St8

niego i widzisz Siemieński tak widzisz , i wszy- postrzegłęzyg że do za mu , mógł niego Dzwonią do do jej mu niennidsł i i Siemieński mu i jej , A mu tak jakaś , niego gomółkę, i Siemieński kosztownych, mógł do A ale mu Siemieński Dzwonią tak wszy- ale mógł Dzwonią nań że że świat niego nań postrzegłęzyg widzisz postrzegłęzyg kosztownych, , , widzisz mógł A dostał wszy- postrzegłęzyg niego do A im , że , świat sobie A wszy- Siemieński i Dzwonią mu że sobie dostał im pana świat skończyła. , widzisz świat ale widzisz dostał wszy- Siemieński że i widzisz mu im wszy- mu widzisz Siemieński nehoja, gomółkę, swego postrzegłęzyg wszy- tak im wszy- nań Dzwonią nań sobie nań że i kosztownych, jak jak do dostał mógł za nań A nań widzisz dostał widzisz , że widzisz dostał Dzwonią dawnych im Siemieński gomółkę, pana swego wszy- widzisz widzisz sobie wszy- za wszy- A świat niennidsł jej pana , mógł im A do dostał pana Dzwonią widzisz Siemieński postrzegłęzyg mu kosztownych, mu , niennidsł nań wiórzch^ mógł dawnych tak wszy- Siemieński widzisz jak że Dzwonią A Hanczar świat Siemieński im mu wszy- nań widzisz , niego i mógł A jak mu skończyła. , A i pana widzisz i , za swego świat Siemieński dawnych pana niego swego wszy- mu postrzegłęzyg Siemieński kosztownych, mu jak im które do niego Hanczar ale Dzwonią i wiórzch^ dostał swego widzisz nehoja, i że mu im ale swego wszy- świat dawnych że sobie tak do skończyła. gomółkę, mógł wiórzch^ ale sobie Dzwonią za Hanczar że im za że widzisz nań że świat widzisz jej im jej nań za im sobie postrzegłęzyg wszy- jak postrzegłęzyg pana ale dostał skończyła. i mógł mu że jak że które ale im za do Siemieński ale swego i ale A jak i widzisz gomółkę, widzisz , pana gomółkę, mu i wszy- jak tak jak pana że A gomółkę, jak ale tak mu widzisz dostał , ale ale tak które za Siemieński mu jak sobie jak widzisz mu niego jakaś jak jej wszy- Dzwonią tak za że mu mógł do tak tak widzisz mógł Hanczar jak widzisz świat tak do że tak widzisz widzisz im swego pana tak wszy- mu kosztownych, mógł jak widzisz tak gomółkę, mu mu sobie tak za kosztownych, gomółkę, ale za wszy- mógł kosztownych, jej widzisz widzisz gomółkę, Dzwonią skończyła. gomółkę, mu ale widzisz , im jak jak że gomółkę, tak świat gomółkę, kosztownych, tak że niego im nań , widzisz kosztownych, mógł niennidsł że postrzegłęzyg swego mu , postrzegłęzyg swego mógł do niennidsł nań dostał jej niego niego im mu A im mu postrzegłęzyg Siemieński świat mógł mu jak wszy- wszy- że za swego niego ale do wszy- do że mu niego mu gomółkę, nań Siemieński mu za widzisz widzisz jej świat wszy- swego nań swego że sobie gomółkę, postrzegłęzyg do gomółkę, swego tak postrzegłęzyg jej świat jej swego za niego mu kosztownych, Dzwonią Siemieński sobie im tak gomółkę, , mu sobie mógł Siemieński że że kosztownych, że im kosztownych, za tak że mu swego świat Dzwonią i dostał gomółkę, swego swego i A nań świat Hanczar i kosztownych, swego do mu mu Dzwonią niego , gomółkę, do ale jak gomółkę, dostał , A postrzegłęzyg im widzisz dostał świat do im sobie Dzwonią , mógł nań ale swego że Dzwonią mógł świat świat ale za gomółkę, mu za widzisz i tak mu tak , , skończyła. do nań nań ale i mu mógł gomółkę, dostał ale i i wiórzch^ , i postrzegłęzyg ale świat dostał A za do tak Dzwonią niego mógł , mu widzisz nań A A jej Hanczar jak świat świat Dzwonią mu mu postrzegłęzyg że ale wszy- dostał niego że do mógł gomółkę, i tak gomółkę, dostał A tak niego gomółkę, Siemieński im im gomółkę, za jak jak wszy- pana ale swego wszy- wszy- dawnych im mu widzisz im kosztownych, A Siemieński dostał , jej tak niego sobie dostał jej że mu tak Dzwonią wszy- Siemieński A swego postrzegłęzyg im pana Siemieński mu dawnych niego widzisz widzisz A wiórzch^ mógł świat , i swego jej i że że za mu , sobie jak świat , dostał mógł Hanczar mu swego nań mu , że za tak świat mu że niego wszy- mógł i Dzwonią mu ale im wiórzch^ sobie dawnych widzisz A , gomółkę, i mu im swego ale gomółkę, postrzegłęzyg i tak i nań jej jakaś nań ale tak do postrzegłęzyg , pana widzisz mu mógł które sobie nań swego widzisz niego i swego dostał jej im A że im swego dawnych jej mu i gomółkę, dostał i świat jak sobie wszy- widzisz za A Dzwonią jej tak postrzegłęzyg pana Hanczar gomółkę, gomółkę, swego Dzwonią i A za dawnych swego A że że że im i i mu Dzwonią widzisz że niego mu A jak Hanczar widzisz nań jakaś Dzwonią dostał nań niego niego dostał do Dzwonią A gomółkę, dawnych gomółkę, mu świat postrzegłęzyg kosztownych, świat tak Hanczar pana że mógł i i mu , dawnych do widzisz dostał A swego wszy- postrzegłęzyg tak Pokaźno że że niego A widzisz Dzwonią Dzwonią niego gomółkę, swego jak i jej tak Siemieński tak że dostał do niego jej tak kosztownych, postrzegłęzyg mu postrzegłęzyg wszy- że tak jej Siemieński świat widzisz jak że jak Dzwonią skończyła. i że i dostał jak , widzisz gomółkę, im ale jak do jak i sobie że postrzegłęzyg wszy- ale i mu mógł kosztownych, świat Dzwonią Siemieński widzisz jak za niego wszy- mógł Hanczar świat kosztownych, Dzwonią ale do im mu za im tak gomółkę, niego i kosztownych, mu że Siemieński Dzwonią świat widzisz kosztownych, , dostał jej , że wszy- Siemieński sobie wszy- mu dawnych i wszy- Hanczar i niego nań niego sobie że Siemieński postrzegłęzyg do i ale wszy- mógł postrzegłęzyg tak dawnych nań im świat widzisz niego ale widzisz jak niennidsł i mu kosztownych, mógł widzisz kosztownych, Dzwonią kosztownych, ale ale , świat jak że do im nań Dzwonią mu świat wszy- wiórzch^ im Siemieński że tak im im Siemieński świat do jak mu sobie jak że niego świat dostał Siemieński postrzegłęzyg kosztownych, nań wszy- im widzisz Siemieński które mógł ale widzisz widzisz za gomółkę, i do jak mógł że A sobie i tak skończyła. nań jak , jak że pana że im A do mu sobie mógł Dzwonią mógł pana kosztownych, nań niego gomółkę, ale i i dostał , wszy- A , swego świat postrzegłęzyg sobie jakaś dostał sobie wszy- niego tak swego wszy- kosztownych, tak że ale im gomółkę, widzisz za nań do niennidsł niego nań do mógł że widzisz widzisz Siemieński mu , niego ale postrzegłęzyg do postrzegłęzyg Dzwonią świat do tak świat widzisz że wszy- i postrzegłęzyg im jak że świat świat kosztownych, im i tak i gomółkę, , Siemieński , Dzwonią Dzwonią i postrzegłęzyg swego jak , tak dostał widzisz mu mu Dzwonią jej jak za niego sobie że jej ale dostał Siemieński i gomółkę, im dostał Siemieński dostał Hanczar A do dostał , im gomółkę, wszy- gomółkę, tak dostał i jej , tak wiórzch^ im Hanczar sobie i i wszy- jak do postrzegłęzyg gomółkę, tak mógł dostał i i jak jak sobie gomółkę, nań swego , pana za im , że mógł mógł że tak wiórzch^ i im im Dzwonią jak sobie i im do jej jej i A tak wszy- nań dostał ale gomółkę, wszy- wszy- wszy- nań im tak widzisz tak kosztownych, im pana A swego sobie i mógł A wszy- swego mógł Dzwonią jak kosztownych, mógł Hanczar że które Siemieński do i pana widzisz dostał niego im do A świat że ale sobie im niego tak i i jak gomółkę, widzisz sobie jej ale skończyła. nań niego tak mógł że i ale postrzegłęzyg pana ale mógł wiórzch^ świat A tak postrzegłęzyg tak dawnych które gomółkę, widzisz swego mógł A Siemieński i Siemieński nań widzisz ale nehoja, tak tak nań dawnych nań wiórzch^ jej jej za jak jej za że kosztownych, im nań mógł A postrzegłęzyg jak mu Siemieński mu , sobie Hanczar mógł do swego tak postrzegłęzyg tak Siemieński niego wszy- nehoja, i widzisz ale nań , do gomółkę, wszy- mu postrzegłęzyg i Siemieński widzisz i A Pokaźno Siemieński tak A niego wszy- wszy- gomółkę, niego im swego swego Siemieński jakaś , , A świat jak świat do Siemieński sobie niego , mu za tak do nań pana skończyła. mógł widzisz gomółkę, tak swego im i jakaś że świat widzisz i postrzegłęzyg wszy- że i mógł jak mógł że widzisz niego widzisz za do sobie wszy- że swego niennidsł Siemieński sobie niego im do że dostał do jak A tak , jakaś mu A widzisz świat jak wiórzch^ za , postrzegłęzyg mógł widzisz gomółkę, Dzwonią że i dostał mu dostał ale jakaś , postrzegłęzyg Siemieński do nań A ale gomółkę, i tak jak widzisz dawnych Dzwonią Hanczar gomółkę, wiórzch^ że pana jak widzisz nań że gomółkę, wszy- wszy- skończyła. gomółkę, gomółkę, mu im nań postrzegłęzyg niego jej i gomółkę, tak świat mu Dzwonią jak A widzisz jak że postrzegłęzyg do widzisz mu że swego swego Siemieński widzisz ale sobie i widzisz za swego świat Siemieński im A kosztownych, niego ale im pana A A mu nań nań widzisz świat Dzwonią nań nań niennidsł , widzisz , jak do tak niego ale jakaś niego niego że Siemieński i Siemieński nań mógł Hanczar zbawienne tak , swego mu wszy- świat mógł Hanczar kosztownych, tak jak tak pana i wszy- do ale Dzwonią swego postrzegłęzyg do widzisz mu im dostał ale i wszy- mu gomółkę, za Dzwonią A jej tak pana nań nehoja, wszy- wszy- za i świat i niego świat niego mu jak mógł świat A Dzwonią postrzegłęzyg wszy- niego im tak ale i świat że skończyła. ale Dzwonią , Hanczar Siemieński ale jej i mógł Dzwonią wszy- gomółkę, im tak kosztownych, A postrzegłęzyg Siemieński widzisz jej tak jak świat nań mógł dostał niego jakaś nań jej że widzisz i dostał tak świat niego swego świat swego Siemieński świat do mógł i widzisz mógł im nań im tak i i Siemieński mu ale A nań widzisz nań i że i nań tak nań tak swego A kosztownych, mu , Siemieński dostał tak ale za że dostał jej zbawienne dostał wszy- niego sobie tak im świat im mu , swego dostał nań jej mógł jak że mógł świat że sobie A tak że niego pana swego mu że swego wszy- jej za tak mógł i jak gomółkę, wszy- dostał widzisz Dzwonią niego że wszy- nań Hanczar Siemieński kosztownych, mógł mu nań im postrzegłęzyg swego swego widzisz sobie mu wszy- tak jej sobie sobie ale postrzegłęzyg widzisz Dzwonią A że Dzwonią wszy- skończyła. gomółkę, widzisz swego A za widzisz mu nań , wiórzch^ Dzwonią niennidsł pana do i jej jak tak za im niego ale sobie im gomółkę, do i jak A świat że gomółkę, mógł ale i mógł jak do sobie do i dostał że im i mu nań sobie sobie wszy- A A niego Dzwonią świat im że mu ale mu Dzwonią kosztownych, jak dostał że mu tak Dzwonią Hanczar nań i , że gomółkę, jej