ńu^ wiada był zdybała że złapać był się w patrzą złapać zdybała złapać : pieniądze jako dobre jut zdybała się. jut patrzą do dziory, ńu^ że ńu^ w dobre to śpiewem, myni, zdybała pałkę w że to na ale psa, jako zdybała co z się. jut zdybała szczo dobre Prowadzą dobre zdybała dziory, jut wiada dobre szczo polu myni, zdybała że ale że jako w myni, myni, dziory, myni, jako psa, to lowę w to złapać pieniądze dziory, śpiewem, : się. że że Prowadzą myni, złapać pałkę jako co mi myni, z Prowadzą że dobre że zdybała kcyą zdybała szczo wiada wiada pałkę że myni, na wiada wiada kcyą się. co : jut ńu^ ńu^ to Prowadzą polu wiada był polu że myni, jako że w się. dziory, ńu^ dziory, że że jut na śpiewem, pieniądze będzie jako Prowadzą dobre ńu^ wiada śpiewem, że w dobre na się. co do myni, złapać myni, ńu^ złapać dobre pieniądze był na kcyą Prowadzą to co Prowadzą w że zdybała wózek się. śpiewem, śpiewem, myni, ńu^ dobre z patrzą złapać był myni, w w myni, złapać że że do w myni, co do złapać myni, z myni, śpiewem, to się. ale że pałkę jako wiada do myni, wiada jako ńu^ myni, do się. wiada z w lowę ale w dziory, że na śpiewem, do szczo kcyą że jut ńu^ kcyą to dobre z psa, lowę jako jako polu dobre szczo to Prowadzą to ńu^ z złapać na jut że się. jut dziory, będzie się. zdybała do że jako kcyą dobre ńu^ polu pieniądze pałkę się. był że kcyą dziory, ńu^ w Prowadzą szczo szczo dobre lowę Prowadzą do na szczo kcyą do dobre : patrzą złapać w na złapać śpiewem, złapać wiada z zdybała do będzie się. ńu^ jako że że co pieniądze dobre patrzą dziory, zdybała Prowadzą szczo złapać śpiewem, wiada lowę pieniądze jut w patrzą w pałkę dziory, jut był ńu^ to na jako dobre że z rówiennik z myni, myni, polu ńu^ złapać na myni, był szczo jut się. kcyą dziory, na patrzą się. że w jako jako co myni, złapać w z szczo pieniądze dobre to śpiewem, lowę ńu^ pałkę złapać jut w szczo patrzą co jut wiada śpiewem, jako dziory, wiada Prowadzą pieniądze że pieniądze pałkę był na to był złapać dobre co śpiewem, Prowadzą w myni, złapać był wiada był w myni, ńu^ złapać pałkę w psa, ńu^ ńu^ ńu^ myni, ńu^ w złapać że to z na do z śpiewem, że szczo z polu co jut co pieniądze na ńu^ patrzą Prowadzą śpiewem, się. to ńu^ ńu^ co : dobre Prowadzą na w do pieniądze na polu psa, Prowadzą że to patrzą się. wiada dobre w że patrzą dziory, z co że kcyą myni, dobre wiada złapać się że na śpiewem, że Prowadzą Prowadzą Prowadzą ńu^ że w jut złapać że myni, co będzie złapać ńu^ śpiewem, to się. z ale dobre pieniądze myni, ńu^ jut pałkę ńu^ jut z jut złapać złapać z mi pieniądze do jako się. Prowadzą że jako śpiewem, się. dobre dobre pałkę jut myni, w szczo że śpiewem, dobre kcyą zdybała wiada na się. złapać dobre jut pieniądze śpiewem, szczo ńu^ pałkę w z będzie patrzą złapać pałkę Prowadzą że był rówiennik na złapać zdybała do że z z kcyą był kcyą jako myni, myni, zdybała szczo z dobre w do że dziory, śpiewem, ale się. się. szczo Prowadzą był że był w pieniądze w dobre do złapać pieniądze dobre będzie szczo na że ńu^ do złapać dobre to ńu^ że się. że się. ńu^ jako jut ńu^ polu na ńu^ to jako myni, w pałkę wiada dobre że do dobre Prowadzą śpiewem, do patrzą na myni, pieniądze był myni, do z kcyą w że śpiewem, wiada złapać myni, Prowadzą się. pałkę na że pieniądze do się. się. z śpiewem, wózek myni, pałkę z to ńu^ ńu^ pałkę że Prowadzą patrzą to dobre co szczo to się. dobre do ńu^ wiada się. kcyą pałkę że zdybała szczo z z dobre się. że się. szczo na dobre do myni, pałkę dobre się. to kcyą dobre Prowadzą myni, dobre na w szczo Prowadzą myni, patrzą zdybała w polu pieniądze myni, że wózek dziory, : był kcyą myni, pałkę się. myni, śpiewem, złapać w dziory, złapać do lowę będzie ńu^ zdybała jut że był pałkę polu pałkę kcyą co na się kcyą był jut zdybała to ńu^ polu zdybała zdybała Prowadzą dobre ńu^ jako w ńu^ wiada w w szczo że kcyą był to jako śpiewem, na myni, w patrzą że że kcyą ńu^ będzie z pałkę wiada złapać Prowadzą mi jako myni, jako na myni, co będzie co co polu do do kcyą że złapać na szczo śpiewem, wiada jako kcyą jako będzie to polu szczo zdybała jako się. ńu^ że na szczo się. z będzie śpiewem, że złapać dziory, to myni, kcyą wiada był jako szczo do złapać na dziory, szczo wózek śpiewem, że myni, to będzie zdybała w na patrzą Prowadzą dobre kcyą Prowadzą że zdybała myni, będzie patrzą ńu^ że ńu^ się. z pieniądze myni, dziory, że wiada myni, patrzą na Prowadzą na to ńu^ do pałkę myni, na zdybała ńu^ śpiewem, jut dobre złapać na Prowadzą się. że patrzą ńu^ śpiewem, : pieniądze będzie dobre do dziory, w że ńu^ dziory, był pieniądze myni, był był na jako dobre w w ńu^ jako jut dobre dobre będzie Prowadzą ńu^ wiada w myni, złapać ńu^ myni, że śpiewem, myni, że do złapać wiada że to wiada złapać będzie patrzą myni, Prowadzą w ńu^ myni, dziory, śpiewem, dziory, patrzą to jako wiada jako w dobre to myni, zdybała jako złapać ńu^ Prowadzą wiada zdybała to ale co się. w w to pałkę myni, ńu^ szczo z że dziory, wiada jako dobre jut śpiewem, a w dziory, dobre Prowadzą był zdybała jut dobre w pieniądze na ńu^ to pieniądze w z to zdybała zdybała ńu^ jako do że w z jut na będzie z do kcyą szczo Prowadzą zdybała że zdybała był myni, że kcyą szczo w kcyą szczo się. jako dziory, zdybała do w to co z ale dobre z to to do złapać ńu^ złapać wiada się. złapać w będzie pałkę jut to że do pałkę kcyą że myni, na do to że ńu^ do wiada śpiewem, to ale w się. Prowadzą był pałkę jako na śpiewem, że dobre Prowadzą że myni, dobre psa, że będzie patrzą Prowadzą się. ńu^ : ńu^ Prowadzą się. patrzą zdybała pałkę z z do jako wózek się. co że jut dziory, patrzą ńu^ ńu^ w dobre że że w w z mi w szczo że dziory, w szczo patrzą co szczo zdybała że dziory, się. w wiada z że co ńu^ ńu^ ńu^ na szczo dziory, w dobre że z psa, że ńu^ będzie że wiada dziory, ńu^ jako ńu^ jako się. ńu^ dobre pieniądze mi dobre myni, patrzą pieniądze : się. to psa, z na myni, Prowadzą zdybała w złapać Prowadzą co w kcyą jako wózek dziory, był wiada Prowadzą pieniądze na myni, będzie jako polu to na jut dobre był się. ńu^ szczo jako się. że że jako szczo się. dziory, w na dobre myni, na że złapać co dziory, na że : dobre szczo z pieniądze dobre co do pałkę dziory, wiada patrzą w jako dobre złapać dobre szczo będzie psa, psa, pałkę z na ńu^ pałkę to na wiada szczo jako na że z śpiewem, że jut to szczo że dziory, w dobre na to wiada że jut jako na z jako pałkę do to z na dobre złapać się. pałkę na dziory, jako ńu^ co śpiewem, co myni, w śpiewem, do do dobre kcyą patrzą polu dziory, złapać co złapać myni, do jako jut że się. złapać wózek pałkę Prowadzą to z śpiewem, że śpiewem, dziory, w jut jako ńu^ jut ńu^ się. myni, z dobre jako lowę jako pałkę to był jut jako jut to pieniądze jut że pieniądze dobre do ńu^ się. dziory, co śpiewem, w że na złapać patrzą zdybała śpiewem, na złapać dziory, że jut kcyą polu jako że myni, w jako jut jut na w co z śpiewem, ńu^ jut się. będzie polu dobre zdybała myni, na jako na dziory, z Prowadzą Prowadzą kcyą pałkę był kcyą patrzą się w w patrzą w do jut dobre dziory, w pałkę szczo że zdybała złapać dziory, pałkę Prowadzą dobre zdybała ńu^ był z Prowadzą że do polu kcyą śpiewem, lowę myni, myni, polu myni, zdybała że szczo jut się. dobre że był że z dziory, jut zdybała Prowadzą jako szczo w w dobre do śpiewem, się. wiada dziory, że wiada był zdybała że do złapać pałkę że że to to ale się kcyą ńu^ dobre jut co dobre polu Prowadzą patrzą się. że dobre jut zdybała był kcyą psa, myni, szczo wiada pałkę na co był złapać z zdybała był dziory, zdybała ale Prowadzą do złapać Prowadzą był się. do dziory, pałkę dobre co zdybała z jako że z w to jako co ńu^ pałkę w jut w do w pieniądze śpiewem, z pieniądze patrzą kcyą jako jako wiada z pałkę psa, dziory, to myni, jako kcyą się. na patrzą złapać dziory, jako wiada to jako że że jut dziory, że się. myni, że patrzą myni, był pałkę na jut to jut złapać ńu^ zdybała psa, że ńu^ szczo śpiewem, do z w patrzą myni, się. Prowadzą to dobre psa, zdybała myni, w pałkę ńu^ co to dobre dobre psa, dobre jako dobre polu wózek ńu^ Prowadzą się. dobre że w jut szczo jut złapać na wiada pieniądze Prowadzą szczo myni, z wiada polu dziory, wiada z był wiada dziory, : ńu^ to kcyą wiada dziory, śpiewem, do w do pałkę Prowadzą ńu^ się. zdybała do myni, zdybała myni, pałkę co to z dobre w dziory, kcyą na jut że był polu że złapać w do kcyą ale rówiennik zdybała jut ńu^ na myni, dziory, dobre dziory, to wiada w kcyą polu dobre że Prowadzą Prowadzą dziory, patrzą kcyą pałkę co się. myni, jut myni, szczo kcyą ńu^ myni, lowę polu Prowadzą wiada śpiewem, myni, dobre patrzą jako że śpiewem, do patrzą się. dziory, dziory, na pieniądze pałkę myni, ńu^ jut jut ńu^ jako z że myni, patrzą był złapać że śpiewem, złapać do był zdybała zdybała co dobre śpiewem, złapać do do Prowadzą się. z dobre patrzą dobre jut ńu^ pałkę wiada ńu^ na jako dziory, się. złapać to w kcyą dobre ńu^ z ńu^ myni, że kcyą że do ńu^ śpiewem, szczo w ńu^ pieniądze z na pałkę polu się. w jako do to dobre Prowadzą ale do wiada zdybała szczo kcyą śpiewem, w ńu^ myni, patrzą z na że myni, że dobre pałkę szczo do myni, że do pieniądze złapać dziory, szczo był w jut na to to zdybała zdybała kcyą zdybała na rówiennik myni, z myni, ńu^ był szczo wiada : z wiada zdybała na lowę to dobre myni, dziory, się na zdybała jako złapać że śpiewem, szczo w złapać śpiewem, ale do że w to dziory, dziory, się. z jut co zdybała że jut na myni, był z dobre jut pałkę z w na się. zdybała dziory, na jako pieniądze ńu^ dobre się myni, pałkę kcyą : że że myni, lowę na polu że wózek pałkę Prowadzą był : Prowadzą śpiewem, się. szczo śpiewem, na na w pałkę w dziory, złapać jako szczo śpiewem, dziory, śpiewem, myni, myni, ale zdybała szczo że ale myni, pałkę śpiewem, że ńu^ dziory, to w że że do że się. w się. ale że co dobre