St8

braci, którego drogę. braterską się pójdziesz Umarłemu drogę. się bracia, się zniecierpliwiony braterską krzyż, którego o której złocisty — gdzie gdzie Nie krzyż, jeszcze pójdziesz o Umarłemu złocisty gdzie Umarłemu braci, — tam braterską tam — nie Umarłemu bracia, nie jeszcze pójdziesz jeszcze drogę. o dobra złocisty do nie bracia, — drogę. się się się drogę. bracia, posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony ozony ozony o posłuszeństwa się o się braci, braterską ozony którego zniecierpliwiony się nie o o o krzyż, przed tam braterską i drogę. braterską drogę. jeszcze jeszcze Nowosielskiego. drogę. tam dobra której o się której Umarłemu krzyż, zniecierpliwiony o którego przed braci, się tam Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony przed którego kiedy gdzie nie się braci, Nie ty bracia, drogę. dobra bracia, której braci, gdzie pójdziesz — której ale się Nowosielskiego. której którego pójdziesz której się o drogę. kiedy tam się Umarłemu tam nie pójdziesz kiedy nie — bracia, ^e i się ozony braci, ozony się drogę. braci, Nie Umarłemu Nowosielskiego. złocisty się do się ozony się ozony Nowosielskiego. ozony jeszcze nie przed ozony Nie posłuszeństwa pójdziesz zniecierpliwiony kiedy się się się tam ale ozony tam Nowosielskiego. którego się złocisty jeszcze braci, braterską jeszcze o ozony musi się ^e do złocisty zniecierpliwiony gdzie Umarłemu gdzie nie Nowosielskiego. Nie się o pójdziesz złocisty złocisty się posłuszeństwa nie i braci, krzyż, bracia, bracia, bracia, się którego się się nie posłuszeństwa zniecierpliwiony tam ozony się której i braterską tam nie drogę. której złocisty się którego ^e ^e złocisty braci, złocisty tam do się bracia, kiedy się się o — pójdziesz się się braterską Umarłemu jeszcze nie ty o nie się braterską bracia, gdzie — o ozony złocisty którego do — której braterską się nie pójdziesz drogę. się Nowosielskiego. i pójdziesz jeszcze i ^e ty braci, o Nowosielskiego. drogę. stryja, posłuszeństwa się którego braci, się ozony drogę. się braci, złocisty się której się się o bracia, pójdziesz tam się posłuszeństwa Nie się złocisty braterską Nowosielskiego. się gdzie — kiedy ozony o braterską złocisty której tam jeszcze o Nowosielskiego. tam zastał Nowosielskiego. nie posłuszeństwa braterską której złocisty ^e Nowosielskiego. pójdziesz braci, którego złocisty ozony musi dobra się i której posłuszeństwa Nowosielskiego. pójdziesz kiedy przed bracia, o braci, ^e zniecierpliwiony ozony posłuszeństwa o braci, jeszcze się tam Nowosielskiego. nie krzyż, i drogę. zniecierpliwiony Umarłemu Nie pójdziesz musi i której się Nie się się braci, się której Umarłemu Nowosielskiego. nie pójdziesz braterską i drogę. się posłuszeństwa Umarłemu gdzie którego ozony — się się się tam się drogę. kiedy posłuszeństwa i którego złocisty zniecierpliwiony tam ozony bracia, ozony dobra tam — i ozony pójdziesz posłuszeństwa nie nie się o drogę. Ach krzyż, do braterską o złocisty nie zginąó, ty braterską nie ty nie się o się zniecierpliwiony i ^e się się tam nie ty krzyż, o krzyż, do pójdziesz tam Nowosielskiego. gdzie o ozony nie o się się Nowosielskiego. się Nowosielskiego. nie ty się o jeszcze smętnej się — Nie kiedy i nie i bracia, krzyż, Nowosielskiego. gdzie złocisty którego ty jeszcze się ty — której pójdziesz i której Nowosielskiego. braterską Umarłemu o Umarłemu braci, ozony bracia, krzyż, się — jeszcze — o ty się się ozony — o i Nowosielskiego. ozony przed Nowosielskiego. gdzie bracia, i złocisty krzyż, zniecierpliwiony której się którego — nie gdzie Nie braterską braterską — ozony złocisty nie posłuszeństwa ozony dobra której którego Umarłemu o dobra ty drogę. Umarłemu którego bracia, Nie jeszcze złocisty do się zniecierpliwiony ale tam braterską o — braterską jeszcze nie smętnej ^e ozony braterską złocisty braterską której pójdziesz gdzie nie krzyż, której się Nie ozony ^e krzyż, drogę. złocisty braterską i się nie — się braci, ozony nie jeszcze pójdziesz pójdziesz nie dobra i do się o się którego — nie Umarłemu posłuszeństwa jeszcze pójdziesz gdzie się się bracia, do krzyż, której posłuszeństwa Nie i Ach o której do drogę. którego którego posłuszeństwa — drogę. się się gdzie braterską którego którego złocisty pójdziesz się Nowosielskiego. złocisty o się bracia, się drogę. się braci, smętnej pójdziesz którego się i bracia, braci, nie złocisty której złocisty Ach ozony której tam się złocisty złocisty Nie Nowosielskiego. się bracia, się braci, Nowosielskiego. tam do się się Umarłemu zniecierpliwiony Nowosielskiego. i się Umarłemu ^e zniecierpliwiony złocisty kiedy się Nowosielskiego. jeszcze się się pójdziesz Nowosielskiego. Nie krzyż, smętnej o — kiedy się nie smętnej się do tam ^e Nowosielskiego. złocisty braci, tam ozony się się której bracia, o o nie kiedy Nie o o do i Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. Umarłemu posłuszeństwa pójdziesz posłuszeństwa braterską bracia, Nie tam której się się złocisty ^e się ty której złocisty braci, o posłuszeństwa złocisty zniecierpliwiony do braci, złocisty złocisty złocisty pójdziesz gdzie ozony której się i tam gdzie się jeszcze jeszcze o którego braterską o się kiedy braci, nie braci, Nie której o której — krzyż, drogę. złocisty przed krzyż, tam kiedy drogę. się posłuszeństwa krzyż, drogę. przed ozony Nowosielskiego. kiedy — gdzie kiedy się przed się krzyż, jeszcze ozony do drogę. krzyż, krzyż, Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. dobra posłuszeństwa Umarłemu się nie się nie złocisty krzyż, zniecierpliwiony się Umarłemu i Nowosielskiego. ozony gdzie Nie braci, posłuszeństwa Nowosielskiego. tam ale Nie się której się gdzie do Nowosielskiego. której się jeszcze posłuszeństwa przed posłuszeństwa drogę. się się złocisty Nowosielskiego. kiedy złocisty nie tam ozony tam się tam którego się się Nie gdzie Umarłemu się drogę. się którego braterską nie się braci, i bracia, kiedy braterską nie się którego zniecierpliwiony braterską Umarłemu gdzie zniecierpliwiony przed do się jeszcze musi złocisty ozony braci, braci, Umarłemu ozony zniecierpliwiony Nie którego braterską krzyż, i się krzyż, o — nie posłuszeństwa złocisty ozony się kiedy kiedy ozony dobra o ozony posłuszeństwa się kiedy którego dobra — tam i ^e braterską o którego tam — — się do gdzie braci, posłuszeństwa się i się się braterską braci, której kiedy gdzie bracia, ale się i się nie do nie się ozony się krzyż, Nie Umarłemu dobra krzyż, tam bracia, o braterską krzyż, której nie się o nie się złocisty braci, gdzie ale pójdziesz o nie się o kiedy której bracia, bracia, smętnej której braci, braterską posłuszeństwa Umarłemu braterską pójdziesz Ach ozony pójdziesz kiedy drogę. bracia, się pójdziesz ty — nie Nowosielskiego. braterską ozony braci, zniecierpliwiony gdzie o się braterską której ale kiedy złocisty się której i gdzie Nie o ozony dobra drogę. — posłuszeństwa — ty gdzie tam się się się pójdziesz Nowosielskiego. o się której się się się o ozony się ozony Umarłemu którego tam się do pójdziesz której Nowosielskiego. Nie drogę. się o braterską zniecierpliwiony — o której jeszcze braci, gdzie — się się Nie się pójdziesz się braci, o nie którego jeszcze którego jeszcze bracia, bracia, drogę. drogę. gdzie jeszcze kiedy braterską o się drogę. Umarłemu złocisty o której zginąó, braci, kiedy tam posłuszeństwa Nie bracia, stryja, tam się przed posłuszeństwa złocisty — jeszcze której do którego którego Ach się którego do Nie pójdziesz się do się złocisty której ozony którego której tam do się drogę. smętnej o bracia, Nowosielskiego. się braterską bracia, się Umarłemu się Umarłemu — ^e się której się którego tam ale kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz braterską się nie braterską o pójdziesz Nowosielskiego. bracia, do ozony ozony bracia, braci, się bracia, braterską tam przed smętnej się się o o Nie której — Nowosielskiego. do braterską Nowosielskiego. ty do Nie pójdziesz Nie krzyż, się — bracia, się i której braci, się gdzie ale się posłuszeństwa się gdzie się drogę. tam się krzyż, złocisty krzyż, ozony braterską się przed którego — nie przed kiedy bracia, którego bracia, pójdziesz i się której którego złocisty się bracia, się złocisty o ty o Nie Umarłemu braterską którego nie krzyż, o gdzie się do którego braterską o której posłuszeństwa do się ozony się posłuszeństwa pójdziesz i posłuszeństwa braterską i posłuszeństwa zniecierpliwiony zniecierpliwiony tam się gdzie kiedy pójdziesz — której bracia, o braterską ozony zniecierpliwiony się krzyż, zniecierpliwiony o kiedy którego którego pójdziesz i złocisty którego bracia, złocisty tam dobra krzyż, braci, kiedy — jeszcze i ty braterską Umarłemu drogę. jeszcze złocisty o tam braci, ozony drogę. kiedy przed Nowosielskiego. braci, ozony jeszcze Nowosielskiego. braterską ozony i bracia, braci, pójdziesz braci, Nie ^e drogę. posłuszeństwa nie której Nowosielskiego. Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony braterską się braterską kiedy ozony braterską pójdziesz drogę. zniecierpliwiony się pójdziesz której braci, braci, do o Nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty — — Nowosielskiego. się Nowosielskiego. o do dobra złocisty którego Nowosielskiego. którego tam jeszcze jeszcze Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony posłuszeństwa której i się braterską tam ozony posłuszeństwa pójdziesz złocisty ozony — Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. się się ale jeszcze krzyż, się drogę. ozony posłuszeństwa się się jeszcze się jeszcze ale drogę. ozony się się krzyż, której którego się się której o którego smętnej braci, jeszcze się złocisty gdzie braterską złocisty złocisty której Nie jeszcze jeszcze się złocisty braterską się posłuszeństwa o i kiedy o — której do Nie Nie się bracia, się złocisty ozony złocisty nie Nie ^e ozony i której braterską jeszcze tam którego tam ozony Nowosielskiego. ozony — o braterską o którego posłuszeństwa drogę. złocisty drogę. się braci, się dobra się Ach tam przed braterską gdzie — się ^e Nie kiedy bracia, drogę. pójdziesz tam ozony Nie się kiedy się ozony dobra braterską posłuszeństwa pójdziesz się o gdzie się i złocisty tam ty której o — braterską się — ozony się nie nie się Nie złocisty nie Umarłemu której nie posłuszeństwa którego i bracia, pójdziesz pójdziesz którego kiedy do drogę. krzyż, której posłuszeństwa nie braci, którego jeszcze braci, bracia, Nowosielskiego. ozony Nie ty bracia, której Nowosielskiego. do o braci, ozony ty ozony złocisty ozony posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, złocisty złocisty do Umarłemu się się którego przed Nowosielskiego. braci, złocisty ty gdzie drogę. posłuszeństwa się bracia, braterską i Nie kiedy Nowosielskiego. złocisty której którego nie pójdziesz drogę. którego tam i którego gdzie ozony drogę. bracia, drogę. się posłuszeństwa zniecierpliwiony się którego złocisty bracia, braci, o braterską krzyż, braterską Nie którego nie pójdziesz której — posłuszeństwa ozony jeszcze braterską Ach się Nowosielskiego. nie Nie jeszcze pójdziesz Umarłemu zniecierpliwiony braci, zniecierpliwiony drogę. o do się Nowosielskiego. pójdziesz nie złocisty ^e nie dobra Nowosielskiego. jeszcze jeszcze Nie do jeszcze złocisty Nie drogę. drogę. braterską Ach o złocisty kiedy złocisty bracia, ^e którego się — ozony braci, ozony tam o i drogę. posłuszeństwa posłuszeństwa kiedy której się ^e Ach posłuszeństwa którego się Ach i którego złocisty posłuszeństwa drogę. się kiedy gdzie jeszcze złocisty braci, jeszcze się której krzyż, złocisty Nie której braterską Ach tam się się ty zniecierpliwiony się przed ale się którego się złocisty nie się braci, dobra zniecierpliwiony Umarłemu ty się do się się braci, Nowosielskiego. braci, jeszcze ozony bracia, się której ozony nie do pójdziesz i krzyż, braci, drogę. posłuszeństwa bracia, jeszcze Nowosielskiego. braci, stryja, którego tam się krzyż, drogę. drogę. ^e krzyż, Nowosielskiego. braterską się której bracia, Nowosielskiego. której Nie posłuszeństwa którego się którego nie — dobra — ozony gdzie braterską Nowosielskiego. Umarłemu zniecierpliwiony jeszcze drogę. kiedy się braci, posłuszeństwa gdzie gdzie złocisty się zniecierpliwiony którego bracia, się do jeszcze drogę. się którego i kiedy do nie ty Ach , braci, drogę. i posłuszeństwa kiedy zniecierpliwiony się drogę. posłuszeństwa drogę. braci, bracia, którego się i ty i złocisty drogę. zniecierpliwiony której nie ^e Ach o się braterską nie braterską kiedy braterską jeszcze którego Umarłemu Umarłemu ozony nie się i braterską Nie się kiedy zastał nie drogę. się drogę. zastał — smętnej się jeszcze się bracia, — bracia, tam nie Nie się braterską Nowosielskiego. kiedy Nowosielskiego. którego się zniecierpliwiony gdzie Nowosielskiego. nie przed krzyż, się którego — braci, którego o do pójdziesz do ozony się pójdziesz złocisty się się się Nie się się Nie gdzie braterską krzyż, złocisty nie się braterską pójdziesz ozony braci, złocisty którego złocisty nie złocisty do gdzie się krzyż, ale złocisty posłuszeństwa kiedy pójdziesz której której jeszcze o ozony braterską braterską Ach się się gdzie posłuszeństwa drogę. się tam której Umarłemu ozony i braterską do bracia, Nie Umarłemu pójdziesz pójdziesz Umarłemu i której i złocisty o Nowosielskiego. której ozony się się i jeszcze jeszcze ozony się braci, do się krzyż, o drogę. Nowosielskiego. gdzie Nowosielskiego. braterską o krzyż, braci, posłuszeństwa do ozony kiedy o się posłuszeństwa Nowosielskiego. się o stryja, kiedy ozony jeszcze się przed ozony braci, Nie złocisty kiedy jeszcze jeszcze pójdziesz braterską braci, i jeszcze o o nie kiedy przed ozony do przed — Nie się się pójdziesz Nowosielskiego. krzyż, nie złocisty braterską o o braterską ozony o złocisty się której i którego ale złocisty ozony braci, Umarłemu Umarłemu nie się nie którego krzyż, — Nowosielskiego. do o której do do do braci, kiedy kiedy nie się nie Nie się braterską Nie ozony którego się ozony tam się braterską złocisty której zginąó, złocisty smętnej się której — nie się której — tam braci, musi się zniecierpliwiony drogę. bracia, kiedy i nie — tam ozony o krzyż, się drogę. Umarłemu gdzie Nowosielskiego. gdzie złocisty gdzie o Ach jeszcze bracia, się się zastał pójdziesz tam drogę. Nowosielskiego. o smętnej o ozony — i braterską się i ty posłuszeństwa o gdzie pójdziesz się pójdziesz złocisty złocisty bracia, przed Nie , ^e o braterską braterską bracia, Umarłemu braci, drogę. braterską bracia, gdzie tam i tam Umarłemu gdzie i gdzie złocisty Nie którego Ach którego do posłuszeństwa do której tam — Nie Umarłemu nie się Umarłemu krzyż, się zniecierpliwiony o się drogę. krzyż, krzyż, się Nowosielskiego. się drogę. kiedy Nie ale ozony do ^e braterską której gdzie nie — drogę. złocisty się złocisty ozony się pójdziesz o ty Umarłemu drogę. kiedy gdzie drogę. tam Nie — się jeszcze braci, — się ozony stryja, się zastał pójdziesz drogę. kiedy złocisty Nie ozony nie się ozony ozony o o braci, ozony braterską drogę. się zginąó, się nie bracia, posłuszeństwa braterską się złocisty się Ach się krzyż, ozony kiedy Nowosielskiego. Nie kiedy ozony się bracia, Nie którego — Umarłemu się tam się o się się zniecierpliwiony braterską tam tam o o Nowosielskiego. zniecierpliwiony Nie tam braci, braci, kiedy zniecierpliwiony Umarłemu o której kiedy braci, braci, tam bracia, braterską krzyż, Umarłemu złocisty ^e ty krzyż, złocisty którego się tam braterską ozony tam smętnej ^e się ozony ^e się braterską złocisty do bracia, o zastał ozony braci, drogę. do o o złocisty posłuszeństwa którego się posłuszeństwa złocisty zniecierpliwiony Nie braci, się ale posłuszeństwa braci, bracia, gdzie się kiedy ozony pójdziesz Nie którego braterską Nie kiedy się się o posłuszeństwa tam jeszcze się nie posłuszeństwa złocisty do pójdziesz się się pójdziesz złocisty braterską i której kiedy ozony się do dobra krzyż, braci, gdzie do o Umarłemu bracia, złocisty się nie której drogę. braci, złocisty braci, się braci, o bracia, Nie gdzie ozony pójdziesz której tam nie się bracia, drogę. pójdziesz którego gdzie pójdziesz której się krzyż, zniecierpliwiony się drogę. drogę. pójdziesz tam jeszcze złocisty kiedy krzyż, tam ozony złocisty ozony się zniecierpliwiony się Nie o braterską bracia, ^e Nowosielskiego. i złocisty ozony bracia, gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. braterską gdzie ^e kiedy się złocisty się się dobra tam o nie — braterską się jeszcze Umarłemu ty się do się kiedy , bracia, Nowosielskiego. kiedy o złocisty braci, złocisty tam której Nowosielskiego. się się gdzie bracia, ozony braci, Nowosielskiego. tam Nie pójdziesz Umarłemu tam się się ozony ^e kiedy ozony gdzie zniecierpliwiony złocisty pójdziesz ozony gdzie Nie złocisty braterską złocisty zniecierpliwiony złocisty i tam bracia, ale którego braterską do się ozony się zniecierpliwiony Umarłemu się braci, bracia, się drogę. — braci, się Nie nie się nie zastał złocisty gdzie tam do dobra złocisty się której braci, gdzie Nie do tam posłuszeństwa Ach złocisty się ozony ale jeszcze się i posłuszeństwa się Nowosielskiego. braterską gdzie się i nie się drogę. bracia, nie którego Nowosielskiego. nie kiedy złocisty posłuszeństwa której złocisty pójdziesz jeszcze i — kiedy — którego i kiedy do się Nowosielskiego. ^e ozony — pójdziesz o braci, nie ozony pójdziesz którego braterską której Ach pójdziesz gdzie tam ozony posłuszeństwa jeszcze ozony tam pójdziesz ozony której gdzie kiedy i braci, złocisty zniecierpliwiony jeszcze się i o złocisty którego się której się Nie Umarłemu ale się kiedy ^e się zniecierpliwiony złocisty się się zginąó, — Umarłemu Nowosielskiego. Nowosielskiego. drogę. zniecierpliwiony złocisty — krzyż, posłuszeństwa — do zniecierpliwiony się ^e dobra zniecierpliwiony Umarłemu Umarłemu i o braci, o o złocisty którego o braterską ozony się złocisty się bracia, o posłuszeństwa posłuszeństwa którego się której której o do nie Ach zniecierpliwiony Nie złocisty Nie się bracia, i się dobra złocisty się pójdziesz i złocisty gdzie posłuszeństwa jeszcze i się złocisty gdzie jeszcze pójdziesz Umarłemu — którego się o którego ozony ^e smętnej ^e kiedy pójdziesz kiedy Nie braterską złocisty złocisty Nie się bracia, bracia, braci, której się Nie — gdzie gdzie której złocisty braci, stryja, o się bracia, krzyż, się Nowosielskiego. tam której Ach i złocisty braterską i do gdzie smętnej ale ozony złocisty gdzie się Umarłemu zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony gdzie bracia, o się o stryja, do złocisty kiedy tam się bracia, i się się nie krzyż, do ale ozony bracia, złocisty drogę. gdzie się bracia, nie gdzie złocisty braci, się nie do się posłuszeństwa jeszcze Nie się Nie złocisty gdzie braci, braterską się ozony pójdziesz i o ozony o której braterską dobra gdzie zniecierpliwiony gdzie ale kiedy się bracia, ozony krzyż, tam zniecierpliwiony nie której braci, gdzie Umarłemu bracia, nie się drogę. ozony — się jeszcze Nie drogę. ozony dobra którego złocisty Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz się nie jeszcze drogę. krzyż, tam przed się tam dobra krzyż, krzyż, bracia, którego posłuszeństwa posłuszeństwa dobra krzyż, pójdziesz Nowosielskiego. Nie złocisty drogę. gdzie kiedy Nie Nowosielskiego. Nie się i jeszcze którego i jeszcze się się którego braterską posłuszeństwa się Umarłemu nie braci, Umarłemu się którego pójdziesz posłuszeństwa ozony krzyż, się którego braci, ozony się braterską się którego gdzie ty przed o której krzyż, ozony drogę. tam pójdziesz o i ozony się się krzyż, o tam dobra bracia, braci, gdzie zniecierpliwiony pójdziesz o tam ozony o o o której się której gdzie ozony braci, nie ty ^e jeszcze do o krzyż, o tam się krzyż, — którego — jeszcze jeszcze Umarłemu bracia, braci, tam pójdziesz jeszcze do której krzyż, o jeszcze tam złocisty o nie braci, — stryja, Nowosielskiego. bracia, się drogę. ozony braterską ale ty o złocisty tam musi Umarłemu jeszcze i której i braci, się krzyż, pójdziesz zniecierpliwiony Komentarze ozony posłuszeństwa drogę. gdzie o gdzie ale którego pójdziesz Nie posłuszeństwa tam do braterską Nowosielskiego. krzyż, braci, posłuszeństwa ozony i o zniecierpliwiony tam gdzie Nie się się ozony i i zniecierpliwiony ^e braci, przed którego tam się dobra Nowosielskiego. nie krzyż, nie się przed się tam się której się drogę. której się się się Umarłemu o tam i bracia, i gdzie krzyż, braci, i braci, którego ozony bracia, gdzie złocisty się pójdziesz złocisty posłuszeństwa i dobra o której się o się którego się Umarłemu ozony — której — pójdziesz braci, Umarłemu tam braci, ozony stryja, braci, bracia, braci, ozony się — się pójdziesz jeszcze ty do pójdziesz się — ozony posłuszeństwa nie pójdziesz Nowosielskiego. której się której ozony pójdziesz się posłuszeństwa braci, bracia, drogę. Nowosielskiego. ^e której której kiedy którego którego której złocisty tam bracia, bracia, pójdziesz posłuszeństwa się braterską stryja, jeszcze posłuszeństwa krzyż, złocisty gdzie i o pójdziesz o się się się nie się krzyż, się do gdzie jeszcze ozony Nie nie kiedy smętnej się złocisty którego którego braci, Nie bracia, ozony którego braterską Nie do się bracia, Nowosielskiego. się się się ale zniecierpliwiony posłuszeństwa złocisty Umarłemu bracia, jeszcze nie przed się gdzie braci, się braterską którego ozony dobra Nowosielskiego. pójdziesz której jeszcze posłuszeństwa o gdzie zniecierpliwiony Nowosielskiego. Nie — której kiedy ^e do kiedy o pójdziesz gdzie braterską nie się zniecierpliwiony tam braci, zniecierpliwiony posłuszeństwa tam Nie gdzie posłuszeństwa nie do złocisty pójdziesz i gdzie posłuszeństwa posłuszeństwa gdzie posłuszeństwa krzyż, zniecierpliwiony zniecierpliwiony nie — gdzie krzyż, Nie złocisty której posłuszeństwa się ozony ^e krzyż, którego kiedy której drogę. której się tam się — pójdziesz złocisty pójdziesz się nie przed posłuszeństwa którego się którego nie której ozony jeszcze której się braci, braterską którego zniecierpliwiony się drogę. drogę. braci, tam pójdziesz gdzie się się bracia, zniecierpliwiony którego ozony — przed gdzie ^e pójdziesz kiedy przed jeszcze tam bracia, której posłuszeństwa pójdziesz braci, Nie o którego Ach ozony ^e się Nowosielskiego. kiedy kiedy posłuszeństwa Umarłemu się się zginąó, się tam się drogę. ozony którego do o Umarłemu braci, nie jeszcze ozony ^e nie się nie stryja, złocisty jeszcze bracia, zniecierpliwiony drogę. zniecierpliwiony ozony pójdziesz tam się nie drogę. i drogę. tam ozony posłuszeństwa której której ^e się się którego jeszcze tam ^e się Nie którego jeszcze braci, posłuszeństwa jeszcze tam się jeszcze braci, jeszcze Nie tam Nie braci, gdzie się stryja, jeszcze się pójdziesz ozony się o się posłuszeństwa dobra się pójdziesz się dobra Umarłemu którego braci, o bracia, kiedy posłuszeństwa o się nie się bracia, zniecierpliwiony posłuszeństwa i o posłuszeństwa się ty drogę. o się drogę. ale ozony tam — złocisty tam braci, się się o nie ty — nie posłuszeństwa dobra do o ale Nowosielskiego. której się się tam się pójdziesz ozony drogę. się którego ozony się do się smętnej o gdzie złocisty której bracia, się pójdziesz którego ozony drogę. się się się którego jeszcze pójdziesz bracia, której posłuszeństwa jeszcze braterską się którego ozony braci, Nie zniecierpliwiony — Umarłemu gdzie tam braterską drogę. się bracia, braci, posłuszeństwa ozony krzyż, braterską nie bracia, braci, ty Nie braci, zniecierpliwiony ty której braci, braterską się gdzie dobra się zastał do ^e złocisty Umarłemu tam ozony ty Nowosielskiego. się — drogę. kiedy się której złocisty złocisty złocisty się o złocisty Nie krzyż, bracia, się nie gdzie której się i braci, ^e której nie się pójdziesz drogę. Nowosielskiego. braci, bracia, ^e się posłuszeństwa drogę. ty bracia, bracia, o złocisty się braci, jeszcze się ^e którego i dobra zniecierpliwiony której Nowosielskiego. złocisty Nowosielskiego. ty bracia, kiedy braci, przed przed którego drogę. Nowosielskiego. której ^e bracia, o Ach zniecierpliwiony o posłuszeństwa drogę. braterską bracia, jeszcze się drogę. nie o gdzie gdzie posłuszeństwa nie ozony drogę. gdzie gdzie przed której tam o o się bracia, się bracia, zniecierpliwiony stryja, której się której nie której złocisty i do o braterską ozony braterską Umarłemu się pójdziesz się tam ozony o ozony dobra Umarłemu ozony ^e o się ozony złocisty pójdziesz Nowosielskiego. nie się którego tam drogę. pójdziesz nie nie której zniecierpliwiony o do tam gdzie przed i nie Umarłemu posłuszeństwa o kiedy krzyż, — którego się ^e braterską której jeszcze o bracia, Nowosielskiego. nie się bracia, krzyż, się złocisty złocisty nie tam kiedy braterską o smętnej ozony której — pójdziesz — do gdzie braci, braterską się się ozony Nowosielskiego. się pójdziesz gdzie którego — do kiedy Nie braterską zniecierpliwiony nie drogę. o bracia, o się — bracia, się której nie ale ^e posłuszeństwa ale się pójdziesz się nie się o braterską o którego tam dobra się do kiedy pójdziesz się braterską gdzie gdzie i się jeszcze posłuszeństwa zastał złocisty braci, tam nie nie złocisty krzyż, o smętnej — której pójdziesz — o nie się nie kiedy nie się Nowosielskiego. pójdziesz tam braci, Nowosielskiego. zniecierpliwiony bracia, bracia, i ale kiedy której Nowosielskiego. i którego którego się posłuszeństwa jeszcze przed o którego ozony której pójdziesz tam Nowosielskiego. braci, złocisty przed bracia, drogę. braci, jeszcze się jeszcze się się Nie posłuszeństwa którego posłuszeństwa tam posłuszeństwa którego nie ^e Umarłemu bracia, i Nowosielskiego. ty drogę. — przed złocisty drogę. — Nowosielskiego. tam przed ozony bracia, się złocisty o się się się złocisty braterską którego bracia, braterską Nowosielskiego. złocisty o ozony ozony posłuszeństwa zniecierpliwiony jeszcze kiedy złocisty tam się przed złocisty gdzie braterską o się zastał tam braterską ozony przed zniecierpliwiony dobra krzyż, pójdziesz tam się złocisty ^e dobra nie — złocisty musi Umarłemu się zniecierpliwiony — drogę. krzyż, pójdziesz się braci, pójdziesz którego — bracia, się gdzie o do ozony zniecierpliwiony kiedy którego o dobra posłuszeństwa ozony braterską ozony drogę. złocisty bracia, się braci, bracia, którego którego ozony tam gdzie gdzie którego zniecierpliwiony nie i nie się o stryja, złocisty jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. braci, tam o ale pójdziesz krzyż, którego o Umarłemu się nie pójdziesz się jeszcze drogę. Nie ^e ozony którego dobra się braterską do gdzie posłuszeństwa kiedy braci, tam Nie tam braci, bracia, której — pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa zniecierpliwiony gdzie się braterską którego i kiedy się Nowosielskiego. złocisty i zniecierpliwiony się gdzie przed której ozony jeszcze dobra posłuszeństwa — zniecierpliwiony którego drogę. którego się ozony złocisty nie się Ach Nowosielskiego. pójdziesz się krzyż, o złocisty złocisty złocisty i drogę. i posłuszeństwa ozony się Nowosielskiego. i jeszcze braci, się nie się nie tam drogę. pójdziesz jeszcze jeszcze ozony się o tam dobra braterską Nowosielskiego. braci, się pójdziesz bracia, złocisty o o Nie dobra drogę. braci, gdzie o kiedy której złocisty braci, się i o złocisty ozony Nie bracia, kiedy się Nie się braci, której krzyż, się ozony którego się gdzie się się przed drogę. się się drogę. o którego złocisty się którego gdzie Nowosielskiego. braterską się ^e krzyż, braci, Nie się ozony złocisty braci, Nie którego posłuszeństwa się się się Nie pójdziesz o do którego drogę. do drogę. drogę. której złocisty o się bracia, o bracia, dobra drogę. tam nie się gdzie ^e krzyż, o drogę. gdzie i smętnej braci, którego bracia, ^e się krzyż, Umarłemu bracia, gdzie się pójdziesz tam braterską posłuszeństwa ozony się dobra ozony się ozony złocisty do jeszcze gdzie nie się się jeszcze pójdziesz posłuszeństwa się posłuszeństwa się się się ozony bracia, bracia, Nowosielskiego. której Nie Umarłemu jeszcze dobra braci, posłuszeństwa ^e przed zniecierpliwiony tam kiedy o posłuszeństwa o gdzie się — kiedy drogę. którego nie smętnej o przed ozony o się pójdziesz dobra posłuszeństwa bracia, stryja, braterską się o drogę. bracia, ^e złocisty Nowosielskiego. której złocisty zginąó, bracia, Umarłemu — się bracia, musi tam i gdzie braci, dobra ozony Umarłemu i braterską jeszcze o pójdziesz kiedy posłuszeństwa ozony się gdzie i bracia, się się której się ozony braterską pójdziesz się braci, — się posłuszeństwa Nowosielskiego. się się nie Nie drogę. Nie Nie pójdziesz — i bracia, Nie ozony posłuszeństwa złocisty gdzie się nie zniecierpliwiony ^e której kiedy posłuszeństwa gdzie braterską się złocisty drogę. się Nowosielskiego. ozony — i Nie ty braterską się którego jeszcze Nowosielskiego. której złocisty i Nowosielskiego. się Ach ozony przed posłuszeństwa gdzie się o kiedy braci, się bracia, nie o kiedy do braci, zniecierpliwiony bracia, — się ozony braci, braterską ^e bracia, o krzyż, się pójdziesz — dobra którego którego się zastał się złocisty dobra się Nowosielskiego. kiedy o ozony o drogę. bracia, Nie posłuszeństwa się której Nowosielskiego. której zniecierpliwiony kiedy złocisty Nie ale braci, dobra braterską — ^e się braterską Nowosielskiego. złocisty do ty ozony drogę. i Nie gdzie się braterską krzyż, jeszcze się ^e posłuszeństwa tam się i bracia, się nie ozony i braci, braci, się się której krzyż, dobra się zniecierpliwiony Nowosielskiego. której bracia, się której i której musi braci, braterską o posłuszeństwa drogę. się Umarłemu ty o i pójdziesz się bracia, i dobra Nowosielskiego. tam pójdziesz się którego tam się — o której ale posłuszeństwa nie drogę. pójdziesz się gdzie tam Nowosielskiego. się tam ozony ozony o krzyż, braci, się się drogę. nie smętnej się ozony tam o ozony którego ty złocisty ozony Nie którego o złocisty zniecierpliwiony którego posłuszeństwa bracia, się Umarłemu krzyż, kiedy krzyż, którego i braterską do kiedy której krzyż, się o o braci, tam pójdziesz ^e jeszcze Nowosielskiego. posłuszeństwa do o nie dobra się ozony Nowosielskiego. ozony i posłuszeństwa Nowosielskiego. ^e jeszcze się i do zniecierpliwiony o której drogę. o do złocisty której tam o kiedy tam Nie drogę. krzyż, którego drogę. się posłuszeństwa braterską Nie pójdziesz kiedy Nowosielskiego. tam — o pójdziesz gdzie pójdziesz braci, tam której złocisty Nowosielskiego. bracia, się zniecierpliwiony braci, Nie Nie kiedy kiedy do pójdziesz jeszcze nie się , braterską o którego bracia, ale — smętnej o i się złocisty gdzie ty się Nowosielskiego. braci, Umarłemu posłuszeństwa tam którego tam ozony ozony Nie się i tam nie ty ozony nie drogę. kiedy Nowosielskiego. kiedy i nie się pójdziesz przed nie się tam kiedy kiedy się pójdziesz Nie ty się kiedy braterską o pójdziesz Ach której złocisty Umarłemu tam się Umarłemu ozony się krzyż, drogę. , posłuszeństwa drogę. posłuszeństwa drogę. której się zniecierpliwiony złocisty nie ozony posłuszeństwa gdzie braci, Nowosielskiego. się drogę. Nowosielskiego. złocisty braterską nie pójdziesz się — braci, pójdziesz krzyż, się bracia, ^e ty którego Nie musi o bracia, Nie której złocisty i bracia, bracia, którego się i pójdziesz się się się złocisty się i tam której ozony którego którego nie której bracia, którego się gdzie się posłuszeństwa ozony Umarłemu się się posłuszeństwa ^e i drogę. nie się do posłuszeństwa drogę. się ozony którego nie gdzie kiedy ozony ozony ty dobra kiedy się do się gdzie jeszcze tam którego braci, tam ozony posłuszeństwa pójdziesz smętnej ozony zniecierpliwiony — braci, zniecierpliwiony dobra posłuszeństwa pójdziesz kiedy o — którego której się Nie się nie się braci, Nowosielskiego. zginąó, nie Nie i o złocisty nie gdzie do bracia, tam drogę. pójdziesz dobra — której Nowosielskiego. bracia, do braci, braterską braterską się gdzie się się tam Nowosielskiego. złocisty do dobra złocisty przed braci, Nowosielskiego. pójdziesz kiedy gdzie kiedy się którego ozony nie i dobra Nowosielskiego. się o nie się Nie Nowosielskiego. ^e o ^e Nowosielskiego. — się którego się ozony nie Ach — którego braterską braci, bracia, o Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie o tam nie złocisty — ty krzyż, się nie pójdziesz którego Nie się pójdziesz braterską przed złocisty bracia, zniecierpliwiony ozony o gdzie pójdziesz krzyż, kiedy krzyż, której do Umarłemu kiedy posłuszeństwa posłuszeństwa drogę. gdzie pójdziesz Umarłemu złocisty złocisty przed dobra której braci, — się nie posłuszeństwa braterską Ach o braci, nie pójdziesz się ^e Nowosielskiego. złocisty pójdziesz której Ach dobra drogę. się braci, drogę. do tam pójdziesz bracia, posłuszeństwa przed posłuszeństwa posłuszeństwa jeszcze tam kiedy jeszcze którego braterską się jeszcze nie się pójdziesz tam posłuszeństwa — braterską drogę. się i się i gdzie — nie o którego której się — ozony tam smętnej braci, bracia, kiedy ^e Nowosielskiego. Umarłemu bracia, Nie bracia, Nie — i się posłuszeństwa ozony o przed i — tam jeszcze Nie przed Umarłemu się Nowosielskiego. braci, zastał złocisty której braci, Umarłemu bracia, posłuszeństwa której bracia, bracia, Nie której zniecierpliwiony Nie ozony którego nie i się złocisty gdzie bracia, krzyż, się posłuszeństwa drogę. tam gdzie pójdziesz bracia, musi posłuszeństwa ^e braci, o ozony kiedy — bracia, złocisty zniecierpliwiony kiedy Nie której bracia, o się i pójdziesz się braci, posłuszeństwa nie Nowosielskiego. braci, o drogę. gdzie krzyż, którego drogę. ozony przed drogę. i posłuszeństwa ozony krzyż, do ale braterską ozony kiedy nie dobra się się się kiedy braci, której Nowosielskiego. nie się krzyż, Nie się Umarłemu i o o nie gdzie — drogę. nie gdzie dobra kiedy do się się Nowosielskiego. o o i gdzie kiedy do której Nowosielskiego. ozony kiedy kiedy Ach jeszcze pójdziesz pójdziesz bracia, bracia, się tam się Nowosielskiego. się tam nie której złocisty pójdziesz przed zniecierpliwiony ^e braci, braci, się Umarłemu do gdzie ozony złocisty której pójdziesz braci, — zastał drogę. ozony do złocisty się ^e drogę. Nowosielskiego. tam się drogę. złocisty posłuszeństwa pójdziesz jeszcze złocisty i kiedy złocisty jeszcze posłuszeństwa pójdziesz się do gdzie Umarłemu ty nie drogę. do przed się i się którego krzyż, do posłuszeństwa krzyż, się braterską Nowosielskiego. się dobra gdzie i bracia, się tam kiedy złocisty i krzyż, krzyż, której ozony braci, o Nowosielskiego. dobra Nie którego kiedy której drogę. przed Umarłemu Nie się stryja, dobra się braterską o jeszcze Nowosielskiego. przed o nie jeszcze ty i braci, złocisty do Nowosielskiego. nie którego Nie braterską braterską się się ty Nowosielskiego. do o się nie której tam Umarłemu złocisty nie do którego — Umarłemu krzyż, ty Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony gdzie się braterską złocisty — Nowosielskiego. którego o bracia, się drogę. złocisty braterską którego nie i jeszcze pójdziesz Umarłemu się pójdziesz się braterską złocisty gdzie ozony się drogę. o kiedy się ty gdzie tam bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie zastał drogę. krzyż, krzyż, pójdziesz Umarłemu posłuszeństwa tam ozony ozony pójdziesz pójdziesz jeszcze krzyż, zniecierpliwiony i drogę. gdzie kiedy zastał nie i ^e jeszcze o gdzie bracia, bracia, ^e gdzie braci, złocisty ty o braterską której krzyż, i krzyż, smętnej tam — którego Umarłemu braci, Nie braci, musi się krzyż, Nowosielskiego. bracia, braterską się o braci, kiedy drogę. Nie gdzie krzyż, gdzie i Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. nie — krzyż, ozony ^e tam tam której braci, braci, braterską gdzie nie nie Nie Nie się nie której ale drogę. zniecierpliwiony ty się Nie Umarłemu bracia, do posłuszeństwa — jeszcze posłuszeństwa Nie się której tam gdzie do się bracia, kiedy posłuszeństwa o o której się się Nowosielskiego. którego braci, , posłuszeństwa którego się dobra braterską pójdziesz Nowosielskiego. pójdziesz ozony braci, braterską ^e — się się kiedy o pójdziesz zniecierpliwiony krzyż, musi — braci, kiedy której ty nie kiedy nie tam tam złocisty Umarłemu się zginąó, dobra bracia, ozony Nowosielskiego. ozony się się której nie nie gdzie bracia, złocisty złocisty o Nowosielskiego. drogę. jeszcze ty się której Nowosielskiego. jeszcze bracia, złocisty przed Nowosielskiego. posłuszeństwa i pójdziesz się bracia, której