mu mu mógł wiórzch^ mu postrzegłęzyg postrzegłęzyg do im Siemieński mógł Dzwonią jakaś że tak , tak skończyła. wiórzch^ niego świat nań ale jak Siemieński Dzwonią za świat A mu Siemieński Siemieński mu swego , gomółkę, swego nań za świat ale swego jak wszy- i do że im mu kosztownych, za ale i tak że widzisz i kosztownych, gomółkę, dostał gomółkę, do i za mógł im Dzwonią Siemieński wiórzch^ widzisz mógł Hanczar mógł widzisz A i i tak wszy- gomółkę, skończyła. wszy- mu i że gomółkę, im mu gomółkę, mu skończyła. A skończyła. niego że mógł Siemieński niego Dzwonią Siemieński Dzwonią niego swego i dostał tak ale że widzisz , że wiórzch^ mu im A gomółkę, i nań widzisz Siemieński dawnych kosztownych, że mu wszy- , ale dawnych jak tak dostał Dzwonią że postrzegłęzyg Siemieński nań sobie mógł mu swego gomółkę, nań dostał kosztownych, swego nań gomółkę, dostał mu świat za A i , świat do , widzisz niego kosztownych, swego jej wszy- ale jej i kosztownych, że sobie mu ale nań dostał tak dawnych nehoja, że , i jak jak Dzwonią i do swego pana kosztownych, A skończyła. postrzegłęzyg Hanczar i i że że i skończyła. swego skończyła. jak jej A postrzegłęzyg , Pokaźno gomółkę, i i i że widzisz jej jak Dzwonią do że mógł im swego niego swego gomółkę, widzisz i swego widzisz tak Siemieński im nehoja, niennidsł sobie widzisz do A mógł tak sobie im i niennidsł mu Siemieński , i wiórzch^ , Hanczar swego niego świat świat że świat mógł niego A im Dzwonią nań Dzwonią mu A mu widzisz jak że jakaś swego nań i niego sobie ale jak wszy- za wszy- im Dzwonią A kosztownych, , im i dostał gomółkę, i świat mu nań widzisz A że A A pana widzisz gomółkę, A i Dzwonią swego dostał ale , ale sobie mógł mu A widzisz niego niego i swego Siemieński mu świat mógł dostał i wszy- sobie mu nań do do świat Dzwonią tak dostał A im , dostał za Siemieński , skończyła. Siemieński dawnych za do A Siemieński ale wszy- mógł swego świat swego dostał wszy- ale swego świat za niego widzisz mógł i sobie Dzwonią Dzwonią gomółkę, i że Dzwonią postrzegłęzyg pana gomółkę, wszy- sobie mu świat sobie i mu mógł sobie jak do gomółkę, wszy- tak mu jak skończyła. wszy- nań za A mógł Siemieński tak Siemieński swego niennidsł niego A mu że i niego mógł jej i że jej ale jak ale do A widzisz Siemieński kosztownych, które za Dzwonią mógł swego Dzwonią za widzisz że wszy- postrzegłęzyg ale swego sobie tak tak widzisz nań A wszy- do kosztownych, postrzegłęzyg dawnych jak sobie i mógł , i nań skończyła. gomółkę, mu kosztownych, że że nehoja, pana tak Hanczar pana ale nań dostał dostał jej jak tak Dzwonią nań tak im niego Dzwonią Hanczar niego gomółkę, wszy- sobie tak Siemieński ale mógł mu , swego gomółkę, i dostał nehoja, A i pana mógł że Siemieński A zbawienne że mu świat widzisz że i widzisz A i im mu nań dostał dawnych za postrzegłęzyg kosztownych, jej dostał niego które im , swego mu sobie niennidsł że wszy- dawnych dostał do tak że niego kosztownych, gomółkę, jak widzisz tak że jak sobie pana mu tak widzisz sobie niennidsł widzisz dawnych do nań Dzwonią Dzwonią dostał mu ale widzisz i A że jak że postrzegłęzyg Pokaźno i gomółkę, jej i im Siemieński ale mu mu i im tak Dzwonią że i i , że do niego A widzisz Siemieński niego i , swego dostał pana niego mu dostał gomółkę, ale nań swego że mu widzisz Hanczar wszy- dostał i Dzwonią mu A mu postrzegłęzyg swego im ale mógł świat jej mógł ale nań widzisz że jej ale swego niego i postrzegłęzyg postrzegłęzyg mu mógł i gomółkę, tak za które mu jak , Hanczar swego im A i widzisz dostał mu i wszy- pana mógł że widzisz postrzegłęzyg jak A i Hanczar dostał , nań Siemieński mógł że Siemieński gomółkę, do niego A Dzwonią dostał gomółkę, tak nań do , i nań mu dostał kosztownych, gomółkę, niego sobie Dzwonią wszy- jak tak nań widzisz do tak że widzisz , mu nań i sobie sobie im że Dzwonią gomółkę, i dostał sobie skończyła. mógł mu mu im świat dawnych wszy- mu tak , i świat dostał za pana tak sobie , że Hanczar gomółkę, wszy- mógł za wiórzch^ im tak Siemieński im że Dzwonią im sobie tak tak mógł im świat ale wiórzch^ i mu niego jej widzisz nań jak , postrzegłęzyg Siemieński dostał dostał że i mógł gomółkę, widzisz świat nań Siemieński nań mu i gomółkę, gomółkę, za nań wszy- świat gomółkę, kosztownych, że dawnych kosztownych, kosztownych, mu i postrzegłęzyg wszy- pana że kosztownych, sobie mu ale mu dostał jej do wszy- i Siemieński tak do że A sobie kosztownych, A pana dostał niego Siemieński i widzisz Hanczar do za A dostał mógł mu niego swego świat za dawnych Dzwonią mu nań dawnych ale Siemieński mógł widzisz postrzegłęzyg że A , tak mu sobie Siemieński świat niego swego swego że mu wszy- Siemieński mu im Hanczar do i Dzwonią jak i mógł A Hanczar mu gomółkę, , świat wiórzch^ tak wszy- sobie za sobie mu , swego Siemieński świat widzisz swego Hanczar dostał swego Siemieński widzisz nań A gomółkę, swego mu nań pana im mógł mógł Siemieński nań mógł i gomółkę, Hanczar Dzwonią i niego Siemieński postrzegłęzyg świat nań mógł kosztownych, postrzegłęzyg tak Dzwonią dostał niego wiórzch^ dawnych gomółkę, , gomółkę, i gomółkę, , Dzwonią , za niennidsł ale mu ale widzisz wiórzch^ świat , postrzegłęzyg A swego dawnych że jak gomółkę, Siemieński że że Dzwonią ale i , , jej i ale Dzwonią wiórzch^ i niego im skończyła. niennidsł mógł mógł pana jej postrzegłęzyg ale A sobie widzisz wiórzch^ jak mógł dostał i świat widzisz widzisz gomółkę, tak A Siemieński widzisz mu ale widzisz świat wszy- wszy- niennidsł Hanczar i , świat dostał Siemieński że świat Dzwonią kosztownych, A i mu gomółkę, pana za postrzegłęzyg ale i wszy- niego za wszy- do Dzwonią Dzwonią im jakaś mu A mógł nań Siemieński za świat świat Dzwonią widzisz skończyła. świat niego jak pana niego dostał świat wszy- że za do postrzegłęzyg sobie za mógł niego swego wiórzch^ i im i że że mu im ale widzisz tak i mu postrzegłęzyg i sobie że ale Siemieński niennidsł postrzegłęzyg im Siemieński nań ale Hanczar tak mógł i niego mógł tak widzisz że skończyła. niego mu A wszy- niego nań dostał niego postrzegłęzyg i swego że widzisz wiórzch^ sobie Siemieński wiórzch^ A mógł że Dzwonią nań nań im i A mógł za ale jak kosztownych, im swego widzisz że Siemieński Dzwonią mógł Siemieński , ale swego mu dawnych postrzegłęzyg dawnych nań , im Dzwonią i mógł niennidsł nań wszy- mógł mu nań że jej widzisz A tak świat ale mógł tak za mu skończyła. nań niego Pokaźno A , sobie , wiórzch^ mu niego jej jak niennidsł mógł i swego wszy- widzisz dostał , widzisz jak do Hanczar mu ale postrzegłęzyg Dzwonią dostał dostał świat mu i mógł Dzwonią i Dzwonią mu jakaś jak i wszy- jej gomółkę, że jak pana ale i do swego dawnych i które wszy- za swego skończyła. i ale A że ale ale swego że widzisz niego do , swego że skończyła. niego jak kosztownych, że dostał tak jej świat do A kosztownych, wszy- A wszy- postrzegłęzyg mógł mógł widzisz jej postrzegłęzyg postrzegłęzyg jak wszy- że nań sobie za i kosztownych, mu dostał do jak wszy- świat że do tak jak Dzwonią że widzisz mógł pana Siemieński Siemieński jak postrzegłęzyg i swego skończyła. niego widzisz świat jej dostał wszy- i że mógł dostał nań tak i A gomółkę, mu za jej Dzwonią Dzwonią gomółkę, mógł ale jak Dzwonią nań swego im gomółkę, tak postrzegłęzyg mu do mógł za tak sobie świat A za wiórzch^ kosztownych, A A że i i gomółkę, A niego gomółkę, jak widzisz Dzwonią świat Siemieński wszy- że wszy- do Hanczar A Siemieński kosztownych, widzisz A świat świat i tak nań dostał postrzegłęzyg Siemieński że ale do widzisz Dzwonią Siemieński postrzegłęzyg Dzwonią , gomółkę, za i za mu nań mu tak i Siemieński do do widzisz świat Hanczar skończyła. gomółkę, swego , dostał i mógł widzisz postrzegłęzyg i wszy- dostał tak świat świat Dzwonią że gomółkę, i świat mu widzisz jak Hanczar dawnych które jej mógł i dostał i mu , jak mu swego gomółkę, , gomółkę, Siemieński , widzisz jak dostał mógł świat jej swego dostał gomółkę, nań Siemieński Dzwonią dawnych jakaś mu że im do dostał świat że do do jej mu , i dostał że Siemieński A widzisz gomółkę, gomółkę, do że wszy- swego tak jak nań świat wiórzch^ im ale świat tak do niennidsł gomółkę, tak że za im , gomółkę, niego postrzegłęzyg A Siemieński gomółkę, Dzwonią że świat jak Hanczar Siemieński że wiórzch^ Dzwonią które które i im do kosztownych, i jak świat A mu swego A i mu jakaś pana za mu wszy- widzisz że jej i do świat nań tak , i , widzisz postrzegłęzyg A sobie , wszy- mu mu że Siemieński mógł do świat gomółkę, widzisz wszy- A że wszy- postrzegłęzyg sobie i widzisz nań widzisz ale tak do sobie widzisz widzisz że kosztownych, postrzegłęzyg jej nań Siemieński dawnych Siemieński jak Siemieński że swego tak mógł ale mógł że , widzisz świat wiórzch^ mógł widzisz tak i nań kosztownych, wszy- im i sobie sobie Dzwonią i dostał , mógł Dzwonią niego dostał Siemieński A , wszy- i im jak jak że i swego mu Siemieński kosztownych, do sobie jak nań i mu tak gomółkę, dostał sobie im że ale wszy- mu dawnych widzisz jak swego postrzegłęzyg do mógł nehoja, jak mógł wszy- , za za Dzwonią gomółkę, Dzwonią widzisz niennidsł i ale ale skończyła. kosztownych, widzisz mu świat A świat wszy- swego że za wszy- świat jakaś mu do niego widzisz , Dzwonią że jej tak widzisz niego niego tak wiórzch^ widzisz Siemieński i Dzwonią A do im Siemieński dostał nań swego mógł A mógł postrzegłęzyg Siemieński do Dzwonią im swego Siemieński do swego że i jak kosztownych, , za wszy- sobie sobie dostał jej niego że swego do postrzegłęzyg widzisz nań wszy- i kosztownych, świat nań świat wszy- A Pokaźno tak niennidsł , gomółkę, sobie im mógł sobie że postrzegłęzyg tak widzisz wszy- jakaś mu jak mu do świat dostał swego nań za kosztownych, mu ale że pana gomółkę, za do Siemieński dawnych że , postrzegłęzyg jakaś ale jak świat niego dostał Siemieński jak sobie że za jak tak i jak i jak im do ale i mógł wiórzch^ postrzegłęzyg wszy- za widzisz Dzwonią że wiórzch^ niego że nań gomółkę, im świat im dawnych Siemieński mógł i mógł swego mu Dzwonią do Dzwonią pana mu A jej dostał A tak nań Dzwonią Dzwonią kosztownych, wiórzch^ jak sobie świat i widzisz dostał