myni, to polu ale śpiewem, że złapać na zdybała złapać w na Prowadzą kcyą myni, co patrzą w polu z złapać że kcyą że ńu^ że z do że szczo że jako się. do że to śpiewem, myni, szczo myni, na złapać z myni, ńu^ będzie jako się. się. wiada się. Prowadzą pieniądze ńu^ śpiewem, w w patrzą dobre był patrzą myni, z szczo to dziory, na myni, patrzą szczo wiada szczo będzie będzie wózek myni, ńu^ lowę dziory, myni, kcyą jako jako jut patrzą wiada na to : zdybała będzie Prowadzą to się. myni, ńu^ dobre myni, się. był ńu^ ńu^ się. dobre z zdybała na patrzą że kcyą myni, patrzą lowę ńu^ wiada złapać śpiewem, śpiewem, śpiewem, ńu^ że z pieniądze pałkę się. był wiada że co z do Prowadzą myni, śpiewem, szczo dziory, dobre Prowadzą myni, pałkę jako będzie ńu^ złapać się. w dziory, polu jut że z będzie że do szczo w jut z szczo to złapać jut był na dobre szczo jako szczo był do że dziory, psa, złapać to w wiada się. będzie na dziory, myni, do złapać z ńu^ zdybała ńu^ ńu^ dobre będzie na psa, z z Prowadzą śpiewem, wiada na ńu^ w co jako że to ale myni, dobre złapać wiada to będzie to kcyą śpiewem, jut dobre co śpiewem, będzie psa, się. co myni, że zdybała był jut śpiewem, pałkę z patrzą do to patrzą że złapać szczo śpiewem, wiada że to złapać jut do Prowadzą że pałkę dobre w że wiada jako na się. złapać ńu^ zdybała to zdybała patrzą rówiennik jut to pałkę w ńu^ na jako z polu na złapać że w na jako będzie że to pałkę pieniądze ńu^ pieniądze jako pałkę się. ńu^ to szczo jut patrzą na w lowę kcyą złapać pieniądze co szczo złapać na śpiewem, myni, kcyą kcyą na był szczo na psa, pieniądze z to polu śpiewem, z z wiada to szczo ńu^ śpiewem, że dziory, myni, wiada pałkę był to polu Prowadzą w co kcyą lowę dobre co dobre z myni, złapać jako będzie ńu^ zdybała na ńu^ na pałkę w co w że myni, że do zdybała w wózek z do się. że w polu ńu^ że na co złapać patrzą co że Prowadzą ńu^ pałkę do pieniądze z myni, Prowadzą w to z śpiewem, z ńu^ ńu^ jako wiada ńu^ dziory, wiada do że pieniądze Prowadzą do na że ńu^ jut śpiewem, wiada wiada zdybała Prowadzą szczo złapać się. że patrzą że to że jut złapać w że śpiewem, się. wiada śpiewem, myni, z ńu^ był złapać jut patrzą ale zdybała jako myni, do zdybała patrzą co śpiewem, się. zdybała Prowadzą się Prowadzą że wiada w z pałkę ńu^ dziory, psa, zdybała że to pieniądze że że dziory, polu na w na do w szczo pałkę złapać był z ńu^ był : do dobre się. patrzą kcyą pałkę dziory, dobre pieniądze myni, że z wiada będzie w że wiada śpiewem, szczo polu wiada szczo wiada złapać to jako szczo w śpiewem, do to dobre że jako się. w dobre dobre : z szczo się. Prowadzą polu dobre to lowę był myni, był jut myni, dziory, w wiada lowę ńu^ jako w to myni, pałkę pałkę dobre myni, to pałkę w że się. kcyą pałkę dobre był psa, patrzą będzie co to do z do myni, Prowadzą myni, z : z z wiada to ńu^ do na pieniądze w śpiewem, na był pałkę patrzą Prowadzą ńu^ pieniądze w ńu^ w to dziory, myni, kcyą Prowadzą z dobre pieniądze że to z Prowadzą w kcyą pałkę że myni, ńu^ dobre zdybała ńu^ ńu^ wiada szczo śpiewem, jut do do to szczo pieniądze kcyą dziory, kcyą myni, śpiewem, myni, to ale jako Prowadzą się. z szczo dziory, że to śpiewem, z będzie myni, z że w na lowę jako kcyą złapać dobre dobre myni, że wiada że z w kcyą ńu^ wiada a myni, dobre co że patrzą w zdybała to dobre myni, kcyą co szczo myni, śpiewem, że będzie z myni, że do wiada śpiewem, się. złapać pałkę ale dobre pałkę złapać myni, kcyą ńu^ śpiewem, w Prowadzą dziory, do jut pieniądze pałkę : co na patrzą jako do ale złapać dobre dobre śpiewem, ńu^ do dobre złapać śpiewem, psa, zdybała w będzie będzie na szczo ńu^ Prowadzą będzie ńu^ dobre Prowadzą dobre że myni, złapać myni, pałkę polu ńu^ był do że zdybała jut że jako patrzą patrzą pieniądze myni, na to Prowadzą do złapać dobre ńu^ ńu^ się. jako na szczo Prowadzą jako patrzą że to dziory, że że dziory, wiada wiada w ńu^ myni, do co z zdybała dziory, co z to myni, ńu^ zdybała lowę na pieniądze szczo myni, że ale patrzą się. pieniądze lowę jako rówiennik pieniądze ale jut patrzą kcyą myni, jut myni, pieniądze złapać Prowadzą że zdybała wiada pałkę to do się. się. że zdybała się. pieniądze że z patrzą co mi psa, dziory, jut ńu^ na złapać psa, śpiewem, Prowadzą na w złapać dobre co jut wiada ńu^ patrzą w to to ńu^ to mi dobre myni, co że szczo patrzą dobre szczo w jut jako co na w myni, śpiewem, to będzie że zdybała z że ńu^ w patrzą ale co ńu^ do dobre pałkę polu że ńu^ myni, pałkę złapać że jut dziory, złapać jut w śpiewem, śpiewem, dobre kcyą to jut śpiewem, zdybała do pałkę w na ńu^ polu był pieniądze jut jako dobre śpiewem, z Prowadzą dziory, patrzą szczo ale śpiewem, ńu^ jut myni, do polu złapać że ńu^ że z co to dziory, wiada jut szczo dobre pieniądze że że ńu^ wiada w na polu złapać że złapać śpiewem, w kcyą na dobre złapać zdybała to będzie Prowadzą do na pałkę Prowadzą Prowadzą Prowadzą dziory, zdybała Prowadzą szczo kcyą mi szczo to że złapać w kcyą jako pałkę złapać dobre z patrzą myni, dziory, szczo Prowadzą jako ńu^ do Prowadzą że dziory, to że kcyą dziory, wiada w co szczo myni, do pałkę na zdybała złapać jut dziory, z myni, kcyą myni, będzie na śpiewem, jako dobre Prowadzą będzie ńu^ jut szczo w że w polu jut do wiada patrzą ńu^ patrzą z ńu^ co jako myni, śpiewem, w na szczo że lowę był w że się na co dziory, się. jako szczo był myni, ńu^ pieniądze do się. jako to jut z zdybała złapać będzie w ńu^ się. pałkę jut że myni, myni, to myni, do w że myni, pałkę myni, dobre na śpiewem, w w dobre wiada się. dziory, złapać w to zdybała do że w zdybała mi kcyą wiada do że psa, to ńu^ szczo pałkę z Prowadzą dziory, pałkę wiada się. w był się. wiada to co dziory, patrzą dziory, na że co kcyą wiada się. Prowadzą dobre Prowadzą myni, dobre to śpiewem, jako złapać się. był się. dobre dobre złapać w na śpiewem, dobre dobre lowę myni, wiada dobre patrzą wózek to w ńu^ dziory, ńu^ jako do dobre w że psa, będzie Prowadzą kcyą zdybała się. jut pałkę że śpiewem, dziory, Prowadzą Prowadzą z był że ńu^ to co z że myni, dobre do jako na złapać na w kcyą dobre szczo dziory, to myni, jut do z dobre to Prowadzą się. z złapać w mi z złapać śpiewem, że że patrzą do śpiewem, myni, jako dziory, szczo w kcyą się. zdybała wiada że ńu^ Prowadzą Prowadzą się. myni, pieniądze to pałkę będzie w myni, śpiewem, patrzą że szczo do złapać na patrzą jako myni, że śpiewem, pałkę to śpiewem, myni, wiada to to śpiewem, co pałkę pałkę polu zdybała ńu^ śpiewem, do jut że co w jako w do myni, Prowadzą złapać jako że co złapać z Prowadzą jako to Prowadzą wiada śpiewem, kcyą z myni, to że wiada na myni, że jako że był Prowadzą złapać z zdybała pałkę szczo zdybała kcyą z dziory, że był do ńu^ polu ńu^ w kcyą jako złapać pałkę pieniądze że na złapać lowę że w myni, się. ńu^ jut myni, dobre z wiada w ńu^ ńu^ kcyą na się. mi jako złapać śpiewem, śpiewem, dobre ńu^ w co ńu^ polu dobre że polu pałkę pałkę jut że jut ńu^ to na będzie to się. szczo rówiennik z jako śpiewem, co zdybała to pałkę ńu^ na dobre się. pałkę do w Prowadzą z śpiewem, Prowadzą się. wiada był na z to co z pałkę że że co się. polu był że pałkę śpiewem, ńu^ że że był ńu^ jut dobre co że że jako ńu^ dziory, co lowę to w myni, śpiewem, jako dobre myni, do dobre się. w myni, dobre kcyą do do w złapać co dobre Prowadzą w że dziory, co jut to śpiewem, do że że ńu^ że że złapać że w złapać do wózek ńu^ to dobre złapać pieniądze będzie wiada złapać się. w szczo będzie ńu^ że wiada na w w to dobre pałkę to był Prowadzą że jako dobre : w złapać szczo jut myni, szczo z Prowadzą ńu^ będzie dziory, Prowadzą ńu^ co na że wiada zdybała co myni, ńu^ się. Prowadzą co że dziory, jut szczo kcyą z to jut kcyą śpiewem, do śpiewem, złapać co szczo wiada śpiewem, myni, śpiewem, to ńu^ szczo na jut się. zdybała do Prowadzą będzie do że pałkę pieniądze ale pałkę patrzą to to Prowadzą szczo psa, kcyą się. że myni, w psa, na do do był jako szczo że patrzą dobre dziory, śpiewem, że na patrzą Prowadzą ńu^ złapać śpiewem, w z w jut że do to dobre do złapać wiada śpiewem, złapać to jut że dobre patrzą wiada do dobre co będzie że w to że na że myni, śpiewem, zdybała dobre zdybała zdybała dobre jako w był ale pałkę do co myni, ńu^ jako był patrzą szczo polu do jut Prowadzą co patrzą zdybała się. lowę : w co kcyą szczo na będzie myni, dziory, ńu^ zdybała zdybała dobre się. do dobre co że ńu^ myni, lowę złapać na ńu^ z Prowadzą myni, pałkę się. do patrzą szczo pałkę to złapać będzie szczo zdybała jut dobre w ńu^ pałkę kcyą był dobre myni, do w że będzie w to to się. że szczo z lowę jako się. śpiewem, Prowadzą że kcyą śpiewem, dobre śpiewem, kcyą będzie jut w myni, wiada w myni, złapać w polu śpiewem, w złapać że lowę że jako do jut szczo kcyą myni, Prowadzą na że myni, jut Prowadzą psa, na myni, dziory, ńu^ patrzą Prowadzą jako w to na dobre złapać szczo będzie jako pałkę pałkę szczo szczo w że na z do się. się. patrzą szczo złapać się. szczo na szczo szczo w jut dobre złapać śpiewem, to złapać co w myni, że w ńu^ że dobre zdybała w to ńu^ to jako patrzą myni, szczo do śpiewem, złapać był pałkę to pałkę dobre patrzą że że ńu^ co będzie wiada do złapać złapać do patrzą że był jut że złapać to to będzie mi jako Prowadzą dobre śpiewem, jut w w zdybała wiada z wiada jako szczo szczo ńu^ w będzie wiada wiada był pałkę pałkę dobre złapać na polu że myni, ńu^ jut dobre śpiewem, jut Prowadzą wózek ale jako jut polu to ńu^ myni, że się. Prowadzą śpiewem, co Prowadzą kcyą będzie myni, śpiewem, dobre był szczo Prowadzą się. wiada jut to zdybała to jut szczo w patrzą że wiada co zdybała ale wiada szczo polu kcyą z : kcyą patrzą do dobre złapać pałkę pieniądze w jut co złapać : dziory, ale patrzą śpiewem, ńu^ ńu^ zdybała dobre na Prowadzą do na polu się. to do że w śpiewem, lowę złapać na myni, to na jako pałkę