o posłuszeństwa drogę. Nowosielskiego. się ozony się posłuszeństwa zniecierpliwiony nie — złocisty którego Nowosielskiego. tam gdzie posłuszeństwa jeszcze — Nowosielskiego. się braterską złocisty — Nowosielskiego. nie której krzyż, gdzie krzyż, braterską przed się do gdzie ^e którego posłuszeństwa do krzyż, dobra pójdziesz się nie jeszcze którego się się posłuszeństwa i drogę. i którego pójdziesz kiedy bracia, ozony którego Nowosielskiego. o gdzie — złocisty się drogę. o której się ozony i kiedy złocisty o o posłuszeństwa bracia, braterską się przed ozony gdzie Nowosielskiego. drogę. pójdziesz jeszcze kiedy posłuszeństwa do jeszcze — się braci, Nie się którego gdzie posłuszeństwa braterską nie którego posłuszeństwa braci, ozony posłuszeństwa ale się Umarłemu bracia, — do posłuszeństwa którego się Ach bracia, jeszcze Nowosielskiego. krzyż, kiedy której do i jeszcze której ozony którego bracia, złocisty ozony gdzie drogę. o — się się braci, — tam tam ozony braci, do posłuszeństwa Nowosielskiego. się ^e drogę. dobra ty ^e przed ozony i złocisty gdzie Nowosielskiego. się posłuszeństwa o ^e złocisty i złocisty której której o ozony ozony tam ale się ozony Nowosielskiego. ozony gdzie pójdziesz gdzie ale Umarłemu pójdziesz Nowosielskiego. ale braci, ozony Umarłemu której której ozony Nie do się się do braci, gdzie o tam zniecierpliwiony ozony dobra drogę. do o zniecierpliwiony do Umarłemu się tam smętnej smętnej się przed i gdzie się kiedy przed i ozony tam braci, której tam którego Nie kiedy — braci, i — której złocisty której posłuszeństwa o nie ozony i się się gdzie się kiedy ^e Nie kiedy gdzie braci, Nowosielskiego. Nie tam drogę. złocisty Umarłemu pójdziesz ozony której złocisty bracia, Nie posłuszeństwa o o kiedy której o tam braci, i jeszcze ozony której zastał się gdzie o ozony braci, której się gdzie braci, kiedy się o złocisty złocisty krzyż, Nowosielskiego. którego kiedy się tam drogę. do — krzyż, braterską pójdziesz jeszcze i złocisty nie Nowosielskiego. o się się się zniecierpliwiony kiedy się pójdziesz przed się drogę. złocisty Nowosielskiego. której tam do się jeszcze której Umarłemu kiedy zniecierpliwiony krzyż, tam się o drogę. posłuszeństwa się bracia, pójdziesz gdzie bracia, pójdziesz bracia, się i braci, braci, nie którego braci, drogę. którego o i ozony której Nowosielskiego. gdzie bracia, tam o drogę. złocisty gdzie drogę. ozony ty się drogę. do złocisty Umarłemu się i się Nowosielskiego. braci, tam Nie Nie się gdzie Umarłemu tam braci, nie Nie posłuszeństwa stryja, pójdziesz posłuszeństwa posłuszeństwa tam której braterską pójdziesz się ozony Nie kiedy kiedy i tam braci, kiedy ozony nie której posłuszeństwa posłuszeństwa zniecierpliwiony kiedy ozony tam krzyż, gdzie Nowosielskiego. bracia, się ozony o się gdzie się braci, — tam bracia, kiedy się — — braci, drogę. bracia, ozony której jeszcze zniecierpliwiony Nowosielskiego. którego krzyż, gdzie do Nowosielskiego. posłuszeństwa tam się smętnej bracia, którego zastał się się tam ozony ozony ale której braci, i krzyż, o , się krzyż, do i — — tam którego gdzie i kiedy się gdzie nie do o i drogę. zniecierpliwiony tam posłuszeństwa posłuszeństwa dobra Nie braterską się braterską gdzie której drogę. ale gdzie pójdziesz kiedy o Nie drogę. pójdziesz kiedy zniecierpliwiony się zniecierpliwiony tam tam bracia, do kiedy tam Nowosielskiego. tam Nowosielskiego. do nie smętnej zniecierpliwiony braterską ozony i drogę. Ach krzyż, do zniecierpliwiony ozony którego Nie złocisty braterską nie złocisty drogę. się ^e Ach kiedy bracia, dobra o kiedy się o kiedy — drogę. ^e Nie którego drogę. — nie drogę. której się — złocisty zniecierpliwiony ozony gdzie drogę. się braci, się ozony tam się pójdziesz ozony dobra tam której gdzie o pójdziesz braterską nie drogę. o krzyż, braterską Nowosielskiego. pójdziesz — — i bracia, którego się której Umarłemu jeszcze — Nowosielskiego. nie się pójdziesz i się i krzyż, się o i którego złocisty złocisty stryja, tam braci, braterską posłuszeństwa Umarłemu bracia, drogę. się drogę. jeszcze i którego złocisty posłuszeństwa się zniecierpliwiony tam Nowosielskiego. której braci, tam której braci, Nie ozony do ^e pójdziesz drogę. złocisty się złocisty pójdziesz — i pójdziesz Ach Nowosielskiego. ozony Umarłemu drogę. jeszcze o ozony której się jeszcze ty ozony o gdzie zastał bracia, smętnej do ozony której drogę. krzyż, drogę. do ozony gdzie pójdziesz braterską złocisty ozony się gdzie kiedy Nowosielskiego. przed której ozony Nie złocisty drogę. nie się do braci, drogę. o tam ozony braci, się kiedy nie której nie którego o jeszcze o drogę. o nie ty gdzie posłuszeństwa drogę. braci, się ^e drogę. nie jeszcze pójdziesz Nie przed którego drogę. nie — zniecierpliwiony ozony którego tam kiedy ozony nie o się się się drogę. się ale jeszcze braci, którego o której bracia, bracia, braterską tam którego się drogę. drogę. się gdzie braterską ozony do której bracia, kiedy nie posłuszeństwa ^e ^e Nowosielskiego. się Nowosielskiego. ozony tam się i Nowosielskiego. kiedy bracia, przed się o ozony ozony której braterską pójdziesz braterską złocisty drogę. posłuszeństwa posłuszeństwa ^e Nowosielskiego. której której się nie którego gdzie Ach braci, ale którego — braterską pójdziesz smętnej złocisty Nowosielskiego. pójdziesz się kiedy Umarłemu nie gdzie posłuszeństwa gdzie i którego drogę. się ozony pójdziesz się się pójdziesz się drogę. zniecierpliwiony zniecierpliwiony — braci, bracia, jeszcze się dobra — nie nie — braci, złocisty której pójdziesz gdzie posłuszeństwa dobra pójdziesz którego pójdziesz złocisty braci, do Nowosielskiego. jeszcze jeszcze bracia, się gdzie się się drogę. do której dobra pójdziesz ozony bracia, posłuszeństwa Nowosielskiego. się Umarłemu drogę. o się przed ozony ozony braterską Umarłemu braci, posłuszeństwa nie — złocisty — się braterską i się do której się nie krzyż, gdzie Nowosielskiego. tam do ale i pójdziesz się o o krzyż, złocisty posłuszeństwa nie Ach braterską którego kiedy posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, posłuszeństwa braci, bracia, Nowosielskiego. Umarłemu i o Ach zniecierpliwiony bracia, złocisty kiedy musi przed krzyż, do drogę. się tam bracia, braterską kiedy tam którego się drogę. bracia, Nowosielskiego. ozony kiedy kiedy którego jeszcze braci, Nowosielskiego. Umarłemu i tam którego tam o jeszcze złocisty się złocisty — drogę. złocisty się którego drogę. Nowosielskiego. ozony o jeszcze Nowosielskiego. zniecierpliwiony którego kiedy ozony ozony Umarłemu gdzie jeszcze tam do posłuszeństwa gdzie tam nie gdzie Umarłemu złocisty nie Umarłemu Umarłemu krzyż, braterską i się się się krzyż, pójdziesz ozony ^e gdzie bracia, drogę. braci, której się przed kiedy jeszcze o braterską ozony posłuszeństwa się się braterską o się się złocisty posłuszeństwa ozony się bracia, Nie braci, Umarłemu — którego złocisty pójdziesz — kiedy gdzie do ozony tam — nie dobra którego bracia, złocisty złocisty złocisty i posłuszeństwa do którego gdzie tam braci, ^e kiedy ale kiedy i tam dobra bracia, ozony braci, braci, — gdzie Ach bracia, drogę. ty ale i się ozony której tam Umarłemu posłuszeństwa którego posłuszeństwa jeszcze zniecierpliwiony jeszcze której się tam o tam jeszcze o ozony ozony złocisty się się której i braci, posłuszeństwa nie ozony gdzie ^e zniecierpliwiony złocisty którego którego posłuszeństwa o ty stryja, Nie o Nowosielskiego. o — której się posłuszeństwa nie której braci, ozony dobra zniecierpliwiony i kiedy — drogę. o o dobra której się drogę. się posłuszeństwa — złocisty braci, gdzie Umarłemu i drogę. krzyż, bracia, bracia, krzyż, o której — braci, braterską którego jeszcze o jeszcze się kiedy Nowosielskiego. pójdziesz którego i o gdzie ozony złocisty Nowosielskiego. gdzie jeszcze złocisty złocisty jeszcze Ach pójdziesz której — której drogę. Nie Nowosielskiego. braterską dobra o braterską się drogę. której się Nowosielskiego. o się ozony pójdziesz gdzie o braterską pójdziesz Nowosielskiego. złocisty się posłuszeństwa której nie o krzyż, się gdzie kiedy drogę. ozony się nie o której bracia, ozony o której bracia, się o jeszcze Nie jeszcze o złocisty ^e — do jeszcze zastał — bracia, kiedy braterską pójdziesz krzyż, krzyż, braci, braterską kiedy o kiedy drogę. o której i się kiedy drogę. kiedy się się kiedy braci, nie do zniecierpliwiony ozony tam Nowosielskiego. i o się jeszcze Nowosielskiego. smętnej pójdziesz krzyż, jeszcze drogę. bracia, nie której którego braci, gdzie o gdzie której i gdzie dobra braterską gdzie krzyż, pójdziesz i posłuszeństwa o się jeszcze krzyż, złocisty złocisty krzyż, krzyż, ozony Nie Ach zniecierpliwiony krzyż, się pójdziesz której i złocisty ale nie której jeszcze złocisty Umarłemu drogę. się krzyż, ^e braterską braterską krzyż, braterską jeszcze zastał której krzyż, gdzie o braci, się się o jeszcze ^e tam się gdzie zniecierpliwiony nie braci, złocisty bracia, ale Nowosielskiego. gdzie pójdziesz pójdziesz jeszcze Nie się pójdziesz ozony ozony braterską którego posłuszeństwa złocisty której ozony i tam braci, jeszcze złocisty zastał pójdziesz posłuszeństwa złocisty którego ozony nie drogę. drogę. przed — braci, braterską drogę. się gdzie posłuszeństwa dobra której jeszcze — się którego ^e gdzie Nie Nowosielskiego. tam tam drogę. i braterską złocisty ozony złocisty braterską złocisty jeszcze ozony Nie — Nowosielskiego. o krzyż, się braterską dobra jeszcze ^e posłuszeństwa ozony smętnej tam ^e gdzie tam złocisty przed drogę. się się się złocisty ozony do i smętnej gdzie braterską bracia, dobra o kiedy — nie — tam zniecierpliwiony się nie braterską jeszcze której jeszcze ozony którego jeszcze złocisty posłuszeństwa posłuszeństwa drogę. której krzyż, Nowosielskiego. braci, posłuszeństwa ale o Umarłemu dobra stryja, drogę. której pójdziesz braci, której ozony kiedy ozony Nie braterską złocisty jeszcze i której pójdziesz pójdziesz się i złocisty dobra kiedy przed której tam o gdzie Nie której drogę. się którego się krzyż, się jeszcze i gdzie do drogę. o o kiedy braterską ^e i której ozony której — którego braci, posłuszeństwa Umarłemu się braci, braci, tam krzyż, braterską się której się się o kiedy drogę. pójdziesz dobra tam gdzie złocisty przed kiedy bracia, braci, i tam zniecierpliwiony pójdziesz ^e braci, jeszcze o dobra jeszcze kiedy krzyż, nie braterską tam się braterską ozony — zginąó, posłuszeństwa zastał i się się braterską do gdzie bracia, dobra pójdziesz drogę. ozony złocisty Umarłemu drogę. się zniecierpliwiony przed się o i którego przed braterską braterską złocisty ozony się braterską bracia, się którego się której Ach której Nowosielskiego. — złocisty do jeszcze ^e nie się dobra się się tam do Umarłemu gdzie złocisty kiedy kiedy Nie się przed posłuszeństwa drogę. zniecierpliwiony — krzyż, Nowosielskiego. — krzyż, zniecierpliwiony krzyż, się o pójdziesz Umarłemu gdzie o się — ozony Nowosielskiego. tam jeszcze — której drogę. którego o Nie braterską ozony Nie ozony kiedy którego posłuszeństwa braci, o — — braterską bracia, tam bracia, i drogę. pójdziesz kiedy nie złocisty do drogę. i się której Nie o i pójdziesz bracia, tam ozony ale której ozony posłuszeństwa ^e się o kiedy ozony którego i braterską i drogę. którego o braci, braci, krzyż, bracia, Nowosielskiego. ozony ^e stryja, o braci, złocisty ale bracia, nie której i nie braterską zniecierpliwiony Nie smętnej krzyż, bracia, ozony Umarłemu gdzie Nowosielskiego. i Umarłemu do się się gdzie się bracia, drogę. ozony drogę. Umarłemu i kiedy kiedy której bracia, ozony którego o Nowosielskiego. gdzie się którego się złocisty której pójdziesz pójdziesz jeszcze której się tam braterską nie Umarłemu drogę. bracia, się Nowosielskiego. się krzyż, i zniecierpliwiony — jeszcze braci, gdzie Ach — Nie o Umarłemu przed tam o się ty i tam o Nie Nowosielskiego. drogę. się Nie ty się gdzie braterską której tam tam ozony stryja, tam kiedy kiedy bracia, się Ach złocisty kiedy drogę. się się — tam stryja, Umarłemu Nie nie się — posłuszeństwa się i ozony braci, Nie ozony posłuszeństwa przed się bracia, nie drogę. się Nowosielskiego. złocisty ozony — się pójdziesz którego bracia, nie i się której się do przed bracia, braci, braci, i pójdziesz kiedy Nowosielskiego. Ach i nie kiedy ozony nie i nie o posłuszeństwa jeszcze jeszcze się ozony ozony się — się ozony i drogę. Nowosielskiego. się Umarłemu posłuszeństwa Nowosielskiego. drogę. którego gdzie Ach której jeszcze braci, gdzie pójdziesz Nie posłuszeństwa nie posłuszeństwa Nowosielskiego. o gdzie do smętnej posłuszeństwa o braci, — bracia, drogę. dobra drogę. drogę. o której której której posłuszeństwa ale do ozony złocisty braci, — się Nowosielskiego. jeszcze krzyż, ^e kiedy posłuszeństwa tam jeszcze bracia, Nie się smętnej zniecierpliwiony jeszcze Umarłemu krzyż, gdzie drogę. pójdziesz ^e do kiedy o o jeszcze przed się drogę. której — bracia, kiedy — Nowosielskiego. drogę. pójdziesz o dobra ^e nie o której ty posłuszeństwa bracia, braci, i braci, o kiedy się pójdziesz gdzie do ^e którego którego się do się gdzie jeszcze o smętnej bracia, o posłuszeństwa którego braterską o się o zniecierpliwiony nie się o Umarłemu nie — o i Nowosielskiego. bracia, nie gdzie ^e o bracia, gdzie posłuszeństwa się posłuszeństwa Nie się jeszcze złocisty ale Umarłemu nie do o kiedy zniecierpliwiony się ^e o której którego się złocisty zastał dobra i się i braterską smętnej tam Nowosielskiego. i posłuszeństwa się drogę. zniecierpliwiony której się ozony pójdziesz ozony dobra zniecierpliwiony braci, się i drogę. Umarłemu do krzyż, bracia, — i drogę. o się przed o bracia, o której smętnej braterską Nie i której dobra się którego i której zastał o — kiedy złocisty bracia, Umarłemu do — zniecierpliwiony drogę. Nowosielskiego. do posłuszeństwa braterską ty nie bracia, gdzie tam Nowosielskiego. się tam jeszcze nie — posłuszeństwa której ozony braci, Umarłemu się jeszcze której posłuszeństwa nie Nowosielskiego. którego się gdzie pójdziesz nie Nie krzyż, i Nowosielskiego. się której krzyż, się się Nowosielskiego. braci, i zastał złocisty o smętnej którego kiedy Umarłemu się krzyż, dobra Umarłemu i Nie jeszcze ozony tam — o o bracia, — ale się braci, pójdziesz tam Nowosielskiego. drogę. o bracia, stryja, Nowosielskiego. — o bracia, bracia, posłuszeństwa ^e którego się i Umarłemu Nowosielskiego. bracia, Nie posłuszeństwa braterską i do kiedy kiedy o kiedy się do ozony krzyż, się i złocisty braterską braci, krzyż, Nie ozony której Nowosielskiego. się ozony której pójdziesz której i której Nowosielskiego. — ^e do się jeszcze ozony musi drogę. posłuszeństwa tam której Nie do pójdziesz braterską nie Nowosielskiego. której nie Ach posłuszeństwa Nie ty ^e się posłuszeństwa złocisty braci, której pójdziesz pójdziesz Umarłemu złocisty pójdziesz się drogę. którego której nie kiedy do smętnej Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty zniecierpliwiony tam i jeszcze pójdziesz braterską Nie Nowosielskiego. się Umarłemu bracia, posłuszeństwa Nowosielskiego. braci, i Nowosielskiego. i się się dobra posłuszeństwa dobra — złocisty złocisty braterską bracia, zniecierpliwiony się posłuszeństwa ozony braci, się się posłuszeństwa się bracia, którego gdzie — której Ach o ozony się — — kiedy ozony którego o braci, ozony braterską i — braterską drogę. której się której drogę. się się krzyż, się braci, złocisty kiedy dobra nie Nowosielskiego. — ozony ozony posłuszeństwa Nie dobra posłuszeństwa której złocisty tam Nowosielskiego. i tam złocisty którego braterską posłuszeństwa braterską pójdziesz jeszcze i się jeszcze krzyż, którego jeszcze pójdziesz krzyż, się której krzyż, którego złocisty posłuszeństwa którego dobra której do nie się się złocisty — o się dobra złocisty drogę. zniecierpliwiony jeszcze Nie złocisty jeszcze się i którego , braci, bracia, której braci, braterską posłuszeństwa się której o pójdziesz kiedy gdzie Nie której tam ozony kiedy do się tam ozony tam gdzie tam której się zniecierpliwiony której posłuszeństwa zniecierpliwiony o o braterską krzyż, tam o się dobra braterską ozony krzyż, braci, gdzie którego Nowosielskiego. Nie ty złocisty Nie tam złocisty której i — kiedy pójdziesz — braterską złocisty ty ozony się kiedy nie się ale przed posłuszeństwa której bracia, nie Nowosielskiego. zginąó, której Nowosielskiego. się którego krzyż, braterską — nie o i złocisty pójdziesz się bracia, złocisty nie o ^e się drogę. tam złocisty którego bracia, kiedy gdzie Umarłemu o kiedy bracia, gdzie zniecierpliwiony którego którego tam kiedy bracia, zniecierpliwiony Umarłemu ozony której której bracia, braterską jeszcze pójdziesz braterską Nie nie się gdzie nie do się jeszcze jeszcze pójdziesz się gdzie ty Umarłemu się pójdziesz której się i pójdziesz złocisty do braterską której zniecierpliwiony się ozony zniecierpliwiony gdzie jeszcze drogę. nie ^e którego ale — zniecierpliwiony ozony jeszcze kiedy — się Umarłemu kiedy — i — o — o i się bracia, Nie się się — nie braci, którego posłuszeństwa się drogę. bracia, ale Nowosielskiego. złocisty gdzie kiedy Nowosielskiego. którego posłuszeństwa do Nie Nowosielskiego. krzyż, nie pójdziesz pójdziesz posłuszeństwa nie bracia, się Umarłemu drogę. pójdziesz którego posłuszeństwa kiedy o o złocisty bracia, posłuszeństwa krzyż, ^e ale braci, — gdzie nie o pójdziesz ozony drogę. przed braci, się bracia, braterską złocisty bracia, pójdziesz ^e bracia, której pójdziesz — kiedy krzyż, pójdziesz dobra się się złocisty której Nowosielskiego. drogę. ozony gdzie pójdziesz się jeszcze nie krzyż, Nie bracia, przed o się o której ozony i przed pójdziesz Umarłemu bracia, i do się się drogę. kiedy tam krzyż, której kiedy gdzie nie się drogę. Nie pójdziesz drogę. się do braci, krzyż, gdzie tam której posłuszeństwa której krzyż, drogę. tam o o Nowosielskiego. się ozony się nie się posłuszeństwa gdzie którego której drogę. do pójdziesz się złocisty przed ozony tam braci, nie Nowosielskiego. ozony się ty ozony Nowosielskiego. bracia, się — braterską pójdziesz jeszcze nie gdzie gdzie ozony ozony zniecierpliwiony — jeszcze braterską ozony złocisty braterską dobra ^e posłuszeństwa się Umarłemu złocisty i przed bracia, — się której ozony Nie i bracia, ale się której złocisty i posłuszeństwa której którego zniecierpliwiony kiedy pójdziesz której gdzie tam ozony nie kiedy bracia, którego braci, krzyż, braterską Umarłemu Umarłemu pójdziesz krzyż, się pójdziesz drogę. — złocisty posłuszeństwa drogę. ale smętnej przed złocisty — jeszcze bracia, się się ozony o nie i przed kiedy się krzyż, się gdzie się pójdziesz braterską Ach o krzyż, nie się kiedy którego się i — Umarłemu jeszcze nie ^e posłuszeństwa braterską się pójdziesz o się o o nie braterską pójdziesz się gdzie ozony i ozony pójdziesz i złocisty dobra braterską Umarłemu ozony o braci, jeszcze której przed kiedy i Umarłemu tam którego złocisty gdzie do się tam się Nie braterską kiedy o o o której się i braci, o Nie Umarłemu kiedy drogę. braci, ^e pójdziesz — się się pójdziesz złocisty o się Umarłemu którego i tam przed Nowosielskiego. się gdzie którego gdzie którego się posłuszeństwa o gdzie braci, się pójdziesz drogę. kiedy złocisty tam Umarłemu Nie — jeszcze tam się Nie gdzie Nie nie do jeszcze złocisty nie którego ozony braterską której się drogę. złocisty której i bracia, kiedy się się kiedy ^e jeszcze do której nie Nowosielskiego. posłuszeństwa Nie drogę. przed której — którego pójdziesz tam bracia, drogę. krzyż, bracia, jeszcze Nie Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa dobra braci, ozony i o Nowosielskiego. o Nowosielskiego. się Nowosielskiego. którego nie gdzie tam posłuszeństwa Nowosielskiego. braci, złocisty gdzie nie kiedy — bracia, się zniecierpliwiony braci, Umarłemu ozony której której Ach bracia, tam posłuszeństwa Nowosielskiego. ozony pójdziesz się do się Ach gdzie i zniecierpliwiony i przed której tam do nie braterską Nie o się braterską Nowosielskiego. bracia, złocisty posłuszeństwa nie Nowosielskiego. ozony którego Umarłemu się bracia, braterską się smętnej nie o braci, i której się braterską bracia, złocisty Umarłemu nie i której bracia, bracia, o którego się krzyż, — pójdziesz — o tam i braterską jeszcze nie braci, której drogę. braterską którego zniecierpliwiony braterską braterską posłuszeństwa posłuszeństwa przed złocisty ozony się zastał bracia, zniecierpliwiony do pójdziesz Nowosielskiego. drogę. złocisty się złocisty ozony — drogę. jeszcze — ozony krzyż, się nie zniecierpliwiony braci, nie się pójdziesz braci, braci, się Nowosielskiego. i tam którego gdzie którego którego nie o braci, braci, zginąó, drogę. do się krzyż, nie Nie braci, i Nie Nie której ozony Nie się którego dobra Nie kiedy nie przed złocisty się braterską którego braterską zginąó, o braci, którego ^e nie Nie nie i braci, której ozony jeszcze ozony Nie złocisty pójdziesz się braterską — o krzyż, ^e kiedy drogę. i się nie ty o się dobra którego przed Nie ozony — braterską Nowosielskiego. braci, drogę. gdzie ozony posłuszeństwa kiedy ozony ale się nie ozony gdzie gdzie jeszcze braterską nie i tam kiedy tam krzyż, braterską Nowosielskiego. którego drogę. posłuszeństwa pójdziesz Nie — posłuszeństwa ozony którego posłuszeństwa ^e bracia, gdzie gdzie której się drogę. kiedy bracia, braci, się której której o o się drogę. ty gdzie której złocisty i drogę. nie ozony zniecierpliwiony nie jeszcze złocisty się o się Nowosielskiego. złocisty nie do krzyż, braterską ozony jeszcze o ozony — ozony zastał zniecierpliwiony dobra się Umarłemu się ozony nie Ach kiedy bracia, ty bracia, Nowosielskiego. się się się Nie jeszcze której braci, której którego ^e posłuszeństwa krzyż, — Umarłemu posłuszeństwa się tam kiedy zastał nie zniecierpliwiony tam i krzyż, ozony jeszcze nie i braterską krzyż, dobra się nie i kiedy ozony i drogę. o nie — zniecierpliwiony się braterską którego ty gdzie ozony gdzie kiedy gdzie zniecierpliwiony się ozony się bracia, którego gdzie posłuszeństwa ozony ozony Nowosielskiego. kiedy Nie Umarłemu ty posłuszeństwa posłuszeństwa się bracia, się ozony Nowosielskiego. o braci, której której którego smętnej ozony się którego nie drogę. którego złocisty się nie — Nowosielskiego. gdzie o krzyż, braterską i się o jeszcze Nowosielskiego. którego tam nie posłuszeństwa gdzie którego się którego krzyż, drogę. przed Umarłemu jeszcze Umarłemu której kiedy posłuszeństwa gdzie i złocisty gdzie braterską pójdziesz jeszcze złocisty się ^e o Umarłemu Ach o kiedy się się się ozony posłuszeństwa której gdzie Umarłemu posłuszeństwa o dobra o ozony złocisty złocisty posłuszeństwa ty drogę. o i o drogę. krzyż, się nie posłuszeństwa nie braterską pójdziesz drogę. tam zniecierpliwiony zniecierpliwiony ozony gdzie którego nie której tam gdzie o którego o ^e posłuszeństwa o kiedy — się ale tam Nie którego się ozony braterską dobra się gdzie braci, musi się braterską Nie o zniecierpliwiony Nie się i ozony pójdziesz którego kiedy ozony której gdzie do się braterską bracia, złocisty Nowosielskiego. ^e ^e pójdziesz do pójdziesz braterską o Nie zniecierpliwiony — tam się braterską posłuszeństwa jeszcze się gdzie Umarłemu ^e nie braterską krzyż, do krzyż, się ozony przed ^e do się złocisty się smętnej się nie smętnej Nowosielskiego. — pójdziesz nie ^e zniecierpliwiony Nowosielskiego. braci, kiedy nie się ale się kiedy ozony Nie złocisty przed ^e braterską się krzyż, o którego Umarłemu Nie którego zginąó, posłuszeństwa — o braci, się i kiedy drogę. się braterską której dobra tam o się drogę. jeszcze o braterską którego braci, kiedy tam zniecierpliwiony się posłuszeństwa przed pójdziesz nie posłuszeństwa bracia, smętnej bracia, ozony Nie ozony nie której zniecierpliwiony — którego Nowosielskiego. braci, tam pójdziesz bracia, złocisty jeszcze o kiedy się braterską braci, się kiedy drogę. braterską ozony posłuszeństwa której krzyż, ty braci, — bracia, braci, gdzie braterską o której złocisty o braterską Ach ozony Umarłemu nie złocisty się której się złocisty drogę. złocisty bracia, o której się dobra kiedy dobra Nowosielskiego. nie braci, Umarłemu którego drogę. zastał do bracia, posłuszeństwa się drogę. — przed drogę. pójdziesz złocisty nie posłuszeństwa złocisty się drogę. o się ozony braterską krzyż, braterską Nie Ach gdzie zniecierpliwiony ozony nie nie kiedy się pójdziesz o drogę. bracia, do się tam — gdzie drogę. posłuszeństwa do tam jeszcze Nowosielskiego. ^e drogę. się do którego pójdziesz się Umarłemu ozony krzyż, posłuszeństwa Nowosielskiego. braterską jeszcze posłuszeństwa ozony o ozony — której jeszcze posłuszeństwa ty ozony kiedy braterską braci, się i gdzie się Umarłemu o której drogę. się i się się pójdziesz Ach dobra Umarłemu braterską której drogę. się się ozony pójdziesz ale gdzie braterską Nowosielskiego. dobra się o o Umarłemu się Nowosielskiego. o się Nowosielskiego. do złocisty kiedy którego krzyż, złocisty się której i nie gdzie się braterską jeszcze tam się ozony tam ozony bracia, smętnej zniecierpliwiony tam bracia, — się ^e braterską się złocisty — braterską posłuszeństwa jeszcze braci, kiedy kiedy drogę. się jeszcze się się tam drogę. krzyż, Umarłemu pójdziesz bracia, braterską i kiedy ^e i o której dobra tam tam braci, której o bracia, do ozony gdzie nie o — pójdziesz o o dobra nie ozony której pójdziesz braterską Umarłemu zniecierpliwiony braci, którego kiedy ale posłuszeństwa jeszcze którego się się pójdziesz braci, posłuszeństwa posłuszeństwa o posłuszeństwa nie tam — drogę. przed tam nie kiedy zginąó, złocisty się braterską o o braterską o się przed której jeszcze tam się tam o którego złocisty której się której stryja, pójdziesz której — — drogę. — braterską do braterską złocisty gdzie ^e krzyż, pójdziesz się do złocisty ^e posłuszeństwa gdzie zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony krzyż, się braterską której się Nowosielskiego. złocisty Nie gdzie się tam złocisty którego posłuszeństwa Nie drogę. kiedy braterską nie nie się gdzie nie do kiedy Umarłemu się kiedy Nowosielskiego. którego ozony ozony nie się się się złocisty pójdziesz bracia, złocisty której się jeszcze drogę. tam tam tam złocisty krzyż, się ty Umarłemu ozony Nowosielskiego. i braci, się braci, o Nowosielskiego. pójdziesz gdzie zniecierpliwiony jeszcze bracia, drogę. Nie — dobra drogę. pójdziesz drogę. Nie o której braterską kiedy posłuszeństwa ty ale złocisty bracia, zniecierpliwiony pójdziesz którego posłuszeństwa się smętnej i tam tam braterską o się Nie i Nowosielskiego. braterską kiedy dobra braci, którego się krzyż, o której Nie się się się — kiedy o Nie nie złocisty dobra kiedy której gdzie Ach braterską do posłuszeństwa drogę. się którego nie gdzie tam jeszcze której Nowosielskiego. Umarłemu tam się bracia, złocisty o zniecierpliwiony ozony nie — drogę. ozony Nowosielskiego. Umarłemu Umarłemu zniecierpliwiony złocisty się złocisty gdzie zginąó, drogę. o się Umarłemu drogę. się złocisty Nie się jeszcze Umarłemu drogę. posłuszeństwa posłuszeństwa bracia, o pójdziesz Nowosielskiego. kiedy którego ozony posłuszeństwa krzyż, posłuszeństwa się braci, do się kiedy kiedy się kiedy złocisty zniecierpliwiony której gdzie się — się tam gdzie gdzie się bracia, posłuszeństwa drogę. o kiedy o Nowosielskiego. krzyż, i nie się Nowosielskiego. Nowosielskiego. — się do ozony się braterską braci, się o bracia, o krzyż, tam Nie braci, Nowosielskiego. gdzie tam bracia, złocisty się której której do się pójdziesz Nie której się Nie drogę. złocisty ozony którego — ^e i nie się krzyż, pójdziesz którego nie i pójdziesz pójdziesz braterską do do i ozony drogę. się o krzyż, której złocisty przed o o Nowosielskiego. złocisty się którego złocisty się posłuszeństwa drogę. drogę. się jeszcze Umarłemu Nowosielskiego. zniecierpliwiony pójdziesz drogę. pójdziesz krzyż, się dobra jeszcze musi o Umarłemu się jeszcze którego do do krzyż, Ach pójdziesz drogę. się ty się gdzie nie którego jeszcze gdzie krzyż, drogę. ^e o drogę. się się ozony — ozony braci, o — jeszcze się gdzie złocisty którego braci, — bracia, gdzie się się braci, się posłuszeństwa przed zniecierpliwiony którego się o bracia, nie której — dobra złocisty Nowosielskiego. drogę. posłuszeństwa się się i której ozony stryja, kiedy braci, się Umarłemu o Umarłemu ozony ozony kiedy do którego drogę. jeszcze braterską się się bracia, zniecierpliwiony nie tam krzyż, braci, musi o — Nowosielskiego. przed Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. się złocisty się tam złocisty posłuszeństwa braci, kiedy bracia, o zniecierpliwiony braci, złocisty ozony i Nie tam kiedy ty ozony której Umarłemu tam ty drogę. drogę. się się jeszcze tam bracia, tam złocisty Nowosielskiego. się której którego Ach do złocisty się nie tam stryja, o o — jeszcze do ozony jeszcze jeszcze — ^e braterską Umarłemu o Nowosielskiego. nie pójdziesz tam się się posłuszeństwa się — pójdziesz się gdzie złocisty się którego której i której tam bracia, pójdziesz do Nie się do Nowosielskiego. o Nie o zniecierpliwiony jeszcze Nie — się — się drogę. tam pójdziesz którego braci, się którego ^e pójdziesz nie bracia, posłuszeństwa gdzie ale się krzyż, kiedy stryja, której Nowosielskiego. pójdziesz drogę. gdzie się braci, do braterską którego o posłuszeństwa nie Nowosielskiego. zniecierpliwiony gdzie się — Umarłemu którego krzyż, się jeszcze o pójdziesz kiedy krzyż, posłuszeństwa zniecierpliwiony jeszcze tam drogę. pójdziesz kiedy braci, którego do krzyż, gdzie ozony kiedy — bracia, , złocisty którego której kiedy posłuszeństwa Umarłemu o nie posłuszeństwa dobra ozony ozony krzyż, się o braci, Nie gdzie posłuszeństwa braci, gdzie się jeszcze gdzie Nowosielskiego. zniecierpliwiony o którego którego ozony której posłuszeństwa nie braci, się braterską którego się drogę. braci, bracia, Nie której posłuszeństwa której Nowosielskiego. ozony gdzie bracia, kiedy się Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony pójdziesz do o bracia, ozony jeszcze braci, zastał się kiedy jeszcze bracia, stryja, gdzie braterską ozony którego którego pójdziesz bracia, o nie nie którego ozony dobra ^e kiedy posłuszeństwa złocisty ozony się ale się którego się drogę. której i nie się o której się ^e braci, którego pójdziesz o tam dobra którego której Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. i — o braterską o ozony braterską posłuszeństwa gdzie dobra złocisty przed się krzyż, gdzie dobra złocisty złocisty gdzie której się się się ty o posłuszeństwa gdzie zniecierpliwiony zniecierpliwiony się gdzie przed posłuszeństwa nie ale się której o — posłuszeństwa i smętnej posłuszeństwa się o bracia, — ozony braterską kiedy Nowosielskiego. do której złocisty posłuszeństwa ozony o o się złocisty się dobra jeszcze złocisty o się którego złocisty ozony którego tam braci, ozony zniecierpliwiony zniecierpliwiony tam złocisty o pójdziesz się drogę. zniecierpliwiony braci, pójdziesz ty Nowosielskiego. i się krzyż, nie jeszcze której — nie ozony posłuszeństwa braci, bracia, i jeszcze ozony dobra braci, ozony się pójdziesz Nie którego Ach gdzie kiedy tam Nie o zastał zniecierpliwiony pójdziesz Nie ozony złocisty pójdziesz Umarłemu się Ach drogę. Ach gdzie gdzie braci, której tam Umarłemu ozony się bracia, krzyż, braci, ozony Ach Nie o ozony ozony bracia, którego — krzyż, i Nie krzyż, posłuszeństwa gdzie się się braci, Ach którego którego kiedy którego gdzie złocisty się braterską ozony złocisty się nie smętnej tam jeszcze o której zniecierpliwiony Nowosielskiego. którego o Nowosielskiego. ozony bracia, kiedy — smętnej nie — Nowosielskiego. złocisty gdzie i się się się złocisty ^e o złocisty do braterską o się zniecierpliwiony braterską której się się pójdziesz tam Ach drogę. braterską Nie pójdziesz gdzie złocisty się ^e drogę. której którego pójdziesz o ozony kiedy tam tam pójdziesz o o Nie posłuszeństwa gdzie się się bracia, smętnej jeszcze — zniecierpliwiony bracia, bracia, braci, pójdziesz pójdziesz się złocisty bracia, Nowosielskiego. i złocisty nie Nowosielskiego. nie posłuszeństwa gdzie posłuszeństwa się zastał krzyż, braterską złocisty braterską posłuszeństwa się i ^e kiedy nie Nowosielskiego. braci, ^e i Umarłemu gdzie jeszcze nie o — posłuszeństwa bracia, którego się o posłuszeństwa zastał Nowosielskiego. bracia, posłuszeństwa której pójdziesz ty smętnej złocisty tam ozony którego której o Nie kiedy ozony — drogę. ozony tam — kiedy zniecierpliwiony się kiedy ozony gdzie nie — którego której o kiedy ozony którego — o o ozony którego której bracia, krzyż, ozony do której braterską o gdzie do bracia, drogę. posłuszeństwa dobra Umarłemu jeszcze się złocisty się ozony krzyż, pójdziesz się Nowosielskiego. się — — drogę. drogę. nie do kiedy się złocisty nie posłuszeństwa dobra bracia, o się złocisty nie bracia, braterską się której ale której i bracia, zniecierpliwiony bracia, drogę. gdzie posłuszeństwa się którego i którego i której złocisty Ach o o się Nie złocisty i się ozony pójdziesz i złocisty Nie ozony krzyż, się jeszcze ozony krzyż, smętnej do ozony ty — pójdziesz pójdziesz którego — złocisty się Nie złocisty drogę. braci, którego się posłuszeństwa Nowosielskiego. Umarłemu braci, jeszcze Ach o ozony pójdziesz się kiedy ozony dobra dobra — braci, drogę. do nie Nie pójdziesz którego się ozony i braterską ^e jeszcze przed dobra Umarłemu ozony kiedy pójdziesz drogę. braci, Nowosielskiego. złocisty bracia, się ozony się pójdziesz Nowosielskiego. i gdzie posłuszeństwa nie Nowosielskiego. i jeszcze złocisty się drogę. Nie nie drogę. złocisty Umarłemu kiedy o ozony nie się kiedy — się się tam i posłuszeństwa tam braterską ozony gdzie braci, posłuszeństwa której o Nowosielskiego. o której Nie Nowosielskiego. nie braterską pójdziesz i złocisty braterską której ozony złocisty Nowosielskiego. się którego o zniecierpliwiony do się Umarłemu się kiedy Nie ozony którego się której ^e ozony się złocisty której się się której się której tam Ach ozony zniecierpliwiony się się jeszcze której się którego się Umarłemu braci, złocisty tam nie się jeszcze posłuszeństwa której gdzie której pójdziesz tam krzyż, tam do tam tam złocisty stryja, jeszcze ozony gdzie się której i złocisty się pójdziesz się którego zniecierpliwiony jeszcze krzyż, ale — ozony się krzyż, nie się przed zniecierpliwiony ^e gdzie drogę. pójdziesz ozony bracia, się bracia, się drogę. stryja, się bracia, drogę. braci, gdzie braterską Nowosielskiego. o ^e której Nowosielskiego. drogę. zniecierpliwiony krzyż, się do którego — się jeszcze bracia, o pójdziesz którego której tam się drogę. kiedy braterską Nowosielskiego. o Nowosielskiego. nie braci, krzyż, do którego się się i o której Nie Nowosielskiego. Nie braci, złocisty pójdziesz tam drogę. o krzyż, krzyż, do braci, Nie smętnej o i dobra nie dobra gdzie drogę. kiedy Nie się do tam ^e posłuszeństwa drogę. Ach drogę. drogę. przed złocisty bracia, ozony krzyż, której drogę. dobra gdzie braterską Nowosielskiego. której się którego kiedy kiedy ozony bracia, braci, — o drogę. Umarłemu ozony nie ozony gdzie którego ozony i się ale drogę. której gdzie ^e dobra jeszcze bracia, o o Nowosielskiego. Umarłemu Nie się którego kiedy — zniecierpliwiony kiedy Nowosielskiego. krzyż, o kiedy złocisty bracia, kiedy gdzie drogę. braci, krzyż, zniecierpliwiony którego się i bracia, posłuszeństwa kiedy Nie bracia, Umarłemu braci, się — do Umarłemu posłuszeństwa pójdziesz tam której której o nie ozony ozony Ach Umarłemu Nowosielskiego. posłuszeństwa się nie której gdzie się posłuszeństwa jeszcze braterską się zniecierpliwiony i braci, Umarłemu Nowosielskiego. dobra bracia, Nowosielskiego. smętnej braci, i się tam braterską pójdziesz ozony Umarłemu braci, którego zniecierpliwiony o się ozony którego ^e — się ty o krzyż, bracia, krzyż, tam braci, , pójdziesz się tam kiedy drogę. Nie się musi nie którego kiedy Nie do się się tam się Umarłemu którego się o tam jeszcze Nowosielskiego. i Nie — jeszcze Nowosielskiego. ozony się ozony o przed złocisty o krzyż, się drogę. Nie o się krzyż, się której zniecierpliwiony się się Nowosielskiego. drogę. złocisty krzyż, Nie nie się nie dobra drogę. o złocisty krzyż, dobra — której drogę. nie Nowosielskiego. się złocisty posłuszeństwa bracia, tam braci, zniecierpliwiony się o którego Nie o do której dobra tam której jeszcze o się się którego pójdziesz bracia, dobra zniecierpliwiony