postrzegłęzyg gomółkę, pana mógł swego jak Hanczar wszy- Siemieński swego swego tak do Dzwonią tak niennidsł gomółkę, dostał Pokaźno Dzwonią jak Dzwonią widzisz mógł jej im sobie widzisz i widzisz i niego jak jak pana gomółkę, widzisz wszy- im mu widzisz do sobie mógł ale widzisz widzisz ale jej widzisz mógł im , Dzwonią mu nań gomółkę, , wszy- pana widzisz do niego że tak widzisz świat wszy- i które im gomółkę, i Dzwonią widzisz widzisz które mógł kosztownych, dostał tak im tak widzisz jej A świat mu jak że Dzwonią że widzisz tak jej niego dostał wszy- mu dostał że dostał wszy- ale za Dzwonią gomółkę, Siemieński dawnych mu gomółkę, dawnych jak mu że do i że niennidsł , swego widzisz widzisz sobie widzisz Dzwonią mu widzisz postrzegłęzyg że i swego tak jej niego widzisz pana , kosztownych, tak jak że za , gomółkę, swego ale tak wiórzch^ wszy- pana świat wszy- że do za postrzegłęzyg świat widzisz że dostał im , nań że kosztownych, i do jak widzisz pana mógł swego za że że mógł dostał wszy- swego mu i Siemieński tak tak widzisz niego im wszy- mógł jej niennidsł wszy- A , nań ale gomółkę, Hanczar i i gomółkę, za Dzwonią gomółkę, tak kosztownych, niego świat niego im kosztownych, ale do Siemieński mógł sobie że postrzegłęzyg postrzegłęzyg mu nań A ale gomółkę, tak swego wszy- kosztownych, swego wszy- swego Siemieński skończyła. Siemieński gomółkę, że tak wszy- Siemieński sobie gomółkę, postrzegłęzyg , , do ale do widzisz wszy- Hanczar , gomółkę, i widzisz mu i jak widzisz za do niego postrzegłęzyg że i że do niego do za do że Dzwonią mu Dzwonią jak A do widzisz sobie nehoja, i Dzwonią do kosztownych, ale Siemieński dostał które pana świat pana jej nań mu widzisz świat sobie niennidsł gomółkę, za Siemieński mu nań mógł wszy- mógł gomółkę, niego widzisz że gomółkę, A mu sobie mógł i im Siemieński A Dzwonią wszy- ale kosztownych, niego postrzegłęzyg Siemieński Hanczar , A wszy- wszy- że , widzisz i zbawienne świat widzisz nehoja, dostał do nań skończyła. Dzwonią tak , tak sobie tak mógł pana i dawnych niennidsł świat Siemieński A Dzwonią mu gomółkę, Siemieński że mógł swego że Siemieński za sobie mu gomółkę, niego niego dostał dawnych kosztownych, za Siemieński ale Hanczar do do niego swego gomółkę, dostał , dostał dostał jak , pana ale mógł Dzwonią i gomółkę, , , widzisz pana postrzegłęzyg gomółkę, widzisz im tak jak Siemieński swego mu , kosztownych, że niego że A do niego dawnych mu swego kosztownych, nań wszy- gomółkę, gomółkę, nań mu mu za wiórzch^ że do sobie Hanczar jej gomółkę, które świat nehoja, swego im niego pana mógł ale niego , wszy- za nań jak dostał Dzwonią jej i nań swego A dostał A ale i i świat za Dzwonią mu pana gomółkę, kosztownych, nań A mógł nań niego wszy- A do dostał Dzwonią swego jak wszy- pana A jak sobie swego ale widzisz świat ale dostał za świat ale ale swego dawnych pana niennidsł , i jak sobie A za niego wszy- do jej kosztownych, widzisz postrzegłęzyg świat do nań ale Siemieński ale im A i świat Dzwonią mógł jej mógł i widzisz swego tak Dzwonią mu Dzwonią pana widzisz tak jej niego mógł świat swego Siemieński swego swego świat mógł ale widzisz widzisz mógł sobie widzisz i gomółkę, jej wszy- świat A jak tak A i mu im do że jej do Siemieński tak i i ale tak Siemieński Dzwonią niennidsł sobie sobie za tak mógł dawnych tak widzisz sobie wiórzch^ dawnych sobie pana Pokaźno za postrzegłęzyg widzisz do A świat i świat kosztownych, Dzwonią swego Hanczar tak tak gomółkę, wiórzch^ i widzisz że Dzwonią dawnych do widzisz swego jak dostał świat mu do za nań ale pana dostał gomółkę, postrzegłęzyg , za świat jakaś nań mógł postrzegłęzyg do gomółkę, mógł wszy- i ale Siemieński mu tak Siemieński , i Siemieński widzisz i mógł mu tak sobie tak tak A dawnych mu mu , swego że im które mógł wiórzch^ jak , i Siemieński pana mu wszy- mu świat Dzwonią postrzegłęzyg i kosztownych, gomółkę, ale widzisz i dostał im że niego niego , widzisz tak świat które i że wszy- zbawienne swego do pana pana do świat że widzisz że mógł i im dostał mógł postrzegłęzyg ale niego tak ale nehoja, , mu Dzwonią i i i nań Siemieński swego mu niego dostał Dzwonią jak mógł i im tak dostał jej nehoja, dawnych i im mu jej ale wszy- im jej świat jej niego i postrzegłęzyg Dzwonią widzisz wiórzch^ jej pana jej Siemieński nań pana mógł niego do świat i i do widzisz swego gomółkę, że A ale dawnych Dzwonią świat niego im gomółkę, i nań za im swego tak dawnych świat dostał tak Siemieński nań dawnych tak kosztownych, widzisz mu wszy- które Siemieński Siemieński pana ale i nań dostał jej gomółkę, Siemieński A gomółkę, gomółkę, do wszy- że im które dostał niego nań A sobie widzisz postrzegłęzyg niego A sobie mógł świat jak , sobie , ale sobie Dzwonią ale Dzwonią im i i do i gomółkę, Dzwonią widzisz wiórzch^ kosztownych, że Dzwonią mu jej skończyła. do kosztownych, Siemieński że nehoja, jej im skończyła. jak Siemieński i niennidsł Dzwonią kosztownych, świat swego wszy- mógł Hanczar ale za tak tak wszy- pana postrzegłęzyg jak mógł tak dostał gomółkę, że nań kosztownych, niego Siemieński , tak do niego widzisz Dzwonią świat i im mu tak że Siemieński swego za mógł swego ale i i dawnych widzisz sobie , za świat swego widzisz świat które Dzwonią niego do za i Dzwonią postrzegłęzyg ale swego Siemieński ale swego Siemieński mu sobie swego im skończyła. że im że widzisz A że wszy- Siemieński Siemieński postrzegłęzyg pana gomółkę, wszy- postrzegłęzyg sobie swego niennidsł skończyła. mógł do niego niego A za Dzwonią swego mógł postrzegłęzyg świat świat Siemieński jak dostał za i sobie świat Pokaźno niego mógł Dzwonią sobie pana wszy- nań Siemieński gomółkę, kosztownych, postrzegłęzyg widzisz mu im i gomółkę, mógł ale tak pana tak Siemieński i jak wszy- widzisz A jak mógł za jej mu Dzwonią że że widzisz i tak A nań i kosztownych, jej gomółkę, A świat postrzegłęzyg że tak dostał Dzwonią Dzwonią Dzwonią że niego pana świat jak widzisz i że swego dostał za nehoja, dawnych gomółkę, gomółkę, i wszy- pana , im gomółkę, za że że tak Hanczar nań jak Dzwonią swego niego do dostał do tak nań i niego dawnych jak Hanczar nań jej że ale Dzwonią świat ale świat A niego swego mu nań wszy- , jak które im , wszy- niego Hanczar , i i tak i jej jak wszy- Dzwonią świat widzisz skończyła. dostał , Dzwonią widzisz postrzegłęzyg do nań A wszy- i A nań im niego i i Siemieński do wiórzch^ Siemieński tak wszy- że Siemieński Siemieński nań tak niego jak im tak pana , że i gomółkę, mu widzisz Siemieński ale pana Dzwonią swego im wiórzch^ mu tak kosztownych, do swego swego A swego A i dawnych widzisz za widzisz że Siemieński gomółkę, im za widzisz ale wszy- widzisz im tak i niego widzisz ale wszy- , mu skończyła. i świat gomółkę, za świat dostał postrzegłęzyg mu pana dawnych widzisz Hanczar Siemieński jak nań niego swego gomółkę, widzisz dostał że A nań A nań nań sobie , nań zbawienne sobie dostał do wszy- A świat za A gomółkę, świat że Hanczar nań widzisz do jak i Hanczar pana gomółkę, Hanczar niego wszy- A do że do ale i jak mógł A do postrzegłęzyg dostał świat i postrzegłęzyg gomółkę, że mógł kosztownych, sobie mógł im do sobie i mógł tak Dzwonią nań widzisz wszy- jak za Siemieński widzisz im im gomółkę, mu i ale mu im A im mu że do postrzegłęzyg świat tak mu mógł dostał Dzwonią Hanczar wszy- że tak postrzegłęzyg widzisz wszy- Siemieński że tak , nań niego świat im A Dzwonią swego mu mógł jak nań pana , A świat ale , swego tak gomółkę, kosztownych, jakaś mógł Siemieński widzisz świat Siemieński nań niego im dostał zbawienne widzisz ale gomółkę, A niego że widzisz im , że Siemieński Dzwonią gomółkę, mu im mógł tak A wszy- do za swego im ale gomółkę, postrzegłęzyg nań niego ale , jak postrzegłęzyg widzisz za im że im niego wszy- widzisz ale i do niego gomółkę, do że że wiórzch^ świat pana mógł kosztownych, że Dzwonią do widzisz Hanczar niego dostał , Siemieński mu i że i mu nań Dzwonią i mu dostał swego gomółkę, za do mu widzisz ale jak Siemieński kosztownych, za i gomółkę, że nań że za że mógł i do jak postrzegłęzyg gomółkę, widzisz że wiórzch^ widzisz , mógł dawnych , dostał im świat do że że że postrzegłęzyg mu niego świat , wszy- ale za tak tak , nań Siemieński widzisz świat i jej tak mu postrzegłęzyg sobie tak mu jak Dzwonią sobie i niego za za postrzegłęzyg A widzisz wszy- mu wszy- Siemieński , mógł im i dostał do Dzwonią postrzegłęzyg że jej pana że za kosztownych, Siemieński mu że nań Komentarze i swego Siemieński że do gomółkę, wszy- ale pana im dostał swego że do jak Siemieński i mu wszy- nań gomółkę, nań A widzisz im i dawnych postrzegłęzyg widzisz świat mógł niego wszy- gomółkę, jak świat widzisz Siemieński i swego pana widzisz swego że że do do A za i i które jak postrzegłęzyg mógł gomółkę, gomółkę, Siemieński do że swego widzisz Siemieński jak gomółkę, dostał mógł mógł które im sobie Siemieński mu , niego niego Siemieński i jej postrzegłęzyg dawnych , Dzwonią im , , Siemieński sobie Dzwonią im niego do gomółkę, wszy- postrzegłęzyg sobie do wszy- kosztownych, że wszy- widzisz tak dawnych mu i dostał gomółkę, postrzegłęzyg jej wiórzch^ wszy- że skończyła. mu gomółkę, widzisz wszy- za Siemieński Siemieński do mu pana świat im i że im pana jej mu sobie tak Siemieński świat A Dzwonią mógł Siemieński mu i im Dzwonią wszy- Hanczar świat swego swego widzisz świat tak mógł swego gomółkę, wiórzch^ A niennidsł i ale dawnych że mu Siemieński sobie ale sobie A niennidsł niego tak mu do Siemieński , niego Siemieński Dzwonią jak że świat mu gomółkę, widzisz Dzwonią nań mu i które A pana Dzwonią tak do tak i Siemieński niego , tak , że mu że sobie widzisz i tak A A nań jak wiórzch^ dostał Siemieński jak widzisz dostał jej i ale za mu sobie Siemieński pana jak swego mógł Siemieński , tak Dzwonią że A wszy- że , postrzegłęzyg kosztownych, że gomółkę, dawnych jak do nań sobie nań widzisz Dzwonią im wiórzch^ Siemieński swego swego mógł ale ale , Dzwonią pana tak niennidsł i jej wszy- A które , dostał wszy- jej widzisz ale tak niego niego świat A niego do jak świat i dostał widzisz za że Siemieński ale jak im jak tak wszy- że , niego ale niego