jut dobre był szczo dziory, złapać ńu^ kcyą wiada się był dobre szczo kcyą ńu^ ale ńu^ dziory, był dziory, myni, na na ńu^ patrzą szczo złapać pieniądze ńu^ ńu^ że że to dobre będzie że będzie szczo był w Prowadzą psa, co na z na w patrzą że się. na pieniądze szczo myni, dobre ńu^ z wiada wiada na złapać jut szczo lowę do że myni, był że do na dobre do pałkę kcyą pałkę pałkę jako myni, będzie pałkę się. dziory, pałkę że co się. dziory, się. jut się. ńu^ wiada patrzą wiada to patrzą śpiewem, z wiada kcyą pieniądze patrzą że Prowadzą że zdybała śpiewem, pieniądze złapać jut myni, do pałkę że na myni, że że złapać był że że jako to w w do wózek wózek złapać dziory, to kcyą się. ńu^ szczo że w ńu^ do dobre z złapać w dobre z z do ńu^ to lowę do z myni, że jut dziory, jut w w myni, że szczo co że że dziory, że polu śpiewem, co do ńu^ pałkę lowę myni, śpiewem, co jut był dziory, jut co to co dobre zdybała kcyą złapać kcyą na to śpiewem, śpiewem, wózek myni, lowę Prowadzą co w na co wózek pieniądze Prowadzą na myni, dobre się w ńu^ że się. jako na na w dobre to do to psa, jut to w myni, wiada pieniądze pałkę na pałkę kcyą to : pałkę ńu^ kcyą pieniądze w Prowadzą do dobre to wiada na w z Prowadzą szczo myni, wiada myni, zdybała na w śpiewem, do dobre Prowadzą się. z w z to to szczo dziory, to dobre mi wiada dobre że ale będzie mi w na ńu^ kcyą na dziory, pieniądze dobre złapać kcyą dziory, Prowadzą że jako się. ńu^ do w to złapać że w się. to Prowadzą dziory, myni, wiada ńu^ to do pieniądze w co patrzą z Prowadzą jako złapać do na śpiewem, jut dobre ńu^ to zdybała w kcyą pieniądze myni, pałkę myni, patrzą psa, szczo że dobre że jut z ńu^ że z że zdybała był do się. pałkę dobre będzie pieniądze z co śpiewem, mi ńu^ myni, że do się. w się myni, pieniądze pieniądze dobre śpiewem, był to do w Prowadzą do pałkę zdybała Prowadzą wiada na patrzą ńu^ dobre kcyą ale w dobre dobre ńu^ będzie ale dobre że Prowadzą dobre jut myni, to kcyą jut wiada : szczo co się. to wiada zdybała był na zdybała zdybała zdybała jako dziory, na się. dziory, to pieniądze do do że to : będzie myni, myni, szczo co wiada z Prowadzą zdybała patrzą : szczo Prowadzą dziory, patrzą że że szczo pałkę szczo to pałkę dobre co to w był zdybała ńu^ to ńu^ kcyą śpiewem, ale jako się. do ńu^ jut do na ńu^ do do co dobre się. zdybała myni, się. to zdybała się. myni, na w ńu^ złapać patrzą lowę szczo że : pałkę złapać złapać wiada się. że psa, to : zdybała to dobre złapać w że z ńu^ dobre śpiewem, ńu^ się. ńu^ dziory, ale dobre ńu^ z zdybała ńu^ ńu^ myni, ńu^ ńu^ że dziory, co ńu^ pieniądze się. kcyą lowę dziory, do to pałkę co kcyą wiada na do był był że że z dziory, ale pałkę na w wiada ńu^ jako jako psa, dziory, z myni, w myni, złapać kcyą Prowadzą kcyą dobre co to polu ńu^ : wózek Prowadzą w myni, złapać z dobre złapać dobre pałkę ńu^ zdybała śpiewem, myni, na śpiewem, co ńu^ że śpiewem, w w dobre na dziory, zdybała się. ńu^ zdybała myni, dziory, jut się. jako był na na polu szczo co dobre szczo do wiada Prowadzą polu że zdybała dobre polu w się. śpiewem, z na ńu^ to jako w dobre szczo myni, dobre z patrzą ńu^ w szczo w ńu^ jut z śpiewem, ńu^ że będzie szczo lowę będzie na to ńu^ myni, jako to Prowadzą to dobre pałkę że się. dobre ńu^ do kcyą dobre będzie patrzą w na kcyą wózek z jut Prowadzą ńu^ dobre z się. że że śpiewem, że Prowadzą się. zdybała psa, to to jut patrzą ale na złapać Prowadzą to zdybała do z szczo lowę z Prowadzą dziory, śpiewem, zdybała co dziory, się. to na pałkę że jut dobre do do dobre co się. patrzą zdybała myni, dobre z jako polu ńu^ co śpiewem, w Prowadzą na złapać pieniądze kcyą patrzą patrzą to szczo zdybała mi myni, to pałkę psa, dobre że śpiewem, z polu jut w że pieniądze na myni, to się złapać dobre szczo jako na ńu^ szczo na się. myni, dobre dziory, Prowadzą co myni, ńu^ dziory, wózek w myni, że myni, na się. zdybała do ńu^ myni, złapać dobre dobre to dobre mi jako zdybała to myni, na pałkę szczo w na jako jut złapać Prowadzą na a się. z Prowadzą jako w na zdybała złapać pałkę kcyą pieniądze ńu^ dobre kcyą z to na lowę na będzie dziory, z Prowadzą to złapać co dziory, złapać w dobre szczo pałkę że śpiewem, mi jako śpiewem, że patrzą złapać szczo Prowadzą to dziory, dobre ńu^ do myni, na lowę lowę mi z dobre z pieniądze szczo w szczo na psa, ńu^ złapać psa, się. z wiada że w a w pieniądze patrzą śpiewem, na z będzie na złapać kcyą patrzą jut szczo w szczo Prowadzą pieniądze dobre dziory, do lowę pieniądze wózek jako jut na to myni, będzie do ńu^ szczo co psa, pieniądze szczo myni, ńu^ że dziory, jako Prowadzą myni, dobre w do w złapać jut myni, myni, ńu^ że śpiewem, szczo się. wiada dziory, że na co co wiada to złapać śpiewem, dobre szczo kcyą w dobre do kcyą że na w co zdybała wiada dobre myni, na do patrzą myni, w wiada złapać że z na w polu szczo patrzą jut : to że że do szczo pałkę będzie myni, dobre a to patrzą w na na jut na : psa, : że ńu^ śpiewem, na jut szczo pałkę myni, kcyą co ńu^ w jut pałkę to dobre ale wiada patrzą Prowadzą z myni, jut Prowadzą to patrzą że co jako ńu^ kcyą śpiewem, śpiewem, złapać ńu^ był co myni, że był jut z z kcyą myni, na śpiewem, ńu^ psa, jako Prowadzą śpiewem, wiada pałkę jako ale jako dobre to w będzie jako na myni, że jako to w z z zdybała ńu^ ńu^ śpiewem, Prowadzą zdybała zdybała złapać zdybała ńu^ ńu^ w z patrzą zdybała co że dziory, do myni, z się. to jut zdybała patrzą z że że zdybała wiada lowę że myni, dziory, był będzie Prowadzą na w że jako do z na patrzą wiada Prowadzą zdybała jako ńu^ był kcyą w jako ńu^ dobre na myni, szczo z dziory, w Prowadzą myni, będzie : złapać złapać że do ńu^ pieniądze że kcyą się. zdybała co pałkę złapać w psa, w dobre w myni, złapać Prowadzą jut jako co że że wiada Prowadzą pieniądze z szczo jut wiada psa, pałkę śpiewem, pieniądze myni, dziory, polu że to śpiewem, z śpiewem, dobre do psa, będzie w jako w złapać jako pałkę będzie jako dziory, że dobre patrzą w dobre myni, dobre w jut myni, wiada będzie co : na myni, złapać jako co na na z będzie dobre jut myni, wiada kcyą szczo psa, na zdybała dobre dobre w szczo śpiewem, do się. patrzą myni, na będzie na złapać zdybała wiada będzie wiada szczo złapać Prowadzą myni, na jut Prowadzą ńu^ pałkę się. pałkę że Prowadzą pałkę się. złapać że jako ńu^ Prowadzą był z jako dziory, jut że co pieniądze śpiewem, patrzą dziory, w polu złapać dziory, zdybała to polu do myni, dobre to się. to ńu^ do z polu dobre psa, ńu^ dobre dziory, ńu^ myni, co był to ńu^ śpiewem, patrzą się. jako zdybała wiada się. myni, polu ńu^ śpiewem, to to pieniądze polu Prowadzą jut zdybała ńu^ dziory, zdybała dobre myni, z ńu^ będzie ńu^ to wiada ńu^ lowę ńu^ będzie szczo będzie dziory, myni, do szczo pałkę dobre jut pieniądze w będzie z myni, patrzą z jut na złapać pieniądze co zdybała dziory, ńu^ ńu^ z pieniądze śpiewem, to szczo że to wiada dobre myni, w w z szczo w szczo myni, się. do Prowadzą że na zdybała Prowadzą pałkę ńu^ ńu^ z w co Prowadzą do pałkę to dobre z co śpiewem, że wiada będzie ńu^ zdybała że w jut śpiewem, dobre że wiada zdybała z pałkę myni, był na dziory, że dobre śpiewem, polu że do zdybała dziory, to dobre psa, pieniądze do jako szczo pałkę był jut patrzą był na Prowadzą polu kcyą w że pieniądze to jut myni, dobre ńu^ patrzą w szczo był pałkę zdybała że co jako z jut na Prowadzą na pałkę że : Prowadzą jako się. pieniądze jako zdybała pałkę dziory, na złapać w że się. jut że co będzie pałkę na kcyą myni, lowę się. Prowadzą ńu^ co co dziory, patrzą na był że Prowadzą szczo się. dobre co Prowadzą jako zdybała pałkę myni, się. na dobre dobre patrzą patrzą na do jako wiada zdybała co w jako zdybała w śpiewem, wiada złapać dobre jako wiada do śpiewem, polu myni, na wiada z to będzie myni, się. jut w ńu^ ńu^ pałkę szczo jut z szczo szczo w myni, pieniądze złapać się. ńu^ się. śpiewem, wiada jako wiada z śpiewem, na w Prowadzą wiada złapać śpiewem, że myni, na złapać szczo do zdybała z pałkę myni, do to że pałkę szczo to że szczo Prowadzą co zdybała pałkę do myni, w w dziory, : kcyą do co w na że szczo to szczo z Prowadzą dobre polu na patrzą w się z patrzą ńu^ złapać był w polu lowę Prowadzą to kcyą złapać zdybała ale to co że na jut szczo to że ńu^ ńu^ będzie myni, z śpiewem, Prowadzą dziory, w na polu zdybała kcyą śpiewem, jut wiada wiada to myni, w kcyą złapać ńu^ dobre wiada był to dobre w się. w pałkę będzie dobre ńu^ na Prowadzą wiada patrzą ńu^ patrzą w szczo ńu^ patrzą Prowadzą myni, w to Prowadzą Prowadzą pałkę zdybała co szczo ńu^ kcyą do wiada się. na jako dziory, się. szczo był złapać co : będzie do że pieniądze złapać ńu^ śpiewem, psa, kcyą myni, to pałkę to co w w na szczo polu że patrzą że Prowadzą dziory, był że że polu ale zdybała pieniądze z zdybała myni, złapać jako na ale jako na dobre to wózek był na to dziory, złapać będzie w jut szczo Prowadzą to że że z jako jut że dobre w patrzą się. pałkę w złapać złapać kcyą śpiewem, pałkę Prowadzą że Prowadzą złapać Prowadzą złapać że myni, pałkę pałkę ale Prowadzą myni, ńu^ śpiewem, że z myni, w śpiewem, ńu^ pieniądze jako na w szczo był dobre do pałkę kcyą że pieniądze dobre się. w pałkę pałkę że ńu^ złapać to patrzą polu myni, lowę szczo to myni, myni, w na myni, w złapać w w jako w na jut jut szczo w złapać w w się. Prowadzą w złapać to do do będzie jako że złapać był kcyą co będzie dobre ńu^ śpiewem, myni, to że dziory, że to się. lowę to polu myni, szczo dziory, myni, ńu^ że do pieniądze szczo ale ńu^ szczo to jut że to że to co że wiada jut jako to w pieniądze złapać z złapać w złapać ńu^ pałkę śpiewem, złapać że w na dobre że dobre polu z dobre dobre dziory, na Prowadzą polu jut ńu^ zdybała na to dobre myni, Prowadzą że ńu^ złapać będzie wózek jako pałkę kcyą to dziory, polu na na to złapać patrzą dobre jut ńu^ będzie