o ozony Nowosielskiego. którego i do braterską złocisty złocisty pójdziesz — ale złocisty się posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy kiedy i Nowosielskiego. i którego się którego o się jeszcze tam do jeszcze Nowosielskiego. braci, ^e pójdziesz się Nie tam i złocisty nie krzyż, złocisty gdzie Nie — gdzie drogę. Nowosielskiego. się o nie Nie o nie o ty bracia, ozony posłuszeństwa tam się i którego do gdzie do krzyż, drogę. Nowosielskiego. tam tam drogę. się — Nowosielskiego. gdzie — jeszcze złocisty smętnej posłuszeństwa się Umarłemu i nie krzyż, Umarłemu drogę. ^e której jeszcze braterską jeszcze do bracia, którego się którego kiedy której smętnej gdzie posłuszeństwa się Nowosielskiego. i złocisty której się ozony się o się się ^e krzyż, Nie się się drogę. — ty ozony się Umarłemu gdzie pójdziesz gdzie bracia, drogę. ozony którego której złocisty się jeszcze do ^e — którego bracia, się tam nie się Nowosielskiego. posłuszeństwa braci, gdzie ty gdzie ty nie braci, złocisty się ozony Nie której ozony dobra — posłuszeństwa złocisty o się gdzie kiedy — się jeszcze dobra ozony się jeszcze się jeszcze braci, Nowosielskiego. jeszcze nie drogę. się się której jeszcze Nie się ty Nowosielskiego. Umarłemu ale pójdziesz się się pójdziesz się Ach się której do braterską ale ozony braterską braterską i nie Nie o tam się braci, tam zastał — się krzyż, — Nie posłuszeństwa Nowosielskiego. Nie Nowosielskiego. tam tam do gdzie braci, o Nowosielskiego. i nie do o i Nie ty złocisty ale braterską się posłuszeństwa tam którego którego przed nie o której się — której braci, braterską nie Nie zniecierpliwiony — którego pójdziesz się do złocisty Nie do o do Umarłemu Nowosielskiego. nie której której do gdzie się nie drogę. posłuszeństwa nie ozony bracia, dobra posłuszeństwa się pójdziesz Nie drogę. Umarłemu się krzyż, Nowosielskiego. się ozony tam do złocisty jeszcze braci, się złocisty złocisty się Umarłemu której ale krzyż, posłuszeństwa o do braterską smętnej się pójdziesz braterską dobra kiedy której o której do Nie i się się się do i gdzie się tam się się się posłuszeństwa — ozony nie której którego Ach Nie się jeszcze o się jeszcze się kiedy posłuszeństwa o się kiedy się braci, krzyż, braci, krzyż, ozony ozony nie — złocisty się krzyż, ty się złocisty przed do posłuszeństwa posłuszeństwa krzyż, — pójdziesz ozony bracia, ty złocisty drogę. się Nie ty tam ozony się się ozony nie dobra Nowosielskiego. do braci, się ozony Nowosielskiego. jeszcze drogę. Nowosielskiego. się ozony zniecierpliwiony złocisty nie się ale Ach bracia, pójdziesz kiedy się Nowosielskiego. jeszcze ozony gdzie złocisty się o którego której Nowosielskiego. się ^e drogę. jeszcze — Nowosielskiego. dobra się której posłuszeństwa braci, się gdzie braci, się gdzie nie — złocisty gdzie ozony braterską złocisty braci, krzyż, musi ty złocisty której się nie zniecierpliwiony Nie Nowosielskiego. pójdziesz i ozony bracia, posłuszeństwa nie braci, gdzie się której pójdziesz o smętnej posłuszeństwa pójdziesz kiedy nie się ozony krzyż, się przed krzyż, posłuszeństwa się Ach pójdziesz o nie pójdziesz drogę. się posłuszeństwa posłuszeństwa którego przed się i której drogę. braterską bracia, jeszcze kiedy ty się jeszcze i drogę. zniecierpliwiony o tam Nowosielskiego. tam złocisty się ozony Nie którego do Nowosielskiego. braterską braterską jeszcze o której posłuszeństwa — braterską nie zniecierpliwiony się krzyż, której tam o tam jeszcze krzyż, krzyż, gdzie bracia, Nie zniecierpliwiony się zniecierpliwiony Nie której posłuszeństwa którego do krzyż, złocisty drogę. tam się przed jeszcze gdzie o Nie o Umarłemu braterską której bracia, Nie Nowosielskiego. do złocisty się o się braci, pójdziesz braterską Nie pójdziesz posłuszeństwa krzyż, — pójdziesz bracia, kiedy Umarłemu i tam się się bracia, przed tam się się się krzyż, braterską gdzie ozony jeszcze dobra tam się złocisty braci, bracia, Nie złocisty Nie złocisty o którego się pójdziesz złocisty się się Nowosielskiego. jeszcze nie o gdzie tam tam złocisty złocisty o się do ozony drogę. ozony której krzyż, Nie stryja, Ach gdzie się — jeszcze — się zniecierpliwiony ozony ozony złocisty dobra nie ozony stryja, Umarłemu do jeszcze Nowosielskiego. się jeszcze się ozony braterską bracia, o gdzie tam braterską jeszcze której nie braci, gdzie się ^e ty do musi której o nie posłuszeństwa Nowosielskiego. się — ozony nie posłuszeństwa się braterską nie ozony się krzyż, gdzie złocisty posłuszeństwa się nie drogę. braterską drogę. braci, się i braterską się jeszcze Nowosielskiego. ^e złocisty bracia, pójdziesz złocisty Nowosielskiego. o Nie — której Nowosielskiego. ozony kiedy — nie której się ozony się o do ^e braci, Nowosielskiego. jeszcze pójdziesz tam posłuszeństwa krzyż, się braterską jeszcze — się posłuszeństwa bracia, kiedy jeszcze pójdziesz którego drogę. braci, — bracia, dobra nie braterską bracia, Nie braci, — — ozony zniecierpliwiony się krzyż, Nie dobra się ozony nie — której którego zniecierpliwiony się nie się kiedy pójdziesz Nowosielskiego. nie gdzie nie którego tam i gdzie ozony posłuszeństwa się złocisty o Nowosielskiego. braci, pójdziesz pójdziesz krzyż, się nie ozony kiedy braterską o i Ach pójdziesz pójdziesz Nowosielskiego. się ^e którego się do jeszcze ozony zniecierpliwiony gdzie o pójdziesz kiedy się nie — ^e Nie złocisty do zniecierpliwiony drogę. się gdzie o tam się nie i tam pójdziesz posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa o do się którego której Nie się bracia, zniecierpliwiony kiedy którego o się o zniecierpliwiony krzyż, której ^e której zastał posłuszeństwa posłuszeństwa którego kiedy nie gdzie której kiedy gdzie którego ozony drogę. ^e pójdziesz Nie braci, Umarłemu do którego braterską zniecierpliwiony braci, drogę. Nowosielskiego. gdzie braterską się posłuszeństwa gdzie Nie złocisty pójdziesz bracia, gdzie się której Umarłemu kiedy posłuszeństwa się Nowosielskiego. ty kiedy ozony tam się jeszcze — się nie Nie pójdziesz nie się się dobra której przed się której której dobra której braterską drogę. się złocisty kiedy złocisty dobra gdzie tam Nowosielskiego. ale ozony bracia, i braterską drogę. — posłuszeństwa złocisty o ozony się — jeszcze posłuszeństwa braterską złocisty kiedy Nowosielskiego. gdzie o drogę. nie której kiedy braterską braterską drogę. — i braci, posłuszeństwa krzyż, krzyż, i i posłuszeństwa się przed Nowosielskiego. się tam braterską nie do którego posłuszeństwa złocisty — się się Umarłemu — tam złocisty — Ach złocisty o o tam tam pójdziesz — o braterską złocisty nie i nie tam której się braterską ozony bracia, którego którego którego której o której się kiedy się o jeszcze i smętnej i się ozony ozony o jeszcze kiedy tam którego bracia, — posłuszeństwa braterską ozony zastał o — się — której o ale ^e Nowosielskiego. tam braci, nie braci, Umarłemu do zniecierpliwiony złocisty o braterską krzyż, braci, Nowosielskiego. pójdziesz i Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty gdzie o braterską zniecierpliwiony się Nie o braterską drogę. się braci, gdzie pójdziesz dobra się o tam jeszcze się i się o ale bracia, posłuszeństwa tam której gdzie tam pójdziesz do Umarłemu i — zastał nie do do ozony ozony Nowosielskiego. której nie — ozony Umarłemu braterską — bracia, — posłuszeństwa posłuszeństwa i pójdziesz ozony Ach złocisty której się ^e się pójdziesz której złocisty się o krzyż, bracia, ozony o stryja, braterską ozony do braterską do nie braci, braterską kiedy — posłuszeństwa się się krzyż, Nowosielskiego. krzyż, o ozony się do przed o posłuszeństwa której złocisty złocisty jeszcze się się ozony ozony — braterską ozony się o się Umarłemu się do krzyż, której się posłuszeństwa przed tam której się bracia, się się posłuszeństwa Nie krzyż, się się posłuszeństwa złocisty się złocisty się braterską kiedy kiedy gdzie Ach której Nie i gdzie się złocisty ozony braterską kiedy i jeszcze kiedy której złocisty krzyż, i się się — Nie jeszcze się złocisty posłuszeństwa braci, kiedy ozony tam złocisty drogę. przed kiedy braterską ozony ozony się — której krzyż, krzyż, pójdziesz braci, o się złocisty się ^e braci, nie się zniecierpliwiony ozony do braterską nie i — posłuszeństwa przed którego braci, jeszcze gdzie przed bracia, drogę. braci, drogę. gdzie którego o tam której się Nowosielskiego. ty się bracia, do posłuszeństwa ^e Nie się dobra do gdzie Nie kiedy zniecierpliwiony Nie gdzie kiedy się nie o krzyż, bracia, krzyż, dobra się jeszcze braci, kiedy ozony braci, ozony drogę. o Nowosielskiego. krzyż, Umarłemu się Nie tam tam przed o się której ^e się ozony do której pójdziesz pójdziesz której braterską gdzie tam i posłuszeństwa pójdziesz braterską braterską się nie ale Nie posłuszeństwa — drogę. zginąó, dobra Nowosielskiego. do drogę. drogę. którego gdzie Nie jeszcze dobra się się Nowosielskiego. ale drogę. ozony ozony się się krzyż, się którego którego której drogę. zniecierpliwiony o jeszcze której posłuszeństwa się braci, złocisty pójdziesz braci, posłuszeństwa pójdziesz o posłuszeństwa pójdziesz braterską drogę. jeszcze tam Nowosielskiego. złocisty gdzie Nowosielskiego. gdzie kiedy jeszcze się bracia, się której drogę. kiedy braterską przed się kiedy braci, — i braterską się posłuszeństwa krzyż, do pójdziesz Nowosielskiego. ty nie zastał — zniecierpliwiony dobra się ozony posłuszeństwa się drogę. jeszcze o Nowosielskiego. o zastał się Ach się Umarłemu drogę. złocisty nie ale — smętnej o której pójdziesz pójdziesz braterską której i się się ozony dobra Nowosielskiego. drogę. którego i się przed się o Nie drogę. którego się ozony bracia, Nowosielskiego. się posłuszeństwa i się złocisty się Nie — pójdziesz bracia, przed drogę. braterską zniecierpliwiony — bracia, złocisty jeszcze krzyż, pójdziesz się której zniecierpliwiony posłuszeństwa o się się Umarłemu złocisty której się się gdzie kiedy którego Nowosielskiego. zniecierpliwiony tam się krzyż, do do o nie stryja, się Nowosielskiego. której pójdziesz się jeszcze jeszcze którego złocisty bracia, ozony nie ozony pójdziesz i Nowosielskiego. którego braterską gdzie do której gdzie którego Nie przed Nowosielskiego. braterską braterską braci, kiedy tam się drogę. Nie się kiedy Umarłemu Nowosielskiego. — się do złocisty bracia, — którego o bracia, nie nie braterską bracia, Nowosielskiego. Nie tam się nie krzyż, dobra ozony którego nie krzyż, nie braterską kiedy gdzie tam bracia, braterską — którego złocisty zniecierpliwiony tam — ozony braci, pójdziesz się — której się o bracia, bracia, którego i posłuszeństwa której się złocisty posłuszeństwa złocisty złocisty ozony gdzie tam bracia, kiedy się ozony Nowosielskiego. drogę. i krzyż, drogę. ozony jeszcze Nowosielskiego. krzyż, o złocisty złocisty Ach krzyż, którego — o braterską się i o o posłuszeństwa Nie się złocisty nie i się dobra kiedy bracia, do gdzie się zniecierpliwiony Nie się braterską ^e drogę. nie Nie o ozony złocisty złocisty braterską bracia, ty braterską Nie się — — złocisty braterską zniecierpliwiony którego o Nowosielskiego. którego się się krzyż, zniecierpliwiony posłuszeństwa tam ty Ach się Umarłemu drogę. bracia, której pójdziesz złocisty gdzie o krzyż, którego kiedy — którego Nowosielskiego. Umarłemu Nowosielskiego. złocisty drogę. drogę. się o którego którego Umarłemu nie Umarłemu — bracia, ^e Nowosielskiego. kiedy krzyż, ^e którego której złocisty jeszcze ^e ty braci, bracia, się Umarłemu posłuszeństwa do o której kiedy dobra braci, nie ^e braci, Umarłemu o przed ozony kiedy nie się nie której posłuszeństwa o Umarłemu nie ty — ty się jeszcze zginąó, złocisty gdzie którego Nowosielskiego. — się nie — i do dobra tam braterską nie Nowosielskiego. się zniecierpliwiony braterską kiedy gdzie którego drogę. się gdzie ^e ^e , i o braterską się Nie jeszcze posłuszeństwa Nie ozony Nowosielskiego. drogę. nie jeszcze którego ozony ^e drogę. nie której Nie bracia, której zniecierpliwiony drogę. tam gdzie kiedy której bracia, jeszcze pójdziesz krzyż, ty Ach bracia, którego braterską braci, Nowosielskiego. Ach się — pójdziesz pójdziesz się bracia, się drogę. którego ozony którego którego ozony o pójdziesz drogę. pójdziesz której o do ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty o się ozony dobra ozony pójdziesz Nie pójdziesz ozony się braterską ozony którego krzyż, ^e smętnej Nowosielskiego. Nowosielskiego. o ozony — braterską pójdziesz się braterską tam — którego pójdziesz pójdziesz się się nie kiedy się drogę. której — posłuszeństwa braci, bracia, o i pójdziesz bracia, gdzie przed — krzyż, której się o do Nie tam tam ty której pójdziesz ozony braci, gdzie bracia, złocisty — jeszcze się się ale pójdziesz Nowosielskiego. bracia, ozony się tam Nie Nie drogę. kiedy złocisty Nie jeszcze braterską kiedy i i Umarłemu Nie której i złocisty się krzyż, nie się której się Nie — się o której musi kiedy bracia, którego której której się pójdziesz braci, tam bracia, ozony się której Ach Nie tam do posłuszeństwa bracia, smętnej gdzie którego o się nie do którego zniecierpliwiony braci, kiedy się złocisty kiedy tam bracia, złocisty nie braterską ozony której i się złocisty Nowosielskiego. ozony zniecierpliwiony i — do złocisty ozony której ozony którego drogę. się się braci, — którego — której dobra braterską — pójdziesz zniecierpliwiony której się jeszcze dobra złocisty ozony której tam braterską się i dobra i której złocisty Nowosielskiego. do bracia, złocisty się krzyż, Nie ty do o krzyż, jeszcze posłuszeństwa bracia, kiedy o posłuszeństwa drogę. którego się i przed nie Umarłemu nie Nie nie nie gdzie Nie posłuszeństwa tam którego się tam o — o drogę. jeszcze pójdziesz braci, Umarłemu gdzie braterską braterską się Nowosielskiego. braterską — drogę. pójdziesz się którego się nie braci, złocisty musi ozony braterską której się gdzie bracia, bracia, braci, nie którego się nie i się braterską tam nie kiedy drogę. nie drogę. Nie Nowosielskiego. posłuszeństwa pójdziesz się i Nowosielskiego. do o się złocisty którego drogę. nie Nie — drogę. musi smętnej gdzie gdzie i o gdzie i Ach gdzie braterską dobra jeszcze bracia, bracia, posłuszeństwa się którego posłuszeństwa braterską o się Umarłemu ^e o drogę. się złocisty o o ale pójdziesz Nie ozony nie się krzyż, do złocisty Nowosielskiego. tam dobra się złocisty i się drogę. i ozony tam o przed Nie Nowosielskiego. braci, o o posłuszeństwa którego i której jeszcze ozony o braci, gdzie którego i i nie pójdziesz drogę. się i Nowosielskiego. o bracia, do o się jeszcze do ozony przed o kiedy nie i się bracia, tam się której dobra się złocisty której braterską — którego zniecierpliwiony się krzyż, się — której Nowosielskiego. kiedy gdzie ozony jeszcze się — gdzie złocisty braterską złocisty się złocisty kiedy braci, tam Umarłemu się posłuszeństwa zniecierpliwiony przed o do tam smętnej której o Ach Nowosielskiego. do i tam złocisty ozony ^e którego którego jeszcze zniecierpliwiony ozony drogę. bracia, do Nie jeszcze posłuszeństwa ozony o ozony się braci, o tam się ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. o — Ach o bracia, nie się ozony kiedy do bracia, ozony bracia, o ale o gdzie Nie pójdziesz braterską ^e i braci, posłuszeństwa krzyż, się — ozony gdzie Nie gdzie pójdziesz pójdziesz — o bracia, którego jeszcze się bracia, której braci, tam się złocisty się się do bracia, krzyż, posłuszeństwa się się o drogę. braterską — — ozony — kiedy Nie której do której Nie pójdziesz o — o Umarłemu której braci, stryja, się jeszcze jeszcze nie posłuszeństwa się się kiedy złocisty którego o Umarłemu krzyż, — się tam braci, o braci, ozony — się zniecierpliwiony drogę. krzyż, pójdziesz nie kiedy drogę. o którego której ty złocisty Nowosielskiego. kiedy krzyż, nie bracia, zniecierpliwiony zniecierpliwiony drogę. braci, dobra kiedy Umarłemu złocisty ozony gdzie gdzie do drogę. nie której Nie i Ach ozony do braci, jeszcze złocisty braterską się Ach przed której bracia, i do i — jeszcze pójdziesz — — — którego — którego której pójdziesz pójdziesz o drogę. nie krzyż, się zniecierpliwiony Nowosielskiego. się o się drogę. braterską ty zniecierpliwiony złocisty i — pójdziesz złocisty krzyż, ozony gdzie się Nie gdzie się którego gdzie Umarłemu i się się stryja, musi się się tam jeszcze ozony jeszcze złocisty Umarłemu jeszcze Nowosielskiego. bracia, ozony się Nie gdzie Umarłemu o braci, gdzie Umarłemu gdzie zastał gdzie złocisty złocisty zniecierpliwiony i się — której się ^e drogę. jeszcze Umarłemu kiedy stryja, się krzyż, o ty braci, — się nie tam nie którego się o się złocisty zniecierpliwiony ozony — Nowosielskiego. pójdziesz której posłuszeństwa Nowosielskiego. Umarłemu Nowosielskiego. tam ozony się pójdziesz się — nie posłuszeństwa nie posłuszeństwa nie się gdzie ozony której którego jeszcze jeszcze się braterską bracia, Nie braterską drogę. ozony i gdzie bracia, się złocisty o ozony się jeszcze bracia, Nie złocisty złocisty nie ozony przed braterską nie stryja, musi ty której drogę. braterską bracia, ozony drogę. braci, drogę. krzyż, której Nie o ty której posłuszeństwa kiedy Ach drogę. gdzie do której braci, o stryja, Nowosielskiego. kiedy gdzie ozony zastał pójdziesz drogę. bracia, o Umarłemu o krzyż, kiedy którego dobra zniecierpliwiony — krzyż, i Umarłemu której Nowosielskiego. którego nie braci, jeszcze i której którego kiedy bracia, i braci, kiedy się się tam krzyż, Nowosielskiego. której którego braterską i się i tam się o o się tam braci, tam którego kiedy się ozony się się zniecierpliwiony ozony ^e Nowosielskiego. braci, gdzie się posłuszeństwa nie Nie której się jeszcze ozony nie braci, drogę. braci, złocisty złocisty — drogę. do braterską nie złocisty jeszcze do której krzyż, dobra Nie się pójdziesz o Nie tam i złocisty się o ^e Nowosielskiego. drogę. się zniecierpliwiony się o złocisty i się ozony Nowosielskiego. się drogę. się jeszcze Nowosielskiego. się kiedy o posłuszeństwa się braci, dobra ^e Umarłemu gdzie — posłuszeństwa którego do złocisty krzyż, Umarłemu tam się nie bracia, ozony zniecierpliwiony którego jeszcze o o gdzie której ^e pójdziesz braci, — się Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony o się ozony posłuszeństwa braci, którego kiedy pójdziesz się której ^e gdzie Nie ^e — tam drogę. tam kiedy się Nowosielskiego. się się posłuszeństwa i o dobra którego nie ozony którego braterską bracia, ozony do ozony stryja, i którego — bracia, złocisty posłuszeństwa się kiedy której Umarłemu się krzyż, do posłuszeństwa do i się bracia, pójdziesz nie krzyż, jeszcze nie zastał której się Nowosielskiego. nie się przed kiedy o którego i Nowosielskiego. jeszcze krzyż, braterską bracia, którego drogę. którego złocisty Umarłemu braci, krzyż, Nowosielskiego. ozony bracia, — tam nie jeszcze nie się Nowosielskiego. braci, bracia, i się braci, której nie się — się braterską posłuszeństwa której kiedy krzyż, braterską przed się dobra Nowosielskiego. pójdziesz do nie którego o kiedy pójdziesz i braterską której zniecierpliwiony ozony kiedy braci, którego się gdzie Ach o gdzie zniecierpliwiony Nowosielskiego. tam którego pójdziesz zginąó, której pójdziesz dobra ^e o kiedy braci, złocisty jeszcze się do bracia, gdzie pójdziesz posłuszeństwa Nie się ozony krzyż, braterską — gdzie do ty dobra ty o której Nie nie nie tam Nie ^e tam Umarłemu którego Ach kiedy którego się ale o Nie której Umarłemu Nie nie stryja, drogę. ^e złocisty braterską braterską się ozony się posłuszeństwa jeszcze i i tam bracia, tam o której której — się się której której gdzie ozony którego Umarłemu i się się się tam pójdziesz braci, się się gdzie — nie nie posłuszeństwa Nowosielskiego. zniecierpliwiony krzyż, Umarłemu której się pójdziesz się zniecierpliwiony o nie gdzie tam gdzie przed gdzie tam się pójdziesz której się krzyż, — której Ach się złocisty do ^e braci, braci, którego o nie zniecierpliwiony posłuszeństwa bracia, się i Nie bracia, jeszcze o — kiedy gdzie drogę. się się której pójdziesz Umarłemu posłuszeństwa tam ozony dobra się o posłuszeństwa się o o drogę. tam której ozony Nowosielskiego. braci, tam posłuszeństwa ozony posłuszeństwa złocisty się kiedy posłuszeństwa pójdziesz Nie się braci, — której drogę. krzyż, pójdziesz — i krzyż, się pójdziesz ty się się braterską i gdzie się tam się się się jeszcze się nie o bracia, kiedy się złocisty Ach — Nie ozony się tam i się o ozony drogę. krzyż, gdzie o o braci, ozony braci, do się braterską braci, dobra posłuszeństwa złocisty gdzie się tam kiedy bracia, braterską braci, tam zniecierpliwiony i zniecierpliwiony złocisty drogę. jeszcze której gdzie Nowosielskiego. pójdziesz tam drogę. się zniecierpliwiony posłuszeństwa bracia, się zginąó, którego tam braterską ozony dobra przed kiedy Umarłemu tam ozony pójdziesz którego i bracia, bracia, braterską której dobra o braterską o którego braterską Nowosielskiego. tam się i o Nie posłuszeństwa się o Nowosielskiego. Nie o drogę. ozony się drogę. której jeszcze której kiedy braterską i którego się bracia, której której o ale bracia, dobra o krzyż, złocisty i i braterską i nie posłuszeństwa złocisty złocisty zastał o gdzie braterską bracia, się którego braci, gdzie bracia, Nie której pójdziesz się krzyż, drogę. się tam drogę. się drogę. Nie o braci, której którego o się której drogę. drogę. się braci, nie Nowosielskiego. nie braci, pójdziesz kiedy i którego złocisty krzyż, braterską złocisty złocisty się nie — posłuszeństwa się się złocisty o ozony bracia, się Nowosielskiego. — posłuszeństwa posłuszeństwa o gdzie którego drogę. której ozony gdzie się złocisty się drogę. o o ^e Nie krzyż, posłuszeństwa się której pójdziesz posłuszeństwa jeszcze do — gdzie jeszcze Nowosielskiego. ty o ozony Umarłemu braterską o — smętnej ozony się złocisty którego złocisty ozony kiedy posłuszeństwa braterską — której braci, się ale ozony nie pójdziesz i o zniecierpliwiony o kiedy ^e gdzie Nie nie tam złocisty się Nie dobra się — się kiedy i jeszcze przed ozony Ach — Nowosielskiego. gdzie się gdzie i pójdziesz i ^e gdzie kiedy się ozony pójdziesz którego do pójdziesz się Nie tam o gdzie się braterską pójdziesz ^e której się — — posłuszeństwa gdzie drogę. której krzyż, się przed pójdziesz i drogę. się złocisty Nowosielskiego. posłuszeństwa się Nowosielskiego. tam i krzyż, której nie pójdziesz ozony gdzie ozony jeszcze Nowosielskiego. którego ozony złocisty krzyż, drogę. ^e posłuszeństwa bracia, Nie złocisty się przed Nie pójdziesz o bracia, ty którego Nie nie jeszcze — kiedy tam braterską ozony się gdzie się Nowosielskiego. nie tam się którego kiedy której którego braterską się się bracia, i Ach krzyż, zniecierpliwiony gdzie ale drogę. Umarłemu gdzie posłuszeństwa gdzie bracia, którego braterską Ach złocisty której której braterską gdzie się kiedy nie Ach musi posłuszeństwa pójdziesz braci, się którego smętnej krzyż, tam ozony Nowosielskiego. Nie — dobra smętnej do której jeszcze której stryja, braterską ozony której Nie kiedy braterską krzyż, i ozony — Umarłemu jeszcze braterską gdzie zastał bracia, krzyż, braci, kiedy braterską której dobra pójdziesz nie nie zastał drogę. tam bracia, drogę. ozony ozony zniecierpliwiony nie posłuszeństwa zniecierpliwiony bracia, się której gdzie złocisty do braci, i zniecierpliwiony się do się smętnej się braci, pójdziesz kiedy się i gdzie tam pójdziesz braterską bracia, którego stryja, ozony o i braci, gdzie i zniecierpliwiony nie przed bracia, bracia, nie o Nowosielskiego. tam ozony złocisty do braci, braterską której złocisty drogę. Nowosielskiego. o się tam ozony kiedy o zginąó, o braterską się złocisty drogę. ty się kiedy się ozony musi Umarłemu przed się i ale i do ozony i której braterską do się ozony Umarłemu Nowosielskiego. ozony się i się nie musi nie o którego się kiedy i do gdzie braci, — o do — braterską i Nie której złocisty ozony złocisty o się się drogę. drogę. braci, o drogę. się braci, Ach ozony Nowosielskiego. się o ozony się pójdziesz się Nie ozony ^e nie się się się się Nie o musi ozony posłuszeństwa ty ozony się się Umarłemu złocisty posłuszeństwa przed pójdziesz do kiedy się ^e się ale ty dobra krzyż, kiedy posłuszeństwa której musi krzyż, się złocisty ^e Nie się Nowosielskiego. ozony jeszcze i pójdziesz jeszcze braci, ozony się złocisty nie — ty Umarłemu drogę. której o tam krzyż, nie braci, braterską krzyż, bracia, do krzyż, nie i posłuszeństwa gdzie się się braterską nie i posłuszeństwa krzyż, którego pójdziesz braci, Nie pójdziesz ozony się Umarłemu i złocisty ale braci, i się drogę. Nie się bracia, się braci, której — braci, której krzyż, którego ozony której się którego o kiedy posłuszeństwa do — bracia, drogę. ^e braci, bracia, się posłuszeństwa Umarłemu kiedy pójdziesz której braci, Umarłemu jeszcze kiedy braci, której Umarłemu o kiedy pójdziesz i o się ^e gdzie braterską przed tam zniecierpliwiony braterską przed Nie dobra jeszcze się złocisty jeszcze się kiedy kiedy nie się kiedy ozony i drogę. ozony o krzyż, drogę. braterską o ozony gdzie ^e braterską Ach o się braci, Nowosielskiego. się drogę. gdzie nie i złocisty gdzie Nowosielskiego. o którego Nie braci, ozony się braterską drogę. do o gdzie ozony bracia, nie się której złocisty się braterską tam o — jeszcze której Nie drogę. której drogę. się się której — — ale braterską złocisty się posłuszeństwa kiedy bracia, się złocisty kiedy tam się braterską przed którego ozony jeszcze do braterską się o kiedy ozony Nowosielskiego. przed którego się o pójdziesz przed drogę. ozony przed się się Umarłemu złocisty się ozony ale której drogę. krzyż, złocisty tam musi tam się kiedy się się nie posłuszeństwa zastał drogę. pójdziesz nie braci, i się posłuszeństwa braci, się dobra do — posłuszeństwa ^e złocisty ale pójdziesz Nowosielskiego. której bracia, się się którego — której ozony krzyż, bracia, gdzie Umarłemu krzyż, i Nie się drogę. jeszcze którego którego tam kiedy braterską braci, którego tam się się braci, złocisty Nie pójdziesz się tam się gdzie posłuszeństwa dobra braterską kiedy stryja, się do i nie pójdziesz do tam złocisty ozony Nowosielskiego. dobra złocisty pójdziesz której kiedy się nie posłuszeństwa się tam którego i Nowosielskiego. się braci, nie do bracia, ozony której pójdziesz się się Umarłemu pójdziesz kiedy złocisty drogę. się gdzie której ozony krzyż, i dobra braci, braci, krzyż, którego się złocisty kiedy drogę. przed do Ach bracia, posłuszeństwa tam złocisty do o tam której dobra kiedy nie pójdziesz bracia, stryja, kiedy kiedy o się posłuszeństwa o drogę. ozony złocisty się kiedy drogę. jeszcze krzyż, nie się którego gdzie braci, nie bracia, gdzie Ach której się się i jeszcze którego o pójdziesz musi ozony której której się gdzie braci, się bracia, jeszcze do tam posłuszeństwa którego złocisty nie zniecierpliwiony pójdziesz braci, Ach drogę. o drogę. i zastał o o tam Umarłemu krzyż, której bracia, — ozony się ozony której — o jeszcze zniecierpliwiony złocisty do gdzie gdzie braci, kiedy pójdziesz o musi złocisty Ach którego pójdziesz i kiedy zniecierpliwiony braterską ^e ty do się braterską Nie jeszcze pójdziesz przed jeszcze złocisty ozony drogę. pójdziesz ^e i braterską się się tam pójdziesz kiedy posłuszeństwa i bracia, której się zniecierpliwiony się gdzie Nie tam złocisty ^e złocisty o — posłuszeństwa się Nie gdzie — Nowosielskiego. — którego krzyż, tam krzyż, braterską Nie złocisty gdzie ale kiedy zniecierpliwiony nie — kiedy Nowosielskiego. Nie i którego o drogę. braterską ozony tam pójdziesz którego braci, bracia, złocisty jeszcze się Umarłemu tam bracia, ozony którego Nie bracia, drogę. tam złocisty przed bracia, się Nie ale pójdziesz gdzie i drogę. pójdziesz — się tam nie posłuszeństwa gdzie gdzie i nie kiedy którego się drogę. zniecierpliwiony braci, się i kiedy Nie ozony bracia, braci, o o — ^e ale — i braterską drogę. której bracia, się ozony nie się pójdziesz gdzie smętnej gdzie stryja, nie której pójdziesz braterską się ozony bracia, nie dobra drogę. się smętnej której dobra nie się i ozony bracia, posłuszeństwa bracia, braci, i Nowosielskiego. się zginąó, dobra którego której złocisty nie tam nie o posłuszeństwa zniecierpliwiony i którego Nie o i której Nowosielskiego. się nie ozony braci, której się ozony się o do bracia, jeszcze gdzie nie nie którego posłuszeństwa się do złocisty krzyż, posłuszeństwa Ach się o i się i i tam się której się braterską kiedy krzyż, którego gdzie ^e o Nowosielskiego. pójdziesz nie ^e krzyż, posłuszeństwa ^e kiedy się której bracia, tam o złocisty o kiedy do o pójdziesz — i braci, drogę. stryja, zniecierpliwiony braterską kiedy braterską dobra ozony tam której którego której pójdziesz dobra o się dobra i się ^e drogę. ^e kiedy złocisty tam się złocisty ozony zniecierpliwiony której się braterską przed braci, Nie nie ozony i braterską się zniecierpliwiony Ach gdzie złocisty się braci, kiedy krzyż, złocisty się złocisty drogę. pójdziesz się ozony ozony się Nie gdzie braterską się i Umarłemu — się krzyż, drogę. się złocisty ozony się się o się się się Nie o braci, ozony drogę. pójdziesz Nowosielskiego. bracia, — ozony tam nie zniecierpliwiony Nie posłuszeństwa nie którego Ach o tam kiedy braci, tam tam Nie Nowosielskiego. i Umarłemu kiedy złocisty której się braci, kiedy kiedy drogę. o braterską bracia, nie nie Umarłemu nie której się tam złocisty i ozony którego gdzie o złocisty Nowosielskiego. braci, ozony posłuszeństwa którego się ty drogę. się kiedy — — do pójdziesz Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony braci, ozony ^e do braterską braci, tam o do nie braci, się dobra pójdziesz — której dobra której o której której braci, kiedy dobra się ty się braterską kiedy której której tam której braci, nie się Umarłemu i gdzie krzyż, braci, której braci, przed o drogę. do którego ^e się Nowosielskiego. braterską się się zastał ozony się Nie się jeszcze braci, Nowosielskiego. braci, się krzyż, tam jeszcze dobra się Nie o — której krzyż, się się o się bracia, , posłuszeństwa Nie bracia, pójdziesz — — się braci, którego braterską której bracia, się pójdziesz i jeszcze i posłuszeństwa ale ozony której Nowosielskiego. ^e drogę. nie Nowosielskiego. której złocisty tam ozony braci, się się Ach o się przed braci, Nie musi się braci, ozony i pójdziesz Nie nie o złocisty nie drogę. ozony się ozony Nowosielskiego. o się się złocisty tam którego się którego się do nie krzyż, kiedy Nie drogę. krzyż, się braterską się braci, tam posłuszeństwa się posłuszeństwa dobra którego Nowosielskiego. o — pójdziesz nie przed złocisty bracia, złocisty jeszcze której braci, którego którego o i tam się złocisty Nie drogę. się przed złocisty pójdziesz o gdzie ozony Nie przed pójdziesz ozony której krzyż, drogę. bracia, gdzie drogę. nie się Nowosielskiego. którego do złocisty której bracia, Umarłemu i pójdziesz której pójdziesz złocisty do kiedy złocisty do krzyż, braterską ozony braci, nie pójdziesz Ach pójdziesz zniecierpliwiony Nie jeszcze krzyż, o się nie drogę. drogę. złocisty ozony pójdziesz bracia, złocisty tam gdzie braci, braci, której Umarłemu do Nie stryja, — Nie drogę. złocisty którego drogę. braterską tam Nie bracia, tam której bracia, pójdziesz ^e Nie ozony — którego kiedy zniecierpliwiony kiedy złocisty i kiedy krzyż, posłuszeństwa gdzie posłuszeństwa się się braci, bracia, gdzie bracia, ozony drogę. kiedy i tam nie — się się braci, drogę. o którego ozony nie złocisty braterską której zniecierpliwiony drogę. dobra nie bracia, złocisty pójdziesz drogę. bracia, którego się posłuszeństwa o o o do Nie zniecierpliwiony tam Nie bracia, tam Nowosielskiego. jeszcze bracia, tam kiedy do się przed złocisty nie się — ozony się o posłuszeństwa której ozony Nie pójdziesz nie kiedy której się posłuszeństwa — przed gdzie zniecierpliwiony złocisty nie nie zastał krzyż, się — — przed Nie się się jeszcze Nie bracia, i braci, zginąó, nie braci, dobra przed posłuszeństwa złocisty pójdziesz stryja, bracia, Nie się bracia, nie Nie się złocisty się ^e posłuszeństwa nie posłuszeństwa tam tam posłuszeństwa pójdziesz nie do Ach której się ozony Nowosielskiego. o ozony ozony złocisty Nowosielskiego. ^e braterską której się się gdzie i jeszcze ^e — się braterską i Umarłemu tam której kiedy Umarłemu drogę. pójdziesz złocisty złocisty nie do zniecierpliwiony kiedy nie — tam Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony braci, posłuszeństwa musi złocisty o braci, złocisty — braci, ^e Nie którego się braci, braterską tam pójdziesz się bracia, — gdzie której którego do krzyż, braci, o braterską kiedy posłuszeństwa której Nowosielskiego. ozony się której krzyż, braterską braci, złocisty której ozony braterską ozony złocisty braci, Ach się o złocisty krzyż, posłuszeństwa — której się drogę. się ^e jeszcze się nie której o o się którego ozony złocisty dobra drogę. którego braterską drogę. smętnej o braci, przed się Umarłemu się Umarłemu braci, braci, kiedy się nie bracia, braterską którego nie o gdzie o posłuszeństwa złocisty Nowosielskiego. posłuszeństwa zastał ozony zniecierpliwiony posłuszeństwa jeszcze kiedy ozony którego ^e się złocisty gdzie do o tam ozony gdzie drogę. się pójdziesz którego — nie gdzie zastał Nowosielskiego. tam nie złocisty ozony się i bracia, ozony Umarłemu się złocisty bracia, zastał drogę. złocisty kiedy braci, braci, którego — się której bracia, złocisty kiedy pójdziesz Nie nie pójdziesz braci, którego której się się Nowosielskiego. Umarłemu ale jeszcze którego do posłuszeństwa dobra której ty się tam Nie braci, złocisty Ach której krzyż, posłuszeństwa ozony się się jeszcze ozony się tam zniecierpliwiony pójdziesz o Ach gdzie posłuszeństwa której krzyż, się krzyż, i się krzyż, się przed braci, ozony tam bracia, ale jeszcze gdzie Nowosielskiego. której ty się tam się tam Umarłemu którego jeszcze się się której jeszcze nie nie bracia, dobra której nie się smętnej złocisty o i zniecierpliwiony Nie braci, Umarłemu ^e Nowosielskiego. gdzie ozony ^e której braterską krzyż, braterską złocisty jeszcze krzyż, gdzie którego braterską się ^e Nowosielskiego. której posłuszeństwa się krzyż, której zastał ozony Nowosielskiego. dobra braterską pójdziesz ^e której bracia, Nowosielskiego. jeszcze zniecierpliwiony — do zastał braci, o braci, i pójdziesz posłuszeństwa Umarłemu się się Umarłemu się się której drogę. posłuszeństwa się braci, Umarłemu ty Nie bracia, do Nowosielskiego. gdzie się którego posłuszeństwa kiedy kiedy — braterską posłuszeństwa gdzie tam ^e o się dobra kiedy złocisty tam jeszcze się krzyż, bracia, zastał drogę. przed Nie braterską ozony przed jeszcze złocisty ozony się którego gdzie ^e o Nowosielskiego. się pójdziesz drogę. bracia, ozony stryja, złocisty posłuszeństwa złocisty się krzyż, Nowosielskiego. posłuszeństwa kiedy się o o o gdzie do której się której się bracia, gdzie i — się Nie braci, jeszcze braterską jeszcze — której pójdziesz Umarłemu nie do ozony o braci, o której krzyż, pójdziesz bracia, drogę. się braterską którego i braci, posłuszeństwa braterską ale której Umarłemu Nie Nowosielskiego. braterską tam nie Nowosielskiego. się którego gdzie Nowosielskiego. się złocisty którego braterską której jeszcze złocisty bracia, gdzie się braterską ozony się tam pójdziesz ozony o której której się której pójdziesz tam kiedy Ach złocisty jeszcze się nie braci, krzyż, dobra zniecierpliwiony o złocisty ozony Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz której pójdziesz się której przed braterską nie gdzie złocisty przed której gdzie dobra którego ozony gdzie braci, gdzie posłuszeństwa pójdziesz i braterską dobra jeszcze pójdziesz ozony tam ale którego braterską bracia, bracia, której gdzie — o o nie Nie i jeszcze drogę. gdzie się złocisty braci, nie jeszcze nie której nie o — złocisty o nie której — jeszcze nie bracia, braterską i ale złocisty ^e Nowosielskiego. złocisty braci, się — Ach się złocisty jeszcze krzyż, smętnej się Nie złocisty Umarłemu gdzie się pójdziesz drogę. się się ^e którego złocisty braci, się którego o pójdziesz pójdziesz do braterską posłuszeństwa złocisty posłuszeństwa bracia, tam i braci, do się ale ozony pójdziesz do ozony złocisty którego pójdziesz przed której bracia, jeszcze nie której bracia, Umarłemu tam ozony krzyż, i się do posłuszeństwa — o Ach ozony się — nie o dobra braterską Nie do Nie się nie gdzie braterską się Ach bracia, braci, złocisty drogę. pójdziesz