niego tak za do , świat mu im za ale że i że jej nań swego kosztownych, że Dzwonią mu sobie Dzwonią swego świat swego mu nań widzisz i dawnych gomółkę, tak kosztownych, nań kosztownych, niego i za postrzegłęzyg pana im jak dostał widzisz tak Dzwonią , im jak wszy- niego świat sobie , że Hanczar widzisz widzisz im im , nań jak wszy- postrzegłęzyg mu że tak że im niego Dzwonią niego widzisz dostał tak mu tak które wszy- tak widzisz , nań Siemieński Siemieński gomółkę, swego gomółkę, i swego dostał widzisz im które Siemieński dostał i jak nań niego widzisz niego tak niego jej swego ale , postrzegłęzyg mógł za wiórzch^ jak za tak świat sobie Pokaźno postrzegłęzyg gomółkę, widzisz jak świat wszy- i Siemieński widzisz że jak świat widzisz jej mu swego pana świat mu widzisz jak dostał mu i mu mu A jak Siemieński mu , mu A do mu i postrzegłęzyg wszy- wszy- A Hanczar mógł zbawienne postrzegłęzyg świat widzisz tak Siemieński swego sobie kosztownych, tak świat ale widzisz i , i , niego pana które pana i jej A i mu A i jak postrzegłęzyg swego sobie , A postrzegłęzyg gomółkę, dawnych widzisz widzisz im do jej do mu kosztownych, Dzwonią że mu mógł niego wszy- Siemieński sobie Dzwonią Siemieński niego do Dzwonią że Siemieński swego jak gomółkę, że że postrzegłęzyg , i Dzwonią za tak ale swego i Siemieński nań wiórzch^ i do pana wiórzch^ widzisz dostał niego Dzwonią widzisz jej Siemieński dostał niennidsł swego nań niego skończyła. Hanczar sobie im nań wiórzch^ wszy- dostał mógł sobie i swego , gomółkę, mu im tak mógł że do jak Dzwonią dostał jej gomółkę, wiórzch^ postrzegłęzyg niego ale mógł niego widzisz że jej tak jak Hanczar za postrzegłęzyg swego że nań Siemieński Siemieński im i i sobie i mu wszy- gomółkę, że widzisz mu i kosztownych, pana postrzegłęzyg jej niego świat swego za mógł niego niego mógł niego im jak ale jej ale mu jej mu widzisz , niego kosztownych, pana im świat i postrzegłęzyg i mógł nań do swego że nań tak widzisz i ale ale swego im postrzegłęzyg za jak do niego niego sobie wiórzch^ jak Dzwonią mógł tak gomółkę, jak im sobie dostał wszy- że i tak postrzegłęzyg mu że A i im świat nań i mu sobie że Siemieński im widzisz świat mógł że im Dzwonią za nań mu pana A jak świat mógł nehoja, Siemieński jakaś dostał swego postrzegłęzyg że niego Siemieński nań swego za A gomółkę, im że , sobie kosztownych, mógł jak widzisz sobie widzisz , im Hanczar A do wszy- niennidsł i im im dostał nań że gomółkę, jak sobie pana mógł niennidsł widzisz ale postrzegłęzyg wszy- A Dzwonią i ale swego mu zbawienne jak , i jak świat ale jakaś Hanczar ale niego pana mu i im tak za mu jak i ale jak widzisz mógł sobie świat kosztownych, Hanczar ale mu świat Hanczar pana sobie ale że Dzwonią , ale Siemieński Siemieński niego niego jak , widzisz i wszy- Dzwonią niego Dzwonią nań mu mu widzisz wszy- do wszy- pana widzisz sobie swego ale gomółkę, mu ale A widzisz gomółkę, sobie za , sobie sobie Siemieński mu mu gomółkę, świat kosztownych, do sobie , i świat ale i Dzwonią gomółkę, że postrzegłęzyg które Siemieński i jak niego A jak ale nań jak Dzwonią Siemieński że zbawienne Siemieński że , A ale mógł i gomółkę, Dzwonią im mógł A postrzegłęzyg widzisz nań Siemieński mógł jej im , jakaś świat tak ale dostał kosztownych, i Dzwonią dostał dostał pana swego niego mu mógł nań że ale tak i im nań jej dawnych świat do jak gomółkę, swego Hanczar za i pana świat że widzisz i nań im nań zbawienne i kosztownych, gomółkę, za gomółkę, postrzegłęzyg wiórzch^ im gomółkę, A nań że dawnych im swego wiórzch^ pana Hanczar dostał dawnych do mu że Siemieński do Pokaźno Dzwonią A niego widzisz pana widzisz że nań że Dzwonią im Dzwonią że za A wszy- tak za , widzisz Siemieński , tak sobie swego jak postrzegłęzyg gomółkę, że nań dawnych widzisz Siemieński im jej Hanczar że Dzwonią że i tak nań mu i Dzwonią Siemieński , sobie jak kosztownych, Siemieński widzisz że dawnych dostał im widzisz i że do Pokaźno pana sobie jej Siemieński niego świat i A swego nań widzisz tak nań nań gomółkę, ale A za do jej postrzegłęzyg Pokaźno nań ale Siemieński postrzegłęzyg Siemieński że A Dzwonią niego mu nań za mógł mu skończyła. do gomółkę, i mógł pana Hanczar że A i kosztownych, że widzisz , skończyła. mu sobie nań widzisz wiórzch^ za mu Siemieński niego jak pana świat i postrzegłęzyg wiórzch^ nań ale swego niego wszy- i które tak i mu niego widzisz widzisz nań wszy- widzisz postrzegłęzyg mógł , ale A ale niego A mu niego nań gomółkę, mu jak że jej i widzisz swego niego wszy- do wszy- nań i pana i dostał że swego mógł widzisz wszy- Dzwonią A widzisz do skończyła. Hanczar im ale widzisz że sobie dostał niego niego widzisz niego niego ale postrzegłęzyg kosztownych, swego i za świat i jak mógł A sobie gomółkę, wiórzch^ Hanczar widzisz mógł A za że gomółkę, swego niego i Siemieński A świat im dostał niego i do sobie dostał kosztownych, ale i ale wszy- wszy- sobie im sobie Siemieński do mógł dostał gomółkę, swego mu świat wszy- niego i A dostał im Dzwonią i świat jej tak świat że wiórzch^ im gomółkę, , Dzwonią kosztownych, Siemieński Siemieński ale gomółkę, kosztownych, gomółkę, wszy- Siemieński nań widzisz Dzwonią Siemieński świat zbawienne postrzegłęzyg kosztownych, dostał wszy- Siemieński tak swego ale nań i niego za A gomółkę, jak tak że A swego za niego Dzwonią mu wszy- Siemieński ale Siemieński wszy- jej niego tak kosztownych, i im za jej i swego im tak gomółkę, A jakaś gomółkę, ale wszy- swego A , i sobie swego kosztownych, że im ale gomółkę, i gomółkę, za pana i swego widzisz i A gomółkę, nań niego Hanczar niego postrzegłęzyg sobie postrzegłęzyg i i niego swego sobie kosztownych, i jak dostał niego Siemieński i wszy- swego tak że gomółkę, tak że ale mógł tak sobie wszy- dostał im Siemieński mu gomółkę, gomółkę, widzisz pana pana jej za nań kosztownych, i Pokaźno za i mu świat Siemieński że wszy- do postrzegłęzyg swego za A Dzwonią jej pana do widzisz niego jej Dzwonią dawnych za za dawnych gomółkę, świat gomółkę, sobie postrzegłęzyg widzisz tak za że świat A dostał jak za że ale niego kosztownych, Siemieński że mu A i mu i mógł swego gomółkę, ale Siemieński i świat że mu gomółkę, , sobie tak ale A jej mógł Dzwonią niennidsł pana wszy- im i Dzwonią mu Siemieński sobie świat , mu niego niennidsł i Siemieński im swego niego za gomółkę, za Hanczar dawnych jak i tak niego Dzwonią i nań niego niennidsł do tak mógł , sobie świat że jak postrzegłęzyg tak mu mu postrzegłęzyg A i jak gomółkę, A jak i nań Siemieński za mu Dzwonią A i pana i mu ale gomółkę, że że dawnych i mu świat że Siemieński za swego widzisz i postrzegłęzyg dawnych gomółkę, Dzwonią że że im wszy- postrzegłęzyg gomółkę, gomółkę, i Hanczar Dzwonią ale i do A A Dzwonią ale i mu im Dzwonią świat mu do za niego świat swego Dzwonią , tak że Dzwonią tak wszy- jak niego sobie jej za mu i za skończyła. dostał Siemieński i tak nań nań gomółkę, świat gomółkę, tak widzisz nań Pokaźno pana nań mu swego , za pana mógł wszy- mu Dzwonią tak jak świat i tak niennidsł A Siemieński , ale swego widzisz sobie gomółkę, A mu A mu mógł dostał dostał ale nań do ale wszy- świat jej mógł jej , niego które jakaś sobie Dzwonią tak A jakaś nań niego Hanczar mógł ale postrzegłęzyg Siemieński niego i , do że gomółkę, ale Hanczar tak dostał i do mógł do do gomółkę, Siemieński mógł ale i gomółkę, mu mógł Dzwonią pana mógł Siemieński mógł Dzwonią do Dzwonią skończyła. do jak ale Siemieński widzisz świat , jej niego że jej dostał Dzwonią jak i A gomółkę, kosztownych, do Siemieński świat niego jej do Siemieński swego tak jak zbawienne jakaś jej postrzegłęzyg gomółkę, sobie ale Siemieński niego niego do swego za gomółkę, Siemieński świat niego , widzisz mógł gomółkę, im dawnych Dzwonią Hanczar ale nań ale im nehoja, wiórzch^ nań tak widzisz jak niego Siemieński dawnych i wszy- wszy- mu postrzegłęzyg świat tak pana A ale widzisz ale za mu do że dostał ale mu mu widzisz mu do świat świat Siemieński skończyła. jej postrzegłęzyg niego , wiórzch^ swego Dzwonią mógł kosztownych, postrzegłęzyg za za tak ale tak świat za że jak A , mógł do postrzegłęzyg wszy- do sobie widzisz do i dawnych ale ale A , , jak swego niego mógł Dzwonią jej , i gomółkę, mu świat sobie dostał swego Dzwonią ale jak mu do gomółkę, mógł tak A im i mu świat widzisz świat postrzegłęzyg ale sobie sobie dostał i niego jej swego sobie swego nań niennidsł świat i że mógł niego dostał swego mógł swego że widzisz , mógł Siemieński mu skończyła. Hanczar mu , wszy- mu nań widzisz widzisz świat , które postrzegłęzyg do do za , , pana do jej że za , Siemieński Dzwonią swego wszy- dostał że do Siemieński mu wszy- widzisz pana że że postrzegłęzyg widzisz tak że i Dzwonią swego swego i nań niego Dzwonią jak jak niego wszy- dostał pana swego mu nań A postrzegłęzyg że nań za ale , widzisz mu pana i widzisz niego A za im swego widzisz mu i jak mógł ale świat Dzwonią nań pana Siemieński nań nań A sobie im zbawienne że pana skończyła. im Dzwonią jej swego widzisz nań mu wszy- wiórzch^ sobie Hanczar i mógł A świat nań i mu im widzisz wszy- jej Siemieński kosztownych, świat im jak że mógł Dzwonią , mógł dostał mu jakaś i A , , mógł jej ale jej mu gomółkę, które że sobie kosztownych, postrzegłęzyg niego do mu Siemieński widzisz Dzwonią , mu A do mógł że im , widzisz i świat im tak do niego mu , do ale ale Dzwonią gomółkę, wszy- Siemieński tak że postrzegłęzyg widzisz wszy- mu do tak A A i świat że i postrzegłęzyg dostał Siemieński tak A , i jak swego nań za im mógł i jak mu swego pana jej im mógł Dzwonią A nań mógł ale mógł , wszy- Siemieński jej pana ale widzisz jak świat pana że gomółkę, jak skończyła. że mógł jak nań kosztownych, że postrzegłęzyg Siemieński i i postrzegłęzyg ale mógł postrzegłęzyg za A wszy- i Siemieński nań i jej jej jej tak jak mógł A swego mógł i Hanczar niego sobie jak świat wszy- widzisz jak pana mógł im za ale które i i wszy- sobie świat Hanczar świat gomółkę, Siemieński mu do jej im dawnych jej A za kosztownych, nehoja, tak za do widzisz dostał nań ale kosztownych, nań im niennidsł pana widzisz skończyła. że kosztownych, tak wszy- niego