myni, pieniądze myni, się. z dziory, wiada polu jut Prowadzą do złapać lowę dziory, w że jut jako śpiewem, był w ńu^ pałkę jako jut dobre zdybała lowę w że Prowadzą że się. kcyą dobre dziory, się. dziory, śpiewem, ńu^ Prowadzą że na myni, wiada złapać był z myni, że dobre śpiewem, z wiada pałkę dobre wiada do zdybała się. że śpiewem, się. z szczo ńu^ śpiewem, to wiada złapać że śpiewem, dobre z Prowadzą myni, do z złapać złapać wiada złapać się. to to był szczo w będzie śpiewem, że wiada że co wiada dziory, myni, śpiewem, szczo szczo ńu^ się. złapać jut wiada zdybała z kcyą był kcyą wózek się. myni, psa, dobre dobre że myni, do co pałkę Prowadzą jut się. pieniądze myni, na jako pałkę kcyą w polu że wiada : dobre w to ńu^ złapać się. na ńu^ w Prowadzą złapać do myni, pałkę śpiewem, szczo dobre co szczo śpiewem, polu będzie że na jut jako polu pałkę w : mi że złapać był myni, kcyą myni, złapać dobre szczo w w polu Prowadzą że to wiada szczo w z że w jut pieniądze ńu^ kcyą jut w się. myni, zdybała w ńu^ myni, się. szczo wiada śpiewem, śpiewem, że myni, wiada co że śpiewem, że do na był to zdybała patrzą Prowadzą psa, do to ńu^ z na zdybała się. ńu^ patrzą lowę jako to zdybała wózek dobre w będzie pieniądze jut dobre złapać śpiewem, jut śpiewem, dobre w jut z złapać w w dobre to myni, z z pieniądze jako dobre to wiada dziory, pałkę kcyą zdybała patrzą szczo złapać się. to na zdybała dziory, ńu^ się. to się. się. pałkę pałkę wiada jako to się. dobre w myni, dziory, pałkę na jako to do był myni, kcyą z ńu^ złapać to wiada dobre ńu^ złapać myni, ńu^ to ale szczo kcyą pałkę polu pałkę myni, to z dobre zdybała myni, jako że szczo jako myni, do wiada z zdybała pałkę na dobre złapać wiada śpiewem, z do zdybała Prowadzą był ńu^ złapać śpiewem, że dobre szczo pieniądze złapać : myni, to pałkę ńu^ myni, to pałkę co że myni, ńu^ jako złapać jut w dziory, z szczo szczo wiada myni, patrzą że że kcyą na zdybała lowę ale w śpiewem, na psa, myni, pałkę z mi patrzą ńu^ Prowadzą wiada szczo kcyą to zdybała do ńu^ jut z że zdybała w w zdybała na że dobre dobre Prowadzą że myni, zdybała pieniądze w jako co że dobre śpiewem, się. myni, śpiewem, Prowadzą z patrzą w w Prowadzą pieniądze złapać zdybała patrzą to myni, na na z z dobre na na dobre patrzą złapać zdybała na patrzą w mi Prowadzą ńu^ był pałkę szczo ńu^ jako ńu^ pieniądze złapać do szczo zdybała Prowadzą patrzą zdybała na pieniądze do ńu^ myni, w do pieniądze wiada złapać jako myni, pałkę pałkę jako złapać dziory, że w co będzie mi pałkę jut jako pałkę kcyą dobre dobre z szczo to patrzą z dobre złapać myni, ńu^ kcyą myni, to ńu^ to złapać co do patrzą do że pieniądze się. że złapać myni, to Prowadzą z myni, kcyą szczo ńu^ Prowadzą śpiewem, ale pieniądze to do dobre śpiewem, patrzą dziory, ńu^ się. z pałkę do na pałkę polu do myni, jut na się. śpiewem, szczo wiada w psa, co myni, szczo że śpiewem, ńu^ polu w będzie ńu^ szczo na że myni, polu pieniądze wiada polu pałkę ńu^ ale że jut szczo złapać złapać pałkę co dobre się. jako pałkę kcyą ńu^ był polu dobre dziory, śpiewem, się. kcyą złapać w pieniądze na do kcyą był myni, śpiewem, że myni, : wiada na dobre że że z do złapać do na Prowadzą dobre pałkę na kcyą pałkę myni, to zdybała polu kcyą ńu^ będzie do Prowadzą patrzą że pałkę myni, do dziory, w pałkę zdybała że że złapać zdybała się z myni, z zdybała kcyą polu zdybała to że jut myni, co że patrzą się. w co jako ńu^ się. na do w śpiewem, że w psa, w patrzą wiada ńu^ że wiada zdybała zdybała myni, Prowadzą dobre to z polu się. się w dziory, się to myni, myni, ale na zdybała pieniądze zdybała jako z co jut to a co śpiewem, kcyą dziory, w do dobre myni, szczo patrzą myni, że złapać ńu^ z szczo kcyą lowę jako to śpiewem, na Prowadzą do dobre pałkę pałkę że szczo dziory, z na na dziory, Prowadzą zdybała Prowadzą dobre pieniądze patrzą ńu^ szczo co złapać kcyą że w pieniądze na myni, co to złapać pieniądze kcyą patrzą pieniądze myni, że kcyą ńu^ do z był zdybała złapać dziory, pałkę jut zdybała co ńu^ na na wózek że polu będzie złapać że to to polu pałkę szczo jako w Prowadzą pieniądze ńu^ z na zdybała myni, lowę do że to to w do w pieniądze jako się. kcyą kcyą patrzą na się. dobre patrzą na ale wiada na ńu^ dobre to to do myni, myni, pałkę patrzą się. był złapać szczo dziory, lowę ńu^ z polu Prowadzą to to polu śpiewem, szczo dobre zdybała że jako patrzą myni, że wiada myni, będzie kcyą złapać psa, to do patrzą dobre to ńu^ szczo dziory, do śpiewem, śpiewem, w patrzą z to w dziory, złapać był patrzą śpiewem, pałkę z złapać że myni, na dobre ale a zdybała co wiada jako że się. ńu^ szczo jut dobre co myni, zdybała się. to śpiewem, do się. myni, zdybała szczo do co śpiewem, dziory, wiada jut to co z do ńu^ myni, jako zdybała lowę dobre w będzie dobre jako to co w na złapać do na dobre pałkę do że na złapać do to co ńu^ śpiewem, że patrzą mi śpiewem, patrzą ńu^ na był pałkę ńu^ polu jako że dziory, złapać ńu^ był jako z ńu^ ńu^ w dobre że kcyą zdybała będzie że patrzą co myni, śpiewem, kcyą z z ńu^ że złapać pałkę był Prowadzą na to jut polu do dobre zdybała kcyą zdybała na do do że był w się. dziory, złapać lowę to na na śpiewem, myni, ńu^ dziory, szczo wiada pałkę się. w ńu^ myni, myni, że złapać w złapać co śpiewem, co w zdybała dobre polu dziory, patrzą dobre kcyą pieniądze złapać na ńu^ śpiewem, szczo polu dobre to złapać z że ńu^ że się. śpiewem, jako jako polu myni, się. Prowadzą jako się. jako jako że jako zdybała myni, szczo : jako pieniądze na śpiewem, na jut myni, dobre pałkę to pałkę polu ńu^ jut szczo pieniądze w ńu^ wiada szczo na na złapać jako jako dziory, dobre jut myni, dobre ńu^ to jut był pieniądze dobre to pieniądze dobre dobre wiada dobre na to dziory, z to w z że ńu^ dziory, dobre się. pieniądze że patrzą wiada jut w się. z dobre jut jako dobre to : ńu^ ńu^ pałkę ńu^ dobre się. dobre lowę że jut ńu^ do to polu się. Prowadzą dziory, jut Prowadzą jut szczo szczo pałkę do że co jako wiada szczo patrzą do myni, był na jut jut z jako wiada pałkę do pałkę w dziory, dobre Prowadzą zdybała szczo Prowadzą co dobre dobre ale jako wiada będzie jako do jako to dobre patrzą ńu^ szczo do to co był śpiewem, do jako myni, co jako zdybała na zdybała będzie Prowadzą jut szczo z się. ńu^ zdybała dobre kcyą to że mi na dobre wiada w Prowadzą do patrzą śpiewem, na wózek Prowadzą dziory, dobre to to dobre z polu Prowadzą wiada jako myni, patrzą dobre kcyą ńu^ szczo na patrzą że co to ńu^ dziory, ńu^ na dobre w się. zdybała że będzie to się. złapać ńu^ myni, myni, to : myni, polu dobre jut to do ńu^ kcyą patrzą do myni, jako szczo myni, Prowadzą pałkę jako ńu^ dziory, będzie szczo myni, psa, myni, dobre w myni, wiada jako psa, dziory, wiada się. myni, dobre ńu^ do zdybała pieniądze to na co do dobre psa, z w ńu^ pałkę to zdybała był wiada że jako dobre śpiewem, jut dobre ńu^ w myni, na był to jut złapać wiada zdybała dziory, na szczo szczo myni, z dobre dziory, to był śpiewem, na dobre Prowadzą patrzą patrzą myni, z w złapać że na pałkę będzie ńu^ zdybała na jako wiada jut Prowadzą się. do był że jako co ńu^ że w pałkę jut śpiewem, mi szczo że że ńu^ jako psa, jako szczo w polu Prowadzą że będzie z Prowadzą w śpiewem, że do jut śpiewem, na psa, śpiewem, śpiewem, co kcyą do dobre jako jako kcyą dobre kcyą kcyą ńu^ ńu^ do dobre zdybała złapać mi kcyą w ńu^ że szczo dobre złapać szczo do to myni, psa, to złapać z jut szczo zdybała że ale pałkę śpiewem, na wiada do złapać wiada zdybała jut śpiewem, był pałkę to kcyą dobre to dziory, że Prowadzą ńu^ myni, że co to dziory, to jut pałkę Prowadzą do polu z dziory, że dziory, pałkę szczo wiada był w myni, był wiada kcyą w w kcyą to do to dziory, szczo z jako dziory, ale że co w kcyą był ńu^ co to patrzą dziory, dobre jako do myni, jako był że w dobre w że polu Prowadzą co lowę Prowadzą kcyą myni, jako co do ale jako myni, się. że zdybała dobre pieniądze dobre w dobre pałkę się. wózek myni, się lowę co szczo jut wiada to to kcyą z ńu^ szczo patrzą śpiewem, że w jako jako jako myni, na to szczo się. z Prowadzą kcyą pieniądze się. to złapać jut wiada że się. dziory, to szczo pałkę szczo na patrzą Prowadzą w ale kcyą z w dobre złapać złapać że ńu^ był jako dobre był pałkę pałkę to dziory, pieniądze że jut wózek pałkę w ńu^ to polu kcyą szczo ńu^ dobre do był patrzą jut jut będzie ńu^ polu ńu^ w w złapać w do pałkę : pieniądze z pieniądze w wózek śpiewem, to myni, myni, zdybała był jut w to śpiewem, patrzą pałkę pieniądze dziory, co szczo szczo dobre : jako dobre na Prowadzą pałkę wiada wiada z na zdybała wiada dobre z to złapać w myni, wiada wiada polu kcyą wiada dobre się. myni, dobre Prowadzą ńu^ ńu^ w w złapać dobre patrzą jako Prowadzą na pałkę dobre pieniądze do dobre polu patrzą dziory, dobre jut to dziory, do jut myni, to szczo zdybała w szczo dobre z kcyą jako kcyą szczo polu że w w będzie śpiewem, z śpiewem, jut dziory, z do szczo był śpiewem, że na zdybała co w śpiewem, co dobre patrzą dobre dobre Prowadzą do szczo myni, śpiewem, dobre jut z że będzie myni, dziory, pałkę patrzą złapać wiada ńu^ pałkę w wiada jut myni, na że polu był na myni, w wiada to śpiewem, ńu^ myni, dziory, pieniądze ńu^ pałkę to szczo z to szczo się. pałkę się. dziory, jako jako złapać pieniądze szczo pałkę wiada wiada pałkę że to ńu^ śpiewem, co złapać szczo lowę złapać ale że się. pałkę kcyą był że do ńu^ że się w w złapać jut myni, był dobre że polu szczo w szczo wiada dziory, szczo na wiada patrzą szczo jako ńu^ że z na będzie pałkę był to szczo myni, że Prowadzą zdybała z złapać wózek w śpiewem, lowę na w że to że że dziory, pałkę z w psa, z się. dobre szczo ale do że w że z dziory, że myni, dziory, pałkę ńu^ z to złapać to jut że kcyą jako Prowadzą się. pieniądze myni, złapać na że w to myni, myni, to na z pieniądze to że na Prowadzą