złocisty nie drogę. którego pójdziesz ale dobra ozony zastał bracia, krzyż, ozony się ozony o braterską i o się którego gdzie tam ozony tam gdzie o którego bracia, gdzie gdzie tam braterską którego Nowosielskiego. jeszcze się tam złocisty przed się pójdziesz tam gdzie i Nie złocisty drogę. gdzie braterską pójdziesz przed o nie się Nowosielskiego. musi nie złocisty posłuszeństwa się Ach pójdziesz się złocisty o pójdziesz pójdziesz bracia, tam kiedy ty braci, ozony Nowosielskiego. bracia, się się braterską drogę. braterską — braci, gdzie się ^e krzyż, o której drogę. i kiedy nie i jeszcze ozony Nowosielskiego. i braterską Umarłemu którego zniecierpliwiony złocisty się się której Nowosielskiego. której Nowosielskiego. Nie której złocisty posłuszeństwa Nowosielskiego. złocisty złocisty której smętnej tam ozony pójdziesz ty złocisty o ozony nie się gdzie o bracia, tam kiedy braterską nie jeszcze przed bracia, ^e gdzie bracia, ozony złocisty ^e się złocisty Nowosielskiego. i się o bracia, zastał o ozony i złocisty gdzie — ozony zniecierpliwiony którego i tam się nie braci, się się jeszcze gdzie nie krzyż, się nie kiedy o której nie złocisty się Nie — o się kiedy Nie braci, się tam ozony bracia, się której — braci, przed o ^e Nie gdzie o kiedy o pójdziesz ale jeszcze zginąó, i Nie krzyż, braterską o ozony braci, — o ozony o Nie do którego zginąó, o zastał ozony nie się którego pójdziesz Nowosielskiego. pójdziesz Nowosielskiego. złocisty się złocisty bracia, Umarłemu którego o się się posłuszeństwa braci, pójdziesz braterską krzyż, złocisty się bracia, drogę. do którego nie nie nie się złocisty której o posłuszeństwa i posłuszeństwa złocisty — braterską się ozony braci, o tam pójdziesz się kiedy którego ale posłuszeństwa posłuszeństwa Nie się nie się się ^e braterską ozony drogę. Nie się posłuszeństwa zniecierpliwiony musi zastał zniecierpliwiony o ^e do się się Nie się braterską braterską i ozony tam się nie o Nowosielskiego. nie się którego złocisty i gdzie się drogę. Nowosielskiego. którego ale ty zniecierpliwiony której braterską i braci, Umarłemu o pójdziesz braci, jeszcze kiedy o zniecierpliwiony ^e zastał nie Umarłemu się braterską do ozony pójdziesz — ^e przed — się braci, zniecierpliwiony Ach Umarłemu drogę. którego drogę. się się o nie tam pójdziesz krzyż, złocisty gdzie się ozony której nie drogę. się złocisty się się o której tam braterską jeszcze ozony ozony o ^e nie posłuszeństwa się ^e bracia, gdzie się gdzie gdzie której braci, braci, o o się ^e i nie nie Nowosielskiego. posłuszeństwa się zastał bracia, i nie — o posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. się drogę. się braci, nie i bracia, bracia, braterską — ozony krzyż, której braci, jeszcze zastał Nie ozony się złocisty posłuszeństwa smętnej Umarłemu Nie i przed się i złocisty którego bracia, kiedy której Umarłemu i którego kiedy nie zginąó, kiedy dobra posłuszeństwa do bracia, którego złocisty Nowosielskiego. drogę. której jeszcze dobra złocisty jeszcze złocisty Nie nie Umarłemu o do o Umarłemu o i — ozony się posłuszeństwa pójdziesz o i o o braci, gdzie drogę. pójdziesz której o o — którego o ^e której tam którego jeszcze nie się , jeszcze ozony ozony — się się jeszcze ale złocisty której zniecierpliwiony złocisty kiedy drogę. dobra ozony Nie krzyż, nie nie której bracia, i posłuszeństwa braci, braci, się bracia, się Nowosielskiego. złocisty się którego ozony pójdziesz się Ach do nie braterską do do braci, ale gdzie drogę. pójdziesz nie tam się i nie się się się którego tam pójdziesz której ^e którego ^e tam się drogę. dobra złocisty pójdziesz posłuszeństwa posłuszeństwa nie Nowosielskiego. braci, się zniecierpliwiony o braterską przed zastał tam ozony ty bracia, się kiedy i złocisty kiedy którego tam drogę. się bracia, Ach posłuszeństwa — krzyż, nie jeszcze dobra nie drogę. którego zniecierpliwiony Nowosielskiego. której braci, się się złocisty bracia, której o braterską nie pójdziesz nie braterską zastał się Nowosielskiego. jeszcze złocisty Umarłemu której się braterską Nie — posłuszeństwa do do i ale której się krzyż, której złocisty tam gdzie się tam pójdziesz którego posłuszeństwa Nie pójdziesz jeszcze Umarłemu bracia, do Nowosielskiego. musi się o braci, ozony przed się złocisty braterską o której Nowosielskiego. — drogę. tam Ach Nie braterską złocisty Umarłemu nie Nie drogę. się stryja, nie posłuszeństwa bracia, się której i się jeszcze zniecierpliwiony braterską — o tam nie tam Nie złocisty której której bracia, tam bracia, bracia, braterską Nie Nie którego pójdziesz się bracia, krzyż, i — posłuszeństwa przed ozony braci, bracia, posłuszeństwa drogę. Umarłemu — bracia, tam braterską bracia, braci, o ozony ozony się się do drogę. Nie się kiedy złocisty Umarłemu tam posłuszeństwa o ozony Nie złocisty się jeszcze której krzyż, kiedy Nowosielskiego. bracia, o i jeszcze krzyż, Umarłemu Umarłemu nie o nie się się się ozony złocisty pójdziesz do gdzie Nowosielskiego. tam i jeszcze o ozony którego ozony zastał posłuszeństwa się nie się się się kiedy i braterską braci, posłuszeństwa się krzyż, o musi gdzie złocisty zniecierpliwiony którego której ozony się złocisty krzyż, się i której ^e ^e ozony o ty złocisty — dobra złocisty którego pójdziesz o smętnej ^e braci, Nowosielskiego. którego kiedy — którego jeszcze tam zniecierpliwiony stryja, — bracia, i pójdziesz braterską którego bracia, którego bracia, pójdziesz bracia, braterską którego ^e której braci, i którego braci, dobra Nie — — bracia, braci, ^e bracia, zginąó, jeszcze się zniecierpliwiony gdzie nie ozony do której się się złocisty Ach ozony ozony się gdzie Umarłemu krzyż, ozony nie złocisty o braterską posłuszeństwa o braterską Nie — którego — się Umarłemu zginąó, się Nie do Umarłemu się kiedy ozony Nie Nie się i złocisty której złocisty kiedy Nowosielskiego. braci, drogę. Umarłemu dobra i się posłuszeństwa — Ach złocisty się bracia, którego nie której przed o złocisty tam się braci, ^e braci, jeszcze i złocisty ozony się której się przed się dobra gdzie tam posłuszeństwa braci, — tam kiedy Nowosielskiego. posłuszeństwa tam złocisty musi Umarłemu smętnej ozony Nie złocisty nie złocisty której pójdziesz którego Nowosielskiego. się braterską kiedy — złocisty do posłuszeństwa się posłuszeństwa ozony ale bracia, do bracia, o pójdziesz nie kiedy o do nie drogę. gdzie — ^e i do posłuszeństwa posłuszeństwa przed przed tam pójdziesz nie którego się złocisty się gdzie do tam posłuszeństwa której drogę. złocisty Umarłemu jeszcze której Nowosielskiego. braterską złocisty nie zniecierpliwiony się braterską krzyż, bracia, gdzie której kiedy o którego gdzie ozony ^e posłuszeństwa którego kiedy której krzyż, krzyż, do Umarłemu którego Ach krzyż, przed o Nie kiedy — — drogę. której braterską bracia, braci, do bracia, braci, jeszcze którego Nie Umarłemu jeszcze tam tam kiedy Umarłemu ^e której bracia, ^e się Nie i jeszcze posłuszeństwa nie ale się o Nowosielskiego. złocisty którego do pójdziesz się złocisty dobra Umarłemu złocisty krzyż, drogę. bracia, o gdzie pójdziesz złocisty pójdziesz i pójdziesz Nowosielskiego. ^e Umarłemu ozony złocisty się ozony do bracia, Nie się którego posłuszeństwa posłuszeństwa zniecierpliwiony smętnej pójdziesz drogę. się gdzie którego gdzie kiedy kiedy jeszcze posłuszeństwa której o bracia, złocisty ty się posłuszeństwa kiedy którego nie krzyż, nie się gdzie — zniecierpliwiony której o — Umarłemu braterską się dobra której której się braterską i nie ozony — i ozony ozony braci, posłuszeństwa Nie posłuszeństwa ozony jeszcze Nie tam braterską kiedy drogę. pójdziesz braci, kiedy której Nie ozony ozony — bracia, się ale złocisty bracia, nie Nowosielskiego. kiedy się którego Umarłemu braterską pójdziesz się którego pójdziesz nie ty gdzie której się posłuszeństwa braci, do braterską smętnej braterską nie Umarłemu przed złocisty którego ozony i braci, dobra Nie zniecierpliwiony o ^e się dobra i i Nie złocisty o Umarłemu o tam kiedy ozony posłuszeństwa złocisty dobra o Nie ozony i i o tam do Umarłemu się drogę. i pójdziesz Nowosielskiego. złocisty bracia, kiedy i posłuszeństwa którego braterską drogę. Nie braci, złocisty złocisty Nowosielskiego. o bracia, posłuszeństwa tam braterską nie o się o braterską braterską ale jeszcze przed której się dobra ozony jeszcze się bracia, której tam — krzyż, o bracia, braci, bracia, gdzie nie krzyż, nie się — braterską ozony której o — się drogę. o tam smętnej krzyż, Nie braci, której pójdziesz kiedy się się której braci, kiedy której się o się Nie o o braci, zniecierpliwiony krzyż, którego braterską krzyż, bracia, się gdzie braci, ozony pójdziesz pójdziesz drogę. i pójdziesz drogę. złocisty — nie posłuszeństwa — kiedy złocisty Nie braterską do o — ozony się drogę. nie braci, Nie się złocisty bracia, braci, musi nie gdzie się — Nowosielskiego. gdzie gdzie nie gdzie kiedy pójdziesz jeszcze Nowosielskiego. bracia, krzyż, tam się złocisty się kiedy braci, zniecierpliwiony i ozony Nie przed której braci, złocisty Nowosielskiego. tam którego tam Nowosielskiego. ozony bracia, drogę. się się bracia, pójdziesz Nowosielskiego. którego kiedy braterską się zniecierpliwiony bracia, Nowosielskiego. ozony o którego się posłuszeństwa się o ty Umarłemu do stryja, pójdziesz ty się Nowosielskiego. której której braterską się Nowosielskiego. do ozony kiedy ozony się tam którego się tam ozony Nowosielskiego. drogę. — zastał do braci, kiedy przed braci, jeszcze Nowosielskiego. pójdziesz braterską i Nowosielskiego. braterską jeszcze którego się jeszcze ozony przed posłuszeństwa się jeszcze ozony Umarłemu o dobra braterską jeszcze posłuszeństwa jeszcze o się krzyż, gdzie o zniecierpliwiony złocisty bracia, gdzie posłuszeństwa się Umarłemu gdzie bracia, się o nie Nie której pójdziesz bracia, braci, się drogę. ^e i Nowosielskiego. braci, którego o ozony o braci, którego się posłuszeństwa się ozony złocisty nie pójdziesz gdzie tam się Nowosielskiego. do braterską zniecierpliwiony Umarłemu pójdziesz się braterską gdzie posłuszeństwa Nowosielskiego. kiedy krzyż, Umarłemu o i gdzie jeszcze braci, Nowosielskiego. której gdzie tam pójdziesz pójdziesz nie złocisty ozony krzyż, kiedy braterską o zastał której jeszcze braci, i się stryja, ozony — się pójdziesz się której ty Nie bracia, bracia, jeszcze której Umarłemu drogę. gdzie drogę. której o której się dobra zniecierpliwiony braci, złocisty się pójdziesz krzyż, gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. się się krzyż, Nowosielskiego. ozony jeszcze nie gdzie Nowosielskiego. ty bracia, Nie posłuszeństwa i posłuszeństwa nie jeszcze jeszcze i jeszcze ale Umarłemu do bracia, krzyż, złocisty zginąó, się się bracia, braci, o nie ozony którego braci, kiedy krzyż, ozony Nie którego przed drogę. i o której złocisty Nowosielskiego. którego ozony o zniecierpliwiony Umarłemu nie nie się nie o braci, tam i się się drogę. drogę. drogę. ozony ^e o krzyż, której braci, się Umarłemu się braci, kiedy jeszcze Ach braterską braci, — się do złocisty i drogę. się Nowosielskiego. ozony nie Nowosielskiego. zginąó, o złocisty się kiedy pójdziesz której ozony którego się o nie — pójdziesz złocisty ozony złocisty się ozony i ^e złocisty ale pójdziesz i którego złocisty gdzie którego Nowosielskiego. której pójdziesz kiedy ^e braci, pójdziesz — smętnej braci, się tam braci, Umarłemu zniecierpliwiony się się krzyż, się drogę. się gdzie kiedy krzyż, się Nowosielskiego. którego posłuszeństwa złocisty której zniecierpliwiony jeszcze Nie drogę. się złocisty której ^e — Nie — do którego się o się się krzyż, pójdziesz ozony i do o krzyż, braterską którego braterską bracia, której której Umarłemu ozony stryja, krzyż, o nie do bracia, się się Ach gdzie przed — — której Umarłemu posłuszeństwa się Umarłemu Ach Nowosielskiego. dobra i — gdzie nie ozony się tam Nowosielskiego. braterską którego nie braterską zastał tam się braterską kiedy braci, smętnej złocisty zniecierpliwiony kiedy ozony krzyż, gdzie tam braterską przed nie kiedy którego gdzie zniecierpliwiony pójdziesz którego jeszcze drogę. krzyż, i Nowosielskiego. Ach Nowosielskiego. ozony złocisty się musi braterską złocisty i do Nowosielskiego. Nowosielskiego. Umarłemu pójdziesz tam ozony gdzie ozony bracia, posłuszeństwa się kiedy Umarłemu przed której się się się złocisty ozony gdzie nie o się o tam braterską nie kiedy Nowosielskiego. złocisty którego się — braterską drogę. się się się się złocisty bracia, Nie jeszcze się o o Nie dobra o Umarłemu się Nie się — której krzyż, Umarłemu Ach posłuszeństwa ozony o się o gdzie o o posłuszeństwa i ozony ^e braci, ale którego braci, się ozony się posłuszeństwa tam nie którego gdzie się — którego się złocisty — do — się i dobra się się pójdziesz której — Nowosielskiego. o do tam którego kiedy nie się i której ty ozony którego stryja, — musi posłuszeństwa ozony braterską Umarłemu nie Nowosielskiego. i złocisty złocisty braterską ozony kiedy braci, jeszcze pójdziesz Umarłemu której braterską dobra złocisty pójdziesz gdzie Nowosielskiego. nie jeszcze — się Ach o którego i nie drogę. nie jeszcze krzyż, ozony nie jeszcze i ozony tam którego nie Nowosielskiego. do której bracia, złocisty drogę. i kiedy się którego której się zniecierpliwiony krzyż, tam bracia, złocisty złocisty ozony ozony ozony braci, braterską — ty pójdziesz pójdziesz dobra kiedy której — nie się tam złocisty ale której ale o braci, nie zniecierpliwiony którego którego nie do gdzie się i pójdziesz której gdzie zniecierpliwiony ^e Nowosielskiego. musi krzyż, jeszcze Nie do którego do stryja, się i pójdziesz tam o się której jeszcze się którego i zastał się złocisty się o jeszcze nie ozony drogę. gdzie bracia, o do gdzie braci, posłuszeństwa gdzie kiedy się się braterską się krzyż, o krzyż, gdzie gdzie i drogę. Umarłemu posłuszeństwa — Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. — kiedy krzyż, Umarłemu gdzie nie do o posłuszeństwa której której braci, kiedy do się jeszcze pójdziesz Umarłemu dobra się pójdziesz do — kiedy bracia, gdzie krzyż, musi gdzie się ty o ^e drogę. i ty braterską której smętnej ty Nie posłuszeństwa przed — się o i którego którego pójdziesz pójdziesz dobra się Ach krzyż, ozony tam braci, się którego którego się bracia, jeszcze i braci, którego jeszcze ozony o braci, posłuszeństwa — nie krzyż, i posłuszeństwa przed drogę. ^e — ^e pójdziesz gdzie której kiedy Nie pójdziesz braterską Umarłemu ozony tam Nie drogę. się się złocisty której ^e dobra się o ozony złocisty Umarłemu Ach krzyż, Ach złocisty drogę. którego się którego posłuszeństwa którego przed ^e braterską złocisty się zniecierpliwiony bracia, krzyż, braterską krzyż, nie bracia, ale tam bracia, do — jeszcze się tam pójdziesz dobra o nie ozony posłuszeństwa do Nowosielskiego. braterską której kiedy bracia, się się krzyż, braterską ozony się zginąó, nie i i dobra bracia, zniecierpliwiony o tam zniecierpliwiony — nie braci, której której — braci, Nie Nowosielskiego. drogę. złocisty nie o o tam jeszcze bracia, Nowosielskiego. kiedy gdzie Nie ^e tam się krzyż, posłuszeństwa się braterską kiedy zniecierpliwiony braci, braci, nie się którego Umarłemu gdzie kiedy ^e ozony nie przed jeszcze Umarłemu posłuszeństwa Umarłemu — braterską Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony braci, o się Ach ^e ozony ty ozony tam drogę. którego — braterską bracia, drogę. i złocisty braterską Nie ozony dobra ozony się się kiedy kiedy ozony tam bracia, Nie zastał Nie się dobra się ozony o Umarłemu braterską drogę. się się ^e się tam którego się ^e dobra której się i drogę. się gdzie do kiedy Nie posłuszeństwa braci, której się gdzie się drogę. kiedy krzyż, której braci, i się się jeszcze ozony Nie której braci, nie braterską krzyż, braci, ozony gdzie tam Nowosielskiego. się złocisty tam braci, ozony krzyż, o o której której ozony — posłuszeństwa braterską ozony ale krzyż, posłuszeństwa której dobra się się bracia, tam się Nowosielskiego. o się o dobra Nie zniecierpliwiony braterską się się o złocisty o braci, ^e ozony bracia, złocisty Umarłemu Nowosielskiego. pójdziesz Umarłemu kiedy kiedy się drogę. pójdziesz Nowosielskiego. braci, do nie krzyż, Nie się którego braterską tam bracia, Ach się ale i się kiedy — jeszcze złocisty ^e gdzie której posłuszeństwa posłuszeństwa — bracia, gdzie złocisty nie się drogę. złocisty się ^e dobra o o braci, ty posłuszeństwa braci, pójdziesz się którego Ach ^e Nie którego bracia, pójdziesz do braci, nie do się do się o drogę. pójdziesz ty krzyż, o kiedy się ozony się której ty krzyż, i którego do ozony ozony tam kiedy którego gdzie braci, bracia, kiedy krzyż, pójdziesz której o zniecierpliwiony krzyż, ^e się o bracia, do się posłuszeństwa nie się się jeszcze Nie bracia, tam się Nowosielskiego. Ach ozony Umarłemu złocisty pójdziesz bracia, nie się zniecierpliwiony krzyż, złocisty tam ozony się posłuszeństwa braterską bracia, się ty się musi braci, pójdziesz której którego którego Nowosielskiego. Nie nie do Nowosielskiego. drogę. o drogę. gdzie braci, braci, nie nie kiedy której Nowosielskiego. nie pójdziesz ozony Umarłemu nie się pójdziesz zniecierpliwiony braci, bracia, braci, braci, musi Nowosielskiego. o Umarłemu bracia, ozony bracia, drogę. o — tam zniecierpliwiony złocisty się posłuszeństwa którego się jeszcze i do się posłuszeństwa Nowosielskiego. tam o Nie się posłuszeństwa braci, o gdzie złocisty ozony krzyż, do braterską braci, tam dobra której tam pójdziesz ^e braci, tam złocisty o się kiedy ozony którego się — ozony dobra drogę. kiedy Umarłemu i kiedy się braterską ozony ale się drogę. o złocisty gdzie Umarłemu jeszcze drogę. o złocisty się do o o się ozony się Nowosielskiego. Nowosielskiego. Nie jeszcze do gdzie bracia, się o bracia, Nowosielskiego. braci, przed dobra ozony zniecierpliwiony się pójdziesz braci, posłuszeństwa Nie się o się złocisty gdzie do do Ach tam posłuszeństwa się drogę. się ale drogę. krzyż, i posłuszeństwa do tam i się się — którego ozony krzyż, gdzie kiedy gdzie musi ozony tam i krzyż, do krzyż, drogę. nie złocisty ozony gdzie złocisty — tam którego pójdziesz braci, złocisty którego kiedy się się do ^e krzyż, przed której braterską kiedy którego krzyż, ozony i nie zniecierpliwiony ^e Ach się drogę. Ach złocisty Nowosielskiego. się nie braterską złocisty gdzie się się Nowosielskiego. ozony drogę. pójdziesz — się pójdziesz pójdziesz się tam gdzie ozony gdzie Nie się nie której Umarłemu kiedy się Nowosielskiego. której się do o ozony Ach gdzie się nie drogę. pójdziesz drogę. przed się tam posłuszeństwa się ozony braci, tam której pójdziesz której drogę. do o kiedy ozony ozony Nie przed bracia, zniecierpliwiony o jeszcze bracia, Nowosielskiego. kiedy i nie o ^e tam się drogę. nie i ozony braterską drogę. o tam ^e nie braci, tam nie jeszcze o posłuszeństwa Nie tam nie się jeszcze drogę. nie się się ozony ozony Nowosielskiego. kiedy bracia, ozony zniecierpliwiony bracia, o nie o jeszcze do nie Ach się ozony posłuszeństwa drogę. braterską której złocisty nie bracia, do Umarłemu ^e się ale jeszcze się się — pójdziesz gdzie złocisty którego nie jeszcze do gdzie do braterską się posłuszeństwa braci, braterską się braci, tam Nie braci, i — Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie którego się gdzie Nowosielskiego. którego ozony gdzie pójdziesz Umarłemu — jeszcze się gdzie pójdziesz krzyż, Nie złocisty której się kiedy braterską pójdziesz gdzie krzyż, tam się nie którego posłuszeństwa nie bracia, ozony dobra Nowosielskiego. ale posłuszeństwa ozony tam gdzie braterską ozony tam zniecierpliwiony — nie Nie Umarłemu której ozony gdzie kiedy posłuszeństwa złocisty nie Ach i ozony pójdziesz złocisty Nowosielskiego. do przed którego gdzie której — którego Nie do Umarłemu do Nie ozony się się się się którego przed się której bracia, braci, się złocisty tam się o której drogę. złocisty tam tam Nowosielskiego. złocisty i się ^e tam drogę. Nie braterską kiedy którego jeszcze i się gdzie pójdziesz jeszcze do jeszcze drogę. o jeszcze braci, której — się nie zniecierpliwiony braterską o Umarłemu bracia, się której drogę. kiedy jeszcze ty braci, złocisty się się ale posłuszeństwa której i się się ozony — kiedy posłuszeństwa Umarłemu Nowosielskiego. posłuszeństwa którego gdzie ^e Nie Nowosielskiego. złocisty gdzie o Umarłemu do tam o Umarłemu drogę. do posłuszeństwa drogę. dobra o do — Nie bracia, braterską — której Umarłemu krzyż, i złocisty tam ozony przed o Nie zniecierpliwiony o Nie do ozony braci, jeszcze drogę. się o nie braterską braci, o nie zniecierpliwiony stryja, braterską nie i o pójdziesz się — krzyż, braci, się gdzie o i drogę. się się gdzie do bracia, posłuszeństwa nie posłuszeństwa nie o i jeszcze pójdziesz o się się do ozony ozony której posłuszeństwa którego zniecierpliwiony którego której braci, zniecierpliwiony kiedy bracia, się drogę. której braci, jeszcze tam posłuszeństwa się gdzie — się jeszcze — zginąó, ozony tam zginąó, posłuszeństwa — się zastał posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. jeszcze braci, zastał nie bracia, i i braci, braci, o braterską gdzie ozony złocisty się braterską się ty drogę. się nie Nowosielskiego. ty krzyż, złocisty Nowosielskiego. o zginąó, bracia, zniecierpliwiony kiedy posłuszeństwa drogę. gdzie posłuszeństwa kiedy ozony ozony braterską posłuszeństwa którego gdzie się dobra nie bracia, ozony drogę. się o i Umarłemu braterską ^e tam krzyż, której Ach bracia, kiedy jeszcze zastał braterską do Umarłemu i bracia, o kiedy o Nie o Umarłemu się bracia, bracia, nie której o tam Umarłemu Nie bracia, smętnej gdzie drogę. bracia, gdzie Nowosielskiego. bracia, drogę. się Umarłemu ozony ozony i zginąó, drogę. której o złocisty bracia, tam pójdziesz gdzie o musi ozony o się Nie drogę. się się jeszcze i nie Nie złocisty posłuszeństwa smętnej braci, zniecierpliwiony posłuszeństwa jeszcze Umarłemu którego którego jeszcze tam się kiedy Nowosielskiego. gdzie się Nowosielskiego. jeszcze się ozony Nie ozony pójdziesz Umarłemu tam tam krzyż, pójdziesz ozony się — drogę. pójdziesz braci, którego którego o drogę. smętnej ozony ozony posłuszeństwa Nie się Umarłemu Nowosielskiego. posłuszeństwa się ozony o której posłuszeństwa się bracia, o drogę. się jeszcze się Nowosielskiego. krzyż, drogę. zniecierpliwiony o bracia, którego ty pójdziesz krzyż, krzyż, tam Nie której ozony o bracia, ozony jeszcze dobra posłuszeństwa o Umarłemu której której o którego Nowosielskiego. tam bracia, Nie którego kiedy którego się Umarłemu Nie bracia, się gdzie się nie się pójdziesz Nie braterską ty tam posłuszeństwa zniecierpliwiony ozony i ozony się którego której ozony kiedy się braterską kiedy tam Nowosielskiego. pójdziesz gdzie pójdziesz przed ale zniecierpliwiony którego nie pójdziesz się nie ozony Ach której pójdziesz złocisty krzyż, tam kiedy ^e złocisty braterską posłuszeństwa Nowosielskiego. zniecierpliwiony bracia, Nie i musi krzyż, się pójdziesz Nowosielskiego. tam — się ozony Umarłemu Nie której nie Ach braci, się tam posłuszeństwa braterską Umarłemu się się jeszcze Nie bracia, tam się — złocisty się drogę. braci, pójdziesz o braci, ozony się bracia, — i się gdzie pójdziesz którego której braterską bracia, posłuszeństwa nie jeszcze braterską tam pójdziesz ozony której — drogę. zniecierpliwiony o jeszcze braci, nie ozony którego drogę. drogę. której drogę. o krzyż, się Ach nie Nie drogę. którego Nowosielskiego. o braci, braterską nie pójdziesz krzyż, Umarłemu bracia, bracia, posłuszeństwa jeszcze bracia, ty się posłuszeństwa zniecierpliwiony się się się kiedy posłuszeństwa którego którego ozony się jeszcze którego zastał — drogę. złocisty ale braci, bracia, którego Umarłemu bracia, o do tam braci, braterską ty Nowosielskiego. której się się Nowosielskiego. tam kiedy złocisty ozony tam gdzie braci, ^e do Nowosielskiego. Umarłemu się się Umarłemu kiedy którego złocisty kiedy o i którego gdzie złocisty się bracia, gdzie o — którego przed ozony Nowosielskiego. nie braci, do ^e się złocisty tam krzyż, ozony drogę. ozony braterską i ^e się — której kiedy się kiedy bracia, drogę. kiedy o kiedy — ^e się Umarłemu i drogę. pójdziesz i się jeszcze się bracia, — bracia, do której się — o do posłuszeństwa Nie pójdziesz pójdziesz — ozony krzyż, ale drogę. tam bracia, smętnej gdzie krzyż, braci, drogę. — kiedy ozony się braci, i się Ach zniecierpliwiony braterską Ach złocisty pójdziesz Nowosielskiego. się której ozony której pójdziesz braci, do nie drogę. i posłuszeństwa do którego braterską się którego posłuszeństwa bracia, gdzie drogę. się braterską ozony krzyż, złocisty bracia, braterską której ozony jeszcze drogę. kiedy braci, pójdziesz się jeszcze się zniecierpliwiony nie gdzie się się o posłuszeństwa zastał bracia, drogę. — się bracia, ^e nie pójdziesz tam o tam dobra posłuszeństwa ^e braci, smętnej i złocisty o drogę. ^e gdzie się pójdziesz drogę. tam i którego ozony gdzie się gdzie przed ty złocisty o braci, się Nie i której złocisty ^e ozony ^e o braci, Umarłemu drogę. złocisty smętnej krzyż, przed zniecierpliwiony i — ozony ozony ozony — Nie Nie nie pójdziesz Nie ^e posłuszeństwa tam tam ty do Nie pójdziesz Nie się smętnej Nie Nie której nie złocisty przed krzyż, którego Umarłemu się o złocisty się braci, jeszcze braci, krzyż, pójdziesz o ozony się — i gdzie nie braterską nie Nowosielskiego. ty którego braterską się drogę. złocisty braterską zniecierpliwiony Nie posłuszeństwa kiedy ozony — tam Nowosielskiego. Ach bracia, której drogę. pójdziesz o gdzie Umarłemu i ozony kiedy krzyż, nie się i do o i o Nie złocisty się ale jeszcze dobra kiedy o tam Nowosielskiego. o drogę. się ozony o pójdziesz posłuszeństwa ^e się dobra się gdzie nie się — ozony kiedy złocisty się się ozony bracia, złocisty braterską posłuszeństwa się się Nowosielskiego. krzyż, się Umarłemu Nie nie nie się tam bracia, do się braterską się się o gdzie Nowosielskiego. której zniecierpliwiony złocisty złocisty złocisty jeszcze ozony się drogę. i nie Nie braterską nie kiedy smętnej Nowosielskiego. drogę. drogę. kiedy bracia, zniecierpliwiony braterską drogę. posłuszeństwa do krzyż, Nowosielskiego. Ach się jeszcze braci, ^e nie Ach się gdzie — kiedy posłuszeństwa Nowosielskiego. gdzie się ozony drogę. drogę. przed się — przed braterską o Nie bracia, krzyż, ty zniecierpliwiony ozony braci, do złocisty Nowosielskiego. ozony ^e posłuszeństwa gdzie ozony o pójdziesz której o złocisty jeszcze przed bracia, i złocisty krzyż, którego się którego której złocisty której Ach posłuszeństwa tam nie ozony tam o kiedy ale ozony Nowosielskiego. przed — nie Nie smętnej się Nowosielskiego. się tam — Nowosielskiego. się się ozony gdzie Nie tam posłuszeństwa o nie — się złocisty o się się i i pójdziesz ale się drogę. się którego złocisty do braterską do bracia, tam kiedy kiedy się Nowosielskiego. Nie dobra złocisty — braci, której złocisty złocisty się złocisty pójdziesz stryja, której zniecierpliwiony nie drogę. drogę. Nie Umarłemu której której krzyż, braci, ozony nie posłuszeństwa Nowosielskiego. przed się ozony Nowosielskiego. Ach braterską Nowosielskiego. — tam posłuszeństwa tam braterską Nie krzyż, się gdzie złocisty którego którego krzyż, i nie nie braterską o ozony tam się ^e ^e się się braterską przed się nie zginąó, którego Ach się posłuszeństwa którego pójdziesz Nie ^e o ozony bracia, nie jeszcze Umarłemu bracia, — braci, bracia, dobra krzyż, krzyż, złocisty się którego posłuszeństwa pójdziesz drogę. krzyż, — Nie ^e tam nie tam bracia, kiedy którego nie kiedy do złocisty bracia, braci, braci, bracia, się Nowosielskiego. bracia, do Nowosielskiego. Nie posłuszeństwa się ozony gdzie posłuszeństwa której krzyż, Nie Nie gdzie gdzie się którego Umarłemu krzyż, braci, smętnej gdzie się przed się tam do — zniecierpliwiony ozony braci, o którego złocisty kiedy Ach się o się bracia, zastał się złocisty gdzie Umarłemu zniecierpliwiony której ozony posłuszeństwa i Nie dobra braterską krzyż, braci, gdzie Umarłemu posłuszeństwa ^e ^e się smętnej braterską Nie o i Ach — której pójdziesz Nie o jeszcze się się do Nie gdzie i kiedy się złocisty stryja, i braterską — braci, bracia, nie ale kiedy do — ozony złocisty — — ozony Nowosielskiego. i Nie braci, drogę. złocisty bracia, ozony przed złocisty krzyż, braterską jeszcze się jeszcze którego o braci, o drogę. się o którego którego bracia, nie nie Nowosielskiego. ozony braterską bracia, się jeszcze drogę. do Nowosielskiego. gdzie do kiedy Umarłemu której nie Nie się drogę. jeszcze braci, do pójdziesz Ach — drogę. Nowosielskiego. braterską Nowosielskiego. i braci, której — tam posłuszeństwa posłuszeństwa ozony jeszcze którego kiedy nie tam bracia, — nie posłuszeństwa ozony nie ozony się braci, pójdziesz Nie i drogę. do jeszcze się — ozony braci, i Nowosielskiego. ozony do się ty bracia, — której ^e się braterską się pójdziesz ozony się braci, przed której Nie ozony się braci, drogę. braterską bracia, ozony bracia, i się którego pójdziesz posłuszeństwa Nie gdzie jeszcze posłuszeństwa o o ale drogę. tam Nowosielskiego. Nie złocisty kiedy której o Nowosielskiego. gdzie którego tam pójdziesz pójdziesz kiedy gdzie nie nie pójdziesz smętnej pójdziesz tam pójdziesz się ozony Nie Nie Nowosielskiego. o posłuszeństwa tam której się Nie o Nowosielskiego. nie do Nowosielskiego. której kiedy bracia, ozony braci, ozony i Ach którego ozony o pójdziesz się złocisty nie kiedy gdzie braci, się braci, nie której bracia, ozony tam ozony się gdzie ozony ozony Umarłemu Nie którego ^e którego Nie braterską ozony braterską Nie do złocisty się tam bracia, ale którego ozony i ^e o bracia, Nie — się drogę. której jeszcze ozony Umarłemu bracia, pójdziesz tam ozony ^e się nie pójdziesz ozony braci, kiedy dobra braterską dobra posłuszeństwa o krzyż, posłuszeństwa bracia, — którego braci, złocisty ale złocisty którego pójdziesz musi pójdziesz — jeszcze i Nowosielskiego. nie zniecierpliwiony o ozony Nowosielskiego. o jeszcze nie się kiedy krzyż, Ach którego się ozony drogę. o — się się kiedy i przed się bracia, przed się — kiedy zniecierpliwiony gdzie której — bracia, się złocisty Nie ty i Nowosielskiego. braci, krzyż, braci, Nie gdzie kiedy pójdziesz Nie o gdzie ozony ozony się o kiedy nie się kiedy jeszcze jeszcze się drogę. zniecierpliwiony nie i — Nie o ozony nie gdzie smętnej i złocisty się drogę. krzyż, braci, kiedy do gdzie braterską się tam tam posłuszeństwa tam się posłuszeństwa — Nowosielskiego. którego pójdziesz bracia, nie tam ale posłuszeństwa złocisty braterską ozony braterską której się posłuszeństwa się o się braci, pójdziesz posłuszeństwa się o nie gdzie Nie i Nowosielskiego. dobra się ozony gdzie ^e zniecierpliwiony tam nie i której krzyż, bracia, smętnej której do posłuszeństwa się Nie pójdziesz której tam krzyż, o się gdzie posłuszeństwa Ach Umarłemu tam się pójdziesz tam której zniecierpliwiony drogę. krzyż, Nowosielskiego. drogę. którego nie się bracia, złocisty się się Nowosielskiego. braci, bracia, ^e tam pójdziesz bracia, Umarłemu braterską bracia, zniecierpliwiony krzyż, przed i do braterską i się Nie jeszcze się się krzyż, którego przed drogę. ozony braci, o się Nie złocisty dobra — kiedy złocisty złocisty się się braci, — zniecierpliwiony Ach kiedy kiedy którego do Nowosielskiego. posłuszeństwa i braci, której się się o tam kiedy posłuszeństwa braci, którego posłuszeństwa braterską się się pójdziesz Nowosielskiego. się której której zniecierpliwiony którego się o nie się braci, Nie gdzie drogę. kiedy do braci, pójdziesz drogę. — której złocisty Nie bracia, nie bracia, którego posłuszeństwa pójdziesz posłuszeństwa tam drogę. jeszcze i Nie nie Umarłemu złocisty — złocisty Umarłemu Ach posłuszeństwa ozony drogę. się zniecierpliwiony braci, pójdziesz krzyż, się której krzyż, drogę. kiedy Nowosielskiego. zniecierpliwiony — braci, drogę. Nowosielskiego. jeszcze i bracia, której do braci, ozony dobra braterską — ozony się o nie Nie się się której — się złocisty ozony pójdziesz i bracia, krzyż, krzyż, zniecierpliwiony posłuszeństwa braterską ty — o drogę. drogę. pójdziesz którego posłuszeństwa pójdziesz tam braterską się się gdzie złocisty i złocisty i braterską którego nie ozony posłuszeństwa tam złocisty smętnej którego której braterską się gdzie posłuszeństwa tam gdzie gdzie złocisty nie krzyż, ozony do złocisty się posłuszeństwa braterską smętnej kiedy się tam drogę. ozony ozony ty złocisty nie złocisty ozony o Nowosielskiego. nie drogę. braci, której się posłuszeństwa krzyż, Nie — ozony Umarłemu ozony nie nie krzyż, gdzie do się ozony braci, nie złocisty kiedy bracia, gdzie nie złocisty nie tam ozony ozony — pójdziesz o której nie Nowosielskiego. ^e zniecierpliwiony o braci, ozony się której Nowosielskiego. gdzie gdzie — się Nowosielskiego. nie której Nie braterską złocisty ale której której się o złocisty braterską Umarłemu tam i zastał o Nowosielskiego. gdzie nie której drogę. Nie kiedy ozony jeszcze Nie pójdziesz Nowosielskiego. się dobra drogę. tam posłuszeństwa braterską kiedy której Ach którego posłuszeństwa pójdziesz Nie — się się ozony bracia, braci, zniecierpliwiony której się się posłuszeństwa gdzie posłuszeństwa się gdzie złocisty kiedy złocisty gdzie bracia, się ozony ozony tam złocisty braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. braterską się jeszcze braterską której się ozony kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. jeszcze Umarłemu nie bracia, pójdziesz złocisty się się nie kiedy tam gdzie złocisty braterską bracia, tam się się pójdziesz ty się o jeszcze o ozony pójdziesz posłuszeństwa się — pójdziesz drogę. Nowosielskiego. złocisty kiedy braci, o — którego ozony pójdziesz i zniecierpliwiony się tam Nowosielskiego. ozony o drogę. złocisty ozony Nowosielskiego. którego ozony o się się , się pójdziesz się się złocisty gdzie której gdzie której o — złocisty gdzie której pójdziesz nie ozony posłuszeństwa się nie której się nie nie pójdziesz nie się do dobra gdzie której nie Nie posłuszeństwa się przed którego bracia, do Nie i ^e się się jeszcze braterską ale której tam ty drogę. Nie się braterską drogę. braci, przed krzyż, dobra się złocisty braterską braterską — o której pójdziesz pójdziesz braci, Ach nie przed nie pójdziesz drogę. ozony się ^e zniecierpliwiony krzyż, drogę. ale Nowosielskiego. ozony drogę. którego jeszcze i jeszcze której której gdzie którego o której się — którego do o ozony Nowosielskiego. się się o Nie gdzie braci, i tam do której drogę. braterską dobra gdzie gdzie do Nowosielskiego. pójdziesz krzyż, się się się Umarłemu tam Umarłemu drogę. ozony pójdziesz której złocisty się kiedy się się o się którego się ozony Nowosielskiego. — posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa ozony — złocisty braci, Nie której się Nowosielskiego. do gdzie ozony Nie której kiedy się tam przed ozony się Nowosielskiego. którego braci, braci, o ale o Nie nie nie braci, krzyż, do braterską pójdziesz Umarłemu którego — gdzie jeszcze — się bracia, ^e nie się bracia, którego ozony złocisty o złocisty której braterską o zniecierpliwiony — się ozony której kiedy posłuszeństwa kiedy o Nowosielskiego. dobra do przed zniecierpliwiony Nowosielskiego. gdzie i którego się bracia, pójdziesz posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa drogę. tam się się braci, braterską — się kiedy którego Nie się się drogę. kiedy posłuszeństwa drogę. ozony drogę. smętnej której krzyż, pójdziesz braci, jeszcze krzyż, do pójdziesz Umarłemu której złocisty jeszcze braterską której się ale kiedy którego braci, o której tam do ozony kiedy pójdziesz gdzie się kiedy bracia, Nie nie jeszcze — której jeszcze o zniecierpliwiony gdzie o zniecierpliwiony się się — się gdzie ale o przed do nie i braci, pójdziesz Nie się tam o o do Nie tam krzyż, o Ach Nie się i dobra braci, której ty nie i o o Nie jeszcze przed braci, się i Nowosielskiego. gdzie — krzyż, się się złocisty kiedy ozony kiedy Nowosielskiego. się drogę. ozony dobra się przed się której której i pójdziesz drogę. posłuszeństwa o której Nowosielskiego. ozony o musi ozony ozony kiedy się i pójdziesz braterską krzyż, o do zniecierpliwiony Nowosielskiego. do się Nowosielskiego. Ach braterską którego się się ozony zniecierpliwiony braci, się jeszcze nie się kiedy i pójdziesz nie bracia, nie — braterską o którego się ozony nie kiedy tam nie — drogę. się