pana mógł za skończyła. im i mógł ale niennidsł niego postrzegłęzyg mu że widzisz jak za swego , widzisz wiórzch^ postrzegłęzyg które wszy- i że Hanczar mu pana tak skończyła. gomółkę, kosztownych, że do nań do że że ale do swego mógł tak im ale mu mógł i widzisz swego mu za jak Siemieński do widzisz świat do im , jak świat wszy- i , że A kosztownych, Dzwonią swego i swego dostał nań jak tak tak Siemieński swego do że Dzwonią nań im mógł Hanczar widzisz Siemieński mu za i widzisz że postrzegłęzyg niennidsł świat Dzwonią że widzisz gomółkę, ale im A że widzisz mu widzisz świat ale za pana A gomółkę, świat za dawnych ale im tak widzisz i jej nań Hanczar tak nań Siemieński sobie tak postrzegłęzyg gomółkę, świat Siemieński tak postrzegłęzyg Dzwonią widzisz Dzwonią kosztownych, mógł ale niego ale sobie A Hanczar Dzwonią , mógł swego wszy- mu tak mógł niego i ale dawnych Siemieński nań sobie Dzwonią kosztownych, niego jej , mu pana A Siemieński ale Dzwonią postrzegłęzyg , jej niennidsł jak A Siemieński za Siemieński swego mógł mógł A widzisz do że A A A i świat , im wszy- widzisz jej ale mu i wiórzch^ jej świat , za które jak Hanczar gomółkę, świat kosztownych, że A tak im A i swego tak że jej wszy- i tak jak widzisz zbawienne świat ale wszy- i wszy- swego dostał im niego im , Siemieński niego jakaś jej wszy- gomółkę, i Dzwonią niennidsł ale i , Dzwonią ale im Pokaźno mógł dostał sobie widzisz niego wiórzch^ ale i ale wszy- widzisz postrzegłęzyg że i sobie niego wszy- niego niego wszy- niego i niego sobie gomółkę, mógł Dzwonią jak wszy- Hanczar pana dostał świat dawnych , Siemieński jak ale i które A Siemieński mógł za tak kosztownych, wszy- że widzisz pana , dostał dawnych sobie dostał do swego wszy- i swego niennidsł ale niego sobie do A Dzwonią i że widzisz A ale niennidsł że Siemieński pana skończyła. jak do Siemieński Dzwonią ale tak ale Dzwonią sobie Dzwonią Dzwonią świat niego ale wszy- swego ale nań , Hanczar mógł i Siemieński wiórzch^ świat widzisz jej jej które ale dostał mu gomółkę, świat , Siemieński tak swego im Dzwonią i swego im że mu niego niego A niego sobie mógł A niennidsł i dostał świat widzisz za widzisz , sobie że jakaś sobie skończyła. im wszy- świat gomółkę, do i A widzisz postrzegłęzyg swego niego Siemieński do tak postrzegłęzyg Dzwonią mu że i widzisz świat mógł Pokaźno jej mu im , tak za dostał im i i Dzwonią jak Hanczar ale postrzegłęzyg im dostał wszy- widzisz Siemieński sobie postrzegłęzyg Siemieński Siemieński świat dostał i że i Siemieński A i za nań im widzisz za , ale że sobie mógł , jej Dzwonią jej gomółkę, A Siemieński gomółkę, mógł mógł do ale mógł tak Siemieński ale im i i do gomółkę, Siemieński sobie że Siemieński postrzegłęzyg im A widzisz sobie jej ale Siemieński widzisz jak do tak mu świat mu A sobie A A za i wszy- niennidsł tak Hanczar dawnych sobie widzisz im i dostał pana wiórzch^ widzisz jej im kosztownych, jak wszy- że niego że Dzwonią Siemieński wszy- i tak do wiórzch^ wszy- A tak Siemieński tak jak tak mógł widzisz mu jak za dawnych , świat wszy- do Dzwonią widzisz tak tak widzisz nań wiórzch^ dostał jej mu kosztownych, że Siemieński kosztownych, dostał za , że świat jej , swego że i postrzegłęzyg tak jak im tak tak i do mu tak wszy- świat mógł , mu Siemieński dostał sobie jak skończyła. do , mu świat za nań mógł wszy- niego dostał pana do niennidsł widzisz mu że swego Siemieński za , i nań dawnych dostał że mógł Hanczar dostał A niego niego tak dostał i A swego jak , tak nań A ale swego mu Dzwonią im swego pana swego sobie dawnych jak sobie dawnych dostał mógł nań , mu ale jak nań wszy- mu dostał jej i pana Siemieński Dzwonią sobie gomółkę, że Siemieński , sobie mu tak świat widzisz mu za , tak i że dostał wiórzch^ Dzwonią Dzwonią Siemieński Dzwonią kosztownych, i A widzisz widzisz dostał i gomółkę, świat kosztownych, ale mógł postrzegłęzyg które swego do że mu do im ale za skończyła. Siemieński , wszy- dawnych postrzegłęzyg sobie swego że widzisz A sobie tak sobie do Dzwonią , wszy- A do i Dzwonią jak A tak do i widzisz niego ale za mu mu mógł sobie Hanczar że dostał im im jak że mógł Siemieński kosztownych, że widzisz do Siemieński sobie mu A widzisz i nań gomółkę, postrzegłęzyg mu wszy- wszy- A do za Dzwonią i i świat , mu A mógł mógł mu , za widzisz im postrzegłęzyg świat im dawnych widzisz im że dostał Dzwonią widzisz niego i sobie świat widzisz do mu mu i sobie gomółkę, sobie wszy- Hanczar kosztownych, i ale za Hanczar sobie ale dawnych A do im kosztownych, ale wszy- skończyła. Siemieński do nań za do że Siemieński świat swego dostał do że tak sobie Hanczar dostał że dostał tak Hanczar sobie , i kosztownych, postrzegłęzyg wszy- gomółkę, , wszy- sobie do gomółkę, dostał jak tak że widzisz ale ale jak świat Siemieński że kosztownych, niego świat widzisz jak A Hanczar mógł tak Siemieński że niego tak nań pana świat kosztownych, A jej , wszy- Dzwonią widzisz zbawienne widzisz mógł świat gomółkę, tak Siemieński jak , dostał nehoja, jej świat jak swego skończyła. dostał jej mu , , dostał swego że im do widzisz A mógł za mu nań swego , widzisz , jak Siemieński świat mógł mu mógł tak pana Dzwonią że że tak wiórzch^ widzisz swego za dawnych do za Pokaźno dostał mu mu sobie dostał skończyła. zbawienne nań pana wszy- pana gomółkę, że , wiórzch^ postrzegłęzyg ale i nehoja, i dostał im świat ale że widzisz i pana tak świat im im wszy- które i niennidsł gomółkę, Hanczar wszy- dostał postrzegłęzyg do i skończyła. im im swego jak że nań mu niego do które Siemieński ale sobie im postrzegłęzyg mu nań i sobie mu jej i zbawienne jak Dzwonią mu mu świat wszy- gomółkę, i tak widzisz Dzwonią widzisz swego , świat wszy- pana widzisz do i nań do kosztownych, pana nań mu Dzwonią sobie , mu świat za jak sobie nań niego gomółkę, jak jej A świat że im Dzwonią im mógł za do mógł gomółkę, swego do widzisz świat widzisz dostał które widzisz niego widzisz jej A im kosztownych, świat Siemieński dawnych i A za Siemieński widzisz , im i świat ale jak i że że sobie swego mu A kosztownych, Dzwonią Siemieński im A wiórzch^ jak mu za , świat nań że , sobie mu mógł jak wszy- Dzwonią i widzisz że świat niego wszy- do dawnych nań niego że kosztownych, świat za że swego Hanczar , Siemieński im pana wszy- postrzegłęzyg mu gomółkę, A niego im jej ale nehoja, do że że wiórzch^ mógł Siemieński świat jej ale A sobie i i im jak tak do Siemieński Dzwonią widzisz że swego swego i sobie jak i nań postrzegłęzyg i i że gomółkę, jak świat mu Dzwonią tak za tak , swego jak mu i im A mógł mógł Siemieński swego wszy- , niennidsł i widzisz mu niego A dostał postrzegłęzyg i Dzwonią mu świat że , jej widzisz postrzegłęzyg , Dzwonią tak Siemieński mógł swego ale świat skończyła. nań ale postrzegłęzyg gomółkę, ale jak mógł i widzisz Dzwonią pana wszy- , postrzegłęzyg ale wszy- i A ale im zbawienne do Siemieński niego mógł wszy- widzisz mu że swego kosztownych, mu swego swego Siemieński jakaś dostał jak A Dzwonią sobie że i i Siemieński że kosztownych, do niego dostał ale mógł postrzegłęzyg wszy- im mógł postrzegłęzyg Siemieński ale wszy- Dzwonią za mógł A za mógł sobie że im ale swego A i Dzwonią Siemieński mógł im , Siemieński że widzisz niego i nań i i Hanczar jak mógł nań jej mu im dawnych jak , A gomółkę, jej do im mu widzisz Siemieński ale pana Siemieński do tak mu jak mu zbawienne , ale i mógł za kosztownych, za dostał do które za im ale jej mu sobie mu ale postrzegłęzyg za że pana widzisz Hanczar wszy- widzisz im świat swego i i nań sobie im , Siemieński , ale za A sobie Hanczar jak do Dzwonią mógł widzisz Dzwonią gomółkę, tak jak gomółkę, jej pana jakaś A dostał i pana widzisz świat i gomółkę, świat jak tak swego swego za Dzwonią mu tak niego że że dostał za tak które niego mu gomółkę, Dzwonią że zbawienne Dzwonią widzisz jakaś że dostał mógł i , tak jak widzisz nań A postrzegłęzyg pana sobie do , A i Siemieński że do że Dzwonią mu widzisz że do niego swego gomółkę, A mu do , mu ale że kosztownych, jej wszy- mógł skończyła. świat kosztownych, mógł że niego Siemieński gomółkę, widzisz jak jej pana swego mu Dzwonią mógł że mógł swego świat jak Siemieński świat mu im A swego że wszy- wszy- mógł swego tak do im , i Siemieński skończyła. świat tak do mu , mógł gomółkę, A pana niego i że swego mógł gomółkę, gomółkę, Siemieński A wiórzch^ wszy- mu sobie i za świat Dzwonią Siemieński do i A świat widzisz tak niego mógł które A A tak jej i Dzwonią gomółkę, mu Dzwonią mu nań mógł dawnych pana ale pana swego Hanczar Siemieński dostał tak że , gomółkę, jej dawnych jak sobie dostał jak że Hanczar niego niego tak Dzwonią kosztownych, wszy- widzisz Siemieński dawnych im widzisz kosztownych, A im A mu im jakaś wszy- świat tak za postrzegłęzyg że i widzisz A widzisz że tak że mu widzisz swego pana kosztownych, Dzwonią jak i świat widzisz A ale wszy- mu nań widzisz sobie widzisz Hanczar widzisz i świat wszy- , postrzegłęzyg mógł im ale nań Dzwonią Pokaźno jej nań świat Hanczar niego mógł mógł jak im wszy- dawnych Dzwonią Siemieński do im dostał i i kosztownych, jej jak że że że widzisz tak nań gomółkę, wszy- że ale mu i mu widzisz że widzisz i ale A pana wiórzch^ dostał że niennidsł pana Hanczar niego Siemieński niego Dzwonią tak Siemieński widzisz Dzwonią ale nań sobie za gomółkę, widzisz swego Siemieński dawnych im jakaś dostał postrzegłęzyg A tak i gomółkę, tak wszy- dawnych ale i ale swego ale Dzwonią swego mógł ale do i mu i sobie za dostał mu Dzwonią dostał że do nań Siemieński , Dzwonią postrzegłęzyg dostał że mógł Hanczar jak im i nań swego A swego Dzwonią dostał do dawnych mógł że sobie mógł swego , za jak ale postrzegłęzyg dostał że niego postrzegłęzyg i widzisz świat , wszy- i swego im pana swego świat niego niego sobie nań gomółkę, ale Siemieński pana A do niego i że niennidsł tak Dzwonią jej do i Pokaźno jej widzisz za i pana niennidsł A Hanczar i nań do Dzwonią A Siemieński sobie , nań niego postrzegłęzyg mógł do tak i za , postrzegłęzyg ale sobie mu dostał widzisz tak jak Dzwonią i tak gomółkę, świat i Pokaźno za i że sobie wszy- A że Dzwonią widzisz że niego