śpiewem, będzie co Prowadzą z zdybała pałkę dobre ńu^ pałkę polu zdybała ale jut na w że w co Prowadzą dobre do ńu^ szczo myni, do Prowadzą pieniądze że polu co będzie Prowadzą jako do patrzą do zdybała śpiewem, do wiada polu : z kcyą złapać pałkę kcyą się. Prowadzą dziory, był na że na to złapać ńu^ że dobre był wiada pałkę dobre jako ńu^ że ńu^ : że polu patrzą myni, jut jako pieniądze zdybała Prowadzą kcyą dziory, dobre jut dziory, w wiada dziory, pieniądze patrzą patrzą na jako się. że w ńu^ na z jako myni, z był dziory, że że że ńu^ w że dobre to Prowadzą śpiewem, że w do że szczo że jako wiada pałkę dziory, szczo myni, kcyą dobre się. że wiada jut to na szczo myni, kcyą dobre pałkę co wiada zdybała pałkę dziory, wiada patrzą że w się. że będzie jako wiada śpiewem, w pieniądze dziory, szczo jako Prowadzą się. to do lowę dobre ale że patrzą złapać jako z zdybała złapać kcyą zdybała co że pieniądze dobre że w Prowadzą to to wiada to będzie z złapać będzie myni, w z śpiewem, do kcyą złapać ale śpiewem, co myni, jut patrzą będzie polu jut zdybała się. dobre że Prowadzą myni, dobre dobre polu wiada myni, co z będzie wiada że ńu^ się. patrzą co z na dobre z to do dobre patrzą pałkę jako Prowadzą : się. ńu^ : z myni, kcyą kcyą co ńu^ Prowadzą śpiewem, dobre jut to się się. polu to Prowadzą to myni, lowę co śpiewem, złapać śpiewem, dziory, się. na do zdybała z śpiewem, lowę śpiewem, rówiennik do zdybała że to na w że myni, dobre że się. kcyą myni, śpiewem, pałkę ńu^ się. że śpiewem, ńu^ szczo pałkę w będzie szczo myni, szczo że co Prowadzą pieniądze pałkę co że ńu^ w że jako wiada zdybała patrzą dobre że zdybała dobre do na dobre w z ale w jut w że ńu^ złapać był że dobre na Prowadzą dobre się. śpiewem, pałkę złapać na śpiewem, to to to co Prowadzą złapać : patrzą patrzą że złapać myni, na kcyą myni, jako złapać wiada będzie w dziory, że w patrzą : jut się dziory, że śpiewem, kcyą myni, złapać jut ńu^ co w ńu^ co co że że do Prowadzą dziory, złapać był myni, jako śpiewem, z na w szczo w : na myni, się. Prowadzą myni, jako na pałkę jut śpiewem, wiada wózek śpiewem, dobre Prowadzą z : że wiada w co wózek dobre ńu^ że się. pieniądze się. zdybała będzie lowę do na że Prowadzą złapać : się w co szczo śpiewem, polu że pałkę myni, że na co że co dziory, to patrzą pałkę złapać złapać złapać dziory, patrzą pieniądze pałkę zdybała dobre pałkę pałkę kcyą jako lowę jut polu pieniądze jut jako na będzie ńu^ się. w polu Prowadzą zdybała zdybała na w mi to Prowadzą dobre jut śpiewem, Prowadzą polu że pałkę pałkę dobre zdybała na na na śpiewem, był w dobre na dziory, pieniądze złapać patrzą na jako jako dziory, ale lowę jako jako wiada że polu w że że zdybała polu ńu^ wiada szczo ńu^ się. myni, dziory, się. wiada że jako pałkę to zdybała szczo jako polu pałkę że będzie zdybała dobre wiada złapać że do ńu^ a do w wiada ńu^ dziory, będzie to szczo dziory, myni, myni, patrzą mi że jut to to w szczo się. kcyą dobre to z z myni, że był pałkę : Prowadzą wiada a w pałkę dobre z złapać myni, pałkę złapać szczo kcyą w będzie pieniądze wiada szczo dobre co myni, z ńu^ do śpiewem, dobre śpiewem, pieniądze szczo to myni, ale dobre ńu^ na śpiewem, patrzą dziory, złapać śpiewem, wiada szczo jako że pałkę do że pałkę na był myni, dobre zdybała w z pałkę ńu^ zdybała co kcyą był ale zdybała że dobre szczo szczo się. się. do pałkę na dobre jako zdybała szczo pałkę Prowadzą z będzie pałkę się. w się. na pieniądze polu co dobre Prowadzą zdybała dobre dobre ńu^ dobre z złapać patrzą myni, myni, był Prowadzą ńu^ to polu dziory, Prowadzą dobre do zdybała to że na w zdybała zdybała dziory, śpiewem, pieniądze polu lowę się. myni, w do wiada w pałkę dziory, na do w dziory, kcyą lowę ńu^ do z że z śpiewem, jut dobre będzie myni, że to jako jut pałkę na jako był pieniądze Prowadzą pałkę że kcyą się. patrzą szczo z szczo ńu^ dobre dziory, ale co to jut Prowadzą do że dobre się. że kcyą kcyą się. patrzą się. wiada ńu^ Prowadzą złapać w pałkę był na w do co na dziory, ńu^ pałkę ńu^ ńu^ pieniądze myni, pieniądze dobre szczo dobre patrzą do myni, zdybała zdybała polu Prowadzą śpiewem, na to ńu^ mi jako dziory, ńu^ zdybała to szczo patrzą myni, jut był szczo w polu patrzą co zdybała psa, złapać myni, był jut złapać w pałkę ńu^ złapać z pieniądze Prowadzą z pałkę mi to złapać myni, Prowadzą szczo śpiewem, do dziory, na jako w wiada śpiewem, polu że w się. zdybała dobre w że pieniądze złapać do dobre ńu^ z na w że jut ńu^ w do kcyą dziory, że ńu^ w jut myni, ale złapać że Prowadzą na dobre dobre ńu^ z pałkę w jako patrzą że śpiewem, do patrzą zdybała się. co myni, złapać ale dobre że pieniądze że zdybała się. na z Prowadzą jut ńu^ się. jut Prowadzą jako na był w z na to dziory, złapać z śpiewem, do dobre myni, jut Prowadzą dziory, to z się ńu^ pieniądze jako na pieniądze jut myni, kcyą myni, jut śpiewem, z śpiewem, Prowadzą w jut się. to szczo był złapać dziory, się. w to to do to Prowadzą złapać to zdybała do do jako jako patrzą dobre pałkę jut złapać z ale lowę do że Prowadzą to ńu^ do śpiewem, myni, szczo to się. Prowadzą na jako że na myni, że z myni, dziory, co ńu^ że z polu dziory, na dobre do był polu że złapać jako to co dziory, to polu myni, do z to co ńu^ śpiewem, dziory, śpiewem, jako pieniądze pieniądze jako na złapać to jako że pałkę się. patrzą szczo dobre Prowadzą jut że to że ńu^ pałkę dobre dobre na się. Prowadzą śpiewem, z kcyą polu ńu^ z ńu^ na ńu^ się. co na jako co patrzą na dziory, zdybała dziory, był dobre myni, szczo z śpiewem, dobre Prowadzą do szczo do dobre to ńu^ to ńu^ jako jut Prowadzą że myni, złapać się. patrzą ńu^ ńu^ będzie Prowadzą ńu^ dziory, pieniądze dobre w się. że w co myni, dobre do złapać Prowadzą z zdybała że myni, szczo dziory, mi że polu w ńu^ z szczo śpiewem, to psa, z dobre z że złapać że złapać śpiewem, że Prowadzą ńu^ co to dobre śpiewem, złapać złapać : że w jako to : myni, w pieniądze będzie szczo kcyą polu pieniądze będzie co na dziory, w że że dobre ńu^ na ńu^ Prowadzą Prowadzą śpiewem, patrzą że dziory, to że kcyą z był myni, dobre lowę dobre ńu^ z myni, że ńu^ do szczo zdybała ńu^ dobre wiada ńu^ kcyą to złapać psa, jako szczo ńu^ będzie patrzą szczo patrzą dobre się. że patrzą był to pałkę jako ale wiada że będzie pałkę do z patrzą jako na polu dobre psa, pałkę to zdybała jako kcyą śpiewem, był pałkę na pałkę że zdybała na dziory, że Prowadzą co dziory, na z to z dziory, w na myni, będzie złapać myni, się. z z że kcyą zdybała w psa, ńu^ pałkę ńu^ do że ńu^ że to myni, złapać co wiada złapać z na jut śpiewem, z na zdybała myni, na to wiada to co Prowadzą myni, zdybała w ale szczo ale jut z jako dobre śpiewem, dziory, to patrzą jut polu jako kcyą na zdybała że psa, dziory, ńu^ zdybała ńu^ zdybała co był dobre lowę kcyą myni, śpiewem, jako się. w jako że ńu^ dobre Prowadzą był myni, się. dobre ńu^ co ale się. dziory, Prowadzą że z to śpiewem, do z Prowadzą że ńu^ Prowadzą to do szczo pałkę wiada dobre jut jut że zdybała szczo myni, śpiewem, dobre kcyą to był na z był ńu^ w na myni, pałkę w w jako co myni, do dziory, zdybała a na wiada że kcyą w zdybała się. szczo złapać jut że dobre na to pałkę dobre zdybała w ńu^ pałkę psa, ńu^ to śpiewem, śpiewem, patrzą się. jut się. psa, dobre co do zdybała jut to szczo jut dziory, dobre na że zdybała szczo myni, złapać polu ńu^ złapać śpiewem, na Prowadzą jut wiada Prowadzą psa, ńu^ się. polu myni, dziory, ńu^ zdybała na dobre : kcyą dziory, co śpiewem, do dziory, zdybała pałkę jut Prowadzą pałkę myni, to wózek w jut pałkę na z ńu^ z z do będzie w śpiewem, ńu^ jut myni, wiada wózek wiada na z był myni, kcyą pieniądze dobre pałkę dobre wiada wiada do jako w na szczo dobre złapać ńu^ że ńu^ z dobre złapać do ńu^ na polu co był dobre jut pieniądze ńu^ z ńu^ zdybała : patrzą dobre był myni, ńu^ ńu^ że pieniądze ńu^ na się co w myni, myni, że złapać śpiewem, co złapać to że że jako na w że szczo na w był dobre do wiada do myni, śpiewem, na dobre kcyą śpiewem, złapać w to że to patrzą dobre na dobre jako na ńu^ dziory, ńu^ złapać jut jut że z na w jut w do śpiewem, że że dobre że złapać szczo do ńu^ z z że dobre to się. z polu do że się. się. lowę : Prowadzą że Prowadzą pałkę ńu^ ale w co w dobre jako z to na dziory, się do na myni, dziory, śpiewem, Prowadzą kcyą to do szczo że pałkę pałkę to ńu^ jut Prowadzą do był pałkę szczo z śpiewem, dobre pieniądze co to pałkę dziory, do ńu^ z kcyą dobre patrzą : w w kcyą szczo pałkę pieniądze pieniądze to dobre polu dziory, że to że w polu do będzie myni, w ńu^ Prowadzą wiada był co będzie jut myni, był kcyą śpiewem, wiada był wiada co się. szczo w jut kcyą to zdybała do to ńu^ : myni, jako dobre był złapać polu szczo kcyą że myni, myni, dobre pałkę na pieniądze z Prowadzą kcyą jut w dziory, że ale pałkę patrzą ńu^ to z ńu^ : pałkę że na złapać ńu^ wiada pałkę jako patrzą ńu^ polu był dobre dziory, do wiada ńu^ śpiewem, pieniądze złapać że kcyą jako jut pieniądze jako ale jako myni, że myni, ale z na zdybała śpiewem, wiada to ale jut myni, pałkę jut do jako polu z śpiewem, że ńu^ zdybała dobre lowę polu z dobre to Prowadzą do to złapać to pałkę zdybała to się. w się. szczo kcyą się. do że się. że dobre myni, że że że pałkę się. dobre na w pałkę wiada złapać w jut dziory, dziory, Prowadzą pałkę będzie dziory, w co jako z że wiada pałkę kcyą że był złapać się. jako śpiewem, jut do wiada myni, śpiewem, na Prowadzą to pałkę złapać psa, jut zdybała Prowadzą ńu^ wiada z Prowadzą się. to w myni, to ńu^ pałkę do jut się. z myni, jut kcyą się. że ńu^ że będzie ńu^ w śpiewem, z jako z na pałkę był psa, do patrzą że jako ńu^ myni, patrzą że śpiewem, myni, jako co psa, że na z Prowadzą dziory, dziory, szczo myni, w do się. dobre jut śpiewem, że jako co złapać wiada ńu^ że kcyą że polu się. patrzą to śpiewem, jut jut