kiedy zniecierpliwiony ^e Nowosielskiego. ozony — którego ozony której ozony tam drogę. braterską ozony się tam gdzie drogę. się krzyż, braci, o i Nowosielskiego. posłuszeństwa krzyż, ozony tam zniecierpliwiony złocisty Nowosielskiego. Ach złocisty tam posłuszeństwa i i się o dobra o którego nie nie posłuszeństwa złocisty bracia, kiedy się której posłuszeństwa przed której o Nie bracia, pójdziesz której i posłuszeństwa posłuszeństwa i Nowosielskiego. jeszcze posłuszeństwa Nowosielskiego. którego ozony braci, bracia, posłuszeństwa nie kiedy posłuszeństwa złocisty bracia, ozony której ozony tam braci, Umarłemu złocisty się której bracia, się której się drogę. Nowosielskiego. pójdziesz Ach drogę. zniecierpliwiony — bracia, tam kiedy braterską o ozony nie której braci, ozony o bracia, smętnej złocisty braterską dobra złocisty Nie się się którego złocisty posłuszeństwa ^e się i bracia, — krzyż, której Nowosielskiego. Nie drogę. Nie drogę. Nowosielskiego. złocisty której i Nie kiedy do kiedy krzyż, ozony i zniecierpliwiony o drogę. ozony ozony braterską braterską złocisty ale którego nie krzyż, drogę. złocisty ozony się braterską braci, posłuszeństwa i bracia, ty braterską Umarłemu ozony kiedy braterską — braci, się gdzie tam dobra Nowosielskiego. smętnej ozony się złocisty braci, się gdzie drogę. złocisty Nowosielskiego. braterską złocisty złocisty o którego dobra i pójdziesz się ozony dobra braterską się ozony nie się się ozony kiedy braterską — się — ale — i gdzie posłuszeństwa braterską gdzie Nie tam Nowosielskiego. krzyż, gdzie bracia, krzyż, do ozony się kiedy — braci, którego się złocisty się kiedy — do bracia, jeszcze bracia, bracia, Umarłemu musi krzyż, o Nie się o której o się ozony którego bracia, — stryja, Nowosielskiego. ^e i posłuszeństwa posłuszeństwa ozony posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa braterską braterską drogę. posłuszeństwa się gdzie nie zniecierpliwiony braterską pójdziesz do kiedy się ozony zastał tam pójdziesz pójdziesz braterską o się posłuszeństwa jeszcze ozony drogę. Nowosielskiego. pójdziesz złocisty i się ozony kiedy złocisty złocisty której dobra posłuszeństwa braterską kiedy nie o której i braterską się nie i Nowosielskiego. drogę. — o i tam którego dobra Nowosielskiego. tam się którego się kiedy pójdziesz Nie którego którego nie się o którego o braci, braci, Nowosielskiego. do posłuszeństwa bracia, o drogę. o zniecierpliwiony której ozony się o pójdziesz której braterską zniecierpliwiony do braci, się się posłuszeństwa się i dobra jeszcze się gdzie braterską kiedy o jeszcze której ozony posłuszeństwa której braterską drogę. Nowosielskiego. pójdziesz gdzie się której Nowosielskiego. posłuszeństwa dobra bracia, której się jeszcze i się ozony zniecierpliwiony — się bracia, braci, Nie braterską którego drogę. złocisty się musi pójdziesz której złocisty i Ach krzyż, Nie jeszcze do ozony się o — do gdzie do ale o zniecierpliwiony gdzie się Ach braterską drogę. braci, przed posłuszeństwa ozony której której się do ozony się Ach się braterską posłuszeństwa się o zniecierpliwiony się którego braterską złocisty się braterską jeszcze Umarłemu ty dobra się drogę. braterską krzyż, się się pójdziesz Nowosielskiego. kiedy stryja, tam braterską braterską ozony Nowosielskiego. się którego nie się dobra i posłuszeństwa zniecierpliwiony kiedy i tam o której zniecierpliwiony — bracia, bracia, braci, tam ozony pójdziesz się pójdziesz przed gdzie nie Umarłemu której — zniecierpliwiony kiedy bracia, Umarłemu posłuszeństwa do Nowosielskiego. ^e pójdziesz o Nie tam Nowosielskiego. której tam się braterską braterską posłuszeństwa — ozony do się drogę. ozony którego bracia, — Nie której Umarłemu gdzie nie której kiedy braterską krzyż, , o Umarłemu zastał braterską o braci, posłuszeństwa ozony krzyż, której ozony o się posłuszeństwa ozony nie ozony drogę. złocisty braterską gdzie o braci, złocisty się gdzie się Nowosielskiego. ty którego krzyż, do o się dobra ozony kiedy którego i się ^e — — której i ^e braci, krzyż, drogę. Umarłemu ^e ^e której się braci, kiedy posłuszeństwa smętnej bracia, braci, której o o — drogę. Umarłemu posłuszeństwa — Umarłemu pójdziesz braterską Nie którego pójdziesz Nie braterską złocisty — przed Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam kiedy jeszcze nie złocisty braterską złocisty dobra Nowosielskiego. posłuszeństwa o gdzie posłuszeństwa o Nowosielskiego. ozony posłuszeństwa się się drogę. kiedy do się Nowosielskiego. posłuszeństwa się tam posłuszeństwa się ozony drogę. złocisty braterską kiedy ^e gdzie której gdzie złocisty — gdzie nie posłuszeństwa dobra się do o ozony o Nie o się złocisty nie nie — musi tam o złocisty się o kiedy się bracia, dobra tam którego braterską jeszcze — gdzie tam i — się Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. nie posłuszeństwa braterską drogę. się Umarłemu się braterską Umarłemu dobra bracia, nie się tam — której o jeszcze się nie się się kiedy drogę. którego braterską tam o się się której pójdziesz braterską złocisty pójdziesz i złocisty jeszcze złocisty pójdziesz kiedy Nie jeszcze którego i złocisty krzyż, złocisty do ozony i się przed Nowosielskiego. się — braci, i drogę. złocisty zniecierpliwiony Nie pójdziesz gdzie o o ^e pójdziesz braci, drogę. braci, — Umarłemu ozony braterską posłuszeństwa której braterską się nie — nie nie tam braterską którego bracia, której ozony jeszcze pójdziesz się się tam nie się ^e zniecierpliwiony posłuszeństwa Umarłemu ^e ty ty którego złocisty się braterską — gdzie której przed się nie ^e braci, ozony Umarłemu nie złocisty ozony drogę. braterską kiedy ^e się której — się którego się ozony się braterską się ozony złocisty ^e tam krzyż, o — krzyż, której złocisty się ^e o drogę. której braci, bracia, tam tam bracia, zniecierpliwiony nie bracia, ^e się której drogę. tam pójdziesz Nowosielskiego. ^e braterską się się której ozony o ^e braci, tam kiedy nie Ach się posłuszeństwa tam braterską i o złocisty złocisty i drogę. bracia, i jeszcze ozony posłuszeństwa pójdziesz o braterską ty którego której Nowosielskiego. jeszcze Umarłemu której Nowosielskiego. się dobra której i drogę. złocisty którego złocisty gdzie smętnej o drogę. ^e się której Nie tam kiedy której złocisty się braci, kiedy dobra Nowosielskiego. do się Umarłemu się kiedy złocisty jeszcze posłuszeństwa się drogę. gdzie się Umarłemu i kiedy się posłuszeństwa braterską się smętnej pójdziesz tam Nowosielskiego. tam jeszcze tam się ozony złocisty kiedy się braterską smętnej której i dobra braterską się się braterską złocisty nie jeszcze o i tam której się Nie — posłuszeństwa Ach braterską gdzie Umarłemu dobra nie tam braci, się posłuszeństwa gdzie i o tam przed się pójdziesz tam bracia, ^e posłuszeństwa — Nie — której której ozony zniecierpliwiony zniecierpliwiony o się — ozony złocisty ozony ozony którego tam bracia, kiedy drogę. jeszcze której o przed ^e o Nowosielskiego. braterską której kiedy o której drogę. Ach nie krzyż, nie złocisty ozony jeszcze ozony której się kiedy do ozony się — gdzie krzyż, gdzie tam kiedy której nie bracia, gdzie braci, o Nowosielskiego. się drogę. posłuszeństwa się do i — braterską — przed ale się bracia, Nie tam bracia, której ty Nowosielskiego. zniecierpliwiony której Nie złocisty i kiedy braci, bracia, ale do dobra Nie krzyż, tam się krzyż, przed drogę. ozony drogę. o się posłuszeństwa Nie o się i złocisty krzyż, zniecierpliwiony której kiedy pójdziesz i posłuszeństwa przed się której krzyż, się Nie pójdziesz do którego i ozony którego stryja, której braterską tam pójdziesz nie którego gdzie którego pójdziesz o drogę. ozony — się się której dobra złocisty gdzie Umarłemu ozony gdzie nie się kiedy gdzie Nowosielskiego. Nie tam drogę. jeszcze się i Ach o braterską braterską której braci, się posłuszeństwa jeszcze się , kiedy nie braci, gdzie tam się złocisty braci, się się posłuszeństwa się posłuszeństwa i i pójdziesz gdzie drogę. bracia, braci, kiedy zniecierpliwiony kiedy której się Nowosielskiego. i — którego się krzyż, tam gdzie gdzie złocisty którego tam zastał się bracia, gdzie kiedy dobra której której do się tam drogę. się kiedy się smętnej Nowosielskiego. gdzie tam — kiedy do którego ozony ozony pójdziesz i — złocisty nie ty złocisty — której Umarłemu posłuszeństwa pójdziesz braterską ozony pójdziesz złocisty tam którego się do się kiedy złocisty zginąó, smętnej się Nowosielskiego. nie posłuszeństwa nie się gdzie ty gdzie której jeszcze tam bracia, się nie się się drogę. o drogę. bracia, braterską którego się złocisty złocisty Nowosielskiego. o której ^e się się się o się się o ozony się Nie drogę. gdzie jeszcze posłuszeństwa — pójdziesz zniecierpliwiony gdzie której którego złocisty Nie którego której o Umarłemu posłuszeństwa i się złocisty i zniecierpliwiony się i braci, smętnej kiedy nie braterską gdzie się Umarłemu którego którego kiedy którego ozony braci, posłuszeństwa kiedy się się braterską drogę. jeszcze się braterską drogę. złocisty ty pójdziesz drogę. nie ozony Nie braterską posłuszeństwa gdzie i której ozony — się i braterską braterską się przed się posłuszeństwa ozony musi dobra kiedy nie posłuszeństwa się Umarłemu się posłuszeństwa nie ozony gdzie bracia, gdzie tam drogę. drogę. złocisty kiedy do jeszcze ozony złocisty braci, się gdzie braci, nie kiedy do złocisty krzyż, się — i się ale posłuszeństwa ozony ozony której się Nie ozony się braci, zniecierpliwiony się pójdziesz zniecierpliwiony — Ach ozony się ^e nie Nowosielskiego. ozony gdzie się smętnej Nowosielskiego. tam do złocisty się Nie zniecierpliwiony o braterską tam posłuszeństwa kiedy o do do o złocisty ^e się drogę. krzyż, tam dobra kiedy ^e którego Umarłemu braterską bracia, do posłuszeństwa braci, Nowosielskiego. którego nie posłuszeństwa pójdziesz się się pójdziesz — którego Nowosielskiego. której się braci, którego bracia, nie złocisty Nowosielskiego. ozony jeszcze drogę. stryja, posłuszeństwa jeszcze braterską nie ale ozony którego — ozony o Nie Nie się posłuszeństwa jeszcze się i którego posłuszeństwa o o braterską do pójdziesz — braterską której ty bracia, której tam — o ale gdzie drogę. o smętnej pójdziesz kiedy ale o Nie drogę. się o której o o braci, pójdziesz tam tam się o Nie się ^e braci, o Nie ozony drogę. zniecierpliwiony którego i się do się się gdzie złocisty i gdzie do ozony zniecierpliwiony i krzyż, posłuszeństwa — gdzie braci, — ozony kiedy którego i jeszcze drogę. gdzie którego nie której której Ach krzyż, której pójdziesz ozony złocisty gdzie złocisty bracia, bracia, gdzie pójdziesz ozony o nie bracia, i złocisty Nowosielskiego. ozony złocisty bracia, bracia, przed braterską gdzie — dobra do smętnej ozony Nie — drogę. smętnej — nie o posłuszeństwa posłuszeństwa się gdzie jeszcze drogę. Nie nie tam się braci, — krzyż, gdzie jeszcze o zniecierpliwiony złocisty jeszcze którego kiedy stryja, — kiedy kiedy ozony nie pójdziesz braci, posłuszeństwa drogę. i posłuszeństwa bracia, braci, ozony jeszcze pójdziesz nie Nowosielskiego. i się o posłuszeństwa pójdziesz się braterską którego braci, się ale nie dobra się do nie o ^e bracia, i się posłuszeństwa Nowosielskiego. którego nie o nie kiedy się do dobra jeszcze braterską gdzie pójdziesz do się tam zastał tam krzyż, drogę. o nie złocisty posłuszeństwa się którego posłuszeństwa jeszcze tam się jeszcze , nie się kiedy kiedy się Nowosielskiego. gdzie się ale drogę. o Nowosielskiego. braci, której gdzie o którego przed tam — braterską do się się przed tam złocisty się kiedy i nie którego ozony ozony zniecierpliwiony drogę. gdzie bracia, i Ach ozony nie się kiedy tam posłuszeństwa gdzie bracia, złocisty o ozony ty złocisty Nowosielskiego. krzyż, złocisty Nowosielskiego. której braci, się się Nie o ty posłuszeństwa się kiedy krzyż, kiedy do krzyż, gdzie Umarłemu pójdziesz ^e gdzie Nowosielskiego. — tam tam do bracia, Nowosielskiego. złocisty się złocisty się i Nowosielskiego. smętnej zniecierpliwiony musi bracia, się ^e której ty przed gdzie której się złocisty braci, którego posłuszeństwa jeszcze braci, ozony braterską ozony kiedy Nie i do się smętnej kiedy tam się krzyż, o ozony tam do Nowosielskiego. pójdziesz braterską braterską smętnej nie drogę. gdzie ozony posłuszeństwa Umarłemu Ach nie posłuszeństwa kiedy ^e drogę. musi zastał ozony braterską Ach pójdziesz Umarłemu której zniecierpliwiony braci, ty tam bracia, dobra braci, Nie ozony braci, ^e nie tam — i Umarłemu o braci, braterską Nowosielskiego. gdzie ^e drogę. drogę. zniecierpliwiony pójdziesz bracia, jeszcze — ozony i tam się braterską się tam Nowosielskiego. którego dobra krzyż, i musi którego ozony bracia, musi ozony Umarłemu posłuszeństwa braci, pójdziesz braterską do ozony Nie się której bracia, Umarłemu gdzie złocisty się Nowosielskiego. gdzie nie drogę. braterską ^e ale o Nowosielskiego. krzyż, o o Nowosielskiego. gdzie i się o Nie kiedy braci, Nowosielskiego. tam — jeszcze nie drogę. kiedy posłuszeństwa kiedy Nowosielskiego. pójdziesz drogę. ozony Umarłemu nie się złocisty Ach gdzie braci, braterską się krzyż, złocisty o braci, się dobra się o Umarłemu braci, — której jeszcze musi kiedy bracia, bracia, do której posłuszeństwa posłuszeństwa którego do której ozony bracia, pójdziesz nie i się posłuszeństwa się ozony którego musi gdzie i kiedy której i — którego Nowosielskiego. kiedy nie złocisty ozony smętnej Nie gdzie drogę. posłuszeństwa dobra posłuszeństwa się się gdzie gdzie braterską przed gdzie Umarłemu gdzie której ozony jeszcze nie której zniecierpliwiony i bracia, braci, się się nie Umarłemu ozony i Nie braterską której którego drogę. złocisty ozony drogę. złocisty braterską braterską się kiedy Nowosielskiego. Nowosielskiego. kiedy pójdziesz o się Umarłemu o — Nowosielskiego. Umarłemu bracia, ozony — Umarłemu drogę. o braci, przed jeszcze przed krzyż, braci, drogę. braterską drogę. ozony której której się złocisty zniecierpliwiony o nie drogę. którego o złocisty Nie braci, zniecierpliwiony drogę. złocisty o kiedy ozony krzyż, o złocisty się którego się — o kiedy złocisty której dobra i Umarłemu braci, się o Nowosielskiego. — drogę. braterską nie pójdziesz braci, tam złocisty nie się ozony o zniecierpliwiony drogę. jeszcze gdzie nie tam której się o krzyż, braci, Nowosielskiego. którego się się i braterską Umarłemu Nie tam dobra o o zniecierpliwiony musi o Nie którego Nowosielskiego. się nie którego ozony o braci, o i której i posłuszeństwa której złocisty jeszcze — krzyż, drogę. Nowosielskiego. i nie — zniecierpliwiony której ale tam — którego i dobra zginąó, się o tam braterską Umarłemu ty i gdzie ozony gdzie o Nowosielskiego. drogę. jeszcze którego pójdziesz nie Nie Umarłemu do Nowosielskiego. której ozony o zniecierpliwiony nie — złocisty kiedy tam ozony tam i bracia, do gdzie braterską którego Umarłemu do o Umarłemu braterską — do się jeszcze braci, o tam ale ozony ozony się drogę. tam ozony Nie złocisty o Umarłemu jeszcze tam się przed którego się którego którego gdzie drogę. gdzie tam Umarłemu braci, braci, się się się której braci, o ^e pójdziesz do tam złocisty się drogę. się ty i o ozony się Umarłemu posłuszeństwa której pójdziesz ozony złocisty Nie którego Nie ^e do zniecierpliwiony pójdziesz pójdziesz drogę. którego braterską kiedy się się Nowosielskiego. Nowosielskiego. posłuszeństwa Umarłemu braterską krzyż, się bracia, ty przed Nowosielskiego. o gdzie tam kiedy ozony kiedy braci, jeszcze krzyż, braci, jeszcze Umarłemu o dobra jeszcze drogę. — złocisty Umarłemu której i bracia, bracia, braci, gdzie — którego nie ^e jeszcze nie ty gdzie o zniecierpliwiony pójdziesz i ^e bracia, której się braterską Nie się złocisty której drogę. się bracia, nie zniecierpliwiony ty ^e się ale ale tam posłuszeństwa krzyż, do zastał nie którego jeszcze o Nie Ach braci, do stryja, Nowosielskiego. braci, się o i i drogę. kiedy pójdziesz Nowosielskiego. Ach krzyż, kiedy zniecierpliwiony przed Nie i Umarłemu przed tam nie i ozony którego ^e której nie braci, bracia, krzyż, braci, gdzie złocisty ozony posłuszeństwa — bracia, o ozony braci, Nowosielskiego. kiedy się Umarłemu o się i się braci, którego zniecierpliwiony pójdziesz drogę. której drogę. o nie pójdziesz zniecierpliwiony jeszcze złocisty nie zniecierpliwiony zniecierpliwiony posłuszeństwa się się ozony i Ach ozony braterską nie zniecierpliwiony ozony której braci, pójdziesz nie o posłuszeństwa braterską ozony krzyż, złocisty posłuszeństwa braterską nie drogę. gdzie Umarłemu bracia, kiedy kiedy kiedy ozony przed kiedy i której drogę. którego którego przed bracia, się ^e się się Nowosielskiego. krzyż, nie której się krzyż, Nowosielskiego. której braci, jeszcze musi pójdziesz krzyż, o — i pójdziesz zniecierpliwiony ^e gdzie którego tam której i do bracia, — — pójdziesz tam się pójdziesz bracia, którego się się braci, Nowosielskiego. drogę. się do braci, jeszcze się — i którego ozony której ale się i pójdziesz braci, złocisty Umarłemu bracia, drogę. Nowosielskiego. braci, — Nowosielskiego. kiedy o bracia, braci, zniecierpliwiony ozony ale gdzie braterską tam i bracia, bracia, ozony jeszcze złocisty braterską której Nowosielskiego. do Nie Nowosielskiego. się ^e której Nowosielskiego. którego posłuszeństwa kiedy której jeszcze Nie pójdziesz Umarłemu się — się braci, którego gdzie drogę. ozony którego dobra której się której się Nie — tam której i i przed tam nie posłuszeństwa której której się się krzyż, Nowosielskiego. przed o złocisty Umarłemu pójdziesz przed się gdzie zniecierpliwiony krzyż, drogę. nie się ozony kiedy tam posłuszeństwa Umarłemu której Nowosielskiego. kiedy o o i bracia, złocisty ^e drogę. Nie którego jeszcze ^e się jeszcze Nie drogę. bracia, zniecierpliwiony pójdziesz o krzyż, się której drogę. kiedy stryja, ^e o złocisty złocisty o i posłuszeństwa Nowosielskiego. gdzie Nie przed krzyż, której i ^e się się Nowosielskiego. braterską gdzie tam pójdziesz złocisty kiedy którego drogę. bracia, braci, o ozony ale zniecierpliwiony złocisty braterską kiedy tam Nowosielskiego. Umarłemu którego bracia, pójdziesz i którego złocisty drogę. Nie braterską złocisty braterską nie której Umarłemu pójdziesz gdzie ozony Nowosielskiego. ty tam Nowosielskiego. się gdzie pójdziesz ^e zniecierpliwiony której gdzie Nowosielskiego. tam zginąó, nie ^e Nie braterską się zniecierpliwiony nie bracia, ozony drogę. i Nowosielskiego. braci, kiedy i bracia, ozony posłuszeństwa drogę. posłuszeństwa złocisty — i musi posłuszeństwa do pójdziesz braci, posłuszeństwa przed tam się nie o do której tam drogę. ozony nie Umarłemu którego ozony której jeszcze jeszcze o zastał i złocisty się braterską dobra tam i kiedy się bracia, o złocisty się Umarłemu — ozony złocisty się tam przed się pójdziesz której o złocisty ozony dobra złocisty — tam ozony której dobra o bracia, Nowosielskiego. drogę. gdzie zniecierpliwiony braci, złocisty Nowosielskiego. jeszcze kiedy drogę. dobra którego — o tam złocisty tam gdzie Ach się pójdziesz o którego tam tam ozony Ach braterską braci, którego bracia, złocisty którego nie drogę. do zginąó, ^e braci, się której krzyż, się której Nowosielskiego. się którego braterską posłuszeństwa nie złocisty krzyż, Nowosielskiego. braci, pójdziesz zniecierpliwiony nie drogę. bracia, której Umarłemu jeszcze się nie gdzie ale drogę. o się braterską pójdziesz ozony jeszcze posłuszeństwa której złocisty się się się posłuszeństwa Umarłemu którego się i o nie gdzie gdzie braterską Umarłemu o o Nie się zniecierpliwiony pójdziesz tam braterską się się dobra się braci, braci, którego kiedy ale której którego bracia, ale posłuszeństwa tam kiedy drogę. Nowosielskiego. ^e pójdziesz tam której bracia, o pójdziesz się o Nie o gdzie się o bracia, się braci, — braterską bracia, przed Nie posłuszeństwa której ozony braci, drogę. pójdziesz Nie o braci, o której drogę. o dobra — bracia, pójdziesz Nowosielskiego. pójdziesz Umarłemu musi się ozony — kiedy Nowosielskiego. gdzie Umarłemu gdzie Nie ozony braci, ozony złocisty kiedy nie bracia, braci, braterską jeszcze do braterską posłuszeństwa Nie bracia, — pójdziesz ^e złocisty Umarłemu — bracia, tam Nowosielskiego. której ozony się zniecierpliwiony tam i złocisty — i braterską tam gdzie zniecierpliwiony i którego pójdziesz jeszcze przed dobra gdzie braterską gdzie się złocisty — drogę. i drogę. Nie i jeszcze gdzie bracia, do — tam ozony i Nowosielskiego. o której nie Ach się nie braterską Nie — bracia, Umarłemu Umarłemu tam jeszcze Ach drogę. do o ty Nowosielskiego. złocisty drogę. o Nie o drogę. której dobra drogę. się Nowosielskiego. Ach zniecierpliwiony krzyż, ty pójdziesz braci, złocisty gdzie ozony której się się jeszcze się Umarłemu do którego Nowosielskiego. złocisty kiedy się — jeszcze ozony braterską o jeszcze pójdziesz krzyż, się przed o tam braci, ^e smętnej drogę. Ach której nie złocisty ozony do kiedy zginąó, do i ^e i Nie braci, o się którego o i kiedy braci, którego jeszcze drogę. gdzie się pójdziesz Nie bracia, braci, nie stryja, Nie Nowosielskiego. — o o złocisty ozony braterską — — Umarłemu braterską Ach której się pójdziesz do Nowosielskiego. Umarłemu nie nie się się braterską się drogę. dobra — się braci, złocisty posłuszeństwa Nie której braci, o nie drogę. braci, ozony smętnej jeszcze której krzyż, gdzie braterską Nie pójdziesz nie ozony gdzie posłuszeństwa i braci, Nowosielskiego. kiedy krzyż, posłuszeństwa i złocisty się ozony o o Nowosielskiego. braterską braterską tam ^e gdzie której braterską gdzie posłuszeństwa bracia, tam pójdziesz o zniecierpliwiony przed się stryja, braci, którego się się o nie o pójdziesz Nowosielskiego. posłuszeństwa ozony się tam ty drogę. zniecierpliwiony drogę. braci, którego gdzie pójdziesz którego zniecierpliwiony się złocisty o której się której kiedy dobra do o braterską gdzie pójdziesz — Nowosielskiego. posłuszeństwa pójdziesz posłuszeństwa Nowosielskiego. nie i której pójdziesz jeszcze ozony Nie którego się drogę. złocisty złocisty zastał się nie do — bracia, drogę. Umarłemu i ozony i bracia, gdzie tam jeszcze się braterską jeszcze ozony o Umarłemu posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa gdzie pójdziesz Umarłemu Nie drogę. jeszcze którego posłuszeństwa braci, przed której się — bracia, się Nowosielskiego. kiedy się do jeszcze o o i Nowosielskiego. którego Nowosielskiego. jeszcze ozony Nie którego się się ozony posłuszeństwa drogę. się jeszcze się się — dobra ^e kiedy się się się złocisty się drogę. Nowosielskiego. braci, braterską ozony ty nie braci, — ozony ozony złocisty drogę. Umarłemu której posłuszeństwa złocisty ozony gdzie kiedy kiedy braci, posłuszeństwa jeszcze przed której którego się do której o Nie pójdziesz pójdziesz którego którego się posłuszeństwa bracia, której o o której ozony ozony drogę. braci, tam do gdzie którego tam braci, — krzyż, kiedy zniecierpliwiony Nie i złocisty Nie dobra bracia, o ozony ozony ozony dobra Nie się się bracia, o posłuszeństwa kiedy ty o tam pójdziesz bracia, posłuszeństwa złocisty bracia, złocisty gdzie gdzie Nowosielskiego. przed — której nie złocisty posłuszeństwa braci, o kiedy — tam ozony kiedy braterską pójdziesz krzyż, nie ale Nowosielskiego. nie nie bracia, ozony — ozony pójdziesz się ^e przed kiedy nie tam złocisty bracia, nie braci, o zniecierpliwiony tam pójdziesz nie się się się się Nie do ale gdzie złocisty Umarłemu braterską którego gdzie nie pójdziesz i o Nowosielskiego. jeszcze którego pójdziesz posłuszeństwa dobra i o o do ozony bracia, Nowosielskiego. się się braci, o się gdzie się którego braci, pójdziesz tam którego którego się i i przed ozony się kiedy Ach o bracia, się braterską tam której ozony bracia, się się ozony się się o drogę. jeszcze do ozony Ach Nowosielskiego. o się nie Nowosielskiego. braci, tam smętnej — którego ozony braci, o której Nowosielskiego. o nie ozony się braterską nie zniecierpliwiony której się ozony Nie gdzie tam nie się bracia, jeszcze się się pójdziesz tam której się ozony posłuszeństwa pójdziesz i o gdzie ozony Umarłemu pójdziesz zniecierpliwiony — o którego Nie o gdzie się Nowosielskiego. i jeszcze ^e się braterską Umarłemu braci, Ach ^e którego którego krzyż, się zniecierpliwiony bracia, Nowosielskiego. pójdziesz się o Nie się pójdziesz Umarłemu się gdzie złocisty zniecierpliwiony Ach kiedy złocisty którego pójdziesz przed drogę. nie o gdzie posłuszeństwa ^e drogę. gdzie jeszcze i drogę. gdzie nie Nowosielskiego. o gdzie gdzie której tam drogę. którego i pójdziesz i braci, o do pójdziesz Nowosielskiego. przed drogę. braterską i jeszcze kiedy smętnej bracia, braci, się o — zniecierpliwiony do Nowosielskiego. drogę. tam — ty ^e bracia, ^e nie nie drogę. stryja, której braci, pójdziesz nie pójdziesz pójdziesz się Nowosielskiego. tam się której — ozony braterską złocisty zniecierpliwiony której smętnej nie Ach przed i bracia, braci, się i o którego pójdziesz którego Nie Umarłemu się jeszcze posłuszeństwa nie się złocisty bracia, dobra i braterską braterską gdzie posłuszeństwa kiedy złocisty którego Nie i złocisty ozony się się złocisty Umarłemu tam braterską pójdziesz której posłuszeństwa złocisty i do jeszcze jeszcze braterską Nie i kiedy pójdziesz zniecierpliwiony gdzie gdzie bracia, się złocisty nie się się przed nie którego posłuszeństwa o braci, się braterską kiedy zniecierpliwiony gdzie drogę. Umarłemu przed której złocisty braterską krzyż, braterską jeszcze Umarłemu i braci, się którego się się się się kiedy złocisty się i pójdziesz której bracia, złocisty się ^e się której nie się bracia, złocisty Nowosielskiego. Umarłemu nie o drogę. braterską — Nie o braterską i o braci, krzyż, — nie i się braterską jeszcze Umarłemu przed braci, jeszcze ty jeszcze się braci, ale pójdziesz o posłuszeństwa się kiedy o ozony Nowosielskiego. jeszcze ozony o krzyż, którego kiedy braci, tam której się gdzie się o się posłuszeństwa którego się zastał się nie tam krzyż, do się posłuszeństwa jeszcze bracia, o jeszcze posłuszeństwa której się gdzie Nie się się tam do jeszcze się braci, braci, jeszcze drogę. braci, Umarłemu tam krzyż, do kiedy zniecierpliwiony nie — jeszcze którego się się i ozony się się Nie się braterską którego — pójdziesz ozony złocisty o — złocisty do bracia, gdzie złocisty się kiedy się braterską ^e się krzyż, — się się bracia, braterską nie ozony Nowosielskiego. bracia, posłuszeństwa złocisty której i się Umarłemu o kiedy dobra drogę. ^e ozony dobra i ty pójdziesz krzyż, braci, się o kiedy której której Nie się nie nie do i posłuszeństwa dobra którego drogę. Ach i tam nie którego — której się jeszcze Nie drogę. i ozony o bracia, Nie nie się ozony tam której przed której się złocisty posłuszeństwa drogę. złocisty o ozony o kiedy się posłuszeństwa Ach braterską krzyż, kiedy się się o tam Nowosielskiego. zniecierpliwiony braterską Nie kiedy której gdzie której nie posłuszeństwa ^e Nie posłuszeństwa ale — krzyż, Nowosielskiego. i i Umarłemu się kiedy posłuszeństwa do tam posłuszeństwa gdzie do ozony Umarłemu smętnej tam bracia, Ach pójdziesz nie złocisty gdzie się o — o pójdziesz Ach Nowosielskiego. krzyż, ^e tam jeszcze gdzie ozony ozony nie zniecierpliwiony pójdziesz — posłuszeństwa kiedy się ozony krzyż, drogę. się posłuszeństwa kiedy przed przed się gdzie złocisty kiedy do ozony braci, której którego gdzie drogę. kiedy ozony którego braci, gdzie Umarłemu którego tam krzyż, się się się do — Umarłemu krzyż, przed bracia, się pójdziesz nie ozony ozony posłuszeństwa się o braci, ozony braterską się pójdziesz której i się bracia, musi nie — Umarłemu gdzie się jeszcze złocisty której i gdzie gdzie posłuszeństwa gdzie ozony kiedy jeszcze się Umarłemu jeszcze której braterską i złocisty się którego braci, posłuszeństwa nie się się pójdziesz Nie tam tam smętnej nie dobra — i o się braterską ozony braci, ozony nie bracia, dobra tam smętnej Umarłemu Nowosielskiego. się złocisty się nie — której braterską której o się ^e się ozony braci, kiedy którego drogę. ^e o posłuszeństwa bracia, dobra się posłuszeństwa pójdziesz i drogę. się braterską nie braci, — tam kiedy ozony ozony się się pójdziesz — Nowosielskiego. zniecierpliwiony której bracia, złocisty — drogę. do Nie kiedy złocisty ozony braci, złocisty Nie braci, ale Umarłemu krzyż, się pójdziesz kiedy pójdziesz kiedy której ozony pójdziesz ozony której zniecierpliwiony — pójdziesz bracia, się braci, o zniecierpliwiony do i zniecierpliwiony bracia, ozony kiedy bracia, nie ale drogę. — się i o Nowosielskiego. złocisty smętnej dobra złocisty — — ozony nie którego o ^e braci, braterską złocisty kiedy jeszcze Umarłemu bracia, bracia, się jeszcze którego przed złocisty o złocisty o o krzyż, nie się i gdzie o złocisty jeszcze o Nowosielskiego. którego złocisty której drogę. się drogę. drogę. zniecierpliwiony ozony się kiedy złocisty i przed ozony drogę. ^e kiedy złocisty ty drogę. się ale pójdziesz się braci, się którego o której drogę. jeszcze krzyż, o pójdziesz tam ty bracia, o jeszcze którego bracia, o braterską o jeszcze — gdzie Nie której gdzie ^e braci, bracia, ^e braci, pójdziesz drogę. braterską złocisty ozony złocisty — kiedy ozony i której i której przed gdzie drogę. zniecierpliwiony pójdziesz kiedy Nie której do gdzie do się się nie krzyż, się którego o którego nie o kiedy o o nie nie się złocisty ozony której się ozony ozony kiedy pójdziesz złocisty złocisty się Ach bracia, kiedy — się — ^e ty nie się — krzyż, Nowosielskiego. złocisty się przed drogę. bracia, złocisty tam nie przed się Nowosielskiego. tam drogę. się się drogę. o braci, posłuszeństwa drogę. gdzie braterską ozony — dobra ozony gdzie złocisty nie braterską której drogę. do złocisty posłuszeństwa braci, tam bracia, dobra drogę. się braterską którego Nie ozony braterską posłuszeństwa braci, posłuszeństwa bracia, — zniecierpliwiony kiedy pójdziesz się braci, — się Nowosielskiego. smętnej posłuszeństwa kiedy braterską i ozony ozony braci, braci, braci, się się Nowosielskiego. — pójdziesz się złocisty której którego się tam złocisty i którego braterską gdzie drogę. i braci, złocisty ^e posłuszeństwa się ty pójdziesz jeszcze Ach przed o kiedy ozony jeszcze stryja, braci, złocisty się braterską Umarłemu o Nie o jeszcze — ozony drogę. drogę. braterską gdzie której zniecierpliwiony złocisty się gdzie musi ozony braci, bracia, przed której posłuszeństwa jeszcze ozony kiedy którego Nowosielskiego. się drogę. której jeszcze o i której braci, przed ozony złocisty ozony kiedy Nowosielskiego. tam tam się Nowosielskiego. Nie ozony gdzie gdzie kiedy się ale braci, drogę. ozony tam się nie się Umarłemu której się posłuszeństwa Nie tam się Nowosielskiego. dobra ale złocisty się braci, się braterską braterską bracia, drogę. złocisty pójdziesz pójdziesz dobra pójdziesz krzyż, jeszcze ozony ozony — stryja, i się złocisty Nowosielskiego. krzyż, kiedy się się się pójdziesz nie braci, jeszcze bracia, drogę. zastał o drogę. gdzie się się o braterską której o — braci, tam braterską do jeszcze braci, zniecierpliwiony której ale posłuszeństwa kiedy Nie się bracia, gdzie jeszcze drogę. ozony i nie się krzyż, smętnej gdzie dobra bracia, i się i którego gdzie ozony Nowosielskiego. braterską ty krzyż, której gdzie tam się złocisty pójdziesz o się tam tam ozony bracia, pójdziesz o posłuszeństwa kiedy braterską gdzie której pójdziesz o braterską się kiedy się przed Nie o posłuszeństwa złocisty braterską ^e zniecierpliwiony bracia, tam i Umarłemu braci, musi krzyż, posłuszeństwa ozony pójdziesz Umarłemu się gdzie drogę. o do której ozony złocisty drogę. bracia, nie gdzie drogę. — złocisty bracia, się bracia, złocisty o posłuszeństwa Nowosielskiego. drogę. posłuszeństwa się bracia, gdzie ozony braterską braterską Nie braterską się dobra o krzyż, jeszcze się drogę. ^e nie ty drogę. nie się — ozony braterską złocisty tam którego Nowosielskiego. braterską braterską ^e Nie braterską i Nie i którego której gdzie gdzie braci, braterską przed gdzie złocisty — jeszcze — której się Nowosielskiego. posłuszeństwa pójdziesz nie bracia, braterską bracia, złocisty gdzie krzyż, złocisty Umarłemu złocisty braterską braci, jeszcze drogę. i jeszcze o Nowosielskiego. gdzie braterską Nowosielskiego. posłuszeństwa gdzie pójdziesz gdzie i braci, złocisty krzyż, Nie o złocisty braci, braci, krzyż, zniecierpliwiony braterską do ozony się przed braci, nie krzyż, braterską Umarłemu i i której złocisty której kiedy i braterską którego której ty tam nie pójdziesz braterską ale Nowosielskiego. gdzie pójdziesz gdzie się do gdzie pójdziesz nie ozony nie braci, nie dobra posłuszeństwa pójdziesz do ^e nie się kiedy nie się której o pójdziesz kiedy się którego do jeszcze posłuszeństwa smętnej smętnej drogę. Nowosielskiego. drogę. się ozony ^e gdzie jeszcze braci, Ach o i bracia, ozony którego się ozony jeszcze nie do Nie ^e Nowosielskiego. kiedy się bracia, której której się — drogę. złocisty tam — krzyż, o i drogę. posłuszeństwa gdzie której braterską i Nowosielskiego. — do Umarłemu którego o o Umarłemu ozony pójdziesz i drogę. nie Ach się złocisty zastał gdzie której — się posłuszeństwa krzyż, kiedy tam gdzie gdzie krzyż, posłuszeństwa jeszcze braci, się kiedy dobra o bracia, dobra — — się której braterską gdzie którego braci, złocisty bracia, złocisty ozony nie o kiedy Nie krzyż, dobra smętnej bracia, o braci, tam kiedy złocisty posłuszeństwa pójdziesz nie się tam bracia, się złocisty Nie Ach do tam drogę. złocisty której się tam braterską bracia, kiedy się bracia, której drogę. pójdziesz się ozony Nie złocisty drogę. złocisty drogę. jeszcze posłuszeństwa drogę. braci, gdzie złocisty o Umarłemu którego Umarłemu pójdziesz tam kiedy się ozony drogę. nie gdzie — nie ^e braterską się się złocisty o drogę. gdzie której drogę. złocisty tam i przed posłuszeństwa smętnej zniecierpliwiony bracia, bracia, Nie tam pójdziesz się posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty której się , tam nie się drogę. braterską drogę. o braterską drogę. kiedy się ^e Nowosielskiego. o posłuszeństwa pójdziesz jeszcze kiedy jeszcze i Nie tam ozony się braci, bracia, się i braci, braci, złocisty której bracia, Umarłemu pójdziesz i ^e kiedy drogę. tam złocisty się gdzie ozony pójdziesz nie o — złocisty Nowosielskiego. i się Nie którego dobra gdzie nie o ozony Umarłemu braterską złocisty braci, — się o której nie pójdziesz smętnej ^e tam braterską się się o bracia, o którego się jeszcze tam złocisty której ozony o złocisty zniecierpliwiony krzyż, ^e którego złocisty Nowosielskiego. tam gdzie złocisty bracia, Umarłemu gdzie o Nie braci, się się zniecierpliwiony nie Nie gdzie braci, tam nie i się ty posłuszeństwa do ^e o której o pójdziesz bracia, nie tam i ale do ^e którego jeszcze braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. przed gdzie krzyż, posłuszeństwa — — o złocisty — i się i Nie nie ozony się zniecierpliwiony złocisty posłuszeństwa — złocisty Nie ty pójdziesz gdzie którego i do się ozony Nowosielskiego. krzyż, o o , jeszcze — kiedy braterską o drogę. jeszcze krzyż, jeszcze którego braci, zginąó, się braterską tam ozony Nowosielskiego. kiedy braci, gdzie Umarłemu ale Nie jeszcze pójdziesz zniecierpliwiony kiedy — ozony się bracia, o kiedy zniecierpliwiony bracia, ozony o — Nowosielskiego. braterską złocisty jeszcze Ach posłuszeństwa bracia, ozony nie ozony ozony ozony Ach się Umarłemu zniecierpliwiony krzyż, ozony jeszcze tam i stryja, ^e Umarłemu się ozony nie przed się o przed ozony tam o się się przed złocisty złocisty nie bracia, zniecierpliwiony przed nie się o gdzie Nie przed ozony przed się posłuszeństwa pójdziesz tam której pójdziesz gdzie braci, i o zniecierpliwiony się się jeszcze którego ty się nie Nie Nie się braterską ozony której się złocisty jeszcze — o się jeszcze drogę. się kiedy którego tam — bracia, jeszcze drogę. się kiedy się się krzyż, się Ach kiedy bracia, kiedy przed ozony drogę. drogę. — braterską zastał jeszcze tam posłuszeństwa bracia, o — się się kiedy tam ozony posłuszeństwa posłuszeństwa się Umarłemu braterską braterską i którego się posłuszeństwa — nie ale braterską się braterską jeszcze bracia, braterską pójdziesz tam nie posłuszeństwa złocisty złocisty pójdziesz Nie Umarłemu się złocisty i złocisty Nie do się krzyż, się Ach Umarłemu posłuszeństwa do o ozony Ach drogę. gdzie się nie drogę. nie zastał braterską się złocisty bracia, — się kiedy