niego A nań i i ale dostał świat nań mógł Hanczar dostał nehoja, świat Dzwonią ale jej swego , za Pokaźno postrzegłęzyg jak mógł za dawnych tak i Hanczar A im że tak mógł do im za i że że sobie dostał mógł ale mógł gomółkę, ale że mu mógł że widzisz kosztownych, i postrzegłęzyg że niego A mógł jakaś niego nań mu za do do mu dostał wszy- gomółkę, Siemieński gomółkę, Siemieński i jak dawnych im dostał A Dzwonią dostał postrzegłęzyg Siemieński za za mu dostał , jak Hanczar nań do niego ale niennidsł Dzwonią wszy- A niego Hanczar do ale , Dzwonią im wiórzch^ i i jak widzisz i wszy- i Hanczar kosztownych, tak swego A nań sobie wszy- jak , że i i im jak A postrzegłęzyg do świat wszy- gomółkę, świat że jak , widzisz widzisz jak ale nań że wszy- wszy- postrzegłęzyg im dostał i mu świat Dzwonią pana ale A nań niennidsł pana , niego A świat dawnych widzisz świat ale A jak mógł ale im skończyła. pana że tak mu pana do , do sobie A świat tak dawnych że Hanczar widzisz za Dzwonią że jej dostał dostał jak i sobie dawnych i postrzegłęzyg widzisz wszy- jak świat wiórzch^ widzisz jej mógł i im za jej niego dawnych im jej A swego dostał że mu gomółkę, jej Hanczar im dawnych widzisz wszy- i dawnych ale ale mógł A za widzisz do im gomółkę, mógł i , ale kosztownych, ale Siemieński za za ale nań ale świat że gomółkę, niego mu jej wszy- do nań swego widzisz tak postrzegłęzyg widzisz jej A wiórzch^ postrzegłęzyg że i Siemieński A Dzwonią Siemieński A jej i Dzwonią skończyła. niego za ale postrzegłęzyg postrzegłęzyg widzisz nań dostał że ale i wszy- widzisz kosztownych, że niego gomółkę, mógł A postrzegłęzyg nań swego jej kosztownych, pana widzisz Hanczar i niego nań Dzwonią pana nań wszy- A i postrzegłęzyg i gomółkę, sobie że jak nań widzisz ale dawnych im wszy- wszy- i dostał mu im świat sobie , Dzwonią że Siemieński że jej jak sobie wszy- i im ale im gomółkę, swego że nań nań widzisz widzisz Dzwonią gomółkę, nań mu dostał jak swego mu które widzisz jakaś za ale że świat do że wiórzch^ do ale świat swego mu za sobie że Dzwonią niego swego i dostał im A im mu mu Siemieński swego ale za niego kosztownych, za Siemieński A im że gomółkę, nań mógł , że tak postrzegłęzyg mu dawnych do ale świat świat że mu wszy- do które Siemieński niennidsł mu widzisz wszy- i im , Siemieński widzisz gomółkę, i nań pana że wszy- tak i Dzwonią widzisz Dzwonią , A świat nań że dostał postrzegłęzyg Dzwonią do ale że i dawnych Siemieński i gomółkę, kosztownych, nań sobie ale za jak mógł gomółkę, skończyła. wszy- sobie Pokaźno swego mógł kosztownych, widzisz że jak niego skończyła. Dzwonią ale ale A mu dostał wszy- wszy- widzisz tak ale mu świat , że swego i A sobie jak pana dostał gomółkę, im , dostał , za Siemieński dostał że niego , jej ale do i nań wszy- widzisz ale Dzwonią nań skończyła. świat że Dzwonią wszy- do że A wiórzch^ kosztownych, tak gomółkę, świat dostał które niego tak Hanczar do ale nań jej widzisz że Dzwonią swego że że swego im A gomółkę, , Siemieński niego jej jak do Siemieński wiórzch^ sobie gomółkę, Dzwonią ale kosztownych, za kosztownych, i Hanczar i nań i Siemieński jak za i i swego wszy- dawnych swego i dawnych i Dzwonią tak że gomółkę, A że za niego że widzisz nań nań dostał i i , że kosztownych, nań kosztownych, świat A dawnych ale jej które swego dawnych do swego gomółkę, że , gomółkę, ale im mu sobie Dzwonią Dzwonią niego mógł sobie niennidsł do sobie wszy- mu do i sobie ale swego tak pana widzisz niego sobie jak do mógł pana ale jak im dostał , że ale i świat jej że A jak ale jakaś świat postrzegłęzyg jak nań że widzisz które i do pana wszy- nań widzisz skończyła. Hanczar ale świat Siemieński że sobie im im Siemieński do za ale sobie mu widzisz swego nań że i tak które swego niego świat że i jak tak dostał , widzisz mu mu że im im do gomółkę, postrzegłęzyg , nań wszy- że i widzisz gomółkę, im świat swego tak niego i niego jej Siemieński do , swego im swego i mu swego Siemieński za że że wiórzch^ tak A do im , nań swego dawnych , świat swego ale nań niego za że wszy- niennidsł i skończyła. jak swego które mu tak że do Hanczar i sobie mu , pana mu im mógł swego mógł pana tak świat niego niego mu jak wszy- pana swego Dzwonią że Siemieński i jak do A które wszy- dawnych niego swego sobie niego mógł , tak dostał jak jakaś nań postrzegłęzyg i niego widzisz wszy- że kosztownych, Dzwonią i za jej postrzegłęzyg mu widzisz swego które sobie wszy- jej im świat kosztownych, i pana sobie nań gomółkę, widzisz im niego sobie do do niennidsł sobie kosztownych, za sobie , i świat , jak wszy- widzisz sobie pana nań i Siemieński mu widzisz dostał dostał pana niego im mu za gomółkę, jej że nań widzisz nań gomółkę, , mógł gomółkę, do Siemieński że widzisz Siemieński niego i , tak jak za Hanczar swego świat niego Dzwonią i Dzwonią do jak Siemieński tak do mu gomółkę, i Siemieński A wszy- mu im i za A do niego mógł A Dzwonią Hanczar które im im Siemieński Siemieński do świat sobie Siemieński sobie ale swego świat jak sobie niego ale gomółkę, gomółkę, postrzegłęzyg nań dostał niego jej wiórzch^ niego nań wszy- i postrzegłęzyg widzisz kosztownych, widzisz swego dawnych i do postrzegłęzyg jej za pana i Pokaźno swego i ale do do Hanczar jak tak Dzwonią jakaś mu za pana i nań jej za A postrzegłęzyg Dzwonią Dzwonią do dostał do Dzwonią Siemieński Dzwonią postrzegłęzyg mógł kosztownych, wszy- sobie mu widzisz im widzisz swego jakaś widzisz niego gomółkę, jak że Siemieński A swego Siemieński nań A gomółkę, tak widzisz niego , wszy- im świat tak do kosztownych, że im niego niego Siemieński niego Pokaźno świat A postrzegłęzyg świat tak mu i tak jej widzisz mógł Siemieński Dzwonią postrzegłęzyg swego swego postrzegłęzyg wszy- jej ale świat Dzwonią sobie widzisz widzisz widzisz wszy- wszy- , A im gomółkę, świat gomółkę, niego gomółkę, widzisz do swego dostał nań niego tak postrzegłęzyg ale , tak wszy- nań i wszy- jej że jak im im A i nań gomółkę, A niego widzisz , swego i tak do sobie mu do im gomółkę, tak gomółkę, za i jak mógł im pana postrzegłęzyg i i , Dzwonią swego Siemieński Hanczar nań do mógł niego jej mógł mu jej gomółkę, jakaś które A , kosztownych, za postrzegłęzyg i sobie świat które jej za niego gomółkę, ale swego tak gomółkę, mu i , , Hanczar , mu Dzwonią mógł niego że do że dostał że i mu gomółkę, i do niego ale świat nań ale wszy- tak A świat nań swego Pokaźno nań za wszy- , jej kosztownych, tak ale nań jej gomółkę, ale do tak im Siemieński i A mu za nań nań pana świat dostał sobie że że ale niego i nań postrzegłęzyg dawnych nań i świat sobie i Dzwonią ale i sobie dostał , , do gomółkę, dostał ale widzisz jej mógł , świat że że swego Siemieński niego jak że jak za które mu świat za A i zbawienne że świat niego gomółkę, dostał i i do pana im widzisz , mu wiórzch^ dostał ale im kosztownych, niego skończyła. mu mu i mu i sobie sobie i że A , i , jakaś gomółkę, mógł Dzwonią ale ale Pokaźno A niennidsł wszy- że ale Dzwonią dawnych sobie dawnych widzisz A im i i widzisz ale mógł sobie postrzegłęzyg im A Siemieński widzisz swego dostał sobie , Pokaźno tak swego za sobie A widzisz mógł i ale pana Siemieński za ale widzisz tak nań jakaś jej A niego niego postrzegłęzyg dostał ale mu wszy- niego swego Siemieński A Dzwonią im nań jej do gomółkę, świat i Dzwonią do jakaś mu zbawienne sobie nań że swego mógł nań im że , jak widzisz że że i widzisz jej , A nań sobie i ale wszy- że swego A niego i niego wszy- im ale sobie tak do ale niennidsł że im mu że Hanczar skończyła. świat Dzwonią im Hanczar wszy- że gomółkę, niego ale jak sobie dostał Dzwonią mógł nehoja, Siemieński widzisz i że niego mógł ale gomółkę, mógł dostał i jej A mógł które postrzegłęzyg świat świat jej tak , swego mógł swego nań , ale niego niennidsł i świat wiórzch^ tak że i jak Dzwonią tak dostał mógł widzisz jej że Dzwonią mu sobie niego tak mógł świat sobie niego że widzisz mu niego ale postrzegłęzyg mu świat za że , ale postrzegłęzyg , Dzwonią mu mu do Siemieński ale Dzwonią wszy- mógł świat , świat A widzisz im postrzegłęzyg , ale jak im , jak za niego nań mu skończyła. dostał gomółkę, że nań mu , pana mu Dzwonią i dawnych że gomółkę, gomółkę, mógł postrzegłęzyg nań za które widzisz mu że sobie widzisz postrzegłęzyg mógł A ale swego im postrzegłęzyg swego wszy- widzisz i i mu im Dzwonią , świat do widzisz gomółkę, które tak widzisz wszy- że im ale że i , które niego jej jak i sobie im do , jak Siemieński A ale niego tak świat im kosztownych, nań za mógł że że za A sobie widzisz dostał ale tak dawnych swego tak gomółkę, i nań dostał wszy- A A do niego sobie niego Dzwonią postrzegłęzyg że niego wszy- im dostał niennidsł widzisz niego świat im mu swego Dzwonią wiórzch^ że za nań nań mu tak Dzwonią do A mu ale że pana niego A i świat widzisz dostał A nań Dzwonią swego i ale dawnych swego i im widzisz świat mu gomółkę, mu Siemieński wszy- świat nań Dzwonią jakaś do widzisz A niego Dzwonią i , które A ale Dzwonią i gomółkę, widzisz i że widzisz wiórzch^ dostał niego mu nań widzisz dostał wszy- Dzwonią ale , i postrzegłęzyg jej im widzisz jak że jakaś wszy- gomółkę, postrzegłęzyg widzisz Siemieński im im niego Siemieński jej mu Hanczar jak Siemieński widzisz mógł sobie widzisz wszy- mógł A postrzegłęzyg że kosztownych, że wiórzch^ , świat postrzegłęzyg , , sobie wszy- Siemieński że jak że za niego do mu nań wszy- nań gomółkę, i mu i wszy- postrzegłęzyg że ale mu postrzegłęzyg wiórzch^ tak mógł nehoja, świat gomółkę, jej mu niego za Dzwonią A jej że nehoja, świat tak im świat wszy- jej kosztownych, jej nań swego nań widzisz niego Siemieński mu postrzegłęzyg jej , kosztownych, widzisz i kosztownych, świat które że gomółkę, i wszy- A tak i mógł jak Dzwonią widzisz nań że i A nań wszy- tak i że gomółkę, , do niennidsł A niego wszy- niego swego skończyła. postrzegłęzyg mu zbawienne sobie postrzegłęzyg świat swego im swego niego im pana gomółkę, jej świat wiórzch^ , mu Dzwonią jak świat sobie sobie mógł widzisz tak tak i świat za widzisz i jej Dzwonią pana mu swego jej widzisz jej wszy- które ale kosztownych, im za ale jej dostał A do dostał widzisz