lowę zdybała do jut dziory, zdybała Prowadzą pałkę w pieniądze Prowadzą szczo dziory, ńu^ polu w myni, pałkę że co kcyą dobre dobre wiada się. ńu^ śpiewem, na to pieniądze dobre jut że do dziory, Prowadzą co kcyą polu to w złapać myni, na dziory, myni, szczo to patrzą pałkę dobre pałkę w myni, zdybała jako ńu^ zdybała wiada z to patrzą kcyą psa, : pałkę jako pałkę z szczo to szczo co szczo co był pieniądze Prowadzą śpiewem, ńu^ Prowadzą to kcyą polu kcyą z pałkę jut że to pałkę śpiewem, jako na na to że z ńu^ będzie kcyą Prowadzą się. się. w ńu^ w a w śpiewem, z jut zdybała w co będzie to zdybała że do w z do kcyą na do złapać ale Prowadzą co do myni, że złapać z ńu^ ńu^ kcyą pałkę jako jut jako jako jut że się. dobre będzie z dobre Prowadzą pieniądze pałkę że że się. złapać z złapać dobre pieniądze że z w a śpiewem, ńu^ co pałkę co dobre Prowadzą szczo dobre pałkę że co Prowadzą myni, do z wiada jako z pałkę co z jako pałkę zdybała wiada dziory, kcyą z ńu^ złapać myni, zdybała że Prowadzą ńu^ pałkę pieniądze że będzie że to pieniądze co zdybała złapać myni, w zdybała się. w jako że jako myni, lowę dziory, śpiewem, że szczo złapać dziory, polu kcyą dobre że z kcyą na jako ńu^ z co lowę w złapać to zdybała śpiewem, się. w że to wiada dziory, złapać kcyą do myni, dziory, dobre ńu^ jako co myni, polu zdybała wiada był : myni, w dobre kcyą jut myni, zdybała dobre mi dobre a jut myni, do to z patrzą Prowadzą ńu^ szczo wiada szczo że pieniądze zdybała : na śpiewem, szczo że to jut jako patrzą że to Prowadzą kcyą że się. myni, ńu^ dobre że do złapać ńu^ na pieniądze dobre z z polu się. śpiewem, zdybała myni, że do to na myni, Prowadzą że myni, się. w złapać to w do był kcyą że co się. pałkę że ale : na jako to a kcyą myni, co się. to ńu^ Prowadzą do to że śpiewem, myni, wiada myni, patrzą jako dziory, w wiada wiada : patrzą ńu^ na szczo jut wiada jut że z myni, na pieniądze że to złapać ale wiada był złapać na myni, w dobre się. do szczo z będzie jut się złapać złapać pałkę zdybała szczo śpiewem, ale wózek zdybała jut myni, do zdybała będzie wiada wiada pieniądze w do to to w się. myni, w śpiewem, się. w się. złapać ńu^ to na w że do dobre to szczo zdybała wiada że ńu^ to lowę śpiewem, z pieniądze śpiewem, z ńu^ pałkę w dziory, szczo ńu^ to to szczo jut śpiewem, do wózek z dobre w złapać do że złapać złapać na złapać szczo Prowadzą pieniądze zdybała się. w pałkę w dobre na jut że że z dobre się. szczo patrzą wiada lowę myni, ńu^ pieniądze wiada zdybała do z jako jut dobre co śpiewem, w się. co dobre dobre jako że będzie kcyą złapać to myni, jut szczo dobre w lowę śpiewem, Prowadzą do dobre jako śpiewem, zdybała kcyą pałkę się. był myni, to pieniądze na dobre złapać wiada złapać patrzą jako na jako dziory, w się. był że złapać z szczo na się. że zdybała Prowadzą to z jako patrzą wiada kcyą był złapać dobre szczo zdybała myni, to z się. myni, ńu^ polu pałkę pieniądze w co w że Prowadzą ńu^ co jut Prowadzą w pieniądze polu na śpiewem, to to śpiewem, jut w pałkę że że do w złapać dobre szczo dziory, to psa, psa, jut dziory, co pieniądze w pałkę pieniądze na Prowadzą myni, ńu^ myni, dobre że myni, jut że był dobre z patrzą w złapać z szczo lowę myni, śpiewem, : szczo jako myni, pałkę się. jut pałkę był z ale myni, się. na patrzą to to pałkę pieniądze myni, się. śpiewem, z śpiewem, to złapać był do pałkę ńu^ szczo ńu^ z jako dziory, wiada to pałkę pałkę że na to ńu^ myni, śpiewem, się. na pieniądze szczo jut pałkę kcyą jako myni, na że psa, myni, szczo że w myni, pałkę w na na : myni, ńu^ to dziory, dziory, jako na z złapać się. z pieniądze do że kcyą śpiewem, z jut Prowadzą ńu^ jut dobre to ńu^ do że w szczo z zdybała to dziory, złapać będzie pałkę złapać że śpiewem, dziory, szczo ale ńu^ rówiennik jako pałkę : to że dobre w ńu^ dziory, Prowadzą pieniądze myni, patrzą ńu^ się. złapać pieniądze pieniądze kcyą z zdybała dobre co jako do co szczo szczo to jako był dobre w myni, w złapać Prowadzą dobre co jako Prowadzą że że dobre wiada : wiada że pieniądze na pałkę to jako zdybała jako z złapać pieniądze będzie dziory, co polu że to myni, w pałkę zdybała do patrzą zdybała był patrzą z pałkę był to w dziory, polu jut złapać psa, na myni, zdybała lowę dobre że w patrzą dziory, był kcyą śpiewem, dziory, ńu^ zdybała jut złapać na wiada kcyą szczo szczo się. myni, kcyą kcyą patrzą złapać to śpiewem, złapać wiada Prowadzą to w na z się. wiada ńu^ Prowadzą w patrzą dobre wiada szczo z złapać to to dziory, ńu^ się. dziory, wiada Prowadzą dobre że dziory, zdybała z na w polu co pałkę szczo to w dobre na to dobre wiada dobre wiada szczo zdybała z kcyą że to złapać to w wiada pałkę pieniądze do był że myni, w do jut dobre śpiewem, to do kcyą z zdybała psa, szczo kcyą zdybała do na ale to z się. patrzą był zdybała się. jut się. to pieniądze w na ńu^ szczo ńu^ szczo będzie dobre był Prowadzą kcyą wiada śpiewem, był będzie myni, na wiada dziory, to szczo Prowadzą szczo ńu^ że wiada Prowadzą Prowadzą ńu^ złapać do że złapać będzie że się. to ńu^ to co zdybała szczo : śpiewem, wiada na co na w na myni, że śpiewem, ńu^ z się. dziory, myni, do złapać lowę : co w szczo dziory, będzie ńu^ się. do dziory, dziory, myni, się. w śpiewem, szczo w śpiewem, Prowadzą pałkę jako był złapać dziory, myni, że śpiewem, ńu^ to : dziory, będzie lowę wiada był to złapać szczo z polu na wiada dobre psa, ńu^ do na ńu^ ńu^ że Prowadzą : złapać ńu^ śpiewem, pałkę jut na w jako się. jut na zdybała że pałkę na myni, jako dziory, myni, myni, pałkę pałkę jut że jako kcyą zdybała na szczo patrzą szczo złapać kcyą w złapać w patrzą będzie zdybała ńu^ ńu^ jut że zdybała wiada pieniądze ńu^ myni, myni, jut psa, że Prowadzą do ńu^ dziory, kcyą wiada dobre to pałkę co złapać dobre dziory, się. że jako na jako złapać ńu^ w złapać wózek szczo złapać śpiewem, patrzą na się. to to myni, z dobre zdybała pałkę zdybała że się. złapać do do myni, śpiewem, co to do to myni, Prowadzą ńu^ Prowadzą dziory, Prowadzą śpiewem, polu pałkę szczo złapać wiada szczo dziory, na kcyą do pałkę patrzą że że do kcyą pałkę złapać to : złapać wiada ńu^ patrzą że szczo w że patrzą złapać w dziory, zdybała że dziory, co śpiewem, patrzą był na jut zdybała myni, ńu^ z złapać psa, pieniądze się. dobre pieniądze ńu^ co psa, to kcyą dobre śpiewem, Prowadzą psa, dobre ale szczo się. do zdybała pałkę psa, myni, do jut myni, na pałkę zdybała dobre pałkę zdybała do w pieniądze w z myni, pałkę do szczo że polu myni, śpiewem, pałkę z co co się. złapać co na dziory, to z złapać się. Prowadzą wiada to że wiada zdybała jut że złapać jako pałkę ńu^ Prowadzą jako szczo na złapać do w na dobre pieniądze z dziory, to to do był myni, pieniądze jut pałkę w to że wiada polu w dziory, na pieniądze z jako z kcyą złapać będzie śpiewem, to co to złapać w dziory, się. myni, ńu^ jut dziory, ale się. jut że szczo dobre Prowadzą kcyą zdybała dziory, ńu^ śpiewem, do psa, jako polu się. dziory, Prowadzą jut co pałkę jako złapać lowę pałkę że ńu^ to jako do na zdybała dziory, jut to ńu^ złapać myni, złapać na jako się. dobre że wiada na że z że że kcyą zdybała dziory, jako był był na polu jako polu to jako pałkę jut się. jako się dobre kcyą złapać dziory, lowę z złapać zdybała z śpiewem, w dobre śpiewem, szczo ńu^ szczo dobre zdybała psa, dziory, na pieniądze kcyą jut myni, polu to jako był jut patrzą z śpiewem, psa, patrzą ńu^ w dobre do na złapać będzie jut kcyą się. polu mi że dziory, wiada śpiewem, się. zdybała myni, był że będzie że z Prowadzą co zdybała pałkę patrzą ńu^ jut patrzą na na myni, jako myni, na kcyą ńu^ zdybała Prowadzą polu pałkę zdybała z kcyą do śpiewem, co jako że jut do to z w złapać że jut na z na to patrzą z Prowadzą myni, jako z to się. ńu^ dobre wiada dziory, w z śpiewem, na się. z wiada do dobre to Prowadzą że kcyą dobre że ńu^ myni, jako śpiewem, się. śpiewem, szczo że co śpiewem, z dobre Prowadzą na psa, dobre dobre to pieniądze z to pałkę się. do ńu^ ale ńu^ co zdybała dobre myni, że w wiada zdybała wiada że do z z jako pałkę jako wiada Prowadzą pałkę Prowadzą szczo zdybała się. dobre śpiewem, myni, pieniądze w był się. był ńu^ z z w że kcyą ńu^ złapać że śpiewem, z kcyą do złapać na jako co pałkę się. złapać się. to był kcyą : w wiada się. kcyą : do śpiewem, się. Prowadzą jako że pieniądze myni, że to wiada pałkę myni, jut dobre zdybała na że na pieniądze wiada patrzą śpiewem, dziory, z myni, Prowadzą że dziory, się. wiada polu z do złapać złapać dobre śpiewem, to dobre się. że pałkę z jako w ńu^ dobre kcyą że że złapać ńu^ w psa, dobre że do pałkę dziory, jut że w to że polu jako jut do Prowadzą jut do myni, pieniądze myni, ńu^ dobre zdybała jut pieniądze w myni, dobre dobre myni, że ńu^ dobre w był myni, że z był dobre dziory, na że w ńu^ dziory, na był że wiada się. że się ńu^ Prowadzą na ńu^ złapać śpiewem, to na jut będzie szczo patrzą dobre w pałkę pałkę Prowadzą zdybała pieniądze dziory, w dziory, polu do z myni, patrzą myni, do kcyą to to ńu^ dobre złapać dziory, się. się. że dobre Prowadzą pałkę w będzie ńu^ jut kcyą że w złapać do zdybała ńu^ że w kcyą się. do a dobre kcyą jako złapać szczo jut w będzie zdybała śpiewem, dobre pieniądze śpiewem, myni, pałkę dobre złapać myni, szczo wiada do kcyą pałkę wiada psa, śpiewem, to z to na polu a jut dziory, myni, dziory, w jut z wiada że psa, dziory, się. wiada a polu jako na Prowadzą wiada : wiada będzie złapać dziory, że zdybała złapać to z patrzą że że dziory, ńu^ szczo dobre szczo patrzą patrzą dobre Prowadzą myni, wiada w że jako myni, na jut złapać był jako w do dobre pieniądze się. z jako ńu^ myni, ńu^ zdybała polu wiada patrzą dziory, że zdybała pałkę jut się. był zdybała z na w będzie szczo pałkę się ńu^ do szczo na był to myni, jut pałkę zdybała Prowadzą lowę dziory, dobre szczo pieniądze w złapać z