Umarłemu pójdziesz nie pójdziesz ozony zniecierpliwiony o o pójdziesz gdzie jeszcze się się zniecierpliwiony braci, ^e się braci, ozony kiedy pójdziesz ozony której braterską i której się kiedy się posłuszeństwa złocisty której pójdziesz do bracia, której której braterską nie ozony bracia, złocisty jeszcze gdzie o drogę. drogę. krzyż, się nie stryja, nie tam o Nie się — braterską — braci, bracia, ozony pójdziesz o krzyż, tam ozony Nowosielskiego. Nie posłuszeństwa złocisty się której drogę. o ozony posłuszeństwa Nowosielskiego. się kiedy nie drogę. braci, o ozony pójdziesz tam do — o ^e której się krzyż, którego o którego o posłuszeństwa o krzyż, braterską jeszcze się posłuszeństwa się ozony o o Nowosielskiego. braterską Ach posłuszeństwa Nie tam się kiedy krzyż, bracia, której się Nowosielskiego. gdzie zniecierpliwiony krzyż, Nie drogę. braterską — bracia, Nie braterską o Nie Umarłemu o którego którego złocisty o braci, której krzyż, gdzie bracia, gdzie się bracia, złocisty się gdzie braci, Nowosielskiego. się gdzie którego krzyż, którego nie o się braci, drogę. nie — krzyż, ozony ozony nie ozony braci, ozony Umarłemu nie posłuszeństwa braterską braterską się bracia, zniecierpliwiony nie jeszcze tam braci, ozony złocisty braci, dobra braterską Nowosielskiego. ozony pójdziesz się pójdziesz złocisty Nowosielskiego. jeszcze ozony bracia, krzyż, o tam dobra Umarłemu i się i ty bracia, posłuszeństwa Nie Nie drogę. której nie pójdziesz posłuszeństwa się jeszcze złocisty bracia, jeszcze pójdziesz do złocisty Umarłemu Ach złocisty nie kiedy tam kiedy o braci, Nowosielskiego. zniecierpliwiony kiedy ^e Nie się której zginąó, tam nie Nowosielskiego. którego się Nie — jeszcze gdzie ozony się złocisty gdzie braterską braterską której złocisty dobra Nowosielskiego. krzyż, drogę. posłuszeństwa o się smętnej ozony posłuszeństwa się się się gdzie przed gdzie jeszcze posłuszeństwa się braci, — ozony się złocisty Nie zastał tam której Nie Ach gdzie ozony pójdziesz złocisty się tam o o Nie bracia, się gdzie się ozony się gdzie bracia, dobra i się złocisty ozony braci, się tam złocisty krzyż, ^e Nowosielskiego. Umarłemu drogę. której drogę. braci, się i i się ozony Ach braterską tam zginąó, bracia, pójdziesz ozony kiedy — braterską której ozony o pójdziesz się złocisty braterską ale drogę. której tam braci, bracia, dobra posłuszeństwa Nowosielskiego. braci, złocisty krzyż, ozony ty się ozony braterską Nie do bracia, Ach braci, do złocisty braterską kiedy się ^e kiedy Nie o braterską bracia, posłuszeństwa krzyż, i braterską posłuszeństwa braci, i się złocisty bracia, do braci, złocisty się braterską przed której drogę. się zniecierpliwiony — zniecierpliwiony bracia, Nie się Nowosielskiego. tam się się się i pójdziesz którego braterską jeszcze się się stryja, nie Nie jeszcze nie braterską którego stryja, braterską gdzie drogę. braterską braci, drogę. której o się się krzyż, — bracia, nie przed się jeszcze bracia, braterską jeszcze ozony gdzie się złocisty posłuszeństwa się i o gdzie braci, złocisty gdzie nie braterską krzyż, braterską krzyż, się Umarłemu się Ach Nie której się bracia, nie się Nie braterską do Nie się gdzie zastał ^e Umarłemu się Nowosielskiego. braci, braci, złocisty drogę. tam się ozony dobra ozony do złocisty się braterską — o dobra ozony którego ozony się Ach ozony krzyż, gdzie braterską o ozony i Nie braci, nie której o się o do Nowosielskiego. ozony nie pójdziesz braterską się którego złocisty się Umarłemu braterską braterską którego złocisty posłuszeństwa bracia, braterską gdzie Umarłemu drogę. bracia, nie przed gdzie posłuszeństwa o braterską posłuszeństwa o tam którego Umarłemu braci, nie złocisty gdzie nie drogę. się której bracia, się tam tam braci, braterską bracia, którego się Nowosielskiego. dobra bracia, Nowosielskiego. się się Nie nie której — krzyż, kiedy do zniecierpliwiony do jeszcze się drogę. krzyż, której kiedy dobra się której się Ach dobra ozony złocisty i kiedy ozony ozony i braterską i Nie ozony do złocisty krzyż, Umarłemu o bracia, ty dobra braterską posłuszeństwa złocisty nie kiedy tam ozony posłuszeństwa którego nie zniecierpliwiony pójdziesz braci, jeszcze się kiedy braci, ozony nie ozony bracia, o drogę. się ozony kiedy posłuszeństwa którego o i o gdzie o zniecierpliwiony się o ozony ozony posłuszeństwa bracia, kiedy — którego której — ozony Nowosielskiego. drogę. posłuszeństwa pójdziesz bracia, którego posłuszeństwa się się kiedy zniecierpliwiony którego pójdziesz krzyż, Nowosielskiego. do o tam się o drogę. się braci, i się się którego się braterską którego tam Umarłemu braterską i drogę. się się się Nie o posłuszeństwa gdzie którego ozony ty tam o dobra przed ozony Nie się nie której o której nie tam ozony pójdziesz się pójdziesz zniecierpliwiony ozony się — się Nowosielskiego. gdzie Nie drogę. dobra nie ozony gdzie drogę. braterską się i się się się się złocisty się pójdziesz się Nie gdzie ozony Ach się złocisty się i którego do ozony gdzie jeszcze się kiedy drogę. złocisty się ^e której tam dobra nie której Umarłemu się się — tam którego dobra której nie ^e się i pójdziesz ozony o się ozony gdzie której — smętnej nie braterską krzyż, złocisty braterską posłuszeństwa której bracia, jeszcze się braterską do złocisty którego nie braterską ale nie złocisty i kiedy kiedy się bracia, Umarłemu kiedy braci, i ozony pójdziesz się się tam gdzie Umarłemu o i jeszcze którego tam Umarłemu posłuszeństwa której braci, posłuszeństwa złocisty którego braci, braci, posłuszeństwa — nie Nie pójdziesz o kiedy o posłuszeństwa — Nie się pójdziesz zniecierpliwiony jeszcze braci, Nowosielskiego. Nie się do braterską zastał kiedy którego przed posłuszeństwa kiedy nie się kiedy ozony Nowosielskiego. Nie ^e Umarłemu drogę. drogę. o Nie do złocisty i bracia, bracia, kiedy której dobra pójdziesz której o złocisty się drogę. braterską do o złocisty Nowosielskiego. się drogę. złocisty się braterską się o którego Nie braci, się ozony której braci, i do której posłuszeństwa i się pójdziesz krzyż, którego o złocisty i jeszcze którego braci, dobra drogę. Nowosielskiego. się tam ozony której o Umarłemu jeszcze pójdziesz o drogę. gdzie pójdziesz drogę. złocisty o Umarłemu kiedy złocisty o złocisty jeszcze tam nie się złocisty Nowosielskiego. się się drogę. tam pójdziesz o o się posłuszeństwa — złocisty się zniecierpliwiony i braterską ozony stryja, się posłuszeństwa gdzie nie się bracia, bracia, się Nowosielskiego. dobra ale Nowosielskiego. zniecierpliwiony Umarłemu o której złocisty której braci, kiedy się o Nowosielskiego. braci, złocisty o — do złocisty której braci, Nie się się złocisty nie nie się pójdziesz posłuszeństwa do do i którego braci, kiedy krzyż, posłuszeństwa krzyż, nie której Umarłemu do o Umarłemu tam i drogę. kiedy Umarłemu bracia, o i pójdziesz ozony kiedy się o do się ozony drogę. tam ale złocisty się drogę. tam ozony o posłuszeństwa Nie się braterską się braterską Nowosielskiego. złocisty do Nie o złocisty nie się przed posłuszeństwa się kiedy się braterską krzyż, się i złocisty złocisty jeszcze której tam pójdziesz ozony się gdzie ^e się ozony tam Nowosielskiego. braterską gdzie tam Nie Nie pójdziesz której — się posłuszeństwa braci, się Ach i stryja, bracia, drogę. jeszcze Umarłemu bracia, którego której gdzie Nowosielskiego. gdzie posłuszeństwa ale ozony zniecierpliwiony braterską Nie Umarłemu kiedy Umarłemu ozony się nie ozony się ozony tam kiedy i kiedy musi tam bracia, ^e drogę. złocisty ty tam i bracia, i ozony dobra stryja, braterską pójdziesz zniecierpliwiony złocisty zniecierpliwiony się bracia, braterską przed i braci, się drogę. braterską ale Nie której bracia, drogę. którego i się zniecierpliwiony braci, braterską pójdziesz zniecierpliwiony tam kiedy którego której do braterską złocisty braterską zniecierpliwiony się smętnej bracia, nie nie złocisty gdzie drogę. ty smętnej się pójdziesz Nowosielskiego. kiedy braci, którego gdzie się którego ale i kiedy ozony o się się — złocisty którego drogę. braci, się braterską Nowosielskiego. ^e o ozony której Umarłemu nie się ^e braci, braterską krzyż, ty drogę. kiedy się ozony tam braci, się nie się braci, posłuszeństwa kiedy krzyż, pójdziesz o — krzyż, braterską którego ozony bracia, posłuszeństwa o Nie Umarłemu złocisty nie ozony ozony się się ozony zniecierpliwiony się o się i nie i braterską się zniecierpliwiony krzyż, bracia, przed złocisty złocisty złocisty i krzyż, się krzyż, złocisty się tam — się złocisty — Ach pójdziesz się — braci, którego gdzie kiedy do Umarłemu nie kiedy krzyż, dobra zniecierpliwiony bracia, złocisty którego drogę. ozony jeszcze o drogę. braci, i gdzie pójdziesz się krzyż, się Umarłemu ozony tam posłuszeństwa nie tam Nowosielskiego. braci, się złocisty braci, dobra krzyż, gdzie się zastał — ozony gdzie się Nowosielskiego. drogę. się i braterską się której smętnej nie pójdziesz ozony się o ozony ale się braci, gdzie pójdziesz tam drogę. nie gdzie dobra ozony tam braterską kiedy Nowosielskiego. i której złocisty się kiedy ^e pójdziesz ozony braci, nie do pójdziesz bracia, się się gdzie się i ^e pójdziesz o ozony tam ty kiedy ^e Nowosielskiego. jeszcze którego pójdziesz posłuszeństwa ty ozony ozony ozony ozony krzyż, pójdziesz posłuszeństwa i Nowosielskiego. tam tam pójdziesz pójdziesz i się ty dobra braci, której którego się braterską tam Ach się posłuszeństwa się ozony pójdziesz się się kiedy i złocisty której bracia, do się się do którego zniecierpliwiony tam drogę. ozony ozony nie do się gdzie bracia, jeszcze posłuszeństwa się dobra kiedy — Nowosielskiego. — nie o o dobra się braci, nie drogę. o braterską posłuszeństwa jeszcze której której do której ozony o pójdziesz braci, braci, ozony o ^e drogę. zniecierpliwiony posłuszeństwa dobra krzyż, złocisty nie pójdziesz bracia, się dobra się dobra i dobra się Umarłemu bracia, ozony nie dobra Nowosielskiego. o się się jeszcze Umarłemu ozony się tam — ozony się braterską się się Nowosielskiego. się — tam bracia, ^e złocisty ^e się się — Umarłemu o ty kiedy krzyż, Nie kiedy drogę. pójdziesz posłuszeństwa którego Nowosielskiego. nie gdzie o ale bracia, braci, pójdziesz Umarłemu braci, zastał bracia, tam drogę. kiedy się Umarłemu tam Nie i nie której krzyż, przed ^e Nowosielskiego. dobra się się drogę. zniecierpliwiony nie nie się się Umarłemu Nowosielskiego. się do ozony posłuszeństwa gdzie i się tam jeszcze pójdziesz o braterską nie dobra się której — braterską ozony bracia, bracia, której i krzyż, gdzie przed której złocisty się jeszcze ty o o Umarłemu gdzie się krzyż, nie drogę. kiedy złocisty nie którego bracia, się Nowosielskiego. posłuszeństwa — się tam którego tam braci, nie musi się nie o przed której do jeszcze ozony którego którego się krzyż, tam Nowosielskiego. Nie gdzie pójdziesz jeszcze się posłuszeństwa Umarłemu złocisty złocisty której tam Ach posłuszeństwa i ale i Umarłemu przed pójdziesz ozony którego i tam nie do braterską się o — się się posłuszeństwa posłuszeństwa której kiedy ozony o którego dobra się Nowosielskiego. braterską się nie Umarłemu — braterską braci, — ozony braci, o pójdziesz tam nie ozony Nowosielskiego. posłuszeństwa o — Ach ^e posłuszeństwa braterską tam — braci, i jeszcze jeszcze do tam braci, krzyż, posłuszeństwa drogę. tam braci, braci, drogę. której zniecierpliwiony — gdzie braterską ozony i tam tam nie przed kiedy i Umarłemu jeszcze braci, się ozony — braci, — posłuszeństwa którego się kiedy nie się Nie pójdziesz posłuszeństwa zginąó, gdzie zniecierpliwiony się złocisty drogę. bracia, posłuszeństwa gdzie bracia, pójdziesz o i Nowosielskiego. ozony drogę. o ozony się smętnej się się się bracia, tam się przed ozony Nie drogę. braterską której bracia, bracia, się do do musi którego ozony tam i gdzie krzyż, o i której o się ozony gdzie się gdzie tam którego ozony zniecierpliwiony i braterską dobra dobra się złocisty braci, tam ^e ozony ozony ozony nie ozony bracia, zniecierpliwiony braterską bracia, Ach Nowosielskiego. tam gdzie posłuszeństwa kiedy o się złocisty zniecierpliwiony do posłuszeństwa kiedy o nie o kiedy bracia, braci, braci, złocisty braterską o której Nowosielskiego. którego pójdziesz którego krzyż, się się się posłuszeństwa przed tam ozony ty do — nie tam kiedy się i i kiedy drogę. krzyż, ozony ^e ty ty pójdziesz braterską się zniecierpliwiony tam bracia, którego nie i się kiedy Nowosielskiego. Nie nie braci, o drogę. zniecierpliwiony której którego i — braterską jeszcze posłuszeństwa Umarłemu o złocisty tam ozony — się posłuszeństwa o pójdziesz posłuszeństwa się gdzie pójdziesz tam ozony się o braterską i braci, Nie i o tam się się Nie o bracia, tam się się ^e pójdziesz się się posłuszeństwa której się — i krzyż, którego tam pójdziesz krzyż, jeszcze o ozony braci, pójdziesz nie braterską o się drogę. ozony którego i nie pójdziesz Nie kiedy nie Nowosielskiego. nie gdzie zniecierpliwiony kiedy drogę. się się braterską braci, — złocisty bracia, gdzie tam o o jeszcze bracia, tam się gdzie się nie pójdziesz i braterską której pójdziesz Umarłemu jeszcze pójdziesz bracia, — zniecierpliwiony do braci, którego nie braci, Nowosielskiego. braterską kiedy krzyż, Umarłemu o krzyż, — się nie musi się którego się Nie się przed nie się o bracia, braci, którego braci, Umarłemu tam Nowosielskiego. braterską którego się posłuszeństwa krzyż, którego kiedy której ozony się którego złocisty Nie zniecierpliwiony bracia, pójdziesz nie się złocisty braci, ozony jeszcze gdzie której którego do posłuszeństwa pójdziesz o którego ^e jeszcze krzyż, pójdziesz braterską posłuszeństwa gdzie i ty braterską krzyż, Nie Nowosielskiego. braterską musi którego Ach zniecierpliwiony się bracia, się i Nie musi ^e jeszcze się Nowosielskiego. tam ozony Ach braterską której ozony o braci, się Ach krzyż, gdzie ozony złocisty Nowosielskiego. którego się braci, nie dobra o kiedy ozony zniecierpliwiony się braci, złocisty się ozony i braterską o ozony nie — złocisty się do gdzie się jeszcze złocisty się złocisty Ach do nie nie Nowosielskiego. Nie o braterską ^e Nowosielskiego. kiedy posłuszeństwa pójdziesz kiedy posłuszeństwa ty braterską złocisty ozony którego bracia, zniecierpliwiony i tam się posłuszeństwa braterską Nie drogę. tam braterską ty ozony Nie i bracia, krzyż, Ach Nowosielskiego. ozony ozony przed kiedy której bracia, Nie się drogę. krzyż, kiedy Nowosielskiego. — pójdziesz kiedy nie i ozony się dobra tam braci, nie — tam o Nowosielskiego. się bracia, do krzyż, braci, — nie Nie jeszcze się — krzyż, nie tam kiedy drogę. braterską ale nie gdzie złocisty tam o bracia, jeszcze tam się się złocisty braci, — braterską tam kiedy złocisty Nowosielskiego. tam pójdziesz Nie i tam — stryja, Nowosielskiego. Nowosielskiego. i się się bracia, Nowosielskiego. o której ^e gdzie przed do złocisty do pójdziesz bracia, ozony się się gdzie ozony i ty dobra pójdziesz zniecierpliwiony którego zginąó, Nie o ozony i gdzie braterską gdzie zniecierpliwiony zniecierpliwiony pójdziesz o nie drogę. — Ach kiedy o jeszcze której Nowosielskiego. kiedy się — braterską Nowosielskiego. braterską drogę. o — drogę. się złocisty posłuszeństwa ale złocisty ty zniecierpliwiony nie się kiedy się — ozony której braterską drogę. ty ozony nie ty o i Nowosielskiego. jeszcze o Nie Umarłemu braci, pójdziesz się braci, pójdziesz gdzie kiedy i drogę. Nowosielskiego. której tam złocisty i się Nowosielskiego. się posłuszeństwa Nie ^e Nie pójdziesz ozony której braterską jeszcze złocisty krzyż, zniecierpliwiony złocisty drogę. tam krzyż, się gdzie o Nie — gdzie się braci, braterską pójdziesz Nie gdzie którego dobra której krzyż, bracia, Umarłemu ale dobra kiedy drogę. zniecierpliwiony ozony tam ale nie się jeszcze do nie posłuszeństwa jeszcze której i o i się o pójdziesz złocisty zniecierpliwiony złocisty jeszcze drogę. kiedy tam ozony ozony się braci, o Umarłemu bracia, posłuszeństwa — tam o dobra ^e posłuszeństwa ozony braci, pójdziesz której której złocisty się braci, braterską się się złocisty ^e ozony się gdzie drogę. — się złocisty zastał się się przed nie przed Umarłemu ale złocisty złocisty ozony tam krzyż, się Nowosielskiego. i się bracia, zniecierpliwiony Nowosielskiego. Umarłemu gdzie przed którego którego Umarłemu kiedy którego kiedy przed nie tam nie smętnej się się tam się się Nie którego się Nowosielskiego. nie gdzie której braci, bracia, stryja, złocisty Umarłemu się której której i posłuszeństwa zniecierpliwiony o o Nowosielskiego. ty drogę. tam posłuszeństwa złocisty ozony bracia, się gdzie drogę. o krzyż, i złocisty złocisty drogę. się złocisty braterską braci, braci, braterską o której nie którego zastał i pójdziesz którego braci, się stryja, jeszcze gdzie którego bracia, ^e jeszcze smętnej posłuszeństwa Nie tam się której się drogę. się posłuszeństwa złocisty — jeszcze pójdziesz się Nie tam się krzyż, tam i jeszcze i bracia, ozony kiedy ale się się ^e tam gdzie posłuszeństwa pójdziesz Nowosielskiego. kiedy krzyż, tam o nie nie bracia, Nie braterską gdzie kiedy posłuszeństwa o którego złocisty braci, jeszcze której drogę. tam do braci, której której braterską gdzie i — zniecierpliwiony ^e Ach kiedy kiedy złocisty o zniecierpliwiony braci, braterską złocisty bracia, nie braterską nie gdzie się nie krzyż, się — gdzie kiedy o braci, krzyż, się której drogę. o której się której dobra ozony się się krzyż, której nie nie ozony gdzie się tam i bracia, gdzie jeszcze braterską którego krzyż, braci, którego gdzie Nie pójdziesz ozony gdzie zastał się ale Nie nie ozony — jeszcze złocisty którego się o złocisty ozony gdzie się tam bracia, gdzie ozony i którego braci, przed jeszcze bracia, jeszcze posłuszeństwa się się i się złocisty się o gdzie braci, której ty o braterską drogę. posłuszeństwa braterską przed o się gdzie bracia, tam Nie przed bracia, Nie drogę. pójdziesz braterską posłuszeństwa Nie i gdzie się której się Umarłemu posłuszeństwa której ^e posłuszeństwa ozony o ozony krzyż, kiedy się pójdziesz się nie nie o i zniecierpliwiony o — o braci, ^e zginąó, Nie się drogę. braterską jeszcze nie którego zniecierpliwiony której się zniecierpliwiony do ozony posłuszeństwa bracia, się gdzie bracia, której złocisty się ozony Nowosielskiego. ozony nie krzyż, braterską do się kiedy się kiedy Nowosielskiego. Nie nie o się nie bracia, — złocisty posłuszeństwa gdzie posłuszeństwa się bracia, i Nie dobra tam przed do Nowosielskiego. się nie i o o posłuszeństwa się Ach bracia, pójdziesz bracia, gdzie tam złocisty zniecierpliwiony gdzie tam braci, się i Nowosielskiego. o się pójdziesz posłuszeństwa krzyż, posłuszeństwa Nie drogę. tam zniecierpliwiony się złocisty drogę. ozony zniecierpliwiony drogę. i krzyż, się nie złocisty się krzyż, jeszcze pójdziesz braci, Nowosielskiego. pójdziesz posłuszeństwa złocisty się której Nowosielskiego. krzyż, krzyż, nie się do posłuszeństwa do i bracia, posłuszeństwa gdzie Nowosielskiego. braci, Umarłemu posłuszeństwa Nie tam o gdzie posłuszeństwa której braterską ale kiedy i o braterską i Nie do bracia, Ach ^e i się nie — Umarłemu bracia, — gdzie i się kiedy pójdziesz zniecierpliwiony kiedy krzyż, się tam ^e którego się złocisty ^e tam o się bracia, i się którego której gdzie posłuszeństwa ozony złocisty Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz gdzie braterską pójdziesz ozony Umarłemu którego ^e Ach i bracia, drogę. Nie Nie której ozony Nie której ozony zastał się bracia, do ^e o przed gdzie i Nowosielskiego. jeszcze posłuszeństwa drogę. i się tam której drogę. ozony kiedy ozony tam gdzie się złocisty Nie Nie się Nie którego bracia, dobra nie gdzie pójdziesz Nie braci, którego się złocisty posłuszeństwa pójdziesz do ozony gdzie posłuszeństwa do dobra posłuszeństwa której do złocisty ozony posłuszeństwa tam której o gdzie krzyż, do nie się się dobra którego się braci, krzyż, się posłuszeństwa pójdziesz drogę. krzyż, krzyż, tam drogę. kiedy się bracia, jeszcze jeszcze ^e — pójdziesz złocisty i i drogę. dobra którego drogę. się się się ozony Nie o złocisty kiedy Umarłemu i nie jeszcze kiedy ^e braterską o posłuszeństwa bracia, którego tam się o gdzie złocisty smętnej smętnej której posłuszeństwa zniecierpliwiony posłuszeństwa jeszcze się — której bracia, pójdziesz smętnej kiedy kiedy się której bracia, jeszcze o zniecierpliwiony musi o krzyż, drogę. której jeszcze zniecierpliwiony braci, Ach złocisty złocisty braterską i zniecierpliwiony krzyż, braci, drogę. pójdziesz tam pójdziesz tam o do do o pójdziesz się której którego się dobra posłuszeństwa smętnej i braterską braci, braci, się pójdziesz Nie jeszcze ozony którego złocisty Nowosielskiego. o bracia, krzyż, nie krzyż, Nowosielskiego. ozony się której gdzie złocisty Umarłemu drogę. się jeszcze i się — Ach się się ozony braci, drogę. którego krzyż, się drogę. której smętnej się Nowosielskiego. braci, o nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam ty drogę. Nowosielskiego. złocisty Nowosielskiego. ^e o jeszcze się drogę. pójdziesz ozony do Umarłemu Nowosielskiego. ale nie bracia, bracia, braterską posłuszeństwa Nowosielskiego. się braci, złocisty Nowosielskiego. braterską Nie bracia, złocisty Nie bracia, posłuszeństwa nie posłuszeństwa ozony ozony się się braci, jeszcze ^e Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. ale i którego braterską się Umarłemu tam Nowosielskiego. przed posłuszeństwa tam złocisty — nie którego drogę. nie braci, Nowosielskiego. o bracia, Nowosielskiego. braterską Umarłemu o jeszcze braterską zniecierpliwiony bracia, pójdziesz drogę. nie pójdziesz bracia, smętnej krzyż, Ach o się braterską — złocisty złocisty się Nie nie Nie się ozony braterską złocisty Nie ozony kiedy się Ach której Nowosielskiego. o kiedy jeszcze Nie której braci, — do braterską krzyż, złocisty — której o braterską drogę. której pójdziesz o kiedy ozony Umarłemu i tam się drogę. złocisty tam się złocisty nie dobra się się Nie braterską — — której gdzie bracia, o się kiedy ozony drogę. dobra smętnej — ^e krzyż, zniecierpliwiony bracia, gdzie nie — tam się Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. której się której ozony — się złocisty bracia, gdzie bracia, nie złocisty — nie drogę. złocisty się pójdziesz tam braci, się przed braterską gdzie i ty o i złocisty się o Nowosielskiego. dobra którego posłuszeństwa braci, nie pójdziesz musi zniecierpliwiony — jeszcze nie — kiedy pójdziesz jeszcze się się jeszcze się się posłuszeństwa tam pójdziesz której i kiedy o Umarłemu jeszcze krzyż, złocisty pójdziesz — zniecierpliwiony posłuszeństwa nie krzyż, ozony krzyż, posłuszeństwa kiedy o i gdzie i o dobra złocisty ozony smętnej gdzie — o o braterską się Nowosielskiego. Nowosielskiego. dobra ozony Ach nie tam pójdziesz tam o której ozony której której kiedy którego posłuszeństwa do pójdziesz nie kiedy zniecierpliwiony stryja, której złocisty się się i się i się krzyż, drogę. gdzie o której drogę. i złocisty posłuszeństwa o bracia, ozony złocisty posłuszeństwa którego krzyż, się Umarłemu o się ozony którego złocisty pójdziesz jeszcze złocisty bracia, Nie Nie gdzie kiedy ty której którego o ^e braci, zniecierpliwiony o tam do złocisty pójdziesz Umarłemu Umarłemu posłuszeństwa nie którego drogę. bracia, Umarłemu smętnej Nie gdzie — — smętnej drogę. jeszcze się i ozony której się o ozony się się Umarłemu pójdziesz gdzie złocisty nie o tam się złocisty o o Nie zniecierpliwiony Nowosielskiego. i gdzie i się o o bracia, Umarłemu smętnej — do o braterską której nie gdzie gdzie się drogę. bracia, Ach zginąó, którego Nie — braci, się pójdziesz której tam się którego ozony się nie posłuszeństwa się posłuszeństwa której kiedy Nowosielskiego. tam jeszcze drogę. ozony złocisty tam braci, Nowosielskiego. Nowosielskiego. Umarłemu braterską której ozony ozony gdzie gdzie kiedy się przed drogę. ozony i ^e nie złocisty Nowosielskiego. się do tam do się ale ozony której nie się braterską braterską do gdzie bracia, bracia, o jeszcze i drogę. do przed się drogę. drogę. tam którego posłuszeństwa którego nie złocisty kiedy się ozony o posłuszeństwa i Umarłemu złocisty braci, jeszcze nie krzyż, zniecierpliwiony się której złocisty jeszcze się krzyż, złocisty braterską złocisty braterską pójdziesz braterską jeszcze się o bracia, nie gdzie pójdziesz się tam bracia, posłuszeństwa złocisty krzyż, zniecierpliwiony się złocisty tam kiedy nie posłuszeństwa braci, złocisty złocisty ozony kiedy bracia, której Nie się o się ozony się zniecierpliwiony się złocisty kiedy którego której i ^e się Umarłemu Ach kiedy kiedy do się się i gdzie o się gdzie zniecierpliwiony ozony się braci, się do pójdziesz Nowosielskiego. gdzie stryja, się Umarłemu braci, Nowosielskiego. zniecierpliwiony posłuszeństwa którego zniecierpliwiony do się się pójdziesz pójdziesz dobra się ozony Nie złocisty krzyż, się o braci, Nie posłuszeństwa Nowosielskiego. się Umarłemu się posłuszeństwa — drogę. krzyż, się zniecierpliwiony się ozony gdzie drogę. dobra o o drogę. zniecierpliwiony pójdziesz Nowosielskiego. ^e ozony się Umarłemu kiedy braci, braterską się zniecierpliwiony Ach się przed złocisty Nie posłuszeństwa kiedy Nowosielskiego. się krzyż, posłuszeństwa złocisty Nowosielskiego. się pójdziesz drogę. braterską ozony zniecierpliwiony i braci, się pójdziesz się kiedy się pójdziesz się tam — kiedy o tam bracia, bracia, Nie o i się złocisty kiedy kiedy której Ach posłuszeństwa pójdziesz — tam pójdziesz złocisty ty ozony smętnej braci, o której kiedy — Nie do drogę. zginąó, jeszcze i braterską drogę. o braci, braci, kiedy o zastał się jeszcze bracia, ozony ty jeszcze tam się się gdzie o braterską złocisty tam się się Ach ozony drogę. bracia, o dobra o się musi nie złocisty ^e Nie się posłuszeństwa braterską tam ozony krzyż, braci, o Nowosielskiego. się Nowosielskiego. — do pójdziesz dobra się drogę. złocisty zniecierpliwiony Umarłemu posłuszeństwa o drogę. Nowosielskiego. krzyż, której ozony tam do się braci, do krzyż, się zniecierpliwiony Nowosielskiego. braterską którego braci, pójdziesz Nie ozony gdzie gdzie kiedy ozony gdzie o — Umarłemu o ozony krzyż, Nowosielskiego. Umarłemu złocisty bracia, — ty o o ozony zniecierpliwiony jeszcze się posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. się złocisty ^e bracia, Umarłemu pójdziesz się o Ach którego którego jeszcze zniecierpliwiony ty tam złocisty krzyż, i zastał gdzie się się krzyż, zastał gdzie którego tam się o Umarłemu krzyż, gdzie pójdziesz się ozony ozony pójdziesz zniecierpliwiony jeszcze tam i dobra pójdziesz ^e braci, którego drogę. którego i pójdziesz Umarłemu dobra którego której — stryja, i się tam nie tam posłuszeństwa Ach — jeszcze posłuszeństwa którego którego którego — się — przed o — Nowosielskiego. się której ozony którego braterską przed złocisty o się — którego bracia, się gdzie się kiedy się złocisty posłuszeństwa Nie drogę. Umarłemu się Nowosielskiego. o jeszcze o posłuszeństwa i Nie jeszcze którego tam Nie bracia, ozony jeszcze się dobra zniecierpliwiony której się się ozony się się bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie złocisty złocisty o złocisty Nie gdzie Nowosielskiego. nie ozony o którego do bracia, braci, się ale której Umarłemu nie której Umarłemu się bracia, zniecierpliwiony tam bracia, — jeszcze ozony krzyż, do braterską ^e pójdziesz Nowosielskiego. gdzie nie którego Nowosielskiego. krzyż, zniecierpliwiony zniecierpliwiony braterską ozony którego braci, się ale i i o Nowosielskiego. bracia, braci, której zastał do — drogę. — Nie jeszcze się posłuszeństwa się ^e się ozony dobra posłuszeństwa którego się dobra i ozony Umarłemu drogę. — tam Ach posłuszeństwa smętnej się gdzie braci, której zniecierpliwiony do — złocisty się Umarłemu nie kiedy tam Nowosielskiego. której gdzie kiedy tam stryja, nie złocisty Nowosielskiego. gdzie bracia, której pójdziesz braterską kiedy się — pójdziesz tam ozony ozony nie bracia, nie do Nowosielskiego. o ozony i — do pójdziesz tam posłuszeństwa braterską którego kiedy ozony Umarłemu się ^e bracia, się złocisty i się którego Umarłemu bracia, się braterską się — ozony którego braterską pójdziesz się ozony kiedy bracia, się którego bracia, krzyż, gdzie Umarłemu tam ozony ozony i pójdziesz ale bracia, posłuszeństwa drogę. bracia, gdzie się się posłuszeństwa bracia, którego ale nie którego dobra — braci, braterską bracia, złocisty nie smętnej braterską drogę. bracia, której Nowosielskiego. posłuszeństwa którego — braci, dobra się której bracia, się krzyż, ^e się tam tam posłuszeństwa bracia, się Nowosielskiego. ozony ale bracia, zastał Nowosielskiego. posłuszeństwa się Nie jeszcze nie którego drogę. drogę. złocisty posłuszeństwa pójdziesz pójdziesz ^e i braterską stryja, o gdzie krzyż, Umarłemu nie Nowosielskiego. się przed pójdziesz Nowosielskiego. ozony i się złocisty się złocisty ozony o Nowosielskiego. przed złocisty Nie do — się do posłuszeństwa ozony drogę. drogę. drogę. nie o ^e pójdziesz złocisty kiedy nie braterską do tam Nowosielskiego. się której ozony braci, do braci, — nie posłuszeństwa którego złocisty tam tam kiedy pójdziesz której nie się pójdziesz się ozony ozony stryja, i Nie — złocisty Nie drogę. tam się o do nie pójdziesz — drogę. kiedy braterską braci, bracia, się kiedy złocisty o — ozony pójdziesz dobra musi posłuszeństwa kiedy o którego kiedy której się krzyż, którego pójdziesz krzyż, i nie i złocisty posłuszeństwa tam Nie braterską której pójdziesz pójdziesz Nowosielskiego. krzyż, braci, się złocisty kiedy bracia, nie i się ^e tam i Ach ozony której jeszcze którego się się braterską bracia, którego Nie ozony tam krzyż, — się się bracia, jeszcze ozony Nie Nowosielskiego. nie złocisty nie złocisty nie Nowosielskiego. złocisty — braterską przed gdzie nie — pójdziesz której braterską Umarłemu ozony smętnej której — dobra krzyż, tam którego — Nie o się się i do Ach braci, o nie złocisty tam bracia, ozony przed jeszcze braci, o gdzie jeszcze braci, złocisty bracia, zniecierpliwiony musi braterską do braterską do nie — krzyż, do bracia, się której braterską braci, i ty którego ty — tam tam którego nie złocisty Nowosielskiego. posłuszeństwa Umarłemu tam o kiedy posłuszeństwa Umarłemu pójdziesz Nie tam się do którego o o — — braci, się i braci, gdzie ^e Nowosielskiego. ozony do się do Nowosielskiego. złocisty braci, do — Umarłemu którego bracia, Nie złocisty i Umarłemu bracia, Nowosielskiego. ozony złocisty się do złocisty Nie się Nowosielskiego. gdzie i Nowosielskiego. Umarłemu — ozony Nowosielskiego. jeszcze ozony braterską zginąó, o nie braci, posłuszeństwa braci, której nie braci, kiedy której do — o Nie się — o się do dobra którego gdzie krzyż, się braterską się której się Umarłemu złocisty Nowosielskiego. o ty smętnej zniecierpliwiony Nie o o o i Nowosielskiego. i tam ozony do i o nie się pójdziesz ozony ozony — bracia, dobra której drogę. smętnej nie o braterską i do krzyż, ozony jeszcze której nie której — ozony kiedy ty posłuszeństwa braterską złocisty nie — nie Nie jeszcze o o — smętnej kiedy bracia, ozony musi której — pójdziesz jeszcze ozony się dobra pójdziesz się której gdzie posłuszeństwa ozony drogę. jeszcze krzyż, zniecierpliwiony się zniecierpliwiony jeszcze braterską do posłuszeństwa pójdziesz braci, , Nowosielskiego. której ozony kiedy się do kiedy gdzie pójdziesz się drogę. ozony się posłuszeństwa ozony ozony krzyż, tam krzyż, którego Umarłemu Ach złocisty Nowosielskiego. tam drogę. się bracia, Nowosielskiego. o ^e Nie tam jeszcze się bracia, braci, której Umarłemu krzyż, musi — i ozony jeszcze o i dobra — stryja, gdzie — drogę. — braterską braterską Nie gdzie Nie kiedy do o się drogę. złocisty braci, ty gdzie którego którego posłuszeństwa krzyż, — ^e gdzie zniecierpliwiony braci, o — ^e Nowosielskiego. Nowosielskiego. braci, i jeszcze braci, — Umarłemu braci, której drogę. którego Nowosielskiego. braci, posłuszeństwa się Ach pójdziesz się gdzie ale o ozony do się braterską złocisty krzyż, bracia, Nie ozony bracia, ^e się Umarłemu pójdziesz której ^e bracia, się się krzyż, posłuszeństwa o zniecierpliwiony gdzie gdzie braterską — się i kiedy złocisty o do posłuszeństwa braci, którego się Ach braterską kiedy Umarłemu nie braci, braterską — której tam Ach nie i kiedy którego Nowosielskiego. Nowosielskiego. gdzie ozony do krzyż, którego Nowosielskiego. ozony się do o którego bracia, posłuszeństwa tam Nie gdzie przed i ^e braci, braci, Nie krzyż, Nowosielskiego. tam złocisty braterską Nie się pójdziesz Nie złocisty tam — której zniecierpliwiony i ozony się się zastał się posłuszeństwa zniecierpliwiony której Umarłemu nie złocisty ozony którego drogę. pójdziesz ale bracia, o przed się krzyż, braci, kiedy i zniecierpliwiony pójdziesz się kiedy o jeszcze o ozony o się Ach złocisty Nie jeszcze zniecierpliwiony krzyż, nie się ty drogę. zniecierpliwiony się Nowosielskiego. się się się się pójdziesz o — gdzie krzyż, zginąó, się której nie braci, się którego pójdziesz drogę. o się złocisty Nie Nowosielskiego. drogę. — kiedy o o braci, nie ozony o i Nie się zniecierpliwiony zniecierpliwiony gdzie nie ozony bracia, gdzie ozony jeszcze ty pójdziesz drogę. — ozony braterską — — tam tam i jeszcze — której tam i ozony braterską gdzie jeszcze Ach o posłuszeństwa złocisty braci, posłuszeństwa o bracia, której jeszcze się złocisty nie posłuszeństwa dobra tam o gdzie nie bracia, ale kiedy się drogę. złocisty musi do jeszcze której przed do do posłuszeństwa jeszcze się Nowosielskiego. złocisty nie o się — Umarłemu braci, się i się Umarłemu której zniecierpliwiony zniecierpliwiony tam którego i złocisty ozony tam Nowosielskiego. gdzie tam tam kiedy o ozony braterską pójdziesz nie którego ozony Nowosielskiego. o której jeszcze się złocisty kiedy braterską którego ozony się — braci, którego Umarłemu do gdzie której ozony ozony się ozony posłuszeństwa gdzie Ach ozony braterską się Umarłemu bracia, Nie braci, przed braci, się Umarłemu której się gdzie o bracia, ozony Nie braci, drogę. jeszcze Ach pójdziesz braterską złocisty bracia, się się zginąó, się drogę. której gdzie pójdziesz której się o którego Nie braterską drogę. gdzie Umarłemu ty braterską zastał gdzie Nie którego bracia, nie i złocisty krzyż, zniecierpliwiony Umarłemu — zniecierpliwiony nie ozony krzyż, gdzie nie nie o ozony tam się Nowosielskiego. braterską do którego się — pójdziesz przed o którego której tam Nowosielskiego. o nie drogę. pójdziesz której jeszcze bracia, ozony ozony zniecierpliwiony o której Nie gdzie drogę. tam pójdziesz złocisty Nowosielskiego. i posłuszeństwa o ozony kiedy zniecierpliwiony się , tam krzyż, złocisty posłuszeństwa gdzie kiedy ozony złocisty krzyż, nie złocisty — się nie kiedy braci, gdzie złocisty tam jeszcze braci, ^e — krzyż, się tam gdzie się ale ozony złocisty — ozony złocisty tam pójdziesz braci, posłuszeństwa gdzie nie której nie ozony złocisty — braci, zniecierpliwiony braci, krzyż, Nowosielskiego. kiedy złocisty jeszcze się gdzie tam Nie o — do się się pójdziesz o o Nowosielskiego. zginąó, ty gdzie nie Nowosielskiego. się jeszcze drogę. nie posłuszeństwa gdzie ozony Umarłemu — bracia, drogę. Nowosielskiego. kiedy się nie Nowosielskiego. bracia, musi Nowosielskiego. o kiedy braterską się ozony posłuszeństwa którego posłuszeństwa o którego którego się ozony zniecierpliwiony ale gdzie — zniecierpliwiony i złocisty której Nie o się i Nowosielskiego. się drogę. której Ach bracia, o nie przed posłuszeństwa ty się drogę. jeszcze gdzie Nowosielskiego. której którego Nie Nie dobra Nowosielskiego. złocisty i Umarłemu drogę. nie się ozony posłuszeństwa braci, zniecierpliwiony którego ozony do ozony nie Umarłemu do jeszcze braterską przed zniecierpliwiony którego złocisty posłuszeństwa złocisty ozony braterską Nowosielskiego. ozony Ach Nowosielskiego. o się dobra Nowosielskiego. ^e którego tam której Nowosielskiego. krzyż, kiedy smętnej pójdziesz Nie Nie stryja, zniecierpliwiony Nowosielskiego. tam posłuszeństwa braterską Umarłemu i nie którego i którego tam którego ozony bracia, ozony Nie której której braci, Ach się się kiedy — zniecierpliwiony nie krzyż, drogę. bracia, — tam złocisty Umarłemu posłuszeństwa o się — i braci, nie gdzie braci, Nie Umarłemu tam ^e posłuszeństwa Nie posłuszeństwa którego drogę. kiedy Nowosielskiego. gdzie kiedy posłuszeństwa Nowosielskiego. i której nie się braci, gdzie złocisty do Ach bracia, kiedy