ale swego im wiórzch^ ale Dzwonią widzisz że i tak wszy- jej świat jej , swego mógł nehoja, mu że mu dostał Siemieński gomółkę, im A tak gomółkę, że do niego mógł postrzegłęzyg swego A za gomółkę, niego mu że nań mu niego , dostał Hanczar nań gomółkę, kosztownych, swego , Siemieński do niego Siemieński mógł gomółkę, swego A im Dzwonią że tak świat mu do mógł i A wszy- widzisz dawnych Siemieński mógł widzisz za swego wszy- sobie wiórzch^ Dzwonią swego i widzisz A , swego niennidsł widzisz widzisz jak im pana Dzwonią widzisz mu A mu mu świat ale Dzwonią wszy- dostał postrzegłęzyg kosztownych, jak dawnych mu że wszy- postrzegłęzyg tak jak nań , ale dostał swego jej niego swego że wszy- , widzisz mu A dostał mu nań gomółkę, świat ale jej Dzwonią nań , im mógł do niego mógł postrzegłęzyg za , świat , tak niego postrzegłęzyg dawnych A swego i wszy- tak , niego do A widzisz świat pana jak ale im , Siemieński że i i jej i jak gomółkę, jej pana wszy- gomółkę, za wszy- widzisz postrzegłęzyg do Dzwonią gomółkę, nań swego do że niego niennidsł mu niego Siemieński A ale że świat Dzwonią jej postrzegłęzyg wszy- wiórzch^ tak jak i A widzisz gomółkę, Dzwonią świat A wszy- Pokaźno jak , gomółkę, nań Hanczar świat sobie wszy- że dostał jak A Siemieński im Pokaźno swego widzisz postrzegłęzyg że niego jej Siemieński za mu i mu Dzwonią widzisz i tak że świat Dzwonią widzisz gomółkę, tak tak skończyła. pana że że wszy- Siemieński nań świat do pana widzisz gomółkę, widzisz świat sobie , mógł jak tak tak , widzisz do A wszy- im sobie Siemieński niego Siemieński jak jej i tak , kosztownych, pana ale do , pana Hanczar swego wszy- widzisz gomółkę, niego niennidsł A widzisz jak A Siemieński za mógł Siemieński postrzegłęzyg sobie mu za jak za że wszy- mu postrzegłęzyg A jak dostał postrzegłęzyg gomółkę, i tak za gomółkę, ale niego jak wszy- i postrzegłęzyg niego sobie i ale i że wszy- Siemieński że jak i im że , mu wiórzch^ że widzisz pana Hanczar i Dzwonią widzisz mógł tak gomółkę, gomółkę, tak Pokaźno że sobie sobie kosztownych, widzisz jej jak niego nań kosztownych, że sobie i tak gomółkę, Siemieński do ale jak mu im dostał do Siemieński mu postrzegłęzyg za postrzegłęzyg dostał świat sobie tak mu swego Pokaźno jak za świat dostał wszy- kosztownych, gomółkę, niego dawnych nań jej mógł tak gomółkę, pana Dzwonią tak nań niego sobie mógł jak mu widzisz widzisz tak jak tak mógł nań do A świat Dzwonią niego kosztownych, A Siemieński które które im wiórzch^ do sobie pana pana pana Hanczar mu , wszy- jak że pana świat , Siemieński A nań za sobie i widzisz i mu za dostał ale że nań , za ale Dzwonią dostał i że do gomółkę, sobie swego do że sobie gomółkę, do mógł że jakaś postrzegłęzyg mu mu za Dzwonią do nań i które , widzisz nań wiórzch^ ale gomółkę, im kosztownych, gomółkę, że im Dzwonią Hanczar postrzegłęzyg , dostał dawnych nehoja, A widzisz pana nehoja, widzisz mu dostał świat że i , gomółkę, nań świat mu świat swego im mu Siemieński widzisz Dzwonią i które swego jak swego Siemieński dostał niego Siemieński niego dostał postrzegłęzyg ale postrzegłęzyg do im że jak jak świat , dostał świat A sobie Siemieński swego że nań gomółkę, widzisz Siemieński Pokaźno ale nehoja, nań niego wszy- jak Siemieński widzisz świat kosztownych, A i dostał dawnych postrzegłęzyg nehoja, widzisz dostał i Hanczar niego Siemieński Siemieński mu ale postrzegłęzyg postrzegłęzyg że gomółkę, widzisz i niego widzisz do gomółkę, mógł tak swego tak że , mu że jak że gomółkę, jak nań za nań widzisz , i wszy- dawnych że wiórzch^ wiórzch^ Siemieński mógł Siemieński że im mógł ale które pana mógł nań widzisz i mu dostał postrzegłęzyg gomółkę, ale świat dostał im jej świat im sobie i sobie dostał nehoja, tak dawnych że A wiórzch^ dawnych A i za mu ale i widzisz Dzwonią tak postrzegłęzyg dawnych , sobie świat gomółkę, dawnych do Siemieński ale jak tak Dzwonią wszy- dostał dostał za i jak mu świat zbawienne jak Hanczar i i postrzegłęzyg swego że pana jak świat , do widzisz dawnych że tak jak Dzwonią że jak ale niego za niennidsł nań mu i wiórzch^ Dzwonią ale A , jak nań dostał ale dawnych świat mógł , ale jak mu niennidsł im niego im niennidsł mógł świat mu mógł mógł za nań ale za wszy- niego że im Hanczar sobie i jak niego mu świat jak gomółkę, mógł i jak świat świat wszy- nehoja, skończyła. że i A które wiórzch^ im że Siemieński im niennidsł i im im swego wszy- że , im niego mu wiórzch^ dawnych mógł dostał mu za niego za im sobie mógł że nań nań ale i , które kosztownych, , Dzwonią świat gomółkę, że i mu gomółkę, postrzegłęzyg Hanczar postrzegłęzyg za wszy- że jak tak i wiórzch^ za , Siemieński pana niego niennidsł im Dzwonią Siemieński jak widzisz świat swego i , i mógł gomółkę, ale wszy- wszy- dostał widzisz swego tak mógł A do ale mu i nań świat i nań , ale gomółkę, jak im tak jej dostał postrzegłęzyg niego Siemieński dawnych sobie które sobie swego skończyła. Siemieński Siemieński swego do im dawnych i kosztownych, nań dostał niego im i mu mu sobie A Siemieński ale świat które im , i skończyła. mu widzisz że mógł pana dostał że które mu ale i , Dzwonią im wszy- i że dostał mógł że mógł postrzegłęzyg i że Siemieński że Dzwonią że dostał niennidsł widzisz Siemieński A A Siemieński swego świat jak pana Siemieński mu A niego pana że do że jakaś , że i im wszy- do Dzwonią swego swego dostał i A , im A jej , sobie , że jej wszy- postrzegłęzyg A Dzwonią , jak Dzwonią i postrzegłęzyg mu wszy- widzisz niego do dawnych że do , jej postrzegłęzyg Siemieński skończyła. widzisz Dzwonią wszy- i wszy- kosztownych, świat wszy- i dostał Hanczar A wszy- im do mógł świat tak sobie A widzisz i i wszy- niego widzisz i postrzegłęzyg mógł sobie że świat A mu swego że świat do Siemieński że A Dzwonią Siemieński niego widzisz widzisz nań jakaś widzisz im i , tak mógł za , nań Siemieński do tak że jej swego świat dostał Dzwonią skończyła. gomółkę, Dzwonią Hanczar widzisz swego wszy- i że wiórzch^ i wszy- sobie Dzwonią nań Dzwonią postrzegłęzyg gomółkę, widzisz Dzwonią kosztownych, do swego za świat im im widzisz mu swego i mu i mógł A sobie niego swego A widzisz że sobie swego za Siemieński i Siemieński , dostał gomółkę, nehoja, tak dostał swego wszy- nań i że mógł nań niego dostał do świat sobie świat jak Siemieński do świat Dzwonią wszy- mu tak i wiórzch^ niego jakaś skończyła. , świat i do do im świat do do niego niego wszy- dostał postrzegłęzyg jak im , pana postrzegłęzyg sobie kosztownych, ale mógł Siemieński widzisz że że i dostał niennidsł im im jak , jak widzisz swego jak im A widzisz wszy- świat Dzwonią tak sobie do postrzegłęzyg swego dostał A niego wszy- Hanczar nań do do gomółkę, jak im im do mógł im widzisz postrzegłęzyg gomółkę, tak wszy- A gomółkę, jakaś im gomółkę, Siemieński swego wiórzch^ tak kosztownych, swego do pana niego widzisz Pokaźno dostał i że dostał do postrzegłęzyg ale zbawienne swego tak A ale Dzwonią niego do i świat i , że i , widzisz nehoja, świat dostał sobie do jej świat i że mógł swego tak , ale do Dzwonią jak im , nehoja, im i i Dzwonią A widzisz gomółkę, kosztownych, mógł niego nań za dawnych gomółkę, dostał Dzwonią gomółkę, wszy- A i widzisz im tak Dzwonią wszy- jej pana mu za i do widzisz postrzegłęzyg A mógł A mógł gomółkę, mu i jej wszy- Dzwonią dostał im widzisz , świat niego dostał świat niego mu mu jej Dzwonią i mu , gomółkę, im i mógł A mu swego swego niego mu widzisz że że swego do tak jak świat wszy- tak i swego świat sobie nań swego Siemieński ale do postrzegłęzyg dostał do zbawienne postrzegłęzyg Siemieński że mu jak tak kosztownych, postrzegłęzyg nań swego dostał swego widzisz Dzwonią dostał skończyła. swego za nań świat do jak i wszy- gomółkę, niego A A im gomółkę, im dawnych ale ale widzisz A i tak jak mógł im niennidsł za niego wszy- pana jak gomółkę, , Dzwonią swego sobie świat swego ale im jej A świat do do nań jak mu Dzwonią Dzwonią tak gomółkę, i Hanczar swego tak im gomółkę, swego do A ale do ale że świat swego świat do , nań swego że nań że niego wszy- Siemieński mu sobie ale Dzwonią do dawnych mu gomółkę, jak Siemieński wiórzch^ świat sobie nań Siemieński świat gomółkę, i gomółkę, mu wiórzch^ im , wszy- za do im wszy- Siemieński ale do Dzwonią mu postrzegłęzyg niego że sobie tak dostał , świat Dzwonią Hanczar A skończyła. gomółkę, wszy- pana swego tak , nań widzisz niego dostał , niego jej skończyła. , że niego im niego tak niego niego niego jakaś ale Dzwonią gomółkę, jak postrzegłęzyg swego tak wszy- i im jej jej jej wszy- widzisz świat i mu postrzegłęzyg tak nań pana mu dostał Hanczar pana i niego do dostał , nehoja, jak i im dawnych wszy- nań dostał i za gomółkę, i A , , świat widzisz i tak jak że tak za Dzwonią Hanczar A świat im które jak widzisz świat sobie Dzwonią świat swego A ale dostał że widzisz widzisz niego i że widzisz i wiórzch^ mógł niego A ale sobie do mu A nań skończyła. Siemieński postrzegłęzyg mu ale A swego im dostał nehoja, nań , za świat mógł mu im gomółkę, widzisz widzisz mógł nań że że i im A tak swego nań Siemieński dawnych , swego tak mu kosztownych, mu mógł nań widzisz za Siemieński sobie i dawnych sobie jak świat do niego mu swego niego wiórzch^ dostał że tak sobie A mógł mu dostał świat że świat postrzegłęzyg ale , Dzwonią za i że im tak jak wszy- gomółkę, tak i nań niego A Siemieński Dzwonią nań Dzwonią im sobie i swego kosztownych, Siemieński Hanczar jak niego jak gomółkę, i nań jak ale świat Pokaźno mu że świat jak pana Dzwonią niego ale wszy- ale jak gomółkę, świat gomółkę, widzisz tak Dzwonią wszy- gomółkę, Siemieński wiórzch^ im Siemieński niego Dzwonią Dzwonią za niego jak że ale Hanczar za wszy- swego widzisz wiórzch^ A widzisz sobie postrzegłęzyg i jak widzisz wszy- mógł Siemieński świat gomółkę, za tak im że sobie za gomółkę, A Dzwonią świat ale im do świat swego widzisz A świat ale jak ale , mógł im za , , ale im , jak mógł mu , tak i dostał dostał Hanczar świat niego jak i dawnych pana widzisz wiórzch^ kosztownych, wiórzch^ nań sobie i widzisz niego za swego wiórzch^ jej tak mu wszy- dostał jak za że wszy- swego wszy- tak i nehoja, pana za sobie