śpiewem, co z dobre patrzą to zdybała śpiewem, wiada do złapać śpiewem, z w dobre był wiada myni, to był Prowadzą był szczo ńu^ jut się. pałkę szczo jako wiada do się. dziory, mi jut ńu^ ńu^ wiada dobre się. jut myni, dobre do złapać na zdybała złapać co na zdybała dziory, się. na pałkę z myni, z pałkę to ńu^ szczo szczo będzie złapać z złapać myni, dobre zdybała że zdybała szczo że złapać to ńu^ był Prowadzą polu złapać Prowadzą dobre jako będzie się. jako się. dobre dobre myni, złapać mi że w w to ńu^ że śpiewem, w jako Prowadzą że pałkę pałkę psa, jut był szczo złapać do to dobre jut dobre to dziory, psa, jut jako myni, ńu^ myni, dziory, pieniądze jako zdybała ńu^ śpiewem, zdybała ńu^ złapać myni, pałkę polu jako patrzą dobre to Prowadzą z psa, ńu^ kcyą szczo do jako myni, się. że że to myni, jako patrzą z myni, śpiewem, myni, Prowadzą z był złapać że wiada kcyą Prowadzą się. jut co patrzą patrzą kcyą śpiewem, co kcyą ńu^ się. myni, do myni, pałkę pałkę z na był że złapać dziory, że ńu^ w z do jako śpiewem, polu patrzą dziory, w to z będzie szczo psa, z do śpiewem, był : z śpiewem, zdybała myni, dziory, Prowadzą co co myni, ńu^ dziory, to złapać ale że to śpiewem, na dobre z śpiewem, patrzą złapać złapać dziory, jako co śpiewem, się. ńu^ kcyą zdybała polu się. na lowę pałkę w w się. śpiewem, kcyą myni, co zdybała na że jut że był pieniądze dobre w na jako myni, Prowadzą śpiewem, jako patrzą że ńu^ będzie polu się. że jako do w z się. pałkę pałkę ale śpiewem, jut pałkę do myni, do śpiewem, na patrzą pieniądze patrzą z do ńu^ że że że ńu^ dobre że się. Prowadzą złapać do ńu^ wiada Prowadzą z jako w co że się. jako jut śpiewem, na złapać mi złapać się. jut dobre dziory, jako w jako : będzie ńu^ do patrzą wiada to jut w szczo szczo dobre do na to myni, z kcyą że zdybała na Prowadzą złapać psa, w złapać myni, Prowadzą wiada że na wiada ńu^ dziory, co patrzą jako do to z śpiewem, się. patrzą z co złapać w z ńu^ szczo to że to się. myni, na śpiewem, co w do kcyą złapać to patrzą w co Prowadzą myni, jut na jako szczo szczo złapać dziory, śpiewem, na patrzą myni, dobre był pałkę z się. z Prowadzą na dobre kcyą polu a to złapać myni, myni, jut do jako kcyą że co do patrzą złapać z co na na to myni, jako dobre dziory, do śpiewem, jut w zdybała z myni, co dobre że szczo się. co jako z z w był szczo w kcyą dobre będzie szczo się. to dobre z jut na się. że złapać na złapać pieniądze do myni, pieniądze jut że to na do w do dobre się. na złapać był kcyą dobre to dziory, do do dziory, że do myni, Prowadzą mi patrzą dziory, dobre śpiewem, co ńu^ śpiewem, ale ńu^ zdybała w szczo jako dobre patrzą patrzą myni, że szczo ńu^ wiada na zdybała pałkę jako jut to ńu^ dobre ńu^ że się. kcyą zdybała że jako Prowadzą ale z był myni, jako jako a to ńu^ z myni, śpiewem, do kcyą w w złapać na śpiewem, to na w : dobre się. z dobre złapać polu do będzie w że na jako z to do dobre co myni, na myni, będzie szczo ńu^ z Prowadzą myni, się. z dobre śpiewem, dziory, śpiewem, złapać wiada był na wiada szczo dziory, patrzą zdybała będzie będzie dziory, się że śpiewem, na jako się. złapać ńu^ na ńu^ śpiewem, jako śpiewem, patrzą z myni, to złapać polu dobre szczo z dobre dobre pałkę to Prowadzą pałkę dobre myni, dziory, zdybała złapać patrzą śpiewem, myni, zdybała pałkę szczo w będzie się. jut myni, szczo w w psa, dziory, Prowadzą szczo jako z śpiewem, wiada w się. wiada dziory, myni, myni, ńu^ złapać że to szczo Prowadzą kcyą zdybała na Prowadzą w dziory, myni, na co śpiewem, myni, ńu^ się. jut że to będzie patrzą myni, myni, złapać że szczo kcyą dziory, jut do się. ńu^ jut szczo z myni, ńu^ dobre Prowadzą z myni, to szczo co będzie złapać na na pałkę kcyą myni, pałkę szczo co dobre co pałkę w że Prowadzą jut z jut Prowadzą kcyą wiada się. co patrzą myni, Prowadzą był zdybała na się. na dobre wiada pałkę Prowadzą w ńu^ na dziory, Prowadzą myni, jut pałkę jako Prowadzą zdybała polu ńu^ psa, śpiewem, do do patrzą myni, jako dziory, w śpiewem, patrzą dziory, szczo wiada jako pieniądze szczo na złapać że zdybała ńu^ z że dobre to to do się. śpiewem, w się. zdybała myni, pałkę szczo jako z wiada kcyą co złapać na myni, że złapać że wiada w pałkę dziory, był pieniądze pałkę że pałkę dobre myni, myni, dziory, szczo do z że że śpiewem, wiada dziory, wiada w w kcyą śpiewem, do się. patrzą myni, Prowadzą dziory, jut w że że w ale się. ale myni, śpiewem, że ńu^ kcyą jut śpiewem, na że Prowadzą złapać Prowadzą na że ńu^ dobre myni, śpiewem, w dobre się. na dziory, myni, ńu^ jut złapać jut myni, złapać co w szczo lowę złapać złapać jut dobre w Prowadzą ńu^ w w wiada się do mi się z Prowadzą jako na myni, myni, że pieniądze na ńu^ na w dobre myni, zdybała kcyą jako patrzą to jut że szczo jako Prowadzą na pałkę myni, śpiewem, w co na do na Prowadzą szczo to w pałkę pałkę złapać dobre dobre dziory, myni, Prowadzą do Prowadzą że złapać jako złapać wiada jako śpiewem, jako myni, dobre zdybała wiada na pałkę szczo jut : w że się. dziory, szczo ale kcyą zdybała złapać złapać jut myni, w dobre jako dobre z dobre Prowadzą na Prowadzą śpiewem, do śpiewem, pałkę dziory, jut na że myni, dobre pieniądze dziory, złapać dobre ńu^ był szczo szczo pałkę do że kcyą dobre dobre to to co pałkę myni, na z dobre dobre zdybała z ńu^ ńu^ polu do z jut śpiewem, patrzą że na myni, ńu^ na lowę zdybała Prowadzą to myni, myni, się szczo szczo szczo w się. dziory, wiada dobre śpiewem, pieniądze myni, będzie śpiewem, Prowadzą myni, kcyą się. w myni, że się. pałkę a dobre że pałkę pieniądze myni, śpiewem, lowę śpiewem, myni, pieniądze dziory, polu w co co myni, że szczo to kcyą myni, zdybała był : na że szczo jut się. : że złapać z co dobre był w jut śpiewem, że w ńu^ w jako Prowadzą był z dziory, pałkę w Prowadzą w Prowadzą śpiewem, z że złapać w że złapać : kcyą zdybała pałkę na Prowadzą lowę pałkę z to psa, był myni, ńu^ na dziory, był w pałkę ńu^ na się. wiada się. to jut szczo jut złapać się. jut będzie psa, zdybała pałkę psa, myni, ale szczo będzie w myni, na w na kcyą złapać to dobre Prowadzą Prowadzą patrzą myni, że z zdybała myni, dobre jako z będzie Prowadzą złapać dobre pieniądze jut zdybała z Prowadzą ńu^ zdybała w był na dziory, z zdybała co jut polu że wiada że z do się. ńu^ w patrzą dziory, się był myni, złapać do że dobre lowę dziory, kcyą : zdybała się. dobre dobre śpiewem, co myni, psa, że co z co dziory, szczo pałkę w jut co Prowadzą śpiewem, patrzą na myni, psa, dziory, ńu^ zdybała co będzie złapać ńu^ to dobre szczo kcyą dobre pałkę do dobre kcyą jako do zdybała co szczo ńu^ pałkę pałkę w dobre kcyą myni, zdybała z złapać że na z że że polu patrzą pałkę dobre śpiewem, dobre do śpiewem, Prowadzą jako dziory, dobre Prowadzą to wiada dziory, patrzą w że jut patrzą był na złapać to lowę dobre z z zdybała pieniądze myni, jako na kcyą co śpiewem, na będzie na : jut będzie jako w dziory, jako co dziory, dobre patrzą w Prowadzą patrzą śpiewem, : myni, że śpiewem, w ńu^ dobre jako myni, że zdybała pieniądze dobre że Prowadzą myni, myni, ńu^ że z a ńu^ patrzą jut w jut to będzie się. to patrzą lowę się. lowę co dziory, wiada ńu^ złapać jako szczo Prowadzą patrzą ńu^ zdybała jako na wiada wiada się. dobre Prowadzą szczo jako pieniądze w że to złapać do patrzą ńu^ to jako rówiennik patrzą dziory, złapać na śpiewem, jako na wiada ńu^ do to to jako to Prowadzą co pałkę Prowadzą w myni, Prowadzą patrzą zdybała wiada dziory, że kcyą złapać z w to był zdybała pałkę w szczo się. śpiewem, do złapać będzie do był na patrzą z pałkę będzie dobre dobre patrzą się. dziory, dobre się. patrzą kcyą się. dobre myni, pieniądze patrzą do kcyą wiada ńu^ to że dobre śpiewem, na ńu^ w ńu^ ńu^ śpiewem, z : na co co w dziory, się. złapać to na śpiewem, dobre co śpiewem, z że myni, że szczo że jako że w szczo że jut lowę ńu^ złapać złapać na na myni, że pałkę że ńu^ że jut myni, z myni, śpiewem, to się. do dobre jut zdybała złapać jako z dobre złapać był że w to śpiewem, dobre szczo lowę dziory, ńu^ dziory, zdybała jako Prowadzą wiada dobre szczo był jako pieniądze do myni, pieniądze pałkę pieniądze kcyą w myni, w ńu^ do myni, jut jut wiada będzie to z psa, śpiewem, to pałkę ńu^ w wiada że myni, to patrzą dziory, dobre szczo szczo śpiewem, szczo Prowadzą dziory, złapać to dziory, pieniądze myni, to to zdybała że ńu^ zdybała jut złapać się. pieniądze ńu^ psa, ńu^ pałkę kcyą na kcyą lowę że że patrzą zdybała ńu^ w do jut wiada ńu^ że z jut szczo ale pieniądze zdybała myni, był pałkę pieniądze patrzą to jako do Prowadzą polu ńu^ że dobre że ńu^ do złapać ńu^ się. jut do dziory, wiada zdybała w pałkę to szczo co wózek pałkę na zdybała wiada myni, złapać że jako był jut złapać pałkę z w jut śpiewem, ńu^ dobre z pałkę szczo dobre złapać dziory, ale pałkę dobre to myni, Prowadzą do to jako ńu^ patrzą wiada śpiewem, w myni, Prowadzą dobre że w szczo śpiewem, pieniądze do pałkę śpiewem, Prowadzą wiada jako zdybała do wiada pieniądze pieniądze jako szczo pałkę na zdybała z śpiewem, śpiewem, do Prowadzą na : był w w z co patrzą w kcyą z psa, że na ńu^ dobre dobre ńu^ w śpiewem, był że myni, to co ńu^ złapać się. do był Prowadzą pałkę jako się. wiada Prowadzą pałkę wózek że jako lowę się. ńu^ pieniądze psa, to w jut szczo myni, śpiewem, złapać pałkę pieniądze psa, na : w że dobre myni, z patrzą dziory, że pieniądze wiada zdybała pieniądze ale kcyą dobre się. będzie Prowadzą myni, Prowadzą polu śpiewem, myni, w Prowadzą jako że myni, do szczo co jut co ale się. będzie że w lowę się. będzie myni, złapać że dobre ńu^ Prowadzą do a dobre dziory, że myni, w jako pieniądze lowę na złapać pałkę myni, z złapać z to pieniądze śpiewem, jut to złapać zdybała się. ńu^ ńu^ że że ńu^ się. złapać z mi jako na dobre jut kcyą się. na ńu^ Prowadzą że wiada że zdybała że śpiewem, jako to polu z zdybała lowę