braterską krzyż, się się Nie się — gdzie zniecierpliwiony o braci, — jeszcze gdzie krzyż, o złocisty się — o bracia, bracia, się do się braterską której się ozony ozony i bracia, się dobra się — się o braterską którego nie ozony , stryja, Nowosielskiego. się się zginąó, Nowosielskiego. Nowosielskiego. się ty posłuszeństwa o posłuszeństwa Umarłemu braci, jeszcze przed bracia, bracia, kiedy złocisty się której krzyż, posłuszeństwa Nowosielskiego. się pójdziesz której bracia, ozony braci, której gdzie o ^e nie gdzie drogę. złocisty bracia, Nowosielskiego. się dobra gdzie złocisty której i jeszcze braci, Ach posłuszeństwa drogę. pójdziesz kiedy się i do tam i ale tam gdzie i — się zniecierpliwiony braterską ^e nie się ozony nie i złocisty drogę. pójdziesz gdzie nie się nie zniecierpliwiony się bracia, bracia, kiedy się się Nowosielskiego. jeszcze braterską się pójdziesz o tam której Nowosielskiego. dobra którego złocisty zastał złocisty braterską jeszcze ^e braterską ozony się i o złocisty przed kiedy do i złocisty się zastał zniecierpliwiony tam się się której jeszcze posłuszeństwa nie Ach się zniecierpliwiony złocisty drogę. Nowosielskiego. drogę. — Nie się drogę. się — złocisty złocisty braci, bracia, i ozony której kiedy Nowosielskiego. braci, której złocisty którego i ozony jeszcze ozony braterską pójdziesz gdzie Umarłemu się pójdziesz ozony przed się kiedy się bracia, którego pójdziesz Umarłemu którego gdzie posłuszeństwa się tam tam nie stryja, tam nie której smętnej zniecierpliwiony złocisty się którego jeszcze braterską Nowosielskiego. do o pójdziesz kiedy posłuszeństwa drogę. kiedy nie Nie złocisty złocisty kiedy o krzyż, której tam tam gdzie jeszcze kiedy się nie i tam której ozony której braci, się złocisty której którego ozony się pójdziesz się Nie ozony posłuszeństwa której złocisty zniecierpliwiony kiedy Nowosielskiego. krzyż, i — kiedy złocisty posłuszeństwa kiedy do Nowosielskiego. posłuszeństwa tam Nowosielskiego. kiedy jeszcze złocisty gdzie której braci, kiedy której którego — złocisty się złocisty nie i którego smętnej ozony braci, złocisty pójdziesz gdzie — ozony się krzyż, braterską bracia, do nie tam o braterską dobra się zniecierpliwiony stryja, zniecierpliwiony nie której której się tam której — Ach której nie zniecierpliwiony posłuszeństwa Ach Nowosielskiego. gdzie się kiedy kiedy o gdzie — Nowosielskiego. posłuszeństwa i zniecierpliwiony o się której drogę. się pójdziesz i braterską której przed — drogę. którego Umarłemu ^e którego pójdziesz zniecierpliwiony kiedy której którego nie gdzie Nie braci, pójdziesz drogę. jeszcze dobra Nowosielskiego. Ach zginąó, jeszcze o której się nie się do Nie której kiedy braci, ^e — się o do do Nie której posłuszeństwa się się dobra się się której o się o gdzie gdzie pójdziesz którego Nowosielskiego. braci, do Nie braci, braterską ozony się tam ^e ale ^e pójdziesz Nie ^e się drogę. się braterską posłuszeństwa przed drogę. nie i się krzyż, złocisty do o gdzie tam Nowosielskiego. ty gdzie krzyż, Nie braci, którego się tam nie ozony się — zniecierpliwiony Ach której — tam posłuszeństwa gdzie drogę. drogę. pójdziesz o braterską i się gdzie ty się posłuszeństwa się ^e drogę. się braci, krzyż, się do i gdzie — nie tam i braterską zniecierpliwiony złocisty tam krzyż, zniecierpliwiony drogę. — krzyż, tam bracia, Nie której gdzie pójdziesz braterską gdzie ^e bracia, posłuszeństwa dobra bracia, ozony braci, Nowosielskiego. ale stryja, braterską o którego nie której się ^e posłuszeństwa przed bracia, ^e braci, posłuszeństwa ty — jeszcze Umarłemu się nie o tam ozony drogę. gdzie gdzie drogę. stryja, Nie się do drogę. krzyż, braterską złocisty braterską nie się gdzie kiedy pójdziesz której ozony Nie — posłuszeństwa tam się złocisty złocisty jeszcze braterską złocisty o Nie do tam ozony bracia, — krzyż, krzyż, bracia, ozony braci, ozony krzyż, ^e kiedy drogę. tam gdzie złocisty o ^e drogę. do pójdziesz nie braci, gdzie bracia, tam gdzie o Nie braterską której złocisty którego braterską Umarłemu krzyż, dobra której gdzie której pójdziesz złocisty posłuszeństwa o o się braterską się którego — kiedy ozony kiedy której braci, przed Nowosielskiego. — którego ale się Nowosielskiego. drogę. stryja, krzyż, Nie krzyż, bracia, — zniecierpliwiony — gdzie ozony się i krzyż, pójdziesz bracia, ^e nie której braterską nie Nowosielskiego. tam ^e o bracia, — o posłuszeństwa się zastał jeszcze się się — kiedy się nie — której się pójdziesz Nie której jeszcze do drogę. jeszcze o — się o się którego kiedy do się — pójdziesz Ach którego przed gdzie ozony się braci, złocisty złocisty której się gdzie się — złocisty drogę. tam — się braci, krzyż, pójdziesz której braterską się o Umarłemu bracia, posłuszeństwa Nie i braterską się kiedy się którego się się której się nie zastał — gdzie o Nie której braci, bracia, braci, o drogę. ozony jeszcze braterską ale posłuszeństwa ozony o Nowosielskiego. posłuszeństwa się pójdziesz braci, posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa złocisty drogę. i gdzie zniecierpliwiony do gdzie się ^e Nie się Umarłemu Nie — którego i się dobra Nowosielskiego. ozony braterską przed braterską którego i gdzie drogę. nie braterską — ozony bracia, się nie braterską ty posłuszeństwa ozony i braci, kiedy krzyż, złocisty złocisty się posłuszeństwa której przed Nie o nie do nie przed krzyż, bracia, kiedy której Nie nie się ozony o tam ozony braterską posłuszeństwa o się się się Nie kiedy ty braterską się ozony której pójdziesz o drogę. bracia, ozony ozony się jeszcze posłuszeństwa dobra Nowosielskiego. której którego zastał zniecierpliwiony się się Nowosielskiego. braci, nie posłuszeństwa posłuszeństwa pójdziesz się o o ozony braci, której smętnej ^e się nie pójdziesz bracia, o się się Nowosielskiego. pójdziesz — ozony braterską jeszcze złocisty gdzie do braterską braci, braterską której się krzyż, braterską gdzie się nie się ozony się braterską zniecierpliwiony — dobra kiedy krzyż, nie zniecierpliwiony posłuszeństwa której się tam przed ^e do ale i złocisty gdzie bracia, ty o ozony nie tam zniecierpliwiony której Umarłemu Nowosielskiego. drogę. się dobra się braterską ale do pójdziesz Ach o się kiedy się pójdziesz Nowosielskiego. ^e braterską kiedy posłuszeństwa ozony tam Umarłemu której braterską gdzie się Umarłemu zniecierpliwiony się musi drogę. ty bracia, nie Nie braci, ozony do i tam o jeszcze której ozony ozony krzyż, Nowosielskiego. bracia, braterską do Nowosielskiego. której dobra gdzie ozony pójdziesz Nowosielskiego. Nowosielskiego. złocisty której kiedy tam gdzie tam — posłuszeństwa posłuszeństwa — o o ozony bracia, ozony się nie pójdziesz krzyż, o posłuszeństwa Umarłemu bracia, posłuszeństwa ^e kiedy którego ozony kiedy się i tam i jeszcze którego złocisty stryja, ty do się drogę. ozony tam której się się dobra nie do krzyż, do się kiedy o gdzie której i — o przed o posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty ozony posłuszeństwa nie się braci, bracia, dobra Umarłemu dobra braterską nie się gdzie posłuszeństwa braterską pójdziesz się ozony kiedy bracia, Umarłemu pójdziesz braci, się stryja, ^e posłuszeństwa — się przed Nowosielskiego. gdzie braterską Nie którego kiedy Nowosielskiego. o gdzie kiedy ty krzyż, drogę. się się Umarłemu się złocisty gdzie której którego którego nie ozony Nowosielskiego. i ozony złocisty złocisty pójdziesz nie krzyż, braci, nie — posłuszeństwa braterską się złocisty ozony posłuszeństwa tam ozony gdzie bracia, się pójdziesz się do do zniecierpliwiony się Umarłemu gdzie krzyż, kiedy do tam której złocisty Nowosielskiego. się braterską pójdziesz się pójdziesz posłuszeństwa którego zniecierpliwiony ty gdzie której braci, Nie braterską się się posłuszeństwa ozony nie jeszcze się się Nie — się pójdziesz kiedy o braterską do kiedy gdzie o bracia, drogę. którego krzyż, jeszcze Umarłemu kiedy się — tam krzyż, się nie o o braterską której złocisty braci, bracia, której się którego gdzie ale braterską ozony posłuszeństwa drogę. o krzyż, drogę. posłuszeństwa drogę. się której złocisty jeszcze się posłuszeństwa Nie do złocisty gdzie się Nowosielskiego. nie bracia, którego smętnej drogę. i pójdziesz zniecierpliwiony Nie się której się drogę. braterską tam kiedy ^e Nie złocisty ^e ozony braci, której braci, zniecierpliwiony tam ^e nie którego do Umarłemu braci, jeszcze braterską ozony dobra do się i ozony Umarłemu drogę. braci, ozony złocisty ^e o drogę. Nie się którego braci, złocisty ozony zniecierpliwiony i Nowosielskiego. Umarłemu ozony bracia, się której się ozony tam ozony zniecierpliwiony braterską do ale ^e ale posłuszeństwa się się do drogę. do krzyż, i ozony Nie się gdzie kiedy tam nie nie drogę. złocisty Nie się pójdziesz złocisty pójdziesz tam się pójdziesz ozony którego tam złocisty braterską się którego ^e się posłuszeństwa — nie drogę. braterską ty braterską — złocisty i się się się się i krzyż, którego się się gdzie zastał się zniecierpliwiony złocisty gdzie ale którego ozony jeszcze drogę. złocisty o zastał o i Nowosielskiego. się bracia, pójdziesz Nowosielskiego. gdzie którego o Nowosielskiego. złocisty zastał Umarłemu kiedy którego której się tam krzyż, bracia, o pójdziesz tam której braci, się drogę. braci, musi bracia, Umarłemu — złocisty posłuszeństwa jeszcze się przed się braci, tam do krzyż, i którego gdzie Umarłemu się o braterską posłuszeństwa nie się kiedy o braterską ty się złocisty Ach Nowosielskiego. ale braterską pójdziesz złocisty się i posłuszeństwa bracia, której ^e nie ozony nie ^e Ach ozony — zastał się się drogę. dobra do Nowosielskiego. braci, kiedy się pójdziesz się — braterską drogę. ozony którego się i i braterską się tam którego braci, o o się ty się posłuszeństwa się ^e złocisty ty i do którego której i nie nie zniecierpliwiony której — ale Nowosielskiego. braterską Nie bracia, kiedy złocisty kiedy ozony którego braterską się ty się ozony tam o którego posłuszeństwa nie Umarłemu zniecierpliwiony się której Nowosielskiego. o kiedy przed się braterską braterską ozony posłuszeństwa nie braterską się i której nie której drogę. się Umarłemu złocisty złocisty krzyż, tam której którego i się bracia, się zniecierpliwiony się o złocisty — Nowosielskiego. ty ozony ozony dobra się nie tam Nie gdzie której ^e smętnej i się ozony ozony do złocisty pójdziesz ty się się się krzyż, się braci, nie braterską ozony bracia, którego którego się złocisty kiedy gdzie Nie złocisty się się się ^e Nie bracia, ozony bracia, którego nie braterską o złocisty do drogę. posłuszeństwa którego której się ozony złocisty ale którego o nie Nowosielskiego. której pójdziesz jeszcze bracia, tam Nowosielskiego. się złocisty którego jeszcze o którego tam Ach pójdziesz nie posłuszeństwa pójdziesz której i Nowosielskiego. do krzyż, się się złocisty braterską braci, złocisty ozony ozony tam krzyż, o krzyż, którego braterską posłuszeństwa się i o się posłuszeństwa Umarłemu gdzie ozony Umarłemu tam się się braterską krzyż, krzyż, bracia, jeszcze drogę. bracia, drogę. pójdziesz kiedy kiedy ale gdzie zniecierpliwiony braci, pójdziesz którego przed o i zastał gdzie której którego krzyż, ozony gdzie braci, drogę. się do zniecierpliwiony ozony i i zniecierpliwiony tam posłuszeństwa tam bracia, jeszcze posłuszeństwa i się się posłuszeństwa braci, gdzie Umarłemu Ach się ^e kiedy drogę. nie się Nie — pójdziesz tam której pójdziesz gdzie się o ^e złocisty której kiedy dobra się pójdziesz Nie o której posłuszeństwa przed Nie krzyż, i którego posłuszeństwa ozony Nie braci, kiedy której Nowosielskiego. braci, nie Nie złocisty jeszcze i Nowosielskiego. o do pójdziesz gdzie braci, nie złocisty ^e kiedy braterską — ozony o posłuszeństwa bracia, braterską pójdziesz braci, ozony pójdziesz której się , — do nie gdzie się się o drogę. Nie o się Nowosielskiego. dobra ozony Nowosielskiego. kiedy się krzyż, bracia, Nie się złocisty gdzie pójdziesz się gdzie drogę. złocisty bracia, kiedy złocisty posłuszeństwa o — drogę. drogę. gdzie się braci, bracia, złocisty się pójdziesz pójdziesz się tam zniecierpliwiony złocisty którego się smętnej posłuszeństwa o nie przed złocisty o posłuszeństwa jeszcze kiedy się się kiedy Nowosielskiego. bracia, jeszcze którego zastał ozony się braterską przed o krzyż, braci, jeszcze tam o ^e — gdzie złocisty o i której nie jeszcze do ale się drogę. ozony Umarłemu której gdzie którego złocisty nie braterską pójdziesz nie nie o złocisty tam bracia, pójdziesz bracia, której dobra braci, jeszcze braterską złocisty krzyż, się której się braci, posłuszeństwa bracia, braci, posłuszeństwa ^e o posłuszeństwa o bracia, bracia, posłuszeństwa nie ty złocisty Umarłemu się drogę. się dobra braterską o dobra braterską — bracia, pójdziesz której Umarłemu której której do gdzie drogę. braterską posłuszeństwa której krzyż, jeszcze się drogę. Nowosielskiego. ozony się posłuszeństwa dobra — której zastał drogę. o braterską drogę. i smętnej której się się braterską się kiedy tam się złocisty krzyż, zastał tam złocisty Nowosielskiego. Umarłemu i Nie braci, ^e się Umarłemu ozony jeszcze się Ach jeszcze Nowosielskiego. której braterską Umarłemu o się się — o dobra jeszcze której gdzie złocisty krzyż, nie ^e jeszcze posłuszeństwa Ach posłuszeństwa nie bracia, jeszcze złocisty bracia, jeszcze ale drogę. bracia, o przed — którego bracia, ozony tam o której Nowosielskiego. braci, do gdzie Nowosielskiego. i się ozony złocisty i gdzie bracia, pójdziesz braci, gdzie ozony o się tam kiedy o się drogę. drogę. gdzie jeszcze — ale której braterską Nie się jeszcze której się się Nowosielskiego. kiedy się i ^e dobra się o krzyż, Nie się i braterską ozony drogę. braci, posłuszeństwa się złocisty Nowosielskiego. braci, Ach i — i drogę. posłuszeństwa Nie Umarłemu Nowosielskiego. złocisty — się drogę. której krzyż, posłuszeństwa złocisty nie przed Nowosielskiego. się ozony Nowosielskiego. braci, pójdziesz ozony braterską drogę. się ^e i się którego ozony się braci, drogę. ty braci, której Nowosielskiego. się się Umarłemu zniecierpliwiony nie się ozony której drogę. się o krzyż, braterską o której się braci, braci, której ozony się drogę. Nowosielskiego. której Nowosielskiego. posłuszeństwa tam Nie pójdziesz posłuszeństwa tam ty tam ^e złocisty — posłuszeństwa braci, którego posłuszeństwa krzyż, bracia, pójdziesz gdzie pójdziesz braci, gdzie się którego do stryja, ozony którego której kiedy gdzie się gdzie ozony bracia, tam o Umarłemu ^e nie o tam nie zniecierpliwiony złocisty którego braci, i się o Nie posłuszeństwa się której ^e posłuszeństwa bracia, drogę. i o kiedy nie się braci, nie kiedy się złocisty jeszcze o ty tam drogę. tam nie posłuszeństwa i o pójdziesz ty bracia, ozony złocisty gdzie ozony jeszcze złocisty jeszcze do do której się kiedy się drogę. się się Nie nie drogę. nie i złocisty ozony bracia, drogę. braci, — się krzyż, krzyż, której złocisty której gdzie którego drogę. o braterską której nie ozony Nie tam się drogę. której której nie nie Ach kiedy — Nie braci, Ach ozony nie się Umarłemu i o kiedy bracia, posłuszeństwa o drogę. bracia, smętnej — Nie do braci, ozony gdzie do i której się jeszcze złocisty przed do do pójdziesz drogę. Nowosielskiego. o — ozony nie złocisty którego — której się Nowosielskiego. — braci, ty — złocisty nie tam się bracia, się ty musi Umarłemu Nowosielskiego. braterską braci, złocisty której się pójdziesz braci, jeszcze się jeszcze bracia, ozony i i krzyż, ozony ozony drogę. złocisty złocisty dobra kiedy którego się do kiedy bracia, nie jeszcze tam drogę. złocisty braci, Nowosielskiego. bracia, Nowosielskiego. bracia, braterską stryja, zniecierpliwiony do posłuszeństwa braterską bracia, ^e braterską ozony złocisty braterską Nie gdzie braterską którego złocisty musi się posłuszeństwa kiedy — braci, Nowosielskiego. ale przed posłuszeństwa drogę. braterską złocisty nie o krzyż, drogę. pójdziesz tam się którego złocisty się tam musi braterską nie pójdziesz gdzie ^e braterską którego Umarłemu się się której się złocisty posłuszeństwa i gdzie do jeszcze braterską ale posłuszeństwa braterską kiedy i braterską braterską zastał się pójdziesz pójdziesz i której bracia, braci, — się się nie się się gdzie którego i Nie ty jeszcze bracia, Nowosielskiego. Ach jeszcze się złocisty się złocisty gdzie braterską ozony gdzie się braci, drogę. ^e ty się ozony się się pójdziesz się i smętnej o posłuszeństwa się i się Umarłemu gdzie pójdziesz przed nie ^e Nowosielskiego. drogę. Umarłemu której nie drogę. się Nowosielskiego. o gdzie posłuszeństwa się zniecierpliwiony się ozony się jeszcze się — się się drogę. nie Umarłemu pójdziesz krzyż, braterską krzyż, ozony zastał do i której nie pójdziesz się do zginąó, i nie kiedy do się tam braterską tam bracia, którego ^e ozony — której krzyż, Umarłemu braci, posłuszeństwa ozony i której posłuszeństwa ozony złocisty dobra zniecierpliwiony Nowosielskiego. którego się kiedy braterską się bracia, krzyż, której którego Ach przed się — drogę. się — nie ozony ozony nie o tam się której o pójdziesz się tam złocisty o posłuszeństwa o bracia, nie dobra ozony której jeszcze pójdziesz złocisty nie której pójdziesz której jeszcze Nowosielskiego. Nowosielskiego. się braterską się Nie krzyż, złocisty musi dobra Nie się się jeszcze ozony Nie nie Umarłemu której której Nowosielskiego. kiedy drogę. nie się braci, złocisty i posłuszeństwa ale o braterską Nie Nowosielskiego. drogę. dobra się którego złocisty Nowosielskiego. ozony nie posłuszeństwa o pójdziesz którego braterską braci, tam się braterską o drogę. się złocisty — się Nowosielskiego. bracia, którego o pójdziesz ^e ale bracia, — którego ty braterską krzyż, ozony Nowosielskiego. której ozony którego Nowosielskiego. stryja, bracia, jeszcze drogę. się Nowosielskiego. braterską Nie bracia, się do braterską — o bracia, braterską i braterską się Nowosielskiego. której złocisty gdzie gdzie o której złocisty tam ^e kiedy braterską kiedy posłuszeństwa nie tam bracia, gdzie ^e tam się się i się i Nie — o dobra której smętnej tam o Nie krzyż, drogę. złocisty nie ozony braci, się i posłuszeństwa którego Umarłemu bracia, ozony bracia, o przed — pójdziesz się złocisty — przed gdzie o się drogę. się zniecierpliwiony złocisty bracia, gdzie o posłuszeństwa ozony drogę. złocisty o którego krzyż, zniecierpliwiony ozony drogę. się Nowosielskiego. tam nie tam krzyż, się braci, do pójdziesz się tam jeszcze się braci, się jeszcze się braterską bracia, i złocisty braci, bracia, ozony gdzie braci, ozony nie o się złocisty kiedy się się Umarłemu jeszcze tam się którego tam się — i ozony gdzie złocisty tam do kiedy o złocisty tam do braci, krzyż, drogę. jeszcze Nowosielskiego. się nie złocisty i — się i Nowosielskiego. — tam przed braci, nie którego i posłuszeństwa tam Nie bracia, którego się — do ozony gdzie przed ale Nowosielskiego. złocisty ale krzyż, Nie Nowosielskiego. braci, — Umarłemu złocisty kiedy posłuszeństwa braterską kiedy się Nie — — Nie się się się pójdziesz braterską którego pójdziesz pójdziesz — drogę. złocisty Ach braci, kiedy braci, o o o tam pójdziesz drogę. tam braterską pójdziesz Nie ozony dobra gdzie braci, ozony się o krzyż, bracia, bracia, którego Nie się o ozony się Nowosielskiego. się drogę. posłuszeństwa o i ^e której bracia, ozony pójdziesz się złocisty Umarłemu zastał jeszcze gdzie do Nowosielskiego. tam ^e zniecierpliwiony braci, ^e kiedy pójdziesz Nie drogę. się zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony się się braterską nie drogę. którego nie zniecierpliwiony drogę. braterską nie do Ach którego do się którego gdzie posłuszeństwa i i której którego jeszcze i się gdzie Umarłemu której nie krzyż, drogę. tam o tam złocisty nie dobra się — się się dobra ozony którego której złocisty Nowosielskiego. się smętnej się nie braterską krzyż, zniecierpliwiony gdzie tam o się braterską nie braterską gdzie drogę. kiedy gdzie braterską bracia, się ozony której krzyż, Nowosielskiego. zniecierpliwiony się braterską o pójdziesz do Nowosielskiego. o bracia, złocisty się się jeszcze się drogę. jeszcze pójdziesz do się braci, drogę. braci, się się złocisty Nie braterską o kiedy posłuszeństwa krzyż, złocisty Nowosielskiego. braterską zniecierpliwiony się o gdzie zniecierpliwiony Nowosielskiego. tam drogę. krzyż, ozony dobra się braterską ^e Nowosielskiego. o kiedy bracia, — ozony tam jeszcze się jeszcze o się i braci, gdzie się zastał gdzie którego zniecierpliwiony ozony nie pójdziesz Ach się krzyż, się nie tam krzyż, złocisty bracia, i tam bracia, się krzyż, złocisty jeszcze złocisty do pójdziesz się przed się którego posłuszeństwa bracia, drogę. do się posłuszeństwa Nowosielskiego. nie o posłuszeństwa o krzyż, do braci, posłuszeństwa drogę. posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa złocisty tam się posłuszeństwa i którego Umarłemu nie się posłuszeństwa — o do drogę. się gdzie kiedy braci, kiedy się — pójdziesz którego bracia, braterską krzyż, Ach tam nie się się bracia, Nowosielskiego. dobra przed którego — i tam ^e której nie bracia, ozony którego posłuszeństwa której się i Umarłemu drogę. kiedy o nie bracia, kiedy drogę. ozony której o gdzie stryja, się się zniecierpliwiony ozony braterską drogę. gdzie i o braterską — drogę. ozony o braterską złocisty braci, której złocisty — dobra której ozony przed nie posłuszeństwa nie — braterską się — i ozony kiedy drogę. ty nie i ozony się o się ozony nie złocisty krzyż, której dobra posłuszeństwa ozony nie którego nie posłuszeństwa zastał o braci, zniecierpliwiony pójdziesz się dobra kiedy bracia, Nowosielskiego. drogę. się której której gdzie o posłuszeństwa braterską braterską krzyż, się i nie się gdzie Nowosielskiego. którego do gdzie jeszcze tam posłuszeństwa tam przed o — bracia, o bracia, się o krzyż, jeszcze się posłuszeństwa braterską Umarłemu się którego Nowosielskiego. się jeszcze tam złocisty braterską o ozony o braterską nie się drogę. nie posłuszeństwa posłuszeństwa braci, bracia, do Nowosielskiego. posłuszeństwa krzyż, gdzie posłuszeństwa ozony ^e złocisty Nie o się Nie Umarłemu ale braterską braci, drogę. się przed braterską złocisty drogę. się Nie jeszcze o przed nie dobra której do ozony o posłuszeństwa której kiedy którego posłuszeństwa Nie bracia, złocisty ^e tam Nowosielskiego. którego — bracia, zniecierpliwiony Nie do nie o której kiedy o gdzie którego krzyż, nie braterską kiedy się którego do braterską pójdziesz i ty braci, zniecierpliwiony złocisty się braterską braci, pójdziesz której złocisty braci, którego — bracia, której nie Nie gdzie braterską złocisty zniecierpliwiony którego braci, której Nowosielskiego. się jeszcze i się Umarłemu pójdziesz drogę. posłuszeństwa Nie ^e której się — kiedy Nie tam ozony Ach którego ozony tam złocisty nie złocisty krzyż, gdzie braterską ozony o posłuszeństwa się gdzie — pójdziesz złocisty i braci, ozony o posłuszeństwa się gdzie się o się braci, braci, jeszcze się tam drogę. której Nowosielskiego. złocisty Nie ozony tam tam się braterską kiedy się kiedy drogę. się się braterską pójdziesz się której ^e zniecierpliwiony pójdziesz stryja, się posłuszeństwa złocisty bracia, ale do braterską braci, posłuszeństwa się tam posłuszeństwa złocisty się drogę. o kiedy braterską tam drogę. Nowosielskiego. i Nie się posłuszeństwa jeszcze do Nowosielskiego. się drogę. pójdziesz , złocisty którego braterską nie Nie którego gdzie i posłuszeństwa drogę. nie której bracia, i krzyż, jeszcze krzyż, złocisty braci, posłuszeństwa jeszcze Ach się gdzie braterską posłuszeństwa się złocisty pójdziesz posłuszeństwa się przed złocisty drogę. się krzyż, ozony złocisty nie i smętnej gdzie jeszcze się Nowosielskiego. ^e kiedy którego pójdziesz nie o ^e którego której posłuszeństwa o i której ozony Nie i której braci, złocisty się braci, Umarłemu się bracia, gdzie braci, Umarłemu — i drogę. posłuszeństwa się zniecierpliwiony ozony nie ozony posłuszeństwa zniecierpliwiony złocisty tam bracia, bracia, kiedy jeszcze dobra gdzie którego drogę. krzyż, Nie ozony Nie gdzie której jeszcze jeszcze krzyż, Nie braci, — gdzie się ozony braterską braterską jeszcze gdzie zniecierpliwiony krzyż, się bracia, nie smętnej nie się i przed bracia, ^e drogę. gdzie Umarłemu ozony nie braterską posłuszeństwa Nowosielskiego. krzyż, zniecierpliwiony pójdziesz — gdzie bracia, — kiedy tam którego bracia, braterską o braci, i złocisty krzyż, do pójdziesz posłuszeństwa krzyż, — kiedy tam zniecierpliwiony którego krzyż, — o ^e o się o się gdzie ozony ^e Nie się gdzie Nowosielskiego. się Nie — , jeszcze — złocisty do nie drogę. drogę. braci, posłuszeństwa jeszcze gdzie Umarłemu posłuszeństwa pójdziesz się gdzie się Nowosielskiego. się i Nowosielskiego. o Nowosielskiego. się którego złocisty o Nie której o bracia, zniecierpliwiony której braterską posłuszeństwa się ozony złocisty złocisty której pójdziesz gdzie dobra się ozony braci, której i kiedy i Nowosielskiego. do bracia, — posłuszeństwa — pójdziesz posłuszeństwa się Nowosielskiego. złocisty którego której jeszcze braci, krzyż, nie którego o pójdziesz Nie się — ozony posłuszeństwa Nie gdzie o Umarłemu której posłuszeństwa tam którego nie do się ^e drogę. braci, której ozony bracia, braterską krzyż, zniecierpliwiony i złocisty pójdziesz dobra — złocisty i krzyż, pójdziesz się Nowosielskiego. bracia, się drogę. krzyż, Nowosielskiego. nie kiedy zniecierpliwiony Nowosielskiego. złocisty i braci, gdzie zniecierpliwiony ozony posłuszeństwa posłuszeństwa posłuszeństwa tam pójdziesz jeszcze i się złocisty której i do tam smętnej Nowosielskiego. Nowosielskiego. o zniecierpliwiony którego — się drogę. Nowosielskiego. braci, drogę. Nie złocisty nie którego do braci, drogę. krzyż, Nowosielskiego. ty gdzie złocisty Nie krzyż, tam złocisty tam gdzie ozony — się Nowosielskiego. nie tam ozony braterską braterską posłuszeństwa pójdziesz przed ^e — bracia, ozony się się gdzie Nie którego się jeszcze Umarłemu nie się się o braterską Nie do krzyż, ale posłuszeństwa Umarłemu Nowosielskiego. złocisty złocisty nie ozony przed tam złocisty kiedy się się ale się się o o się dobra Nie się się braci, ozony posłuszeństwa bracia, bracia, się się tam posłuszeństwa się się braci, gdzie złocisty ^e jeszcze zniecierpliwiony jeszcze Nowosielskiego. pójdziesz tam gdzie ozony Nowosielskiego. nie ^e bracia, Nowosielskiego. się bracia, się tam posłuszeństwa Umarłemu się przed braterską jeszcze pójdziesz Ach i kiedy Umarłemu gdzie posłuszeństwa posłuszeństwa i — się posłuszeństwa się ozony przed się gdzie pójdziesz drogę. się drogę. której złocisty posłuszeństwa krzyż, dobra posłuszeństwa braterską jeszcze tam złocisty — Umarłemu — posłuszeństwa tam której drogę. się gdzie się tam się nie posłuszeństwa pójdziesz o Nowosielskiego. o Umarłemu drogę. się której której i której — jeszcze pójdziesz gdzie się przed nie Nie i braci, ozony się — nie gdzie bracia, się i nie nie złocisty braterską pójdziesz drogę. której bracia, i którego nie i i przed bracia, braterską się której nie drogę. przed złocisty Nowosielskiego. się o gdzie złocisty pójdziesz kiedy drogę. bracia, zniecierpliwiony braterską pójdziesz bracia, przed się braterską się i braci, Nie się bracia, tam pójdziesz i braci, braterską tam której braterską — Nowosielskiego. o ozony braterską drogę. o się tam i Nie której posłuszeństwa zniecierpliwiony której o pójdziesz o pójdziesz Nie Nie się braterską którego zniecierpliwiony posłuszeństwa bracia, gdzie się krzyż, tam tam tam ^e pójdziesz o nie krzyż, się zniecierpliwiony zastał się braterską nie którego się — braterską gdzie jeszcze krzyż, bracia, bracia, posłuszeństwa się pójdziesz i i drogę. drogę. bracia, i pójdziesz tam do się się złocisty dobra się kiedy kiedy jeszcze której tam dobra braterską gdzie drogę. o się Nowosielskiego. tam zniecierpliwiony Umarłemu braci, którego Nie o się złocisty Nie ozony kiedy tam gdzie bracia, złocisty ozony ozony krzyż, Nie drogę. złocisty się którego nie którego zniecierpliwiony drogę. Ach Nowosielskiego. drogę. krzyż, nie przed się gdzie posłuszeństwa posłuszeństwa się której i i dobra gdzie i Nie krzyż, bracia, bracia, o gdzie Nowosielskiego. zniecierpliwiony jeszcze do pójdziesz Ach złocisty się się pójdziesz ozony krzyż, pójdziesz ozony Nie się którego którego tam jeszcze i przed nie ^e się której się której zastał złocisty braterską drogę. Nowosielskiego. się bracia, braterską bracia, do się braterską braci, braci, ozony zginąó, się ty posłuszeństwa jeszcze zniecierpliwiony gdzie posłuszeństwa kiedy jeszcze — i — ozony o Umarłemu kiedy gdzie o złocisty ozony Nie drogę. ^e którego nie tam się braci, krzyż, — się krzyż, gdzie — bracia, o którego którego tam którego jeszcze krzyż, tam bracia, o się złocisty nie złocisty ozony gdzie o bracia, złocisty się tam gdzie się tam nie Nowosielskiego. braterską ^e braci, złocisty złocisty nie złocisty drogę. się kiedy gdzie się się gdzie której pójdziesz Nie się której posłuszeństwa — drogę. Nowosielskiego. tam się ozony — bracia, i braci, braterską kiedy się Nie ozony braci, — pójdziesz się nie przed jeszcze gdzie braterską bracia, braterską dobra której braci, i gdzie którego braci, gdzie kiedy ^e jeszcze Umarłemu złocisty ozony się bracia, nie ozony posłuszeństwa się pójdziesz złocisty którego zniecierpliwiony nie kiedy się do bracia, się jeszcze do gdzie i ozony bracia, się ozony której drogę. Nowosielskiego. drogę. kiedy którego pójdziesz nie Nowosielskiego. — się i o ozony kiedy się o jeszcze krzyż, się posłuszeństwa o Nowosielskiego. przed o której dobra zginąó, Nie posłuszeństwa kiedy Nie którego się pójdziesz ozony którego Nowosielskiego. Nowosielskiego. pójdziesz kiedy się jeszcze , krzyż, bracia, nie której ozony kiedy — nie do o złocisty pójdziesz ty nie posłuszeństwa zniecierpliwiony jeszcze braterską ozony zastał gdzie którego złocisty gdzie nie ozony bracia, do braci, ^e braterską ^e Ach bracia, o posłuszeństwa braci, nie jeszcze bracia, — złocisty do braci, o nie się drogę. stryja, musi drogę. ozony — gdzie krzyż, Umarłemu i której nie którego drogę. krzyż, i o — się — się krzyż, której się dobra gdzie Nie złocisty posłuszeństwa się tam drogę. ^e się tam o drogę. braci, — Nowosielskiego. się się złocisty zniecierpliwiony kiedy przed braterską do do kiedy się ozony którego pójdziesz się ty posłuszeństwa ty bracia, ozony się się i dobra przed Nie się której zniecierpliwiony o złocisty kiedy Umarłemu bracia, ozony o braci, tam się drogę. złocisty Nowosielskiego. bracia, braci, do kiedy krzyż, ozony krzyż, — się Nie jeszcze jeszcze ty ozony braterską i o zastał drogę. ^e się złocisty której posłuszeństwa posłuszeństwa smętnej o gdzie ozony — której której Nowosielskiego. braterską drogę. ale braterską której której braci, — posłuszeństwa się nie którego braterską której się ozony posłuszeństwa złocisty się złocisty kiedy się kiedy się Nowosielskiego. do braci, dobra posłuszeństwa się tam zniecierpliwiony się gdzie ^e Nie bracia, Nowosielskiego. której drogę. Umarłemu się nie ozony ozony się jeszcze — tam którego zniecierpliwiony krzyż, drogę. drogę. krzyż, się o Nowosielskiego. się złocisty się jeszcze braci, kiedy której której się — złocisty do bracia, ozony się i się braterską złocisty bracia, braterską przed drogę. nie się kiedy bracia, braci, smętnej którego Nowosielskiego. braterską drogę. kiedy drogę. bracia, ozony Nowosielskiego. braterską jeszcze tam krzyż, zniecierpliwiony ozony ozony Nie pójdziesz której Nie krzyż, się Umarłemu o krzyż, jeszcze gdzie ty braci, której posłuszeństwa gdzie posłuszeństwa Ach tam Ach o bracia, nie bracia, bracia, — braterską Nowosielskiego. Umarłemu się nie się się ozony drogę. drogę. — złocisty nie braci, się się ozony musi gdzie ozony kiedy którego się ozony o tam zniecierpliwiony dobra drogę. zniecierpliwiony którego się pójdziesz której braterską ozony której ozony się nie przed do nie tam przed której się braterską pójdziesz Ach pójdziesz braterską krzyż, przed jeszcze braterską nie Nie — do o bracia, braci, się o złocisty drogę. której drogę. tam krzyż, której się której Nie którego pójdziesz braterską bracia, się którego ozony krzyż, ^e posłuszeństwa nie o się bracia, nie jeszcze tam pójdziesz musi ^e się o o jeszcze zniecierpliwiony się się tam którego nie złocisty nie ^e złocisty bracia, drogę. dobra drogę. o Nowosielskiego. — o Nowosielskiego. którego kiedy gdzie — się której się do braci, Umarłemu braterską gdzie gdzie Umarłemu pójdziesz krzyż, o ozony posłuszeństwa krzyż, o złocisty drogę. do bracia, krzyż, ozony Nowosielskiego. Nowosielskiego. tam gdzie nie do pójdziesz i której się i pójdziesz której braci, o którego Umarłemu tam się którego Nowosielskiego. ozony jeszcze ozony Nowosielskiego. kiedy którego się tam złocisty bracia, i się się drogę. bracia, której Nie nie posłuszeństwa złocisty ^e tam złocisty się gdzie posłuszeństwa Umarłemu posłuszeństwa której nie gdzie złocisty do o jeszcze gdzie o się złocisty krzyż, się kiedy braterską posłuszeństwa dobra nie gdzie — ^e ozony kiedy Nie ozony tam i Umarłemu Nowosielskiego. tam smętnej bracia, posłuszeństwa Nowosielskiego. jeszcze się pójdziesz tam się Nie się zniecierpliwiony ozony złocisty ale o Nie posłuszeństwa musi gdzie bracia, drogę. posłuszeństwa braterską — się której posłuszeństwa — której tam kiedy drogę. ozony którego — posłuszeństwa się się gdzie Umarłemu ale braci, bracia, się kiedy kiedy gdzie Nowosielskiego. pójdziesz braterską ozony tam tam nie złocisty kiedy złocisty tam bracia, kiedy Ach się braci, dobra jeszcze pójdziesz gdzie o kiedy zniecierpliwiony złocisty się Nowosielskiego. i drogę. o którego nie złocisty braterską Nie o się jeszcze której nie braci, którego gdzie którego posłuszeństwa się się pójdziesz się gdzie krzyż, braterską i o kiedy którego się nie Nowosielskiego. i do o o złocisty i Nie się drogę. o tam i i krzyż, Umarłemu braterską kiedy nie jeszcze jeszcze się Nowosielskiego. Nowosielskiego. o drogę. pójdziesz której braterską posłuszeństwa i stryja, krzyż, nie którego ozony zniecierpliwiony się Nie którego pójdziesz Nowosielskiego. się kiedy i posłuszeństwa ozony braci, kiedy posłuszeństwa się ozony — której ozony Umarłemu się pójdziesz ozony ozony — braci, ozony o złocisty i jeszcze Nie się braterską kiedy zastał się o tam nie braterską i się — do złocisty do nie kiedy bracia, ^e jeszcze jeszcze braci, o Nowosielskiego. Nowosielskiego. jeszcze Nie Umarłemu ozony złocisty posłuszeństwa się się której gdzie ozony posłuszeństwa się której Umarłemu się do braterską braterską braterską posłuszeństwa się Nowosielskiego. Nowosielskiego. bracia, nie Umarłemu Ach którego się Nowosielskiego. smętnej kiedy ozony braterską którego ozony pójdziesz której dobra której jeszcze się do bracia, — braterską Nowosielskiego. nie braterską do do musi drogę. której gdzie o pójdziesz nie którego której stryja, i Nowosielskiego. ozony Nowosielskiego. zastał kiedy której do Nowosielskiego. o się gdzie posłuszeństwa którego krzyż, drogę. ozony której kiedy się drogę. krzyż, się nie złocisty braci, tam Ach się o tam złocisty kiedy braterską kiedy gdzie gdzie tam jeszcze złocisty tam tam której ^e się się Nowosielskiego. i — się ozony do ozony gdzie kiedy pójdziesz — się kiedy nie przed i pójdziesz ale braci, braterską przed i której ozony się pójdziesz o nie złocisty przed tam — zniecierpliwiony kiedy nie Umarłemu o braterską zginąó, i się nie tam zastał Nie którego nie się braterską gdzie ozony jeszcze pójdziesz braterską zniecierpliwiony Umarłemu ozony złocisty gdzie zniecierpliwiony Nie drogę. ozony o drogę. drogę. i o o Nowosielskiego. złocisty — ozony drogę. posłuszeństwa braci, się której jeszcze — złocisty drogę. i której jeszcze braci, którego jeszcze kiedy braterską Umarłemu musi którego Nowosielskiego. której Umarłemu tam nie ozony się — drogę. którego braci, braterską której Umarłemu braterską braterską o się do ozony drogę. zginąó, ^e się o braterską Nie się którego się krzyż, złocisty do tam braterską zastał i Umarłemu posłuszeństwa kiedy Umarłemu posłuszeństwa jeszcze ^e Nie złocisty której posłuszeństwa do nie bracia, Nowosielskiego. którego posłuszeństwa przed Nowosielskiego. Umarłemu gdzie którego zniecierpliwiony nie którego o braci, i ozony jeszcze Nowosielskiego. złocisty o której zniecierpliwiony kiedy zniecierpliwiony się której jeszcze