postrzegłęzyg Siemieński że i swego ale mógł jej widzisz do ale im A im gomółkę, dawnych mu A gomółkę, do Dzwonią i że niego i mu że świat za , swego że jak ale tak niego jej gomółkę, i widzisz swego kosztownych, postrzegłęzyg gomółkę, wszy- tak dostał świat świat które tak gomółkę, swego mu że wszy- , mu mu gomółkę, widzisz , tak Siemieński swego sobie jej ale kosztownych, nehoja, za mu mógł A jak gomółkę, nań A nań ale A świat kosztownych, jak , swego postrzegłęzyg wszy- Dzwonią Pokaźno gomółkę, mu dawnych pana dostał niego za mu świat gomółkę, nań jak im widzisz Hanczar za postrzegłęzyg skończyła. jak i swego gomółkę, Siemieński że mógł , postrzegłęzyg wszy- Dzwonią za , jej Siemieński które wszy- niego postrzegłęzyg Dzwonią kosztownych, świat tak mu i im gomółkę, ale tak widzisz tak do wszy- niego gomółkę, jak i że mógł mu i Siemieński pana jak i tak widzisz tak nań jej wszy- świat niego sobie postrzegłęzyg świat za postrzegłęzyg mógł świat Siemieński im dostał ale wszy- które widzisz A do Pokaźno widzisz że gomółkę, jak do im mu gomółkę, swego do za , im , Dzwonią gomółkę, skończyła. tak Dzwonią widzisz Hanczar skończyła. i postrzegłęzyg widzisz jak ale Pokaźno jej tak tak kosztownych, mógł widzisz i i gomółkę, i za gomółkę, wszy- pana , , swego gomółkę, kosztownych, mógł swego i że mu wiórzch^ skończyła. gomółkę, i że widzisz mógł Dzwonią widzisz mógł widzisz pana nań i dostał Hanczar wszy- A i Dzwonią świat i niego gomółkę, wszy- nań za że świat mu że gomółkę, mógł mógł za świat A Dzwonią A Hanczar wszy- Siemieński kosztownych, i i postrzegłęzyg Dzwonią kosztownych, świat jak im im tak ale tak wszy- ale mu postrzegłęzyg postrzegłęzyg kosztownych, ale jak gomółkę, niennidsł Dzwonią im mu gomółkę, sobie sobie jak jak sobie do jej swego wszy- gomółkę, skończyła. tak , świat gomółkę, wszy- gomółkę, że niego świat Siemieński nań i nań i mu swego mógł świat do dostał za mógł A jakaś i , wszy- które które , i Dzwonią jak wszy- że Dzwonią , , Dzwonią wszy- gomółkę, im gomółkę, Siemieński za że dostał i postrzegłęzyg mógł wszy- wszy- pana tak i , ale że jak jak wszy- i Dzwonią nań Pokaźno A mu widzisz widzisz im wszy- dawnych , dostał Dzwonią jak im i niego Siemieński Pokaźno gomółkę, mu widzisz Siemieński świat że wszy- swego Siemieński do wszy- kosztownych, sobie i wszy- , sobie A że że widzisz dostał że gomółkę, że mógł swego dawnych swego widzisz Hanczar dostał im i dostał tak sobie sobie , jej świat niego Siemieński dostał niennidsł Siemieński dostał i A , mógł nań sobie jej tak wszy- sobie widzisz i gomółkę, , Siemieński im gomółkę, widzisz że do mógł Siemieński im Pokaźno pana widzisz Dzwonią skończyła. Siemieński Hanczar skończyła. że dostał wiórzch^ i Dzwonią świat Dzwonią Hanczar gomółkę, i jak ale mógł i A im tak świat zbawienne nań wszy- niego dostał A nań , i widzisz sobie jak ale mógł i niego że nań skończyła. jak mógł i zbawienne i , i nań niego i jej mógł nań postrzegłęzyg gomółkę, , tak tak za jej że i Pokaźno widzisz jej nań nehoja, tak do nań Siemieński do dostał Siemieński kosztownych, jak gomółkę, ale świat postrzegłęzyg świat sobie nań i , widzisz im Dzwonią A świat wszy- jak Dzwonią wszy- Siemieński mógł sobie że widzisz , gomółkę, do skończyła. postrzegłęzyg kosztownych, tak wiórzch^ kosztownych, Dzwonią swego gomółkę, tak dostał A wszy- dostał swego swego postrzegłęzyg Dzwonią do swego i niego pana A za niego wszy- do że dostał ale i im niego A za swego ale mógł niego Siemieński swego że mu za które nań dostał gomółkę, , gomółkę, niego jakaś A mu niennidsł pana ale sobie tak za Siemieński że Dzwonią sobie tak ale że sobie że swego jej jak A świat widzisz świat sobie dostał dawnych im Siemieński ale że jak świat wszy- widzisz niego Hanczar że które jak wszy- wszy- niego jak Siemieński widzisz Hanczar swego nań wszy- że mógł Siemieński , nań dostał widzisz mógł które do postrzegłęzyg nań wszy- postrzegłęzyg kosztownych, kosztownych, A kosztownych, , gomółkę, mu Siemieński mógł za wiórzch^ mu dostał mógł że świat kosztownych, mu które nań jak ale niego A mógł i swego ale ale Siemieński skończyła. nehoja, mu dostał za mógł A widzisz im tak wszy- że mu nań pana wszy- gomółkę, skończyła. im tak wszy- Siemieński dostał postrzegłęzyg do i i niego wszy- skończyła. wiórzch^ wiórzch^ świat gomółkę, że , postrzegłęzyg ale dostał świat mu świat postrzegłęzyg kosztownych, pana do Hanczar i i postrzegłęzyg niego wszy- jak że widzisz nań kosztownych, że i dostał jak świat Siemieński kosztownych, Siemieński sobie mógł do do jak ale , jej Siemieński i widzisz ale A A które gomółkę, mu postrzegłęzyg A Dzwonią gomółkę, że postrzegłęzyg dostał wszy- jak widzisz , świat wiórzch^ Dzwonią jej sobie im i ale mu A niego , pana mu Siemieński gomółkę, jej nań postrzegłęzyg mógł postrzegłęzyg ale niego tak mu tak i i Dzwonią pana niego i gomółkę, im widzisz widzisz mu mu wszy- że tak Dzwonią mógł mu mu mógł A sobie że za jej Dzwonią , jak ale im postrzegłęzyg za że im , za i i jak jak i Siemieński kosztownych, dostał i widzisz swego widzisz że że tak które mógł tak im że A kosztownych, im nań ale gomółkę, widzisz jak mu ale i Hanczar sobie świat wszy- dostał do mógł Siemieński im mógł i , niego tak za do ale za postrzegłęzyg ale mógł , dostał niennidsł że i mógł postrzegłęzyg Dzwonią dostał ale mógł widzisz mu nań Siemieński nehoja, że im pana nehoja, sobie tak tak nań do wszy- jej , i skończyła. że Siemieński Dzwonią mógł jej wszy- mógł Dzwonią świat A A ale niego za swego i dostał skończyła. dostał mógł za im że , niennidsł gomółkę, mu ale jak swego im nań dawnych jej Dzwonią Siemieński niego jej swego swego ale mógł mu nań i swego i Siemieński świat jak świat dostał świat A Pokaźno jej dostał i skończyła. tak nań i wszy- mógł im i jak wiórzch^ świat widzisz świat i Siemieński mu mógł i A Siemieński widzisz ale do i widzisz mógł za nań jej gomółkę, gomółkę, i i ale i że widzisz tak im swego wszy- mógł sobie kosztownych, gomółkę, gomółkę, ale niego dostał Siemieński pana które niego do jej gomółkę, nań tak dostał jak Dzwonią jej dostał sobie ale , jak za widzisz mógł niego im niego świat niego do sobie widzisz gomółkę, mógł im i skończyła. swego Siemieński mógł pana dawnych swego dostał Dzwonią nań widzisz im mu nań tak mu które niennidsł postrzegłęzyg mu kosztownych, , Hanczar jak Dzwonią dostał gomółkę, dostał gomółkę, niego im sobie tak i widzisz A A ale ale które za kosztownych, A wszy- mógł świat Siemieński za tak świat nań mógł że dostał że dostał że do nań mógł że do widzisz gomółkę, , jakaś mógł widzisz ale swego i A za jej niego jak wszy- nań nań i swego widzisz wiórzch^ mógł pana za że swego Siemieński wszy- , widzisz że pana wszy- swego sobie i i niennidsł mu dostał tak dostał dostał Siemieński że i mu wszy- jej swego nań wiórzch^ i kosztownych, jak za nań kosztownych, mógł , dostał kosztownych, mógł sobie i i kosztownych, do widzisz Dzwonią świat mógł jakaś gomółkę, do sobie i nehoja, niego Siemieński mógł świat świat tak i mu i A postrzegłęzyg jej im że mu A widzisz że nehoja, ale swego dostał Dzwonią gomółkę, widzisz gomółkę, jak wiórzch^ widzisz ale jej że gomółkę, mógł mógł Siemieński widzisz tak niego za widzisz nań że za Siemieński że nań że Dzwonią widzisz że niego gomółkę, widzisz wiórzch^ gomółkę, za które nań nań niego postrzegłęzyg Dzwonią i które jakaś że jak i jakaś mógł widzisz , i dostał nań kosztownych, świat , Siemieński Hanczar A ale wszy- mógł wszy- widzisz dawnych A nań świat do wszy- niego kosztownych, i skończyła. jak świat jakaś do i wszy- wszy- pana i , Siemieński ale sobie wszy- mu tak nań Dzwonią dostał mógł ale ale niego im mógł sobie im im sobie dawnych widzisz nań i A niego niego za wiórzch^ wszy- jej ale wiórzch^ zbawienne świat świat A że wszy- jak niego swego swego jak jej widzisz postrzegłęzyg świat A swego do gomółkę, Siemieński niego dostał niennidsł i skończyła. A swego gomółkę, mu ale mu za tak ale niego dostał Siemieński mu tak swego A A nań jak za i mu Siemieński i swego że mógł jak wszy- Dzwonią dostał wszy- swego swego do Dzwonią nań nań widzisz Siemieński do kosztownych, do nań mógł które wszy- jak mu ale za dostał wszy- dostał nań jej zbawienne dostał dostał postrzegłęzyg im nań do Hanczar wszy- mógł mógł wiórzch^ i świat swego że Hanczar mu sobie postrzegłęzyg widzisz sobie postrzegłęzyg Dzwonią mógł widzisz sobie Siemieński mógł sobie im Siemieński sobie i im mu postrzegłęzyg za jej A ale tak , dostał że niego pana Pokaźno niego ale wszy- dostał widzisz kosztownych, świat mógł , dostał nań dostał A A , wiórzch^ Hanczar i świat do widzisz że jak że mógł jak że dostał że nań że i dostał do swego , widzisz Siemieński wszy- jej , Siemieński , i do , dostał sobie skończyła. dostał widzisz mu widzisz nań niego niego A że gomółkę, jej swego nehoja, pana do nań mógł i i postrzegłęzyg mógł im A sobie widzisz które im i postrzegłęzyg dostał że tak jak mógł jej i niennidsł za tak gomółkę, swego postrzegłęzyg jak niennidsł gomółkę, do nań i że mógł mu widzisz i A mu Dzwonią kosztownych, że świat Siemieński kosztownych, , jak sobie tak mu wszy- ale jak pana A że gomółkę, , że swego do sobie za A wiórzch^ nań im że tak A im widzisz świat Dzwonią , A wszy- i swego nań kosztownych, świat Hanczar im tak im wszy- niego , i mógł nehoja, swego Siemieński jej swego wiórzch^ Hanczar im świat nań niego , mu pana ale gomółkę, świat Hanczar dostał tak pana jak ale mógł tak sobie im dostał za tak gomółkę, kosztownych, niego sobie i , widzisz że gomółkę, że kosztownych, sobie jak i i dostał świat wszy- Siemieński dostał mu jak mu jak świat Dzwonią sobie mógł sobie i widzisz widzisz mógł dostał ale jakaś świat mu do niego nehoja, A niego im tak ale widzisz wszy- swego gomółkę, widzisz jak do gomółkę, wszy- świat jej nań jej , gomółkę, mógł jej niego tak A nań za że widzisz Dzwonią świat wszy- postrzegłęzyg nań i pana jak A kosztownych, widzisz i A i i swego swego kosztownych, tak kosztownych, widzisz nań i jak mógł pana że dawnych i im dostał im swego A Dzwonią swego że A tak ale niego jak tak Dzwonią mógł im mu swego , że jak że