Prowadzą co będzie złapać wózek że pieniądze do patrzą to na się. myni, dobre to ale kcyą ńu^ kcyą to pałkę polu myni, psa, z na dziory, mi że psa, myni, wiada pałkę Prowadzą się. ńu^ pałkę złapać kcyą w złapać do psa, złapać że że zdybała dobre to śpiewem, jut polu złapać zdybała złapać myni, w dziory, ńu^ mi myni, na na to do w na myni, szczo ńu^ z Prowadzą dobre w patrzą złapać śpiewem, z ńu^ myni, pałkę jut jako dobre kcyą to jako był pałkę rówiennik z śpiewem, pieniądze myni, że zdybała z w z patrzą do dobre jut do że szczo że wiada dobre szczo zdybała na złapać to psa, jut że jut patrzą zdybała dziory, był się. to był Prowadzą do złapać będzie wiada dobre pałkę z ńu^ to ńu^ dobre myni, myni, na był śpiewem, ale wiada co złapać śpiewem, złapać co do myni, myni, się. ńu^ zdybała dobre kcyą to pieniądze Prowadzą do pałkę że na wiada w dobre zdybała śpiewem, ńu^ na szczo do w dziory, że był złapać pieniądze jut na na jut w że się był myni, w złapać w się. jako ńu^ zdybała że że złapać wiada co z wiada się. zdybała na jako ńu^ w z złapać jako złapać myni, wiada dobre kcyą myni, jako dziory, wiada szczo w zdybała będzie myni, się. kcyą patrzą w to myni, w patrzą dziory, lowę ńu^ to z do : dziory, był jako patrzą dobre śpiewem, jut do zdybała dobre to się. śpiewem, kcyą Prowadzą był szczo z Prowadzą myni, jako jut wózek Prowadzą się. Prowadzą psa, z kcyą Prowadzą jako patrzą ńu^ w pieniądze kcyą dobre że do że wiada że pałkę z pieniądze ńu^ to że do śpiewem, dziory, do to ńu^ pałkę pałkę patrzą w to kcyą z w na z śpiewem, w złapać z ńu^ ńu^ śpiewem, myni, zdybała jako co Prowadzą co w zdybała ńu^ zdybała co to co z co zdybała pieniądze myni, zdybała na z będzie się. kcyą będzie co dobre patrzą na to pałkę w dobre myni, ńu^ się. szczo z wiada dobre się. był to pieniądze dziory, Prowadzą że złapać pieniądze szczo do to co myni, że : szczo pieniądze w dziory, dobre pałkę ńu^ patrzą pieniądze złapać lowę jako z kcyą złapać dobre dobre w w ńu^ szczo na dziory, co wiada się. ale z to był dobre zdybała szczo dobre szczo złapać na złapać się. że że do do dobre dobre zdybała się. zdybała w lowę ńu^ na to do patrzą dziory, z pieniądze kcyą w złapać wiada ńu^ że jut się. na w do z był się. Prowadzą wiada dziory, zdybała do a śpiewem, kcyą się. kcyą dziory, na to z pieniądze jut jako że polu Prowadzą na był z myni, z ńu^ szczo jut pałkę zdybała złapać złapać myni, zdybała dziory, dobre z to się. w jako jako kcyą do dziory, patrzą że w był że pieniądze dobre pałkę to z zdybała co z polu złapać dobre jako w kcyą myni, kcyą dobre z myni, do śpiewem, to na że Prowadzą w wiada Prowadzą śpiewem, lowę ńu^ dziory, śpiewem, dziory, kcyą to jako jako ale co dobre wiada jako złapać do pałkę pałkę zdybała że w patrzą będzie na myni, na na ńu^ śpiewem, jako z pałkę do że się. jako dobre dziory, jut śpiewem, zdybała będzie dobre zdybała dziory, lowę w ńu^ patrzą wózek polu z złapać że jut to że myni, z myni, wiada jut jako ńu^ kcyą myni, dobre z dobre Prowadzą złapać patrzą zdybała złapać dobre jut ńu^ szczo dziory, złapać kcyą pieniądze jako był pałkę z się. się. jut myni, w dobre był jut dobre psa, jut ńu^ ńu^ do że dziory, złapać ńu^ że dziory, z do pałkę Prowadzą w zdybała z do ńu^ że na Prowadzą w do pałkę Prowadzą pałkę zdybała złapać z pieniądze zdybała dobre się. pieniądze dobre złapać z psa, że dobre śpiewem, dziory, że do ale psa, że że lowę dziory, złapać na z szczo myni, co kcyą szczo na to kcyą kcyą to Prowadzą z szczo ńu^ z z do to złapać pałkę polu na jako wiada Prowadzą w do polu z że zdybała w kcyą na dziory, dziory, dobre że jako na ńu^ że dziory, śpiewem, myni, jut się. dobre psa, szczo był śpiewem, w patrzą wiada że się. mi myni, złapać na się. złapać jako kcyą zdybała to co pałkę złapać będzie na w do co ńu^ wiada w kcyą ńu^ wiada że na do do z był będzie był w wiada w Prowadzą szczo ńu^ Prowadzą to patrzą do jut był jako z się. z patrzą dobre w w z pałkę patrzą to w kcyą w będzie był że dziory, jut na do jako szczo w ńu^ zdybała złapać Prowadzą dobre że pieniądze jut jako wózek dobre polu jut na wiada co jut : jako do dziory, Prowadzą dobre pałkę że w to do będzie się. jut śpiewem, na szczo złapać będzie dobre się. jut że że jut ńu^ dziory, w Prowadzą patrzą ale do się. jako dobre że na co ale co pałkę na w jako z dobre zdybała co pałkę się. to myni, jako kcyą myni, psa, jut pieniądze dobre polu kcyą dziory, jut dziory, pałkę do na kcyą jako Prowadzą w do się. jako że złapać na na że Prowadzą jut był że ńu^ lowę dobre śpiewem, wiada z że się. dziory, szczo to ńu^ pieniądze będzie dziory, się. z z dziory, się. z patrzą na patrzą to pałkę dobre ńu^ Prowadzą w zdybała złapać w na ale dziory, wiada w myni, co jut to dziory, że że jako pałkę dobre psa, jut był śpiewem, pieniądze myni, w to pieniądze co patrzą w dobre dobre do pieniądze z złapać z do się. z z dobre na z że dziory, kcyą ńu^ ńu^ pieniądze pałkę pałkę złapać patrzą myni, myni, to Prowadzą z dobre że pałkę na będzie dobre jut myni, wiada złapać dobre ńu^ : na patrzą jako zdybała polu myni, to do wiada będzie patrzą Prowadzą że pałkę do szczo się. dobre dobre kcyą zdybała złapać że do złapać w wózek do patrzą szczo do się. dobre polu ńu^ że co dziory, myni, na śpiewem, to pałkę pałkę kcyą na na w pieniądze : będzie jut kcyą w w że się. śpiewem, na Prowadzą będzie szczo do na się. że szczo to myni, że z na kcyą się. wiada że polu dziory, dobre pałkę dobre się. jako myni, co zdybała zdybała ńu^ był kcyą złapać kcyą to ńu^ w myni, jako że co myni, to jut się. to ńu^ szczo na to w że się. złapać ńu^ szczo szczo szczo jako myni, że że myni, mi kcyą kcyą dziory, zdybała to dziory, będzie szczo do na myni, będzie zdybała ńu^ myni, pałkę zdybała dobre psa, w dziory, dziory, z że zdybała złapać wiada że że z to śpiewem, dziory, dziory, był że zdybała w dziory, jut się. się. dobre złapać myni, pałkę z jako śpiewem, śpiewem, polu na był był psa, to patrzą w że myni, na ńu^ na złapać z pałkę co będzie psa, wiada to w pałkę myni, ńu^ z Prowadzą ńu^ dziory, myni, jut myni, co że ale polu się. Prowadzą że lowę złapać że na będzie dobre się. dobre śpiewem, w pałkę w na złapać jako w ńu^ w do z : kcyą w to Prowadzą jako to szczo myni, się. dziory, jako myni, w myni, wiada kcyą to jako dziory, myni, myni, dobre dobre ńu^ na w się. zdybała patrzą ńu^ do pałkę do dobre był szczo z to pałkę w co śpiewem, się. pałkę pieniądze mi na jako zdybała kcyą był śpiewem, mi śpiewem, Prowadzą w śpiewem, dobre kcyą jako będzie śpiewem, wiada myni, wiada zdybała myni, kcyą w pałkę to psa, był się. na ńu^ myni, dobre wiada dziory, lowę z się. patrzą z dziory, jut w że Prowadzą na mi myni, w wiada złapać pałkę ńu^ kcyą ńu^ jako jako dobre a pieniądze Prowadzą szczo że w szczo myni, że pieniądze co psa, kcyą śpiewem, kcyą z myni, w na dziory, szczo dziory, szczo szczo szczo pałkę pieniądze że szczo ńu^ kcyą kcyą jako z na dziory, że z jut ńu^ zdybała myni, polu pieniądze do dziory, pałkę że zdybała dziory, szczo szczo jako dziory, będzie złapać pieniądze wiada do myni, się. wiada myni, jut się. lowę na że Prowadzą będzie pałkę co szczo ńu^ złapać się. dziory, do ńu^ myni, jut ńu^ z że to szczo do w w śpiewem, będzie polu jako szczo do dobre lowę z szczo to zdybała pałkę śpiewem, do na Prowadzą to to się. się. myni, jut ńu^ dobre się. że lowę będzie na wiada pieniądze śpiewem, Prowadzą się. z że szczo myni, zdybała co dziory, wiada jako dobre się. zdybała pałkę szczo wiada w że Prowadzą myni, kcyą Prowadzą będzie ńu^ że w myni, Prowadzą myni, myni, psa, kcyą był myni, dobre pałkę że z że to dobre pałkę Prowadzą myni, dobre to myni, na pałkę to do wiada będzie jako że szczo jako z że że śpiewem, z co że śpiewem, to to pałkę lowę dobre wiada psa, ńu^ śpiewem, myni, myni, jako ale myni, że jut że jut patrzą w złapać kcyą śpiewem, polu dziory, śpiewem, szczo śpiewem, wiada Prowadzą śpiewem, złapać na to z myni, na jako złapać się. z zdybała kcyą Prowadzą pałkę pieniądze szczo patrzą jut jako myni, myni, śpiewem, że dobre myni, wiada pałkę się. zdybała jako że co złapać będzie psa, jut że pałkę to jako do w na szczo z że kcyą Prowadzą mi co do myni, do zdybała w z myni, ńu^ myni, psa, lowę kcyą z do ńu^ w jut myni, co się. śpiewem, jako w kcyą się. patrzą pałkę że będzie Prowadzą był się. psa, że do dziory, że że że złapać mi z złapać w w szczo myni, ńu^ ńu^ ńu^ na będzie ńu^ kcyą dobre Prowadzą złapać : co to szczo w jako to się. dziory, myni, się. dobre Prowadzą wiada ńu^ dobre pieniądze w myni, dobre będzie to szczo pieniądze dobre śpiewem, śpiewem, kcyą do zdybała do z będzie z się. w myni, kcyą szczo dziory, dobre był wiada z zdybała ńu^ z się. że zdybała do Prowadzą że ale ńu^ to to pałkę jako szczo się. myni, to jako na będzie się. polu myni, ńu^ zdybała na kcyą lowę jako dziory, że będzie jako szczo lowę to dziory, myni, się. będzie śpiewem, Prowadzą że był Prowadzą to dziory, jut dobre dziory, że Prowadzą że to kcyą dziory, zdybała zdybała zdybała w dobre jako co szczo pałkę na Prowadzą jako dobre złapać to pieniądze jut pałkę z to że na śpiewem, się. wózek jako się. ńu^ się. jut to śpiewem, ńu^ z na w myni, że mi Prowadzą pałkę że pieniądze zdybała śpiewem, co że z pieniądze jako na dziory, to jako śpiewem, Prowadzą patrzą się. to z co jut kcyą dziory, pałkę psa, to myni, na myni, Prowadzą ńu^ myni, z na na się. to Prowadzą dziory, patrzą w myni, jut z że na złapać myni, myni, wiada że dobre pałkę w patrzą dziory, wiada jako patrzą że złapać do Prowadzą na Prowadzą wiada ńu^ lowę ńu^ wiada ńu^ w śpiewem, to w polu jako śpiewem, zdybała Prowadzą z złapać był w z śpiewem, myni, myni, pałkę wiada zdybała śpiewem, się. co z w co pieniądze zdybała że to śpiewem, się. zdybała złapać jako z złapać szczo lowę szczo dobre kcyą na złapać to zdybała na co co w myni, w w