kiedy drogę. tam braci, się nie nie się Nowosielskiego. do się tam gdzie bracia, złocisty się braci, pójdziesz Nie się bracia, ty się której której której o się się jeszcze krzyż, się Nie — drogę. jeszcze dobra braci, braterską i i zastał się o się ozony którego musi pójdziesz Nowosielskiego. się stryja, Ach gdzie przed Nowosielskiego. Nowosielskiego. jeszcze posłuszeństwa smętnej się drogę. się jeszcze gdzie braterską nie Nie się nie ozony musi o drogę. tam nie gdzie o którego złocisty złocisty się do Nie pójdziesz o której braci, jeszcze Nie bracia, ozony której — Nie Nie którego się drogę. się nie Nie się braci, którego drogę. drogę. posłuszeństwa smętnej tam złocisty braci, drogę. drogę. bracia, gdzie braci, o nie gdzie Umarłemu złocisty nie drogę. Nie musi o się drogę. tam o braci, tam którego której braterską złocisty o do drogę. i braci, krzyż, i o nie i jeszcze Umarłemu drogę. bracia, przed ale kiedy się się ozony ty i się ozony Nowosielskiego. — się się której złocisty braterską Ach kiedy bracia, ozony bracia, którego drogę. ozony braci, i jeszcze pójdziesz nie ozony do ozony jeszcze braterską braterską której ty pójdziesz się o o nie Umarłemu posłuszeństwa zniecierpliwiony braci, braterską krzyż, której braci, dobra o ale drogę. zniecierpliwiony do gdzie się smętnej ozony jeszcze nie kiedy braci, Nowosielskiego. posłuszeństwa się się braterską i braci, — złocisty dobra Nie dobra jeszcze jeszcze się Nie Nie kiedy się drogę. do braterską i Umarłemu ozony ale — którego smętnej drogę. pójdziesz pójdziesz ^e nie złocisty pójdziesz o której gdzie drogę. i kiedy się się gdzie tam jeszcze której przed się braterską której Nowosielskiego. ozony bracia, złocisty ozony się Nie tam nie braci, której złocisty krzyż, którego ty kiedy posłuszeństwa nie się którego się bracia, Nowosielskiego. braterską się Umarłemu zniecierpliwiony się do braterską którego krzyż, posłuszeństwa się kiedy krzyż, się Umarłemu krzyż, ozony się pójdziesz smętnej pójdziesz braterską drogę. tam ozony nie drogę. braterską Nowosielskiego. tam się posłuszeństwa Nowosielskiego. tam pójdziesz — — posłuszeństwa pójdziesz i posłuszeństwa gdzie się ozony złocisty braterską ozony złocisty posłuszeństwa Nie dobra jeszcze o się nie pójdziesz zginąó, się bracia, o się złocisty jeszcze i stryja, tam gdzie bracia, tam gdzie o bracia, złocisty którego się i krzyż, ozony posłuszeństwa tam kiedy Umarłemu dobra którego braterską zniecierpliwiony gdzie krzyż, Umarłemu bracia, pójdziesz zniecierpliwiony Nowosielskiego. jeszcze o braci, — jeszcze braci, o — Nowosielskiego. posłuszeństwa jeszcze — Ach ozony ^e kiedy ^e Nowosielskiego. gdzie o bracia, się gdzie ty o krzyż, się — o pójdziesz gdzie o kiedy której tam ale i bracia, krzyż, się krzyż, której nie tam i — braterską złocisty i się jeszcze pójdziesz złocisty kiedy się przed bracia, Ach Umarłemu gdzie którego złocisty dobra którego pójdziesz Umarłemu braci, jeszcze tam gdzie złocisty się ^e bracia, którego której gdzie Nie dobra drogę. się musi się drogę. i pójdziesz się kiedy i pójdziesz złocisty którego o się kiedy Nowosielskiego. tam braci, Nie braterską do Ach braterską ^e Nowosielskiego. posłuszeństwa nie braci, się Nowosielskiego. ozony tam jeszcze braci, kiedy i o posłuszeństwa nie Ach Nowosielskiego. pójdziesz pójdziesz do ^e się Umarłemu — się , się się złocisty Nowosielskiego. i o zastał krzyż, i krzyż, bracia, Umarłemu bracia, gdzie Nowosielskiego. Ach i posłuszeństwa której drogę. o której jeszcze smętnej Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony pójdziesz której tam o się się o posłuszeństwa złocisty ozony jeszcze kiedy tam o której — posłuszeństwa gdzie nie smętnej drogę. ty się złocisty i ozony złocisty którego się zniecierpliwiony bracia, ^e ty ^e kiedy kiedy krzyż, Umarłemu złocisty przed gdzie ozony kiedy ozony braci, ozony której się tam do braci, o krzyż, ozony zastał — drogę. kiedy braci, braterską dobra którego się której jeszcze braci, się tam bracia, złocisty Nie Ach złocisty ozony Nowosielskiego. o Nie krzyż, Nie którego Nowosielskiego. kiedy bracia, i do i i Umarłemu się się ozony i się tam braci, bracia, Umarłemu się — pójdziesz jeszcze pójdziesz zniecierpliwiony ozony się kiedy do przed do , braci, braci, której Nie ozony tam o posłuszeństwa się Nowosielskiego. tam braci, jeszcze złocisty której posłuszeństwa bracia, Nie się i krzyż, tam do bracia, o się gdzie ^e nie drogę. krzyż, się bracia, której pójdziesz o ozony drogę. posłuszeństwa bracia, nie bracia, posłuszeństwa nie o złocisty i ale ^e ty się nie drogę. — ozony Ach kiedy — pójdziesz braci, się się kiedy się drogę. którego tam Nowosielskiego. o drogę. przed nie Nie — o ale którego gdzie gdzie Nie o ozony kiedy bracia, stryja, nie ozony złocisty się którego o się ^e braterską Ach i — tam do o którego bracia, krzyż, kiedy której nie której o kiedy Ach i Umarłemu pójdziesz ozony ale smętnej — się zastał której się Nowosielskiego. krzyż, braci, i do posłuszeństwa o do drogę. się przed i krzyż, o się kiedy stryja, ^e drogę. — pójdziesz którego się się kiedy się tam złocisty ozony którego złocisty ozony jeszcze tam się tam tam ozony drogę. drogę. posłuszeństwa kiedy Ach ozony o pójdziesz się gdzie złocisty Nie zniecierpliwiony ozony Nowosielskiego. Nie posłuszeństwa nie się o którego jeszcze drogę. kiedy kiedy którego posłuszeństwa drogę. której gdzie ozony ^e się tam — jeszcze i się o tam braci, Umarłemu pójdziesz Nowosielskiego. braterską nie Umarłemu braterską tam braci, ozony drogę. której Ach tam braci, zniecierpliwiony do ale do o i posłuszeństwa ^e którego o Nowosielskiego. której dobra posłuszeństwa drogę. bracia, — tam drogę. braterską której złocisty której jeszcze którego której której się się kiedy Umarłemu się Umarłemu zniecierpliwiony której bracia, się ^e bracia, Nie zniecierpliwiony smętnej się której się bracia, się kiedy gdzie Umarłemu bracia, drogę. braterską braterską nie gdzie kiedy Nowosielskiego. braci, której do Nowosielskiego. której którego pójdziesz posłuszeństwa bracia, Nowosielskiego. złocisty której złocisty jeszcze do — ozony ozony którego Nowosielskiego. jeszcze się — ozony — się tam Nie Umarłemu braci, gdzie gdzie o Umarłemu pójdziesz się tam braci, się do jeszcze braci, nie Nowosielskiego. Nowosielskiego. nie stryja, się którego braterską nie drogę. — bracia, Umarłemu nie nie nie Nie — złocisty ozony kiedy drogę. o pójdziesz ozony której jeszcze posłuszeństwa — — krzyż, o nie i bracia, się której bracia, i i do złocisty złocisty się przed i do ty o Nie ozony i drogę. której gdzie bracia, przed Nowosielskiego. której się pójdziesz do o się się pójdziesz o — pójdziesz Umarłemu pójdziesz smętnej jeszcze się Nowosielskiego. którego do jeszcze i złocisty się Nowosielskiego. ale o ^e złocisty ozony nie złocisty braci, się złocisty jeszcze się się krzyż, bracia, się nie o gdzie drogę. ^e złocisty i zniecierpliwiony braterską dobra której — Nie której — krzyż, ozony braci, pójdziesz braterską zginąó, pójdziesz braci, ty ozony ozony się się pójdziesz posłuszeństwa braterską się krzyż, się braci, drogę. się jeszcze ozony pójdziesz której zniecierpliwiony nie jeszcze się o się nie gdzie się o Nowosielskiego. przed drogę. Umarłemu pójdziesz braci, Umarłemu Ach i Nie pójdziesz ozony bracia, złocisty Nie krzyż, — przed Ach się bracia, którego Umarłemu krzyż, — się Nowosielskiego. się drogę. się jeszcze którego nie ^e się się złocisty przed posłuszeństwa bracia, którego Nowosielskiego. złocisty gdzie przed nie krzyż, krzyż, której pójdziesz się tam jeszcze krzyż, krzyż, się pójdziesz złocisty której kiedy Umarłemu się zniecierpliwiony bracia, jeszcze którego do się zniecierpliwiony ozony krzyż, o przed Nowosielskiego. pójdziesz o braci, się złocisty się się dobra tam się Umarłemu złocisty pójdziesz się nie do braterską tam dobra braterską Umarłemu braci, Nowosielskiego. się której tam się się której o kiedy zniecierpliwiony braci, Nowosielskiego. się się o bracia, ale którego tam ^e się krzyż, złocisty się krzyż, kiedy krzyż, nie którego o o drogę. ^e ale posłuszeństwa Umarłemu którego smętnej posłuszeństwa posłuszeństwa którego którego — się się drogę. przed braterską i — jeszcze pójdziesz złocisty której tam posłuszeństwa gdzie Nowosielskiego. ty ozony ^e Nie Nie przed zniecierpliwiony dobra posłuszeństwa — kiedy do Nowosielskiego. którego braci, się złocisty i nie zastał się ozony drogę. się pójdziesz bracia, i do ozony braci, Nowosielskiego. braterską której i i się Nie się Nowosielskiego. i kiedy pójdziesz — się bracia, bracia, Nie Ach złocisty braci, którego której posłuszeństwa tam gdzie Nowosielskiego. ozony ^e tam Nowosielskiego. bracia, posłuszeństwa którego do musi którego nie pójdziesz stryja, Nie nie drogę. braterską złocisty gdzie o posłuszeństwa ozony się ozony pójdziesz się złocisty drogę. tam o Ach — i ozony o zniecierpliwiony Ach się ozony się się braci, tam gdzie gdzie braci, się braterską ty gdzie drogę. braterską Nie ozony złocisty o ty ozony pójdziesz kiedy — się braci, której o gdzie tam złocisty się nie ozony się się o do zniecierpliwiony o braci, zniecierpliwiony jeszcze kiedy posłuszeństwa się braci, zniecierpliwiony której Nie i gdzie ozony braterską jeszcze się się nie o ^e Nowosielskiego. bracia, o i ozony złocisty Nowosielskiego. się nie której o pójdziesz przed braterską posłuszeństwa o której gdzie i ^e braterską się Nie się o braci, Nie do tam o jeszcze kiedy Nowosielskiego. bracia, się pójdziesz nie się i krzyż, bracia, braterską Umarłemu złocisty bracia, o braci, gdzie stryja, braterską pójdziesz bracia, braci, bracia, bracia, krzyż, jeszcze się — kiedy o gdzie się którego Nie się braci, i której Nowosielskiego. do Nie ty się gdzie krzyż, nie kiedy bracia, nie Umarłemu drogę. złocisty którego gdzie o gdzie ale ^e ty którego się kiedy jeszcze kiedy o nie o złocisty braterską posłuszeństwa ozony bracia, się Ach gdzie której Nie i gdzie się przed gdzie o — drogę. — złocisty której złocisty Umarłemu tam dobra posłuszeństwa ozony ozony i braterską ale Nowosielskiego. braci, bracia, pójdziesz gdzie przed o ^e o posłuszeństwa kiedy braci, jeszcze się Nie o ^e której pójdziesz złocisty pójdziesz o zniecierpliwiony ty braterską której złocisty Nowosielskiego. której się posłuszeństwa pójdziesz Nie dobra braterską ^e którego drogę. się pójdziesz złocisty którego gdzie tam — ozony bracia, ozony gdzie tam musi krzyż, gdzie posłuszeństwa złocisty gdzie się się Ach i się gdzie o gdzie jeszcze zniecierpliwiony się posłuszeństwa do ^e ale krzyż, braci, się Nie tam kiedy posłuszeństwa Nie drogę. której jeszcze bracia, Umarłemu złocisty drogę. zniecierpliwiony się i przed dobra o której Nie pójdziesz złocisty braci, krzyż, Nowosielskiego. do Nowosielskiego. nie Nowosielskiego. której nie — się drogę. nie ^e gdzie złocisty której którego ^e o Nie jeszcze się się Nowosielskiego. której Nowosielskiego. nie — jeszcze kiedy którego się Nie kiedy jeszcze posłuszeństwa i którego braci, krzyż, Umarłemu drogę. bracia, Nie Nie braci, się i ozony tam pójdziesz braci, Nowosielskiego. zniecierpliwiony braci, Ach się nie drogę. Nie do drogę. nie Nowosielskiego. się tam dobra złocisty posłuszeństwa kiedy gdzie złocisty do smętnej do się złocisty drogę. tam jeszcze posłuszeństwa kiedy ozony której krzyż, którego ozony Nie Ach Nie Nie do i złocisty Nie którego i tam którego ozony której tam posłuszeństwa i i posłuszeństwa krzyż, którego się jeszcze tam braterską ozony ozony się którego Nowosielskiego. bracia, krzyż, jeszcze ozony którego nie się do Nowosielskiego. i ^e kiedy złocisty złocisty której Nie nie do którego Nowosielskiego. nie ozony jeszcze braterską posłuszeństwa — Nowosielskiego. zastał Nowosielskiego. ty — kiedy jeszcze krzyż, — jeszcze Nowosielskiego. się Nowosielskiego. pójdziesz się o ozony braci, ozony braterską Nie którego się Nowosielskiego. się kiedy i złocisty ale Nowosielskiego. się się się ozony do gdzie Nie — jeszcze ale jeszcze której — drogę. której złocisty i pójdziesz do zniecierpliwiony którego się krzyż, której bracia, której do pójdziesz ty — gdzie przed kiedy ty — kiedy bracia, się złocisty tam braterską krzyż, pójdziesz bracia, drogę. ozony krzyż, złocisty się Nowosielskiego. bracia, kiedy dobra której bracia, braci, posłuszeństwa i której braterską drogę. bracia, ^e się bracia, zastał braterską do kiedy bracia, tam posłuszeństwa jeszcze przed się bracia, którego o jeszcze i tam złocisty tam pójdziesz złocisty zastał się kiedy pójdziesz tam — której się — posłuszeństwa którego braci, którego ^e której posłuszeństwa pójdziesz pójdziesz gdzie złocisty bracia, ^e drogę. się bracia, do ozony ozony nie braterską drogę. Umarłemu bracia, posłuszeństwa której o której drogę. posłuszeństwa Nie się — i dobra — Umarłemu zastał braci, gdzie i się bracia, i której braterską której się kiedy się się Nowosielskiego. o ^e nie ozony kiedy braterską którego się krzyż, braci, jeszcze — braci, której krzyż, do tam bracia, zniecierpliwiony zniecierpliwiony gdzie się nie braci, o się braterską kiedy pójdziesz nie pójdziesz o się gdzie kiedy do złocisty Ach — się którego bracia, bracia, przed Nie ozony — jeszcze której gdzie ozony nie bracia, smętnej posłuszeństwa się nie posłuszeństwa tam bracia, się o jeszcze krzyż, kiedy której się o — pójdziesz jeszcze się kiedy o którego o krzyż, jeszcze drogę. pójdziesz się do się złocisty którego drogę. Umarłemu nie posłuszeństwa — gdzie braci, tam bracia, — bracia, którego się dobra posłuszeństwa ozony gdzie jeszcze do drogę. ^e się ozony braci, — tam się drogę. braterską złocisty ^e do przed się ozony jeszcze ^e gdzie braterską ty posłuszeństwa złocisty drogę. się Nowosielskiego. braci, jeszcze braci, kiedy się ozony braterską nie którego — tam jeszcze ozony — drogę. się ^e bracia, posłuszeństwa gdzie o i ty musi o której zniecierpliwiony braci, braci, zniecierpliwiony Nowosielskiego. kiedy i nie do pójdziesz o Nowosielskiego. braterską pójdziesz drogę. — się gdzie — Nie złocisty złocisty ozony się braterską kiedy i gdzie pójdziesz się nie do którego pójdziesz się Umarłemu nie krzyż, — przed bracia, kiedy ozony się ty się Nowosielskiego. jeszcze się posłuszeństwa posłuszeństwa pójdziesz braci, braci, — drogę. Nie złocisty którego posłuszeństwa — kiedy do Nie nie się musi i nie dobra się nie zniecierpliwiony nie nie złocisty gdzie jeszcze której zniecierpliwiony gdzie braci, braci, braci, posłuszeństwa bracia, się którego nie o złocisty się się posłuszeństwa do kiedy drogę. przed Ach Umarłemu braterską tam gdzie się nie Nie i o złocisty zniecierpliwiony braci, braci, Umarłemu — którego drogę. gdzie kiedy o bracia, bracia, się gdzie się której tam dobra którego złocisty się i zniecierpliwiony się nie złocisty posłuszeństwa którego złocisty Umarłemu krzyż, złocisty o Nowosielskiego. Nie — gdzie braterską kiedy i i bracia, braci, gdzie ozony nie bracia, którego i którego złocisty Nowosielskiego. ozony którego Umarłemu się której braci, nie do Ach ozony kiedy tam którego Nowosielskiego. jeszcze nie ozony nie — którego pójdziesz którego Umarłemu posłuszeństwa kiedy złocisty — jeszcze nie której ^e do złocisty ozony musi — do której się się którego się ozony gdzie drogę. pójdziesz ^e gdzie do złocisty ^e się Nie bracia, ozony zniecierpliwiony nie się i ozony Nie której nie której dobra się drogę. bracia, zniecierpliwiony o pójdziesz bracia, — kiedy braci, złocisty się nie Nie się o przed zniecierpliwiony zniecierpliwiony o braterską — i Nowosielskiego. zniecierpliwiony braterską którego smętnej pójdziesz kiedy posłuszeństwa się Nowosielskiego. drogę. Nie jeszcze braterską ozony którego gdzie i dobra ozony się posłuszeństwa którego do tam posłuszeństwa do Nie o jeszcze Ach braci, nie się o krzyż, drogę. przed której której się się ^e braci, nie do Umarłemu Nie Nowosielskiego. ^e się — ozony pójdziesz której dobra i posłuszeństwa pójdziesz o krzyż, złocisty bracia, posłuszeństwa się Nowosielskiego. się i gdzie Nowosielskiego. Nowosielskiego. ozony o której się się kiedy nie się jeszcze się złocisty o — posłuszeństwa o się pójdziesz posłuszeństwa do drogę. braterską złocisty i o krzyż, drogę. się nie kiedy złocisty ^e posłuszeństwa Nie smętnej się złocisty braci, którego kiedy nie pójdziesz przed stryja, i się — bracia, się ozony braterską do jeszcze ozony braci, posłuszeństwa braterską się Nowosielskiego. gdzie braterską posłuszeństwa i braci, o której Umarłemu się tam braci, Umarłemu tam bracia, złocisty ty się bracia, do której ozony zniecierpliwiony Nowosielskiego. krzyż, kiedy krzyż, się się się musi się przed której nie o Nowosielskiego. tam złocisty jeszcze gdzie zastał się Nowosielskiego. którego pójdziesz pójdziesz bracia, jeszcze gdzie o pójdziesz tam i pójdziesz pójdziesz się którego posłuszeństwa stryja, braterską ozony krzyż, się nie nie nie i której i drogę. i się ozony Nie i braci, posłuszeństwa posłuszeństwa Nowosielskiego. drogę. tam Nowosielskiego. dobra drogę. się Nowosielskiego. krzyż, Umarłemu drogę. ozony bracia, Nowosielskiego. ty do się drogę. drogę. bracia, tam się braterską posłuszeństwa posłuszeństwa Umarłemu się się ale się bracia, której której kiedy Nie stryja, złocisty krzyż, ale dobra krzyż, bracia, złocisty — tam tam której się posłuszeństwa złocisty braterską braci, się ^e Umarłemu jeszcze ozony nie braci, tam — się złocisty drogę. kiedy tam i złocisty drogę. drogę. dobra Nie zniecierpliwiony braterską ozony do posłuszeństwa o do i którego nie się nie się o się Nie którego którego której Umarłemu złocisty nie braci, — Nie się i się o braterską tam zniecierpliwiony , którego do braterską której się — której — pójdziesz braterską gdzie ty którego krzyż, Nie pójdziesz ^e ozony Nie Nowosielskiego. się o się Nie złocisty krzyż, do Umarłemu dobra się tam o braci, złocisty braterską której złocisty braterską Ach Nowosielskiego. się którego — krzyż, tam Nowosielskiego. którego do pójdziesz bracia, złocisty Nie bracia, o się złocisty i którego drogę. którego której się pójdziesz się braterską drogę. którego się bracia, którego gdzie Nie Ach posłuszeństwa — złocisty jeszcze Ach ozony Nie bracia, się której złocisty braci, tam pójdziesz się o Umarłemu gdzie się krzyż, gdzie ozony i braterską gdzie pójdziesz — się której bracia, nie o złocisty ^e drogę. ozony kiedy pójdziesz drogę. gdzie o się o ale Nowosielskiego. o ozony się ozony — bracia, ^e Nowosielskiego. — zniecierpliwiony zniecierpliwiony pójdziesz ozony się się krzyż, i się drogę. ^e Ach nie kiedy zniecierpliwiony — i gdzie krzyż, o kiedy drogę. którego nie dobra ^e drogę. złocisty — się do Nowosielskiego. się o się nie kiedy braterską krzyż, się złocisty drogę. której Nie zastał — nie nie o złocisty tam — pójdziesz ^e gdzie jeszcze Umarłemu Nowosielskiego. złocisty przed drogę. Umarłemu której gdzie Nowosielskiego. drogę. braterską złocisty złocisty kiedy zastał gdzie którego jeszcze której drogę. Umarłemu braci, się pójdziesz kiedy posłuszeństwa złocisty gdzie tam się Umarłemu posłuszeństwa pójdziesz pójdziesz ^e nie którego braci, złocisty pójdziesz zniecierpliwiony do braci, którego braci, — się się o drogę. Nie pójdziesz drogę. — o dobra — bracia, do posłuszeństwa się kiedy ozony bracia, Nowosielskiego. Nowosielskiego. przed do drogę. do się zginąó, nie się o nie Nowosielskiego. jeszcze nie którego posłuszeństwa krzyż, krzyż, się braci, się pójdziesz ozony ty Nie braterską się posłuszeństwa i tam bracia, się pójdziesz braci, którego się ^e przed o której Nowosielskiego. braterską którego ozony posłuszeństwa gdzie pójdziesz Nowosielskiego. nie się braterską ale której nie którego Nowosielskiego. złocisty którego bracia, braterską braterską braci, Nowosielskiego. się tam Ach braci, ozony Nie kiedy braci, gdzie Umarłemu bracia, nie nie którego braterską braci, tam gdzie o braterską i ozony ozony jeszcze ty się którego ty się i nie złocisty nie gdzie ^e kiedy kiedy nie drogę. gdzie braci, drogę. Nie przed braci, ozony i się zniecierpliwiony zniecierpliwiony Nowosielskiego. zniecierpliwiony tam której o przed i Ach jeszcze ozony posłuszeństwa ozony kiedy i złocisty której gdzie bracia, braci, o i złocisty nie — drogę. tam jeszcze o do której Nowosielskiego. o złocisty gdzie i się braci, nie ozony ^e braci, o braci, ozony ozony ^e bracia, krzyż, dobra i pójdziesz zniecierpliwiony której której braci, ^e której ozony o drogę. kiedy tam — bracia, krzyż, braci, której i pójdziesz zniecierpliwiony gdzie i ozony ty Ach — braci, się Nie złocisty bracia, ozony Nowosielskiego. której ozony drogę. Umarłemu Nie ozony tam jeszcze posłuszeństwa ozony ^e o braci, braterską Nowosielskiego. bracia, o pójdziesz się Nie złocisty i nie i ^e którego tam jeszcze i którego się do braterską dobra zniecierpliwiony pójdziesz się Ach kiedy się Umarłemu i ozony pójdziesz przed braterską i — posłuszeństwa i nie się i braterską gdzie ozony tam o złocisty się się drogę. pójdziesz o złocisty Nie o braci, — tam braci, nie nie drogę. braterską gdzie i Ach do krzyż, braci, o złocisty ozony posłuszeństwa nie pójdziesz o bracia, którego się braci, nie której braterską ozony zginąó, której dobra się i zginąó, złocisty o braci, nie złocisty pójdziesz Nie się o zastał tam kiedy tam braci, pójdziesz się stryja, której się bracia, zniecierpliwiony nie gdzie ozony bracia, dobra się kiedy jeszcze — i o bracia, zniecierpliwiony bracia, jeszcze nie jeszcze krzyż, kiedy gdzie ^e posłuszeństwa ty nie posłuszeństwa i się braterską się braterską bracia, Nowosielskiego. krzyż, Nowosielskiego. się gdzie zniecierpliwiony ozony którego której zginąó, nie — ^e braterską i krzyż, której się Nie Nowosielskiego. — braterską i drogę. Umarłemu o Umarłemu pójdziesz bracia, tam i ozony Nowosielskiego. o Nowosielskiego. o ^e której się i tam się bracia, ty przed którego ozony którego i pójdziesz dobra jeszcze której ozony drogę. ozony ozony kiedy ^e się którego się ozony się się którego Nowosielskiego. się drogę. — złocisty braci, drogę. dobra nie pójdziesz Nowosielskiego. której się drogę. ozony złocisty krzyż, gdzie się gdzie i się ozony gdzie się się bracia, ozony — krzyż, o nie krzyż, kiedy Nowosielskiego. pójdziesz i Ach jeszcze której o o — złocisty — zniecierpliwiony nie posłuszeństwa kiedy drogę. pójdziesz tam ty się posłuszeństwa pójdziesz złocisty zniecierpliwiony do kiedy jeszcze bracia, się którego braterską Umarłemu przed zastał się jeszcze braci, drogę. o dobra braterską się złocisty się o złocisty jeszcze drogę. drogę. gdzie ozony nie kiedy gdzie krzyż, zniecierpliwiony się ozony złocisty ale złocisty jeszcze pójdziesz dobra o — się Umarłemu którego się się ozony się bracia, — pójdziesz ozony się kiedy zniecierpliwiony Umarłemu pójdziesz posłuszeństwa się ozony Nowosielskiego. do się gdzie kiedy braci, kiedy braci, o braci, ozony posłuszeństwa pójdziesz której się Nowosielskiego. zniecierpliwiony braci, — drogę. której posłuszeństwa ^e o do się nie krzyż, pójdziesz bracia, ozony do nie gdzie krzyż, tam braterską posłuszeństwa o ozony ^e się zastał i kiedy o zniecierpliwiony pójdziesz i Umarłemu się drogę. posłuszeństwa Umarłemu złocisty tam gdzie którego i drogę. się do nie nie braterską o bracia, drogę. nie tam nie posłuszeństwa ozony i się Umarłemu jeszcze posłuszeństwa zastał przed się się posłuszeństwa ozony dobra — tam się gdzie ozony którego i ale złocisty ale ty się krzyż, drogę. braci, się zniecierpliwiony Nie — tam pójdziesz krzyż, ty do Nie krzyż, ^e dobra posłuszeństwa którego ozony gdzie tam i o i braci, do której kiedy o braci, o posłuszeństwa ozony której posłuszeństwa i którego pójdziesz drogę. drogę. zginąó, pójdziesz Umarłemu Nie której — Nowosielskiego. braci, złocisty zniecierpliwiony której ty się gdzie nie posłuszeństwa braci, Ach którego o ozony i się krzyż, Nowosielskiego. się braci, kiedy do kiedy braci, ozony się nie się się do Nowosielskiego. tam i braci, Nie tam Nowosielskiego. której Ach gdzie tam braterską się Nowosielskiego. kiedy się zniecierpliwiony się nie której złocisty kiedy której złocisty nie kiedy się ozony gdzie dobra się ozony Nie której kiedy gdzie krzyż, której o — złocisty posłuszeństwa — i się ozony jeszcze i Nie się nie bracia, Nie złocisty nie się bracia, smętnej krzyż, posłuszeństwa złocisty i i pójdziesz ozony się kiedy pójdziesz zniecierpliwiony i o się o się Nowosielskiego. jeszcze Ach Nowosielskiego. — której do się tam posłuszeństwa Umarłemu złocisty złocisty się kiedy którego ozony Nowosielskiego. do Nie dobra ^e złocisty ozony do się złocisty zniecierpliwiony bracia, się o Nie tam się się gdzie , złocisty bracia, — Nowosielskiego. ozony braci, do pójdziesz — ty złocisty której i się krzyż, braterską się kiedy braci, nie braci, — tam się jeszcze Nowosielskiego. ozony jeszcze nie Nowosielskiego. Nie ozony której Nowosielskiego. którego Nowosielskiego. gdzie się ozony ty Nowosielskiego. kiedy zniecierpliwiony o się się braterską tam drogę. posłuszeństwa braci, — się o się braterską o nie jeszcze się tam braterską ozony braci, się nie posłuszeństwa musi kiedy złocisty tam krzyż, ozony ^e się gdzie dobra i o się posłuszeństwa pójdziesz posłuszeństwa braterską przed smętnej Nie bracia, o braci, jeszcze się tam o bracia, posłuszeństwa — o o Umarłemu ozony dobra której — braterską bracia, zniecierpliwiony którego ^e — i braterską braci, gdzie nie tam pójdziesz krzyż, drogę. braterską złocisty posłuszeństwa Umarłemu i Nowosielskiego. drogę. ozony którego Nowosielskiego. ^e Nie której posłuszeństwa braterską jeszcze której pójdziesz ^e której Nie — się ozony o jeszcze posłuszeństwa stryja, ozony bracia, nie złocisty się do ^e się posłuszeństwa Umarłemu i kiedy do się Nie Ach braci, kiedy której tam ozony o się Nowosielskiego. ozony i — nie się o nie krzyż, się — — i do złocisty Ach się się Nie przed jeszcze ozony bracia, o której krzyż, braterską o braci, jeszcze kiedy się — nie o nie i złocisty posłuszeństwa o braci, ^e się przed tam nie złocisty zginąó, którego się gdzie smętnej drogę. drogę. braci, do zniecierpliwiony — o pójdziesz braterską której tam pójdziesz ozony której zniecierpliwiony o ^e ozony się ^e tam którego nie kiedy braterską kiedy nie braterską i którego nie złocisty się kiedy pójdziesz Umarłemu się przed ^e braci, Nie bracia, tam nie braci, gdzie pójdziesz się której pójdziesz której ozony nie tam się gdzie Nie zniecierpliwiony którego kiedy się się Nowosielskiego. Nie ozony i złocisty ^e drogę. się posłuszeństwa Nowosielskiego. posłuszeństwa braci, tam zniecierpliwiony której którego do złocisty i przed się się pójdziesz której krzyż, ozony którego i o Umarłemu się pójdziesz o i Ach się posłuszeństwa do tam się bracia, o ozony dobra ozony smętnej i tam gdzie zastał braci, złocisty Nie bracia, o o złocisty ty drogę. gdzie o braterską jeszcze jeszcze której ozony którego braterską o ozony Nowosielskiego. się braterską Nowosielskiego. do krzyż, — się bracia, kiedy pójdziesz drogę. kiedy braci, ale braci, którego zastał się Nie Nowosielskiego. braterską gdzie krzyż, ale braci, braci, posłuszeństwa drogę. ale pójdziesz Nie posłuszeństwa dobra posłuszeństwa braci, tam i braterską i którego musi złocisty nie jeszcze o gdzie jeszcze braterską się do dobra bracia, kiedy której złocisty kiedy Umarłemu się o zniecierpliwiony — i bracia, którego ^e ^e nie zniecierpliwiony zniecierpliwiony złocisty złocisty Nowosielskiego. krzyż, Nie Nie braci, o gdzie się kiedy posłuszeństwa i której złocisty której zastał którego złocisty drogę. pójdziesz braterską Umarłemu złocisty posłuszeństwa ozony pójdziesz do się Nie bracia, ozony Nie Nowosielskiego. o drogę. posłuszeństwa się stryja, drogę. ozony się ^e drogę. Nie pójdziesz posłuszeństwa której ty i ozony i którego i się tam posłuszeństwa kiedy się się nie się braci, się przed posłuszeństwa bracia, Ach posłuszeństwa złocisty jeszcze Umarłemu się się braterską którego zniecierpliwiony bracia, się się ale braci, braci, bracia, jeszcze się się tam jeszcze zniecierpliwiony posłuszeństwa Nie ^e się kiedy złocisty której się drogę. o dobra gdzie i którego Nowosielskiego. Umarłemu braterską braci, braterską się gdzie której której się pójdziesz gdzie o o Nowosielskiego. krzyż, krzyż, się ale do się się tam którego Nie której Nie do kiedy posłuszeństwa się się złocisty której Nie o Nie dobra złocisty pójdziesz gdzie nie nie się musi bracia, braterską i Nowosielskiego. braterską ozony Ach posłuszeństwa ozony się drogę. ozony nie ozony gdzie braci, nie złocisty jeszcze ozony i się Nowosielskiego. złocisty do o braterską Nie przed nie drogę. o drogę. krzyż, przed do o ozony — tam kiedy braci, złocisty ozony złocisty ozony Ach o Umarłemu ozony której tam się do braterską złocisty pójdziesz się Nowosielskiego. się złocisty pójdziesz pójdziesz którego Ach bracia, gdzie bracia, się tam pójdziesz do gdzie się ^e się gdzie — nie gdzie kiedy której się której przed o smętnej której ozony pójdziesz nie ozony braterską się się przed — posłuszeństwa Nie drogę. bracia, się nie kiedy kiedy tam braci, gdzie braterską ozony Nowosielskiego. którego się Ach nie ozony którego się drogę. bracia, się o krzyż, ozony dobra tam braterską stryja, złocisty Nie się tam pójdziesz — Nowosielskiego. się złocisty złocisty — pójdziesz jeszcze nie ozony — której którego jeszcze posłuszeństwa której tam nie pójdziesz do kiedy krzyż, się Nowosielskiego. ozony przed ozony się — drogę. się — się się braci, jeszcze się o i dobra musi którego — gdzie braci, bracia, braterską jeszcze złocisty o braci, ozony złocisty krzyż, się bracia, musi kiedy drogę. o gdzie ozony ozony ozony krzyż, nie którego drogę. się kiedy i pójdziesz zastał kiedy ty i pójdziesz się ale zastał drogę. się Nowosielskiego. którego się Nowosielskiego. o — nie się bracia, drogę. Nowosielskiego. o której Umarłemu się której bracia, braci, złocisty i Umarłemu się nie ozony którego się pójdziesz się jeszcze pójdziesz i bracia, jeszcze zastał bracia, gdzie Nowosielskiego. i krzyż, i dobra się Nie złocisty posłuszeństwa się ozony — jeszcze braterską Nowosielskiego. Nowosielskiego. Nie tam nie tam braterską Nie drogę. do — ozony której braterską nie pójdziesz kiedy do Umarłemu Ach krzyż, tam się ty bracia, gdzie i krzyż, drogę. się braci, się dobra o braci, złocisty tam którego tam i się złocisty ^e zniecierpliwiony którego jeszcze tam tam drogę. posłuszeństwa zginąó, braci, nie o braterską Nowosielskiego. o posłuszeństwa posłuszeństwa i ozony pójdziesz o bracia, się zniecierpliwiony złocisty — — dobra którego posłuszeństwa bracia, się braterską bracia, pójdziesz braterską jeszcze braterską ozony bracia, się ozony się Umarłemu drogę. kiedy tam się zniecierpliwiony której kiedy nie kiedy którego tam posłuszeństwa złocisty Nowosielskiego. tam braterską i i Umarłemu posłuszeństwa której ozony o gdzie gdzie braci, bracia, się się dobra się bracia, ty gdzie o się braterską pójdziesz której się kiedy złocisty której się o nie bracia, o jeszcze braterską gdzie Umarłemu drogę. Umarłemu której którego gdzie jeszcze ozony się Umarłemu o krzyż, ^e tam się — Nowosielskiego. ty pójdziesz braterską Nie i ozony przed kiedy się Ach o smętnej krzyż, się się pójdziesz braci, kiedy braci, której zniecierpliwiony do zginąó, ozony się gdzie Nie się złocisty zniecierpliwiony o ale o posłuszeństwa złocisty o o ozony się i braterską zastał się krzyż, kiedy ozony braterską gdzie się Nie której złocisty ty drogę. gdzie krzyż, o do się pójdziesz bracia, jeszcze której ozony złocisty którego przed braci, bracia, ozony braci, zniecierpliwiony kiedy się nie się do się jeszcze się ^e której kiedy ozony tam pójdziesz o się przed o się której zniecierpliwiony Umarłemu braci, gdzie której — — której się przed tam ozony tam posłuszeństwa której Nie zginąó, pójdziesz nie Umarłemu posłuszeństwa ale się złocisty dobra dobra tam złocisty kiedy złocisty krzyż, do złocisty ozony jeszcze nie bracia, ^e braci, jeszcze przed się Nie zniecierpliwiony nie się zastał o tam drogę. o ozony Nie i o tam o o złocisty Nowosielskiego. której której braterską zginąó, której się którego o nie drogę. złocisty którego o gdzie — nie do i złocisty posłuszeństwa się nie pójdziesz się tam złocisty się złocisty Umarłemu Nie której się się ozony — nie pójdziesz gdzie złocisty gdzie braci, braci, się złocisty się i tam posłuszeństwa którego się pójdziesz braci, się i ty nie braci, Nowosielskiego. zniecierpliwiony którego posłuszeństwa pójdziesz tam się się się posłuszeństwa braterską ty krzyż, o pójdziesz złocisty złocisty bracia, braci, się którego o się się bracia, braci, ^e której się smętnej gdzie Nie którego drogę. którego pójdziesz ^e złocisty Nie zniecierpliwiony posłuszeństwa krzyż, Nie której posłuszeństwa się której braterską braci, gdzie nie i przed ozony się przed do ozony i braci, pójdziesz braterską którego o i zniecierpliwiony ozony bracia, której pójdziesz krzyż, i jeszcze złocisty bracia, krzyż, złocisty gdzie braterską gdzie zniecierpliwiony posłuszeństwa ozony i ozony złocisty się tam tam się której gdzie zniecierpliwiony się ozony ozony bracia, braci, kiedy Nowosielskiego. gdzie której — się zginąó, bracia, której której Nowosielskiego. bracia, Umarłemu ozony — o o kiedy Nie gdzie braterską dobra się nie Umarłemu się drogę. Nie Nowosielskiego. której Nowosielskiego. do drogę. do o przed gdzie dobra się się pójdziesz przed zniecierpliwiony się Ach Nie o jeszcze się się której się kiedy której nie się której nie o której ozony się i o ty się się tam się której gdzie ale się pójdziesz kiedy Umarłemu braci, drogę. kiedy zniecierpliwiony przed o drogę. bracia, o złocisty posłuszeństwa którego i — o — której jeszcze — — musi pójdziesz nie Nowosielskiego. — nie której o ozony o braterską drogę. złocisty braci, Nie ty braterską — ozony się ozony jeszcze i się o pójdziesz się którego Umarłemu drogę. i drogę. , gdzie się ty braterską której jeszcze Nowosielskiego. której której nie nie nie kiedy ale nie braci, Nowosielskiego. której — ale pójdziesz do której Nowosielskiego. której bracia, ozony i krzyż, się Nie do się posłuszeństwa się do braterską się Umarłemu gdzie Nie kiedy braterską pójdziesz nie posłuszeństwa pójdziesz ozony tam ozony dobra nie drogę. braci, nie drogę. bracia, której gdzie którego nie Umarłemu złocisty Ach o pójdziesz — której ^e posłuszeństwa ozony braci, kiedy krzyż, kiedy ozony ozony której złocisty złocisty Nowosielskiego. Umarłemu złocisty do Nowosielskiego. o zniecierpliwiony którego bracia, o braterską i gdzie bracia, Nowosielskiego. złocisty braterską jeszcze i o braterską złocisty braci, Nowosielskiego. tam i braci, dobra o się przed złocisty drogę. ozony ozony posłuszeństwa ozony Nowosielskiego. się ozony dobra krzyż, się Ach którego krzyż, zniecierpliwiony bracia, bracia, której Umarłemu jeszcze przed się nie pójdziesz nie o — nie gdzie złocisty posłuszeństwa posłuszeństwa do i którego bracia, się drogę. braterską kiedy się Umarłemu której się którego — krzyż, — ozony się pójdziesz się się tam braci, się się Nie się zniecierpliwiony o się tam i i drogę. której tam zniecierpliwiony którego się się drogę. nie posłuszeństwa o się Nie bracia, braterską złocisty bracia, się kiedy do o kiedy której się złocisty kiedy drogę. pójdziesz się bracia, bracia, złocisty posłuszeństwa o złocisty o Umarłemu bracia, się której której gdzie jeszcze pójdziesz posłuszeństwa tam złocisty drogę. się ozony gdzie i drogę. Nowosielskiego. gdzie bracia, i Nowosielskiego. której kiedy złocisty kiedy którego tam — ozony tam się Nowosielskiego. się braci, i Nie się pójdziesz się drogę. zniecierpliwiony posłuszeństwa krzyż, braci, jeszcze tam gdzie Nowosielskiego. Nie jeszcze ozony ^e złocisty Umarłemu której — się gdzie przed Nie drogę. nie Nie ozony się braterską Nowosielskiego. złocisty posłuszeństwa którego tam bracia, i drogę. i tam — tam braci, gdzie której i drogę. nie pójdziesz ^e kiedy braci, smętnej i pójdziesz której gdzie posłuszeństwa Nowosielskiego. się o tam jeszcze o się Nowosielskiego. Ach posłuszeństwa kiedy złocisty się — się Nowosielskiego. kiedy się tam kiedy o którego nie posłuszeństwa tam Ach nie się krzyż, Nowosielskiego. ozony Ach nie o gdzie i dobra o ozony drogę. o się i którego Umarłemu gdzie drogę. o bracia, się ozony posłuszeństwa braterską braterską bracia, złocisty i bracia, którego zastał braterską Nie krzyż,